Alla inlägg under juni 2015

Av tommy norum - 30 juni 2015 17:04


Sven-Åke Runelid


Utrotningshotad särart

 

Homo Sapiens homogren hyllas genom regnbågens alla färger, med flaggor, parader och nya profilfoton på Facebook.
På en av de officiella flaggstängerna och på kommunalhuset vajar deras fana i Åmål.
HBTQ gruppen är på framkant och syns, hörs och blir allt populärare i vår tids livskultur.

Däremot är det ingen som flaggar för gruppen gifta, heterosexuella par som levt tillsammans i över 40 år eller mera.
De borde också premieras med himmelsblå flagga och guldstjärna, parader, facebookfoto och sättas upp på världsnaturfondens lista över utrotningshotade arter innan de helt försvinner.
Troligen ser ni de sista paren, som häckar i vårt samhälle.
I kommande generationer finns de kanske inte kvar.

Homo Sapiens homogren får naturligtvis finnas, men varför måste bara de få denna euroforiska uppmärksamhet.
Den något mer homogena hetrosexuella pargruppen borde också framhävas innan den dör ut.
Åtminstone borde det dokumenteras i historieböckerna tillsammans med andra utdöende storkpar eller i sagoböckerna där barnen kan läsa:
Det var en gång ett par…
Sven-Åke Runelid

Av tommy norum - 30 juni 2015 07:00


SVD KULTURBERGLINS SÖNDAG       

Av tommy norum - 30 juni 2015 07:00

Sverige är indelat i 290 kommuner


Högsta kommunalskatten 2015 har enligt nedan

 

Kommun-
kod

KommunTotal
kommunal
skattesats,
%
2425
Dorotea
34,70
1438
Dals-Ed
34,69
2305
Bräcke
34,59
2303
Ragunda
34,42
1460
Bengtsfors
34,40
2460
Vännäs
34,40
2104
Hofors
34,37
2101
Ockelbo
34,27
2462
Vilhelmina
34,20
1421
Orust
34,19
 
 

Inget bra betyg till våra politiker i regionen när vi ser att två  av  kommunerna i Dalsland ligger i bottenskiktet för sina stora skatteuttag.

Åmål

33,94

22,46

11,48


Av 290 kommuner i Sverige så har ca 230 lägre skatt än Åmål


Vi ligger i klass med glesbyggdskommunerna i Norrland . Undrar om inte medborgarna  skulle börja och reflektera hur våra skatter används i verksamheterna.


Det vi kan konstatera i Åmål är att fritid och kultursektorn har fått en stor del av våra skattemedel där också misslyckade industrifastighetsköp satt sina spår i skatteuttaget.


Men har vi en bättre skola, vård och omsorg än andra kommuner ? Nej, men vi har per innevånare en mycket stor fritidssektor att hålla under armarna både i underhåll och i driftkostnader. Vi har däremot stora problem i en underbemannad vårdsektor där sjukskrivningarna sätter stora hål i budgeten år efter år utan att våra politiker kommer till en lösning. Våra socialarbetare har med  ökade arbetsuppgifter i ett ökat behov av Sociala insatser som sätter sina spår i otrivsel och förlängda handläggningstider.


Vi har en skola där resurserna för nytillkomnas inte står i paritet med det behov som behövs för att de skall få en real chans att komma in det svenska samhället.


Vi kan ju se runt om i Sverige vilken situation våra kommunpolitiker har skött sina åtagande där de nyanländas dåliga skolresultat i åratal blivit en en inkörsport till kriminalitet i sitt utanförskap .


Så frågan är väl varför inte våra kommunpolitiker runt om i Sverige lyckas att anpassa sig efter sin kostym utan i stället alltid ta till skattehöjningar när man i sin prioritering finner att kärnområdena saknar de resurser som man i stället gett till andra verksamheter. .


Den företagspolitik som en del politiker säger sig sakna i Åmål blir nog inte så lätt att uppfylla med det skatteuttag som tas ut av medborgarna .


Ett uttag i kommunalskatt som gör att både företagare och nyinflyttade anställda får en anpassa sig till en levnadsstandard där man blir tvingad att röra sig med  tusentals kronor mindre per år än i en lågskattekommun..

Även pensionärerna drabbas av det höga skatteuttaget i Åmål där man blir tvingad att betala mer skatt som medborgare än de 230 av 290 kommuner som har mindre skatt än Åmål.  Och detta utan att kunna visa  på en bättre service till sina medborgare, snarare tvärt om har det visat sig när man granskar utslaget i den service man erbjuder. 


Så när Socaldemokraterna  i retoriken ondgör sig över att pensionärerna betalar mer skatt än de som jobbar så glömmer man bort alla de pensionärer som betalar mer skatt än i andra kommunerna  på grund av att man har en politisk ledning som har svårt att anpassa sina kostnader efter de inkomster man förfogar över och i stället tar till skattehöjningar som drabbar alla kommuninnevånarna och mest pensionärerna. De har fått finna sig i att pensionen har urhålkas år efter år utan kompensation för den ökade levnadskostnaderna . Inget som de socialdemokratiska kommunpolitikerna i Åmål verkar bry sig om ser vi när man bryter mot det vallöfte som man gav till medborgarna att återställa skatteuttaget . 


Tydligen en stradegi bland Socialdemokraterna att bluffa medborgarna både i riksdagsval och kommunalval med löften som de sedan inte kan hålla. Vi får väl se om inte det kommer att sätta sina spår vid nästa val.

Av tommy norum - 29 juni 2015 07:00


Sverige har högst skattetryck


Sverige toppar listan över världens högsta skattetryck, visar färska siffror från OECD. Svenskarna betalar mer än varannan intjänad krona i skatt till staten.


Största delen bestod av skatter på inkomster och företagsvinster, som står för närmare 40 procent av den totala skatteintäkten. Runt 25 procent av skatteintäkterna för staten var sociala avgifter.


samtidigt så är den  svenska offentliga sektorn  den minst effektiva bland OECD-länderna. Svensk offentlig sektor har  ett resurseffektivitetsindex på 0,57. Detta betyder att för varje betald skattekrona fick svenskarna en välfärd motsvarande endast 57 öre


Sveriges skattetryck förr och nu

Skatteintäkter som andel av BNP

Diagram som visar Sveriges skattetryck förr och nu
 

Andel av BNP

Källa: 1900-1949: Rodriguez, E (1981); "Den svenska skattehistorien". 1950-1964: Rodriguez (data skatteintäkter), SCB (data BNP). 1965-1992: OECD (data skatteintäkter), SCB (data BNP). 1993- : SCB.
 
 Socialdemokraterna anser att skattetrycket är för lågt och vill ha mer av Sveska folket.
 
 
 
 
 
 

   23 miljarder mer per år är skattenotan som medborgarna skall betala har regeringen fastslagit

Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse innebär att skatterna höjs med drygt 18 miljarder kronor 2015. Slopandet av sänkt arbetsgivaravgift för unga ger mest pengar till statskassan; nästa år handlar det om tio miljarder. Enda skattesänkningen går till pensionärerna.


Bara att konstatera att Socialdemokraterna cementerar sin position som ett skattehöjarparti utan gränser. Nu lägger man krut på att köra ifrån övriga länder  för att minimera risken att bli omkörda och tappa ledningen på listan.
Av tommy norum - 28 juni 2015 07:00Vill ni bli kåsör i bloggen ?  Jag efterlyser åsiktsdebattörer som  kan vässa pennan och ge uttryck för sina funderingar i bloggen med återkommande inslag. Politiker nu har ni er chans att förmedla  era politiska versioner om hur Åmål skall skötas i framtiden. Åmålsbor som är intresserad av samhällsfrågor är också välkomna at skriva av sin frustation i frågor som man har svårt att få media att ställa upp på i sina insändarsidorna .

Underskrift med eget namn är obligatoriskt för att komma i fråga.  Inga personangrepp är tillåtna .


Känner ni att ni har något att komma med i samhällsdebatten skriv då till mailadressen 

tommy.norum@telia.com   Inte för långa inlägg är en förutsättning för att bli publicerad . .

Av tommy norum - 27 juni 2015 07:00


Sven-Åke Runelid
Kravlöst gränsöverskridande.
Att tycka till om den oreglerade invandringen blir ofta en upprepning av vad de flesta redan tycker, men ingen gör något åt. Att med öppna hjärtan och stängd hjärna ta emot alla flyktingar skapar problem för kommuner, som inte har en chans att klara av tillströmningen.
Vi kan inte ta emot och bara förvara och stoppa undan alla flyktingar och hoppas att de skall sitta snällt i någon nedlagd militärförläggning och därmed vara tacksamma oss i all framtid.
Öppna era hjärnor politiker och sluta med ert strutsliknande beteende.
De enda som tjänar på denna naiva huvudlösa hantering är hyresockrarna, som äger flyktingbostäderna och SD.
Ställ krav !!!
Att om du kommer till Sverige och söker asyl gäller följande…
Idag gäller omvänd ordning och det är oftast flyktingarna som ställer kraven och testar var går gränsen. De vet. De kan. De har facebook. De har mallar på internet och kan knepen. De är inte dumma. De har rest långt för att nå Sverige. Det har kostat dem både kraft och pengar, en prestation väl värd att beundra.
Att vara kravlöst snäll är inte snällt, varken mot flyktingarna eller oss själva.
Alla talar om det. Alla har synpunkter, tycker, ondgör sig och ojar sig.
Vad gör vi nu lille du, som man säger i Danmark, ett land som har förstått problematiken och gått före med att ställa krav, som vi borde ta efter, som en god broder i Norden.
KOM IHÅG att det är inte flyktingarnas fel, så intet ont skall falla på deras axlar, utan felet är helt och hållet vårt eget.
Denna form av missriktad vänlighet skapar osäkerhet hos flyktingarna , kaos i kommunerna och bildar ghettoliknande förorter I Städerna och det är bara vi själva som kan rätta till det.
Att ställa krav är en bra början till självhjälp.

Sven-Åke Runelid


PS. Sänt till regeringskansliet och Migrationsminister Morgan Johansson. DSAv tommy norum - 26 juni 2015 07:00Varför är det så tyst på kommunhuset i Åmål ?  Det skrivs både i bloggar och i insändare men våra politiker föredrar att inte föra någon kommunikation via media till medborgarna .

Varför kan man fråga sig ?


Nog ingår väl det i det förtroendeuppdrag man fått att man kommunicerar med väljarna ?  Att låsa in sig i kommunalhuset utan att ha den minsta dialog med medborgarna utan in stället försöker man lägga locket på om ifrågorna blir för besvärande .

Är det den demokratin man strävar efter att bara göra sig tillgängliga i media när det är valtider ?  Sedan sluter man likt en mussla allt informationsutbyte med medborgarna. 


 

Man ställer  gärna upp  på fotografering när man tagit ett beslut .


Men om någon ifrågasätter besluten då blir det dödstyst bland de ansvariga politikerna där man tydligen anser att får fullmäktige  informationen så kan man strunta i vad medborgarna tycker i frågorna.  Nog skulle man önska lite mer diskussion runt besluten när medborgarna har synpunkter som går utöver det politikerna i vårt fullmäktige lyckas åstakomma  i debatten.  Svagt att gömma sig på kammaren när frågorna blir för besvärande och när man inser att argumenten inte riktigt räcker till i sitt försvar  det man beslutat om.  


 Dagens insändare i Synpunkt med rubriken - Ta bättre vara på Vänern  - av Lisbeth Vestlund FP kanske ändå ger en fingervisning om kvalitén på våra politiker och vilka intressen de föredrar för att föra fram i sitt förtroendeuppdrag

 

När får vi konkreta idéer på hur framtiden skola skall se ut eller  hur vi skall vi få omsorgen att fungera  med en allt fler äldre att ta hand om, hur skall man lyckas att intrigera våra nyanlända flyktingar så de får en ordentlig chans att komma in i det Svenska samhället. VI har massor av politiska utmaningar för att få samhället att fungera . 

Men var finns de politiska debattörerna i de frågor som är de viktiga i framtiden. Sluta lägg krut på det oväsentliga i det stora hela och  ägna er istället åt kärnområdena .


DET ÄR DET SOM ÄR ER HUVUDUPPGIFT I ERT FÖRTROENDEUPPDRAG. 


Allt för ofta  får man intrycket  att våra politiker och tjänstemän ser som sitt uppdrag att i första hand förse medborgarna med upplevelser där man skall roa sig men där man i alla fall i informationsflödet har en förmåga att glömma och informera om hur man tänker sig framtiden för våra kärnområden skola vård och omsorg. 


  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
<<< Juni 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards