Alla inlägg under april 2014

Av tommy norum - 30 april 2014 07:00


 


Sverige behöver en ny ideologi skriver Rolf Lind från Bäckefors i PD:s Synpunkt.


Han längtar tillbaka till Per Albin och byggandet av folkhemmet. 1930 talets arbetslöshet jämförs med dagens.. Olof Palmes tal 1985 där vi skall slå vakt om att själva bestämma över vår framtid med en fast neutralitetspolitik. Rolf Lindh drömmer sig bort när Socialdemokratins ledning byggde upp folkhemmet och därmed landets sociala välfärd. Men Rolf Lindh och som många andra vill gör våra politiker till hjältar i uppbyggnaden av Sverige på 1900 talet.


 Sanningen är väl att det är vår duktiga företagare som med energi , klurighet och framåtanda fört Sverige vad det är i dag.

Politikernas roll i det hela det är att på så varsamt sätt som möjligt ta del av de rikedomar som våra företagare skapar och fördela dessa till medborgarna. Våra politiker skapar inga arbeten som ibland de själva tyck tro när man hör debatterna. Inte ens kommunala eller statliga arbeten kommer till via våra politiker utan det är våra duktiga företagare som skapar dessa genom sitt företagande och att staten och kommunerna genom skatterna kan fördela resurserna i skapandet av en socialt välstånd.

Inga företag, inga resurser att fördela något som Socialdemokratin på Palmes tid ibland hade svårt att inse.

Här gav man lönelyft på lönelyft utan att företagen kunde hänga med i priskonkurrensen med utlandet. . Socialdemokraterna försökte lösa det med delvalveringar titt som tätt för att återställa konkurrenskraften utan att lyckas och tusentals arbetare fick lämna sina arbetet ibland annat i varvs och stål och tekoindustrin trotts miljardsatsningar med skattepengar för att hålla det hela flytande.

 Uppe i allt detta fick löntagarorganisationerna med LO i spetsen för sig att med löntagarfonder på sikt ta över företagandet i Sverige .


Kanske var det så att Socialdemokraterna blev lite för stora i korken när man mot allt förnuft drev en politik som höll gå rätt åt skogen för Sverige. Är det den ideologin Rolf Lindh från Bäckefors saknar kan man fråga sig när vi hade

en inflation som var tvåsiffriga och där kapitalägare gjorde miljardvinster på fastighetsinvesteringar ?  Vi som byggde villor på sjuttiotalet blev snabbt skuldfria trots räntor på 15 % men med full avdragsrätt för räntekostnaderna. Läser man Rolf Lindhs insändare så får man nästan för sig att han längtar tillbaka till den tiden i tron att det var bättre förr. De som var de stora vinnarna med den politiken var kapitalägarna och de stora låntagarna i en politik som skapade inflation på grund av för stora lönelyft som inte var baserade på produktivitetens utan på politiska mål som inte hade någon verklighetsförankring.

En ny Ideologi efterfrågar Rolf Lindh, men hur den skall se ut det får vi inte reda på.     

Av tommy norum - 30 april 2014 06:30

 

Av tommy norum - 29 april 2014 07:00


 

Vad har våra politiker för strategi när man går in och lägger bud på EFS- Kyrkan ?


Plan för trafiken säger Michael Karlsson som hänvisar till den så kallade Centrumtangenten som då skulle förbinda Karlstadsvägen med Hjeltegatan. I den planen så förutsätter det också att huset skall rivas samtidigt som man då lägger ner miljoner på en upprustning och flyttar bion till fastigheten. Att köpa in en fastigheten med sken att man i framtiden skall få en genomfartsled som var på tapeten när 45:an fortfarande gick genom centrum, är väl lite långsökt med tanke på att den lilla trafik som använder Lunnegatan från Karlstadsvägen fram till Hjeltegatan knappast är i behov av någon utbyggnad med den trafikfrekvensen som förekommer där huvuddelen går till ICA, Systembolaget och Coop från de som bor i norra Åmål.


Frågan är väl om det har varit någon trafik expert eller ännu värre någon kommunal tjänsteman som förmått Michael Karlsson att med hänvisning till trafiksituationen i Åmål så måste vi förvärva EFS-Kyrkan.


Som vanligt får man väl säga så tar fullmäktige förslaget utan en tanke på vad det innebär för skattebetalarna i framtiden. Eller är det kanske så att föreningarna Hela Människan , Ria och Samverkan genom lobbyverksamhet fått kommunen att ställa upp med att köpa fastigheten för att säkra sin fortsatta verksamhet. Med tanke på att det var svårt att få kommunen att gå in och köpa tennishallen när det begav sig så har tydligen ekonomin nu förbättras så att nu kan man gå in och stötta föreningslivet med hänvisning till en lösning på en trafiksituation som bara existerar i huvudet på våra politiker.

Av tommy norum - 28 april 2014 07:00SVD  KULTUR
BERGLINS SÖNDAG


       

Av tommy norum - 28 april 2014 07:00


     

 

Skola kommer i fokus då och då där våra politiker famlar efter lösningar för att få upp kunskapsnivån på våra elever..


Själv har jag antytt att det är samhällsutvecklingen som bidragit till situationen där slappa och egotrippade föräldrar överlåter till våra lärare i skolan ta över föräldraansvaret. Måste säga att jag inte riktigt förstår argumentet när Dag Blomkvist i en kommentar till ett av mina inlägg inte håller med. Har vi skolplikt i Sverige där medborgarna är tvingade till skolbänken då får man också ta ansvaret och uppfostra dessa i fortsättningen skriver Dag. 

Nu tror jag nog att han är ganska ensam om att anamma ett sådant synsätt där nog vi andra mer ser skolan som en rättighet och inte som en skyldighet. Vem vill inte ta del av skolundervisningen kan man fråga sig  ? 


Möjligen finns det rättshaverister till föräldrar som av ideologiska eller religiösa skäl anser sig bättre lämpade för uppgiften där man till varje pris vill skydda barnen från ett samhälle som man inte ställer upp på.


Sådana avarter av synen på samhäller skall vi nog hålla kort, om inte annat för barnen som tvingas växa upp i sådana förhållanden om inte samhället säger ifrån.   

 Det är nog så att numera handlar inte livet i västvärlden om överlevnad utan om individuellt självförsörjande.

Det som var det viktigaste förr det var barnen, numera verkar det som föräldrarna mer vill förverkliga sig själva och därigenom abdikerar från sitt föräldraansvar.

Samtidigt som man inte längre tolerera professionella eliter på samma sätt som förut. Barnen har lärt sig att allt skall vara kul, vilket kanske inte är det allra bästa när man skall plugga in multiplikationstabellen. Författaren Ana Lidovic säger att elever lägger ofta skulden för sina misslyckande på lärarna, istället för att ta sitt eget ansvar över situationen.

Ock man kan inte se skolelever som barn hela skolperioden i den senare delen av skoltiden är man ju vuxen och skall handla därefter om man har fått rätt uppfostran och ideal från sina föräldrar där ansvarsfrågan är en viktig del att förmedla till sina barn.

Frågan är väl om inte föräldrarna behöver komma bort från inställningen att de inklusive deras barn är världens viktigaste personer, där jaget kommer i centrum och där de har svårt att ta till sig att det inte är en självklarhet att inte göra läxan, eller att inte komma till lektioner av olika anledningar.

Där man saboterar diskussionsgrupperna när de inte längre är på samma nivå kunskapsmässigt där då hela klassen blir lidande. Att sedan medvetenheten om hur omgivningen påverkas tycks föräldrarna ha samma inställning i kontakterna med lärarna där de ställer allt högre krav.

Och att det blir mer och mer vanligt att den så kallade Carling-kören där föräldrar sätter i gång att ringa till lärarna för att lägga ett gott ord för sina barn inför betygssättningen kanske säger en del vart vi är på väg när enligt undersökning så har 7 av 10 lärare upplevt att föräldrar försöker påverka betygsättningen. Det om något säger väl en hel del om den föräldrageneration som nu har ansvaret för barnen.


Så tyvärr Dag Blomkvist så har samhällsutvecklingen gått därhän att ta ansvar för det man gör och inte gör det är personligt och det är det banne mig föräldrarnas skyldighet att se till att det fungerar. Ansvar det kommer man inte undan varken hos föräldrar , elever , politiker eller hos gemene man. Det kan man inte komma undan genom att skylla på andra när det går snett i livet.


Jag tycker att det är ett lättvindigt sätt att ta sin ta till sig sin föräldraroll genom att lägga ansvaret på samhället att uppfostrar sina barn till vettiga medborgare på grund av vi har en skollag som tvingar dem att gå i skolan.
Av tommy norum - 27 april 2014 07:00


 Tydligt är att våra politiska partier inte är intresserade av att föra debatt i media.


Själv har jag fört en politisk dialog nu snart i fyra år i denna blogg där den enda som reagerat på mina inlägg är moderaterna med Ulf Hanstål när jag ifrågasätter deras politik.

Jag har anklagat politikerna för att inte ha rätt kompetens för sitt uppdrag, att de inte bryr sig om kommunallagen, att de inte har en susning om kommunens ekonomi, att tar beslut på dåliga eller obefintliga tjänstemannaunderlag, att inte gör några uppföljningar på de beslut man tagit för att se om man fick det man beslutade om, jag har anklagat dem för att strunta i pensionsskulden, infrastrukturen. Jag har klagat på att man lånar till rent underhåll, att man subventionerar enskilda företagares hyror, att man hattar fram och tillbaka i beslutsgången, att man lovar före val men som man sedan inte uppfyller sina vallöften, att man anser sig ha rätt att sparka tjänstemän på så lösa grunder som personkemi, jag har anklagat politiker att de ljuger för att skydda sig själva, jag har anklagat politiker att de myglat med våra skattepengar där man trixat med bokföringen för att dölja var kostnaderna hamnar.

Listan kan göras hur lång som helst vad våra politiker ställt till med utan att en enda vågar gå i svaromål på alla anklagelser som bloggen har bjudit läsarna på under de snart fyra år den funnits.

En del anklagelser kan väl närmast anses ärekränkande om de inte var sanna.


Ulf Hanstål har vid två tillfällen gett sin syn på det jag skrivit om det skall han ha all heder av och säger väl lite om att han värnar om det han tycker är rätt politik och vill också delge sina synpunkter till bloggläsarna med utgångspunkt från sina värderingar. Men ni andra då ? Jag vet att de flesta politiker följer bloggen med intresse, men att göra sin röst hörd genom att delta i en debatt så långt sträcker sig inte intresset att informera medborgarna om deras ställning i frågorna.


Att det sedan då och då dyker upp anonyma skribenter som har synpunkter på det jag skriver om men när jag kräver att de skall publicera sitt namn då fegar de ur .

Demokratins grundbult det är öppenhet och ärlighet mot medborgarna där det också ställs krav på att våra politiker deltar i de politiska samtalen och inte gömmer sig på kammaren när det blåser upp från opponenter med andra åsikter. .

Och det är inte bara en lite klick läsare som tar del av vad som skrivs i bloggen . Numera så har bloggen lika många läsare som PD . Vi närmar oss nu sjutusen unika läsare i månaden. Så att låta mig skriva om vad som helst utan att gå i svaromål det kan bli en dyr erfarenhet i kommande val för en del. .

 

 

 

Av tommy norum - 26 april 2014 07:00

         

Här har vi reklamen för hyresrätterna i Sjögången i Karlstad under byggtiden. Lägenheterna blev disponibla 2013 för de nya hyresgästerna   Ett lite annorlunda bostadsprojekt mitt i Karlstad, kanske något för ÅKAB att ta efter. 


Här ser vi resultatet av satsningen. Hyresrätt med badbrygga och båtplats. men smakar det så kostar det också för hyresgästerna. ca 14-15000/ mån.  Kanske lite väl  dyrt för gemene man i Åmål. 

             

Vatten finns det ju gott om i kommunerna runt Vänern så att ordna till ett boende på vattnet borde inte vara något problem om viljan och de ekonomiska förutsättningarna finns.    


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<<< April 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards