Inlägg publicerade under kategorin KOMMUNALPOLITIK

Av tommy norum - 21 augusti 2018 10:45


Med erfarenhet av Centerns senaste styre så kan man fråga sig om verkligen medborgarna i Åmål vill ha tillbaka det parti som totalt struntade i kommunallagen, struntade i hur pensionsskulden ökade, struntade i beslut i kommunfullmäktige, hade en företagarpolitik där man använde subventioner där skattebetalarna fick hålla privata företagare under armarna. En politik som man fortfarande inte har lämnat när man när man var ett av de partier som ställde upp på köpet av Sea side som sedan blev Harrys där det blir medborgarna som står för större del av hyreskostnaden flera år framåt i tiden. Man var av en av de kommuner som per capita satsade mest på kultur och fritid i tron att det var lösningen på kommunens kräftgång. Man fick för sig att all investering som lades ner i fritid och kultursektorn skulle ge 100 tals igen i kring investeringar som Lisbeth Vestlund som då var centerpartist utryckte det. Nu försöker hon komma in i fullmäktige med ett eget nybildat parti efter väl ha blivit utfryst i både centern och liberalerna för sina idéer hur politik skall drivas.

Kommuninnevänarna går fortfarande och väntar på de 100 miljonerna i investeringar som Lisbeth Vestlund trodde skulle bli resultatet av kommunens investeringar. Inte med eget kapital utan med lånat i en kommun som redan då hade en stor belåning och med en av landets högsta kommunalskatter, en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror. Man struntar i att göra uppföljningar och analyser över investeringarna utan lägger det hela i en byrålåda och hoppas att allt glöms bort när det visar sig att investeringarna inte höll måttet för fullmäktigebesluten. Vi har fortfarande många kvar i centerpartiets ledning och som vill ha förnyat förtroende 2018. Bäva borde kommuninnevånarna.   

     

Det var ett lite axplock av Centerns sätt att styra Åmåls kommun, fortsättning följer.


   

Med Centern och Kurt Svensson som kommunalråd så fick man verkligen ett kvitto på vilken dålig kompetens våra förtroendevalda besitter. Här var det tuta och hör så får vi se vad som händer som speglade Centerns  kommunpolitik. Blev en dyr historia för kommuninnevånarna.                      Det här skrevs i bloggen april 2010


Har idag haft en träff med vårt kommunalråd Kurt svensson (C) för att informera om mitt sätt att se på hur vår kommun styrs och att denna blogg har kommit till för att upplysa medborgarna om de beslut som tas som inte alla gånger följer de regler och bestämmelser som omgärdar beslutsgången för att demokratin och tillvaratagandet av kommuninnevånarnas intresse skall komma i centrum. Jag klargjorde  att min erfarenhet av beslutsfattande i kommunen inte var det som man som kommuninnevånare förväntar sig, där demokratin borde sättas i högsätet, och de beslut som fattas i fullmäktige skall respekteras av nämnderna.

 

Jag har i bloggen visat exempel på verkställande som inte har politiska beslut i 

 ryggen för verkställighet utan är en enskilds tjänstemans beslut över politikernas huvuden, hoppas jag, annars har även politikerna anammat den kultur som nu finns.

 

1. Det började med caféet på Strandgatan där man utan offerter, utan beslut om en investeringsbudget, utan ett gällande hyreskontrakt börjar en investering som i nu- läget ligger på 1.3 miljoner. Man låter en närstående till en tjänsteman som är på den förvaltning som är ansvarig för investeringen få arbetet. Man ljuger om att hyreskontrakt finns, men som det senare visade sig upprättades först 4 dagar efter min insändare i PD. 

 

2. Man bygger ett marint centrum också  för föreningsaktiviteter som det finns beslut i fullmäktige på ca 9 milj där det finns klara villkor för investeringen att det inte skall drabba skattebetalarna. Slutsumman på ca 12 miljoner finns inte med i någon ansökan om budgettillskott till fullmäktige. Räkningen på underskottet skickas utan något som helst underlag för politiska beslut till skattebetalarna.

 

3. Man bygger ett ridhus, för över en del av kostnaderna till Örnäs camping på investeringar som inte existerar, som vanligt saknas politiska beslut för ett överskridande i fullmäktige.

 

4. Man driver en småbåtshamn där avgiften för båtplats skall beräknas efter kostnaderna. Där för man över kostnader från övriga verksamheter som då ingår i beräkningsunderlaget för båtplatsavgiften. Man för över kostnader i driften utan ett uns av underlag för prioriteringar, där förvaltningschefen efter eget huvud för över kostnader där det bäst passar. Gästhamnens investeringskostnader förs över på småbåtshamnen medan inkomsterna på ca 100.000 kr går till turistorganisationen.Vilka politiska beslut som tagits, där politikerna har en klar bild över sammanhangen i verksamheterna finns inte vad jag förstår efter telefonkontakt med 3 st ledamöter.

 

5. Man gör överenskommelser som bär dubbla budskap och där egenföretagare gynnas på skattebetalarnas bekostnad.

 

6. Överlag i sina investeringar som överskrider det budgeterade så går man inte och begär extraanslag utan man trixar med budgetar så att slutprodukten i förvaltningsredovisningen blir rätt.

 

Kontentan av det som redovisats här är att de politiska beslut som tas inte respekteras. All makt skall utgå från folket  med hjälp av demokratiskt valda företrädare som genom politiska beslut skall styra och bestämma i verksamheten.

 

Här liknar det närmast en diktatur där tjänstemän utnyttjar situationen när inte våra politiskt valda ombud riktigt hänger med i beslutsgången och i sin roll som politisk ansvarig för verksamheten, inte ifrågasätter underlag för beslut, inte heller har förmågan eller intresset att ta till sig verkligheten i vår kommun. Det som förbryllar mig mest är att det inte kommer någon reaktion från våra valda politiker i denna härva .Tar man så lätt på demokratins värde så att den information som har kommit i dagen inte har någon betydelse ?

 

Då finns det en kultur inom kommunens förtroendevalda som betyder att de inte bryr sig .Då kan man ju undra vilket mandat man företräder i sin maktutövning ? 

 

 tn

 

ANNONS
Av tommy norum - 19 augusti 2018 10:45

 

Vi skall under några veckor fram till valet få några axplock hur Centerpartiet förvaltade sin roll som politisk ledare för de borgerliga under deras senaste mandatperiod vid rodret.  Rötter har ju blivit en allt hetare potatis så det är väl bara att följa trenden i hur det politisk samtalet numera skall föras fram till valet i september. 

 

   

  

Åmålscentern vill nog helst att medborgarna skall titta framåt och försöka glömma hur illa man styrde kommunen bakåt i tiden. Vi skall under veckorna ge några exempel på detta.  
 Frågan Åmåls kommuninnevånarna borde ställa sig innan man lägger sin röst i valurnorna om man skall våga ge Centerpartiet förnyat förtroende att leda kommunen.  2010 som var  deras senaste mandatperiod som blev allt annat än lyckad med Kurt Svensson som kommunalråd. De visade en otrolig respektlöshet mot både kommuninnevånarna och den kommunallag som reglerar hur medborgarna skall skyddas. Man vill gärna prata om rötter i andra partier men frågan är väl om inte partiets rötter i hur man förvaltat kommuninnevånarnas tillgångar under deras senaste mandatperrioder som ledande politiskt parti borde få en och annan att reagera när vi ser att det finns fortfarande politiker från den tiden som är ledande i partiet. Jag skall under några veckor i min blogg och på facebook sidan ge några axplock hur man betedde sig på den tiden.


Det här skrevs i min blogg feb 2010   


 

 


Vi har en småbåtshamn i kommunen där verksamheten skall finansieras med intäkter i form av båtplatsavgifter. En verksamhet som på intet sätt skall drabba skattebetalarna i form av subventioner. Tittar man närmare på verksamheten över tid, så verkar det som om politikerna i samhällsbyggnadsförvaltningen använder småbåtshamnen som någon form av slaskhink där man lägger kostnader som man inte vill stå för i den kommunala varsamheten utan låter båtägarna via sina båtplatsavgifterna stå för kalaset. .


 

De senaste fem åren ligger ca 2 miljoners investering, som belastar kapitalkostnaderna i småbåtshamnen. Vad som ligger före 2005 kan vi bara spekulera i .

År 2005: Marinans omläggning av tak  875 000 kr, Hamnterminalens iordningställande av kring ytor, 

belysning 117 000kr


År 2007: lekplatser nyinvestering 2000kr. Gästhamnens utveckling och förbättring 75 000kr,

Ahlmarksområdets utveckling 100 000kr


År 2008: faciliteter gästhamn ?  102 000kr Handikappad lekplatser 60 000kr,

 Båt och segelcenter Ahlmarksområdet   204 000kr.

Det fanns centerpolitiker som på fullt allvar tyckte att den nya turistfarleden i Yttre Bodane skulle bekostas över båtägarnas båtplatsavgifter för att det hade med båtar och sjön att göra. Man tar sig för pannan vilken dålig kompetens vissa centerpolitiker besitter för att driva kommunpolitik.   


År 2009: Handikappad lekplats 81 000kr. Segelcentrum och handikappanpassad lekplats 297 000kr,

Det har på driftsidan under 2009 överförts kostnader som motsvarar ca 100 000kr som felberäknade, sociala och semesterkostnader, beredskapskostnader och andra kostnader som inte ligger i fas med den tid som utförts i småbåtshamnen.Gästhamnens investeringar ligger på småbåtshamnen, intäkterna på 100 000kr har överförts till turistbyrån för två månaders arbete för att ta hand om gästbåtarnas hamnavgifter. Ett förtäckt budgettillskott? Vi har fått en taxehöjning på 16% sen 2006.


Hur kan politikerna i samhällsbyggnadsförvaltningen ta riktiga politiska beslut som värnar om småbåtsägarnas rätt att få en rättvis taxa beräknade på kostnaderna i småbåtshamnen? Ta bort alla kostnader som inte hör till småbåtshamnen och ta ett nytt politiskt beslut över taxehöjning som är baserade på verkligheten.


Det är väl ändå inte meningen att båtägarna skall vara någon mjölkkossa till en massa Centerprojekt  som 

inte hör till småbåtshamnen.


En tuta och kör så får vi se vad som händer mentaliet som genomsyrade Centens sätt att styra kommunen under flera år.


Revisorerna är informerade om samhällsbyggnadsförvaltningens sätt att ta vara på kommuninnevånarnas intresse.
T Norum  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


ANNONS
Av tommy norum - 10 oktober 2017 11:15


 

Vilken verklighete är det Åmålsborna kommer att möta i framtoden ?Det här inlägget skrevs för snart 5 år sedan. Frågan är väl om  våra politiker fortfarande stoppar huvudet i sanden och inte förstår den verklighet som kommer som ett brev på posten förr eller senare. Med färre som skall försörja fler där alla prognoser pekar på att kommunerna runt om i Sverige kommer att behöva höja kommunalskatten kanske med 6-8 kr i kommuner som i dag anses välmående.

 

Glesbygdskommuner med hög arbetslöshet som Åmål kommer att bli de största förlorarna med när man redan nu ligger i toppen på skatteligan. Men det vi kan se så fortsätter kommunen att investera i det som ligger långt ifrån kärnverksamheten. Varför tar inte våra politiker till sig varningarna från deras egen organisation SKL som nu i flera år varnat för det som komma skall när man fortfarande spenderar våra kommunalskatter på projekt som ytligare kommer spär på drift och underhållskostnaderna som också kommer att konkurrera med kärnverksamheten.

Socialdemokraterna har ju höjt skatten en gång efter deras senaste valvinst som då skulle enligt löfte återställas. Men vallöften från Socialdemokrater är inget att lita på har vi märkt både på det lokala som på riksplanet. Men det som skulle gå till kärnverksamheten blev i stället investeringar i parkanläggningar, köp av en restaurangfastighet, ombyggnad av badhuset mm. Och nu så är det gamla kyrkan som blir nästa investeringsmål

    

Vi har ett skolbygge på gång för kanske 50 miljoner, en ombyggnad av reningsverket för kanske 100 miljoner, vi har ett konstant investeringsbehov i vatten och avlopp samt vägar i kommunen på åtskilliga miljoners underhåll som inte ligger i fas med behovet. i det läget går man in och köper en restaurang för 8 miljoner med en hyreskostnad med dagens hyresavtal på ca 25 000 kr i månaden, nu tänker man bygga om gamla kyrkan för kanske 3-4 miljoner med framtida underhåll och driftkostnader.

 

Frågan är väl har man inte läskunniga tjänstemän och politiker i kommunen som klarar att ta åt sig varningarna från SKL vad som väntar kommunerna i framtiden. Vi kan inte hur länge som helst köra med tuta och kör så får vi se vad som händer. Det är den politiken man kört med länge nog nu och som också medborgarna fått ta konsekvenserna av med en av Sveriges högsta kommunalskatter.        

 


Det här skrevs för 5 år sedan i bloggen . Har det hänt något i Åmål som antyder att politikerna börjat förstå det alvarliga ekonomiska läget som SKL varnat för i flera år ?  

  


Om man tror att 2013 skall bli ett positivt år för Åmål så lär man nog bli besviken. Med en kommunalskatt som gör att en familj som ligger över brytpunkten för statlig skatt kommer med Åmåls skattesats få en marginalskatteeffekt på närmare 60 % . Inte det lättaste att få folk att leva och bo i en sådan kommun där man kan förlora uppåt 80000 kr per hushåll per år där bägge arbetar, mot en kommun med en genomsnittlig  kommunalskatt.


Att sedan behöva lämna över 60 kr av en hundralapp till staten när man tvingas arbeta övertid kanske inte är det rätta sättet att främja arbetslinjen och få folk att arbeta mer. I en skattereform där 50 % skulle vara taket, har våra landsting och kommuner saboterat rejält när de inte klarar av att driva verksamheterna runt där en 30 kronors mall var utgångspunkten för att reformen skulle kunna bibehållas.

Frågan är väl om medborgarna vill fortsätta betala orimliga kommunalskatter för att driva idrottsarenor, fotbollsplaner, konstfrusna isbanor, skidbackar, konstsnö i skidspår, nybyggda ridhus, badhus, campingar, samt en år från år ökad administration med större och större lokalbehov samtidigt som man skär ner i många av våra kärnverksamheter.


Att våra idrottsklubbar sett om sitt hus genom att välja in politiker och tjänstemän i sina styrelser, som sen resulterat i kostsamma investeringar i fritidssektorn har vi sett mer än en gång under åren. Där personliga intressen gått före, utan en tanke på befolkningsutvecklingen och de skatter som genereras och vad medborgarna kan tänkas vilja ha för sina skatter.

Prioritering var det en kommunalpolitiker som kläckte ur sig utan minsta verklighetsuppfattning och inte en susning vilka följderna det skulle få för kommunens framtida chanser att få en  kärnverksamheten som slipper brandskattas av resurser i framtiden. 


Vi ser nu resultatet av de prioriteringar som kommer att betyda att tagelskjortan kommer vara ett stående plagg i årtionden i en kommun med en minskande befolkning och med en mindre och mindre skattebas att fördela. 

Tack för den utvecklingen.   


tn                     

Av tommy norum - 4 oktober 2017 07:00Bildresultat för socialdemokraterna i åmål
Har den politiska ledning fått totalt hjärnsläpp i hur man förvaltar våra gemensamma tillgångar ? 

Bara att konstatera att Åmåls kommuns politiker fortsätter med samma recept i hur man förvaltar våra skattepengar som borgarna med Centern på sin tid körde med. Tuta och kör så får är vi se vad som händer utan varken analyser över framtida kostnader i det man investerar i . Då var skidbackar, ridhus, en hamnterminal där man inte ens hade en aning om vad man hade beslutat om. Det slutade med att man trots ett fullmäktigebeslut om att investeringen full ut skulle betalas med hyresintäkterna i slutändan ändå blev att  Centern med vårt kommunalråd Kurt Svensson ( c )  godtog ett hyresavtal där medborgarna fick stå för  nästan hälften av hyreskostnaderna i form av subventioner.  

 

Som tur var för skattebetalarna så ändrade en brand förutsättningarna för medborgarna när till slut Åkab fick ansvaret för hyressättningen där de lyckades förhandla fram en hyra  som innebar att man fick täckning för investeringen. Men under protest från de ledande Centerpartisterna som ville att avtalet fortsätt skulle gälla smen som då innebar att skattebetalarna skulle stå för omkring en halv miljon per år till en enskild företagare.

 

Att nu Socialdemokraterna verkat komma in i samma mönster där man gör investeringar utan en susning vad det innebär för skattebetalarna på sikt. Socialdemokraterna gick till val på att lova att man skulle återställa den skattehöjning som skulle gå till vård och omsorg men i stället bröt man det löftet och lät i stället investera i rondeller, en ny parkanläggning, köp av en restaurangfastighet som kostat skattebetalarna 8 miljoner i köpeskilling och sedan 50 tusen i månaden till Åkab. Nu  är man på väg att investera miljoner i gamla kyrkan utan en susning vart det bär hän i framtida kostnader. Ett köp som också präglades av tuta och kör så får vi se vad som händer.

Detta i en kommun som har en av Sveriges högsta kommunalskatters, den kommun som ligger i topp att tagit emot mest invandrare i Sverige, den kommun som har en av Sveriges högsta arbetslöshet. Frågan är väl har man fått ett totalt hjärnsläpp bland den politiska ledningen i Åmåls kommun när man inte verkar ta det bekymmersamma  läget som Åmål befinner sig på allvar utan fortsätter att investera i projekt som på sikt kommer att dränera kommunkassan ytligare och som kommer att innebära nya skattehöjningar för medborgarna i en kommun som redan har en av Sveriges högsta kommunalskatter.

 

Vem tror sig den politiska ledningen kunna locka hit nya medborgare att vilja bo och arbeta under sådana förhållanden ?    

 

 tn

Av tommy norum - 25 september 2017 07:00


 Det här var infört i bloggen år 2012.Välkomna  till verkligheten får man väl säga när nu våra fritidpolitiker börjar förstå att man inte längre kan snylta på skattebetalarna hur länge som helst när man blir av med sitt förtroendeuppdrag.


Vi har i ett tiotal år försörjt 3 st fd kommunalråd med pensioner med månadssummor som de flesta pensionärer inte ens kommer i närheten av trots att de arbetat till 65 år.

Kommunalråden Ulla-Britt Johansson (c ) , Jan -Evan Mollwing ( S )  fick sina  pensioner med utgångspunkt från ett trixande med arbetsinsatsen i kommunens tjänst som fritidspolitiker där man blandade friskt mellan vanliga uppdrag och sin korta tid som kommunalråd för att få till en tjänstetid som blev förutsättningen för sina gynnsamma pensioner.


 Gerhard Jansson  ( s ) han tillsattes i sitt uppdrag som kommunalråd med ett avgångsvederlag på 2 år men när han sen slutade så ändrades anställningskontraktet till det som gav pension efter 50 år. Ett förhållande som han sen först utnyttjade  vid 57 år ålder.


När man vet att dagens pensionärer inte på långa vägar får de pensioner som skall säkra deras levnadsstandard på nuvarande nivå så har politikerna ordnat till en gräddfil åt sig själva långt ifrån de villkor som de har bestämt skall gälla på arbetsmarknaden.  Våra riksdagspolitiker är en skam för sitt förtroendeuppdrag när de anser sig så viktiga i sin roll som politiker att de tycker sig stå över sina undersåtar ( väljarna ) med förmåner som inte existerar ute i det verkliga samhället.

Det är inte för inte man ibland anklagar politikerna att ha ordnat till en egen samhällselit  där pensioner, traktamenten, resebidrag, skiljer sig långt ifrån det de beslutar att befolkningen skall rätta sig efter i sitt dagliga liv utanför riksdagshuset.

Tyvärr så har också våra kommunalpolitiker i sitt förtroendeuppdrag fått för sig att de är så viktiga i sin gärning att de är värda förmåner betalda av kommunala medel  utöver vad som gäller för övriga medborgare. En dyr historia för oss kommuninnevånare när man alltid har hört att alla beslut som tas är för kommuninnevånarnas bästa .


Men i fallen med våra angående kommunalråd så är det nog kollegerna inom politiken som man  värnar om än ta vara på medborgarnas intresse i första hand med tanke på hur de beslutade pensionsavtalen kommit till i historien.


På tiden att Åmåls kommun skärper till reglerna för  hur lång man kan gå i att snylta på medborgarnas surt förvärvade skatter. De behövs betydligt mer i vår gemensamma verksamhet än att hålla våra avgående kommunalråd flytande i decennier utan att behöva ta ett handtag för sin försörjning. Detta gäller både kommunal som riksdagspolitiker.   


tn    

Av tommy norum - 24 september 2017 07:00Detta inslag fanns med i bloggen för ett antal år sedan.  .

Bildresultat för utebassaeng stockholm

En utebassäng  på Örnäsvallen var en av ideerna för att locka hit turister

  


Ja då var våra politiker och tjänstemän i gång igen i tron att turismen och besöksnäringen skall  stoppa kräftgången i Åmåls utveckling.

Vi behöver en utveckling av besöksnäringen säger Anne Sörkvist (c ) när hon lanserade frågan i budgetdebatten nyligen .

En ny organisation för turism och besöksnäringen som kanske skall bolagiseras kan vara en av förslagen som tjänstemanna utredningen kommer att lägga fram.

Varför inte börja i rätt ände innan man tar till organisationsförändringar i det kommunala

Det var ju Centern som från sina egna led lanserade den nuvarande turistchefen i en ny organisation och där förväntningarna på en ökad turism där bland annat fiske var lösningen både för Örnäs och en ökad turistströmning till kommunen trodde man.


See full size image.See full size image.

See full size image

Vi har i omgångar under åren byggt stugor på Örnäs för miljoner i tron att det skulle locka turister till kommunen .

Vi har väl under de sista 25 åren haft 4 olika organisationer med olika turistchefer utan att kunna se ett enda spår av den utveckling på området som politikerna gått till beslut på och önskat sig. Det senaste projektet var väl den nya båtfarleden utanför Ånimskog som skulle locka båtturisterna som besökte Dalslands kanal, till Åmål. Ett projekt som påbörjades utan ordentliga underlag i botten varken för vilken turistströmning eller hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att bli i framtiden för Åmåls ekonomi.

Ett typiskt Centerprojekt, tuta och kör så får vi se vad som händer. Frågan är väl om man överhuvudtaget gjort någon analys och utvärdering  hur den satsningen slog mer än vi vet att kommunen kommer att få ta ett ordentligt gräv i skattekistan för att projektet skall överleva i framtiden.


Fick vi några fler besöksbåtar till vår gästhamn på grund av den nya farleden tro ?


Varför inte ta in en experter på området vid utredningsarbetet så politikerna en gång för alla får reda på vilka förutsättningar Åmål har som turistkommun.

 

Ibland undrar man om våra politiker och tjänstemän överhuvudtaget varit utanför kommungränsen när man i åratal trott att Åmål på något sätt skulle vara unikt för sitt läge i geografin..


Vi har alldeles för länge styrts av amatörer som med utgångspunkt från sina  förutfattade meningar vad som är lösningen för att locka hit mer besökare har slängt ut våra skattepengar utan ett spår av utveckling av turism och besöksnäringen..

Det som oroar mig  är att våra politiker inte tar till sig den utveckling som varit utan fortsätter i samma spår som ingen ting har hänt, utan att förstå att det är ju precis det som har hänt.

  

Att våra tjänstemän och politiker åker omkring land och rike och till och med utomlands för att få inspiration till satsningar i Åmål utan den minsta koll vad som gör att en kommun anses attraktiv att besöka.  Varför inte börja med och göra en förutsättningslös utredning vad som gjorts och vad som man inte bör göra , dra slutsatser av detta så man inte upprepar samma misstag igen.

See full size image 

Nu inspireras man tydligen av dessa tv program som följer livet på en campingplats i tron att där finns lösningen, där  Örnäsvallen skall skrotas, där restaurangen på Campingen skall rustas upp och där det också ingår en varmbassäng för att locka hit året runt boende husvagnsägare.

Så börja inte om ifrån början nu igen med en ny kostnadskrävande organisation inom turism och besöksnäringen  - som blir den femte nu tror jag - innan ni med  en ordentlig utredning i botten klargör förutsättningarna för att lyckas med sådana förändring i satsningar som ger det resultat som Åmålsborna fortfarande gått och väntat på i ett 30 tal år skall inträffa.

 Jag tror nog medborgarna i gemene man har fått nog av dessa årliga misstag i satsningar i turism och besöksnäringen där det med facit i hand det enda spåret blev stora hål i ekonomin för oss skattebetalare. 

  

Sunt förnuft har i åratal varit en så stor bristvara inom politiken i Åmål och som ställt till så mycket bekymmer för oss medborgare och som fortfarande tyvärr verkar saknats bland många av våra förtroendevalda.


Vi får väl se när organisationsförändrings förslaget från tjänstemännen kommer upp på politikerbordet vad det ger för resultat för oss medborgare. Kommer man att fortsätta att satsa i blindo utan en susning vad resultatet blir ? 

I bland får man känslan av att både inom tjänstemän och politikerkåren är det huvudsakliga att man levererar någonting i sitt uppdrag, vad man sen levererar det är av mindre betydelse..    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vi kan väl nu med facit i hand 2017 se att nu står vi där med ytligare en ny organisation den 6:e på några år som tror sig ha lösningen på hur turismen i Åmål skall kunna utvecklas.  Att de föregående 5 organisationerna har misslyckats borde man kanske ta sig en funderare över vad det beror på innan man fortsätter slänga ut mer pengar i sjön till ingen nytta..   

 

En ny tillsatt organisation som fortfarande går på magkänslan där tro hopp och idéer utan den minsta verklighetsanknytning tror sig kunna locka mer än genomfartsturister till kommunen. Den förra satsningen på fritidsfiske blev ju en flopp. Nu så gick man in och köpte en restaurangbyggnad för 8 miljoner med en hyra till ägaren Akab för 50 000 kr / månad som de två första åren inte levererar en intäktshyra på ens hälften av det beloppet. Kommer garanterat bli en flopp det också vad det lider där medborgarna kommer att få betala misstaget när totalt okunniga politiker tror sig ha kunskapen om vilka förutsättningar det finns för en restaurangetablering med den kostnadsbilden grundat på den investeringen på 8 miljoner som erbjuds till hyresgästen ..Vi får väl vara glada om den finns kvar om 2 år med det hyreskontraktet som efter 5 år skall bli kostnadsneutralt i förhållande till kommunens hyreskostnad till Åkab. De investerade 8 miljonerna får nog medborgarna finna sig  att se i stjärnorna efter.  

 

 tn  

 

 

 

 


       

             

Av tommy norum - 24 september 2017 07:00Detta inslag fanns med i bloggen för ett antal år sedan.  .

Bildresultat för utebassaeng stockholm

En utebassäng  på Örnäsvallen var en av ideerna för att locka hit turister

  


Ja då var våra politiker och tjänstemän i gång igen i tron att turismen och besöksnäringen skall  stoppa kräftgången i Åmåls utveckling.

Vi behöver en utveckling av besöksnäringen säger Anne Sörkvist (c ) när hon lanserade frågan i budgetdebatten nyligen .

En ny organisation för turism och besöksnäringen som kanske skall bolagiseras kan vara en av förslagen som tjänstemanna utredningen kommer att lägga fram.

Varför inte börja i rätt ände innan man tar till organisationsförändringar i det kommunala

Det var ju Centern som från sina egna led lanserade den nuvarande turistchefen i en ny organisation och där förväntningarna på en ökad turism där bland annat fiske var lösningen både för Örnäs och en ökad turistströmning till kommunen trodde man.


See full size image.See full size image.

See full size image

Vi har i omgångar under åren byggt stugor på Örnäs för miljoner i tron att det skulle locka turister till kommunen .

Vi har väl under de sista 25 åren haft 4 olika organisationer med olika turistchefer utan att kunna se ett enda spår av den utveckling på området som politikerna gått till beslut på och önskat sig. Det senaste projektet var väl den nya båtfarleden utanför Ånimskog som skulle locka båtturisterna som besökte Dalslands kanal, till Åmål. Ett projekt som påbörjades utan ordentliga underlag i botten varken för vilken turistströmning eller hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att bli i framtiden för Åmåls ekonomi.

Ett typiskt Centerprojekt, tuta och kör så får vi se vad som händer. Frågan är väl om man överhuvudtaget gjort någon analys och utvärdering  hur den satsningen slog mer än vi vet att kommunen kommer att få ta ett ordentligt gräv i skattekistan för att projektet skall överleva i framtiden.


Fick vi några fler besöksbåtar till vår gästhamn på grund av den nya farleden tro ?


Varför inte ta in en experter på området vid utredningsarbetet så politikerna en gång för alla får reda på vilka förutsättningar Åmål har som turistkommun.

 

Ibland undrar man om våra politiker och tjänstemän överhuvudtaget varit utanför kommungränsen när man i åratal trott att Åmål på något sätt skulle vara unikt för sitt läge i geografin..


Vi har alldeles för länge styrts av amatörer som med utgångspunkt från sina  förutfattade meningar vad som är lösningen för att locka hit mer besökare har slängt ut våra skattepengar utan ett spår av utveckling av turism och besöksnäringen..

Det som oroar mig  är att våra politiker inte tar till sig den utveckling som varit utan fortsätter i samma spår som ingen ting har hänt, utan att förstå att det är ju precis det som har hänt.

  

Att våra tjänstemän och politiker åker omkring land och rike och till och med utomlands för att få inspiration till satsningar i Åmål utan den minsta koll vad som gör att en kommun anses attraktiv att besöka.  Varför inte börja med och göra en förutsättningslös utredning vad som gjorts och vad som man inte bör göra , dra slutsatser av detta så man inte upprepar samma misstag igen.

See full size image 

Nu inspireras man tydligen av dessa tv program som följer livet på en campingplats i tron att där finns lösningen, där  Örnäsvallen skall skrotas, där restaurangen på Campingen skall rustas upp och där det också ingår en varmbassäng för att locka hit året runt boende husvagnsägare.

Så börja inte om ifrån början nu igen med en ny kostnadskrävande organisation inom turism och besöksnäringen  - som blir den femte nu tror jag - innan ni med  en ordentlig utredning i botten klargör förutsättningarna för att lyckas med sådana förändring i satsningar som ger det resultat som Åmålsborna fortfarande gått och väntat på i ett 30 tal år skall inträffa.

 Jag tror nog medborgarna i gemene man har fått nog av dessa årliga misstag i satsningar i turism och besöksnäringen där det med facit i hand det enda spåret blev stora hål i ekonomin för oss skattebetalare. 

  

Sunt förnuft har i åratal varit en så stor bristvara inom politiken i Åmål och som ställt till så mycket bekymmer för oss medborgare och som fortfarande tyvärr verkar saknats bland många av våra förtroendevalda.


Vi får väl se när organisationsförändrings förslaget från tjänstemännen kommer upp på politikerbordet vad det ger för resultat för oss medborgare. Kommer man att fortsätta att satsa i blindo utan en susning vad resultatet blir ? 

I bland får man känslan av att både inom tjänstemän och politikerkåren är det huvudsakliga att man levererar någonting i sitt uppdrag, vad man sen levererar det är av mindre betydelse..    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vi kan väl nu med facit i hand 2017 se att nu står vi där med ytligare en ny organisation den 6:e på några år som tror sig ha lösningen på hur turismen i Åmål skall kunna utvecklas.  Att de föregående 5 organisationerna har misslyckats borde man kanske ta sig en funderare över vad det beror på innan man fortsätter slänga ut mer pengar i sjön till ingen nytta..   

 

En ny tillsatt organisation som fortfarande går på magkänslan där tro hopp och idéer utan den minsta verklighetsanknytning tror sig kunna locka mer än genomfartsturister till kommunen. Den förra satsningen på fritidsfiske blev ju en flopp. Nu så gick man in och köpte en restaurangbyggnad för 8 miljoner med en hyra till ägaren Akab för 50 000 kr / månad som de två första åren inte levererar en intäktshyra på ens hälften av det beloppet. Kommer garanterat bli en flopp det också vad det lider där medborgarna kommer att få betala misstaget när totalt okunniga politiker tror sig ha kunskapen om vilka förutsättningar det finns för en restaurangetablering med den kostnadsbilden grundat på den investeringen på 8 miljoner som erbjuds till hyresgästen ..Vi får väl vara glada om den finns kvar om 2 år med det hyreskontraktet som efter 5 år skall bli kostnadsneutralt i förhållande till kommunens hyreskostnad till Åkab. De investerade 8 miljonerna får nog medborgarna finna sig  att se i stjärnorna efter.  

 

 tn  

 

 

 

 


       

             

Av tommy norum - 24 september 2017 07:00Detta inslag fanns med i bloggen för ett antal år sedan.  .

Bildresultat för utebassaeng stockholm

En utebassäng  på Örnäsvallen var en av ideerna för att locka hit turister

  


Ja då var våra politiker och tjänstemän i gång igen i tron att turismen och besöksnäringen skall  stoppa kräftgången i Åmåls utveckling.

Vi behöver en utveckling av besöksnäringen säger Anne Sörkvist (c ) när hon lanserade frågan i budgetdebatten nyligen .

En ny organisation för turism och besöksnäringen som kanske skall bolagiseras kan vara en av förslagen som tjänstemanna utredningen kommer att lägga fram.

Varför inte börja i rätt ände innan man tar till organisationsförändringar i det kommunala

Det var ju Centern som från sina egna led lanserade den nuvarande turistchefen i en ny organisation och där förväntningarna på en ökad turism där bland annat fiske var lösningen både för Örnäs och en ökad turistströmning till kommunen trodde man.


See full size image.See full size image.

See full size image

Vi har i omgångar under åren byggt stugor på Örnäs för miljoner i tron att det skulle locka turister till kommunen .

Vi har väl under de sista 25 åren haft 4 olika organisationer med olika turistchefer utan att kunna se ett enda spår av den utveckling på området som politikerna gått till beslut på och önskat sig. Det senaste projektet var väl den nya båtfarleden utanför Ånimskog som skulle locka båtturisterna som besökte Dalslands kanal, till Åmål. Ett projekt som påbörjades utan ordentliga underlag i botten varken för vilken turistströmning eller hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att bli i framtiden för Åmåls ekonomi.

Ett typiskt Centerprojekt, tuta och kör så får vi se vad som händer. Frågan är väl om man överhuvudtaget gjort någon analys och utvärdering  hur den satsningen slog mer än vi vet att kommunen kommer att få ta ett ordentligt gräv i skattekistan för att projektet skall överleva i framtiden.


Fick vi några fler besöksbåtar till vår gästhamn på grund av den nya farleden tro ?


Varför inte ta in en experter på området vid utredningsarbetet så politikerna en gång för alla får reda på vilka förutsättningar Åmål har som turistkommun.

 

Ibland undrar man om våra politiker och tjänstemän överhuvudtaget varit utanför kommungränsen när man i åratal trott att Åmål på något sätt skulle vara unikt för sitt läge i geografin..


Vi har alldeles för länge styrts av amatörer som med utgångspunkt från sina  förutfattade meningar vad som är lösningen för att locka hit mer besökare har slängt ut våra skattepengar utan ett spår av utveckling av turism och besöksnäringen..

Det som oroar mig  är att våra politiker inte tar till sig den utveckling som varit utan fortsätter i samma spår som ingen ting har hänt, utan att förstå att det är ju precis det som har hänt.

  

Att våra tjänstemän och politiker åker omkring land och rike och till och med utomlands för att få inspiration till satsningar i Åmål utan den minsta koll vad som gör att en kommun anses attraktiv att besöka.  Varför inte börja med och göra en förutsättningslös utredning vad som gjorts och vad som man inte bör göra , dra slutsatser av detta så man inte upprepar samma misstag igen.

See full size image 

Nu inspireras man tydligen av dessa tv program som följer livet på en campingplats i tron att där finns lösningen, där  Örnäsvallen skall skrotas, där restaurangen på Campingen skall rustas upp och där det också ingår en varmbassäng för att locka hit året runt boende husvagnsägare.

Så börja inte om ifrån början nu igen med en ny kostnadskrävande organisation inom turism och besöksnäringen  - som blir den femte nu tror jag - innan ni med  en ordentlig utredning i botten klargör förutsättningarna för att lyckas med sådana förändring i satsningar som ger det resultat som Åmålsborna fortfarande gått och väntat på i ett 30 tal år skall inträffa.

 Jag tror nog medborgarna i gemene man har fått nog av dessa årliga misstag i satsningar i turism och besöksnäringen där det med facit i hand det enda spåret blev stora hål i ekonomin för oss skattebetalare. 

  

Sunt förnuft har i åratal varit en så stor bristvara inom politiken i Åmål och som ställt till så mycket bekymmer för oss medborgare och som fortfarande tyvärr verkar saknats bland många av våra förtroendevalda.


Vi får väl se när organisationsförändrings förslaget från tjänstemännen kommer upp på politikerbordet vad det ger för resultat för oss medborgare. Kommer man att fortsätta att satsa i blindo utan en susning vad resultatet blir ? 

I bland får man känslan av att både inom tjänstemän och politikerkåren är det huvudsakliga att man levererar någonting i sitt uppdrag, vad man sen levererar det är av mindre betydelse..    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vi kan väl nu med facit i hand 2017 se att nu står vi där med ytligare en ny organisation den 6:e på några år som tror sig ha lösningen på hur turismen i Åmål skall kunna utvecklas.  Att de föregående 5 organisationerna har misslyckats borde man kanske ta sig en funderare över vad det beror på innan man fortsätter slänga ut mer pengar i sjön till ingen nytta..   

 

En ny tillsatt organisation som fortfarande går på magkänslan där tro hopp och idéer utan den minsta verklighetsanknytning tror sig kunna locka mer än genomfartsturister till kommunen. Den förra satsningen på fritidsfiske blev ju en flopp. Nu så gick man in och köpte en restaurangbyggnad för 8 miljoner med en hyra till ägaren Akab för 50 000 kr / månad som de två första åren inte levererar en intäktshyra på ens hälften av det beloppet. Kommer garanterat bli en flopp det också vad det lider där medborgarna kommer att få betala misstaget när totalt okunniga politiker tror sig ha kunskapen om vilka förutsättningar det finns för en restaurangetablering med den kostnadsbilden grundat på den investeringen på 8 miljoner som erbjuds till hyresgästen ..Vi får väl vara glada om den finns kvar om 2 år med det hyreskontraktet som efter 5 år skall bli kostnadsneutralt i förhållande till kommunens hyreskostnad till Åkab. De investerade 8 miljonerna får nog medborgarna finna sig  att se i stjärnorna efter.  

 

 tn  

 

 

 

 


       

             

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se