Alla inlägg under juni 2011

Av tommy norum - 28 juni 2011 07:55


Det fortsätter att flyta upp rester av hur illa Centern skötte våra skattepengar under sin tid vid makten. Här kommer ytligare ett exempel när man utan ordentliga rutiner  låtit  våra skattepengar flyta ut utan kontroll i investeingen och flytten av EU-kontoret.

Att sen Sven Callenberg ( c ) försöker ta politiska poäng av eländet som han i egenskap av att tillhöra den gamla ledningen borde ha tänkt på förut.   

Under Centerns ledning av kommunen så var det mer regel än undantag att investeringar inte ekonomiskt gick hem. Värst var väl den gamla samhälls-

byggnadsförvaltningen under ledning av Tommy Jingfors, men där kan man tänka sig med politikernas goda minne i centerledningen, investeringspengarna flyttades runt mellan projektet för att dölja när man inte klarade att räkna hem  investeringen. Underskott som aldrig kom upp till ytan med en ordentlig redovisning för fullmäktige.


Så Sven Callenberg ( C )det är inte första gången du är med och tar beslut där dåliga underlag varit med och ställt till det, men då kom det ingen reaktion när man så uppenbart i flera år så vårdlöst hanterat våra skattepengar.

Istället så försökte man mörka hela eländet när man blev avslöjade genom att inte låta revisorer gå in och granska den förvaltning som har ca 80% av investeringsbudgeten och som på ett så tydligt sätt visat att ledningen av den förvaltningen inte klarat av sin uppgift under flera år.

Att den forne förvaltningschefen nu tar sin mats ur skolan och flyttar till andra uppdrag i annan kommun är nog en välgärning för kommunens ekonomi.

Vi får nu hoppas att det ihop med Säffle rekryteras en person med kompetens för sin uppgift, en egenskap som har saknats under flera år på den befattningen har det visats sig när man får ta del av facit i efterhand hur förvaltningen har sköts.


Av tommy norum - 24 juni 2011 21:30

Traditionellt midsommafirande under regntunga skyar i Örnäsparken.

 

Här går Ella och väntar på midsommardansen med blommkrans i håret och ny och fin sommarklänning.

Snarhögsparken var välfylld med åskådare som intresserat ser på när barnen dansar runt midsommarstången.

 Full fart på dansandet under ledning av Helena Ohlsson.


      


Vårt kommunalråd Michael Karlsson höll sig på behörigt avstånd från dansandet kanske för att slippa risken fär att  få hoppa in och leda det hela. Han har nog så det räcker och blir över i sitt styrande  att försöka få kommunen på rätt köl.    

Av tommy norum - 21 juni 2011 17:27

Elisabeth Mohlin ordförande i kommunal , gör ett försök i dagens PD:s synpunkt att företräda föräldrarna som har sina barn på förskolan och fritids .


Kommunal har gjort en undersökning om varför inte föräldrarna har sina barn på fritids under sommaren och där Elisabeth Mohlin kommunal försöker tolka svaren från föräldrarna. Kanske har det inte något med att man skäms eller känner en press på sig att inte utnyttja barnomsorgen fullt ut under sommarmånaderna och där Elisabeth Molhin försöker antyda att det har blivit lite fult att ha sina barn på förskola och fritids.


Om nu föräldrar har den åsikten att de vill ge sina barn ett långt sommarlov utan att behöva anlita fritids så är väl deras  inställningen att det är bra för barnen. Hur sen föräldrarna löser ekvationen för att det hela skall gå ihop är väl inget som kommunal har med och göra.


Kanske är det så att dagens föräldrar har insett att man tillbringar alldeles för lite tid med sina barn och där man nu i decennier har överlåtit  en stor del av uppfostran till instutioner  med eller utan utbildad personal som präglar barnen  med sina värderingar.

Kanske inte alltid med så bra resultat för framtiden. 


Här försöker Elisabeth Mohlin gör sken av att det är för barnens och föräldrarnas  bästa hon tror sig veta bättre.

Det är nog så att Kommunal är rädd att det  minskade utnyttjandet på sommaren han  sätta sina spår i minskad  efterfrågan av personal som finns i kommunals medlemsregister.


Det  kommunal tydligen inte förstår är att personaltätheten skall anpassas efter efterfrågan inte tvärt om genom att försöka få föräldrar , mot sin vilja , att använda fritids mer. Kan det vara så att föräldrarna äntligen börjat inse att man skall  anpassa  arbetstiden efter det det man anser är bäst för barnen , och inte vad kommunal anser är bäst för sina medlemmar.  

                 

      


Av tommy norum - 20 juni 2011 17:59

Kan bli en intressant nästa valrörelse i vindkraftsdebatten när nu Socialdemokrater, Vänster och Miljöpartiet visat sina kort så tydligt i rikspolitiken.  


Här är man tydligen beredd att ta bort den kommunala vetorätten för att påskynda vindkraftsutbyggnaden utan häsyn till de massiva opinionsyttringar i kommunerna runt om i landet.

En något bisarr situation när man så tydligt sätter sig i knät på vindkraftindustrin och markägarna och totalt nonchalerar de farhågor som de boende runt verken ger utryck för.

Om man har som mål för sitt bortagande av vetorätten att påskynda vindkraftsutbyggnaden så betyder detta i klartext att det kommunerna nu tar hänsyn till,  där faktorer som de boende ser som viktigt för att kunna bo kvar med en dräglig miljö runt sitt boende kommer Socialdemokrater totalt att strunta i.

För det är ju just sådana argument som nu stoppar den totalt vansinniga försök till utbyggnader runt om i Sverige där de boende, naturintressen mm totalt ignoeras av vindkraftsförespråkarna.


Det som var en trevare av Andreas Calgren (c) när han lanserade förslaget om borttagandet av vetorätten för kommunerna men som fick kalla handen av de övriga borgliga. Kanske detta  blev startskottet för Socialdemokraterna att lansera idén i riksdagen i ett försök att splittra borgligheten och få över Centern på sin sida.


Nu lyckades man inte denna gång, utan förslaget röstades ner i riksdagen.   

Men det betyder att vid en eventuell  rödgrön seger vid nästa riksdagsval så kommer de inte att ta hänsyn till de boende runt  de tänkta vindkraftsetableringarna utan de kommer troligtvis i ren socialistisk planekonomi anda köra över opinioner, som har andra värderingar i vindkraftsfrågan ,för att nå sina politiska mål. 


Socialdemokraterna försökte ju en gång för inte så länge sedan med löntagarfonder socialisera hela den privata storindustrin med fick ge sig för den massiva opinionen, en lansering som blev början till deras fall i politiken när väljaran genomskådade de politiska syften som socialdemokraterna stod för.


Jag tror nog att de rödgröna inte förstår vilken massiv rörelse de sätter igång om de kör över opinioner istället för att lyssna och ta till sig. Den läxan trodde jag socialdemokraterna lärt sig för länge sedan.        

Av tommy norum - 17 juni 2011 17:13


Då har den kommit den nya tidningen Åmålsmagasinet, utgivare Åmåls kommun. Ansvarig utgivare Svante Melander vår kommunchef som på första sidan har en egen ledarspalt.

En tidning som inte ses med blida ögon från lokalpressen kan man tänka.

Vi kan konstatera att projekt som kommunen har svårt att få gehör för bland allmänheten får en stort utymme i tidningen.

Måkebergsprojektet, där prislappen för markområdet har satt känslorna i gungning, där en del påstår att priset  på området var alldeles för billigt.

Här försöker man få till att det åtagande som Måkeberg Ab investerar i hela projektet  skulle var skäl till priset för området. Ett smart sätt att komma över attraktiva markområden i kommunerna genom att hänvisa till kostnaderna där sen  politikerna sväljer hela konceptet med med hull och hår och desutom lovar åtagande i projektet för minst hela försäljningssumman.

Grattis  Måkeberg AB,  ni vet hur en slipsten skall dras för att få ut största möjliga vinst i projektet.


Att sen Åmålsmagasinet skulle bli någon opinionsmegafon för vissa intressen får vi hoppas  inte meningen med tidningen. Läser man artikeln under rubriken Hamnterminalen så får bluesgeneralen Nils Lönnsjö  förmedla synpunkter i tidningen långt i från sunt förnuft i dessa tider. Här krävs en satsning från kommunen, anser Nils där han efterlyser ny scen, en anställd i kommunen som skall ha som huvuduppgift att locka hit olika produktioner i opera, rock och popp. Kanske det finns viktigare saker att fokusera på  i Åmålsmagasinet än drömmande visionärer där det centrala kretsar runt upplevelseindustrin i stort och där kommunala pengar är en förutsättning för hela idén.   


En dag med kommunalrådet är väl ett repotage som går hem hos allmänheten ,vi

behöver också information om vilka personer som finns på stadshuset och skall ta vara på våra intressen i kommunhuset , deras arbetsuppgifter , kanske med foto allt ifrån vaktmästare till kommunschef.


En presentation av kommunstyrelsens ledarmöter , navet i hela den politiska processen, deras civilstånd , vilken bakgrund de besitter i arbetslivet , vilka politiska ambitioner de har i sitt medverkande i politiken presenteras. 


Kanske kan Åmålsmagasinet bli en tillgång för kommuninnevånarna med en information som inte lokaltidningarna är intresserade av att förmedla. Också ett sätt att distansera sig från lokalpressen och slippa sitta i deras knä för att få sin stämma hörd i olika frågor. Vi väntar på nästa upplaga av magasinet , kanske inte med spänning, men ändå.  

   

Av tommy norum - 16 juni 2011 07:20

Anne Sörqvist  (c) försöker i PD:s synpunkt i dag, det man närmast kan kalla en predikan, få förståelse för sina synpunkter i vindkraftsdebatten.  Ett debattinlägg som förstärker farhågorna för hur Centern kommer agera i vindkraftsutbyggnaden om de vinner nästa val.   


Allt vi gör som påverkar naturen är en avvägning mellan intressen och där markägarnas livsbetingelser på landsbygden måste bejakas för att de skall kunna bo och leva där är väl huvudinformationen i hela predikan.


Det Ann Sörqvist tydligen inte förstår är att i stort sett hela den massiva oponionen  mot vindkraftsplanerna kommer från de som bor på landet där de ser farhågorna med att inte kunna bo kvar om vindkraften får byggas ut på markägarnas villkor. Tänk att det skall vara så svårt att ta till sig synpunkter i opinionsbildningen där man har både bild och ljud i sin framställan för att klargöra problemen runt vindkraftsetableringar.


Markägarna i landsbyggdsbefolkningen är en minoritet av de som bor där men Ann Sörqvist gör ändå sken av att för att få fler som kan bo och leva där så är en Vindkraftsutbyggnad det som kan vara lösningen. Jag tror nog att vi är många  som tror att skall vi få folk att etablera sitt boende på landsbygden så är nog vindkraftssnurror det sista man vill ha inpå knutarna.


Kanske Ann Sörqvist skulle ta åt sig sina sista ord i insändaren från ett annat perspektiv än från markägarna. Ödmjukhet, respekt för livet, naturen och människan.  


Förövrigt har Åmåls kommun uppnått det nationella målet för vindkraftsutbyggnad. Låt oss vara nöjda med det.

Av tommy norum - 9 juni 2011 21:40

Äntligen har vi fått politiker som förstår sin roll att vara hela kommunens representant i politiken  och inte sitter och tar belut där de  i första hand ser om sitt eget hus.


Den nuvarnade politiska majoriteten lyssnar på den massiva opinionen mot den utbyggnad av vindkraften som Centern var beredd att genomföra, en satsning som skulle tagit död på Dalsland som turistlanskap där naturupplevelser och tystnaden är det som lockar hit besökare. De gick så långt i sin strävan att de försökte sätta munkavle på  Dalslands turistchef när han i sitt yttrande klart deklarerade att den kraftiga utbyggnaden kommer att  sätta negativa spår i turistnäringen.


Bra Michael Karlsson  ( s ) att du gick de till mötes, de som i en kraftfull opinion med ordentliga sakargument  avgjorde Centerns öde att försvinna ut ur maktens boning för lång tid framåt . Driv gärna opinion i era politiska gärningar men kör inte över dem, det straffar sig  i längden. 


Moderater och Centerpartiet vill fortfarande hålla dörren öppen för vindkraftsetableringar genom att reservera sig och föreslå Kristinedal som en tänkt Vindkraftsetablering.


Det är inte för inte som vår minister Andreas Carlgren ( c ) vill sätta stopp för kommunernas vetorätt över Vindkraftsetableringar med alla påringningar från bestörta markägare som ser sin framtida  arbetsfria inkomster flyga sin kos med vinden där inte kommuninnevånarna ställer upp på markägarna och vindkraftsindustrins planer.


Vi får hoppas att man inte vid nästa val väcker den björn som sover-centerpartiet- det kan få förödande konsekvenser för de som förespråkar en måttfull utbyggnad i lanskapet. 


Kanske är det dags för politikerna och även en del gamla stofiler i den traditionella media världen ta till sig den nya sättet att kommunicera och driva opinion, genom datorn, ett överlägset sätt att få fram sitt budskap på när inte politiker och medierna vill ta sitt ansvar för att ge  en korrekt bild av verkligheten.       


Av tommy norum - 7 juni 2011 20:59

Christer Sävblom fortsätter att sätta nageln i ögat på de ansvariga för Måkebergsprojektet.


Politiker det är ni som är ansvariga för turerna runt hur Måkebergsprojektet kom till och det är ni som banne mig har ansvaret att ge ett ordentlig information om avtalets utformning och tankegången runt detta..


Det verkar som man fortfarande inte förstår sin roll i det politiska livet där det är väljarna , kommuninnevånarna, som skall stå i centrum för era agerande och det är endast dera intresse ni är valda att företräda. 


Man kan inte i evigheter gömma sig bakom argumenten att det är bra för kommunen och sedan skicka fram  tjänstemän som skall försöka förklara turerna runt era politiska beslut som ni rätt ofta, har det visats sig, inte förstått följderna av.


Det är ni som har ansvaret och då förutsätter också det självklara att ni för era väljare förklarar tankegångarna runt besluten som ni fattat, om man nu har något annat än att det är bra för Åmål .Lämna över hela beslutsunderlaget till Åkab och låt de göra en opartisk analys av hela affären. Ge sen en ordentlig genomgång runt turerna och informera  allmänheten och er själva vad det är ni beslutat om och sluta med dessa mörkläggningar  när det visat sig att ni har nog inte riktigt förstått vad det hela handlar om..


Den tiden är förbi när man i PD förklarade sin ståndpunkt och sedan lades locket på för att förhoppningsvis beslut som man inte ville stå för gentemot allmänheten skulle falla i glömska.


Nu är det inte PD:s regler som gäller att tysta ner affärer som inte har rent mjöl i påsen utan nu får politikerna banne mig ta ansvar för sina misstag i politiken och informera allmänheten och sen ta konsekvenserna av felbesluten och förhoppningsvis avgå.


 Vi kan inte ha politiker som stönar sig fast i politiken utan en minsta grad av själrannsakan över vad de åstakommit för sina väljare.  
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se