Alla inlägg under januari 2020

Av tommy norum - 29 januari 2020 13:53
Kanske inte så konstigt att brottsligheten våra politiker skapat med sin migrationspolitik blommar ut- när man förstår att de misslyckats totalt med skolan i våra utanförskapsområden som bidragit till att ge grogrund till kriminalitet i områdena . Trots miljard stöd under åren så blir inte skolresultatet bättre i dessa områden . Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå - när man i samtliga 60 utsatta områden man undersökt så går i snitt var tredje elev ut ur nian utan gymnasiebehörighet och i många skolor inte ens varannan - att det får konsekvenser för samhället. Med en arbetsmarknad som stor del är anpassad till gymnasiekompetens så kan man ju ta sig en funderare på vart en  del av dessa som inte klarar gymnasiet till slut hamnar.

 

Här har man sedan fyllt på med nya flyktingar i decennier där många vuxna inte ens kommer i närheten en utbildning den arbetsgivarna kräver för att få en anställning-  samtidigt som man då fyller på med barn i utsatta områden där högst var tredje inte ens klarar av grundskolan också samtidigt skall ut i arbetslivet- klart att det blir  konsekvenser av en sådan misslyckad politik.  

 

Något som visar sig i statistiken när de som kom hit som flyktingar  2015 så är över 80% -efter 5 år- fortsatt bidragsberoende. Våra politiker har skapat ett samhälle med en grogrund till ökad kriminalitet som man försöker stävja med myndigheter som inte är anpassade till de över en miljon nya medborgare som kommit till Sverige de senaste 10 åren. Polisen , domstolspersonal, fängelser  överfulla, där våra politiker varit handlingsförlamade i decennier  och först nu när samhället är i närmast ett kaos börjat man vakna till. 1 miljon nya medborgare har skapat ökade sjukhusköer, sämre skolresultat, en bostadsmarknad som inte ligger i fas med inflödet av nya medborgare, och en arbetsmarknad som i stora delar inte är anpassad till medborgare med låg utbildning.

 

Bara att konstatera att våra ansvariga politiker har en stor del av detta på sitt samvete – det som bottnar i vad en naiv flyktingpolitik kan ställa till med. Sjuklöverns politiker M, KD, S, V, L  och C har i sin strävan att vara mer humana till de som är födda utanför vårt land än de som betalar kalaset och som också fått ta konsekvenserna av den politiken. Facit av den prioriteringen har blivit  en mängd utanförskapsområden runt om i landet med en ökad kriminalitet  mycket beroende på en obefintlig bostadspolitik som ligger i fas med antal  nyinkomna. En brottslighet där betydligt mer går fria än blir åtalade och fällda och det gäller i alla brottskategorier. En skola där framförallt de med invandrarbakgrund i utanförskaps områdena blivit drabbade

.

Där slutprodukten av den misslyckade skolgången blir att många hamnar utanför samhället i klorna på kriminella gäng. Våra politiker har med sin politik skapat utanförskap  ökade klasskillnader, grogrunden till en ökad brottslighet som skall bekämpas av myndigheter som inte ligger i fas med den ökade befolkningen. Polistätheten har i Sverige i stort sett legat stilla de senaste 10 åren och fortfarande en av den  lägsta  inom EU 2017 .  

Vi kan konstatera att våra politiker har skapat grogrunden till den brottslighet vi nu blir påminda om i media dagligen. En  brottslighet som skapats med en naiv flyktingpolitik utan en relevant bostads och skolpolitik utan en  anpassad myndighet efter den ökade befolkningen.  Kanske inte så konstigt att man har svårt att lösa upp knuten till konsekvenserna de har skapat med sin politik när man vägrar se och ta till sig vad som är orsaken till den. .                            

tn 

 
Av tommy norum - 27 januari 2020 14:40


Nazister, Nazister, Nazister är spöken som dyker upp i huvudet på Stefan Löfven titt som tätt. Kanske inte så konstigt att han har svårt med att styra landet med de hjärnspökena   


Socialdemokraterna får se upp så att inte partiet dras med för långt upp i de liberala tankeklustren. En mycket stor del av sverigedemokraternas väljare är före detta Socialdemokrater.  Att försöka få stopp på den strömningen genom att anklaga sina forna väljare för nazister är dömt att misslyckas ser vi i opinionsmätningarna .  Tänk att visa ett sådan förakt till väljarna som Stefan Löfven visar genom att anklaga dem som slutat ta till sig s-politik inte är kompetenta att analysera partierna med utgångspunkt för vilken politik man vill och inte vill ha.  

Man kan fråga sig om det är rätt metod att springer runt och kallar andra för nazister m.m när man saknar argument för en trovärdig politik. Att allt fler inser att Stefan Löfven borde sopa rent framför egen dörr innan han ger sig på andra.   
 

Socialdemokraterna som har  byggt upp ett gigantiskt förnekande av sin egen historia. Efter andra världskriget dömdes Sverige att betala krigsskadestånd för sin eftergiftspolitik gentemot Hitler. Malmexporten – betald med av nazisterna stulet guld – baltutlämningen, permittenttågen, tystnad om koncentrationslägren, rasbiologi, migrantstopp för judar, censur och förföljelse av kritiker som Karl Gerhard, Torgny Segerstedt etc. En feg tolerans av det intoleranta som fick Churchill att livslångt förakta Sverige för sitt förhållande till Nazityskland ända fram till slutet av kriget. En regering som tillträdde den 13 december 1939 och satt fram till den 31 juli 1945.  
Regeringen bestod då av representanter för Socialdemokraterna, Bondeförbundet, (Centerpartiet), Folkpartiet (Liberalerna), Högern (Moderaterna) Var fanns Sverigedemokraterna i den klungan kan man undra.?? 

 
 

Istället så utnyttjar Socialdemokraterna skamlöst historiska vidrigheter för att spela på människors oro och rädsla. Något som också lyser igenom i klimatpolitiken -.Gaskamrarna i Treblinka eller i skogarna i Katyn är osaklig retorik som inte bara syftar till att flytta fokus från verkliga problem hemma utan också skamlöst utnyttjar historiska vidrigheter för att spela på människors oro och rädsla. Att varken Löfven eller hans stab har koll på att den fruktansvärda massavrättningen av polacker i Katyn utfördes av sovjetiska kommunister och inte högerextremister är inte bara beklagligt. Det säger också en del om hur lågt Socialdemokraterna värderar fakta och hur mycket man faktiskt är beredd att vilseleda i kampen om makten. 

  

Att sedan den 27 januari är Förintelsens minnesdag. Det var för 75 år sedan nazisternas förintelseläger Auschwitz Birkenau i Polen befriades 1945- Att man också passar på att uppmärksammar skamfläcken i Malmö där antisemitismen härjar fritt i skolor och i samhället i övrigt. USA varnar judar att resa till Malmö . En stad som Uppdrag Granskning har gjort ett reportage om och påvisade en skrämmande utveckling om judars utsatthet. Varför har just Malmö stora problem med antisemitism kan man undra ? Kan det vara så enkelt som att de politiska skiljelinjerna i uppgörelsen mellan Israel och den övriga arabvärlden sätter sina spår även i Malmö av de stora flyktingströmmar som kommit till Sverige också tar med sig sitt hemlands hat mot judarna hit. Som sagt vad  man kanske skulle sopa rent framför egen dörr först i det man som statsminister i en s-regering har ansvaret för att det som hände i Nazist Tyskland mot judarna kanske är på väg att upprepas men med andra medverkande än Nazisterna utan  där Mellan Österns olika politiska och religiösa fraktioner mot Israel också sätter sina spår i Sverige.  

  

Ledande liberala- och vänsterledarsidor är så totalt fixerade vid kampen mot Sverigedemokraterna att de numera pekar "rasism" och "nazism" såväl åt ytterst anständiga moderatpolitiker i Sverige som åt samtidssatiriker som driver med etablissemanget. Något som allt fler medborgare genomskådat och tar till sig politiker som för en mer sansad bild av verkligheten än dessa katastrofbudskap om vad som händer om Jimmie Åkessons Sverigedemokrater får vara med och få politiskt inflytande baserat på sina valresultat i framtiden.    

tn     

 

Av tommy norum - 26 januari 2020 12:14 

Göran Greider och Anders Lindberg 2 vänsterjournalister som flitigt förekommer i SvT.     


 
Journalister har en benägenhet att tro att de har svaren på det mesta i politiken utan att själva har deltagit i den. En tendens till att i politiska utspel så verkar det vara mer intressant vad andra journalister har för synpunkter än de förtroendevaldas röster. De intervjuar i stället varandra och låter det bli någon form av en sanning där ett allmänt tyckande många gånger med utgångspunkt från den egna politiska agendan- som för det mesta lyser igenom- när de utan att behöva ta det minsta ansvar ändå många gånger självklart deklarera sina synpunkter som det enda rätta . Frågan som ställs i SvD :s ledarsida om det är rimligt att ett inslag om ett politiskt utspel ägnar flera gånger så mycket tid åt att intervjua en annan journalist, en politisk kommentator, än tiden som vi får höra de förtroendevaldas röster är synnerligen berättigad ? De intervjuar varandra - det är sjukt.
 
SVT har ju en benägenhet att ta in journalister som tex Göran Greider som utsetts av Veckans affärer som till en av landets tio starkaste opinionsbildare. Eller Anders Lindberg politisk broiler uppväxt i den socialdemokratiska myllan och nu chefredaktör på Aftonbladet. 2 flitiga debattörer som ofta bjuds in hos SVT för att kunna vräka ur sig sina politiska åsikter om ditten och datten många gånger utan att bli ifrågasatta. Jag vet själv inte hur många gånger jag har sett dessa 2 fått tillfället att få spy ut sin galla över politiska uttalande eller politiska beslut som inte går dem i händerna eller i TV får ha åsikter om politiska partier som inte faller dem i smaken utan att redaktionsledningarna  reagerar.
 
Det är som Paula Röttorp skriver på SvD :s Ledarsida - Det behövs journalister som både ställer frågor men också klarar av att kommentera förslagen och inte bara spelet. Tyvärr visar det sig ganska  tunnsått med sådana journalister som vill förmedla nyheterna med utgångspunkt från en osminkad verklighet utan i stället tror man sig ha uppgiften att många gånger förmedla nyheter på ett sådan sätt att det inte riskerar att ifrågasätta den politiska agenda man står för. Kanske därför de Sociala medierna växer lavinartat där allt fler anser sig få en mer osminkad bild av verkligheten än den SVT och gammalmedia generellt visar upp till sina tittare och läsare.
 
tn
Av tommy norum - 24 januari 2020 22:56


 

 Det blev inte så mycket kvar av de forna Alliansbrödernas deal i Januarieöverenskommelsen med Stefan Löfvens S-regering när Jonas Sjöstedt ( V ) med hjälp av riksdagen sagt sitt. .Det verkar som om S-regeringen med C och L som stödparti har en egen tolkning av regeringsformen som säger att all offentlig makt utgår från folket där Sveriges Riksdag är folkets främsta företrädare. – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas.
 
 
Att man i det läget S-regeringen med sina medlöpare C och L spyr galla över oppositionspartierna- som bevisligen har majoritet i Riksdagen - när de vägrar att  lägga sig platt när de  lägger fram sin budget är förvånade och oroväckande i hur man tolkar vår regeringsform och i grunden vår demokrati.
    
Annie Lööf som är brickan  i det här spelet är väl den som är upphovet till hela situationen när hon trodde sig kunna rädda Sverige från ett politiskt kaos efter valet beslöt sig lämna Alliansen ihop med Liberalerna för att försöka få stopp på Jimmie Åkessons SD:s inflytande och i stället ansluta sig till den S-ledda regeringen med MP i släptåg. ”Jag och Annie Lööf har stoppat Sverigedemokraternas makt den här mandatperioden”, sa Liberalernas dåvarande partiledare Jan Björklund i januari 2019 efter att han inom en vecka spräckt Alliansen, släppt fram en socialdemokratisk statsminister och skrivit under januariöverenskommelsen - eller Januarieblåsningen som den nu kallas -  med S, MP och C.
 
 
Med en naivitet likt  den migrationspolitik Centern och Liberalerna står bakom och utan en tanke på vad  en majoritet av riksdagen ledamöter hade för tankar om det spelet. Ett faktum som tyder på en omognad i politiken från Centerpartiets ledning med Annie Lööf  och Liberalerna som troligtvis kommer att sätta sina spår hos väljarna vid nästa val när man nu ser resultatet av den taktiken när ett år senare är SD största parti och på onsdagen körde V över regeringen kring satsningar på välfärden ihop med M, KD och SD.  .
 
Annie Lööfs ambitioner var att distansera både V och SD från politiskt inflytande genom att lämna Alliansen och skriva in i Januariavtalet att förutsättningarna för S-regeringen var att helt avstå politiska samtal med Jonas Sjöstedt (v) Det blev lite för mycket för vänsterpartiet som i stället allierade sig med oppositionen M och KD där man med hjälp av SD gjorde  klart för Stefan Löfven och Annie Lööf vad som gäller i fortsättningen. Kanske dags för L och C att tänka om ? 
 
Så kan det gå i politiken när man handlar först och tänker sedan eller det som är så vanligt för Centerpartiet tuta och kör så få vi se vad som händer. Ett signum för partiet som speglas väl i konsekvenserna av den flyktingpolitik de är med och stöttar..Tack för den hjälpen får man väl säga- för resultatet av den C-taktiken blev att både SD och V  fick det politiska inflytande de förtjänar med tanke till deras valresultat . Surt sa räven att behöva bita i det sura äpplet ännu en gång för Annie Lööf:s Centerparti i tron att det är hon med sina 8% av väljarstödet tror sig kunna diktera villkoren i politiken.
 
tn      

Av tommy norum - 24 januari 2020 11:55


”En oerhörd kränkning mot offren” – Debatt om SD:s medverkan vid minnesstund blev en dabatt i TV 4 som spårade ur totalt som är så vanligt när Anders Lindberg är med och har synpunkter på Sverigedemokraterna.    

Dick Erixon, ledarskribent Samtiden (SD), och Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet (S), debatterar i frågan  i efter 5 i TV 4 vilket parti som gått Hitlers Nazister ärende mest.   


https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/en-oerhörd-kränkning-mot-offren-debatt-om-sds-medverkan-vid-minnesstund-12521026


Som vanligt när Anders Lindberg är inblandad så är det en oavbruten Pajkastningen i sina försök att sätta dit Sverigedemokraterna som Nazister men står svarslös när Socialdemokraternas mörka sida kommer på tal. Han vill gärna prata om enskilda medlemmars bakgrund i SD men har svårt att ta till sig det socialdemokratiska partiets förhållande till Hitler där man under i stort sett hela andra världskriget försåg Nazisterna med malm till deras krigsindustri. Något som inte sågs med blida ögon av de allierade där främst England med premiärminister Churchill såg svenska regeringen som en medlöpare till Hitler. Sverigedemokraterna som parti är totalt rentvättade att ha något som helst samarbete med Hitlers nazister något som socialdemokraterna har svårt att svära sig fria ifrån. Fakta som Anders Lindberg allt som oftast glider undan när det kommer på tal.

TN  


 
 
 
 

Av tommy norum - 23 januari 2020 11:58

 

Här är gänget som fortfarande inte vill ta till sig den förda migrationspolitikens konsekvenser utan fortsätter med den som om ingenting händer just nu runt om i Sverige 
Kriminella drar nu runt på landsbyggden i Sverige , hotar och rånar utan att våra myndigheter klarar av att skydda medborgarna från grovt kriminella migranter . I dagarna slog två rånare till mot adelsmannen greve Carl Piper på Högestad slott.De senaste veckorna har det kommit in flera anmälningar rån och rånförsök på gårdar runt om i Skåne.


Den S-regering som har det politiska ansvaret för Sverige anklagas nu för att ha tappat kontrollen. Men med i stort sett vidöppna gränser där både stöldgods och kriminella i stort sett ostörda och osynliga  kan åka ut och in i landet  med liten risk att bli ertappade och straffade  när de tar för sig i det obevakade smörgåsbord som våra politiker bjuder på i dagens Sverige . Men när vi har en regering som totalt har tappat verklighetsorienteringen där de undvikit att följa upp den ökande befolkningen på över en miljon med en behovsprövad myndighetsanpassning i stort sett i alla samhällsfunktioner så kan det bara sluta på ett sätt.

Bara att se sig om i samhället med en underbemannad poliskår, gränskontroll, krigsmakt, sjukvård, med överfulla fängelser och en skola som inte är anpassad till det höga migrationstrycket, en bostadsmarknad som inte håller måttet för det stora inflödet av invandrare och en arbetsmarknad som inte ligger i fas med flyktingarnas kunskapsnivå. Nej här har i stället regeringen prioriterat friår, lägre skatter till höginkomsttagare, extra ledighet av småbarnsföräldrar än att försöka ligga i fas med en personalorganisation hos våra myndigheter anpassat till den över miljon nya medborgare i form av flyktingar som man tillåtit invadera vårt land helt obekymrade över vilka konsekvenser det får. .

 

Kan det bli något annat resultat när vi fått på halsen ett gäng politiker som mer ser till att få behålla makten än att värna om medborgarna säkerhet. Ett  förhållande som nog en och annan borde fråga sig nästa gång man går till valurnorna och lägger sin röst. Folk börjar känna otryggheten banka på dörren både i stad och landsbygd och där passeras gränsen för Svensken.  En farlig utveckling där allt fler människor börjar fundera över om inte människor borde ha rätt att bära vapen för sin egen säkerhets skull när inte samhället klarar av den uppgiften. Och vem som har största ansvaret för den utvecklingen borde man nog fråga sig lite till mans. Inte är det Jimmie Åkessons parti Sverigedemokraterna som varit det enda parti som sedan de kom in i riksdagen varnat för den här  utvecklingen - men för döva öron   

 

tnAv tommy norum - 22 januari 2020 12:40


 


Det gäller för Centerpartiets kommunalmän som diggar Annie Lööfs migrationspolitik att framstå den som en framgångssaga för att inte Jimmie Åkessons SD skall få vatten på sin kvarn i sitt fördömandet av den naiva flyktingpolitiken vars konsekvenser vi nu ser i hela samhället. Nog visste jag av egen erfarenhet i min egen hemkommun Åmål att centerpartister har svårt att både räkna och göra analyser och har noll koll på konsekvenserna av sin politik. Ett starkt C-fäste i Västerbotten Nordmalings kommun, där kommunledningen beskriver att av de 100 vuxna flyktingar som kom till kommunen under de senaste 4 åren sig vara självförsörjande. Tydligt är väl att Nordmalings politiska ledning har lika dåligt koll på verkligheten som i min hemmakommun Åmåls centerpolitiker för några år sedan.
Receptet bakom deras vinnande koncept ska enligt kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) vara att de är noga med att propagera för kommunens företagsaktörer att nyanlända migranter är en tillgång. Att sedan det visar sig när man skrapar lite på ytan i påståendet så har enligt socialstyrelsen  87 utlandsfödda i kommunen Socialbidrag. Så var det med den framgångssagan.
 
Så fortfarande går vi och väntar på de efterlängtade ekonomiska framgångarna som man tutade in hos medborgarna  från både LO och de ansvariga politikerna - den  som skulle komma i spåren efter den naiva flyktingpolitiken. Och var tog alla dessa ingenjörer, läkare sjuksystrar och forskare vägen som man försökte få till var på väg till oss. Med kommunernas statistik i bakhuvudet så visar det sig i stället vara lågutbildade , många analfabeter näst intill omöjliga att få in på arbetsmarknaden något som både siffror i socialbidragsberoende och arbetslöshetssiffror talar sitt tydliga språk i.
 
Men politikerna fortsätter sprida lögner för att försöka åtnjuta förtroende för sin misslyckade politik där de i allt för ofta blir ertappade med byxorna nere i sina beskrivningar av verkligheten.  När man heller inte längre styr media på samma sätt som förut utan det har kommit nya plattformar för informationen som inte längre styrs av politiska hänsyn utan där verkligheten är det den är och inte något annat som man ibland försöker få till det. 
 
Att man sedan försöker täppa till obehaglig politiks informationen genom att införa censur och  lagförslag som många anser är ett hot mot vår lagstadgade yttrandefrihet. Det visar sig att det inte är lika lätt att manipulera aktörerna i de sociala plattformarna till förtret för både politiker och journalister i gammal-media som mer har som huvuduppgift  att sprida sin politiska agenda än förmedla konsekvenserna av den.           

tnAv tommy norum - 21 januari 2020 15:36https://www.di.se/nyheter/ny-matning-folket-domer-ut-januaripartiernas-jobbpolitik/?fbclid=IwAR3nXlKgzjOJZXz2NMZDJn4BC837x37DHl50V5sRyeCA-GfVAkvfUKs18EY.

 

 

 

 

Januaripartiernas arbetsmarknadspolitik får underbetyg av svenska folket enligt Dagens Industri  

 

  

Frågan är väl om det går att blanda en soppa med ideologier från vänster till höger utan att det till slut skär sig ?. När Jonas Sjöstedt till slut rört färdigt i den politiska soppan så kan vi konstatera att det blir varken hackat eller malet i slutprodukten av det som skulle vara Sveriges räddning enligt Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) sjösatta avtal där det nu visar sig att januaripartiernas arbetsmarknadspolitik får underbetyg av svenska folket. Långtidsarbetslöshet, en stormig reform av Arbetsförmedlingen och valhänt hantering av arbetskraftsinvandringen naggar de fyra partiernas förtroende i jobbfrågan. Det visar sig i verkligheten att det inte är så lätt att sitta på två stolar samtidigt som Liberalerna och Centern nu försöker sig på.

 

tn

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards