Inlägg publicerade under kategorin KOMMUNALPOLITIK

Av tommy norum - 22 september 2019 19:45

Detta är en saga som utspann sig på 2000 - talet och som mycket väl kan hända eller har hänt i kommuner där slapphet och dåligt omdöme sätter sin prägel i verksamheter på grund av en kultur med dålig politisk styrning.


I den här sagokommunen  präglas hela verksamheten av dimridåer och konstiga politiska beslut som saknar ordentliga beslutsunderlag och där man kan misstänka att hela proceduren är en väl utarbetad metod för att lura skattebetalarna för att tillgodose sina egna privata intressen på skattebetalarnas bekostnad.

 

Här presenteras beslutunderlag för politikerna som inte har någon verklighetsförankring.


Detta handlar om en  hypotetisk investering i en kommun i sagans land,  en  investering där förutsättningarna också ingick en betydande kontantinsats och ett eget arbete på x antal kronor för den som var initiativtagare till investeringen. När beslutet var taget där kommunen förband sig på en investringskostnad på x antal kronor.

 Efter beslutet i nämnden så införskaffades ytterligare en offert som i sin utforming var av den karraktären att investeringen blev betydligt billigare än det underlag som presenterats för politikerna.

 

Då såg politikerna i nämnden till med hjälp av den tjänsteman som bestämde att den initiativtagare till investeringen till stor del slapp den kontantinsats som var en del av uppgörelsen i det politiska beslutet.  Om de hypotetiska funderingarna är rätt visar inte detta då att de funderingar vilket det har spekulerats i denna blogg att de ledamöter som sitter som beslutsfattare i denna sagans värld  tydligen är mer mån om sina egna intressen än det mandat de är valda på, att ta tillvara kommuninnevånarnas ekonomiska intresse.

Det konstiga i hela den hypotetiska processen i sagans värld är att kostnaden för kommunen den blev högre än det underlag som presenterades för politikerna i beslutsunderlaget trots den billigare kostnaden på åtskilliga 100. 000 tals kronor för  investeringen.   

Tror ni inte på denna saga i så fall beror det på att ni vill inte tro på att det som händer i sagans värld aldrig kan hända här.

Av tommy norum - 22 september 2019 19:45

Tänk att man skall behöva ha kniven på strupen innan man fattar den ekonomiska situationen i kommunen. Här sparar man i administrationen på  närmare 6 miljoner.  Varför i herrans namn har inte ett sådant reformarbete påbörjats för länge sedan ?  Vi har likadana organisationsförändringar med besparingar på miljontals kronor både i vården, skolan som nu blir aktuelliserade och enligt politikerna kan man göra dessa utan att det förändrar kvalitén på servicen.

 Har man sovit under alla dessa år med den övertalighet av personal i både skola, vård och omsorg. Vi har tydligen också haft en övertalighet i park och gatuverksamheten efter de besparingar med personalnerdragningar som skett under de senaste åren.

Är inte detta en misskötsel med kommunala medel och ett bevis på att under Centerstyrningen i kommunen så har det slösats kopiöst med våra skattemedel när man ser alla besparingar som nu är på tapeten genomförs utan att det påverkar servicen på ett sådant sätt att vi som kommuninnevånare blir lidande på nerskärningen ?  Centerns styrning av kommunen har i alla avseenden under åren varit en ekonomisk katastrof där den ekonomiska styrningen varit av "gå på" karaktär utan den minsta kontroll på hur politiska beslut slår på ekonomin.

Ett fint arv som Centern lämnar efter sig till kommande generation, en pensionskuld på 350 miljoner och en skuld på närmare 80 miljoner i lånat kapital där investeringar i fritidssektorn är en stor del av lånet. 

Tänk att inte dessa ekonomirapporter med lämnade varningar för framtiden tagits på allvar i politiken.

Farhågorna i Pensionskulden har påpekats i ett 10-tal år utan att politikerna reagerar.

Med facit i hand har Centerstyre varit en katastrof för Åmåls kommuns finanser där prioriteringar i fritidssektorn varit det som varit viktigt. Arvet till våra barn som börjar närma sig en halv miljard kronor "det löser sig" enligt Centern.

Av tommy norum - 21 september 2019 19:45

Förutsättningarna för den nya hyresgäst som vill hyra in sig i Hamnterminalbygget är en årskostnad på 1 250 000 :-  + uppvärmning i den komersiella delen.

  

Kommunstyrelsen har beslutat att börja byggnationen utan en hyresgäst i den kommersiella delen av fastigheten. 


Onekligen ett gamblerspel med våra skattepengar. Skaffa fram en hyresgäst som är villig att betala över 100000 tusen/ månad + energikostnader är kanske inte det lättaste i dessa tider. Tänkbar hyresgäst skall i första hand sökas i den maritim verksamhet.

 

Jag hoppas att det inte är bluesens behov som avgör beslutet som i efterhand kan visa sig bli dyrt för oss skattebetalare. Att vi i åratal betalat Dalbo-Båtar  ca en halv miljon i hyresstöd varje år kan nu i praktiken bli dubbelt så mycket om man inte lyckas få en hyresgäst till Hamnterminalen med de uppsatta hyreskrav som skall täcka investeringskostnaderna .

 

Att försöka dra runt investeringskostnaderna med hyresintäkter från bluesen det kan vi glömma. Den täcker inte ens uppvärmningskostnaderna för fastigheten.

 

Att försöka i efterhand gå runt det som i alla investeringar i fastigheter fodrar, hyresgäster, visar kanske att Centerns fortfarande har svårt att ta till sig den ekonomiska verklighet som härskar utanför stadshuset, där de tar risker med våra skattemedel som kommer att drabba kärnverksamheten om man inte lyckas få en hyresgäst . En dyr investering för oss skattebetalare som i åratal har bidragit med

miljoner av skattepengar för att få fastigheten att gå runt. Se nu till att vi inte får ett nytt Vänersborgs fall, där politiker sitter och tar beslut utan att förstå följderna av investeringens kostnader.   


Det som för några veckor sen våra partiledare gjorde klart för medborgarna var att en hyresgäst var förutsättningen för att ge klartecken för uppbyggnaden, det gäller inte längre. Då var det kärnverksamheten som i första hand skulle stå i fokus för var

skattepengarna skulle gå till. Men minnet är kort hos våra politiker.


Av tommy norum - 19 september 2019 19:45

Tänk att det där med att försöka skjuta budbäraren det är inget som i regel fungerar i längden. Informationen den kommer förr eller senare fram ändå.


Sune Tholin har i omgångar ondgjort sig i PD om mitt grävande framförallt i Samhällsbyggnadsnämnden. Sist så skrev han i sin krönika att det skall bli intressant och följa hur jag skall ta mig ur denna soppa i mitt sätt att förfölja politiker och tjänstemän i och med att polisanmälan las ner för tjänstefel.

 

Jag får väl vända på kuttingen och fråga Sune Tholin hur han skall ta sig ur sin sits där han hela tiden har försökt mörka de uppenbara fel och brister som har uppdagas.

Kanske en ursäkt vore på plats till PD läsarna när man inte tar sitt ansvar att vara en röst för och till allmänheten .


Skall bli intressant hur Tommy Jingfors och Kurt Svensson skall agera nu efter det beslut som togs i samband med återuppbyggnaden av hamnterminalen där man också presenterar den osubventionerade hyresintäkt som skall ligga till grund för återuppbyggnaden.


Så sent som den 3:e September så hävdar Kurt Svensson i polisförhör angående Subventionsåtalet att min anmälan är felaktig Norums beskyllningar är inte korrekta. Hyrorna ligger inte i underkant när de räknas ut.

Gjord investeringar har inte utelämnats när hyrorna har räknats ut. Revisorerna har

kontrollerat Norums påstående och man har kommit fram till att de inte är korrekta.

Har revisorerna vid en genomgång funnit tveksamheter hade en extern revisor anlitas, men så har inte skett.


Tommy Jingfors redogörelse i polisförhöret den 7:e september påstår han att hyran är anpassad efter de kostnader som kommunen har haft fördelade på hyresgästerna. Påståenden att hyrorna är i underkant är inte rätt. Alla kostnader för uträkningar för hyror är noga dokumenterade och dessa siffror talar sitt tydliga språk. 


Hur en hög tjänsteman och en toppolitiker så utstuderat talar osanning i ett polisförhör tyder ju på en kultur som inte hör hemma någonstans i ett samhälle.

  


I det beslut som kommunstyrelsen tog i går så visar det sig när proffsförvaltare tar sig an sin uppgift och inte lämnar något åt slumpen så hamnar hyresintäkterna på det dubbla.  En intäkt som måste till för att täcka kommunens kostnader i samband med återuppbyggnaden. En information som jag stångat mig blodig för att få förståelse för men där hela tiden både politiker och tjänstemän blånekat till och där jag i massmedia hånats och ironiserats av Sune Tholin över mina försök att informera om  alla övergrepp som har skett med kommunens skattepengar. Skäms på sig  Sune Tholin ,  Kurt Svensson  och Tommy Jingfors.

   

Jag har väldigt svårt att tänka mig Center som det ledande partiet i framtiden med den kultur som råder i det partiet där kuppartade beslut i vindkraftfrågan och där de går fram med osanningar och där de inte vill ta ansvar för sina tokiga beslut utan vill helst fortsätta som ingenting har hänt där de med hjälp av PD mörkar avslöjanden.


Ett Politiskt parti och en tidning som som inte visar respekt för sanningen de skall ut i kylan.  
Av tommy norum - 18 september 2019 19:45

Det lutar som om Kurt Svensson får lämna kommunalrådsposten och inrikta sig på att bli pensionär.


Socialdemokraterna gjorde ett kanonval och tog 15 mandat trots den lovade skattehöjning som väntar kommuninnevånarna, Vänstern fick 1 mandat och Miljöpartiet fick 2 mandat, tillsammans så får de majoritet med sina 18 mandat.


Centern den stora förloraren fick bara ihop 7 mandat en minskning med 7 mandat Folkpartiet 2, KD 2, Moderaterna 5 mandat, den stora vinnaren bland de borgliga. Tillsammans får de 16 mandat, 2 mindre än den rödgröna majoriteten.


SD fick 1 mandat och får väl finna sig att stå utanför makten i och med att de inte blev vågmästare som det ett tag såg ut att bli.


Prawda.se lyckades inte få något mandat.


Centerns sätt att sköta kommunen de senaste åren fick verkligen väljarna att reagera. Kan det vara vindkraftsfrågan och turbulensen kring subventioner som

de förnekat, svårigheten att under åren ha kontroll på ekonomin med obefintlig uppföljning, kanske satsningen på en allt dyrare fritidsverksamhet, samtidigt som man ökar skuldbördan både i pension och investeringsskulder. 


Av tommy norum - 17 september 2019 19:45

Kurt Svensson vårt avgående kommunalråd har svårt att ta till sig det stora raset i kommunalvalet, läser vi i pressen.


Han liksom vår lokaltidning har de senaste månaderna stoppat huvudet i sanden och inte låtsats om alla övertramp som inte minst den här bloggen har informerat om. Kanske är det så att försöker man mörka uppenbara fakta om oegentligheter om sitt sätt att styra kommunen så är nog inte väljarna dummare än att de genomskådar detta till slut.

 

Att försöka att inte låtsas om de problem som ett långt Centerstyre har inneburit för kommunen med slapphet i ekonomistyrningen,  med ett tjänstemannastyre i vissa förvaltningar där man tummat på de klara regler som finns i kommunallagen, regler som är till för att skydda oss kommuninnvånare. Där man inte reagerar på att ha en revisionsgrupp som inte ens är värd namnet. Ett kommunalråd som inte har respekt för lagöverträdelser, utan när han blir ertappad med byxorna nere, talar osanning om sakförhållanden för att slippa ta ansvar för sina tokiga beslut.

 

Att under årtionden struntat i att ta tag i våra pensionsskulder och förbereda en återbetalning som skall skydda våra barns åtaganden i framtiden mm mm. 


Att sen inte vara självkritisk på vad man har åstadkommit eller hur man tagit tillvara medborgarnas intressen är nog något som kommuninnevånarna har med sig både när det gäller vindkraftsfrågan och andra konstiga bortförklaringar i uppenbara lagöverträdelser.


Förstår man inte väljarnas reaktion under sådana omständigheter då skall man inte företräda dessa i sitt styrande, ett faktum som våra väljare klart deklarerat genom kommunalvalet.  


  

Av tommy norum - 11 september 2019 19:45

Kan det vara så att Michael Karlsson Socialdemokratiskt kommunalråd har tagit sig vatten över huvudet ?


Kan det vara så att Michael efter chocken att ha vunnit kommunalvalet inser att kanske mandatlistan är i tunnaste laget för att föra en självständig Socialdemokratisk politik i kommunen. Jag tror nog inte väljarna räknade med att Socialdemokraterna skulle välja samförståndslinjen med en för väljarna urvattnad politik där ingen tar ansvar för någonting. Det finns trevande försök med samarbete även på Högersidan för att uppnå den samförståndspolitik som

Socialdemokraterna tydligen måste ha för att klara sin politiska uppgift att 

styra Åmål.   


Kurt Svenssons svar i polisförhöret om subventionerna belyser detta, där han inte förstod att han skulle vara föremål för polisanmälan när det var Folkpartiets Thomas Olsson som var ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Att det var Centern som i sin roll som största partiet och i praktiken den politiska makten, besätter kommunalrådsposten, med det ansvar det för med sig "det har jag inte en aning om" är tolkningen av svaren i polisförhöret.


Men känner Socialdemokraterna att de inte har den kompetens för att  driva sin politik fullt ut genom att besätta de viktiga nämndeposterna med folk ur det egna ledet då innebär det automatiskt att de lämnar över en del av den politiska styrningen och makten till motståndarsidan.


Ett faktum som gör att det finns en risk för en urvattnad politik där ingen riktigt  vill ta ansvar för Åmåls framtid. Nu när vi äntligen fått ett system där de politiska visionerna för varje block klart tar ställning för sin politik och för den fullt ut utan inblandning av motståndarblocket där de tillsätter ordförande i nämnderna och tar ansvar för den politik som förs och som sen kommuninnevånarna kan utvärdera i val.


Michael Karlsson, fegt att inte ta konsekvenserna av valutgången och föra den politik som ni gått på val till utan att blanda in motståndarna i det framtida beslutsfattandet. 

Finns inte kompetensen i partiet för att driva er politik, det är en sak som ni skulle ha tänkt på innan ni ställer upp med alternativ till den politik som

kommuninnevånarna så klart har tagit avstånd för i valet.

Av tommy norum - 1 september 2019 19:30

Nu närmar vi oss den tid där en summering av vad bloggen har gett  för resultat i den kommunala verksamheten.


När det gäller de politiska företrädare som har haft makten i Åmål så har ju väljarna verkligen tagit åt sig alla konstigheter som Centerns företrädare har haft för sig i sitt styrande av kommunen. De  har klart deklarerat i valet att de inte finner sig i Centerpartiets sätt att styra kommunen. 


Tyvärr så har vi inte samma resultat på tjänstemannasidan där samhällsbyggnadsförvaltningens chef får fortsätta som om ingenting har hänt.

 Tommy Jingfors har i sin verksamhet som chef och ansvarig för upprättande av hyresavtal, varit ansvarig för att miljoner har runnit ur den kommunala kassan till subventioner utan reaktion varken från revisorer, politiker eller chefstjänstemän.


Svante Melander som är Tommy Jingfors chef och skall se till att

förvaltningscheferna följer kommunallag i sitt agerande och agerar på ett sätt som sätter kommuninnevånarnas intresse i centrum. 


Ingen reaktion, på Tommy Jingfors styrande i hyreskontrakt, budgetar, omfördelningar av kostnader och i största allmänhet en oprofessionell hantering av kommunala skattepengar. I en organisation som har mörkat sakförhållanden som inte gått rätt till, struntat i fullmäktigebeslut, har mörkat fakta i skrivelser om faktiska förhållanden i verksamheten. Att han fortfarande har förtroende kanske bara åskådligör hur svårt det är att ändra kulturer som uppstått där kompisskap och personliga relationer sätter stopp för en total revision av verksamheten och där någon tar ansvar för misstagen. 


Svante Melander har i omgångar både i bloggen och personligen fått uppgifter om oklarheter som med jämna mellanrum förekommit i samhällsförvaltningen.

Klara besked om sakförhållanden som kan kontrolleras. Om det vore en tjänsteman i ett privat företag skulle Tommy Jingfors  fått sparken för länge sedan.


Skall inte vi i kommunen ha samma krav på moral på våra tjänstemän som i den privata sektorn ?

 

En oprofessionell hantering av hela verksamheten där jag bara skummat på ytan i alla oklarheter som finns säger folk som arbetet i förvaltningen. Det  normala i en sådan situation vore en omplacering eller sparken. Vad händer, jo Tommy Jingfors får förtroendet att leda en sammanslagning av Säffle och Åmål i en gemensam förvaltning.


Kanske säger en hel del om kompetensen hos våra politiker och högre tjänstemän som blundar för de sakförhållanden som varit på tapeten, och som är så lätt att kontrollera. Med den inställningen så är det bara en tidsfråga när vi är tillbaka på ruta ett där mygel och mörkning av sakförhållanden fortsätter som om ingenting har hänt. 


Det har förekommit stora förändringar i verksamheterna efter alla avslöjanden i bloggen det är ett faktum. 

Vi har fått en nyordning där nu våra politiker äntligen får en möjlighet att ta  kontrollen över var våra skattepengar tar vägen,  hyresavtal har överförts till ÅKAB, nu tar till och med fullmäktige sitt ansvar för hur våra skattepengar används. Den ekonomiska uppföljningen har förbättrats. Det är slut med omfördelningar mellan investeringsbudgetar. Förhoppningsvis kommer man också att följa lagen om offentlig upphandling som det var lite si och så med förut.


Kanske också vårt ekonomikontor är mer uppmärksamma när förvaltningarna försöker dölja var kostnaderna hör hemma.

Förhoppningsvis får vi i verksamheten investeringskostnader och intäkter där de hör hemma och inte där verksamhetschefen blandar efter eget befinnande för att slutprodukten skall vara presentabel för politikerna.


Förhoppningsvis får vi också politiker i de olika nämnderna som inte ser som sin främsta uppgift att tillgodose sina egna intressen med våra skattemedel. Vi kan ju också hoppas att vi får revisorer som är värd namnet. 

             

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2022
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se