Alla inlägg under februari 2013

Av tommy norum - 28 februari 2013 10:17Beslut om skrovfabrik överklagades direkt

ÅMÅL

Fullmäktige sa på onsdagskvällen ja till att sälja den före detta skrovfabriken i Åmål för 17 miljoner. Men beslutet överklagades direkt:
– Jag anser att det är principiellt viktigt. Fastigheten har inte erbjudits marknaden för högsta pris, säger Tomas Lindström.
Publicerad: I går: 20:20 i NWT

Köpare är företaget Fire Fighting Systems (FFS) med ett 30-tal anställda. Företaget har letat efter större lokaler i bland annat Bengtsfors.

– Ja, jag har själv erbjudit FFS att hyra lokaler, säger Tomas Lindström, som själv äger fastigheter i bland annat Bengtsfors.

Men han menar att bakom överklagandet av beslutet ligger principiella skäl:

– Självklart ska kommunen annonsera ut fastigheter och sälja genom anbudsförfarande. Det är enda rätta sättet att sälja kommunens egendom.

Skrovfabriken byggdes Najadvarvet och köptes sedan enligt ett gemensamt avtal av kommun.

När Najadvarvet gick i konkurs drogs även dotterbolaget i Åmål med.

Efter att ett nystartat företag även det gått i konkurs har byggnaden stått tom och i princip kostat skattebetalarna en halv miljon kronor i månaden.

 

Av tommy norum - 28 februari 2013 07:00


Vad får kommuninnevånarna ut av detta resande kors och tvärs som tjänstemän och politiker håller på med i Världen frågar man sig i PD :s Synpunkt

Kostar inte kommunen någonting säger Jan-Erik Lundin i sitt svar till signaturen- svar emotses - om detta resande till olika länder men där han i sitt långa inlägg har svårt för att  konkritisera vad kommuninnevånarna får ut av detta. Att börja med internationella arbeten ligger väl ändå inte inom ramen för vad våra kommunala politiker och tjänstemän skall hålla på med. Har man inte nog med  kommunens problem kan man fråga sig ?  

Jan-Eik Lundin har tydligen mer utbyte av att få ägna sig åt internationella frågor än att lösa kommunens problem.

Men nog är det väl så att all tid som läggs ner på resor förberedelser, ansökningar utvärderingar tar resurser från den övriga verksamheten i Kommunen. Det måste väl ändå betyda att vi har en tjänstemanna organisation som är överdimensionerad för sitt ändamål att serva kommuninnevånarna när man kan lägga resurser och tid på  utlandsbesök av allehanda slag som man sen inte  klarar av att ge en vettig information om hur det gynnar skattebetalarna i kommunen.

Det som signaturen eftersökte var väl ändå att slippa flummiga svar på sin insändare.

Men vad säger man om varianten som Jan-Erik Lundin gav  ”. 

Att genom samarbetet kan de svenska kommunerna 

även få nya verktyg och erfarenheter för att utveckla den egna verksamheten ”.  

 Sug på det svaret och försök få en bild hur de verktygen ser ut.

Thomas Olson

Thomas Olsons ( f ) inlägg i debatten bara understryker väl  att han fortfarande har svårt att ta till sig rollen att vara förtroendevald för att ta vara på kommuninnevånarnas intresse och inte sina egna.

Thomas Olsson ( f ) är inte sämre i sitt svar när han ger sken av dessa projekt i Uganda skulle vara någon form av marknadsföring för att locka elever till vårt gymnasium. Om vi nu fått mer sökande till Karlberg på grund av Uganda  projektet det är mycket svårt att värdera säger han dock i samma ordalag. Prata om flummiga svar.

Mycket  svammel kom till under Thomas Olsons tid som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden t.e.x när han med hjälp av skolförvaltningens ordförande på den tiden,  Kjell Kaså ( c ), fick till en  investering i en bollhall . Den skulle minsann inte kosta ett rött öre för medfinansiären  Karlbergsskolan  utan den kostnaden skulle ett ökat elevantal stå för. Hur det gick med den drömmen det vet vi nu i ett ständigt minskande elevantal under flera år.


Jan -Erik Lundin ansvarig tjänsteman för kommunens internationella arbete.

Frågan är väl,  behöver vi verkligen tjänstemän som sysslar med internationella frågor. Vi har andra samarbetsforum inom det kommunala  sfären som tar han om sådana frågor . 


I en tid med nerskärningar i stort sett i alla verksamheter både inom skola vård och omsorg att då ha ha tjänstemän som lägger ner tid på utlandsbesök utan att på en enda punkt kunna visa på ett resultat som gynnar kommuninnevånarna är lite skrämmande i en demokrati där man ger sken av att det gynnar kommuninnevånarna, men i slutändan bara blir en reseupplevelse för ett fåtal .


Michael Karlsson till vänster med Jan-Åke Lundin till höger 

Så Michael Karlsson sätt nu ner foten och visa hur våra resurser skall användas till 100 procent. Det kan väl knappast vara Kina resor eller Afrikaresor som skall uppta våra politiker och tjänstemäns tid när vi ser att problemen håller på att växa oss över huvudet på hemmaplan. 

Gustav Wennberg

Gustav Wennberg ( s ) har varit en flitig resenär de senaste åren genom sin position som fullmäktigeordförande.

Men frågan är väl vad har han levererat till sina väljare genom sitt resande ? 

Att i en kommun som bevisligen inte klarat av sina åtagande att förvalta innevånarnas gemensamma resurser på ett anständigt sätt, att då försöka vara någon förebild för hur andra skall vara,  klingar illa i mina öron. Här har man haft personer som fått ägna  heltid på politik, på medborgarnas bekostnad, utan att förstå någonting av vad de håller på med har det visat sig. Så att skicka ut dessa runt om i världen och tro att man får något tillbaka det kan vi nog glömma.         

            

            

       

Av tommy norum - 27 februari 2013 07:00

Sune Tholin

Sune Tholin har sin egen uppfattning hur affären med Dalbobåtar och Håkan Skogh gått till.


I gårdagens krönika så påstås att kommunen har svårt att bestämma sig utan måste gå till Vänersborgs tingsrätt för att stämma av, som han uttrycker det.  Som vanligt vill inte Sune Tholin ta till sig verkligheten utanför PD huset. Sanningen är väl att en enig kommunstyrelse i demokratins anda i ett tidigt skede gjort klar för Håkan Skogh vad som gällde i deras förhållande.


Att sen Dalbobåtar påhejad av Sune Tholin inte var nöjda med det svaret och gick till Tingsrätten med en stämning  som sen skall avgöra tvisten är väl den verklighet som finns .


Men i Sunes sinnesvärld där är det kommunledningen som vänder sig till en domstol för att få bekräftelse vad som är rätt och fel. Tänk att det skall vara så svårt och förstå att kommunstyrelsen har redan gjort det valet i vad som är rätt och fel utan hjälp av Tingsrätten och utan att bry sig om vad Sune Tholin har för åsikter i frågan . Ett beslut som Sune Tholin har så svårt att ta till sig.

Om sen Tingsrätten  kommer fram till att det ställningstagandet var fel då får ju vi skattebetalare bita i det sura äpplet och göra upp med Dalbobåtar,  svårare än så är det inte . 


Det är klart om nu Sune trodde att kommunen skulle låta sig skrämmas att ta Dalbo båtars bud med hjälp av skriverierna i  PD och i tron att i Sunes värld där har han alltid rätt och våra politiker skall minsann dansa efter hans pipa utan ifrågasättande vad som är rätt eller fel.  Kanske han borde ta till sig att vara lite ödmjuk i affären och förstå att det finns inte bara en sida i problemet som han tycks tro. 


Kanske är det så att Sune börjar skönja var det är på väg i tvisten när han redan nu spekulerar i hur våra förtroendevalda kommer att reagera vid en eventuell vinst för oss skattebetalare.  ” Hurra vi vann.” Nu kan vi fortsätta lägga rabarber på småföretagarnas brandförsäkringspengar,  ett sånt uttalande kanske ändå säger en del om Sune Tholins mentala tillstånd omkring  affären.


I Sunes värld där är småtagarvänlighet att med skattepengar göda egenföretagare  med subventioner som sneddriver konkurrensen . Jag undra hur många småföretagare ställer upp på den ideologin i Åmål ?  

   

     

Av tommy norum - 26 februari 2013 19:31 Alltför många kommuner och landsting har löst sina ekonomiska bekymmer genom att höja skatten - trots att de verkliga demografiska bekymren inte ens börjat.

Det är en farlig utväg. Man höjer inte skatten på det man vill ha mer av. Ju fler äldre vi blir, ju bättre skola vi vill ha, desto mer arbete skulle kommunerna och landstingen behöva ha att beskatta. I stället kan det bli tvärtom. Kommunala skattehöjare sågar idogt på välfärdens gren.

Systemet skulle behöva en broms på höjningar - och en uppmuntran att i stället använda resurserna mer effektivt. Om hälften av en skattehöjning drogs av mot statsbidraget, medan hälften av en skattesänkning lades till det - hur skulle kommunerna då bära sig åt? Det är inte dumt folk vi väljer eller ? 

Av tommy norum - 26 februari 2013 07:00
SvD KULTUR

 

BERGLINS

SÖNDAG


 

Av tommy norum - 25 februari 2013 11:44


 Veckans moraltant 

 Foto: Bertil Sundkvist


Kommunalrådet Britta Flinkfeldt-Jansson (S) i Arjeplog tilldelas härmed utmärkelsen Veckans moraltant av Expressen.


Flinkfeldt-Jansson och Socaldemokraterna har egen majoritet i kommunen och har drivit igenom ett snusförbud för alla kommunanställda. Flinkfeldt-Jansson har i sin moraliska nit bestämt att även arvoderade fritidspolitiker ska förbjudas snusa på tjänstetid.

Men centerpartisten Ulf Ottosson protesterade, varvid Flinkfeldt-Jansson utbrast: "Vi politiker ska kunna föregå med gott exempel. Fixar du inte det, Ulf Ottosson, är det skamligt. Det är ett renlighetskrav


Flinkfeldt-Jansson har därmed på ett förtjänstfullt sätt visat hur politiker alltid vet vad som är bäst för de obildade undersåtarna. Och det gäller särskilt dessa skamliga centerpartister som inte förstått hur många människoliv som faktiskt skördas på grund av passiv snusning . Här har vi en folkhälsopolitikens verkliga hjältinna som sett den cancerepidemi - som ingen annan sett - i Arjeplog och som orsakats av ett fanatiskt snusande.


Not: Har man svårt och hitta politiska idéer med utgångspunkt för sin ideologi för att förbättra för medborgarna så får man väl hitta på nya infallsvinklar för ett bättre samhälle. Politiker vet alltid bäst, speciellt de socialdemokratiska som vill göra vardagen små händelser till politik och som skall lösas med förbud eller kraftiga skattehöjningar.


Av tommy norum - 24 februari 2013 23:02


Sjukvårdspolitiker körde rattfull

DALS LÅNGED: Har tidigare åkt fast

Sjukvårdspolitikern Annette Ternstedt har tidigare åkt fast för rattfylleri. För tre veckor sedan hände det igen. Den här gången körde hon bil med 0,22 promille alkohol i blodet skriver Helena Ingman i NWT. 
 
0532-76 10 51
 
 

  

Vänsterpartisten Annette Ternstedt har tunga förtroendeuppdrag i Västra Götalandsregionen. Hon är bland annat första vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland.

Hon är också ledamot i kommunfullmäktige i Bengtsfors

Sjukvårdspolitikern Annette Ternstedt (V) har för andra gången åkt fast för rattfylleri

Av tommy norum - 24 februari 2013 07:00

Tvisten fortsätter mellan Dalbobåtar och kommunen om vem skall ha vad av hyresintäkterna i den nya hamnterminalen.


Snålskjuts skulle kunna ge rätt till ersättning är rubriken i PD . Hoppet ställer nu Dalbobåtar till en juridikprofessor i tvisten.

Om Åmåls kommun åkt snålskjuts på företagets investeringar så kan Dalbobåtar få ersättning för det påstår han i sin 12 sidiga pålaga som lämnats in till tingsrätten. 


I vanlig ordning vill inte PD informera om de verkliga sakförhållandena utan utgår fortfarande med utgångspunkt från att det hyresavtal som upprättades av kommunstyrelsen och fastställdes av fullmäktige emot det fullmäktigebeslut som klart deklarerade att kommunen skulle få full ersättning i hyresintäkter för sin investering.


Kurt Svensson

Centern med kommunalrådet  Kurt Svensson i spetsen var inte så noga med att följa kommunallagen .    


Då var den dåvarande majoriteten med Centern ändå beredd att ta ett hyreskontrakt som visats inte täcka kommunens investeringskostnader utan innehöll en subvention på närmare en halv miljon om året som skattebetalarna skulle stå för de närmaste 25 åren .När nu en brand totalförstörde byggnaden, vi fick en ny politisk majoritet som bland annat med lite draghjälp   fått relevant information om det idiotiska att gå emot kommunallagen genom att med nästan en halv miljon om året subventionera en enskild näringsidkare .


Detta var det som gjorde att politikerna i den nya majoriteten satte ner foten och sa ifrån att nu får det vara nog med den kultur som varit vägledande för politiska beslut i Åmål de sista 10 åren under Centerns ledning där ordning och reda, analyser och respekt för tagna beslut i fullmäktige mm helt saknats.


En kultur som förövrigt  PD i sin nyhetsbevakning tyckte var helt på sin plats genom sin totala tystnad om de verkliga förhållandena .  

See full size image

Sune Tholin


Ett ställningstagande  som blev till ilska kommentarer av Pd:s ägare Sune Tholin när han i sin tidning  spydde galla över ett företagsklimat som inte passade in i hans värld hur våra gemensamma resurser skall användas. Han beslöt även att gå ur styrelsen för Dalsland Kanal som en demonstration för att inte politikerna ämnade dansa efter hans pipa som han var van till.  

   

  .  

Den obehöriga vinst som Jan-Erik Lund Dalbo Båtars advokat försöker få till det med hjälp av en juridikprofessor skulle alltså vara skillnaden på den subventionerade hyran som Dalbobåtar fick ta del av och den nya hyran som nätt och jämt täcker Kommunens investeringskostnader  som vi skattebetalare stått för


Att Dalbobåtar fick första tjing på hyreskontraktet efter branden  men avstod från detta utan ville ha fortsatt subvention på en halv miljon om året för att skriva på får väl ses som en girighet utöver det vanliga .

Nu har man en ny hall med  en återuppbyggnadskostnad på ca 28 miljoner, man har hyresintäkter som är baserade på Kommunens investeringskostnad på ca 13 miljoner . En  hyra som med utgångspunkt från återuppbyggnadskostnaden inte ens täcker halva kapitalkostnader för nybygget, men täcker kommunens kapitalkostnader som enligt det fullmäktige beslut som togs skulle vara förutsättningen för investeringen på sin tid.


Så frågan är väl, var ligger den snålskjuts som man hänvisar till genom att få ta ut en “ obehörig vinst “ som Dalbo båtar genom sitt ombud hänvisar till i sin framställan.


Ett intressant spörsmål som Tingsrätten i första hand skall ta ställning till , att från en förlust på ca en halv miljon om året till en hyra som nätt och jämt täcker kommunens investering få tingsrättens förståelse att detta är en obehörig vinst för kommunen. Lycka till får vi väl säja med det utspelet.


Frågan är väl om det var den Svarte Petter som Sune Tholin i PD  försökte skrämma politikerna till lydnad ?

Eller kan vi förvänta oss mer av den varan tro ? .

         

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13 14 15
16
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards