Alla inlägg under januari 2018

Av tommy norum - 31 januari 2018 07:00I riksdagen har det slagits fast att vi i Sverige skall ha en reglerad invandring. Sverige skall inte ta emot fler invandrare än vi kan ge bostad, arbete och rimliga chanser att anpassa sig till svenska förhållande. Vilka medborgare tycker att våra politiker har anammat det riksdagsbeslutet

 

 

Trots att situationen i Sverige har förvärrats, man har svårt att rekrytera nya poliser, man har bostadsbrist, trots att arbetsmarknaden för nyanlända inte fungerar, brottsligheten ökar, trots att man få ta in ordningsvakter runt om i Sverige för att hålla buset i schack, dödsskjutningarna ökar, sjukvården går på knäna , kostnaderna ökar lavinartat på grund av en okontrollerbar invandring där inte ens hälften har flyktingstatus utan är ekonomiska flyktingar så fortsätter regeringen att ta emot nya invandrare . 

 

 


Man kan ju undra vad som rör sig i huvudet på våra politiker när man inte inser att för att få ordning på Sverige så måste man strypa invandringen väsentligt om man skall ha en chans att få ordning och reda i samhället ? . Här försöker de ansvariga politikerna få oss och tro att samhället aldrig har varit mer säkert att bo och verka i medan medborgarna uppfattar det precis tvärt om. Dagliga rubriker om våld och skjutningar, affärsinnehavarna ropar på hjälp i våra utanförskapsoråden när de blir utsatta för stölder och hot och där polisen svarar att de inte har tid. Nu får också affärerna ta hjälp av egna betalda ordningsvakter som våra badhus, bibliotek och skolor börjat med för länge sedan för att hålla ordning på buset som till största delen har en invandrarbakgrund.

 

 Något som våra politiker på alla sätt försöker tysta ner och är på väg att lagstifta om att det skall vara förbjudet att nämna vilken bakgrund och varifrån man kommer från när man begått ett brott.  Om det sedan är för att dölja sitt misslyckande och konsekvenser av den invandrarpolitik man bedrivit och för att i någon mån försöka dölja vilket ansvar man har för utvecklingen där rädslan att det till slut går över till rena inbördeskriget mellan svenskarna och de som kommer hit som flyktingar låter vara osagt. 

Våra politiker vägrar att använda Genevekonventionen skrivning som utgångspunkt för flyktingpolitiken utan använder en mer generös tolkning och som är en bidragande orsak till att medborgarna börjar tröttna på hur politikerna tar sig friheter i någon sorts humanitär åskådning och där väl rädslan av att bli kallade främlingsfientliga ligger i botten . Resultatet blir att långt över hälften av de som får stanna i landet inte är klassade som flyktingar med skyddsbehov eller som skyddsbehövande men har fått en egen gräddfil av våra politiker att få ta del av landets sociala välfärd utan en tanke på vilka konsekvenser det fått för samhället.

 

Våra politiker verkar inte bry sig utan fortsätter att locka hit flyktingar med amnestier av olika slag som i botten beror på att de som kommer hit på alla sätt försöker bluffa våra myndigheter med både ålder och identitet utan att det ger negativa utslag i uppehållstillstånden. Man kan till och med begå brott som tex våldtäkter, mord, och brott i allmänhet utan att det ger försämrade möjligheter att få stanna i landet. .

Gunnar Sandelin Journalist, socionom, och tidigare pressombudsman på BRIS säger att man beviljat asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder de påstår sig flytt från. Man har betalat ut socialbidrag till utländska medborgare som med säkerhet hade svart jobb vid sidan om. Under hans år på SVT så fick han instruktioner av en ansvarig redaktör från ett av våra största nyhetsprogram, att det skall vara synd om invandrarna att folk skulle gråta framför teven för att nyhetssändningen skulle bli en bra show.  Detta skriver Ian Wachtmeister om i sin sista bok Sotarna.

 

Att skattemiljoner slentrianmässigt delas ut till stora grupper som inte klassas som flygningar med skyddsbehov är en aning provocerande med tanke på hur det fattas resurser i stort sett i varje samhällsområde. Vi anser oss inte ha råd att ge våra gamla en pension som man leva på utan bidrag vilket gör oss till det land som har mest fattigpensionärer i hela Europa. Men att ta hit anhöriga till våra flyktingar och förse dem med pensioner, bostäder fastän den asylsökande inte hade ett verkligt skyddsbehov bevisar väl att hela migrationspolitiken har spårat ur..

 

Det konstiga i kråksången är väl att det fortfarande finns medborgare som tycker att det är helt okay att driva flyktingpolitik på det här sättet eftersom man ger de ansvariga för eländet nytt förtroende ”i alla fall i opinionsmätningar"

 

tn

Av tommy norum - 30 januari 2018 07:00


 


 


  

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) vägrar i Agenda ta sin del av det socialdemokratiska partiets ansvar för den sjukhuskris vi nu upplever. Hon vill gärna förmedla vad regeringen skall göra men vägrar kommentera vad de har gjord under mandatperioden för att förhindra ökningen av sjukvårdsköerna de senaste åren utom att det är borgarnas fel.     

Bara att konstatera att de etablerade politikerna inom de båda blocken har svårt och ta åt sig vilka som har huvudansvaret för den vårdkris vi har . Att de missat att under tjugo års tid anpassat sjukvården efter åldersstrukturen på befolkningen och den ökade invandringen som är grundorsaken till det vi nu upplever inom sjukvården runt om i Sverige det vill man inte låtsas om. Men om man som i programmet Den Svenska välfärden de ansvariga försöker blanda bor korten och peka på att vi har världens bästa sjukvård men samtidigt som man inte nämner att det är inte alla som får ta del av den på grund av de långa sjukvårdsköerna , brist på utbildad personal så slår Britt- Marie Mattsson huvudet på spiken än en gång i sitt program den Svenska välfärden -  när vi får betala världens högsta skatter men inte alla får ta del av utbudet då leverera inte samhället det vi förväntar oss .

 

Jimmie Åkesson nämnde i Agenda att den ökade befolkningen av framförallt invandrare är orsaken till krisen där man bjuder in att ta del av vården men där våra politiker inte har sett till under decennier anpassa resurserna till det ökade behovet. Det påståendet kontrar vår sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) i Agenda med att 25% av vårdpersonalen har en invandrarbakgrund och vi skulle inte klara oss utan dem. Det är väl ungefär som hönan och ägget vem kom först?  När Sverige har ca 1.5 miljoner med invandrarbakgrund så vore det väl underligt om också inte en och annan får vara med och dra sitt strå till stacken konstigt vore väl det annars.

 

Men det är ju inte bara inom sjukvården som det visar sig att våra högt betalda politiker inom våra regeringar under åren inte riktigt räcker till att sköta sina åtagande för oss medborgare. Man har total misslyckats med bostadspolitiken, försvarspolitiken, vi har myndighets kris i polisen, vi har en misslyckad skolpolitik under decennier, en misslyckad arbetsmarknadspolitik som inkluderar invandrarna i spåren av en totalt misslyckad integrationspolitik som så radikalt har förändrat Sverige till vad det är i dag.

 

Men det vi upplever i alla politikerframträdande så är det alltid de politiska motståndarnas fel att samhället ser ut som det gör. De enda parti som kan svära sig fria från ansvaret i vad som skett är Sverigedemokraterna för de har sedan de kom in i riksdagen hållits utanför den politiska makten. Att man sedan tar till sig deras politik och gör den tills sin egen när verkligheten kryper på får vi väl leva med så länge väljarna föredrar att rösta på kopiorna i stället för originalet.

 

Det finns ett osynligt avtal mellan medborgare och samhället det går ut på att vi är beredda att betala för samhällstjänster trots att vi inte utnyttjar dem. Det enda vi kräver i gengäld är att om vi själva behöver hjälp så skall de finnas där. Om inte avtalet upprätthålls så faller hela överenskommelsen och med det fundamentet för den svenska välfärden. Ord som Britt-Marie Mattsson börjar sin miniserie i TV den svenska välfärden med.

 

Så frågan blir väl hur länge finner sig medborgarna i att våra politiker i sjuklövern inte klarar av att hålla överenskommelsen i sina regeringsställningar innan medborgarna söker sig till andra politiska alternativ? 

 

tnAv tommy norum - 26 januari 2018 12:30– Under det gångna året har vi gjort stora framsteg i USA – vi har lyft fram bortglömda grupper och hjälpt folk uppfylla den amerikanska drömmen. Efter år av ekonomisk stagnation upplever USA återigen stark ekonomisk tillväxt. Aktiemarknaden slår rekord efter rekord, vi har skapat 2,4 miljoner jobb och siffran går upp. 

Jag är vald av USA:s medborgare att försvara vår ekonomi, våra företagare och våra arbetare. Vi är för frihandel men den måste vara rättvis. Det var huvudbudskapet i President Donald Trumps tal i Davos.  


USA inleder nu en offensiv för att få tillbaka företagsinvesteringar och kapital genom att bland annat införa tullar och lägre skatter för företag. Helt förståligt att många amerikanerna reagerar negativt när delar  av industrin som i huvudsak producerar produkter för hemmamarknaden flyttar sin produktion till grannlandet och säger upp arbetsstyrkan och där sedan arbetslöshet blir resultatet. President Trump levererar nu sina vallöften på löpande band i syfte att få tillbaka investeringarna till hemmaplan. Att sedan asiatiska företag med låga löner, dålig arbetsmiljö, skriker i högan sky för att de får handelshinder i form av tullar som skall jämställa konkurrensförhållandet och skydda USA.s hemmaindustrin ser nog de flesta amerikanare som något bra.


Sedan finns det de som är för frihandel i alla dess former många gånger talar i egen sak där väl Sverige är en av de länder som är mest beroende av frihandelsavtal som fungerar. Men nu är ju inte Donald Trump vald för att skydda de svenska intressena utan för de att uppfylla sina förpliktelser till det amerikanska folket i första hand. Något som våra Svenska politiker också borde ta sig i tankeställare över i bland i vilka intressen de är de valda att skydda i första hand.    

Den stora skattereformen i USA som president Donald Trump skrev på två dagar före julafton har redan börjat gälla. I Sverige är aktiviteten febril bland skattekonsulter och storföretag som påverkas. Både kapital och jobb kan flyttas från Sverige till USA. Den betyder också att USA ger sig in i den globala skattekonkurrensen på allvar.

– Vi ser definitivt ett ”race to the bottom” när det gäller skattesatser. Länder har börjat konkurrera mot varandra för att dra till sig investeringar genom att ha låg skattesats. Vad vi ser nu är att USA går in i det här, säger David Perrone, skattekonsult och delägare i revisionsrätten KPMG. 


Trump lockar också med rejäla avdrag för investeringar och jobb kan komma att flyttas till USA, även från Sverige.– Det kan bli så att vissa företag som har etablerat sig i Europa väljer att ta hem pengar och medarbetare till USA. I svenska internationella storföretag kan det bli färre jobb i Sverige och fler i USA i stället, i en del fall, säger David Perrone på KPMG.  Budskapet från Trump är att all produktion som sker i USA ska gynnas. Det ska vara förmånligare att producera där än att exportera dit. Redan har signalerna gett resultat i investeringarna som skjuter i höjden när företagen flyttar hem produktion, arbetslösheten sjunker.


Vi får väl se om de som i förhand räknade bort president Trump, kallade honom pajas som inte begrep politik och som skulle bli en katastrof för det amerikanska folket. Det är i så fall inte första gången de så kallade politikerexperter gissar fel, det finns det ju massor av konkreta bevis på de senaste åren.    
tn  


  

     

 

  

 
Av tommy norum - 25 januari 2018 10:47    


Nu först börjar media vakna till och i stället för att en längre tid helt varit blockerade av sin iver att försvara invandringen har man varit helt förblindade av vilka konsekvenser det fått för samhället.

 

Utanförskapsområdenas utveckling var länge tabu att skriva om för det kunde störa bilden av lyckad invandring som länge våra politiker försökte få till att det är ett måste för landets överlevnad på sikt.  Det var först när utländsk media började rota i vilka konsekvenser den naiva invandringen lett till, där ministrar från våra grannländer besökte områdena för att få kunskap för att inte det skall upprepas i det egna landet, där släptåget med tv team som  rapporterade ut i världen tillståndet i hur de boende upplevde sin situation som blev startskottet till att även svensk media där framförallt storstadspressen till slut kände sig tvingade att ta bladet från munnen och börja rapportera om  verklighet mer nyanserat i fortsättningen.

 

Politikerna försökte i det längsta hålla skenet uppe och gick ut i utländsk press och basunerade ut att den svartmålningen som skrivs är fake news, uttalande som man sedan fick ta tillbaka när verkligheten blev för uppenbar för att kunna dölja i längden.

 

Det fanns hur många signaler som helst under åren som varnade för situationen som stök på biblioteken, badhusen, skolorna, ökade våldtäkter och en ökad småbrottslighet i de områden runt om i Sverige som var invandrartäta utan att media rapporterade om detta i rädsla att störa bilden av det perfekta folkhemmet och med risk att det skulle gynna de krafter som var emot den naiva invandringen som bedrevs. 


 

I de fria sociala medierna så rapporterades det dagligen om detta men där både politiker och media avfärdade som invandrarfientliga krafter som av rädsla för det mångkulturella samhället och där många hade ett nazistiskt främlingsfientligt förflutet, med andra ord de hade inte rent mjöl i påsen.

 

Konsekvenserna av den mörkningen blev i stället att många medborgarna lämnade de etablerade partierna och medierna för att i stället gå till det enda partiet Sverigedemokraterna som från början hade en mer verklighetsbaserad uppfattning om förhållandet och som låg i linje med vad många medborgare tyckte. Även de etablerade medierna blir nu lämnade en efter en av sina läsare när det nu avslöjades att man under många år kört med fake news påstående där väl Aftonbladet som en av de som mest försvarat den pågående politiken, där alla samband mellan den stora invandringen och negativa förändringar i samhället har förnekats.

 

Där har man i stället ägnat spaltkilometrar i krönikor och debattartiklar  med hjälp av Lo och de etablerade partierna försökt svartmåla Sverigedemokraterna för deras syn på invandringen. Men det är väl så att det politiska och Mediala etablissemanget nu har insett att situationen inte längre går att dölja. Så nu presenterar och fördömer man bilden av det ideologisk förblindade kriminologer inte har lyckades identifiera i denna uppenbara trend som de ökade våldtäkterna eller dödsskjutningarna under åren där man vägrar acceptera kopplingen mellan invandringen och gängvåld och där våra politiker med näbbar och klor försöker försvara sina politiska revir som man har ansvaret för.  Att man sedan försöker strypa all information genom att förbjuda vilka som begår brotten så kommer man väl knappast närmare en lösning på problemet. 


Dödsskjutningarnas ökning med från 4: 1990  till 43 : 2017 information som Sarnecki fick monopol att föra allmänheten och politikerna bakom ljuset genom att yra om socioekonomiska faktorer, något som våra politiker inte var sena att ta till sig för att i någon mån försöka dölja orsaken till problemen. Så i det mediala etablissemanget dödsryckningar så kanske vi kan förvänta oss att man i fortsättningen ger rapporter vad som händer i nyhetsflödet och slutar att rapportera om vad man vill skall hända. Det vore en bra början för att få tillbaka förtroendet.

    

tn 
 

Av tommy norum - 24 januari 2018 07:00

Antalet anmälda snatterier och butiksstölder ökar kraftigt i landet med medan allt fler anmäls så ökar också att fler  anmälningar läggs ned. 2013 lades 39 % av anmälningarna ned att jämföra med 54 % 2015. Oroande är också att en relativt stor andel av stölderna tycks ha kopplingar till organiserad brottslighet, vilket gör de anställda mer utsatta.. 


 
Handels totalkostnader för stölder i deras butiker uppgår till samma kostnad som hela polisbudgeten, 22 miljarder enligt Svensk Handels beräkningar.  Personalen i butikerna ringer polisen men får oftast ingen hjälp när de ertappar folk som tar för sig utan att betala. I stället får ägarna vitesförläggande från Arbetsmiljöverket för att man inte kan tillhandahålla en trygg arbetsmiljö för sin personal. Det speglar väl myndigheternas och våra politikers passivitet och oförmåga att lösa problemen med den ökade brottsligheten runt handeln.

 

Bara att konstatera att våra politiker har skapat ett samhälle där de helt tappat kontrollen över utvecklingen i spåren efter den naiva flyktingpolitik som pågått en längre tid. Problemen finns oftare i de klassade utanförskapsområden runt om i landet som har en stor invandrartäthet och med en utbredd gängkriminalitet. Där blir småstölderna i butikerna  ofta är inköpsorten till den grövre brottsligheten i områdena. Men har man ett rättssystem där påföljderna är så låga att de som utför brotten och blir ertappade totalt struntar i hur många bottenstommar man åker på när man ändå struntar att betala dem. Det här kan hålla på i åratal utan att myndigheterna reagerar. Samma personer åker fast gång på gång men är ute lika fort som man kommit in och där fortsätter sin brottsliga bana som om ingenting har hänt.

 

Det är ju ganska fantastiskt att i dagens Sverige har inte ägarna rätt till att portförbjuda personer som upprepade gånger stulit och hotat i deras butiker. Som tex en butik i Göteborg där en person sitter och tigger vid entrén. Samma person går regelbundet in i butiken för att stjäla mat och dryck som han sedan äter. Att sedan polisen vägrar att emot anmälan  på grund av att Riksåklagaren säger att stölder under 60 kr inte skall beivras. Skall verkligen ägaren till butiken och vi medborgare behöva finna oss i en sådan slapphet i myndighetsutövningen som bidrar till en ökad brottslighet i stället för tvärt om ?

 

Sedan finns det både politiker och media som vägrar att fokusera på sådant som kan uppfattas som en svartmålning av Sverige. De menar att all sådan information kan störa bilden av en lyckad invandringspolitik och all sådan negativ information som kan härledas till den naiva invandringspolitikens konsekvenser riskerar att skapar motsättningar i samhället. Frågan är väl om inte motsättningarna mer blir riktade mot våra politikers oförmåga att som ansvariga leda landet i den riktningen som medborgarna förväntat sig än mot de invandrarna som tar för sig utan att någon reagerar i tid.

 

I politikerstyrda verksamhets område efter område kan man nu se att vi har fått en samling politiker som inte är kapabla att sköta det här landet. Man har skapat ett kaos eller kanske man skulle kalla det oreda i stort sett alla samhällsfunktioner som de har ansvaret för. Medan näringslivet blomstrar och går som tåget och som något inte på något sätt är våra politikers förtjänst utan enbart duktiga entreprenörer och företagsledares framsynthet. Före detta svetsaren statsminister Stefan Löfven (s) vill gärna ha kredit för att det är de rödgrönas politik som banat väg för den framgången. Men skulle våra företagare sköta näringslivet lika dåligt som våra politiker sköter det offentliga så skulle vi sakta men säkert sparkas tillbaka till stenåldern.

 

I politiken råder rena kaoset där man låtsas ha kontroll av läget men som det visar sig att det man i bland anklagar näringslivet för den så kallade kvartalsekonomi har i politikens värld i stället blivit kvartalspolitik eller med ett annat ord tuta och kör så får vi se vad som händer. Det är det vi nu skönjer spåren av när handlingsförlamade politiker alltid ligger steget efter och där de ansvariga verkar lika förvånade varje gång något har gått snett trots åtskilliga varningar vart vi är på väg. Att man i det läget skyller på varandra  i debatterna och vägrar att själva inse vilket ansvar man har för utvecklingen är beklämmande att behöva uppleva för oss väljare.    


tn                   


 
Av tommy norum - 22 januari 2018 12:21

Inte så lätt för en politiker som Isabela Lövin ( mp) när hon vädjar till sina politikerkollegor i riksdagen om lite sans i hur tillståndet är i Sverige. Men har hon inget förtroende i de egna leden där 7 av 10 miljöpartister anser henne hopplös ute som språkrör i Miljöpartiet så är väl kanske inte chansen så stor att de övriga i riksdagen hörsammar hennes vädjan.    


 

Man kan ju fråga sig hur närma verkligheten befinner sig vår vice statsminister ?  På Frågan om hon bor i något av de 186 utanförskapsområden som är klassade som oroliga och där buset upplevs som ett problem både för de som bor där och för vår polis som får lägga en stor del av sina resurser för att upprätthålla lag och ordning så blev naturligtvis svaret nej på den frågan. Men tillade att hon har besökt dem flera gånger. Kanske inte riktigt är samma sak när vår vice statsminister med ett koppel livvakter och kommunpolitiker som visar alla projekt man öppnat för att bringa ordning och reda.  Det är väl bara det att de tongångarna har man nu hört till leda hur man tror sig skall komma tillrätta med problemen utan att de kunnat visa några positiva resultat ännu. Man vill gärna få uppmärksamhet när man påbörjar projekten men får aldrig vara med om utvärderingarna där det skall utrönas om man nått målen man eftersträvat. 

 

Medan utanförskapsområdena ökat under den här mandatperioden, med ökade dödsskjutningarna, våldtäkter har  ökat, vi har fått en sjukvårdskris, myndighetskris, bostadskris, arbetsmarknadskris för de nyanlända, kunskaperna minskar i våra skolor. Det är klart att den rödgröna regeringen helst vill sätta munkavel på de som svartmålar Sverige med tanke att det är de som har haft det politiska ansvaret de senaste åren. 

 

Men kan ju fråga sig om det är svartmålning av det Svenska samhället som säkerhetspolisen håller på med när de nu riktar flera varningar till landets politiker inför valrörelsen. 

Politikerna uppmanas bland annat att inte använda vanliga mobiltelefoner vid känsliga samtal – och att undvika väntrum på flygplatser: Vi tror att det kommer att bli fler hot mot våra politiker och att det blir tuffare än i förra valrörelsen. 

Ett av råden till politikerna är att undvika att spendera för mycket tid i vänthallen på flygplatsen "innan du har passerat säkerhetskontrollen". 

"Risken för attentat är avsevärt högre där", skriver Säkerhetspolisen, som också ger råd om hur bagaget ska märkas upp inför resor: 

"Ha inte någon utvändig märkning med anknytning till ditt arbete om det kan vara känsligt, till exempel din organisations eller ditt partis emblem."

Vid hotellvistelser uppmanas politikerna att "undvika att bo på markplan eftersom det kan öka risken för inbrott": 

 

"Tänk också på att från våningsplan sex är det mer komplicerat att bli räddad vid en brand."

Politikerna uppmanas även att säga nej till intervjuer i sina bostäder: 

"Du bör generellt undvika att exponera ditt hem, din familj och de exakta miljöer där du regelbundet befinner dig". 

Politikerna ska, enligt Säpo, inte heller uttala sig om eller kommentera den egna säkerheten eller olika skyddsåtgärder. 

 

Nog är väl alla dessa varningar från säkerhetspolisen ett bevis på att Sverige har förändrats till det sämre inte bra för många medborgare som bor i utsatta områden utan också för våra politiker. Men är det att svartmåla eller är det information om hur verkligheten har utvecklats under den senaste tiden som de rödgröna har haft den politiska makten?

 

Inte blir verkligheten annorlunda som vice statsminister Isabela Lövin (mp) tycks tro genom att skönmåla och stoppa huvudet i sanden och inte låta debatterna handla om den vardag både politiker och de övriga medborgarna lever i för stunden.

 

tn 

                      

Av tommy norum - 19 januari 2018 16:28
Det finns ett osynligt avtal mellan medborgare och samhället det går ut på att vi är beredda att betala för samhällstjänster trots att vi inte utnyttjar dem. Det enda vi kräver i gengäld är att om vi själva behöver hjälp så skall de finnas där. Om inte avtalet upprätthålls så faller hela överenskommelsen och med det fundamentet för den svenska välfärden. Ord som Britt-Marie Mattsson börjar sin miniserie i TV den Svenska välfärden med.

 

 

Polisen en underbetald, underbemannad myndighet som våra politiker har sett till att bakbinda utan en chans till att kunna uppfylla sitt uppdrag gentemot medborgarna 

 

 

Vi har ca 20 000 poliser i Sverige av dem så är ca 17 000 är ute bland medborgarna i operativ tjänst. Det är ungefär hälften av det man har i övriga EU genomsnitt per capita. Man kan ju fråga sig varför våra politiker tror att den svenska polisen skall kunna bedriva lag och ordning i detta till ytan tredje största land i Europa med ungefär hälften av vad genomsnittlandet i Eu anser sig behöva i antal operativa poliser för att driva ett bra polisarbete till fromma för medborgarna? 

Denna koloss som är i särklass den största myndigheten i landet med ca 30 000 anställda, med en uppsjö av byråkrater och kostar samhället ca 22 miljarder om året utan att kunna ge medborgarna valuta för pengarna så att de skall känna sig trygga. Det är ett dåligt betyg för våra politiker som under flera år och flera regeringar underlåtit att ge de resurser till verksamheten som fodras för att klara av sitt upprag de är satta av riksdagen att utföra.  


Med en organisation där inte ens hälften av de anställda är operativa och ute på fältet så kan man fråga sig vad får skattebetalarna för pengarna man lägger i myndigheten. Ja inte har det ökat säkerheten för medborgarna där brottsärenden läggs på hög utan åtgärd, där man till och med prioriterar bort ärenden som innehåller full bevisning för fällande dom. I stället så har man infört mätmetoder influerad av New York polisen där polismännen skall redovisa sina uppdrag för att sedan statistiskt kunna visa hur duktiga man varit. Att sedan polisbefälen började manipulera syftet genom att sätta poliserna på uppdrag som tex med kontroll med alkoholtester i trafiken för att bättra på statistiken avslöjar väl ändå vilken dålig kompetens som finns bland polisbefälen i organisationen.  

Att sedan uppdragen bedrevs på tidpunkter på dygnet där det inte fanns någon större chans att hitta rattonyktra som borde vara syftet med kontrollerna det brydde man sig inte om. Sedan går man ut i media och vill ha kredit för den förbättrade statistiken.


Som tur är finns det poliser som tex Peter Springare i Örebro som har både modet och kunskapen att förklara i de sociala medierna hur det ligger till med den saken. Ny statistik från BRÅ talar om att 2017 så var det en ökning med 10% i anmälda våldtäktsfall vilket gör en ökning på en 10 årsperiod med 34 % . Under första halvåret av 2017 klarades endast 8 procent av alla anmälda våldtäktsfall upp, vilket då var en nedgång från 12 procent sedan föregående år. Våra politiker har en hel del på sitt samvete i hur man misskött sitt uppdrag att ge polisen resurser som är anpassat till det uppdrag de är satta att utföra.


Våra valda politiker har nu under en tioårsperiod lyckas med konststycket att förstöra försvaret, skolan, polisen, och är på god väg att också montera ner sjukvården. Man har höjt pensionsåldern och man har lyckats att åstadkomma att vi har mest fattigpensionärer i hela Eu. Och uppe i allt detta så tillhör vi en av de länder som betalar mest skatt i hela världen. Så inledningstexten i inlägget, den som Britt-Marie Mattsson inleder TV programmet den Svenska välfärden med  borde nog få en och annan att ta sig en funderare över om inte redan överenskommelsen i avtalet fallit för länge sedan.      

 

tn

 

 

Av tommy norum - 17 januari 2018 07:00

 

Alliansen är upprörda för att inte Stefan Löven (s) vår statsminister använder samma formulering i sitt tal som försvarsutskottet kom överens omVad är Allianspartier så upprörda över kan man fråga sig ? 


Om nu oppositionspartierna och regeringens medlemmar i försvarsutskottet hade närmar 2 veckor på sig innan man kunde komma överens om ett gemensamt uttalande om säkerhetsläget i landet och det utan att gjort någon ny säkerhetsanalys enligt regeringen. Så med tanke på den omständigheten så borde en och annan med lite sunt förnuft ändå fråga sig hur sannolikt är det att försvarsutskottets uttalande ligger mer i linje med verkligheten än det Stefan Löfven gav uttryck för i sitt tal i Sälen. 


"Planering och förberedelser för ett anfall mot Sverige pågår redan i dag" och "Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas". Två formuleringar från försvarsberedningens rapport som har överlämnats till försvarsminister Peter Hultqvist (S) efter 14 dagars trätande hur formuleringen skulle presenteras så att alla skulle bli nöjda. Vänsterpartiet står inte bakom den. 


Att sedan Statsminister Löfven föredrog att formulera sig på ett annorlunda sätt i sitt tal i Sälen där försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys från 2014 ligger i botten eftersom försvarsberedningen nya formulering inte bygger på någon ny analys av säkerhetsläget. 


Med den bakgrunden i bagaget kan man undra vad håller Allianspartierna på med när man kritiserar Stefan Löfvens tal i Sälen när han säger - - Det direkta säkerhetshotet mot Sverige har inte förändrats. Det är fortfarande så att ett direkt militärt angrepp på Sverige är osannolikt, säger Löfven. Han tillägger dock att det generella säkerhetsläget i vårt närområde över tid har försämrats, till exempel genom fortsatt krig i Ukraina och aggressiva ryska militärflygningar över Östersjön. - Men vi ska inte heller säga till folk att nu står kriget för dörren, säger Löfven.Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark uppger att det finns en bred enighet i försvarsberedningen om att det är ett försämrat läge. Han anklagar regeringen för att undergräva sitt eget beredningsorgan som leds av socialdemokraten och förre försvarsministern Björn von Sydow. Men skillnaden är väl att Stefan Löfven använder ordet osannolikt i stället för att man inte kan utesluta som i princip är samma sida på ett mynt eller menar moderaterna att det är sannolikt att vi kan vänta oss ett anfall från Ryssland den närmaste tiden ? 


Tänk att i det sena uppvaknandet så har helt plötsligt Ryssland över en natt blir ett hot bara för att man går in i Ukraina och bevakar sina intressen. Det är exakt samma Ryssland som hela tiden funnits i vår närhet men som våra politiker med en dålig underbyggd underrättelse gjort analyser är ofarliga och med den analysen i ryggen i storts sett lagt ner hela vår försvarsförmåga till att begränsa sig till att kunna försvara ca 10% av Sveriges yta inte ens en vecka.

Och det mest skrämmande är väl att det är i princip samma valda politiska representanter som nu tror sig ha kunskapen vad som kommer att hända i vårt närområde de närmaste åren.

Men att hänga upp sig på några formuleringar som i princip säger samma sak är väl ytligare ett bevis på vad som försiggår i ankdammen Sverige. 


not:

Våra politiker har skrämt oss medborgare från den ryska björnen sedan 1700 talet när ryssarna fick för sig att en gång för alla sätta stopp för svenskarnas härjningar runt Östersjön och  då intog delar av vår Östersjökust. Fortfarande har vi inte sett röken av ryska krigare i Sverige de senaste 300 åren mer än uppdiktade miniubåtar i Stockholms skärgård som höll på med förberedelse för en påstådd invasion enligt våra politiker och försvarsmakten. Att det som då med bestämdhet påstod vara ryska ubåtar visar sig vid senare analyser vara rena bluffen. Så det vi får räkna med i framtiden är väl att hotet från den ryska björnen kommer dammas av då och då av våra politiker och försvarsmakten när man vill ha höjda försvarsanslag. Men frågan är väl när kommer igentligen den ryska björnen som man nu varnat för i mer än 300 år men fortfarande inte ens sett röken av  ????    


tn
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3 4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25 26
27
28
29
30 31
<<< Januari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards