Alla inlägg under oktober 2010

Av tommy norum - 29 oktober 2010 18:53Håkan Skogh ägare av  Dalbo båtar prisar i NWT Tommy Jingfors, chefen för samhällsbyggnadförvaltningen som var pappa till det subventionerade hyreskontraktet i hamnterminalen före branden, ett otroligt arbete, allt utifrån Åmåls bästa enligt Håkan Skogh där mitt företag kunde utvecklas och skapa arbetstillfällen. Ingen intelligent analys av Håkan Skogh när han klargör hur han ser på företagarnas villkor som skall stöttas av skattemedel genom i hans fall bygga en anläggning för båtuthyrning och service där mer än halva hyran täcks upp med skattemedel. Ett förhållande som han vill fortsätta med för att kunna driva sitt företag vidare säger han i NWT.  


En affärsidé där  principen lika villkor för att få en sund konkurrens blir satt ur spel. Vi skattebetalare skall inte behöva bidra med en halv miljon om året för att Håkan Skoghs Dalbobåtar med  billiga förvaringsavgifter av båtar skall kunna konkurrera ut seriösa företagarkolleger utan hyressubventioner.


Att förvaltningschef Tommy Jingfors i maskopi med avgående Kommunalrådet Kurt Svensson hela tiden förnekat och till och med i polisförhör ljugit  genom att påstå att hyresavtalet före branden gett full täckning av kommunens kostnad, kanske säger en del om den kultur som Centern har infört i politiken när de har styrt kommunen genom åren. Kanske en bidragande orsak till att Kurt Svensson fick lämna sin kommunalrådsplats när medborgarna fick klart för sig vad Centerns tolkning av Åmåls bästa innebar.


Att driva en företagarpolitik där subventioner med skattepengar som sätter konkurrensen ur spel är nog inte något politiker skall syssla med i fortsättningen. Vi får hoppas att Socialdemokraterna inte sätter sig i samma båt som Centerpartiet med en politik som skapat dåligt förtroende både från företagare och medborgare och som kan bli dyrköpt ställningstagande vid nästa val.    

 

Att sen inte vilja stå för sina misstag när man avslöjar politiker och tjänstemän med byxorna nere utan där de hela tiden fegt förnekar uppenbara fel i sin styrning

av förvaltningen med medborgarnas tillgångar är bara ett tecken på dålig moral som inte borde finnas i politiken och tjänstemannaleden. Kom igen Tommy Jingfors och Kurt Svensson ta debatten i bloggen om ni vågar, istället för att gömma er med allehanda påståenden där ni förvränger sanningen till den milda grad för att klara er ur alla konstiga affärer med våra skatter som ni varit upphov till under åren.

         

Av tommy norum - 28 oktober 2010 15:09
Har varit på mitt första fullmäktige sammanträde som åskådare. En intressant iakttagelse där hela proceduren var över på en halvtimme. Tommy Jingfors var där för att svara på frågor angående det nya samarbetsavtalet med Säffle för Teknik och fritidsnämnden. Antingen har fullmäktigeledamöterna full kontroll över hur det reglementet kommer att ge för utfall  eller så var det alldeles för svårt att ta till sig informationen. Förvaltningschefen behövde inte svara på en enda fråga om det nya avtalet.


Lite undrande kanske man blir när man vet att avtalet i sin utformning kommer att beröra både anställda och medborgarnas service. Idén med en sammanslagning av service för de båda kommunerna i teknik o fritid ligger väl i tiden med förhoppningsvis lägre kostnader i framtiden för kommuninnevånarna i Åmål och Säffle. 


                                                  


       -O-

  

Centrumgruppen tar sig ton i PD i dag . Utombys fastighetsägare och konsulter har synpunkter vad som är bäst för kommuninnevånarna i Åmål när man tycker till om Södra hamnplans hotellplaner.  Ulf Magnusson, Owe Kraft,  Lars Andersson tycker sig förstå vad som är bäst, ingen av dessa  bor i kommunen. Det är väl så enkelt att Centrumgruppen styrs bara av sina egna intressen där högre hyresintäkter i de egna fastigheterna är det primära. De skiter totalt i den miljö som kommuninnevånarna vill behålla vid Marinan eftersom de inte bor här. Det är dags nu att lyssna på oss medborgare  hur vi vill utforma vår stad i framtiden utan att bli kallade bakåtsrävare och sakna framtidsvyer.


Finns det nu en stor opinion mot hotellplanerna så får både politiker och näringsidkare ta hänsyn till detta. Ibland verkar det som om politiker vill  bestämma över medborgarnas huvud så fort valet är över. Att de blivit valda för att tillvarata våra intressen det har de ibland svårt att ta till sig.  Ett problem som Centern har haft de senaste åren. 


Kanske lyssnar Socialdemokraterna mer på gräsrötterna och har mer förståelse när de vill ha ett ord med i laget hur vår kommun skall formas för framtiden.  Att satsa på turismen i Åmål som Centrumgruppen kommer med och att det skulle vara lösningen på tillväxt och välstånd utan att ha en realistisk plan och förslag på vad denna satsning består i. Att dessa förslag, som ingen har en aning om vad som konkret menas med, skulle fordra utbyggnad av hotellbyggnad på Åmåls bästa markområde, ett naivt förslag som ingen bör ta på allvar.


Att komma med amatörmässiga förslag i syfte att tillfredställa fastighetsägarnas möjlighet att höja butikshyrorna när de förutspår en invasion av köpsugna norrmän som skall invadera vår lilla kommun. Det fordras nog en mer utarbetad analys av de drömmarna med det begränsade handelsutbud som Åmål har att erbjuda.       


    

Av tommy norum - 26 oktober 2010 15:59

Man kan  hoppas att kommunledningen i de båda kommunerna Åmål och Säffle ser över hur organisationerna har skötts tidigare så att vi inte får den kultur som i Åmål under nuvarande förvaltningschef varit dominerande  och som missskötts till den milda grad att vore det en privat organisation skulle han  fått gå från sin tjänst med omedelbar verkan.


Vi har Hamnterminalen där förvaltningschefen inte tagit hänsyn till fullmäktigebeslut utan skrivit hyresavtal utan att det täcker kostnaderna , gömt underskotten i hamnverksamheten när inte hyresintäkterna räckte till för att dra runt Hamnterminalen.


Vi har nu senast Örnäs Camping där det redovisats underskott på verksamheten till politikerna under flera år  bestått av fejkade investeringskostnader på flera miljoner som belastar resultatet för campingen.


Vi har under åren sett att investeringskostnader och driftkostnader  göms i småbåtshamnen utan att de  hör hemma där, utan reaktion från politikerna. Hela samhällsbyggnadsförvaltningens ledning med förvaltningschefen har uppenbara svårigheter att ta till sig sin roll som en chef med rutiner som har som sin främsta prioritering att tillgodose kommuninnevånarnas intresse inte sina egna.


Har man inte som politiker sett till att tjänstemännen sköter sin uppgift på medborgarnas villkor utan döljer och manipulerar efter eget befinnande för att gömma  obekväma kostnader och felbeslut då kommer samarbetet med Säffle bara bli en parentes i historien .


 Vi kan inte ha en tjänstemannaledning som så markant visar sin nonchalans mot sin uppgift när man gömmer kostnader för politikerna, ljuger när de blir ertappade att inte följa kommunallagen, och i övrigt skapat en kultur där verkligheten har ersatts med tjänstemännens synsätt där ekonomiska realiteter göms i verksamheter där de inte hör hemma utan att politiker varken förstår eller är intresserade att se till att de politiska besluten följs. Rätt uppseendeväckande är politikernas ointresse för hur förvaltningarna lever upp till sina åtaganden som de är satta att sköta.


Här har vi alltså sett hur förvaltningen upprättar hyreskontrakt mot fullmäktigebeslut där kommunen gått miste om miljoner i hyresintäkter,  vi har sett hur man tar miljonbeslut utan varken offerter, budget eller ordnar hyreskontrakt för att täcka kommunens kostnad, man tar inte sitt ansvar för fastighetsbeståndet när man åsidosätter sina skyldigheter att tillse att myndighetsbesiktningar och skötsel sker i kommunens fastighetsinnehav, man har ingen ordentlig organisation för hur man skall debitera kostnaderna på de  olika projekten med ordentliga arbetsrapporter. Detta bådar inte gott för samarbetet med Säffle med en gemensam organisation med förvaltningschef Tommy Jingfors som boss.


Centerns Kurt Svensson har fortfarande svårt att ta till sig valförlusten i kommunen  har jag hört. Kanske denna påminnelse om hur Centern har skött den politiska ledningen under flera år får ett ljus att gå upp för Kurt Svensson vad det delvis kan bero på.  

         

Av tommy norum - 23 oktober 2010 10:29


Marcus Engelbrektsen, norrman och ägare till byggnaden Hamncompaniet , har visioner om hur han skall planera och bygga ett hotell på södra Hamnplan. En entreprenör ut i fingerspetsarna, inte att driva Hotell, utan skapa visioner för politiker i småkommuner där nya arbetstillfällen är hans  lockbete. Jag tror inte norrmannen har för avsikt att driva ett hotell utan det hela går ut på att bygga ihop Hamncompaniet för att skapa ett attraktivt affärsprojekt för tänkta köpare i framtiden, sälja med hjälp av fina visioner där  turistsatsningar i kommunen är en av förutsättningarna för att fylla  hotellet med gäster. Han säger ju själv att 100 nya rum är för mycket för kommunen, men vem som skall stå för de diffusa turistprojekten för att locka mer besökare till Åmål  det står nog skrivet i stjärnorna kan man tänka.

   

Den tiden är förbi får vi hoppas, när kommunala politiker lyssnade till drömmare i turistbranschen där man lockade med guld och gröna skogar men slutade i regel med konkurser och dyr erfarenhet som ibland fick betalas med skattemedel.

 

Vi har i decennier hört om dessa turistsatsningar i landskapet, i hopp om att locka hit besökare, utan att vi har sett något resultat av alla dessa drömmar

Risken är ju uppenbar att Hotellet kommer att stå öde större delen av året och bara på helgerna leva upp med dans och artister som underhåller gästerna.


Att vi skall offra en av kommunens attraktivaste område  med sådan aktivitet kan inte jag förstå.

Vi läser i PD  att Kyrkparken skall få en miljon för konstnärlig utveckling. Jag trodde att Kulturmagasinet var en av de byggnader som skulle säljas och ingå i den satsning som Marcus Engelbrektsen har visioner för i området. Att lägga ner tid energi och skattepengar  på en byggnad som skall ges bort till en riskkapitalägare, som har som mål att skapa visioner för området för att sedan troligen sälja och dra vidare utan att ta ansvar för det långsiktiga resultatet av satsningen, är mig en gåta.


Tänk efter före brukar vara ett bra råd . Ett råd som våra styrande politiker borde ta till sig lite oftare har det visat sig genom åren.  

          

Av tommy norum - 19 oktober 2010 18:14

Eftersom Örnäs camping varit uppe på dagordningen hos kommunstyrelsens arbetsutskott och ett underlag presenterades hur arrendekontraktet kommer att drabba kommuninnevånarna i framtiden. Ingen uppmuntrande läsning för oss medborgare som kommer att få en högre kostnad än nu om man tar förslaget till arrendekontrakt.


Det som ligger kommunen i fatet är de höga kapitalkostnader som ligger som ett ok för att campingen skall gå runt.


Jag begärde in de investeringsprojekt som belastar campingen under en tioårs period från 2001 till 2010.

En intressant läsning där det fattas investeringar på ca 3 miljoner som de är rubricerade. Vi har 2005 nya stugor á 550 000 kr, 2006 nya stugor á 586 000 kr, 2007 nya stugor á 1.006.000 kr,  2009  nya stugor á 397 000 kr.

Investeringar som bara finns på papperet, inga nya stugor har det investerats i sedan 2001.

 

Vi har poster som utvecklingsåtgärder för 1,5 miljoner under 2007-2008.

Vad består dessa av ?


Har begärt in specifikation var de rubricerade investeringarna hör hemma och vad utvecklingskostnaderna består av.


Varför gömmer man investeringskostnader på Örnäs Camping ?

Hur kan man komma fram till ett avtal som skyddar kommuninnevånarna när man inte har ordentligt på fötterna i den ekonomiska redovisningen ? 


Har tidigare begärt en totalrevision på Samhällsbyggnads -förvaltningen i syfte att skydda kommuninnevånarnas intresse. Ingen reaktion varken från de styrande politikerna eller revisorera.  Kanske är det dags för Svante Melander att ta sitt ansvar som kommunchef och ta  problemen på allvar. Det går inte i all tid försvara  förvaltningschefer som inte klarar av sina arbetsuppgifter gentemot medborgarna.      

Av tommy norum - 16 oktober 2010 12:45

  

Äntligen börjar våra kommuninnevånare att ta för sig i debatten om hur Åmåls kommun skall skötas.

Ett faktum som våra politiker har svårt att ta till sig förstår man när man hör alla argument som haglar från beslutsfattarna när de i PD:s insändarsidor med näbbar och klor försöker förklara varför de kör över istället för att ta till sig opinionsyttringar i kommunen. Centern försökte helt nyligen köra över både expertis och en massiv opinion när de i en  kuppartad manöver utökade områdena för vindkraftsetableringar. Ett fult sätt att försöka tillgodose sina egna intressen. Ett dyrköpt försök visade det sig när de så tydligt fick väljarnas dom i kommunalvalet. Centern fortsätter i samma stil den lilla tid de har kvar vid makten genom att försöka köra över och negligera de opinionsyttringar som blivit resultatet av hur man har skött förändringen vid Marinan.

 

Utan tvekan blev den totala nonchalans i vindkraftsfrågan startskottet för intresset i hur andra frågor sköts i beslutsfattandet, ett förhållande som bådar gott för demokratin i fortsättningen.

Det har också det goda med sig att allmänheten nu ser att lite intresse och engagemang kan få politiker att ändra sig i sina uppfattningar vad som är bäst för kommunens medborgare.

 

Pelle Enger har vaknat ur sin törnrosasömn som pensionär och verkligen engagerat  sig i Djurparken och nu Marinan och bebyggelsen runt den, fler sådana handlingar från allmänheten vore önskvärt när inte politikerna  vill lyssna på gräsrötterna. Förhoppningsvis kan kanske spelreglerna för politikerna förändras i framtiden där de tvingas att bli mer lyhörda för vad allmänheten tycker i olika frågor.

Det är så en demokrati skall fungera i samhället ett faktum som Centern med Kurt Svensson har haft lite svårt att ta till sig på senare tid.

Kanske skall man också lyssna mer på allmänheten mindre på dåligt pålästa tjänstemän när de kommer med förslag som mer speglar deras egna intressen än medborgarnas. Kanske skall politikerna vara mer ifrågasättande när man i investeringar får opålitliga underlag där slutprodukten sällan lever upp till de ekonomiska kalkyler som inledningsvis lockar politikerna att ta beslut i frågan. Ett faktum som det finns åtskilliga exempel på i Åmåls kommun.   

Av tommy norum - 11 oktober 2010 14:13

Det är som en f.d anställd i samhällsbyggnadsförvaltningen påpekat för mig, jag har bara skrapat på ytan av alla konstigheter som försiggår där. Här skulle jag trappa ner informationsflödet i bloggen för att sedan avsluta den när besöksfrekvensen minskar efterhand.  Men efter att ha läst Olle Anderssons utredning om Örnäs Camping, som kommunstyrelsen beställt, får man kanske tänka om. Man blir  både ledsen och förbannad när man förstår hur en del politiker tolkar sitt mandat att förvalta medborgarnas tillgångar i Åmål.


Här skickar Samhällsbyggnadsnämnden ett arrendeavtal utarbetat av förvaltningschefen Tommy Jingfors för underskrift till kommunstyrelsen.

Ett avtal som visar sig vara uppbyggt på ett sådant sätt att i princip tar

arrendatorn större del av intäkterna medan kommunen står för anläggnings-

kostnaderna. Här har det investerats för ca 10 miljoner de senaste tio åren utan att få anläggningen att gå runt. När man nu år 2010, med en intäkt på ca 2,3 miljoner för första gången på många år gör ett nollresultat, då går man ut

och erbjuder ett arrendeavtal som ökar kostnaderna dramatiskt för kommunen med en konstruktion som presenterades för kommunstyrelsen där arrendet betalas med en % sats på intäkterna.

Detta betyder i klartext att skulle arrendatorn lyckas fördubbla intäktsidan till ca 4 miljoner/år skulle kommunens genomsnittskostnad för avtalet nästkommande 5 år bli ca 600.000 kr/år.


För att uppnå nollresultat för kommunen skulle arrendatorns genomsnittliga campingintäkter nästkommande 5 år behöva uppgå till i genomsnitt 10 milj/år


Jag trodde i min enfald att huvudsyftet med arrendet var att spara pengar, inte tvärtom. Här kan man undra om det är ett spel för galleriet för att skydda politikerkompisarna i Samhällsbyggnadsnämnden som släpper igenom ett sånt avtal utan att reagera. Varför tar inte kommunstyrelsen  direkt  avstånd från upplägget i avtalet som kommer att kosta skattebetalarna miljoner flera år framåt. Man kan hoppas att politikerna i framtiden får ekonomiska analyser av det slaget som Olle Andersson levererat före de tar politiska beslut i ekonomiska frågor. Då slipper vi dessa fadäser där nämnderna tar politiska beslut på  undermåliga underlag från förvaltningschefer, beslut som man sen inte vill ta ansvar för när det hettar till i debatten.    


Av tommy norum - 9 oktober 2010 17:02

Vi får hoppas att den nya politiska ledningen är mer lyhörd vad kommuninnevånarna tycker i fortsättningen och att vi slipper dessa amatöranalyser som har poppat upp titt som tätt i Centerledningen under åren om vad som är bäst för Åmål.


Kurt Svensson säger i GT.. Att marinan kan vara kvar kan inte jag lova, en byggnad från början av 70-talet i behov av renovering och som används fyra månader om året kan inte bli avgörande. Då är man väldigt snett ute, det gör mig bekymrad. Lisbeth Karlsson Centerpartiet spär på i PD:s Synpunkt. Marinan kan vi inte ha kvar, är inte ändamålsenlig för vare sig café verksamheten, turistbyrån eller för servicebyggnad för gästhamnen. Tillgängligheten är bland annat mycket bristfällig. Skall vi ha den byggnaden stängd åtta månader om året ? Skall vi i Åmål säga nej till all utveckling ?


Det är inte för intet att  Kurt Svensson vår starke man i Åmål åkte ut i kylan vid kommunalvalet. Kan inte  Kurt Svensson och Lisbeth Karlsson förklara, den nya serviceinrättningen för båtfolket som skall vara

i nybygget, skall den trollas bort under de åtta månader som inte båtfolket besöker hamnen. Det kanske är så att en caférörelse i ett område där närheten till hamnen är det enda lockbetet för att få folk att besöka cafét. Titta er runt i Sverige, och besök hamnar under vinterhalvåret, stängda cafeér och restauranger ingen kommers inget folk som rör sig runt i området.  Det verkar närmast som om en del debattörer som ondgör sig över den korta tid som cafét är öppet på sommaren skulle vara för att jävlas med kommuninnevånarna. Det kanske är så enkelt att kundunderlaget försvinner när sommaren är slut och det finns ingen lönsamhet att driva den längre tid. Ett förhållande som inte kommer att förändras om man flyttar in i nya dyrare lokaler.


Man skall som politiker vara lite försiktig när man uttalar sig om förhållanden som man tydligen inte känner till. Gudskelov har vi ett café som i sin verksamhet prioriterar bakverk och kaffe utan vin och ölförsäljning, låt oss få behålla det, vi skall vara  glada för att det finns någon som vill föra café traditionerna vidare i Åmål. När det gäller turistbyrån så torde inte den verksamheten vara av den digniteten på vinterhalvåret att de behöver nya lokaler. Här har vi en för kommunen billig byggnad anpassad efter den korta tid som verksamheten i hamnen fordrar i serviceväg. Att i det läget hyra in sig i nya dyra lokaler med skattepengar för att tillfredställa vem ?  Inte är det medborgarna, båtfolket eller turisterna som besöker oss. Men det där med ekonomi det har aldrig varit vår starke man i kommunen Kurt Svenssons starkaste sida.    

       

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30
31
<<< Oktober 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards