Alla inlägg under december 2010

Av tommy norum - 26 december 2010 14:48

  

Året är snart slut som tur är för kommuninnevånarnas ekonomi.

när Centern lämnar in, där saknaden av strategi i åratal var deras filosofi.

                                                -o-

Vi har haft ett kommunalråd som hade svårt att säga nej i politiken

ett förhållande som i besluten ingen fattade metodiken.

                                                -o-

Kurt Svenssom med Tommy Jingfors bluffar för klara sitt eget skinn i polisförhör Inget som våra fullmäktigeledarmöter med revisorer i relation verkat stör.

                                                -o-

Fastän miljoner av skattepengar går upp i rök utan fullmäktige gett grön ljus

så fortsätte chefer och politker att regera som inget hänt, i sus och dus.

                                                -o-

Fastän chefer har svårt att kontera kostnader där dessa hör hemma i projekt

vill inte politikerena ens försöka att se till att bokföringen blir korrekt  

                                                -o-

Fastän mer och mer kommer upp på bordet hur illa det är ställt med kompetens

får chefer utökade befogenheter utan att kunna lämna ordentlig referens 

                                                -o-

Centern får lämna politiken med buller och bång när de själva försöker sig gynna

I en vindkraftsdebatt som i valets väljarsiffror bara på ett sätt kunde mynna.

                                                -o-

Norsken som i sina hotelplaner på s.hamnplan fick känslorna att svälla.

gjorde att Enger och co genom omröstning, nu andra planer kommer att gälla.

                                                -o-

När G.kyrkan kom upp på tapeten genom ett bidrag som skulle miljoner kosta oss

tog politikerna sig i kragen och sa nej för inga pengar går att få loss.

                                                -o-

PD har i sin nyhetsbevakning av hur våra tillgångar förvaltas varit sorgliga

där de lovordat lagöverträdelser för sina läsare i krönikör ,som verkat nojiga. 

                                                -o-

Vi får hoppas att Socialdemokraterna inte bara med visioner får Åmål att växa

kom med realistiska förslag annars får de i nästa val sig en ordentlig läxa.

                                                -o-

Tyvärr får kommuninnevånarna ta på sig tagelskjortan en tid efter detta

det finns i kärnverksamheten många hål med skatter man måste mätta.

                                                -o-

Det finns fortfarande folk som tror att skattebasen är oändlig för visioner

när de i massmedia talar varmt för framåttänkande  i stället för traditioner 

                                                -o-

Hoppas att den nya ledningen i politiken tar åt sig ekonomin på annat sätt

slutar lova, tänka efter, ha framförhållning i sina beslut då blir det också rätt.

                                                -o-

Gott nytt år till alla bloggläsare som stått ut med all negativ information

kan hoppas att det sjuka i framtiden tas bort med en ordentlig operation. Av tommy norum - 21 december 2010 12:45  

Det började med en insändare i PD där jag ifrågasatte samhällsbyggnadsförvaltningens sätt att ta vara på medborgarnas intresse när det gäller ombyggnaden av Strandcafét. Där fanns det inga offerter eller preliminära hyreskontrakt för att garantera att  kommuninnevånarna skall gå skadeslösa ur affären genom att investeringskostnaden täcks upp av intäkterna. Ombyggnaden ges till en nära anhörig till en hög tjänsteman i samhällsbyggnadsförvaltningen på löpande

kostnad. Jag informerade också om alla konstiga investeringskostnader som var bokförda i den självfinansierade småbåtshamnen där båtplatsägarna står för kostnaderna i form av båtplatsavgifter.

  

Här fanns kostnader för både farledskostnader, segelsällskapets klubbhus, investeringar i gästhamnen mm. Det fanns driftkostnader som inte hörde dit. Jag ifrågasatte också varför investeringskostnader i  det nya

ridhuset var bokförda som stugor på Örnäs camping.


Svaret i PD: Synpunkt från Samhällsbyggnadsnämndens 2 ordföranden folkpartisten Thomas Ohlson och socialdemokraten Kjell Lindstedt kan man närmast karaktärisera som goddag yxskaft där man helt fräckt gör sken av att visst finns det ett hyresavtal, ett avtal som det sen visade sig skrevs 3 dagar efter min insändare och att man skall kontera om kostnaderna på rätt ställe när det gäller Ridhuset. Kan bara konstatera att en del av ridhusets kostnader fortfarande ligger kvar som en kapitalkostnad på campingen i denna dag, rubricerad som campingstuga. Ett förhållande som man klart visar en  otrolig nonchalans mot vad som borde gälla i en kommuns redovisning för att få ordning i bokföringen.  

Kan också konstatera att samhällsbyggnadsnämnden i sitt förslag till hyreskontrakt av strandcafét  lägger fram ett förslag till kommunstyrelsen som innehåller subventioner helt oberörda av den debatt som förekom. Efter påpekande av mig till Kurt Svensson så omförhandlas detta av Olle Andersson, tjänsteman på kommunkontoret till en nivå som garanterar skattebetalarnas kostnader. 


När jag tyckte mig ha avslöjat politikerna med byxorna nere där de i sitt svar försökte mörka omständigheterna runt hela affären skrev jag en frän insändare om de faktiska omständigheterna samt redogjorde också för hur illa skött upprättandet av hyreskontraktet i hamnterminalen där miljoner av skattemedel har använts till subventioner för att täcka hyresförlusterna, en subvention som i bokföringen blev ett underskott i handelshamnen utan att någon av politikerna reagerade.

Jag redovisade också om den hyresfria hyresavtalet i AXA-ladan där hyresgästen skulle stå för ombyggnaderna med eget arbete.

En byggnad som var klassad som kallföråd blev plötsligt en uppvärmd byggnad med isolering där kommunen både stod för material och arbetskostnad och uppvärmning.

Den informationen föll inte PD i smaken av någon anledning utan stoppade insändaren med motivering att de inte vill medverka till personförföljelse av Tommy Jingfors som är förvaltningschef och som har ansvaret.

Det var då jag tog beslut att på något sätt försöka få fram information och som inte kunde refuseras av utomstående när det börjar hetta till i debatten. 


Bloggen kom till, och där jag med inlägg ifrågasatte var våra valda revisorer höll hus och kunde lätt med hjälp av beräkningar redovisa vad stor subventionen var.

Revisorena och politikerna försökte lägga locket på och jag blev i brev från

samhällsbyggnadsnämnden ifrågasatt vad jag höll på med när jag informerade  om den låga hyresnivån som inte täckte investeringarna. Trots att det fanns ett tydligt fullmäktigebeslut om att alla investeringar skulle täcka investeringskostnaderna i ombyggnaden av Hamnterminalen så brydde sig varken politiker eller revisorerna om att ta upp frågan.


Enda möjligheten var en polisanmälan där faktaförhållandena redogjordes och där beräkningar på den rätta nivån på hyran bifogades, men som i många polisarbeten så fattas tyvärr den rätta kompetensen från utredare eller kanske inte viljan att göra en utredning värt namnet. Förhör hos åklagare av både Tommy Jingfors och Kurt Svensson företogs där de bedyrade att någon subvention det var det inte frågan om utan kommunen fick täckning för alla kostnader.Tommy Jingfors gör också en antydan i polisförhöret att han överväger rättsliga  åtgärder för att få tyst på mig, en utveckling som jag verkligen sett fram emot.

Det som sas i polisförhöret visade sig vara vara bluff när Åmålsbostäder fick ta hand om hyressättningen för att klara investeringskostnaderna för skattebetalarna och dessa hamnade  över en halv miljon i ökad hyreskostnad för den tänkta hyresgästen.

  

Ett förhållande som inte föll Dalbo båtar med Håkan Skogh på läppen, han ville fortsätta med samma hyra där skattebetalarna stod för en stor del av hans kostnader. Han klargjorde också i en tidningsartikel hans beundran hur Tommy Jingfors skött hela hans etablering av hans företag. En inställning som krönikörer i PD anammade och spyr galla över hur illa man behandlar våra entreprenörer och där till och med sjöröveri nämns i sammanhanget.

 

Att sen demokratin sätts ur spel när man totalt ignorerar fullmäktigebeslut och att man fräckt ljuger inför polisförhör för att klara sitt eget skinn, att inte revisorerna uppfyller sin uppgift inför sina väljare, att politiker väljer att lägga locket på för att slippa stå till svars för alla konstiga beslut som tagits, det berör inte PD i sin nyhetsrapportering. Där tas det mera hänsyn till person och relation än att värna om medborgarnas rättigheter där en grundsten är att kunna lita på sina valda ombud i politiken och våra tjänstemän. Ett förhållande som tyvärr inte Centern lyckades  uppnå och som de dyrt fick betala för i senaste valet.        


Efter att Örnäs camping kom på tapeten i och med ett försök att utarrendera densamma till f.d.Åmålsbon Fredrik Barthold och där kommunstyrelsen kom fram till att hela arrendet inte täcker de investeringar som enligt bokföringen tillhör campingen och där utredningen om det finansiella statuset som kommunstyrelsen beställt konstaterade att kommunen kommer i fortsättningen få ta ansvar för de bokförda investeringskostnaderna på miljontals kronor som gäller campingen.      


Med lite undersökning av vad som fanns för investeringar i Örnäs camping så konstaterades att samhällsbyggnadsförvaltningen under hela tvåtusentalet bokfört investeringskostnader under fejkade rubriker som campingstugor och utvecklingskostnader utan att varken politiker, chefstjänstemän eller våra revisorer reagerat.

Örnäs camping har använts som en mjölkkossa för investeringar i fritidssektorn där Tommy Jingfors har använt överskottet till att finansiera sina hjärtefrågor i fritidssatsningar där både Örnäsvallen, Högheden, Ridhuset, ishallen, badhuset mm finns som investeringar rubricerade som campingstugor och utvecklingskostnader utan att  revisorer och politiker reagerar. Om det är Tommy Jingfors som i sitt styrande i förvaltningen försöker gömma kostnader för att vilseleda politikerna i sina missbedömningar om kostnaderna i sina fritidsprojekt är ett svar som vi fortfarande går och väntar på att politikerna skall informera om. Eller är det politikerna som inte vill framstå som slösare inför medborgarna och gömmer kostnaderna i verksamheter som inte ifrågasätts eller kontrolleras.

Bedrövligt i en demokrati att sådana förhållanden skall fortgå och kunna utföras utan att det ger några spår i ansvarsförhållandet och där de ansvariga på något sätt beivras. Med kommunens sätt att agera så förhåller det sig närmast som om de tjänstemän som varit inblandade i hela soppan som plåster på såren för att inte träda fram och klargöra de verkliga förhållandena får ökade befogenheter och får fortsätta som om ingenting har hänt..

Är det verkligen sådana politiker och tjänstemän vi vill ha i kommunen ?

  


Av tommy norum - 8 december 2010 15:41

Det verkar som om Stefan Jacobson och Moa Björnson, tjänstemän i kommunen, har missuppfattat sin roll ..

Det är inte de kommunala tjänstemännen som skall ha åsikter inför allmänheten vad som är bäst för hur de kommunala resurserna skall  användas. De skall i sin roll förse politikerna med ordentliga underlag för beslut och sen låta politikerna ta ställning efter det som presenteras.


Alla politiska beslut kommer från en process där tjänstemän ger underlag till våra politiker som sen de har att ta ställning till. Inte bara till de olika intressen som nämnderna representerar utan att ha ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi där olika förslag får ställas mot varandra och där prioriteringar  tar hänsyn till  medborgarna bästa.

 

 Det är en illojal demonstration mot det  demokratiska systemet som styr vår kommun, där vi  i val utsett representanter för hur våra resurser skall användas.


Gör nu klart för våra tjänstemän vad som ingår i deras utövande så vi slipper dessa övertramp i fortsättningen där personliga intressen kommer till tals i  massmedia.


Medborgarna har inte valt våra tjänstemän att ha åsikter om hur kommunen skall skötas inför allmänheten. Deras uppgift är att ge underlag för besluten och sen låta våra politiker ta ställning till detta inte att 

gå ut i massmedia, mästra och har synpunkter med utgångspunkt från egna intressen. Det mandaten har de  inte fått varken från våra politiker eller medborgarna.   

Av tommy norum - 6 december 2010 17:31


    

 

 

PD  med Sten Lindström har svårt i sin krönika  att ta till sig att folket i demokratisk anda ger uttryck för vad de anser vara det bästa för kommunen.

Att klaga på medborgare i en kommun som leder ligan för investeringar i fritidssektorn i Sverige att inte ha de rätta attityderna för kommunens bästa är en aning magstarkt .

 Vi har ishall, slalombacke, golfbana med hotell, konstsnöbana för skidåkare, hall för fotboll, vi har en camping, vi har 2 huvudarenor i fotboll samt en massa fotbollsplaner runt omkring kommunen, vi har en ridanläggning, ett badhus mm, vi har 3 st hotell där Stadshotellet är pärlan i stadsmiljön.


Mellerud verkar vara idealkommunen för Sten Lindström där han lovordar satsningen på sjönära fritidshus och där politikerna blev polisanmälda för att inte följa lagstiftningen när de gav bygglov.

 

 Sten Lindström visa en kommun i liknande storlek som kan visa upp motsvarnade satsning i den kommunala verksamheten där visionerna hela tiden varit att utveckla kommunen.

 

 För övrigt en satsning som vi skattebetalare dyrt får betala i framtida drift, underhåll och kapitalkostnader som hela tiden tar resurser från de lagstadgade verksamheterna som vård, skola, omsorg och som i sin förlängning tyvärr inte gett något utslag i den kommunala expansionen.


Vi har nu en debatt i uppsegling varför inte politikerna tog chansen att satsa på gamla kyrkan och området runt den.

 

Detta projekt skulle i sin förlängning yterligare ta resurser från övrig verksamhet med drift och kapitalkostnader. Dessa anonyma insändare i PD:s Synpunkt som kallar opponenter mot hotellet för bakåtsträvare när man vill skydda miljön runt vår småbåtshamn och som tycker att de värdena är betydligt viktigare än att en riskkapitalägare med hjälp av billig kommunal mark satsar på hotell och sen drar  vidare när han får en villig köpare att investera i projektet på mer eller mindre fantasivisioner om framtiden.

 

 Att sen en del av våra företagare ser framtida förtjänster, i och med att få vara med och bygga hotellet, gå förlorade får de stå ut med.

Kan inte glömma upprinnelsen till Hamncompaniets etablering där tjänstemän i ledande befattning lovordade projektet och där kommunnen satsade på en markförsäljning långt under marknadsvärdet för området. Efter många turer och där en stor del av småföretagarna gått på pumpen med miljonförluster köpte kommunen tillbaka parkeringen för ett högre kvadratmeterpris än vad man fått vid försäljningen. Nu disponerar Hamcompaniet parkeringen för sina gäster gratis kan man förmoda.

    

Av tommy norum - 1 december 2010 17:48

 

Micael Karlsson ( s ) nu får du visa din duglighet att agera med kommunens bästa för ögonen, inte skydda dina politikerkollegor  som inte vill stå för alla oklarheter i sina beslut även om din svärfar har varit med och klantat sig.


Här har jag informerat om sakförhållanden i den kommunala beslutsprocessen där förvaltningschefer lurar skjortan av kommuninnevånarna och politiker utan att det ger någon reaktion från något håll.


Här har förvaltningschefen Tommy Jingfors upprättat hyreskontrakt trots klara fullmäktigebeslut om förutsättningarna , där kommuninnevånarna inte skulle drabbas av kostnader i samband med ombyggnaden av Hamnterminalbygget.


Vi har en förvaltningschef som kommer med osanningar i polisförhör för att rentvå sig själv. Vi har en förvaltningschef som gömmer kostnader i olika verksamheter utan någon reaktion från våra ledande politiker.


 Vi har en förvaltning som gör billeasingavtal som i efterhand kostar en miljon för att de inte hade förmåga att uppfylla sina skyldigheter gentemot uthyraren.


Vi har en förvaltning som kostat skattebetalarna miljoner i uteblivna hyresintäkter, vi har en förvaltning som gömmer kostnader där de inte hör hemma.


Vad i helskotta skall till för att få politikerna och kommunchefen att lyssna på så uppenbar misskötsel av hur våra skattemedel används i samhällsbyggnadsförvaltningen och agera därefter för att skydda kommuninnevånarnas intresse. 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards