Alla inlägg under juni 2019

Av tommy norum - 30 juni 2019 18:42
Man kan väl inte säga något annat att vakna svenska folket ni är på väg att bli grundlurade av dessa klimathysteriker som verkar runt om i vårt land. Man sprider en massa påstående som inte ens finns i fantasin beskriver Elsa Widding sin nya bok klimatkarusellen.. På tiden att medborgarna börjar tänka själva. Vi är inte på väg mot något extremväder en skröna som används titt som tätt, Finns ingen fog för en invasion från tredje världen av så kallade klimatflyktingar som det hävdas i debatten , rent påhitt utan saklig grund. Temperatur observationerna man bygger sina datamodeller på för att sia om framtiden har också sådan brister så egentligen vet man inte med säkerhet hur temperaturen har utvecklas under tid. .Att sedan modellerna inte är helt vetenskapligt uppbyggda där resultatet blir lite hur som helst förstärks ju att man allt för ofta får revidera modellerna för att anpassa till verklighten. Man vill inte gärna låtsas om att temperaturstegringen stannat upp och när man inte ens kan lägga in rätta ingångsvärden från förr i sina datamodeller hur skall man då kunna sia om temperaturen år 2100 när man inte ens klarar av att presentera rätt temperaturkurva under en tjugoårsperiod och talar tyst om den uppmätta stiltje i temperaturen under 15 år något som datamodellerna inte förutsåg. . .

 
anthropocene.live
 
 
 
  
 
Besök inlägget om du vill veta mer.
Av tommy norum - 29 juni 2019 19:36
Det är först vid mitten av 1990-talet som forskarna börjat förstå att klimatet sedan istiden för 11500 år sedan inte alls varit så stabilt som man tidigare trott. Vissa populära opinionsbildare brukar emellertid, mot bättre vetande, framhålla denna period som en tid av optimalt och stabilt klimat.


Nog kan man undra när FN:s klimatpanel hävdar att det var naturliga processer fram till mitten av 1800-talet, medan det därefter är människan som styr klimatförändringen trots att den har förändrats mer under tidigare perioder, Nog är det ett egendomligt påstående. Åtskilliga forskare har föreslagit olika naturliga förklaringar till varför temperaturen ökat. Mer än 200 vetenskapliga arbeten har publicerats som lett till slutsatsen att variationer av solaktiviteten har större betydelse för jordens temperatur än variationer i luftens koldioxidhalt. De forsknings resultaten ignoreras helt och förklaras med att forskarna är köpta eller suspekta med kopplingar till fossilindustrin.

 

Man aktar sig noga att gå i klinch med forskningsresultaten och argumentera med utgångspunkt från de resultat den presenterar. När det här inlägget presenterades 2017 så hade ingen signifikant uppvärmning skett de senaste 18 åren något som klimathysterikerna helst inte vill kännas vid .Men man vill gärna ta till stora trumman när det blir toppar i klimatdiagrammen under tid men håller tyst om lägsta punkterna i samma mätnings period. Att det under 4000 år före Kristus var 2 grader högre än nu och mellan 800 och - 1300 efter Kristus en period på 400 år med varmare klimat än nu , Att den Medeltida värmeperioden verkligen existerat är förstås en obekväm sanning för dem som kämpar för det fossilfria samhället.

 

https://www.norrteljetidning.se/artikel/historiska-klimatforandringar-har-varit-storre-an-dagens-utan-mansklig-paverkan?fbclid=IwAR3jJIVCdixy9R-kSiH0ikbgqB_qUhZ4kvqy_AdPEGtcNbn0AmYzyO_q1x8

Av tommy norum - 28 juni 2019 19:03
Visa källbilden
Nyamko Sabuni har under fredagen valts till ny partiledare för Liberalerna. Den nya ordföranden lovade bland annat fortsatt stöd till Löfven-regeringen och återlanserade partiets slagord om att "Sverige är möjligheternas land".Anders Lindberg på Aftonbladet försökte i det sista sätta stopp för att Sabuni skulle väljas till partiledare. Ullenhags medlöpare försökte sätta stopp för Sabuni genom att försöka i ren Socialdemokratisk anda påverka ombuden att strunta i medlemsröstningens resultat. Aftonbladet Anders Lindberg försökte i sin ledare ifrågasätta hennes heder genom sin ledare antyda att det inte gått riktigt rätt till i hennes kampanjarbete. Han ifrågasätter hennes medarbetare som hjälpt till med marknadsföringen av henne att inte ha riktigt rent mjöl i påsen. Det går så långt i hans ifrågasättande att han till och med i sin ledare försöker få till det att Sabuni går Turkiets president Recep Tayyip Erdoåans väg i sin roll som hållbarhetschef på energikonsultbolaget ÅF som via sina konsulter runt om i världen var med och konstruerade den gigantiska kraftverksdammen Ilisu i de kurdiska delarna av Sydöstra Turkiet.

Bara att konstatera så fort Anders Lindberg på Aftonbladet försöker lägga sig och styra politiken så blir det oftast precis tvärt än han tänkt sig. Han har i åratal försökt stoppa Sverigedemokraterna framfart. Nu försökte han stoppa Sabunis väg mot partiledarposten i rädslan att Liberalerna skulle lämna Socialdemokraterna i sticket och satsa på Alliansen igen. För att inte tala om det hemska för Anders Lindberg att trots hans ihärdiga försök att isolera SD så har vi nu ytligare en partiledare som kan tänkas prata med Jimmie Åkesson. Ett etablissemang som trodde att det hade makten i sin hand. Och som är i chock efter att ha upptäckt att det var fel. Visst kan det göra ont för en del. .
tn

Av tommy norum - 27 juni 2019 12:10

Visa källbilden

Kostnaderna för välfärden  ökar snabbare än intäkterna. 69 av 290 kommuner gick med underskott förra året – det högsta antalet på tio år. Det visar vårens ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).Medan våra riksdagspolitiker åkte runt i världen och försökte få hit vinter OS 2026 där bara budgeten för förberedelserna för en anmälan gick på ca 10 miljoner och att sedan själva spelet skulle kosta skattebetalarna miljardbelopp verkade inte bekymra våra politiker. Samtidigt så slår nu migrationen 2011-2015 nu med full effekt ute i de kommuner där politiker - många gånger med Socialdemokratiskt styre - som trodde i sin enfald att det skulle bli ett lyft för de redan avfolkningsdrabbade med höga arbetslöshetssiffror drabbade kommunerna.. Att man upp i allt detta regeringen öppnar upp för Europas mest generösa anhöriginvandring genom att ta bort försörjningskravet vittnar väl att våra politiker i regeringen har lämnat verkligheten bakom sig och kör med fortsatt tuta och kör politik så får vi se vad som händer.

 

Och händer gör det i våra kommuner runt om i Sverige med skenande kostnader i den sociala välfärden ofta direkt knutna till flyktingmottagandet i kommunerna. Medan våra politiker kallt räknade med att de skulle vara med och uppleva OS på hemmaplan för miljarder skattekronor så lämnar man medborgarna i våra kommuner i sticket när de blir tvingade att  städa upp efter den naiva migrations politiken som sju klöver partierna är ansvariga för. Det blir skattebetalarna i småkommunerna som får ta en oproposonerlig stor del av migrationskostnaderna med sina redan höga kommunalskatter kostnader som våra riksdagspolitiker har ansvaret för.

 

Solidaritet som anses som ett honnörsord för det Socialdemokratiska partiet . Kanske även regeringen skulle praktisera den varan genom att låta staten helt ut stå också för finansieringen för sin politik och inte vältar över kostnaderna på medborgarna i kommuner som redan i stort sett är utslagna tack vare en  landsbygds politik under många år som gör det snart omöjligt att leva och verka utanför våra storstäder. 

tn

 


Av tommy norum - 26 juni 2019 19:36Nu kommer det rätta jaget fram hos de Liberaler som styrt partiet de senaste decennierna. Flera liberaler vägrar att arbeta under den nya partiledaren Sabuni utan hoppar trotsigt av. Kanske väl medvetna om att deras saga i partiet går in i en slutfas i och med partiledarbytet.. Bättre att förekomma än att förekommas när deras kandidat Ullenhags socialliberala linje inte gick hem hos medlemmarna . En politik som förskansat Liberalerna balanserad på 4% strecket och det under i flera år..

 

När inte den storstads dominerande ledningen i Liberalerna har mer sunt förnuft i bagaget och förstår bättre utan vill fortsätta på samma linje utan att begripa vilka konsekvenser det till slut får för partiet så har tydligen gräsrötterna ute i landet mer alerta och öppna för en förändring. Bäva borde nu Socialdemokraterna göra när Liberalerna nu tänker satsa på en mer borgerlig politik och med Sabuni vid rodret finns stor möjlighet att höja opinionssiffrorna. Hon är rak och orädd; hon har integritet nog att stå fast vid sina ståndpunkter oavsett opinionsvindar och blir därmed den ledstjärna som de liberala medlemmarna och väljarna behöver.

 

Sabuni Nyamko  har heller inte samma beröringsskräck gentemot SD som Jan Björklund vilket ökar chansen i framtiden för en borgerlig politik till Vänsterns nackdel. När nu inte de röda opinionsbildarna lyckades få Ullenhag vald - han som sågs som en garant för Januari överenskommelsen - nyckeln till makten för vänsterblocket så kommer väl nu allt krut i opinionsbildningen nu gå ut på att försöka tränga in Sabuni i ett hörn - med hjälp av de som såg Ullenhag som frälsaren för partiet - att fortsätta på den inslagna vägen i att låta Socialdemokraterna behålla makten. Jan Björklund hade sina barn att tänka på i sina beslut medan Sabina som partiledare kommer nog i första hand att fokusera på vilken politik som de Liberala väljarna föredrar . .Visa källbilden

Sabuni Nyamkos totala utklassning av sina medtävlande i partiledaruttagningen visar på att de Liberala gräsrötterna har tröttnat på storstadsdominansen inom partiet. En dominans med en politik som riskar partiiet till de sälla jaktmarkena för gott. En politisk ledning som hade noll koll på vad gräsrötterna står i politiken visade det sig efter medlemsomröstningen.  

Av tommy norum - 25 juni 2019 17:30 

 

Är det så att en liten klick har förmågan att styra majoriteten genom att manipulera omgivningen och få dessa att känna en gruppsamhörighet i en viss fråga ? Om man skall tro psykologen Henry Tajfel som har visat i flera experiment att människan känner för en enorm gruppsamhörighet  Vi tycks inte tycka saker för att vi funderar på det utan för att gruppen i vår närhet tycker likadant. Rädslan att sticka ut och tycka annorlunda även om man i grunden har en avikande uppfattning är tydkigen en överlevnadsfenomen sedan urminnestider för människan att anpassa sig till majoriteten. skriver David Eberharti sin GP ledare. 

 

Något som så tydligt visat sig i det politiska skeendet när Sverigedemokraterna försökte ta sig in i gemenskapen med sin politik , Inte minst gäller det migrations och klimatpolitiken när en samling självutnämnd  politiskt korrekt  högljudda fanatiska människor sätter agendan vad som är fint att tycka. Det har vi sett i flyktingdebatten , och samröret med Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna som parti har i decennier lyckas behålla gruppsamhörigheten inom rörelsen genom ständiga påhopp på motståndare, med desinformation och rena falsarier för att hålla gruppen så intakt som möjligt väl medvetna om att medborgarna röstar ofta utan att en ifrågasätta den politik som erbjuds utan i stället spelar med. . Tills allt krackelerar och kejsaren visat sig vara naken.

 

Det är väl det som nu sker inom många områden som varit tabubelagda av PK eliten. Liberalerna blev väl nyligen varse i partiledarfrågan att grupptrycket från den politiska ledningen håller inte längre utan gräsrötterna går sin egen väg och bestämmer var skåpet skall stå. Över en miljon Sverigedemokrater har också tagit mod till sig och revolterar och lämnar gruppsamhörigheten för den politik som länge stod för det mångkulturella samhället utan reservation för konsekvenserna men har fått utstå både spott och spe för det beslutet.  Nu slänger de borgerliga partiledarna en efter en oket från de högljudda fanatiska människorna i PK etablissemanget med ett närmande till SD. 

 

Men som David Eberhard avslutar sin GP ledare : Vem vågar  vara nyanserad och efterttänksam när det gäller viktiga frågor som sjukförsäkring , könskvotering eller integration ? Den som försöker vara det blir ju lätt  utpekad av mediemobbarna som känslokall och elak.  Men ett vitalt samhälle är beroende av att vi faktiskt vågar  analysera och inte bara följa känslomobben. Så låt ingen skrämma dig till tystnad.  Det är bara i diktaturer som alla måste tycka likadant.    

 

 https://www.gp.se/ledare/david-eberhard-majoriteten-skräms-till-tystnad-1.20358?fbclid=IwAR3cyMY2AOQaM4jqTmZnun1uGyX_9BcZp4ngyeV06ogHLh3-WDELqYsXJFc

 

Av tommy norum - 17 juni 2019 16:45

Är det halmstrået som Kurt Svensson famlar efter för att behålla sin kommunalrådsplats genom att bjuda in Moderaterna i alliansen ? Moderaterna som är rikets största riksdagsparti enlig färska undersökningar har distanserat Centern till ett parti som ligger runt 4 % och risk för att åka ur riksdagen.


Är det inte på tiden att Centern i Dalsland förpassas till den politiska rangordning som Sverige i övrigt.

Dalsland med Åmål har i årtionden regerats av Centerpartiet, och med facit i hand haft en miserabel period med tillbakagång i samtliga kommuner med Centerstyre. I Åmål har man styrt utan en susning på ekonomin med en obefintliga rutiner och en ordentlig ekonomistyrning. Man har som det ledande partiet totalt saknat rutiner för uppföljning av sina politiska beslut. Man tar inte till sig ekonomiska rapporter som i åratal varnat för konsekvenserna av sin politik.

 

 Man har inte tagit hänsyn till de ekonomiska ramar man har att följa utan man har fört en gå på politik utan att förstå konsekvenserna av sina beslut.

Man har använd sin politiska plattform för att föra fram sina personliga intresse  , där ställningstagandet i vindkraftsfrågan verkligen avslöjar syftet med sina politiska ambisioner. Gärna en borglig allians men låt Centerpartiet lämna över rodret till ett parti som har mer kunskap och kompetens om hur en kommun skall skötas i framtiden.

 Ett fortsatt Centerstyre borgar för en fortsatt stagnation i kommunen , det har vi facit på, ett faktum som det blir svårt att komma ifrån när medborgarna tar ställning i nästa val.  

r    

Av tommy norum - 17 juni 2019 16:45

Ryktet säger att försäkringsbolaget har invändningar på hur den  ansvarige av bygget

skött besiktningar av de vitala delar som kan vara orsaken till  det snabba brandförloppet. Enligt rykte så erbjudes kommunen den befintliga byggkostnaden, som inte på långa vägar täcker en nybyggnation.  Vi kan hoppas på att PD sätter in sina resurser för att få bekräftelse eller dementi av ryktet. Om detta är sant så betyder det antagligen ingen byggnation av en liknande anläggning , då hyreskostnaderna som skall täcka in en investering på ett 30 tal miljoner knappast kommer att kunna betalas  i denna typ av affärsverksamhet . 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27 28 29 30
<<< Juni 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards