Inlägg publicerade under kategorin KOMMUNALPOLITIK

Av tommy norum - 8 december 2016 07:00         

Kan vi lita på att det här gänget bland Socialdemokrater och Miljöpartister som har majoritet i Åmåls kommunstyrelse har rätt kompetens att ta rätt beslut i skolfrågan. ? 
Det mullrar till bland gräsrötterna där ute där fler och fler börjar ifrågasätta de rödgrönas sätt att behandla skolfrågan. 

 

 

 

Dag Blomqvist skriver följande som en kommentar till mitt inlägg i debatten om skolan .
De rödgröna i kommunen utgör ett permanent hot mot medborgarna. Deras handlande strider mot allt sunt förnuft. Men, å andra sidan, har man inget förnuft så har man ju inget. Jag har läst igenom det material som fanns till hands innan de tog beslutet och jag har konstaterat att det fanns inte mycket att utgå ifrån för att kunna ta ett beslut överhuvudtaget.

 

Så liberalernas insändare i PD stämmer precis. Sannare kunde inte liberalerna ha skrivit. Inte ens fanns där någon utredning om Åmåls kommun ekonomiskt skulle klara av att bygga en skola för 400 000 000:- kronor. Att då sitta och besluta är ju direkt samhällsfarligt. De kan ju störta hela kommunen i ekonomiskt moras. Sen verkar de sakna ytterligare en förutsättning. Och det är moral. Hur kan man gå till beslut, och sen försvara beslutet, när inte alla för- och nackdelar är presenterade? Främst för de som ska fatta beslutet men också för allmänheten. Ingen vet ju någonting, inte ens styrgruppen kan ju veta vad de håller på med.

 

Eller har man medvetet mörkat fakta? När information hölls i Karlbergsskolans aula så berättade man att man låtit eleverna och personalen fått komma till tals. Och det lät ju bra. Men hur tog man hänsyn till deras åsikter? Jo, man kastade alltihop i papperskorgen. För, som hon informatörskan sa, "det var så spretigt". Spretigt? Gick elevernas och personalens åsikter stick i stäv med styrgruppens drömversioner och fantasier? Men snälla nån, kutymen är att i liknande fall redovisa hur man tagit hänsyn till inkomna åsikter och hur man implementerat dem i sitt fortsatta arbete. Men inte så i Åmål! Där kör man sitt egen version av lag och rätt, där lagen på sin höjd är rekommenderande. Det vill säga: lagen har en underordnad roll. Ska egentligen bara hålla tyst, för här bestämmer vi!

Detta kaosliknande onda tillstånd bland dessa förvuxna dagisbarn och lektanter är väl mysigt för de som sitter i sandlådan och kastar sand på varandra och på rättsbegreppen. Men i en kommun som redan balanserar på spången är det förödande.

Man kan bli skräckslagen för mindre ....

ANNONS
Av tommy norum - 7 december 2016 07:00
Michael Karlsson ( s) håller på att lura skjortan av Åmåls medborgare i skolfrågan  


 

 

 

Sättet att hantera frågan är mycket märklig skriver Thomas Olson i PD:s Synpunkt.

 

Skolfrågan: Stora brister i materialet


Apropå fullmäktigebeslutet om den framtida skolan i Åmål:

Samtliga liberaler påtalade stora brister i det presenterade materialet. Själv föreslog jag att utredningen inte skulle fortsätta mot en stor skola utan titta på vilka behov som verkligen finns på Södra skolan. Möjligheterna att renovera Rösparksskolan hade Liberalerna, tillsammans med övriga Allianspartier, krävt utredning av redan i Kommunstyrelsen.

När sista informationen gavs veckan före fullmäktige blev jag minst sagt förvånad. Inte ens möjligheten att renovera Rösparksskolan var utredd. Det verkliga behovet av upprustning av Södra skolan var inte analyserat, utan bara en översiktlig kalkyl av totalrenovering var gjord.

Om man bortser från att jag även i fortsättningen vill att vi har två skolor i centralorten kan jag inte förstå hur man kan låta bli att titta på så elementära saker bland alla de utredningar som trots allt är gjorda. Sättet att hantera frågan är mycket märkligt, men jag överlåter till dig som läsare att utveckla konspirationsteorierna själv.

 

Thomas Olson (L)


Lite märkligt  att Michael Karlsson går ut på facebook och påstår tvärt emot det Thomas Olson hävdar i insändaren och det Åmåls kommun nu tagit beslut på


Här är Michael Karlssons egna skrivna ord på en Facebook sida. Men var tog beslutet om utredningen av befintlig byggnad vägen i kommunfullmäktige ?  Med Thomas Olsons inlägg så borde nog medborgarna ifrågasätta vad i helskotta håller det rödgröna blocket på med uppe på stadshuset. 


  1. vi vill även ha ett underlag på vad det skulle kosta att renovera nuvarande byggnad samt att bygga till så att skolan rymmer upp till 800 elever. Jag vill bara med mitt inlägg beskriva att inget beslut om byggnation ska tas i november, fortsatt utredning pågår om nybyggnation men också renovering av befintlig byggnad. Hoppas att jag gjort mig någorlunda förstådd. Mvh Michael Karlsson

Frågan är väl om det är någon som förstår vad det inlägget syftar till när vi ser resultatet av fullmäktigebeslutet där man totalt sågar allt annat än en storskola och när vi tar del av Thomas Olsons beskrivning hur ärendet behandlas av de rödgröna majoriteten . .


Att det skall vara så svårt att prata klartext till medborgarna. Hela proceduren om hur beslutet hur utrymningen av Rösparksskolan gick till och vad som är sant och osant i vilken grad Rösparksskolan är mögelskadad är dolt i dunkel.

 

Konstigt att den dåvarande ledningen på Rösparksskolan har en helt annan version av skadorna än vad tydligen Socialdemokraterna har och i sin konflikträdsla inför en handfull föräldrar tog beslutet att utrymma skolan. Det är inte första gången Michael Karlsson talar med kluven tunga i sin politiska ställning som ledare för det block som har majoritet i Åmål. 

 

Han lovade för inte så länge sedan att den skattehöjning som blev till utan att informera väljarna inför valet inte skulle vara permanent utan skatten skulle sänkas efter nästa mandatperiod.  Hur det gick med det löften vet vi. Det blev i stället köp av en restaurang för 8 miljoner och en hyreskostnad till Åkab över en halv miljon om året för att få tillfredställelsen att äga en restaurangbyggnad där kommunen kommer att bli tvingade att subventionera hyran i all evighet. 

 

Tänk att man har så kort minne av vad köpet av stadshotellet som har kostat kommunen miljoner under årtionden innan man till slut avslutade den affären med en brakförlust, skattepengar som  kunde ha använts på ett bättre sätt för kommunens medborgare. Vi kan inte ha politiker som så lättvindigt ser på sitt förtroendeuppdrag att förvalta våra skattepengar i en kommun som har en av landets högsta kommunalskatter, något som inte verkar bekymra Socialdemokraterna i Åmål det allra minsta utan man fortsätter sätta sprätt på skatterna utan en susning var det bärhän i slutändan..


tn

ANNONS
Av tommy norum - 27 november 2016 07:00

 

  

Priset för en storskola ska tas fram.

 

 

 


 Det här gänget har beslutat att det är i första hand en storskola som gäller. Om sedan de ekonomiska förutsättningarna stämmer överens med Åmåls ekonomi så kommer storskolan på 800 elever bli ett faktum vad det lider.   


ÅMÅL: Beslut av ett enigt kommunfullmäktige


Åmåls kommun kommer enbart att utreda vad det skulle kosta att bygga en enda storskola för låg- och mellanstadiebarnen i Åmåls tätort.
En enig fullmäktigeförsamling tog det formella beslutet i onsdags efter en viss debatt om oppositionens roll i arbetet.

  
Att man redan bestämt sig tidigt förstår man när man tar del av både Miljöpartiet och Vänsterpartiets insändare där en nybyggd storskola för 800 elever är det som gäller.

 

Att sedan Michael Karlsson (S) försöker låtsas om att fortsatt utredning pågår om nybyggnation men också renovering av befintlig byggnad var bara ett spel för galleriet för att med minsta möjliga motstånd från medborgarna klubba igenom ett beslut av en storskola.

 

Enligt Miljöpartiet så har redan majoriteten bestämt sig, där också Vänsterpartiet i PD:s opinion ställer in sig i ledet och föredrar en storskola där lärarmiljön där arbetsmiljön för personal och elever och inte minst att en ny skola kan fungera som en arena för integration mellan de som är födda i Sverige och de som kommer hit som flyktingar.


Man kan ju undra varför en politiska majoriteten i fullmäktige där också Alliansen ställer in sig i ledet för en storskola tar så lätt på de ekonomiska aspekterna där man med det förslaget kommer troligtvis åmålsborna få en kraftig skattehöjning på halsen. 

 

Frågan är väl om inte politikerna totalt tappat kontrollen över sitt uppdrag när man läser Håkan Sandbergs ( L ) inlägg i debatten när man vägrar en skolbyggnad som är anpassad både efter prognosen för elevantalet och ekonomin. 

 

När man i beslutsunderlaget antal barn genomsnitt under prognosperioden 2015-2025 för hela perioden är ca 805 elever.  Håkan Sandberg frågar sig i insändaren om Tösse, Fengerfors och friskolorna skall avvecklas för att ta plats i den nya storskolan för 800 elever som majoriteten föreslår. Om man behåller Södra skolan så är behovet av en ny skola eller en ombyggd Rösparksskola för 300 elever så täcker det behovet under överskådlig tid och blir betydligt billigare för skattebetalarna . 

 

Men som vanligt får man väl säga när det gäller politiker så är ekonomi inte deras starka sida. Vi får väl hoppas att våra medborgare är på alerten och ifrågasätter hur våra politiker i sitt förtroendeuppdrag kör över medborgarna som de är satta att företräda innan de fått säga sitt fullt ut. Det är precis sådana tendenser som skapar politikerförakt hos medborgana när våra företrädare vägrar lyssna på medborgarna innan man går till beslut. 

 

Fråga är väl om en storskola skulle förändra Åmåls plats 25 av 290 kommuner till en av Sveriges bästa skolresultat i grundskolan kommer att fortgå eller om man kommer att förlora den tätplaceringen med en storskola.. Så ta inte den risken när ni experimenterar med en storskola som på många platser i Sverige bara lett till problem med både skolresultat, gängbråk och otrivsel för eleverna som också i förlängningen lett till svårt att rekrytera utbildade lärare. 

 

Så det eventuella beslutet av byggandet av en storskola kanske i framtiden kommer bli något som man djupt ångrar när man riskerar både studieresultat och otrivsel sätter sina negativa spår i framtiden för våra elever i Åmål. 

 


Mitt tips är att när politikerna fått ett pris på vad en storskola för 800 elever kommer att kosta så kommer man, om man inte helt tappat allt sunt förnuft , återgå till en lösning där man behåller Södra skolan och inriktar sig på en ombyggnad av Rösparksskolan för 300 elever som prognosen över behovet fram till år 2025 blir tillfredsställt. Allt annat vore en katastrof för Åmåls ekonomi och ett bevis på att våra politiker är totalt befriade av sunt förnuft. 

 

tn


Av tommy norum - 24 november 2016 07:00   

Vem är det som ljuger i skolfrågan, Lotta Robertsson Harén  MP eller vårt kommunalråd Michael Karlsson  S  ? 


Rubriken ställer en fråga till Socialdemokraterna och Miljöpartiet som tillsammans med Vänsterpartiet har politisk majoritet att bestämma hur den nya skolan i Åmål skall utformas. Frågan är väl vem som ljuger i frågan,  Miljöpartiet eller Socialdemokraterna ?  När man läser Lotta Robertsson Haréns inlägg i Synpunkt så deklarerar hon klart och tydligt i sin artikel att Miljöpartiet inte är beredda att ha renovering av Rösparksskolan som ett alternativ och hon påtalar också att ingen i styrgruppen har begärt utreda den lösningen vidare eftersom styrgruppen i ett tidigt skede var eniga om att alternativet inte var rätt väg att gå. Den lösningen lades undan rätt tidigt i processen säger hon..

  

Samtidigt så skriver Michael Karlsson på Facebook att man också skall få ett underlag för att renovera och bygga till Rösparksskolan så att den rymmer upp till 800 elever. Om det är en efterkonstruktion av Michael Karlsson för att lugna Facebook läsarna som ifrågasätter hur våra politiker sköter skolfrågan kanske man borde fråga sig. Vilket som helst så är det någon som ljuger i frågan. Har man lagt undan renoveringen av Rösparksskolan som ett alternativ på ett tidigt stadium för att inrikta sig enbart på en nybyggnation som Miljöpartiet hävdar. Eller har styrgruppen också beställt en grundläggande kalkyl också för en ombyggnad som Michael Karlsson hävdar?  Nu är det väl inte bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som finns med i styrgruppen så nu förväntar vi oss ett svar i PD: synpunkt vad de övriga partierna som finns med i gruppen har för åsikter i frågan. 

 

Vi har också ett stort förtroendeproblem att utreda vad som egentligen avgjorde en utrymning av skolan på grund av mögel vilket skulle orsaka elevernas hälsa . Fanns det dokumenterad mögelspor i hela skolan i undersökningarna som klassade skolan som hälsofarligt eller är det konflikträdda politiker som inte vågade stå emot en klick föräldrar och också några lärares rädsla att behöva arbeta i en sjuk miljö som avgjorde?


 

Det har i flertal år gjorts undersökningar på skolan där mest lärare slagit larm om lukt i skolan varit en indikation på att allt inte står rätt till. Undersökningar som visar att lukten kom ifrån helt andra källor än mögel. Den senaste spårningen av mögelsporer i luften konstaterade i två klassrum, det som avgjorde politikernas beslut att utrymma hela skolan. 

 

Den dåvarande skolledningen för Rösparksskolan har vad jag förstår inte på något sätt fått bekräftat att den omedelbara utrymningen av skollokalerna som kom till stånd har något med mätvärdena som gjorde skolan till obrukbar till utbildning utan ett politiskt ställningstagande med en konflikträdsla att inte behöva bli beskyllda för att riskera barns hälsa. 

 

Så frågan är väl vilken sanning det ligger i Michael Karlssons uttalande på Facebook att Rösparksskolan är så mögelskadad att en utrymning var nödvändig samtidig som han medger att det finns delar av skolan som inte är mögelskadad.

 

Verkligen inte lätt att vara en konflikträdd politiker som tvingas tala med dubbla tungor i rädsla för att inte tillfredsställa alla. Det är inte så vi medborgare vill att våra politiker skall uppträda. Det skapar bara politikerförakt i slutändan.   

 


tn
Av tommy norum - 23 november 2016 07:00 

Vi har fått nog av politikernas naiva visioner under flera år Michael Karlsson. Gör nu rätt för en gångs skull när ni nu skall ta beslut om skolan. 
Här stänger våra politiker i styrgruppen på ett tidigt stadium ombyggnadsalternativet på Rösparkolan genom att koncentrera sig bara på nybyggnadsalternativet. Här går medborgarna miste om att under samma förutsättningar ta ställning till de båda förslagen på samma villkor. Bara att konstatera att medborgarna blir överkörda i frågan trots att man fått besked om att ombyggnadsalternativet är billigare så kastar man det i papperskorgen utan att utvärdera det vidare..     Nu räcker det. Nu får våra politiker ta sig i kragen och för en gångs skull också låta Åmåls framtida  ekonomi spela en avgörande roll när man nu tar beslutet om den nya skolan. . Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har i alla tider både i rikspolitiken, landsting och kommuner fört sina politiska visioner via skattehöjningar, där tanken på rationaliseringar av verksamheterna inte ens finns på pappret.

 

Åmåls kommun har i omgångar av olika politiska konstellationer drivit en kommunpolitik uppbyggd på visioner utan minsta verklighetsförankring till vilka skatteintäkterna som finns att tillgå.  

 

Vi hade under den senaste borgliga tiden med socialdemokraterna nickande utan att opponera sig fört en ekonomisk politik helt befriad från sunt förnuft.  I en situation med redan då med en av Sveriges högsta kommunalskatter, en arbetslöshet som låg långt över genomsnittet så lånade man till alla investeringar, man struntade i att beta av den ökade pensionsskulden, man byggde idrottshall, ridhus, lade miljoner på en skidbacke, man investerade i en camping anläggning som gick med förslust  varje år, en förlust som visade sig många gånger bero på att campingen användes som en intäktsförstärkning till en massa andra projekt runt om i kommunen som blev gömda i campingen. (  rena lurendrejeriet gentemot skattebetalarna och många ovetande politiker ) , man till och med byggde en båthall till en företagare där kommuninnevånarna fick betala en stor del av hyreskostnaden,  man struntade i många år i att underhålla kommunens byggnader där ibland de budgeterade medlen för ändamålet gick till andra projekt många gånger i fritidssektorn.

 

Man höll ett stadshotell under armarna i många år där skattebetalarna fick vara med och subventionera både luncherna och boendet på hotellet. Nu har man satt sig i samma situation ännu en gång när man nu gick in och köpte Seaside via Akab. Som grädde på moset så gick man in i en fastighetsaffär där man byggde en specialdesignad industribyggnad som slutade i en förlust på ca 50 miljoner för kommunmedborgarna.  

 

Det som oroar mig är att många som var med på den tiden fortfarande kränger sig fast vid sina förtroendeuppdrag, de som har ett stort ansvar för den ekonomiska situation Åmål nu befinner sig i .

Så fort man skall göra en investering i kommunen , det kvittar om det är i kultur eller fritidssektorn, om det är satsningar på centrum , i tävlingar, i besöksnäringen, i industrifastigheter mm så är det enda argumentet att det är bra för kommunen och kommer att locka hit industrier, medborgare som vill bo här. Med samma naiva inställning till verkligheten så skänkte man bort hela Måkeberg till en spekulant som skulle bli det stora lyftet för kommunen.


 

 Inget av detta har skett i verkligheten när vi tar del av facit hur kommunen har utvecklas de sista 20 åren. Man har vägrat konsekvent göra utvärderingar och en analys om visionerna i investeringarna gav det resultat som man gick till beslut på för att i möjligaste mån inte upprepa misstagen.

. . .

Nu hör vi samma toner igen att en ny storskola skall göra kommunen attraktivt att bo och verka i.

Man kan inte köra med samma recept år ut och år in utan att kunna visa upp et trovärdigt resultat någon gång. Frågan är vad vi kommuninnevånare har gjort för ont när vi blivit begåvade med sådana naiva företrädare som i sitt förtroendeuppdrag skall förvalta våra gemensamma tillgångar.

 

Med den nya skolan på uppskattade 400 miljoner så hamnar vi bland de första i  kön i Sverige  för kostnader per capita för skolan, som vi gör i  arbetslöshet , fritidssektorn,  vårdsektorn. Vi ligger i topp av att ta emot invandrare i Sverige vilket också kommer oss att hamna i topp per capita i sociala kostnader i framtiden.

 

Det går inte hur länge som helst stoppa huvudet i sanden och blunda för den verklighet som väntar oss kommuninnevånare om man inte anpassar mun efter matsäcken .

 

tn

Av tommy norum - 20 november 2016 07:00 

Varför inte rusta upp de två klassrum som är de enda som bär spår av mögel i Rösparksskolan och skippa storskolan för 400 miljoner.


Har Åmål verkligen råd men en ny skola med de framtidsutsikter som kommunen befinner sig i ?Med kanske en hyreskostnad till Akab på ca 30 miljoner om året med utgångspunkt från en byggkostnad på 400 miljoner som har nämnts i sammanhanget ?

 

Nog borde väl politikerna ha mera mod i sitt uppdrag att vara lite realistiska när det gäller Rösparksskolan och i första hand börja med att renovera upp de två klassrum som har små spår av mögel i mätningarna och inte låta en liten grupp hysteriska föräldrar styra vad som är bäst för barnen. 

Har man gjort mätningar i omgångar där det visat sig att skolan visar inga spår av mögel i övriga utrymmen än de två klassrummen. Att vi låter konflikträdda politiker ta kommandot med risk att äventyra hela Åmåls kommuns ekonomiska framtid genom att låta hysteriska föräldrar styra utvecklingen mot en ny skola på grund av risker som bara existerar i fantasin hos en liten klick är inte det man förväntar sig av våra politiker. 

 

Nu får våra politiker visa sin ledarförmåga och i sina beslut utgå från kommunens bästa där man inte behöver utsätta skolbarnens för risken bli utsatta av mögel som man kan åstadkommer genom en ombyggnad av de två klassrum som visar små mängder av mögelsporer i mätningen.

Man måste också ta hänsyn till ekonomin som en viktig faktor för Åmåls möjligheter att utvecklas i framtiden. Sätt nu ner foten ni politiker och släpp er konfliktsrädsla med en lösning i skolfrågan som varken missgynnar skolresultatet, äventyrar hälsan för eleverna och är anpassad till Åmåls ekonomi. Vi kan inte låta hysteriska föräldrar bestämma färdriktningen i skolfrågan utan här behövs också lite sunt förnuft och en anpassning till de ekonomiska förutsättningarna som kommunen besitter.

 

Med en av Sveriges högsta kommunalskatter med landstingsskatten där vi av de 290 kommunerna ligger i spannet bland de 40 högsta skatterna i Sverige. Vi har en situation nu där låneskulden per invånare är ca 50 000 kr ca 60 miljoner , vi har fortfarande en stor pensionsskuld på ca 300 miljoner att beta av som till stor del  2018 kommer att flyttas över till balansräkningen enligt ett regeringsförslag vilket kommer att få konsekvenser på såväl det finansiella resultatet och för budget- och planeringsarbetet. . Vi har stora investeringskostnader i infrastrukturen både under och över marken, vi ligger på den övre skalan i kostnader per capita både när det gäller fritid och kultursektorn. Vi kan förvänta oss stora ökningar av sociala kostnader när vi har en arbetslöshet som ligger i topp i Sverige med sina 14 % och med en invandring som också ligger i topp per capita utan att våra politiker verkar reagera. 

 

Om man nu tror att en ny skola kommer  på något sätt skulle locka nya medborgare till kommunen med den negativa ekonomiska verkligheten vi har att förvänta oss de skall nog ompröva sitt beslut att stå till förfogande vid nästa val. Att under rådande förhållande kommunen går in och köper en restaurangbyggnad där man ny håller på att förhandlar fram en ny hyresgäst och där vi kommuninnevånarna kan förvänta sig stora underskott som skattebetalarna får stå för förbättrar ju inte den ekonomiska situationen för oss medborgare som på sikt troligtvis kommer att betyda negativa spår i den sociala servicen. 

 

Att man sedan ligger i framkant i kostnaderna för vård och omsorg fortfarande, där den senaste skattehöjningen skulle vara en injektion för en förbättring för att komma åt de stora sjukskrivningarna utan något större resultatförbättring. Den skattehöjningen som man lovade vid valet skulle vara tillfälligt och skulle återgå användes i stället till köpet av Seaside  för 8 miljoner och ett hyresbelopp på 50 tusen i månaden till ÅKAB. Så var det med det vallöftet.


tnAv tommy norum - 28 augusti 2016 07:00 

Seaside lokalen i Åmål står tom 10 månader om året för 8 miljoner och 50 tusen i månaden till Åkab som skattebetalarna får stå för. Det är så våra politiker förvaltar våra gemensamma tillgångar.  

Tuta och kör så får vi se vad som händer har varit en politik som Åmål har blivit drabbade av i årtionde.  Centerpartiet på sin tid hade det som sin paroll investera utan den minsta kontroll var skattepengarna hamnade och vilket resultat som kom ut av investeringarna det var totalt utan intresse för de politiker som skulle förvalta våra gemensamma tillgångar. Där var väl investeringen i Hamnterminalen det som bäst illustrerade hur illa ställt det var med den varan  i verkligheten. Här bryr  man sig varken om kommunallagen, fullmäktigebeslut utan kör på där skattebetalarna till slut blev de stora förlorarna tills en brand ställde allt tillrätta och under ny politisk regi man kunde återställa ordningen..

 

Men nu är vi där igen. Socialdemokraterna kör  på samma sätt, tuta och kör så får vi se vad som händer. Att lära av misstagen det finns inte i politikernas värld verkar det som. Man kör på och där det till slut blir skattebetalarna som får stå för politikernas misstag. När det gäller våra skattepengar så finns det ingen hejd på investeringar som redan på pappret är döfödda .  Örnäs restaurangens  korta kommunala drift under en sommar blev en dyr affär för kommuninnevånarna där man på en sommar gick med en förlust över 100 tusen kronor. Inte nog med att skattebetalarna fick stå för en stor del av våra gästers vistelse på Örnäs camping  vi fick också vara med och subventionera deras intag av mat på området.

 

 

Det var inte mycket medborgarna fick för sina 8 miljoner och 50 tusen i  månaden. 

 

 

Nu är vi där igen. Socialdemokraterna fortsätter att riskera våra skattepengar i döfödda projekt när man utan den minsta  koll på läget så köper man in Seaside för 8 miljoner i hopp och tron att man skall kunna arrendera ut den till huggande  spekulanter.  Men som vanligt när politiker utan den minsta erfarenhet av varken företagande eller i restaurangbranschen försöker få till det utan en minsta blick i backspegeln ta till sig hur privata krögare misslyckas med uppdraget under flera år.

 

Trots intensiva försök att få tag i en krögare efter köpet  som var villiga att ställa upp  så slutade det med ett 2 månaders öppettider och därigenom är vi tillbaka på ruta ett där vi nu står med en tom lokal 10 månader om året. Det som i fantasin  skulle bli ett kulturcentrum med gamla kyrkan och restaurangen i centrum har blivit rena floppen.  Hittills så har projektet kostat  skattebetalarna 8 miljoner plus en hyra till ÅKAB på 50 tusen i månaden. 

 

Vi har hamnat i samma situation som när det gällde stadshotellet som i årtionden blev rena förlustaffären där kommunen blev tvingade att med skattepengar hålla verksamheten i gång med subventionerade hyror och drift kostnader som kostat Åmåls skattebetalare miljoner under åren för att få en krögare till hotellet. . Bedrövligt att man har en sådan lättvindig syn på sitt förtroendeuppdrag att man riskerar våra skattepengar på så osäkra projekt och utan i före väg ta reda på förutsättningar för projektets lyckande. 


Michael Karlsson  ( S ) vårt kommunalråd lovade att den skattehöjning som kom till för några år sedan skulle återgå mandatperioden efter men som sedan visade sig vara rena ljuget.

Är det här den lovade skattesänkningen hamnade, i restaurangbranschen med riska att vi i åratal får subventionera verksamheten i Seaside byggnaden som i Stadshotellet på sin tid, skattepengar som behövs med än väl i våra kärnverksamheter.  


tn

Av tommy norum - 25 maj 2016 07:00

Hur länge skall våra politiker i Åmål få hålla på att förvalta våra skattemedel utan att ta ansvar för vad de tar beslut om ???


  Seaside kommer att bli en dyr historia för oss skattebetalare i framtiden. Något som inte verkar bekymra våra ledande politiker i Åmål. 


Hur vore det om vi fick en ordentlig genomgång av hur våra politiker skött sig i frågan hur man använder våra skattemedel i köpet av Seaside. Man har fått förtroendet i sin roll som valda förvalta våra skattemedel på bästa sätt. Men hur har affären Seaside skötts ?  Man lägger  ca 8 miljoner i ett ägartillskott till Åkab som får i uppdrag att köpa Seaside för samma summa. Åkab vill garantera sig att inte förlora på investeringen så kommunen tvingas att lägga en hyra på ca 50 000 i månaden som skall garantera framtida investeringar och kostnaderna  för underhåll och driftkostnader.

 

Kommunen via vårt kommunalråd Michael Karlsson har uppdraget att försöka få en hyresgäst till fastighetens restaurangverksamhet men som efter många turer där kraven på verksamheten från våra politiker gör att man har svårt att få en hyresgäst att nappa.  8 miljoner för köpet via ett ägartillskott + en hyreskostnad på ca 50 000 kr per månad för kommunens medborgare  skulle i en hyresförhandling mot en hyresgäst minst handla om ca 1 miljon om året för att skattebetalarna i kommunen skall gå skadelösa ur affären.

 

Vad lyckades man få in i hyra för de 5 månader man lyckas få en hyresgäst till lokalen ?  300 tusen för 5 månader ?  Kanske skulle Socialdemokraterna och Mp ta sig i kragen och presentera så att vi medborgare  får klart för oss hur ni förvaltar våra skattemedel så att vi vet vid nästa val vet var vi skall lägga våra röster. 

Här har vi ett tydligt exempel på hur våra politiker missköter sitt uppdrag genom att gå in i en investering utan en aning om utfaller.

 

Med min uträkning så är Socialdemokraterna villiga i det ekonomiska läget som kommunen befinner sig i kasta ut över 50 tusen i månaden, lägga ut 8 miljoner på en byggnad utan att vi medborgare får ett öre i avkastning av investeringen. Finns ingen levande privat investerare som ens  skulle kom på tanken att inleda sig i en sådan affär. Men om man förvaltar andras pengar, behöver inte ta ansvar för sina beslut, då är det lätt för att inleda affärer utan en tanke hur det drabbar ägarna, vi skattebetalare.

 

Att  man i sina investeringar riskerar slår undan benen från seriösa krogägare som betalar en marknadsmässig hyra för sina lokaler i kommunen, det verkar inte bekymra våra politiker. Knappast en företagsvänlig politik där  man med skattemedel subventionerar hyreskostnader  som i slutändan gör att kommunen på ett drastiskt sätt förändrar konkurrensen. Är det verkligen så man skall använda sitt förtroende uppdrag ? Stadshotellet har i många år subventionerats där skattebetalarna fick vara med och betala både luncherna och de boende på hotellet där krögarna som drev hotellet inte behövde betala en hyra som täckte kostnaderna för kommunens ägande.

 

Vi har Örnäs restaurangen i färskt minne där kommunens tjänstemän under ledning av Socialdemokrater och Mp  försökte driva restaurangen men som vanligt blev det en flopp när kommunens tjänstemän och politiker leker företagare med våra skattepengar utan att behöva ta ansvar i vad de håller på med. Blev en dyr historia för oss skattebetalarna under en sommar.  Nu är vi där igen, Seaside som kommer att kosta skattebetalarna miljoner för klantiga politiker som aldrig lär sig av misstagen och aldrig behöver ta ansvar för hur de använder våra skatter.

tn

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se