Alla inlägg under juli 2011

Av tommy norum - 24 juli 2011 09:21

Att främlingsfientlighet och rädslan för islamism skulle få sådana fruktansvärda konsekvenser som den i Norge där upp till ett hundratal blev kallblodigt mördade  av en medborgare som utåt sett smälte in i samhället på ett normalt sätt. 


Att det fanns ett sånt hat i vissa samhällsgruperingar till den utveckling som förekommer i stort sett alla  länder där invandringen av  människor från andra kulturer kommer in och tar plats  med sina värderingar av både religiösa och med familjetraditioner som inte alltid passar in i den traditionella synen på ländernas  sociala kultur.

Denna Anders Behring Breivik som utförde dåden ser sig själv som korsriddare som har som uppgift med alla stående medel försöka uppnå sitt mål att rensa Norge från det han anser är ett hot mot Norges existens som  nation.

   


Ett ljus kanske borde gått upp för de myndigheter som har att skärskåda dessa gruperingar i samhället där nationalism är den  ledande stjärnan i  åsikterna. När man nu i efterhand förstår att mördaren  i etern under en längre tid gått ut med skrifter  och åsikter som borde ha gjort myndigheterna uppmärksamma på hans person.


Men efterklokhet är det lätt att ta till när man vet att det finns tusentals personer med dessa värderingar med åsikter som de också  skriver om , utan att för den skull ta till sådana drastiska åtgärder som mord för att få sin stämma hörd. 


En sak är säker att Anders Behring Breivik  kommer gå till den Norska historien som en av världens mesta massmördare och kommer att jämföras och hatas som den Qvissling som så förnedrat lämnade ut Norge till Tyskarna under andra världskrigtet.

Bägge två åberopar  politiska motiv i sitt handlande.     

Av tommy norum - 22 juli 2011 15:11

 Vi kommuninnevånare får det inte lätt i framtiden när politikerna skall försöka få rätsida på kommunens ekonomi där inskränkningar i den vardagliga service som vi tagit för givet kommer att bli naggade i kanten.


Tyvärr så finns det fortfarande politker som inte förstår allvaret i situationen när man i insändare efter insändare försöker få oss att tro att får vi bara behålla all service utöver den lagstadgade så kommer allt att lösa sig och det där med att prioritera för att få ekonomin att gå ihop det vill man inte höra talas om.


Som en struts stoppar man huvudet i sanden och det man inte ser eller vill se då tror man sig kunna lungt gå vidare.


Vi fick en del av facit i PD i Torsdag där Sten Lindström åskådligör  Åmåls position i skuldligan, förövrigt något som vår ekonomiavdelning varnat för i åratal, men tyvärr för döva öron.


En pensionsskuld på 335 miljoner, långfristiga skulder på 582miljoner, ingen uppmuntrande läsning för oss kommuninnevånare när vi ser hur illa våra politiker har förvaltat vårt pund.


Kanske skall vi vara glada för att den förra konstellationen med borgarna och Centerpartiets Kurt Svensson utan någon som helst koll på det ekonomiska läget försvann från barrikaderna så nya politiker och med  tjänstemän som förstår  allvaret i det ekonomiska läget som Åmål befinner sig i kom till makten. 


Förövrigt så saknar jag en ordentlig information och debatt från de styrande var kommunen befinner sig och man för allmänheten förklarar vad vi har att vänta oss för att få rätsida på eländet Kurt Svensson o co lämnade efter sig.


Att sitta tyst och låta oppositionen ta för sig i massmedia med än det ena än det andra och där man förstår att de fortfarande inte har tagit åt sig den ekonomiska situation Åmål befinner sig i är inte bra för det fortsatta politiska klimatet i kommunen där debatten är det som främjar demokratin och där argumenten skall vara det instrument som får oss att ta ställning i frågorna.


Vi har intressen från musikskolan, husets verksamhet som också nu späs på i Synpunkt med hundfolkets krav på att det är  kommunala pengar som skall stötta deras verksamhet att ordna en klubblokal för sina medlemmar.

Slutrepliken i insändaren är att Åbk tar ansvar för sina medlemmar och deras hundar. Har kommunen råd med att inte ha en seriös utbildning av hundar och deras ägare ? Vilka omständigheter skall hundarna leva under ? Vilket ansvar tar Åmåls kommun ? 

Inget ansvar alls vill jag påstå det finns betydligt angelägnare hål att stoppa i  den kommunala verksamheten.


Det är ju bara att konstarera att styrelsen för Åmåls Brukshundklubb genom Ulla Hermansson ordförande totalt har missat att ta del av informationen om den kommunala ekonomin. Prata om egoism där man ser sina egna hundproblem som en kommunal angelägenhet och där man tydligen är totalt  avskärmad från den bistra verklighet som våra politiker står inför att prioritera var våra små resurser skall gå till. 


Av tommy norum - 18 juli 2011 18:55


Satsa på turismen i Åmål är rubriken För Leif Aronsson och Emil Radanovs (c) inlägg i PD:s Synpunkt i Lördags.

Tråkigt nog missade vi chansen för ett nytt shopingcentrum utanför Åmål där istället Säffle får den, man kan undra varför frågar sig undertecknarna i insändaren.


Den frågan är mycket enkel att svara på .

Centerpartiet har med sin politik att värna om småbutikerna i centrum blockerat all utveckling av handel i Åmål där man  konsekvent avvisat  alla försök till en utbyggnad av den.


Centerpolitikerna har hellre lyssnat på  de befintliga affärsinnehavarna och fastighetsägarna  där de av risken att bli utkonkurrerade blockerat all utveckling i kommunen för handeln.


Ganska upprörande att Leif Aronsson som före detta kommunfullmäktiges ordförande över huvudtaget har synpunkter på vad som bör göras i kommunen när man med facit i hand ser resultatet av  hans period som ordförande.


Den mannen har i egenskap av ordförande i fullmäktige så på den milda grad misskött sitt uppdrag i sin roll som garant att ta tillvara kommuninnevånarnas intressen så  han är på gränsen att polisanmälas för misskötsel av offentliga medel .

Han har varit med och beslutat om miljoner i investeringar utan att ha minsta koll på hur utfallet har blivit. Örnäs Camping är ett slående exempel på Leif Aronssons kompetens där han utan att ifågasätta investeringsbehovet och kostnaderna ger klartecken för skattepengar i miljonklassen utan en susning var de tar vägen.


Här pratar man om turismen och behovet av den satsningen men  man tillsätter en turistchef som inte bara är medlem i Centerpartiet utan också  saknar all  utbildning  i turism, en förutsättning som borde var en självklarhet för att klara jobbet..


Här har man fått årtionden på sig att uppfylla alla önskemål i turistsatsningar som man efterfrågar i insändaren utan att ens kommit i närheten av de målen, trots att man har haft en organisation som man själva har tillsatt för ändamålet.


Kanske borde man låta proffsen ta hand om marknadsföringen av Åmål och inte låta folk utan varken utbildning eller ordentliga målinriktningar slösa bort våra skattemedel där amatörmässiga  utfall i massmedia styr var våra resurser hamnat utan att politikerna reagerat på eländet.


Men när man skärskådar resultatet sällan eller aldrig kommer upp till de mål (om man nu har några) man vill åstakomma.    

Så Leif Aronssson och Emil Radanov sluta kasta sten i glashus, ni uppfattas närmast som lite löjliga i era ambitioner att ha få förståelse för era politiska visioner som ni försöker överföra till era politiska motståndare men som ni själva totalt  misslyckas med under åren har det visat sig med facit i hand.


Av tommy norum - 16 juli 2011 18:55


Är det en revirkamp på gång mellan Vård och omsorgsnämnden och kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet ?

Skall man verkligen bygga upp en ny organisation bara för att ca hälften av de som söker försörjningsstöd är av kategorin arbetslösa.


Om nu Jan-Erik Lundin chefen för marknadsförvaltningen anser att inte

omsorgsförvaltningen klarar av sin uppgiften att det är arbetslinjen som gäller  vore väl det naturliga att Jan-Erik flyttar tillbaka till socialkontoret där han en gång kom ifrån och ta sig an uppgiften.


Hur i allsin dar skall man klara sekretessfrågorna, och integritetproblematiken och det obligatoriska barnperspektivet i den förvaltninen utan att få tillskott av tjänster som har kompetens för uppgiften ?. En kompetens som redan finns i på socialkontoret. Det är ju ändå ca hälften av de sökande som har andra skäl än arbetslösheten för sina behov av försörjningsstöd. 


Kan det vara så att Jan-Erik Lundin i marknadsförvaltningen känner vibrationer av

politikernas rödpenna där man börjar ifrågasätta en del arbetsuppgifter i den verksamheten han är chef för ?  Kan det vara så att politikerna börjar inse att kommuninnevånarna efterfrågar andra prioriteringar i var våra skattepengar hamnar ?

En lagstadgad verksamhet där man har ansvaret för socialbidragen vore kardemumma för Jan-Erik Lundins förvaltning det skulle gardera hans fortsatta existens i kommunens tjänst i framtiden.  

Kanske skulle man se över teorierna att ordna arbete till de arbetslösa i Åmåls kommun för att minska kostnaderna för det kommunala försörjningsstödet i den kommun som har  en växande arbetslöshet som sprider ut sig, innan man gör en organisationsförändring som kanske bara har till följd att garantera byråkraternas

existen i den kommunala verksamheten.


Låt Jan-Erik Lundin visa sin kompetens genom att ta sig an de arbetslösa, ge dessa ett arbete som minskar kommunens sociala kostnader. Lyckas han med det då först kan vi övergå till att prata organisationsförändringar i den kommunala verksamheten.  

   


Av tommy norum - 12 juli 2011 18:53


I PD:s synpunkt försöker nu Centerpartiet ta politiska poäng genom Emil Radanov där han försöker se Husets existens som en politisk fråga som han anser vara så viktig att det överskuggar alla problem som politikerna måste ta tag i för att få ordning på kommunens ekonomi.


Hur vore det om Emil Radanov Centerpartiet och alla andra som klagar på inskränkningar i Husets verksamhet ställde upp på samma sätt som våra tränare, kassörer, materialförvaltare mm i våra idrottsföreningar, där det med det personliga engagemanget helt gratis ställer upp för våra ungdomar i kommunen.

Varför i herrans namn skall de ungdomar som inte är involverad i idrottsrörelsen ha andra förmåner för att sysselsätta sig på sin lediga tid ?


 IFK, VIKEN, Tenisklubben, Åmåls OK, ÅSK mm mm har alla enskilt betydligt mer ungdomar än vad som skall sysselsättas på Huset utan för den stund kräva kommunalanställda fritidsledare för att få verksamheten att gå runt.

Det verkar som om Emil Radanov totalt har glömt bort vad Centerpartiet lämnade efter sig efter sin långa maktperiod i den kommunala verksamheten,


En gigantisk pensionskuld, en låneskuld som närmar sig 100 miljoner , eftersatt infrastruktur, en av de dyraste kultur och fritidssatsningar per skattekrona i Sverige , en av de högsta kommunalskatterna i Sverige.

Vi kan ju skatta oss lyckliga att Centerpartiet försvann från den politiska arenan när man förstår att Emil Radanov med  Centerpartiet fortfarande inte tagit åt sig allvaret i det kärva ekonomiska läget i Åmål där ekonomiska inskränkningar utanför kärnverksamheten är ett måste för Åmåls kommuns överlevnad.


Sluta och kräva pengar som inte finns utan ställ upp på samma sätt som våra idrottsledare gör, det gäller både i kultur, musik och Huset . Då först förstår vi att det är ungdomarna ni i första hand tänker på, inte ta politiska poäng på de inskränkningar i verksamheten som behövs för kommunens överlevnad.     

Av tommy norum - 9 juli 2011 17:27

Vi kommer att sakna Tommy Jingfors är rubriken på Hökhedens slk inlägg i PD:s Synpunkt.

Det är många föreningar och företag som kommer att sakna Tommy Jingfors kreativa sätt att fördela våra gemensamma tillgångar där han lovar runt  men glömmer att redovisa för politikerna var pengarna hamnar.

Högheden är en av föreningarna som Tommy Jingfors i stället för att redovisa alla kostnader för  slalombacken för politikerna  så göms en del av i andra kommunala verksamheter.

Som exempel fanns det ca 250 000 kr bokförda på Örnäs Camping som  gäller investeringar på Högheden.


Samma gäller Ridhuset, Örnäsvallen där Tommy Jingfors har gömt flera hundra tusen i campingens redovisning för att villseleda politikerna kan man tänka.

Investeringen i Örnäsvallens  nya omklädningsbyggnad på närmare 2 miljoner lyckades han också få till det så att investeringen hamnade på Campingen. Han har under flera år låtit Campingen stå för Örnäsvallens energikostnader.


Han lyckades förhandla fram ett hyresavtal med Dalbobåtar där sen underskottet på ca en halv miljon om året gömdes i handelshamnen och som han sen inför åklagare bedyrade att någon subvention det var det inte frågan om.


Han skrev hyresavtal till egenföretagare där kommunen står för både investeringar,energikostnader och utan att företagarn behövde betala någon hyra.

Det är klar att alla som har fått ta del av Tommy Jingfors generösa sätt att dela ut skattepengar på sina vänner i föreningar och företagare  kommer att sakna det lättvindiga sättet att ta del av våra gemensamma tillgångar.

Tyvärr så är  det som kommit fram bara toppen av ett isberg av alla konstigheter som har förekommit i den förvaltningen som har  letts av Tommy Jingfors. 


Men handen på hjärtat, är det verkligen så vi vill att det skall gå till när vi skall prioritera våra resurser i den kommunala verksamheten. Ulf Godtman och Ann Ottosson som skrev under insändaren i PD, man  har också ett samhällsansvar även inom föreningarna och inte bara stirra sig blind på vilka förmåner man lyckas få ta del av.       Av tommy norum - 7 juli 2011 18:34

Nu börjar en prestigekamp i efterdyningarna efter branden i hamnterminalen där Dalbo-Båtar med Håkan Skogh i ena ringhörnan med sekonden Sune Tholin som strateg och påhejare i kampen om var våra skattepengar i slutändan skall hamna.


För dalbo-Båtars del räcker det inte med de miljoner av subventioner de har fått av Åmåls skattebetalare under åren. Nu spär man på med ytterligare 8 miljoner för den beräknade hyresintäkten som kommer Åmåls kommun får av  den nya hyresgästen där man menar att Dalbobåtars insats i investeringen i hyressättningen  skall tillfalla Dalbo-Båtar inte kommunen.


Rappakalja enligt juridisk  expertis på området som har fastighetsreglering som sitt verksamhetsområde. Dalbobåtar får rätta sig efter jordabalken där alla avtal och uppgörelser upphör i och med branden om inga andra avtal finns som reglerar omständigheterna vid en brand.


Inga sådana avtal finns så Dalbobåtar och Sune Tholin får nog finna sig i att bita i det sura äpplet och nöja sig med de subventioner som utdelats under åren långt ifrån vad kommunallag, moral och konkurrensförhållande säger hur våra skatter skall användas. 

Av tommy norum - 6 juli 2011 15:03Man slutar aldrig att förvånas över Sune Tholins reaktioner i hans krönikor om ditt och datt i PD.

I dag lovordar han Tommy Jingfors, en av våra bästa tjänstemän säger han utan att skämmas det allra minsta. Kanske skulle Sune må bra av att komma in i Åmål lite oftare och prata med andra än ja sägarna runt sig.

Då kanske han vore mer lyhörd och reagera efter sunt förnuft efter alla avslöjanden om oegentligheter som nog borde sammanfattas i större ordalag än :Ett och annat har väl inte följt alla byråkratins statuter: Det blev Sunes sammanfattningen på hur alla miljoner har fördelats ut orätt till Tommy Jingfors intresse i kommunen.

Pengar som sen har trollats bort med fejkade rubriker i verksamheter långt ifrån sitt användningsområde.

En person som när han blir ertappad gömmer sig bakom ljug och osanningar för att klara sitt skinn. Vi får väl se, när alla oegentligheter med hyresfria lokaler, subventionerade hyror i miljonklassen, inga offerter mm mm, kommer fram vid revisionen som är beställd, vad Sune har att säga då.

Det är inte för inte medarbetare har lämnat skutan i omgångar när man sett hur illa ställt det är med ansvaret för hur våra skattemedel har används i den organisation som Tommy Jingfors har haft ansvaret för.

Fortsätter han i samma stil i Borås då tycker jag synd om Boråsarna som får en tjänsteman som det har visats sig så totalt har missuppfattat sitt uppdrag i kommunens tjänst. En missuppfattning som han delar med Sune Tholin och som han så tydligt ger utryck för i dagens krönika när han lovordar Tommy Jingfors arbete i kommunen. 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards