Inlägg publicerade under kategorin vindkraften

Av tommy norum - 11 juli 2019 16:45

Tänk att det skall ta så lång tid att förstå vilket mandat man sitter på i sin roll som kommunpolitiker.

Här har Centerpartiet tydligt markerat under en längre tid att kommuninnevånarnas intresse i vindkraftsdebatten det tar man ingen hänsyn till utan det är de personliga ekonomiska intressena som styr besluten i fullmäktige.

Centerpartiet med moderaterna har verkligen bekänt färg under vindkraftsdebatten genom att totalt nonchalera de opinionsyttringar som kommit till i de områden som blivit drabbade av de utökade vindkraftsplanerna.

Att man inte skäms i sin roll som kommunpolitiker när man så  tydligt tar ställning i en sån känslig fråga genom att framhålla sina egna ekonomiska intressen före de som gemene man så tydligt står för i debatten. Att det skall till ett granskningsyttrande från Länsstyrelsen för att förstå innebörden av de opinionsyttringar som förekommit i de områden som kommunfullmäktige har rekommenderat som en utökning av vindkraftsparkens etableringar.

Det tyder på en politisk okänslighet och total saknad av att förstå den roll man har som politiker.

Det  är inte sina personliga intressen man är satt att bevaka utan väljarnas.

Förstår man inte dessa grunläggande självklarheter så förstår jag inte varför över huvudtaget man har mage att sitta kvar i den politiska sfären utan en till synes någon självkritik i sitt agerande i vindkraftsdebatten. 

Av tommy norum - 17 maj 2019 16:30

 Man vet inte om skall skratta eller gråta när man läser Gudrun Thuressons inlägg i PD:s Synpunkt i vindkraftsdebatten. Inlägget bara stärker intrycket att Vindkraftsanhängarna har inte så mycket att komma med i sakfrågan.

Här tycker skribenten att buller i omgivningen på grund av vindkraftverk är inte värre än trafikbuller som vi redan vant oss vid.


Stroboskoeffekten är inte värre än ljuseffekten när man kör på kvällen på dessa 2+1-filvägar med vajerräcken.

När hon sen börjar och argumenterar med urangruvor för att få förståelse för vind

kraftverk då undrar jag om inte inlägget skall tolkas som ett ironiskt inslag i markägarnas försök att få förståelse för att få sätta upp vindsnurror, där profiten är det viktigast argumentet, men som man gärna inte vill ta upp i dabatten.

 

Jag måste säga att Gudrun Thuressons debattinlägg för att få förståelse för vindsnurror kan man bara le åt.

Av tommy norum - 17 april 2019 16:15

Rubriken vindsnurror tar över är en passande rubrik i synpunkt PD med det förslag som centern och moderater tänker genomdriva.

Man tänker låta en handfull markägare sätta agendan för hur landskapsbilden skall se ut i framtiden för oss som bor här.


Här har man totalt kört över en utredning som i sin bedömning tagit med alla synpunkter i en utbyggnad när man levererar en rapport som i sin utformning på ett nyanserat sätt tar hänsyn till alla intressen som bor och verkar i bygden med tanke på framtida arbetstillfällen. Där är turism en näring som i andra sammanhang politiker räknar som ett av de ben som i viss mån skall ersätta industrijobben som försvinner.


 Vad händer ? Då trampar politikerna in påhejade av vissa markägare med rötter i Centern och Moderaterna och kör över utredningen med sina egna egna ekonomiska intressen som enda argument för att utöka området för etableringar av vindsnurror.


Centern som i sin begynnelse var ett landsbygdsparti  där den levande landsbygden var en hörnsten i deras politik. De är nu beredda  att offra sina tidigare ideal utan en enda utredning vad en utökad vindkraftspark har för konsekvenser för andra näringar i området.

 

Vad 88 boende i Edsleskog tycker väger lätt mot 5 markägares ekonomiska intressen i området. Det är Centern av i dag.


Centern har med sitt sätt att inte sköta Åmåls ekonomi försatt oss kommun-

innevånare i en sits där större och större del går till drift och kapitalkostnader

i alla investeringar som gjorts med eller utan budget under de senaste åren.


Förstör nu inte också landsbygdens möjligheter att försörja sig i näringar som är förknippade med natur och upplevelser, det är snart det enda vi har kvar att leva på i Dalsland. 

Av tommy norum - 17 mars 2019 16:00

Nu har verkligen Centerpartiet kommit fram ur garderoben när de på ett så tydligt sätt tar ställning i vindkraftsfrågan för en utökning av områden för etableringar.Här har gjorts en tjänstemannautredning där man försökt ta hänsyn till alla parter på 

ett nyanserat sätt. Så klampar markägare in i debatten och fodrar att deras intresse att kunna tjäna pengar är det som skall sätta agendan för beslutet att utöka området för etableringar av vindsnurror. Äntligen har vi fått en fråga som skiljer på blocken så markant. Nu gäller det att föra över frågan till oss väljare.Är det en handfull markägare med rötterna i Centerpartiet som skall avgöra beslutet eller är det kommuninnevånarna som bor och verkar i bygden och har  andra intressen än penningen som avgörande för sitt ställningstagande ?. 

Av tommy norum - 1 augusti 2017 17:30

2012

Dag Blomqvist är en nagel i ögat för många vindkraftsanhängare  men man vill  sällan eller aldrig  gå i klinch och  debattera hans åsikter som i de flesta fall är väl underbyggda med fakta och han har inte vindkraftsindustrin som enda informationskälla.

Då är det lättare i att ge sig på honom i anonyma insändare där man försöker på alla sätt misskreditera honom som både person och hans åsikter.


Vi skall vara glada att det finns personer i vårt demokratiska samhälle som Dag Blomqvist där han med sina åsikter i debatten står för det han framför i ämnet och han gömmer sig inte i  anonyma insändarinlägg. 


Jag undrar hur resultatet för hur positiva vi medborgare är till Vindkraft om man med utgångspunkt från en oberoende källa som vetenskapsakademin åsikter i frågan  (som finns i dagens blogginlägg ) finns som ett underlag för att ta ställning  i frågeformuläret.


Jag tror inte medborgarna vill betala miljardbelopp i subventioner via sin elräkning för att industrier i utlandet skall få billigare ström. Jag tror inte att medborgarna vet att när vindkraften producerar då regleras det med stopp i vattenkraften vilket totalt slår undan benen på de som har miljöaspekten som en viktig del i frågan. Jag undrar om våra elkonsumenter har klart för sig att de med miljardbelopp betalar utbyggnaden via elräkningen  för en fullständig meningslös satsning på vindkraft enligt  Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott. 

Kanske skulle man med det inlägget i frågeformulären fått helt andra svar  på  om vi är positiva till en utbyggnad av vindkraften. 


Det är nog så att som man frågar får man svar ett klassiskt tillvägagångssätt som tyvärr inte alla genomskådar märker vi i dagens insändare i PD:s Synpunkt. .   


Och att ge sig in i en debatt som utesluter sakfrågan och i stället ger sig på budbäraren är en klassisk företeelse som med stor framgång användes i forna nazist Tyskland och i  Sovjetunionen på sin tid.


Så om man skall ge sig på budbäraren så använd era namn åtminstone så läsarna  vet vilka de  har och göra med.

     

Av tommy norum - 15 februari 2016 17:30

Att göra Dalsland  till ett industrilandskap fullt med vindsnurror så lång ögat når känns för många helt främmande. Bevarande av den landskapsmiljö som visas i filmen och som i åratal  lockat turister att besöka detta Sverige i miniatyr  är inget som tilltalar våra politiker i Centern och  Moderater . Här är man beredd att fylla vyerna från utsiktsplatsen från Vingenäs, där Hesselbom målade sin berömda tavla, med  snurrande vindkraftverk så långt  ögat kan nå.  Frågan är väl hur vill vi överlämna Dalsland till nästa generationer ?


http://svt.se/embededflash/1668509/play.swf">      Dalsland på 40 talet.

Av tommy norum - 21 april 2015 10:17


Dag Blomqvist skriver i Ordet är fritt


Dag Blomqvist

Måndag 20 april 22:27

Till kommunalrådet Mikael Karlsson:

Det sista avgörande slaget om vindkraften i Kingebol avgörs nu i sommar i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Det 6 hövdade helvete du satt igång mot de stackars oskyldiga intet ont anande människor som bor runt den vindkraftsparken som du sa ja till kommer nu att avgöras. Vi får väl se om dessa oskyldiga kommunmedborgare tvingas, på grund av dig, gå (fly) från gård och grund eller hur det nu blir.

C:a 700 meter från det ena helvetet du planerat in där uppe har ett par människor ett bostadshus.
I Uddevalla finns ett liknande fall redan igångsatt. Också det c:a 700 meter från ett par helveten som står och dånar dygnet runt. Du kanske ska ta och läsa om det via denna länk: http://www.expressen.se/gt/det-danar-sa-vi-inte-kan-sova/ om du törs ...

Hoppas sen att du begriper vilket helvete du i din utstuderade ondska sagt ja till. Du är en bedrövelse för hela kommunen och en stor skam. Och du borde verkligen veta hut och skämmas! Du sitter och beslutar om saker du inte begriper. Skulle du inte bara kunna avgå och lämna kommunen så vi slipper se dig här?

Hade jag kunnat så hade jag svurit en förbannelse över dig att du inte ska få sova en enda blund resten av ditt liv. Men nu är jag ingen som kan utöva trolldom eller slikt. Men önska sig kan man ju alltid.

Av tommy norum - 10 september 2014 06:45

 
Vindkraftsstriden har ebbat ur står det i PD.Anser ni att fler vindkraftsverk kan byggas i kommunen och i så fall var ? Det var frågan PD ställde.


Som vanligt har man svårt att svara rakt utan i sina svar vill man gärna gardera sig för förändringar för att slippa låsa fast sig i positioner som man egentligen inte står för. C., M, FP vill helst slippa ge besked på fråga där väl svaren mer blev typ god dag yxskaft . Kanske något att tänka på ni som har vindkraften som en viktig fråga när ni tar ställning i valet på Söndag.

 

 

Frågan är väl om inte de som tycker att vi skall vara restriktiva och hålla oss till den vindbruksplan som tagits i fullmäktige och som speglar folkopinionen hur vindkraftsfrågan bör lösas fått de svar man efterfrågar av politikerna. ?


När det gäller de rödgröna S, V och MP så ger de klara besked om hur de tänker agera där en fortsatt restriktiv hållning i ny etableringar . Och där den tagna vindbruksplanen gäller även i nästa mandatperiod. Och där MP anser att kvoten är uppfylld inte ser behovet av nya verk.


Men hur ser svaren på de övriga partierna ut .

 

Centerpartiet som har många markägare som förtroendevalda i sina led tänker nog mer på sin egen utkomst än bryr sig om vad de boende runt verken har för åsikter.

I deras värld är det den enskilde markägare som bestämmer , svarar man till PD , om han vill investera på sina marker utan att bry sig om opinioner och där kommunens roll skall inskränka sig att i sin vetorätt kunna säga nej.

Men frågan är väl hur den vetorätten kommer att användas om Centern kommer in och få bestämma i politiken . Och kommer man att anpassa vindkraftsbeslut efter den rådande vindkraftsplanen eller kommer man också passa på att riva upp denna för fler etableringar så att Centerns förtroendevalda skall kunna sätta upp vindsnurrorna på markerna de äger. Med det svaret de levererade till PD skulle jag inte som väljare lita på Centerpartiets förtroendevalda som anser att förtroendeuppdraget de fått är mer för att politiskt kunna styra utvecklingen i besluten som gynnar dem själva än att ta intryck av vad medborgarna har för åsikter.


Moderaterna vill heller inte svara på om den liggande vindkraftsplanen med en restriktiv hållning i nya etableringar bör vara riktpunkten i deras vindkraftspolitik utan hänvisas till miljölagsstiftelsen, kompetenta tjänstemän på regional kommunal nivå och som sköter detta på ett utmärkt sätt. God dag yxskaft får man väl säga om ett sådant uttalande på frågan PD ställer.


Folkpartiet tycker hela beslutet om vindkraftsplanen tydligen är ett fiasko och vad jag förstår skall kunna medverka till en förändring . Men om vi behöver bygga mer vindkraft i Åmål det skall tydligen markägarna få besluta om och det där med återhållsamhetsprincipen det är inget som Folkpartiet köper i framtiden förstår man av uttalandet.


Den som gjorde sig besväret att svara på frågan rakt utan svävningar på målet var Kristdemokraterna där svaret var rakt, vi ser för närvarande inte det behövs nya vindkraftsverk i Åmål.


Så ni som är vindkraftsmotståndare eller tycker det är nog nu med vindkraft i Åmåls kommun de skall nog tänka sig för mer än en gång när de lägger sin röst på Söndag. Tyvärr får jag väl säga för ett borgligt hjärta att Åmåls borglighet i vindkraftsfrågan har många frågetecken som inte rätades ut av de svar man fick utan här vaknade nog känslan att man helst vill sopa hela frågan under mattan för att sedan efter valet göra förändringar som passar deras  egna intressen. .

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2023
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards