Alla inlägg under april 2020

Av tommy norum - 30 april 2020 14:57

Visa källbildenKänn er grundlurade medborgare ni som gått på politikernas bluff som hävdat  att  invandringen är lönsamt för Sverige. . Trots högkonjunktur så har invandrare framförallt de som är från Afrika och Mellanöstern svårt att komma in på arbetsmarknaden.

 

I en studie som national-ekonomerna Johan Eklund och P Larsson har lagt fram så visar det sig att våra invandrarvänliga  politikers som försökt  göra sin invandrings politik till en ekonomisk boom för Sverige så visar det sig att det har blivit precis tvärt om. Sysselsättningsgraden är betydligt lägre hos utrikesfödda än för Svenskar. Afrikaner och invandrare från Mellanöstern har en sysselsättningsgrad som inte ens uppnår 40% . . Siffror som i sig själv borde vara är chockerande men ännu värre är väl att statistiken som politikerna väljer att använda när man försöker få till det - när man pratar sig varma för invandringen- visar sig är totalt missvisande. När individer med en timmes arbetsinsats under November månad blir i politikervärldens analytiker avprickade som varit i arbete under året och därmed klassas han som integrerad av våra politiker.

 

Kanske inte så konstigt att det kommer ut resultat med  konstiga och obekväma konsekvenser av politiska beslut när man har den inställningen till vad ordet integrera betyder. . Tittar man i stället på OECD:s riktlinjer för självförsörjningsgraden som ligger på ca brutto 12600 kr/ månad en inkomst som ändå ger rätt till bidrag i olika former så visade det sig att invandrare från Mellan Östern och Afrika är det över 60% som inte klarar av att försörja sig själva .Att sedan den siffran är lågt räknat enligt utredarna gör ju inte saken bättre. Nordiska invandrare och Svenskar så är det ca 27% i åldern 20-65 år som inte klarar att försörja sig själva fullt ut. I studien så visar det sig att tidigare Invandrare från Balkan som påstås är välintegrerade är en myt som så mycket annat som de ansvariga invandrarvänliga  politikerna använder i debatten för att få förståelse invandrarvänliga politik- för deras del så visar det sig att 40% - samma siffra för de som kommer från Syd- och Centralamerika inte fullt ut är självförsörjande.

  

Att i statistiken försöka blanda ihop korten - som våra politiker  försöker med - för att i någon mån få respons för sin invandrarpolitik så visar det sig att enligt den här studien som inkluderar de som invandrat mellan åren 1990- 2016 så tar det 12-13 år innan ens hälften av dem blev självförsörjande och det är under en lång högkonjunktur. Det som också poängteras i studien är att alla dessa högskoleutbildade som politikerna påstår väller in i vårt land visar sig också att de med utomeuropeisk utbildning har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden- som  också resulterar i längre tid för  nå en självförsörjning än de med europeisk utbildning.  Så det där med att invandringen är en enorm vinstaffär som vänster försöker få till det i sina tankesmedjor visar sig vara ideologiska färgade bluffrapporter något som om inte  annat våra kommunpolitiker upplevt när socialbidragen sköt i höjden i efterdyningar av att bli tvingade  ta emot invandrare - där många bevisligen inte passar in på den svenska arbetsmarknaden..                 

   

 tn


    

  

Av tommy norum - 24 april 2020 10:35

Jag är orolig för min pappa som är 84 år. Han är från den tid när ”folkhemmet” byggdes och kan därför inte föreställa sig att gamla eller sjuka skulle offras i främsta ledet av ekonomiska skäl av en socialdemokratisk regering, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT


https://www.gp.se/debatt/sverige-bryter-mot-mänskliga-rättigheter-när-de-offrar-de-äldre-1.27134941?fbclid=IwAR2n2WBwBpGn2aYJKn1iaGgUEpJrqBtI4kKrsVQcG_iDFzpTeYD6pMXV6ywTill skillnad från jämförbara I-länder har regeringen avstått bindande åtgärder mot smittspridningen. När många liv offras på grund av regeringens och Folkhälsomyndighetens strategi som i sig själv är ett brott mot mänskliga rättigheter införda i svensk grundlag samt EU-fördraget och mot principen om mänsklig säkerhet kan visa sig bli ett dyrbart uppvaknande för regeringen när man tummar på regeln att alla människor har rätt till liv och hälsa. Sverige bryter mot dessa när de inte inför bindande restriktioner för att rädda så många som möjligt, skriver Katinka Svanberg, folkrättsforskare. Australiens regering bestämde sig för en nedstängning av samhället som kom smittkurvan att sjunka från 400 fall per dag till cirka 20 per dag, vilket innebär att restriktioner kan lyftas inför att ett brittiskt vaccin kan finnas hösten 2020. Experiment med flockimmunitet strider mot rätten till hälsa när staten inte bekämpar och behandlar en pandemi. Sveriges experimentlusta håller på att bli en dyrbar historia för alla de som mist eller mister livet för den låt gå mentalitet som nu präglar Sveriges Coronabekämpning. Sverige sticker ut som vanligt att här våra politiker och myndigheter tror sig veta bäst, alla andra har fel. Har vi inte haft nog av negativa konsekvenser av den inställningen i politiken ?.

 

tn

Av tommy norum - 17 april 2020 10:17Visa källbildenBara att konstatera att våra kommunpolitiker runt om i landet får sig nu en tankeställare när de i sin spariver i äldrevården som man hållit på med i många år nu ser resultatet av den politiken ställt till med i Corona smittans spår. Alla som kan något om åldrande visste att det skulle bli så här, säger professor Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet. Alla utom våra politiker i kommunerna tydligen de som har ansvaret för det som nu sker när ond bråd död sprider sig i landets äldreboende. Kommunernas spariver är en av anledningarna till att Corona smittan slår hårt mot landets äldreboenden. Pandemin blottar brister som har funnits inom äldreomsorgen i många år, enligt våra äldreforskare.  

 

Hård tidspress, underbemanning och många unga och outbildade timvikarier samt många olika huvudmän pekas ut som bidragande faktorer till att smittan finns på så många äldreboenden. Något som personalen runt om i landet slagit larm om länge men för döva politikeröron. Våra politiker tycker många gånger att det är viktigare att prioritera våra skatter på andra håll som tex idrottshallar, kultur, föreningsliv i olika skepnader,. Tittar man på budget i kommunerna så upptäcker man strax att miljarder av våra skattepengar läggs på sådant som ligger långt i från det lagstadgade ansvaret för samhällsservicen..

 


Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kanske något att ta sikte på för våra kommunpolitiker som i många kommuner heller ta fasta för sina egna intressen i stället för att fullt ut satsa på skola vård och omsorg.. Det kan knappast vara meningen att äldrevården skall tvingas göra besparingar för att man skall ha råd med ishallar, badhus, fotbollsplaner. Frågan är om det är viktigare att anställa kommunala tjänstemän som skall serva en döende handel i många kommuner eller att stötta  idrottsföreningar med skattepengar för sin kanslipersonal. Listan kan göras lång i hur våra kommunpolitiker låter våra skatter rinna ut i periferin till något som ligger väldigt långt ifrån det de i begynnelsen var tänkt till. Frågan är väl vem som tar på sig ansvaret för att bevisligen så har äldreomsorgen kommit i någon sorts strykklass när man prioriterar var skatterna till slut hamnar. Något som många av våra äldre som har ett vårdbehov nu dyrt får betala med sina liv .

 

SVT Nyheter har varit i kontakt med flera anställda inom hemtjänst och äldreboenden, som vittnar om avsaknad av skyddsutrustning och oklara rutiner 
, bristfällig informat. "Skandal", "för jävligt" och "ohållbart" är ord som anställda använder för att beskriva situationen på sina arbetsplatser. Bland annat vittnas om att personal tvingas återanvända skyddsutrustning på grund av brist.                               

 

tn

                

       

                                                  

 
 


Av tommy norum - 16 april 2020 10:16Visa källbildenI spåren av den naiva invandringspolitiken så kommer det fram konsekvenser av den  som våra politiker helst inte vill låtsas om. Trots att i stort sett alla  partier trycker på att det är viktigt att nyinflyttade lär sig svenska språket, trots att samhället lägger ner  hundratals miljoner på språkundervisning där man får betalt för att lära sig språket så fallerar hela den politiska drömmen om ett mångkulturellt samhälle när det visar sig att både våra ansvariga politiker och de nyanlända verkar strunta i resultatet av den insatsen som görs med våra skattemedel för att integrerar de nyinflyttade i samhället. .

Våra äldre i omsorgen får betala ett dyrt pris för den fallerade drömmen när det visar sig att på sina håll så når knappt hälften som jobbar i omsorgen inte kommer upp till  rekommendationerna  för svenska språkkunskaper enligt en granskning av kommunalarbetaren. Kanske inte så konstigt att  Corona sprider sig som en löpeld på våra äldreboende när det visar sig att knappt hälften av de anställda på vissa håll inte har kapacitet att ta till sig det svenska språket fullt ut. Man kan ju fråga sig hur de instruktioner som finns för att hindra smittan hos vårdtagarna går hem med den verkligheten i äldreomsorgen.

Konstigt land vi lever i när vi I Sverige öppnar  äldreboende för invandrare för att de skall få en miljö där det talas hemlandets språk medan de svenska äldre på våra boende blir det tvärt om de får i allt högre utsträckning vårdgivare som man inte kan kommunicera med. Något som våra ansvariga politiker helt tycks ignorera runt om i landet. Vem som har ansvaret för att den situationen borde nog en och annan fråga när det kanske visar sig att många invandrare går på svenskundervisning för att lyfta bidragen och inte för att lära sig språket förstår man när man med facit i hand kan analysera resultatet av den undervisningen.

När man läser Kommunalarbetarens larmsignal med för ett flertal Lex Sarah-anmälningar som gjorts där äldre personer utsatts för livsfara till följd av språkförbistring hos omsorgs- och hemtjänstpersonal, antingen i kommunikation med brukarna eller genom att de inte förstått sina arbetsuppgifter, inte kunnat läsa instruktioner, inte förstått muntliga anvisningar från chefer, inte förstått vilken telefon som är larmtelefon och vilken som är för andra samtal osv. Våra ansvariga politiker har mycket på sitt samvete när man skrapar lite på ytan av det som gått snett när man försökt skapa det mångkulturella samhället med mestadels flyktingar från andra kulturer, med andra religiösa bakgrunder, och många gånger med en skolbakgrund som inte platsar i ett modern samhälle. Det är inte bara våra äldre som får ta smällen för en sådan naivitet utan hela samhället har fått ta stryk där allt fler känner sig otrygga i det mångkulturella samhälle som våra ansvariga politiker byggd upp utan en tanke på vilka konsekvenser det får för de som bott och verkat här i hela sitt liv.

Det är inte bara pensionerna som fått stryka på foten för de äldre utan också omsorgen där många fått betala ett dyrt pris i form av ond bråd död i dessa Coronatider när det visar sig att våra politiker, myndigheter inte fullt upp tar sitt fulla ansvar att till varje pris skydda de gamla. Det var tacken det för att vara med och byggt upp Sverige till vad det är- eller kanske var en gång innan klåfingriga politikers drömmar om det mångkulturella samhället satte stopp för den utvecklingen våra gamla en gång påbörjade.                     tn

Av tommy norum - 8 april 2020 10:11

Visa källbilden


 

Problemet Dan Eliasson som med sin meritlista från  Migrationsverket, Arbetsförmedlingen , polischef och nu myndighetschef för samhällsskydd och beredskap har ställ till oreda i samhället. Bara att konstatera att hans myndighetsutövning som chef har han lämnat efter sig en oreda i samtliga myndigheter han basat över.. Något som tydligen inte sätter några spår i Regeringens utnämningar utan de fortsätter att ge Dan Eliasson topposter - Det var oansvarigt av regeringen att låta en myndighet vars uppdrag kommer bli allt viktigare de kommande åren få en chef vars arv är en lång rad misslyckanden.

 

Oredan fortsätter i hans senaste utnämning för samhällsskydd och beredskap. Brandberedskapen när skogsbränderna rasade som värst och nu den otroligt dåliga framförhållningen av sjukvårdsmaterial som saknas runt om i landet och som ligger på Dan Eliassons bord skall fungera. Man kan ju undra hur det skulle se ut vid ett krigsutbrott när inte bara sjukvårdsmaterial saknas utan också en mängd fältsjukhus. Med den erfarenheten vad Corona ställd till med i samhället i fredstid så kan man undra hur väl vårt samhället är rustat för en krigssituation. 

  

Dan Eliasson digra meritlista över misslyckande som tex polischef där han lät radera miljontals mail i det egna systemet vilket innebär att internutredare inte längre kunde avslöja brott och missförhållanden. Därtill har ett flertal allvarliga jävsituationer avslöjats. Dan Eliasson är dock mån om att bilden av myndigheten han basar över ska vara så bra som möjligt. Andra ämbetsmän brukar se till att det blir så genom att göra ett bra arbete. Dan Eliasson köpte PR- tjänster för miljoner  både hos Polisen och Försäkringskassan. Men myndigheters pengar ska inte gå till PR, de ska gå till kärnverksamhet något som tydligen Eliasson hade svårt att förstå. 

 

När han var generaldirektör för Migrationsverket sparkades en chef i Göteborg vilket gjorde att Migrationsverket fälldes i Arbetsdomstolen och fick betala skadestånd till mannen. Justitieombudsmannen fällde också Migrationsverket och konstaterade att han använde sin grundlagsfästa yttrandefrihet: Under Eliassons ansvar fälldes Migrationsverket för brott mot grundlagen.   

 

Men de socialdemokratiska ränder går inte ur. De behandlar tillsättningen av generaldirektör som sitt eget lilla bemanningsföretag för lojala partibyråkrater när han nu också fick ta över Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett kritiskt läge. Myndigheten har en särskilt viktig uppgift för IT- och cybersäkerhet, de två mest växande hoten just nu. Men med facit över Dan Eliassons meritlista över fortsatt misslyckande som myndighetschef så är det bara en tidsfråga innan han omplaceras ännu en gång av sina partikamrater och fråntas chefskapet för samhällsskydd och beredskap när misstagen läggs på bordet. Blir också ett bekvämt sätt för politikerna att slippa ta ansvar för den situation vi nu befinner oss och göra Dan Eliasson som syndabock. Frågan blir väl vilken nästa chefspost partikamraterna har vigt för Dan Eliassons.   

tn

 

 

 

 
Av tommy norum - 5 april 2020 10:23

Visa källbildenStatsepidemiolog Anders Tegnell hymlar inte med att statistiken släpar efter, och att även de senaste totalsiffrorna kommer att stiga. På lördagen rapporterades att 373 hittills har dött. Om eftersläpningen blir lika stor för den noteringen betyder det rent matematiskt att den verkliga siffran skulle visa sig vara cirka 750 döda. Med de siffrorna i minnet och vilka i befolkningen är det som mest får betala priset av den utvecklingen så förundras man över att inte reaktionen både från politiker och myndigheter är större och att inte åtgärderna för att förhindra en fortsättning av utvecklingen är mer konstruktiv.

 

När man nu vet att det är äldre framförallt de som har något vårdbehov i hemmet eller på äldreboende som drabbas av ond bråd död så får man nästan intrycket i nyhetssändningarna att våra politiker och myndigheter ser det som en normal utveckling som inte går att förhindra. Vi har fortfarande äldreboende som är smittfria- vi har fortfarande hemtjänstkonsumenter som är symtomfria men när får vi våra ansvariga att inse att det är ett katastrofläge och börja lägga de få resurser vi har kvar att i förbyggande syfte göra allt för att förhindra smittspridningen till de utsatta med alla till buds stående medel. Att det fortfarande inte finns skyddskläder varken inom äldrevården eller i hemtjänsten- att det fortfarande går omkring vårdpersonal där ute utan avdikat utbildning i hur man skall förhålla sig till att inte sprida smittan vidare- att det fortfarande saknas ordentliga provtagningsrutiner både för anställda och vårdtagare, att man fortfarande blandar friskt på äldreboenden där personalen med eller utan symtom har arbetsuppgifter både hos de friska och de som har symtom för Corona. att man fortfarande skickar ut hemtjänstpersonal hämtade från gatan utan det minsta kontroll på varken utbildning , utrustning eller många gånger sunt förnuft när man servar vårdtagarna.

 

Man kan inte skylla på att det saknas resurser när man på ett bräde kan skrapa ihop miljarder för skydda löntagare och företagare för ekonomiska förluster på grund av Corona. Man kan lägga 200 miljoner på ett förstorat presstöd, Men man accepterar tydligen att de som drabbas mest av Corona de utsatta gamla dör som flugor runt om i landet. Vi har hotell runt om i landet som gapar tomma som man med lätthet skulle kunna fylla med gamla med vårdbehov men som inte visar symtom av Corona som kan skötas av en stab garanterad symtomfria vårdare - ett sätt att säkra och skydda de som fortfarande inte smittas. Något som också borde sätta sina positiva spår även i sjukvården.  Men att som Statsminister Stefan Löfven uttalar sig när man för det höga dödstalen för äldre  på tal - det är lika i alla länder så vi får finna oss i att det drabbar även oss. Men frågan är väl vad man gör konkret för att få stopp på den utvecklingen ? Man kan inte längre sitta still i båten och tycka att det som sker här det sker också i alla andra länder- då får vi finna oss i att det sker även här. Det finns nog många som inte delar den analysen av situationen framförallt inte när vi ser att det finns fortfarande kvar resurser i ladorna att ta ur förstår man  efter alla krispaket som pytsas ut av regeringen. 

 

Fortfarande så saknas det både vilja och resurser fullt ut från politiker och myndigheter att försöka rädda de som räddas kan i den situation vi befinner oss i - de äldre på våra äldreboende och de som har hemtjänst i någon form- de mest utsatta där allt för många får betala priset med sitt eget liv för våra politikers och myndigheters dåliga framförhållning i att se till att landet också skall fungera även i kristider och med en attityd att det är viktigare att lägga ner resurser att skydda företagare och löntagare än att de som många gånger får betala med sitt liv för att det saknas resurser. 

Bedrövligt när man i alla andra sammanhang talar om solidaritet, allas lika värde, man värnar om att skydda liv från de som kommer från andra länder, men man prioriterar inte fullt ut att skydda de som byggt upp det här landet med blod svett och tårar åt oss. Skamligt.   

 
 

tn                                         

 


Av tommy norum - 3 april 2020 20:15

 

Visa källbilden


Mediejättarna  har det svårt att få debet och kredit gå ihop när marknadskrafterna säger sitt.  Både läsare och annonsörer har hittat betydligt bättre och mer trovärdiga plattformar att ta in sina nyheterna på sedan länge . Sociala medier håller på att slå ut gammal media till förtret för både ägare - journalister och politiker som ser sina plattformar sakta men säkert försvinner till förmån för något som man inte längre kan styra med hjälp av statliga bidrag i olika former för att få fram sina politiska budskap i ocensurerad form där ifrågasättandet och ordentlig undersökande journalistik  många gånger lyser med sin frånvaro för att inte i onödan reta den hand som föder en.

 

Ett flyktförhållande som nu pågått de senaste åren - långt före Corona -  100 tals journalister får eller har fått lämna in på grund av ett marknadsläge där intäkterna inte längre räcker till. En utveckling som nu mediaägarna och facket lyckats  få till ett  krispaket på 200 miljoner av staten för ett utökat permanent presstöd på plats för att lindra utslagningen av papperstidningarna runt om i landet - allt för den fria pressen och i demokratins namn. Man passar nu på att ta chansen till att göra Coronasmittan som ett ekonomiskt svepskäl för att sko sig på skattebetalarna bekostnad för en tendens som pågått långt före Corona visade sig . Både läsare och annonsörer har länge i en jämn ström lämnat gammal media för andra plattformar med betydligt intressantare utbud och med fler mediekonsumenter. Men med en stark journalist kår som mestadels har sina politiska sympatier på Mp eller vänsterkanten så såg regeringens kulturminister och demokratiminister Amanda Lind ( MP) sin chans att i Corona smittans och i demokratins namn spä på det årliga presstödet med ytligare 200 miljoner på skattebetalarnas bekostnad . 

 

Det skakar rejält i den tredje statsmaktens grundvalar- en beskrivning som journalisterna själva vill se sig som - där de tror sig kunna styra både medborgare och politiker i rätt riktning- har nu visat sig i mångt och mycket spelat ut sin roll. Om inte annat så speglar väl Sverigedemokraternas framfart i opinionen sedan de kom in i riksdagen tydligt den saken. Trots en intensiv propaganda mot SD  där politiker med  gammal medias hjälp har haft en framträdande roll i sina försök att marginalisera partiet så visar det väl att i den rollen numera ett totalt misslyckande som opinionsbildare..  

Surt sa räven när det visar sig att vänster och miljöpartisternas och politikernas  plattformar  i media  sakta men säker håller på att tappa initiativet i opinionsbildningen. Nu försöker man med Censur och högre statliga bidrag  hålla stånd mot trycket från de sociala medierna när inte marknadskrafterna och intresset hos annonsörer och media konsumenter ligger i fas med den egna politiska agendan man bjuder på. Vi får väl se hur länge Regeringen kan hålla en döende mediabransch med en journalistik som allt fler inte längre är intresserade av under armarna .  

tn                                    

 
 

 Av tommy norum - 3 april 2020 10:55
Visa källbilden

 
 
 

Statsminister Stefan Löfven säger i en tv intervju att det är regeringen och han som regeringschef som alltid har det slutliga ansvaret i vad som beslutas runt Corona. Även om nu Anders Tegnell ångrar att Folkhälsomyndigheten inte informerade tidigare om riskerna med coronaviruset och om den nu ifrågasatta strategi som regeringen gömmer sig bakom går snett är det ytterst hans myndighetschef som står ansvarig för fel diagnoseringen men det blir ändå regeringen med  Stefan Löfven som kommer att ifrågasättas om det går snett säger Tegnell.

 

Det vi kan konstatera att Stefan Löfvens förtroende ökar - lika så det socialdemokratiska partiet - i de senaste opinionsundersökningarna. Något som snabbt  kan förändras om den förda strategin visar sig i allt större utsträckning är upphovet till de skrämmande siffrorna av smittspridningen på våra äldreboenden som resulterar i att den grupp som enligt regeringen har största prioritet att skyddas dör som flugor på sina boende. Då kommer ansvarsfrågan upp till ytan och då går det inte hur långt som helst försöka bolla över ansvaret till arbetsgivarna som vår socialminister Lena Hallengren ( s ) försöker med- när det saknas både skyddsutrustning, ordentliga rutiner på provtagning eller att i efterhand kunna konstatera att regeringen  förordat ett strategi som varit lika naiv i sitt upplägg som den migrationspolitik man för med sina bundsförvanter i regeringen. Man kan undra var Socialdemokraternas glasögon finns när man gång på gång ursäktar sig med att man såg det inte komma när deras politik är på väg att spåra ur. Medan andra länder försökte på alla sätt hindra smittspridningen så trodde man att det som händer i andra länder kommer inte att hända i Sverige.

 

Man började lite försiktigt med att förbjuda sammankomster  över 500 personer i samma lokal vilket resulterade i att våra gycklande kulturarbetare  runt om i landet likaså våra politiker helt käckt trodde sig hindra smittspridningen om man inskränkte sig till 499. Först nu när verkligheten visar sig ha ett annat ansikte för framförallt de gamla så börjar man inse i stundens allvar vad den strategin lett till när vi nu kan skärskåda dödstalens ökning på våra äldreboende skjuter i höjden och alla ansvariga verkar stå som frågetecken och fråga sig varför.  Stefan Löfvens svar på den frågan fick vi - att den utvecklingen har vi haft i alla länder `- men han glömde att informera om att Sverige har haft betydligt längre tid på sig att förbereda att den utvecklingen inte skulle ta samma väg som övriga Europa om det funnits en gnutta sunt förnuft också i förberedelserna för den kommande Corona epidemin. Tegnell berättar att han tror att en anledning till att det inte gjordes var att både på Folkhälsomyndigheten och i övriga Sverige var det många som först trodde att viruset bara rörde Kina. – Alla blev nog chockade när det blev som det blev i Italien, säger han. Något som framförallt de gamla och deras anhöriga nu blir varse när nu dödstalen skjuter i höjden på våra äldreboenden runt om i Sverige. 

tn         

 

 
 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards