Alla inlägg under november 2011

Av tommy norum - 29 november 2011 10:19

Ingen lätt uppgift för den nya gemensamma förvaltningen med Säffle att ta över efter vår samhällsbyggnadsförvaltning där Tommy Jingfors var chef. Socialdemokraterna på sin tid , då Molwig var kommunalråd och regerade med Moderaterna, såg till att sanera ekonomin  genom att sälja Elverket. Köpeskillingen på ca 70 miljoner användes då att amortera lånen med motsvarande belopp vilket gjorde kommunen  skuldfri.


Vi kan bara konstatera att Centerns tid vid makten har satt kommunen i samma dåliga situation igen med en låneskuld på ca 70 miljoner men den stora skillnaden vi har inget att avyttra som ger motsvarande belopp.


Med det budgetuppläggen som Säffle fick ta del av i sin gemensamma organisation med Åmål är det inte undra på att Tommy Jingfors fortast möjligt lämnade kommunen när han förstod vad följderna av sin tid vid chefsrodret har ställt till med, ett ansvar som han delar med politikerna som satt i nämnden.

Åmåls samhällsbyggnadsnämnd anvisade till det nya gemensamma gatukontoret  14,4 miljoner där 8,3 miljoner var kapitaltjänstkostnader. Med en minskad möjlighet för förvaltningschefen inom budgetramen omfördela pengar efter eget huvud, - det var detta som höll Tommy Jingfors flytande som förvaltningschef-  för att det i slutändan skulle uppvisas att budgeten hölls. Där har man numera  en projektredovisning med ordentliga analyser på framtida kostnader, uppföljningar och där överblivna pengar skall återlämnas och där investeringar som inte faller ut inom ramen får gå till fullmäktige och be om tillskott.  En ordning som skulle ha genomförts för minst 30 år sen.


Det lånades friskt till både det ena och andra bland annat underhåll av vägnätet med asfaltering. Ett sätt att kortsiktigt inom budgetramen få ut mer pengar till fritidsprojekt runt om i kommunen. Nu plötsligt kommer vi till en punkt i tillvaron när vi både skall betala driften i alla investeringar, lånen med ränta och sedan försöka få över pengar till fortsatt underhåll i vår infrastruktur som i fortsättningen måste gå via driftpengarna. 

Politiker och chefstjänstemän i den gamla Samhällsbyggnadsförvaltningen har verkligen satt den nya organisationen ihop med Säffle för en omöjlig uppgift att på samma gång försöka sanera ekonomin inom budgetramarna samtidigt som man skall upprätta en godtagbar service till medborgarna.

Tyvärr går nog inte den ekvationen ihop. Det blir nog så att Skattebetalarna får krypa till korset och betala för den oprofessionella sätt som politiker och chefstjänstemän har skött Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åmål tidigare, där man drivit kostnaderna framför sig  i tron att det löser sig nog på något sätt. Ett förhållande som nu gör att vår gemensamma Teknik- och fritidsförvaltning med Säffle har svårt hålla budgeten med ett beräknat underskott på drygt 3 miljoner. 


Tommy Jingfors förstod att det var kört för honom när politikerna började tappa förtroendet , när de fick upp ögonen hur illa skött förvaltningen var, avtackades med buller och bång, där kanske inte alla var medvetna om följderna av hans sorti i Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Det blir nog så att Åmåls kommuninnevånare snällt få ta skeden i vacker hand, gneta och spara anpassa oss allt eftersom liken flyter upp efter Centerpartiets långa maktperiod i Stadshuset och där det blir mindre och mindre kvar till kärnverksamheten .

Men att inte de politiker som satt i gamla Samhälsbyggnadsnämnden tar sitt ansvar och försvinner från politiken för gott är för  mig en gåta.   

Av tommy norum - 26 november 2011 16:49

Privatisering av vården är ett rött skynke för många där vinsten är det som sticker i ögonen , framförallt på vänstersidan i politikervärlden. Så fort vi läser i massmedia att de privata inte levererar blir man upprörd och känner sig lurad. Man vill välja bort eller kräva pengar tillbaka. Hur skall vi då reagera när vi ser motsvarande förhållande i det offentliga ? Inte hör man då röster på samma sätt i debatten om systemfel och där man kräver en förändring för att tillgodose vårdhavarna och de anhöriga.


Kan det vara för att i det offentliga är det enskilda anställda, ledning och politiker som är ansvariga. Inte ett företag, utan människor som kanske inte kan bättre. Då är det inte lika lätt att ställa samma krav. Att det är lättare att ställa krav på privata företag är i själva verket drivkraften bakom att de i snitt har mer nöjda kunder och personal som på sikt kommer att leda till bättre kvalite i hela vårdsektorn både hos de privata och den offentliga, det påstår i alla fall Stefan Fölster Svenskt näringsliv i en replik i Expressen .


En kvalitetsmätning på lika villkor är ett måste där leveransen är det som avgör om man skall få fortsatt förtroende att leverera till våra vårdhavare där de skall känna sig trygga i framtiden oberoende i vilken form det bedrivs i utan vilken kvalite de levererar .Sunt förnuft kan man tycka.


Som det nu är enligt alla undersökningar så har de privata mer nöjda kunder och personal, ett förhållande som det är svårt att komma ifrån och som sticker i ögonen på våra vänsterdebattörer när de sätter ideologin före resultat vad som är bäst för vårdhavarna. Av tommy norum - 25 november 2011 13:45

Detta skrevs för ett år sen i bloggen.

Håller med Sune Tholins påstående att Åmåls kommun håller på med sjöröveri, kanske inte mot någon företagare som han påstår utan mot medborgarna där det stjäls miljoner av våra dyrbara skatter utan lov. Trots att sjörövarkaptenen Kurt Svensson fått klara order från det stora rådet att inte dela ut skatterna till sina medborgare lite hur som helst ignorerar han beslutet och går bakom ryggen på beslutsfattarna.

 

Blir ertappad och blir ställd framför domstol där han med hjälp av sin medhjälpare ljuger om förhållandena och därigenom klarar sig från avrättning.


När sen avslöjandet om stölden av våra skatter kommer fram läggs locket på där

våra övervakare som har till uppgift att skydda medborgarna för övergrepp

vägrar att gripa in. Total tystnad råder i det lilla bladet som förmedlar nyheterna.

Den mäktige ägaren vill inte göra sig ovän med sjörövarrådet då det finns risk för finansiella åtgärder mot bladet.               

Av tommy norum - 22 november 2011 19:30


Funderingar på att sälja Höghedens slalombacke för att kunna sanera ekonomin och få mer över till kärnverksamheten verkar gå om intet när man läser arrendeavtalet  mellan Åmåls kommun och  Höghedens slalomklubb dat 1 dec 2004.

Det är bara att konstatera, Åmåls kommun genom vårt dåvarande kommunalråd centerpartisten Kurt Svensson låste fast kommunen i 15 år från tillträdesdagen med en indexreglerad arrendeavtal med en avgift på 10 000 kr/ år .  


 I avtalet förbinder sig kommunen att marknadsföra slalombacken samt att föreningen får disponera 4 personer under perrioden december-April. Kommunen skall också tillse att anläggningen är i användbart skick. ( kan bli en dyr historia om det sker ett större haveri) Kommunen var också enligt kontraktet skyldiga att åtgärda de fel och brister som var beskrivna i värderingen av anläggningen ( elanmärkningar) Ekonomiska över och underskott i anläggningen hanteras av slalomklubben.


15 jan-2010 gjordes ett tillägsavtal med utgångspunkt från en inventering 2009 där specade åtgärder i underhållet blev präntat på papper där förut underhållet i byggnaderna varit slalomklubbens ansvar enligt det ursprungliga avtalet helt plötsligt blev en kommunal angelägenhet med en kostnad för skattebetalarna med 80000 kr / år. 

Här skriv det också in att kommunen ansvarar för att anläggningen är försäkrad. I avtalet 2004 så är det slalomklubben som skall hålla med ansvarsförsäkring för anläggningen. Här skriver man också in att

ett haveri eller liknande ( vad det nu kan betyda )  i maskinrummet ingår inte i det löpande underhållet som slalomklubben skall stå för ??.

Underhållet av befintligt liftsystem som är påkallad av besiktningsmyndighet skall kommunen stå för.


Förvisso är det inte första gången som samhällsbyggnadsnämnden genom Tommy Jingfors skriver avtal med dubbla budskap. Vad det finns för politiska beslut i botten för den skrivningen av avtalet kan ju vara intressant att ta del av.

Det som Centerpartiets kommunalråd  Kurt Svensson stod i fullmäktige och sa före beslutet när köp av Höghedens slalombacken skulle tas  att köpet inte skulle innebära några kostnader för skattebetalarna utöver köpesumman på nära 1 miljon. Det kan vi nu  konstatera var rena rara bluffen med facit i hand. Förvånar mig inte om drift och investering och lönekostnader för anläggningen snarare i dags datum ligger över 5 miljoner än under.

Det var också Kurt Svensson som deklarerade före beslutet i hamnterminalsatsningen att det inte skulle drabba skattebetalarna utan det skulle tas ut full hyrestäckning vilket också fullmäktige tog beslut på. Rena bluffen det också när vi ser hur skattebetalarna med miljonbelopp tvingats subensionera hyresgästerna i flera år.

Ganska typiskt för Centerpartiets perriod i stadshuset, först investering sen tar man reda på kostnaderna. En process som blivit väldigt dyr för oss skattebetalare har det visat sig när konsekvenserna av alla beslut utan ordentlig analys av framtida kostnader titt som tätt dyker upp på bordet.

En revision på  Högheden vore nog på plats så både vi skattebetalare och politiker får en ekonomisk bild vilka framtida kostnader vi kan förvänta oss som skall konkurera med kärnverksamheten i fortsättningen.

Varför inte en gång för alla ta tag i detta slöseri med våra skattemedel som skett under den borgliga styret och genom en revision värt namnet ta tag oklarheterna och låta de politikerna som bar ansvaret för eländet stå till svars så vi får möjlighet att vid nästa val lyfta bort dessa ur politiken en gång för alla innan de ställer till med mer elände i kommunens ekonomi. 

Av tommy norum - 22 november 2011 18:12

  
Utan offentlig debatt naggas demokratin i kanten är rubrik på Kjell Kasås insändare i PD idag.

Kanske skulle Kjell Kaså ta sig en funderare om hur han i sin roll som ledamot i kommunstyrelsen skötte den biten under sin tid i politiken. Jag må då säga kasta sten i glashus det är ju inget man gör, resultatet av den fadäsen brukar stå en dyrt.

Men efter att ha lämnat politiken så tycker nu helt plötsligt Kjell Kaså att det är andra villkor som gäller. Principen med en öppen dialog och debatt i olika forum är bara bra för demokratin det håller jag fullständigt med om. Men att det kommer från en Centepartist som i ledande ställning  varit med och bidragit till den ekonomiska situation som numera råder i kommunen och när man påpekat detta under flera år då blev det knäpp tyst i de politiska leden som Kjell Kaså varit en ledande profil i, då fanns det ingen debattvilja.


Fick vi någon debatt om hur centerpartiet lurade skjortan av skattebetalarna genom att ge miljonbelopp till enskilda  företagare i kommunen ? Nej här var det locket på.

Fick vi någon debatt om hur illa skött  investeringar i kommunen skett utan varken uppföljningar eller ekonomiska analyser före beslut ? Nej här var det locket på.


Fick vi någon debatt om att kommunstyrelse och fullmäktige går emot sina egna beslut ? Locket på.

Fick vi någon debatt om att köpet av Högheden skulle inskränkas till köpeskillingen på en miljon som i dags datum väl närmast ligger på 5 miljoner ? Locket på.


Fick vi någon debatt på hur våra chefstjänstemän gömmer kostnader i verksamheter där de inte hör hemma ? locket på - istället så berömdes tjänstemannen ifråga. 

Fick vi någon debatt om hur Örnäs camping kunde visa röda siffror år efter år ? Locket på.

Fick vi någon debatt om hur illa man sköter infrastrukturen med ledningar under markytan ? Locket på.

Fick vi någon debatt om hur centerpartiet försökte lura skjortan av medborgarna i vindkraftfrågan genom att gå med på slopade parker med vetskap om att man med större verk och mindre antal kunde kringgå definitionen park ? locket på- istället så bemöttes motståndare med glåpord som gaphalsar och som inget begriper.

Fick vi någon debatt om hur man investerade i en bollhall som inte skulle kosta någonting utan för skolans del skulle betalas med att locka mer elever till Karlbergsskolan ? Vilket blev tvärtom med ökade kostnader. Locket på.

Fick vi någon debatt om hur Centerns kommunalråd hela tiden påstår att Hamnterminalens hyressättning inte var fråga om subvention ? Locket på.

Fick vi någon debatt om varför Kurt Svensson ochTommy Jingfors ljög inför åklagare ? Locket på.

Fick vi någon debatt om varför man inte såg till att en revision kom till på samhällsbyggnadsnämdens verksamhet ? Locket på.


Jag skulle med lätthet kunna räkna upp ett dussin saker till som påpekats både i blogg och insändare under Kjell Kasås tid som ledamot av kommunstyrelsen och medansvarig för eländet men som man inte velat ta debatt om. Total tystnad har rått från de ansvariga. 


Kjell Kaså  påpekar att det inte finns någon debatt i massmedia. Det har denna  blogg informerat om ett antal gånger vilket på sikt naggar demokratin i kanten, men att det kommer från en Centerpartist som Kjell Kaså en ledande maktpolitiker i kommunstyrelsen under ett antal år luktar verkligen illa med tanke på att han själv var med och  anammade den kulturen  för att komma ifrån den svidande kritik som man inte ville bemöta under sin tid vid makten. 


   

Av tommy norum - 20 november 2011 12:00

En intensiv lobbing av en klick personer som representerar handeln , företagarna och fastighetsägare pågår för att få Michael Karlsson (s) vårt kommunalråd  öppna upp för ett nytt hotell kan man förstå efter hans uttalande i Dalslänningen.


Kan det vara den norske riskkapitalisten Marcus Engelbreksen som äger och driver hamncompaniet som håller i trådarna ? Kanske för att öppna upp för  ett nytt projekt runt småbåtshamnen och där hamncompaniet som han har svårt att bli av med skall vara navet i anläggningen för att sen kunna locka köpare med braskande visioner och  för att han sen kunna dra vidare mot andra projekt.

Är det hotellplaner runt det misslyckade projektet Hamncompaniet som är på gång för att klarar ägaren att komma skadelös ur affären ?  


Själv är han ingen hotellman men en entreprenör ut i fingerspetsarna som har förmåga med sina visioner övertyga omgivningen för sina projekt. Handeln ser busslaster med turister som invaderar deras affärer, företagarna ser sin möjlighet att vara med och bygga anläggningen.

Att tro på en turistinvation för att man bygger ett hotell på Södra Hamnplan utan att kunna bjuda på något är nog en aning naivt. Jag skulle villa se den turist som känner sig lockad att besöka Åmål en vinterdag och där man tittar ut genom fönstret ser en tom småbåtshamn framför sig utan aktiviteter.

           

Är det denna syn som skall locka turister till Åmål på vintern.


Hur gick tongångarna när Hamncompaniet var på tapeten ? En investering som skulle sätta Åmål på kartan sas det då och som skulle få Åmål att växa och locka hit turister. Inget av detta blev verklighet. Samma personer är med och lobbar nu , inte för Åmål utan för sitt eget välbefinnande. Vad gemene man i kommunen har för åsikter om byggnation på södra hamnplan det har man gett tydliga signaler om, men det bryr man sig inte om.


Det värsta som kunde hända Åmål i den investeringen är en konkurs och ett tomt hotell som ingen känner sig manad att driva och satsa på . Då står vi där med ett hotellkomplex i den stadsbild som lockar mest turister på sommaren att blir en negativ symbol för utvecklingen i Åmål samma signal som nu Hamncompaniets  overksamhet  sätters hos våra besökare.

Den mest negativa reklam som Åmål har drabbats av på länge och som blir svårt att tvätta bort var väl kåseriet i en rikstidning där förhållandet runt hur Hamncompaniets verksamhete sköttes mot kunderna under bokdagarna  och där Marcus Engelbrektsen var den ytterst ansvarige för det inträffade. Där vår turistorganisation  kände sig manade  att avråda  turister att besöka lokalerna på grund av bristande kompetens och där servicen var en bristvara i verksamheten. Visioner i all ära men det är verkligheten som  sätter sina spår i framtiden . 


Kanske skulle man ta och undersöka Marcus Engelbrektsens framfart  i Dalsland och runt omkring,  försöka göra sig en bild av vad det blev av hans visioner i verkligheten. Finns överaskningar som kommer upp på bordet som man borde känna till och inte blunda för ?


Sälj Stadshotellet som kostat skattebetalarna miljoner i subventioner under åren, låt den nya ägaren få fria händer att utveckla hotellet på  kommersionella villkor. Lämna Södra hamnplan i fred som så tydligt medborgarna i en röstning tog ställning till. Ro nu först stadshotellets försäljning i hamn så att skattebetalarna får ut mesta möjliga pris låt sen den nya ägaren sätta sin prägel på hotellet. Sen kan man ta ställning till om vi behöver mer sängbäddar för att tillfredställa efterfrågan. Att tro man kan locka hit turister utan att kunna erbjuda någonting är nog dömt att misslyckas.

Att Centern inte vill lyssna på medborgarna det har vi förstått både i vindkraftsfrågan och på hotellplanerna på Södra Hamnplan. Ett ställningstagande som stått dem dyrt i politiken.


Vi kan ju hoppas att Socialdemokraterna med sina bundsförvanter  är mer lyhörda  och känner vibbarna för vad medborgarna tycker i frågan och inte bara lyssnar på en klick personer som representerar handel, företagare och fastighetsägare. Då ökar nog deras chanser att få sitta kvar ytterligare en mandatperiod.  

Av tommy norum - 20 november 2011 11:45


Detta inlägg gjordes för ett år sen . Är Marcus Engebretsen på väg tillbaka tro ?

Det var nog bra för Marcus Engebretsen att dra sig ur hotellplanerna innan granskningen av hela konceptet börjar ta fart, där affärsidén med hjälp av billig mark runt Marinan, där också byggnaden Marinan skulle rivas och verksamheten flyttas över till den nya hotelldelen och visioner om satsningar i nya turistverksamheter utan ett spår av konkreta förslag i botten.

Om man tror att en byggnad som ett hotell på något sätt skulle vara en del av lösningen på kommunens ekonomiska problem och  få bukt med arbetslösheten så är man nog ute och cyklar. Hela konceptet skulle troligtvis öka den kommunala kostnaden rejält för turismen genom att bli tvungna att hyra in sig i hotelldelen för att ersätta nuvarande Marinans verksamhet.

Här har lokala företagare sprungit benen av sig för att lobba in förslaget  hos våra politiker där chansen att få vara med och bygga hotellet nog är det som driver dem. Man låter fatighetsägare utan anknytning till bygden komma med synpunkter vad som är bäst för kommuninnevånarna. 

Kanske borde våra politiker vara mer på alerten och syna given innan man lägger både energi och skattepengar på  projekt som på papperet lovar guld och gröna skogar om etableringen kommer igång.


Det kryllar av penningstinna entreprenörer som ser sin chans att komma över attraktiva markområden för noll och ingenting  genom att lägga fram förslag till desperata politiker med hänvisning till att vara en del i en process att lösa arbetslösheten och där politikerna många gånger sväljer hela mumsbiten utan att ifrågasätta det hela.


Vi har hundratals exempel där politiker i framförallt glesbygden lockas att på ett eller annat sätt delta i visioner  i turistverksamheter där de i efterhand blivit grymt besvikna när det visat sig att drömmarna inte håller i verkligheten.


Kanske politikerna mer skall lyssna på medborgarnas intresse i fortsättningen och ha en mer ifrågasättande attityd när våra lokala näringsidkare försöker dränera kommunkassan med projekt som bara gynnar dom själva . 

      

Av tommy norum - 17 november 2011 14:06

Det är arbetslinjen som gäller säger Michael Karlsson när han flyttade över 2 miljoner från socialbidrag till vuxenurbildningen och till lönebidragsanställningar och med det så anser han  i sitt beslut bekräftat att det är arbetslinjen som gäller. På den borgliga sidan så är definitionen när man i debatten för en politik som gynnar arbetslinjen riktiga jobb som man utan statliga subventioner ordnar till.

I den socialdemokratiska versionen av arbetslinje så är det tydligen  vuxenutbildning och lönebidrag som gäller: Kanske en sak att ta till sig när man lyssnar på debatter om arbetslinjen i fortsättningen. 


Att man med statliga pengar i botten fördelar ut arbetslösa till föreningar för att komma undan kostnaderna i socialbidrag har ingenting med arbetslinje att göra utan mer som en sätt att komma undan sina förpliktelse i socialtjänstlagen där kommunen har huvudansvaret för medborgarnas förmåga att försörja sig.

Vi har lönebidragsanställda som med delvis kommunala pengar gått  årtionden i föreningar, långt ifrån de bestämmelser som reglerar hur man skall förhålla sig till de statliga bidragen. Verksamheter som lever sitt eget liv utan krav och där arbetsledningen i en del fall själva är lönebidragsanställda.  Förhållanden som våra lokala myndigheter som beviljar statliga medel för ändamålet många gånger tummat på reglerna för att tillfredställa lokala intressen.

En revision på hur man utnyttjar lönebidragen och hur våra myndigheter som har ansvaret lever upp till bestämmelserna vore nog på sin plats.


 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
<<< November 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards