Inlägg publicerade under kategorin berömda skepp o båtar

Av tommy norum - Tisdag 1 aug 19:30


Skolfartyget Gladan i England sommaren 1948.

Fartyg: GLADAN Bredd över allt 7,2 meter Längd över allt 39,3 meter Reg. Nr.: S01 Rederi: Kungliga Flottan, Marinen Byggår: 1946 Varv: Örlogsvarvet,


Övningsskonerten Gladan i Visby, år 1947.

Skolfartyget Gladan i England, passerar hangarfartyget Victorious.

           Skolfartyget Gladan i England, passerar hangarfartyget Victorious. 1948


Skeppsgossefartyget Gladan i England 1948.
Skeppsgossefartyget Gladan i England 1948

Skolfartyget Gladan i England 1948.
Skolfartyget Gladan i England.

Skolfartyget Gladan i England.

Det finns alltid jobb ombord.Övningsfartyget Gladan på väg till England.

Det finns alltid jobb ombord. Övningsfartyget Gladan på väg till England 1948

Skolfartyget Gladan i England sommaren 1948.

Diskning på däck.

Diskning på däck.

ANNONS
Av tommy norum - Lördag 15 juli 11:45

                                                                

                Regalskeppet VASA
Vasa beställdes leddes arbetet på Skeppsholmens varv (idag blasieholmen) av Antonius Monier med nederländaren Henrik Hybertsson som skeppsbyggmästare. 16 januari 1625 tog Henrik och hans bror, Arendt Hybertsson (de Groote) över skeppsgården och skrev under ett kontrakt för att bygga fyra skepp, två större med en köllängd runt 135 fot (41 m) och två mindre på 108 fot (33 m).

 När Vasa byggdes var hon tänkt att vara en symbol för Sveriges militära och politiska makt samt Gustav 11 Adolfs  auktoritet som krigarkung. Stora kostnader lades ner på att dekorera och utrusta skeppet. Hon var även ett av de största och tyngst bestyckade krigsfartygen i världen när hon byggdes och var utsmyckad med hundratals skulpturer i bjärta och levande färger.

File:Voyage of the Vasa Locator.svg

Karta över Vasas färd, från varvet (1) över slottet (2) där hon bestyckades och riggade till haveriplatsen söder om Beckholmen (3).

10 augusti 1628 beordrade kapten Söfring Hansson att Vasa skulle sätta segel på sin jungfrufärd mot ankringsplatsen vid Älvsnabben i Stockholms skärgård där hon skulle ta ombord soldater och proviant. Dagen var klar och stilla och den enda vind som blåste var en lätt bris från sydväst. Skeppet bogserades längs stranden till den södra delen av hamnen där man satte tre av de tio seglen, och skeppet började röra sig österut. Kanonportarna på nedre batteridäck var öppna och kanonen sköt salut när man började lämna Stockholms hamn.

Efter att Vasa hade kommit ur lä, fyllde en kastvind hennes segel och krängde plötsligt åt babord. Skoten släppte, och skeppet rätade upp sig när kastvinden passerat. Snart kom ytterligare en kastvind som åter tvingade ner skeppet på babords sida och den här gången krängde hon så kraftigt att vatten började forsa in i de öppna kanonportarna. Det inrusande vattnet gjorde att Vasas slagsida ökade och att barlasten blev förskjuten. Hon kantrade och sjönk på 32 meters djup, 120 meter från stranden på sin jungruresa utanför Beckholmen i Stockholms inlopp den 10 augusti 1628.

Överlevande besättningsmedlemmar klängde sig fast vid flytande bråte och de många närliggande småbåtarna som låg ute skyndade sig att undsätta. Trots deras insatser och det korta avståndet till land drunknade mellan 30 och 50 människor när skeppet sjönk enligt samtida rapporter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varför sjönk regalskeppet Vasa ?


Efter några tidiga misslyckade försök att bärga henne på 1600-talet, glömdes Vasa i stort sett bort. Skeppets ungefärliga position förblev känd in på mitten av 1800-talet, men inga allvarliga försök gjordes för att bärga det.


 År 1956 lyckades amatörforskaren och ingenjören Anders Franzén ,tillsammans med dykaren Per Edvin Fälting, åter bestämma Vasas exakta position och efter flera år av marinarkeologiska utgrävningar och förberedelser lyftes  Vasa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/embed/P3OocA_GjiE 
Märkliga  marinarkeologiska fynd på  Vasa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

File:Vasa Beckholmen 1961.jpg

 http://www.youtube.com/embed/pXMUqZHIxF8        Bogseringen till Djurgården:
 
Wasa har på många sätt blivit en populär och allmänt erkänd symbol för ett historieberättande om den svenska stormarkstiden och det tidiga skedet i utvecklingen av en europeisk nationalstat. Inom historia och marinarkelogogi har stora krigsfartyg från 1500-, 1600- och 1700-talen fått särskilt stor uppmärksamhet som upplevda symboler för en svunnen storhetstid inom den svenska historien. Bland dessa är Vasa det enskilt mest kända exemplet i Sverige ; fartyget har även fått stor betydelse internationellt. Idag har själva namnet Vasa blivit en synonym för sjunkna skepp som anses ha särskilt stor historisk betydelse, och dessa beskrivs och värderas i relation till Wasa
 

.


File:The Vasa from the Bow.jpg


Vasamuseet har producerat en dokumentär (i två versioner) om Vasas historia, bärgning och restaurering; den visas i museet och har släppts på VHS och DVD på 16 språk. Ett pedagogiskt datorspel, nu inne i andra generationen, har framtagits och används i museet och på dess hemsida för att förklara grunderna för skeppsbygge och -stabilitet under 1600-talet. Ett flertal kommersiella modellsatser och ett otal specialbyggda modeller av skeppet har tillverkats. 1991 tillverkades en färja i Tokyo med en kapacitet på 650 passagerare som en pastischreproduktion av skeppet. Vasa har också stått som inspiration för många konstverk, inklusive två förgyllda Disney-inspirerade parodier av de pilastrar som sitter på låringsgallerierna Eftersom Vasa är en mycket populär turistattraktion har skeppet blivit motiv på olika souvenirprodukter, såsom t-tröjor, koppar, kylskåpsmagneter och affischer. Kommersiellt tillverkade repliker av fynd från skeppet har också marknadsförts, såsom glas, tallrikar, skedar och till och med ett brädspelVasa 50 år på land, 30 milj besökare.   SVT 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.vasamuseet.se/     Hemsidan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/embed/Y6zsMNbOvS0  

Vasas uppgång och fall ( förlisning ) bärgning och slutrenovering. 7 min  på Engelska.        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


ANNONS
Av tommy norum - 25 oktober 2016 11:30

Frejas historia börjar i Kalmarsund. Motala Verkstad sände en 15 hästars ångmaskin till världsutställningen i Paris 1867 och där fick den guldmedalj. Den ångmaskinen levererades året därpå till ångaren Kalmarsund Nr 3, som sen kom att bli Freja. År 887  avyttrade Kalmarsundsbolaget "Ettan" och "Trean" när företaget köpte in nya och större fartyg. De båda båtarna såldes till Fryksdalen, men till olika rederier och det innebar att syskonbåtarna blev konkurrenter. Före detta Kalmarsund Nr 1 fick namnet Victoria med Sunne som hemmahamn. "Trean" döptes om till Freja och redades av Nils Persson från Råby I västra Lysvk . Freja trafikerade sjösträckan Fryksta-Torsby  under sina sju år i Frykentrafiken.

 

Från Fryksta utgår ångbåten FREJA på sin resa över Fryken.Fartyget byggdes vid Motala Verkstad 1868

och hette då Kalmarsund nr 3.

Det här är den enda bild som finns på Freja före förlisningen 1896.Motala Verkstad sände en ångmaskin till världsutställningen i Paris 1867 och erövrade guldmedalj för skapelsen. 

 Här lyfts ångmaskinen ut strax efter att Freja af fryken tagits upp efter bärgningen 1994. Var själv på plats och dokumenterade händelsen.

 

Den 23 juli 1896 förliste ångfartyget FREJA vid Bössviken i Mellan Fryken på sin resa från Fryksta med destination Torsby.Olyckan orsakades av en kastvind som gjorde att fartyget krängde över åt styrbord och den osurrade däckslasten försköts. Inom loppet av några sekunder slog FREJA runt och katastrofen var ett faktum.

Av de 17 ombordvarande räddade sig endast 6 personer, medan 6 av de omkomna återfanns senare och 5 personer följde FREJA i djupet. Åren gick och många försök gjordes att hitta FREJA.

 

 Karlstads dykarklubb återfann Freja den 15 augusti 1976 på 52 meters djup och 220 meter från land, 80 år efter förlisningen. Efter domstolsförhandlingar om bärgning och  äganderätten så svalnade intresset för att bärga Freja. När sedan  de två Kilsborna Tony Stten Lennart Andersson 1993 med Thorbjörn Grönkquist som gjorde anspråk på fartyget  kom fram till en lösning för att kunna bärga Freja så blev det startskottet för att bärga och återskapa fartyget som det en gång har sett ut. 

Över 90% av all plåt byttes ut vid renoveringen. 

 

Det här var det som blev resultatet av branden.

Båten började renoveras. På natten den 2 juli 1996, när Freja höll på att färdigställas, fattade fartyget eld. Katastrofen var ett faktum. Freja hade inom några få timmar förvandlats från ett nästan färdigt fartyg till ett utbränt vrak. Försäkringsbolaget meddelade att en återuppbyggnad skulle täckas av försäkringen så renoveringen började om igen.

 Under pompa och ståt löpte Freja ut från Fryksta, den 23 juli 1997, på sin premiärtur

 

freja och Björkefors

Ångbåten Freja bärgades ur Fryken 1994 efter att ha legat på sjöbottnen ända sedan förlisningen 1896.
- Det märkliga är att Freja är starkt förknippad med Björkefors. Hon var på väg dit för att lossa last när hon förliste den 23 juli 1896. Freja fraktade också Selma Lagerlöfs manuskript till Gösta Berlings saga från just Björkefors herrgård till Fryksta, där det gick vidare posttåget. 
 

 

 

Freja af Fryken i dag.

 

http://www.youtube.com/embed/qNGjPua2ZU4

 

  

Julbord på Freja.

Varför inte ta en tur på Fryken ombord på Freja nästa sommar och få uppleva den vackra fryken.Av tommy norum - 11 augusti 2016 07:00


Hjulångaren Eric Nordevall var ett av Sveriges allra första maskindrivna fartyg som byggdes redan 1836 för att trafikera den då nybyggda Göta Kanal. Det sjönk i Vättern 20 år senare och återupptäckes 1980 på 45 meters djup.

Vid renoveringen av industriminnet Forsviks Bruk behövdes en fortlöpande aktivitet i gamla plåtverkstaden som blev  Forsviks varv  1995 upkom idén att bygga en fullskalekopia av Hjulångaren som 15 år senare resulterade i Eric Nordevall II. Hjulångaren sjösattes 2009 och gjorde sin jungfruresa 2011 till Stockholm där den döptes av Kronprinsessan Victoria. 

 

Min första kontakt med hjulångaren var när vi åkte Göta kanal i slutet på 1990 talet. Då hade man kommit så här långt med bygget. 


                          

Det här blev resultatet efter 15 års byggande. Klicka på bilderna för större format.


 


Nu ligger fartyget mest stilla i Forsvik för beskådning och är öppen för besökare att ta del av slutresultatet av skeppsbygget. Man får väl säga att det är tur att det finns entusiaster som med sina visioner lyckas ro i land projekt av denna dignitet runt om i Sverige och som visar efterkommande  generationer både vad de själva i nutid åstadkommit och illustrerar tidigare skeppsbyggarkonst för allmänheten. En eloge till sådana som lägger ner hela sin själ för att åstadkomma något utöver det vanliga.                                         


Sedan 2012 gör fartyget ett antal allmänna turer under sommaren med historiskt kostymerad besättning samt spännande guidning om 1800-talet på Göta kanal och om Karlsborgs fästning samt fartygets levnadsöde och förlisning.

Fartyget kan dessutom chartras för upp till 60 passagerare. Servering på fartyget eller i varvslokalen erbjuds också.  Av tommy norum - 3 juni 2016 20:00

Lastfartyg i Sundsvalls hamn 1955
 
Göteborg Ångfartygs AB Adolf 1940
 
Hamntrafiken blomstrar och det är trängsel vid kajerna i Sundsvalls hamn. En av båtarna heter Cronenburgh
1949
Bilder från hamnlivet, segelfartyg. 1945
M/S Trolleholm och Montrose 1960 I SUNDSVALL
 
 
 
Halmstad hamn 1930 tal
 
 
Hamninvigningen juli 57". Uddevalla
 
Slipen på F 2 Roslagens flygflottilj, 1929. Flygplan S 5 och SK 4 förankrade vid brygga och fartyget H.M.S Göta förankrat bredvid. På fartygsdäcket står en folksamling.
 
Krigsfartyg i hamnen Trelleborg 1950 tal ?
Petrol Transport Kemal Telli & Ortaklari K/S. Hemort: Istanbul 1978
OK:s nya tankfartyg Okeanos med kapten Erik Manvall  1961
Rederi: Rederi AB Reut || :: Varv: Götaverken, Göteborgs MV || :: Bredd över allt 16,76 meter || :: Längd över allt 120,39 meter || :: 1948
 
 
Av tommy norum - 3 juni 2016 20:00

Svenska handelsfartyg i konvoj. I förgrunden däcket på en pansarkryssare under andra världskriget


Svenska invalidångaren BIRGER JARLs ankomst till Sassnitz, Tyskland 1940 talet
Bestyckat engelskt lastångfartyg utanför Malmö omkring tiden just efter fredsslutet 1945
 

Maskinrummet på tankern M/S ARISTON innehållande tvenne dieselmotorer om tillsammans 5.600 hästkrafter. Bilden ur album sänt till Hugo Schuberts 75-årsdag från direktör Hugo Hammar, Götaverken  1938
 
 
M/T AMURIYAH till havs. Maskineffekt 24 800 hk. Maskinrummet är obemannat. Bruttotonnage 81227 reg. ton. Längd: 285,00 m Bredd: 44,20 m Djup: 22,43 m  1977
 
 
4-mast barkarna VIKING och PASSAT av Mariehamn liggande i Sthlm. Foto från 1940-talet..." [---]  1944
 
 
Av tommy norum - 29 april 2016 14:00

lossar ved från en vedbåt vid Strandvägen i Stockholm  1938              
1938


Två män i arbetskläder lossar ved från en vedbåt vid Strandvägen i Stockholm. I bakgrunden Nordiska museet och Galärvarvet. 1938


Tre vedbåtar vid Strandvägen i Stockholm varav en med namnet "Kaunis". I bakgrunden segelfartyget "Dar Pomorza" från Gdynia i Polen. 1938


Segelfartyget "Dar Pomorza" från Gdynia i Polen och en liten skeppsbåt med fyra män i vita sjömanskostymer. Sittande på en hängande planka utefter kölen två män i vita sjömanskostymer som ska måla aktern. I bakgrunden en vedbåt och Nordiska museet. Vid Strandvägen i Stockholm. 1938


Segelfartyget "Dar Pomorza" från Gdynia i Polen och utefter den en liten skeppsbåt med tre besättningsmän. I bakgrunden ett grått militärfartyg vid Skeppsholmen och till höger en vedbåt. På Saltsjön i Stockholm. 1938

En liten segelbåt, en vedbåt, en ångbåt och ytterligare båtar vid Strandvägen i Stockholm.  1930 tal


Seglande Vedjakt   1938
 
Seglande vedjakt 1938
 
Av tommy norum - 11 april 2016 11:30


File:RMS Titanic 3.jpg 

Titanic var ett av tre passagerarfartyg av Olympic-klassen som det brittiska rederiet White Star line i början av 1900-talet lät bygga för att möta konkurrensen från rederiet Cunard line . De andra två var Olympic  (1910) och Britanici (1914). De tre systerfartygen byggdes på Harald o Wolffs  skeppsvarv i Belfast, Nordirland, där Titanic (tillsammans med Olympic) med längden  269,68 m, bredden 28,2 m och höjden 53 m var sin tids största mekaniska konstruktion — lika hög som ett tiovåningshus. Skeppet var vidare utrustat med 29 ångpannor, två fyrcylindriga trippelexpansionsångmaskiner som drev sidopropellrarna, och en lågtrycksångturbin som drev centerpropellern. Kombinationen av 16 vattentäta skott, skulle dessutom göra henne osänkbar. Det fanns fyra matsalar ombord, varav den största matsalen också utgjorde fartygets största rum med en kapacitet för 500 personer. Titanic, med en lastkapacitet på ca 6 000 ton, en besättning på 885 personer och plats för 3 300 passagerare, var utrustad med fyra skorstenar varav den fjärde hade dock den funktionen att ventilera pannrum och få ut matos från köken.

File:10 titanic (1).jpg
Fil:Titanic rudder before launch.jpg

http://www.youtube.com/embed/fNMCl9eM9jg     skeppsbygget del 1   ca 7 min

http://www.youtube.com/embed/Y4JbJsuFJqg       skeppsbygget del 2   ca 7 min 

Ombord fanns det mesta att tillgå. Titanic  överträffade alla sina rivaler vad gällde lyx och överdåd och kan beskrivas som ett flytande palats i Jugend-stil där det t o m fanns ett bibliotek. Passagerarna kunde låta sig imponeras av det luxuösa skeppet som var inrett med vackert snidade trappor, dyrbara möbler och väggarna prydda med utsökta målningar. Särskilt i första klass var lyxen iögonfallande. Biljettpriset här var högt, men man hade gjort sitt bästa för att ge passagerarna valuta för pengarna då där bland annat fanns lyxiga resturanger med alla möjliga nationers rätter. Ett antal kaféer belägna intill vackra verandor. Bortsett från all mat och dryck erbjöds flera moderna anläggningar avsedda för fysisk aktivitet: pool, Gymnasithall, squashplan, turkiskt bad och ett flertal skönhetssalonger inkluderande massage. Även ett biblotek fanns ombord.  

File:Gym.jpg 

Film från  Titanics systerfartyg Olympics inredning: http://www.youtube.com/embed/2caAmKSKJoA


Titanic Exhibit Titanic Exhibit

Titanic lämnar kajen  Film ca: 3 min

http://www.youtube.com/watch?v=QKxSA0vmR80&feature=player_embedded

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Om jungfruresan 

..AllPosters.de" src="http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/21/2100/CYQ2D00Z/poster/the-titanic-1912.jpg" alt="" width="244" height="223" />

Edvard J. Smith  kapten på Titanic


 
 
 
  

  .        Titanic Passing the Vessel New York          

 Här var det nära att Titanic krockar med skeppet New york.

När klockan slagit 12.15 den 10 april var det dags för fartyget att ge sig ut på sin jungfruresa. Med hjälp av sex  bogserbåtar lämnade fartyget Southampton beskådat av hundratals människor som anlänt för att ta farväl av sina familjer och släktingar, eller bara för att se en skymt av det stora skeppet.

Innan fartyget lyckats ta sig förbi hela hamnområdet, var man nära att råka ut för en allvarlig olycka. När Titanic passerade skeppet New York lossnade denne från sina trossar. På grund av de starka strömmarna som Titanics propellrar producerade så fördes New York mot Titanic, men tack vare ett starkt agerande från fartygets kommandobrygga lyckades man turligt nog undvika en kollision. Denna händelse medförde förseningar då man senare skulle plocka upp passagerare vid den franska staden Cherbourg  och slutligen Queenstown i Irland. Den som fick äran att vara kapten på fartyget var Edward Smith som tillsammans med sina sju underofficerar styrde skeppet. Smith hade arbetat för White Star Line i över trettio år och denna jungfruresa var avsedd att vara ett hedersuppdrag för honom innan han skulle pensioneras.


                Det här är den sista bilden på Titanic före förlisningen 

Fartyget var registrerat i Liverbool  men dess rutt var avsedd att gå från southamton via Cerbourg i Frankrike och Queenstown (nuvarande Chops) på Irland, till destinationsorten New York. Vid lunchtid den 10 april 1912 avseglade Titanic från Southamton  med de första passagerarna ombord. Efter stoppen i cherbourg och Queensrown , satte man kurs mot slutdestinationen New York .


http://www.youtube.com/embed/kh02VXjQbdM          Film och foton 1910-1912


 Ombord på fartyget befann sig 2207 människor. Under resans gång fick man dagliga isbergsvarningar från andra fartyg på Atlanten. En ovanligt mild vinter i de norra polarlandskapen hade lett till att en stort antal isberg drivit nedåt i Nordatlanten. Kapten Smith valde då en sydligare kurs än den normala, men inte tillräckligt långt söderut för att undkomma isbergen.

I förmastkorgen ansvarade de båda utkiksmännen Fredrik och Reginald Lee för utkiken. De frös kraftigt och hade bara sina ögon till hjälp då deras båda kikare försvunnit innan avresan från Southamton. De hade återigen fått order om att hålla extra utkik efter is och isberg då nya isvarningar tillkommit under senkvällen. När klockan var närapå 23.40 fick Fleet syn på ett svart föremål rakt föröver. Han och kompanjonen förstod genast att det var ett isberg. Fleet slog tre slag ("fara förut") på varningsklockan och ringde upp kommandobryggan. Sjätte styrman James Paul Moody var den som tog upp luren: "Vad ser du?" Fleet svarade: "Isberg rakt föröver!". Första styrman William Murdoc gav genast order om "Dikt styrbord!" och "Full fart back!" i samtliga av fartygets motorer.

                             

  kollisionen med isberget. ca 5 min        http://www.youtube.com/embed/Q8CadIi00U4


    Undergången för Titanic  ca 5 min :     http://youtu.be/JYjztsY5vHM

Strax före midnatt kolliderade Titanic med ett isberg och skadade sitt skrov så olyckligt att hon på knappa tre timmar sjönk till Atlantens botten varvid 1 517 personer omkom. Skeppets undergång blev därmed en av historiens största marina katastrofen i fredstid.

En orsak till det stora antalet dödsoffer vid förlisningen var att fartyget, som hade 2 207 människor ombord, endast hade utrustats med livbåtar för 1 178 personer. En oproportionerligt hög andel män fanns bland dödsoffren då man prioriterade att rädda kvinnor och barn.

.Titanic lifeboat alongside the Carpthia

 


SS California som bara befanns sig några få sjömil från Titanic försökte förgäves få kontakt för att varna för  isberg i farvattnen. Det svaga agerandet av Titanics  båda telegrafister ses som en möjlig faktor. Skulle de tagit de allra flesta isbergsvarningar på allvar, hade man troligen hunnit avvärja en eventuell kollision. Främst menat i detta sammanhang är den varning som man mottog av Californian klockan 23.05, då Phillips nonchalant svarade "Håll tyst, jag arbetar".

Natten till mellan den 14 och 15 april (tid okänd) 1912 mottog Carpathias telegrafist ett nödmeddelande från Titanic, där man talade om att man gått på ett isberg och behövde hjälp omgående. Carpathia satte kurs mot olycksplatsen. Fartyget hade en högsta hastighet av 14 knop, men denna natt lyckades man pressa upp henne till 17 knop. Klockan fyra på morgonen, omkring två timmar efter att Titanic  sjunkit anlände Carpathia till olycksplatsen och upptog alla de 712 överlevande i livbåtarna.

Datei:Titanic-New York Herald front page.jpeg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vidio med bilder från varvet, inredningen , livet ombord, besättning, undervattningsbilder från vraket.  ca 5 min

http://www.youtube.com/watch?v=DIBHhWn0BCc&feature=player_embedded

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilder från vraket 2004    ca 5 min

http://www.youtube.com/watch?v=DBraI12M1kU&feature=player_embedded

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakten på det försvunna vraket 

Det kan förefalla märkligt att det tog 73 år innan man lyckades finna Titanics  vrak. Men sanningen är den att det nästan omgående efter Titanics förlisning inleddes olika expeditioner för att finna vraket. Det har genom åren förts fram olika idéer om hur man skulle försöka bärga fartyget. Anledningen till att det tog så lång tid att finna fartyget var att man inte riktig visste var det befann sig.  Även tekniken har spelat en stor roll för sökandet då man tidigare inte haft tillgång till avancerad datateknik. John Jacob Astors familj ville vara en av de första att hitta vraket. Med hjälp av bomber tänkte de spränga i havet så att eventuellt vrakdelar skulle flyta upp. Försök som att använda sig av stora magneter och Luftballonger har under åren förekommit.............................


.....

.

Vraket ca 2 min                                            http://www.youtube.com/embed/0WkvDswV40c
Så minns vi Titanic med vrakfilm ca 11 min.   http://www.youtube.com/embed/eBrt0T0_d0Q 

Inne i vraket  ca 7 min.                                  http://www.youtube.com/embed/pun18bi_0-g 

Vrakbilder taget 2010  ca 3 min                      http://www.youtube.com/embed/bi8cH4fhSOs


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16
17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se