Inlägg publicerade under kategorin KOMMUNALPOLITIK

Av tommy norum - 30 januari 2023 13:15       

Var det här det  lovade vallöftet om skattesänkningen hamnade , köpet av Seaside för över 8 miljoner och med en stora investering och driftkostnader på halsen ?  Vallöften de är till för att brytas verkar vara Socialdemokraternas paroll både inom kommunal som i rikspolitiken.    
En utställning om gamla Åmål skall bli startskottet för nya visioner om hur kommunen skall utvecklas runt gamla kyrkan och Seside och runt plantaget med hjälp av Åmåls medborgare .
För vem kan man fråga sig ? Är det för Åmåls medborgare eller är det för att locka hit turister där det primära är att stötta handeln i kommunen. Inte lätt för medborgarna att komma med förslag när man inte har en aning om vilken budget som finns till förfogande.

 

Politik handlar om prioriteringar om hur vi skall fördela våra gemensamma resurser på det mest effektiva sättet som skall sätta  positiva spår i vår boendemiljö och att verksamheterna utvecklas. Vi har den ökade inflyttningen av invandrare , en ny skola som vi skall investera i för åtskilliga hundra miljoner som kommer att sätta stora negativa spår i Åmåls ekonomi i framtiden.vi har en hopplös arbetsmarknad  något man borde ta i beaktande när man pratar om visioner.

 

Våra politiker verkar ibland ha svårt att förstå vad deras uppdrag går ut på. Här har man använt skattepengar till projekt både till det ena och andra utan att det kommit Åmål medborgare till del i någon större utsträckning. Hur många gånger har vi tagit del av optimistiska tjänstemän och politikers visioner men som efter åtskilliga skattemiljoner rinner ut i sanden där enda resultatet bara blivit en utgift för skattebetalarna. Vi har Örnäs camping som tjänstemän och politiker satsade miljoner på i stugor, restaurang, bryggor i tron natt det skulle utveckla kommunens turism. En dyr drömvision för Åmåls skattebetalare har det visat sig.

Laxfond Vänern, också ett politikerprojekt med övriga kommuner runt Vänern som skulle sätta Vänern på världskartan för amatörfiskare runt om i världen men som också rann ut i sanden. De enda som fick fördel av det projektet var väl alla politiker och tjänstemän fick resa runt i världen och ta del av andra liknande projekt bland annat i Amerika.

 

 

 

Satsningen med Laxvandringen blev en flopp och gjorde Åmålsån obrukbar för båtar för all framtid.


Åmåls kommuns satsning på fisketurism där man till och med förstörde livsnerven genom kommunen, Åmåls ån som gjordes obrukbar för båttrafik men som i tanken skulle bli en transportsträcka för Vänerlaxen till lekplatserna uppströms med investeringar i laxtrappa men som blev ett totalfiasko några miljoner senare. Politikernas och tjänstemännens visioner att göra Åmål till ett fiskecenter för trolling fiskare med investeringar i miljonklassen upprustning på Örnäs camping med renseri, en flyttning av stugor och en hamn blev också rena fiaskot.

 

Det Marina centrum i samarbete med Bluesen som många såg som en del av turistsatsningen i Åmål blev också rena floppen när det visade sig att våra politiker helt lämnade kommunallagen bakom sig och erbjöd subventionerade hyror på halvmiljonklassen per år för att det hela skulle fungera som tänkt. Stadshotellet, där har också kommunen gått in som ägare för att garantera ett boende för affärs och turistbesökare. Det blev väl också rena floppen efter åtskilliga miljoner i investeringar och subventionerade hyror av våra kommunalskatter så vann till slut förnuftet och Stadshotellet såldes med åtskilliga miljonersförluster där skattebetalarna  fick stå för notan.


Så nu börjar man om från början utan en tanke på att ta till sig alla fel man gjort tidigare genom att köpa Seaside för över 8 miljoner utan en susning hur man skall använda området runt lokalerna . Så nu går våra kommunpolitiker och tjänstemän ut för att få råd hur man skall sy i hop ihop området med gamla kyrkan och där också plantaget skall vara en del i projektet.

 

Skrämmande hur illa man planerar användandet med våra gemensamma tillgångar när man först investerar i byggnader sedan går man ut och fråga medborgarna vad man skall göra av området. Ett spel för galleriet när medborgarna skall lämna åsikter utan en aning om vilken budget man har att rätta sig efter.
Vi har många visioner som gått snett när politiker och tjänstemän utan att behöva ta ansvaret komma med visioner utan att ha kunskapen genom att ta ta reda på förutsättningarna för att investeringen skall bli lyckosam. Man behöver verkligen inte gå över ån efter vatten för få exempel på politiker och tjänstemanna investeringar som kostat skjortan för skattebetalarna. Slalombacken efter en försäljning och två köp är ett bra exempel på där skattebetalarna  blivit grundlurade av våra politiker. För att inte tala om dessa investeringar i centrum där fastighetsägarna och handeln lobbar för att kommunen skall lägga mer skattepengar på projekt både på det ena och andra för att hindra avvecklingen av handel i kommunen, skattemiljoner som visat sig inte ge någon effekt på den negativa spiralen


Nu är man igång igen med nya tjänstemän och nya visioner, man har mål som man skall uppfyllas men som det visats sig med facit i hand i regel aldrig uppfylls i alla fall inte inom turism. Ingen verkar bry sig , ingen behöver ta ansvar , politikernas och tjänstemännens visioner börjar om, våra skattepengar hamnar på nya drömmar  som grundar sig på förhoppningar inte kunskap har det visat sig genom åren, något  som borde vara det primära i hur man använder våra skatter.


Att sedan sjukskrivningarna ökar inom kommunsektorn, att skolresultaten sjunker, att vi har en bostadsbrist, vi har en arbetslöshet som är en av de högre i landet, att våra gator och vägar underhålls dåligt , att vi ligger på den högre skalan i kommunalskatteuttag, att vi har investeringar på hundratals miljoner i skolbyggnad som väntar,
Kanske skulle man i det läget vara lite försiktiga  med hur vi spenderar våra skatter i fortsättningen när det visat sig genom åren att våra politiker och tjänstemän har haft noll koll på utfallet av våra investeringar i alla fall inom turism. .

 

tn

Av tommy norum - 22 september 2019 19:45

Detta är en saga som utspann sig på 2000 - talet och som mycket väl kan hända eller har hänt i kommuner där slapphet och dåligt omdöme sätter sin prägel i verksamheter på grund av en kultur med dålig politisk styrning.


I den här sagokommunen  präglas hela verksamheten av dimridåer och konstiga politiska beslut som saknar ordentliga beslutsunderlag och där man kan misstänka att hela proceduren är en väl utarbetad metod för att lura skattebetalarna för att tillgodose sina egna privata intressen på skattebetalarnas bekostnad.

 

Här presenteras beslutunderlag för politikerna som inte har någon verklighetsförankring.


Detta handlar om en  hypotetisk investering i en kommun i sagans land,  en  investering där förutsättningarna också ingick en betydande kontantinsats och ett eget arbete på x antal kronor för den som var initiativtagare till investeringen. När beslutet var taget där kommunen förband sig på en investringskostnad på x antal kronor.

 Efter beslutet i nämnden så införskaffades ytterligare en offert som i sin utforming var av den karraktären att investeringen blev betydligt billigare än det underlag som presenterats för politikerna.

 

Då såg politikerna i nämnden till med hjälp av den tjänsteman som bestämde att den initiativtagare till investeringen till stor del slapp den kontantinsats som var en del av uppgörelsen i det politiska beslutet.  Om de hypotetiska funderingarna är rätt visar inte detta då att de funderingar vilket det har spekulerats i denna blogg att de ledamöter som sitter som beslutsfattare i denna sagans värld  tydligen är mer mån om sina egna intressen än det mandat de är valda på, att ta tillvara kommuninnevånarnas ekonomiska intresse.

Det konstiga i hela den hypotetiska processen i sagans värld är att kostnaden för kommunen den blev högre än det underlag som presenterades för politikerna i beslutsunderlaget trots den billigare kostnaden på åtskilliga 100. 000 tals kronor för  investeringen.   

Tror ni inte på denna saga i så fall beror det på att ni vill inte tro på att det som händer i sagans värld aldrig kan hända här.

Av tommy norum - 22 september 2019 19:45

Tänk att man skall behöva ha kniven på strupen innan man fattar den ekonomiska situationen i kommunen. Här sparar man i administrationen på  närmare 6 miljoner.  Varför i herrans namn har inte ett sådant reformarbete påbörjats för länge sedan ?  Vi har likadana organisationsförändringar med besparingar på miljontals kronor både i vården, skolan som nu blir aktuelliserade och enligt politikerna kan man göra dessa utan att det förändrar kvalitén på servicen.

 Har man sovit under alla dessa år med den övertalighet av personal i både skola, vård och omsorg. Vi har tydligen också haft en övertalighet i park och gatuverksamheten efter de besparingar med personalnerdragningar som skett under de senaste åren.

Är inte detta en misskötsel med kommunala medel och ett bevis på att under Centerstyrningen i kommunen så har det slösats kopiöst med våra skattemedel när man ser alla besparingar som nu är på tapeten genomförs utan att det påverkar servicen på ett sådant sätt att vi som kommuninnevånare blir lidande på nerskärningen ?  Centerns styrning av kommunen har i alla avseenden under åren varit en ekonomisk katastrof där den ekonomiska styrningen varit av "gå på" karaktär utan den minsta kontroll på hur politiska beslut slår på ekonomin.

Ett fint arv som Centern lämnar efter sig till kommande generation, en pensionskuld på 350 miljoner och en skuld på närmare 80 miljoner i lånat kapital där investeringar i fritidssektorn är en stor del av lånet. 

Tänk att inte dessa ekonomirapporter med lämnade varningar för framtiden tagits på allvar i politiken.

Farhågorna i Pensionskulden har påpekats i ett 10-tal år utan att politikerna reagerar.

Med facit i hand har Centerstyre varit en katastrof för Åmåls kommuns finanser där prioriteringar i fritidssektorn varit det som varit viktigt. Arvet till våra barn som börjar närma sig en halv miljard kronor "det löser sig" enligt Centern.

Av tommy norum - 21 september 2019 19:45

Förutsättningarna för den nya hyresgäst som vill hyra in sig i Hamnterminalbygget är en årskostnad på 1 250 000 :-  + uppvärmning i den komersiella delen.

  

Kommunstyrelsen har beslutat att börja byggnationen utan en hyresgäst i den kommersiella delen av fastigheten. 


Onekligen ett gamblerspel med våra skattepengar. Skaffa fram en hyresgäst som är villig att betala över 100000 tusen/ månad + energikostnader är kanske inte det lättaste i dessa tider. Tänkbar hyresgäst skall i första hand sökas i den maritim verksamhet.

 

Jag hoppas att det inte är bluesens behov som avgör beslutet som i efterhand kan visa sig bli dyrt för oss skattebetalare. Att vi i åratal betalat Dalbo-Båtar  ca en halv miljon i hyresstöd varje år kan nu i praktiken bli dubbelt så mycket om man inte lyckas få en hyresgäst till Hamnterminalen med de uppsatta hyreskrav som skall täcka investeringskostnaderna .

 

Att försöka dra runt investeringskostnaderna med hyresintäkter från bluesen det kan vi glömma. Den täcker inte ens uppvärmningskostnaderna för fastigheten.

 

Att försöka i efterhand gå runt det som i alla investeringar i fastigheter fodrar, hyresgäster, visar kanske att Centerns fortfarande har svårt att ta till sig den ekonomiska verklighet som härskar utanför stadshuset, där de tar risker med våra skattemedel som kommer att drabba kärnverksamheten om man inte lyckas få en hyresgäst . En dyr investering för oss skattebetalare som i åratal har bidragit med

miljoner av skattepengar för att få fastigheten att gå runt. Se nu till att vi inte får ett nytt Vänersborgs fall, där politiker sitter och tar beslut utan att förstå följderna av investeringens kostnader.   


Det som för några veckor sen våra partiledare gjorde klart för medborgarna var att en hyresgäst var förutsättningen för att ge klartecken för uppbyggnaden, det gäller inte längre. Då var det kärnverksamheten som i första hand skulle stå i fokus för var

skattepengarna skulle gå till. Men minnet är kort hos våra politiker.


Av tommy norum - 19 september 2019 19:45

Tänk att det där med att försöka skjuta budbäraren det är inget som i regel fungerar i längden. Informationen den kommer förr eller senare fram ändå.


Sune Tholin har i omgångar ondgjort sig i PD om mitt grävande framförallt i Samhällsbyggnadsnämnden. Sist så skrev han i sin krönika att det skall bli intressant och följa hur jag skall ta mig ur denna soppa i mitt sätt att förfölja politiker och tjänstemän i och med att polisanmälan las ner för tjänstefel.

 

Jag får väl vända på kuttingen och fråga Sune Tholin hur han skall ta sig ur sin sits där han hela tiden har försökt mörka de uppenbara fel och brister som har uppdagas.

Kanske en ursäkt vore på plats till PD läsarna när man inte tar sitt ansvar att vara en röst för och till allmänheten .


Skall bli intressant hur Tommy Jingfors och Kurt Svensson skall agera nu efter det beslut som togs i samband med återuppbyggnaden av hamnterminalen där man också presenterar den osubventionerade hyresintäkt som skall ligga till grund för återuppbyggnaden.


Så sent som den 3:e September så hävdar Kurt Svensson i polisförhör angående Subventionsåtalet att min anmälan är felaktig Norums beskyllningar är inte korrekta. Hyrorna ligger inte i underkant när de räknas ut.

Gjord investeringar har inte utelämnats när hyrorna har räknats ut. Revisorerna har

kontrollerat Norums påstående och man har kommit fram till att de inte är korrekta.

Har revisorerna vid en genomgång funnit tveksamheter hade en extern revisor anlitas, men så har inte skett.


Tommy Jingfors redogörelse i polisförhöret den 7:e september påstår han att hyran är anpassad efter de kostnader som kommunen har haft fördelade på hyresgästerna. Påståenden att hyrorna är i underkant är inte rätt. Alla kostnader för uträkningar för hyror är noga dokumenterade och dessa siffror talar sitt tydliga språk. 


Hur en hög tjänsteman och en toppolitiker så utstuderat talar osanning i ett polisförhör tyder ju på en kultur som inte hör hemma någonstans i ett samhälle.

  


I det beslut som kommunstyrelsen tog i går så visar det sig när proffsförvaltare tar sig an sin uppgift och inte lämnar något åt slumpen så hamnar hyresintäkterna på det dubbla.  En intäkt som måste till för att täcka kommunens kostnader i samband med återuppbyggnaden. En information som jag stångat mig blodig för att få förståelse för men där hela tiden både politiker och tjänstemän blånekat till och där jag i massmedia hånats och ironiserats av Sune Tholin över mina försök att informera om  alla övergrepp som har skett med kommunens skattepengar. Skäms på sig  Sune Tholin ,  Kurt Svensson  och Tommy Jingfors.

   

Jag har väldigt svårt att tänka mig Center som det ledande partiet i framtiden med den kultur som råder i det partiet där kuppartade beslut i vindkraftfrågan och där de går fram med osanningar och där de inte vill ta ansvar för sina tokiga beslut utan vill helst fortsätta som ingenting har hänt där de med hjälp av PD mörkar avslöjanden.


Ett Politiskt parti och en tidning som som inte visar respekt för sanningen de skall ut i kylan.  
Av tommy norum - 18 september 2019 19:45

Det lutar som om Kurt Svensson får lämna kommunalrådsposten och inrikta sig på att bli pensionär.


Socialdemokraterna gjorde ett kanonval och tog 15 mandat trots den lovade skattehöjning som väntar kommuninnevånarna, Vänstern fick 1 mandat och Miljöpartiet fick 2 mandat, tillsammans så får de majoritet med sina 18 mandat.


Centern den stora förloraren fick bara ihop 7 mandat en minskning med 7 mandat Folkpartiet 2, KD 2, Moderaterna 5 mandat, den stora vinnaren bland de borgliga. Tillsammans får de 16 mandat, 2 mindre än den rödgröna majoriteten.


SD fick 1 mandat och får väl finna sig att stå utanför makten i och med att de inte blev vågmästare som det ett tag såg ut att bli.


Prawda.se lyckades inte få något mandat.


Centerns sätt att sköta kommunen de senaste åren fick verkligen väljarna att reagera. Kan det vara vindkraftsfrågan och turbulensen kring subventioner som

de förnekat, svårigheten att under åren ha kontroll på ekonomin med obefintlig uppföljning, kanske satsningen på en allt dyrare fritidsverksamhet, samtidigt som man ökar skuldbördan både i pension och investeringsskulder. 


Av tommy norum - 17 september 2019 19:45

Kurt Svensson vårt avgående kommunalråd har svårt att ta till sig det stora raset i kommunalvalet, läser vi i pressen.


Han liksom vår lokaltidning har de senaste månaderna stoppat huvudet i sanden och inte låtsats om alla övertramp som inte minst den här bloggen har informerat om. Kanske är det så att försöker man mörka uppenbara fakta om oegentligheter om sitt sätt att styra kommunen så är nog inte väljarna dummare än att de genomskådar detta till slut.

 

Att försöka att inte låtsas om de problem som ett långt Centerstyre har inneburit för kommunen med slapphet i ekonomistyrningen,  med ett tjänstemannastyre i vissa förvaltningar där man tummat på de klara regler som finns i kommunallagen, regler som är till för att skydda oss kommuninnvånare. Där man inte reagerar på att ha en revisionsgrupp som inte ens är värd namnet. Ett kommunalråd som inte har respekt för lagöverträdelser, utan när han blir ertappad med byxorna nere, talar osanning om sakförhållanden för att slippa ta ansvar för sina tokiga beslut.

 

Att under årtionden struntat i att ta tag i våra pensionsskulder och förbereda en återbetalning som skall skydda våra barns åtaganden i framtiden mm mm. 


Att sen inte vara självkritisk på vad man har åstadkommit eller hur man tagit tillvara medborgarnas intressen är nog något som kommuninnevånarna har med sig både när det gäller vindkraftsfrågan och andra konstiga bortförklaringar i uppenbara lagöverträdelser.


Förstår man inte väljarnas reaktion under sådana omständigheter då skall man inte företräda dessa i sitt styrande, ett faktum som våra väljare klart deklarerat genom kommunalvalet.  


  

Av tommy norum - 11 september 2019 19:45

Kan det vara så att Michael Karlsson Socialdemokratiskt kommunalråd har tagit sig vatten över huvudet ?


Kan det vara så att Michael efter chocken att ha vunnit kommunalvalet inser att kanske mandatlistan är i tunnaste laget för att föra en självständig Socialdemokratisk politik i kommunen. Jag tror nog inte väljarna räknade med att Socialdemokraterna skulle välja samförståndslinjen med en för väljarna urvattnad politik där ingen tar ansvar för någonting. Det finns trevande försök med samarbete även på Högersidan för att uppnå den samförståndspolitik som

Socialdemokraterna tydligen måste ha för att klara sin politiska uppgift att 

styra Åmål.   


Kurt Svenssons svar i polisförhöret om subventionerna belyser detta, där han inte förstod att han skulle vara föremål för polisanmälan när det var Folkpartiets Thomas Olsson som var ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Att det var Centern som i sin roll som största partiet och i praktiken den politiska makten, besätter kommunalrådsposten, med det ansvar det för med sig "det har jag inte en aning om" är tolkningen av svaren i polisförhöret.


Men känner Socialdemokraterna att de inte har den kompetens för att  driva sin politik fullt ut genom att besätta de viktiga nämndeposterna med folk ur det egna ledet då innebär det automatiskt att de lämnar över en del av den politiska styrningen och makten till motståndarsidan.


Ett faktum som gör att det finns en risk för en urvattnad politik där ingen riktigt  vill ta ansvar för Åmåls framtid. Nu när vi äntligen fått ett system där de politiska visionerna för varje block klart tar ställning för sin politik och för den fullt ut utan inblandning av motståndarblocket där de tillsätter ordförande i nämnderna och tar ansvar för den politik som förs och som sen kommuninnevånarna kan utvärdera i val.


Michael Karlsson, fegt att inte ta konsekvenserna av valutgången och föra den politik som ni gått på val till utan att blanda in motståndarna i det framtida beslutsfattandet. 

Finns inte kompetensen i partiet för att driva er politik, det är en sak som ni skulle ha tänkt på innan ni ställer upp med alternativ till den politik som

kommuninnevånarna så klart har tagit avstånd för i valet.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2023
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards