Alla inlägg under april 2021

Av tommy norum - 29 april 2021 22:56


    Riksrevisionens kritik kan väl knappast varit någon nyhet för våra politiker i att man brutit mot OECD:s regelverk i PISA . Redan för ett år sedan avslöjades det utan några större reaktioner från våra oppositionspolitiker. Våra politiker får nog ta på sig ansvaret lite till mans för den uppkomna situationen som i grunden har sin rötter i en naiv oansvarig migrationspolitiken där tuta och kör blev modellen utan ett uns av eftertänksamhet hur det skulle påverka vårt samhälle.  Det är inte bara kunskapen i skolan som blir lidande utan vi blir ju ständigt påminda om vilka förändringar samhället har genomgått sedan migrationsbommen 2015. Det var faktiskt Alliansen med Reinfeldt ( M ) som statsminister som började nermonteringen av Sveriges. Det är honom med sina Allians kolleger vi skall tacka för alla negativa konsekvenser vi nu upplever men där Socialdemokraterna inte var sena att hoppa på tåget i rädsla för att inte bli kallade främlingsfientliga. Men det är bara att konstatera att de gamla Allianspartierna står och stampar på samma fläck utan ett uns av trovärdiga lösningar för att lösa upp knuten som numera binder ihop samhället i ett enda stort kaos. Det har blivit en dyr erfarenhet för medborgarna med dessa politiker som handlar först och tänker sedan där skolan är ett av många problem i spåren efter den naiva migrationspolitiken man fört i det här landet. Liberalernas Björklund som i sin roll som skolminister försökte lösa skolans problem med högre löner till lärarna, nya betygsskalor men han lika lite som den nuvarande skolministern ville inte förstå - eller om man försökte dölja så gott det går - att man har att göra med många gånger omotiverade migrationsbarn utan grundkunskaper som kommer från en underklass där föräldrar saknar studieerfarenhet, trångbodda  med i regel med stora syskonskaror, många placeras i klasser efter ålder inte efter kunskap man besitter. Men som vanligt så vill man inte ens andas om att det är spåren efter en naiv migrationspolitik där ansvariga politiker i sin naiva inställning trodde att problemen kommer att lösas på sikt av sig själv. Den insikten har utan tveka satt sina spår i ökningen av den grövre brottsligheten , ökning av våldtäkter, ökad otryggheten, gängkriminaliteten, dödsskjutningar, sprängningar, bilbränder, de ökade klasskillnader, hedersmord , bostadsbristen med en omöjlig arbetsmarknaden för de med låg utbildning. För att inte tala om alla dessa utanförskapsområden som poppar upp som svampar ur jorden runt i vårt land som vår polismyndighet har tappat kontrollen över.  Detta har inget med vår migrationspolitik att göra skallar det från de ansvariga politiker samtidigt som man då spyr galla över partier som varnat för utvecklingen i decennier och kallar dem främlingsfientliga med nazistiska rötter och en fara för vår demokrati. Det blev lite svårare att runda förbi att migrationen har en stor betydelse för slutresultatet i Pisa provet för femtonåringarna när det visade sig att det var ett bortfall  på 20 % av de som var kallade till provet utöver de 5% som man hade rätt att plocka bort. Men att ha mage att efter Pisa undersökningen det som skolminister Anna Ekström gjorde - stå och skrävla om att Socialdemokraterna har vänt trenden i skolresultatet när hon vet att 11% plockades bort och att 14% underlät att komma till provet - då kan man undra om inte det är en fortsättning på trenden att försöker dölja sina  politiska misslyckandet som i allt annat negativt som kommer fram  i spåren efter den naiva migrationspolitiken.      

 - Skolverket, som skötte PISA-undersökningen, har envist hävdat att det stora bortfallet berott på att Sverige tog emot många nyanlända elever i samband med flyktingvågen 2015, och att skolorna gjort rätt som sorterat bort de språksvaga. Det får man enligt regelverket – om eleverna läst svenska i mindre än ett år. Men att plocka bort barn som kom med flyktingvågen som  gått i svensk skola längre än så när provet skrevs eller att göra provet frivilligt som skolverket aviserade före provet - visar väl bara på att skolan eller skall vi säga politikerna försökt dölja sina misslyckandet även på skolans område som i alla andra områden som räknats upp här som kommit ut ur en naiv migrationspolitik. Skönmålning av resultat är ett politiskt knep inte bara för att dölja Svenska elevers kunskaper utan i de flesta sammanhang där politikerna har svårt att leva upp till sina mål.      

 

 

 

 .

Av tommy norum - 27 april 2021 11:36
 

Se hur falska examensbevis upptäcks – mest fusk från Syrien | SVT Nyheter
Man slutar aldrig att förvånas i vad som allt oftare kommer fram i spåren av den naiva flyktingpolitik som bedrivits och bedrivs i Sverige. Hur vi utnyttjas och luras av de som kommer hit och söker skydd.. Nästan dagligen utöver de vanligt kända som det ökade våldet, de ökade våldtäkterna, de ökade dödskjutningarna och dödandet i nära relationer där dömda av utländsk härkomst är överrepresenterade. Nu får vi också lägga till att det ute i vårt samhälle arbetar i yrken som jurister, sjuksköterskor, apotekare, och lärare mm många med förfalskade examensintyg vilket knappast ökar tryggheten för medborgarna. De senaste åren har antalet polisanmälningar för falska betyg från utlandet ökat rejält – och över 60 procent är dokument från Syrien, visar SVT:s granskning. SVT bestämde sig för att testa hur lätt det är köpa syriska examensintyg – och fick snabbt kontakt med flera personer som erbjuder förfalskningar mot betalning. Och som vanligt så står våra politiker lika handlingsförlamade som i att stoppa alla utländska ligor som länsar vårt land på stöldgods som man fritt kan föra över gränsen, att inte få bukt med utanförskapet, skolresultaten, integrationen, bostads och arbetsmarknaden de överfulla fängelserna där intagna för grövre brottslighet de med utländsk härkomst är överrepresenterade. Och allt beror på våra politikers naiva migrationspolitik som man inte har mäktar med att hantera de negativa konsekvenserna av. Kanske inte så lätt när man tagit ”Fan” i båten försöka få honom i land när det saknas åror att ro med...

Av tommy norum - 26 april 2021 10:31 

 

 

Från millenniumskiftet och fram till nu har vi tagit emot långt över en miljon invandrare. En del undrar om det är en strategi för att kunna behålla makten genom att värva röster med bidrag och pensioner. Vi har väntat i över tjugo år nu-när kommer förtjänsten ?
Av tommy norum - 25 april 2021 10:16
 


Köldrekord för hela globen | KLIMATSANS
Återstår att se hur alarmisterna ska få in det här i globala uppvärmningsmodellen.Hur mycket av detta har du fått veta av radion, TV eller din tidning ?

 

Medan vi slår rekord i koldioxid med långt över 400 ppm så har England sin kallaste april sedan 1922,
Tysklands kallaste sedan 1917,
USA:s jordbruksområden väntas bli kallare och torrare än på flera decennier. Den globala medeltemperaturen har sjunkit 0,6 ºC på 13 månader,
I Kina har fler än 20 väderstationer nått historiska köldrekord eller satt nya, Alberta, Kanada noterade 41 historiska köldrekord i februari, Manitoba satte 20 nya rekord sedan 1870. Kanske inte så konstigt att allt fler börjat tvivla på politikernas ständiga varningar om den klimatkatastrof som fortfarande efter 50 års varningar vi fortfarande inte ser några spår av. .

 

Av tommy norum - 24 april 2021 15:40 Det är knappast förvånande att yrkeskriminella har kommit att fatta tycke för Sverige när upptäcktsrisken är låg och straffen milda. Vår nuvarande regeringen har helt tappat kontrollen i sitt sätt att leda landet och försvara våra medborgares ägodelar. Här har man i flera år låtit tulltjänstemän i uniform vinka förbi lastbilar fulla med stöldgods när de är på väg att föra ut stöldgods ur landet. Tulltjänstemän har ingen befogenhet att ingripa på egen hand om inte polis finns på plats då blir man tvungen att släppa i väg både varorna och de som transporterar dem. I dag beräknas internationella ligor stå bakom 90 procent av alla stölder av jordbruksmaskiner, båtmotorer och bildelar, samt omkring hälften av alla bostadsinbrott. Stöldgods till ett värde av flera miljarder förs ut ur landet varje år något som vår regering verkat totalt strunta i. Rutten går främst via Litauen och Polen och vidare till köpare i hela det forna Sovjetunionen utan att regeringen får tummen ur och agerar. Ett faktum som varit känt i flera år men när det äntligen kommer ett förslag där man  kan undra varför inte regeringen tar saken på mer allvar när man föreslås att Tullens tjänstemän bara skall ha rätt att agera om de stöter på stöldgods i samband med tullkontroller som görs av andra skäl. Någon möjlighet att titta på fordon enbart för att stoppa stöldligor får man inte. Man kan undra i bland vilka ärenden våran regeringen går i sitt agerande ? Jag trodde i min enfald att det är medborgarnas intresse man skall skydda men här verkar det nästan som man är ute för att skydda brottslingarna som tömmer Sveriges medborgare på stöldgods för miljardbelopp årligen. Men det skulle förstås ha krävt mer pengar till Tullverket. Med det här lagförslaget räknar regeringen däremot inte med några ökade kostnader alls för myndigheten. Kanske är det att visa handlingskraft utan att tynga budgeten som är finansministerns plan vilket avslöjar den sittande regeringen i hur man prioritera hur våra skatter skall användas. Tydligen är det inte i bekämpning att sätta fast brottslingar som för ut stöldgods för miljarder ut ur landet. Kanske är det inte då så konstigt att de får de så kallade populistiska partier att växa när det offentliga misslyckas med att hantera de verkliga samhällsproblem på grund av att politiska partier som har ansvaret har andra agendor än att skydda sina medborgare fullt ut  från brottslingar.   

 
tn 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Av tommy norum - 23 april 2021 09:57 

SVT Fake News om klimatet - Lars Bern i Fjärde Statsmakten nr 89. - Swebbtv


Alarmisterna använder SVT för att trumma ut sitt budskap om det påhittade klimatkrisen som det varnas skulle ha  kommit för mer än 40 år men fortfarande så har vi inte märkt några synbara negativa tecken mer än i de databaser som forskarna uppfinner och som våra politiker litar så blint på men som  titt som tätt får revideras till verkligheten allt efter som den förväntade klimatkatastrofen fortfarande lyser med sin frånvaro i decennier efter decennier.Här i programmet så ifrågasätts det mesta om vad som påstås vara på väg i 50 år men som vi fortfarande inte fått några livstecken på i verkligheten.       

SVT Fake News om klimatet - Lars Bern i Fjärde Statsmakten nr 89. - Swebbtv

Av tommy norum - 22 april 2021 11:29

 

https://klimatupplysningen.se/om-havsnivahojningen/

Här är ytterligare ett videoinlägg av Elsa Widding och hennes genomgång av olika klimatmyter. Denna gång handlar det om havsnivåhöjningen som sägs hota att dränka oss. Men höjningen i fråga är mycket måttlig enligt alla tillgängliga data, och någon acceleration på grund av en ökad koldioxidhalt i atmosfären står inte att finna. .

 


Världshaven stiger genomsnittligt med 1-2 mm per år är något som SVT:s klimatreporter Erika Bjerström totalt ignorerar i sitt inslag rubricerat “Fiskebyar försvinner till följd av havsnivåhöjningar i Elfenbenskusten” att stigande havsnivåer hotar Elfenbenskustens stränder mot Atlanten. Hon var på plats och visade hur vattnet slår mot strandlinjen.“Västafrika är en av världens mest drabbade områden när det gäller havsnivåhöjningar. Över hälften av kusterna håller på att försvinna ut i havet i länder som Senegal, Benin och Elfenbenskusten.” – Att det som pågår inte har med stigande hav utan vanlig erosion, hur vindar och vågor ständigt tär på stränder med löst material. Detsamma händer även längs skånska och andra stränder världen runt. 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23 24 25
26 27
28
29 30
<<< April 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards