Alla inlägg under juni 2021

Av tommy norum - 29 juni 2021 17:15 

 

Om någon tror att det är värderingar som styr partiernas inställning till ytterparterna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet så får man nog tänka om. I grund och botten så handlar det om att med alla medel försvara sin position i Svensk politik. Vad skulle det bli av småpartier som C - MP och L om ytterpartierna skulle få ett inflytande som motsvarar deras valresultat ? Alla skulle mer eller mindre förpassas till en position utan något inflytande där även det största partiet Socialdemokraterna får finna sig till en politisk förflyttning som innebär att också enligt den senaste opinionsundersökningen där  Vänsterpartiet som det fjärde största partiet i undersökningen får ett inflytande som motsvarar deras väljarstöd om Socialdemokraterna i fortsättningen skall aspirera på statsministerposten. Att bygga uteslutning av politisk inflytande på partiernas  egna hemsnickrade värderingar och inte på politikiskt innehåll håller aldrig i längden inför väljarna. Att i stället för att argumentera med utgångspunkt från sin egen politik så faller man in i ett mönster där man fokuserar sig på politikermotståndarna bakgrund, hot om vad som skall hända - där man till och med tar till att demokratin är i fara om det blir så att ytterpartierna väljare får sin beskärda del av politiskt inflytande. I Krig och Kärlek och även i politiken är allt tillåtet något som vi medborgare fått uppleva titt som tätt. Bara att konstatera att mobbning av politiska motståndare är en vanligt förekommande inslag i den politiska debatten när man har svårt att argumentera utifrån sakfrågorna.Det vi kan vara övertygade om att förr eller senare så får även ytterpartiernas väljare sin beskärda del av det som står i grundlagsordningen att all  offentlig makt i Sverige skall utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Något som framförallt Centerns Annie Lööf  och Socialdemokraternas Stefan Löfven på alla sätt försöker inskränka till att det är bara de som har en värdering som sammanfaller med Centerns och Socialdemokraternas som skall inräknas till folket alla andra skall hållas utanför den offentliga makten. Vi får väl se hur länge den strategin håller.

tn                       


Av tommy norum - 27 juni 2021 10:20
 

Socialdemokraterna och Centerpartiet får nog räkna med att det behövs mer än att få igenom gratis busskort till ungdomar i fortsättningen om man skall få Vänsterpartiet att dansa efter deras pipa - det var det som Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt fick till efter valet 2018. Att han också varnade för det som blev anledningen till misstroendeomröstningen - Vänsterpartiet aldrig skulle gå med på marknadshyror för då jävlar skall ni få se på annat var hans tydliga budskap i 2 år tid men tydligen inför döva öron visade det sig. Men som socialdemokraterna gjorde för att kunna behålla makten låta Centerpartiet och Liberalerna bestämma tågordningen vem och vilka han fick ha politiska kontakter med - ett upplägg som visade sig  ohållbart i längden allt eftersom surdegarna kom upp till ytan. Att sedan vägra ta ansvar för den uppkomna situationen utan i stället försöka göra både SD,V och L ansvariga speglar väl Stefan Löfvens och Annie Lööfs totala nonchalans för det parlamentariska läget Sverige befinner sig i. Nyttigt för den svenska demokratin att de 3 största mobbarna i svensk politik fått sig en  ordentlig näsbränna som utmynnar i att ytterpartierna kommer att få den politiska makt de förtjänar med utgångspunkt från sina valresultat. SD har fått in en fot in i det borgerliga blocket, Vänsterpartiet kommer inte längre finna sig att bli behandlad som ett tjänstehjon i det socialistiska lägret där man då och då slänget till dem några politiska smulor för att de skall hålla käften och känna sig nöjda. Tack för den insatsen kanske man skulle säga till Annie Lööf och Stefan Löfven att med erat upplägg  är på väg att få ett nytt politiskt klimat i Sverige där företrädare för våra partier och medborgarna tröttnat på dessa mobbningsmetoder med anklagelser hit och dit och där politiken ofta har kommit i skymundan. C och S fulspel gör att det knyter sig i magen säger det före detta språkröret i MP Birger Schlaug : Deras upplägg var värdig Putin där kör med en retorik försöker få lögner att framstå som sanning.  


tn

 


 

 


 

Av tommy norum - 22 juni 2021 07:43 

Annie Lööf verkar bestämt sig att det är Stefan Löfven hon föredrar som regeringspartner. Hur hon skall göra sig oberoende av Vänsterpartiets inflytande står fortfarande skrivit i stjärnorna. Fortsättning följer i den politiska kaos hon ställt till med genom sitt agerande att inte gå Vänsterpartiets berättiga krav tillmötes. Som sagt som man bäddar får man också ligga.     

 


Kanske ändå det kan komma ut något positivt av den pågående regeringskrisen och det är väl att de största mobbarna i svensk politik när nu Liberalernas Björklund försvann från scenen - Stefan Löfven ( S) och Annie Lööf (C) börjar inse att med den  parlamentariska realiteten  som råder inte längre kan  låtsas som om V och SD inte existerar. Man får nog finna sig att i fortsättningen skrapa ihop en majoritet i riksdagen där alla får dra sitt strå till stacken och bidra med det man har om man skall få förnyat förtroende att leda landet i fortsättningen. Men lyssnar man på Annie Lööf så har hon fortfarande inte kommit till insikt vad som fodras - utan tror fortfarande att hon kan tvinga bort partier att få inflytande trots att de till och med ingår som part i ett regeringsunderlag  Så nu står hon där ensam i sitt mittenrike i tron att det är det enda legitima regeringsalternativet. Frågan är väl om inte lever i fablernas värld när hon i sin dröm ser en regeringsbildning med Socialdemokrater och Moderater och med sig själv som statsminister -kan man tänk sig - då slipper hon dessa besvärliga  ytterparter SD och V som hela tiden pockar på att få ett politiskt inflytande. Det hjälper inte längre för Löfven & Lööf skrika sig hesa om hur ansvarslöst dessa partier beter sig i tron att det skulle isolera SD och V partierna när man ser att det sunda förnuftet har spridit sig i parti efter parti i deras omgivning -  insikten att man är beroende av dem för att kunna erbjuda en trovärdig regeringsalternativ för medborgarna. V och SD finner sig inte längre i sina roller som osynliga partier utan inflytande. Nu får Annie Lööfs Centerparti bekänna färg hur det skall gå till att upprätthålla bilden av ett  parti som  håller rent både åt höger och vänster när de nu tvingas ta ställning på vilken sida av mittlinjen de skall parkera sig. Tänk att det parti som själva upplever sig som en garant för stabilitet, trovärdighet en garant för att ytterparterna inte skall få något politiskt inflytande ändå få uppleva att få bita i det sura äpplet i sina misslyckande försök gång på gång.  Först föll Decemberöverenskommelsen (isolera SD) och nu går Januariavtalet samma öde till mötes (isolera både V och SD). Det mest synbara resultat av de försöken är väl att både SD och V har stärkt sina positioner hos väljarna.         

 tn
 
 

 


Av tommy norum - 21 juni 2021 13:58 


Det är de här tre som lade grunden till resultatet i riksdagens förtroende omröstning genom det januariavtal  man kom överens om utan att Vänsterpartiet fick komma till tals.  

 

Man kan undra hur det står till med den politiska kompetensen i de här tre partierna L, S och C när man mobbar ut ett parti (V) som man är helt politiskt beroende av  för att få igenom sin politik i den rödgröna konstellationen. Det blev en lika dyrbar naivitet att ta lärdom av  i framtiden som den migrationspolitik man stått bakom och konsekvenserna av den mobbning man utsatt Sverigedemokraterna för sedan de kom in i riksdagen som resulterat i att de nu är Sveriges tredje största parti. Att både  Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) ville komma i från Sverigedemokraternas inflytande i en eventuell Borgerlig regering med Alliansen genom att alliera sig med S kanske man kan köpa. Men att sedan sätta sig i knät på Stefan Löfven där samma förutsättningar fanns att bli beroende av Vänsterpartiet ignorerade man totalt i sitt val.  Att sedan i Januari avtalet försöka komma ifrån Vänsterpartiet politiska inflytande genom en skrivelse som bakbinder Stefan Löfven att agera visar väl att man har svårt att ta till sig att man inte kan diktera villkoren för förhållandet till andra partier i den politiska verkligheten man lever i. Centerpartiet och Annie Lööf har samtidigt investerat hela sitt politiska kapital i att isolera Sverigedemokraterna. Hon kan aldrig släppa fram en regering som ger inflytande åt SD. Därmed är C mer eller mindre tvunget att släppa fram Socialdemokraterna igen och där tvingas  ge Vänsterpartiets Mernoosh ”Nooshi” Dadgostar ett politiskt inflytande i fortsättningen  Bara att konstatera att Annie Lööfs handlingsutrymme krymper allt allteftersom allt fler partier struntar i hennes naiva politiska lösningar som med hjälp av Jan Björklunds Liberaler lett till den första misstroendeomröstning i riksdagen som avsatt en regering. Nu står Annie Lööf snart helt ensam i sina försök att mobba ut politiska partier från att få politiskt inflytande när nu Liberalernas Nyamko Sabuni helt gått ifrån mobbningstaktiken och klart deklarerat att nu är det samtal som gäller i framtiden.                    

 
 

 Av tommy norum - 20 juni 2021 11:54


Då blev det ännu en prestigeförlust för Annie Lööf när hon tvingas inse att hennes ambitioner att försöka osynliggöra ytterpartierna V och SD att få politiskt inflytande fick sig ännu en knäck. Det är inte så lätt att försöka ändra på den politiska verkligheten som hon tycks tro.   


  

Man kan konstatera att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inte så lättlurade som Stefan Löfven och Annie Lööf tycks tro. Att hon skulle gå på den teaterföreställning svenska folket fick ta del av i den pressträff man anordnade för att få Vänsterpartiet ta tillbaka sitt hot om misstroende nu på Måndag blir nog bara ett önsketänkande. Försöket att komma runt själva sakfrågan inledningsvis i pressträffen försöka göra misstroendet mot Stefan Löfven oseriöst i dessa pandemin tider blev ett försök att göra de politiska motståndarna till ansvariga för den tillkomna situationen. Något man borde tänkt på tidigare kan man tycka när man vet att det var först under hotet av en  misstroendeomröstningen man försöker göra sken av att man går Vänsterpartiets  Nooshi Dadgostar tillmötes och låter parterna förhandla runt det utredningsförslag som ligger på bordet. Men om regeringen håller fast vid punkt 44 kommer det leda till marknadshyror håller Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fast vid. Det kommer att bli en förhandling under hot där hyresgästerna förlorar. Det här är oseriöst och politisk teater för att förhala processen. Ta ansvar för landet och stryk punkt 44", skriver hon på Twitter. Man behöver väl inte vara någon Einstein för att förstå att det blir fastighets ägarna som går segrande ur den förhandlingsstriden med hyresgästföreningen när man vet när man som utgångspunkt i en förhandlingssituation gäller det bara att inte komma överens så har regeringen och januaripartierna slagit fast att det är utredningsförslaget som skall ligga fast som grund för förhandlingarna och införas om parterna inte kommer överens. Det blir inga reella förhandlingar, vilket är vad Vänsterpartiet tydligt har sagt behövs", säger Nooshi Dadgostar vidare. så blir det utredningsförslaget som gäller och som i sin utformning är något som passar in på fastighetsägarna, Centerpartiet och Liberalerna  önskemål fullt ut.  Hyresgästföreningen är emot marknadshyror, precis som väljarna. Så som januariavtalets punkt 44 är formulerad innebär det att regeringen föreslår ett systemskifte till marknadshyror. Därför är det bra att parterna istället ges ansvar för hyressättningen men regeringen måste ge oss det fulla mandatet", säger förbundsordföranden Marie Linder enligt ett pressmeddelande.. Vi kan konstatera att Centerpartiets Annie Lööf har fått krypa till korset ännu en gång i sin strävan att försöka göra ytterpartierna SD och V osynliga genom att diktera villkoren i sitt samarbete med andra politiska partier kräva att de inte skall få ett politiskt inflytande. Ett förhållningssätt som med den parlamentariska situation Sverige befinner sig i är ohållbart i längden har det visat sig - något som Annie Lööf fortfarande har svårt att acceptera.          

    

 tn
Av tommy norum - 19 juni 2021 17:03

 

Frågan är väl om inte skolan var bättre förr när vi ser att politikerna har skapat ett skolsystem i Sverige som inte ser ut som något annat i hela världen ? Ett skolsystem som ingen, absolut ingen, vill ta efter. Fundamentala fel i skolsystemet när vår skolor befinner sig i en marknad där man konkurrerar om kunderna. När hundratals miljoner skattekronor årligen hamnar i fickorna på aktieägare. Vem som helst kan öppna en skola idag vilket har lett till skolor med tveksam värdegrund, religiösa skolor, oseriösa aktörer och profitörer. , Massiva och obarmhärtiga nedskärningar och besparingar på skolor runt i landet har pågått (i det tysta) i snart två decennier. Nog finns det ett och annat att ta till sig i kritiken för de borgerliga partier som drev igenom privatiseringen av skolan och det fria skolvalet. Istället fortsätter de att vara ignoranta, arroganta och tondöva inför det faktum att svenska skolan befinner sig i ett fritt fall.

 

Lyssna på oss lärare – hela skolsystemet är fel (expressen.se)

Av tommy norum - 9 juni 2021 20:46

   


Då kan man försiktigt börja besöka antik och loppis affärer igen. En tur till Kristinehamn där det finns en av väst Sveriges absolut intressanta och välsorterade loppis antik och kuriosa affär. Ordning och reda med humana priser där det finns i stort sett det mesta en sådan affär kan erbjuda. . För tillfället så finns det en uppsjö med zinkbaljor, hinkar och kar, trädgårdskannor i en mängd som jag aldrig sett tidigare. Varför inte en begagnad mjölkmaskin eller ett medicinskåp eller tusentals skruvar-muttrar i alla dimensioner. Det blev inga fynd den här den här gången. Det blev också ett besök i Kristinehamns äldsta byggnad från 1600 talet som ligger ner vid hamnen. Och Inga problem med att hålla avstånd.

                   

 

Av tommy norum - 8 juni 2021 18:12
 

Jimmie Åkesson 

 
Det för tankarna till ett U-land.
Löfvens regering har tappat greppet. Myndigheterna vet inte vilka, eller ens hur många, som befinner sig i Sverige.
Sveriges befolkning har, mycket på grund av en ansvarslös invandringspolitik, ökat radikalt på relativt kort tid.
Nu visar nya siffror från SCB att befolkningen antas växa med ytterligare en miljon fram till 2040, till stor del på grund av fortsatt invandring. Det beräknas vara den största faktorn i nästan samtliga län.
Det finns också en stor osäkerhet i siffrorna eftersom personer som inte är folkbokförda inte ingår och hur många som uppehåller sig illegalt i landet vet inte myndigheterna.
Utöver det problematiska i att Sveriges befolkningsutveckling till stor del bygger på en ansvarslös invandringspolitik, är det också allvarligt att svenska staten, under regeringen Löfvens styre, har tappat greppet om befolkningens korrekta omfattning.
Vi vet idag inte vilka som rör sig på våra gator. Det är skrämmande i sig. Det anstår inte en modern demokrati att inte veta hur många eller vilka som vistas i landet. Det för snarare tankarna till ett U-land.
Det är inte minst en fråga om trygghet. Sverigedemokraterna har under lång tid förespråkat en ny, noggrann, folkräkning med krav på exempelvis fingeravtryck för dem med oklar identitet.
Staten måste helt enkelt återta kontrollen över situationen för att kunna börja styra Sverige på rätt kurs.
Jag ställer mig ytterst tveksam till att socialdemokraterna kan hantera denna fråga, eller ens har den politiska viljan att så göra.Jag ställer mig ytterst tveksam till att socialdemokraterna kan hantera denna fråga, eller ens har den politiska viljan att så göra.
 · 
 
 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards