Alla inlägg under september 2011

Av tommy norum - 29 september 2011 14:19


När man läser PD:s kolumn idag där redaktionschefen  Ove Rydh slår sig för bröstet med citatet: Efter tidningens "larm", då händer det saker. Det är väl där PD:s redaktion har satt ribban för hur långt man kan gå i sin grävande journalistik när en pensionär förtvivlat ondgör sig över formuleringen i kravbrevet när hon glömt att betala in hyran. Det är väl på den nivån vi har uppfattat att PD ligger i sin nyhetsförmedling om vad som händer i kommunen. 


              - Tänk om vi istället fått uppleva rubriker som -


: Kommunalråd och hög tjänsteman inom Åmåls kommun ljuger i   

  polisförhör.

: Kommunen betalar hyran för egenföretagare med en halv miljon        om  året

: Tjänsteman lurar politikerna, lägger kostnader där de inte hör   hemma.

: Kommunalråd hävdar fortfarande att det inte är subvention fast han är överbevisad att så är fallet.

:Tjänsteman i förvaltningen låter bli att ta in offerter.

: Politikerna följer inte sitt eget reglemente som de har beslutat om.

Jag skulle med lätthet kunna ge ytterligare ett 20-tal rubriksättningar i ämnen som inte intresserar herrarna i PD:s ledning.

Sådana petitesser att skriva om intresserar inte PD:s ledning men om det kommer en pensionär som inte betalat hyran i rätt tid och anser sig kränkt av formuleringen i kravbrevet då slår PD på stora trumman i sin nyhetsförmedling.

Vad skall man säga om en sådan prioritering i nyhetsfloran ?

Av tommy norum - 28 september 2011 18:01


Lyhördhet inför sina väljare det saknar tyvärr Anne Sörqvist (c) totalt har det visat sig när hon i NWT ger uttryck för sin frustration över att inte vindkraften i kommunen blev det hon och markägarna kämpat för.

Här åker man på storstryk vid senaste valet och tappade halva fullmäktigegruppen på grund av otydlighet i vindkraftsfrågan. Att man sen i sista  stund vände kappan efter vinden och föreslog en uppmjukning i vindkraftsparkernas etablering strax före valet med måttot det här är vi i nöd tvungna till för att få sitta kvar och bestämma i politiken.

Väljarna gick inte på den finten  utan sparkade ut Centern med dunder och brak ur kommunhuset. Förstår man inte den vinken från sina väljare utan fortsätter i samma stil  då har man sannerligen inget i politiken att  göra.

Att kalla vindkraftsmotståndare för gaphalsar och att väljarna inte vågat ta ställning för Centerns hållning med rädsla för trakasserier och där ordet lynchning förekommer i NWT:s artikel var ett billigt sätt att få förståelse för den massiva demonstration mot Centerns politik som väljarna gav uttryck i valet när de halverade Centern i kommunen. 

Politik det är att lyssna och förstå inte bara låta sina egna intressen styra och gå på som en ångvält utan också att känna vibbarna för vad de som de är satta att företräda har för synpunkter. Den förmågan har tyvärr Centern tappat för länge sedan i kommunalpolitiken har det visat sig med facit i hand efter deras härjningar med noll koll under en längre tid.

Anne Sörqvist (c) tror dessutom att många politiker, i flera partier, har backat i frågan på grund av rädslan att tappa stöd och förtroende från Åmålsborna. En helt naturlig reaktion från de politiker som förstår vilket mandat man har fått förtroende att företräda, väljarna. 

Men i Anne Sörqvist värld där är det inte väljarnas mandat  man är satt att företräda i politiken utan sina egna och när man inte får förståelse för sin sak så beror det på gaphalsar och rädslan för att lynchas när man inte har samma åsikt som Anne Sörqvist (c).

Gud bevare mig för den inställningen i politiken när man låter maktfullkomligheten styra istället för  argumenten .     

Det vore nog en välgärning för framförallt Centern om de tunga politiska uppdragen i fortsättningen togs över av någon annan om man skall ha någon chans att komma tillbaka med  förnyat förtroende i kommunalpolitiken.  

Av tommy norum - 27 september 2011 09:13

Nog är den lokala tidningen viktig har Sune Tholin som rubrik i sin krönika idag.  

Där får också kommunen en släng av sleven med bitterhet av att de startat en informationskrift för kommuninnevånarna.


Normalt har lokaltidningen en stor roll att förmedla nyheter i dess spridnings-område där idrott och allmäna händelser får plats i nyhetsfloran och där det sällan eller aldrig kontroverser förekommer.


Men tyvärr har PD blivit en megafon för högst personliga åsikter där Sune Tholins idéer sätter sin prägel på vad som anses är rätt och fel och där information mörkas när det inte stämmer överens med ansvarige utgivare och ägare Sune Tholins uppfattningar.


VI  har ett bild  i dagens tidnings reportage när de som varit mest involverade i konstigheter i kommunens verksamheter på senare tid , Kurt Svensson och Tommy Jingfors tar varandra i hand .

Ett radarpar som senast ljög ihop sig när de hos åklagaren påstod att några subventioner det fanns inte i Hamnterminalaffären.

Eller nu när revisionsraporten om samhällsbyggnadsnämnden kom ut där både Tommy Jingfors som verksamhetschef och Kurt Svensson som den politiske ledaren fick på nöten att de inte följer reglementet som styr hur man skall förhålla sig i sitt utövande.


Eller alla konstigheter om hur omdisponeringar av konton mellan verksamheterna i Samhällsbyggnadsförvaltningen florerat för att dölja kostnader där de hör hemma.

Eller att hela verksamheten har bedrivits utan att ta in de offerter som enligt reglementet säger och där gratulanterna nu stod i kö för att tacka Tommy Jingfors

för hans generositet med våra skattepengar.( se bild i tidningen ).


Inget av detta och lite till vägrar Sune Tholin låta läsarna ta del av i sin tidning utan i stället så använder han sin tidning till att  ge sig på budbäraren till alla konstigheter och kallar honom bluffmakare och påstår att han har lurat kommunen i en fastighetsaffär och skall hålla tyst i sammanhanget. Rena bluffinformation som inte går att bemöta


Med den inställningen till vad som är viktigt information i en lokaltidning så tror jag nog att vi kan vara utan PD i fort-

sättningen.

Kanske skall vi läsare skall börja säga upp  abonnemanget  för att få PD:s ägare att förstå att de är inne på helt fel spår i sin journalistik för att få förtroende.


Det kanske  är det som utesluts i PD:s nyhetsflora som är viktig för läsarna inte Sune Tholins högst privata funderingar där han skyddar sina kompisar genom att utesluta besvärlig information om dessa i sin tidning. Och där Tommy Jingfors bravader i kommunens tjänst är ett slående exempel på detta.              

Av tommy norum - 25 september 2011 10:04

Tänk att hederlighet och moral kan uppfatts på så olika sätt slår det mig när jag läser Björn Aréns insändare i PD:s Synpunkt.  


Här har vi på ena sidan folk som tycker att när det gäller hamnterminalens uthyrning till en ny hyresgäst - fast den i alla delar följer den upphandlingsprocedur som lagen förespråkar, där man tar den hyresgäst som enligt offert är beredd att betala högst hyra - ändå förespråkar det gamla avtalet. Fast dom vet att det  innehöll betydande subventioner och kom till på ett regelvidrigt sätt enligt kommunallagen.

När då en ny politisk ledning får möjlighet att riva upp det gamla avtalet (på grund av branden), helt enligt lagen och får möjlighet att få täckning för våra ( skattebetalarnas ) investeringskostnader då blir man  upprörd och kallar detta ohederlighet och inte moraliskt försvarbart. I det läget börjar man också tala om dåligt företagarklimat i kommunen. Och upp i allt detta står tidningsägare och basunerar ut sina åsikter och försvarar hyresavtalet med Dalbobåtar.  

Å andra sidan finns det då folk som är upprörda på vilket sätt våra politiker och tjänstemän förvaltar våra tillgångar där man utanför kommunallagens gränser delar ut våra skatter till enskilda företagare som snedvrider konkurrensen och sedan  förnekar det hela.  Och upp i allt detta vägrar tidningsägare informera om fakta i hela affären.  

Är det moralen och hederligheten mot den enskildes eller mot kollektivets intresse som politikerna har att ta ställning till i sin politiska gärning när man vet att hyreskontraktet med Dalbobåtar inte kom till på rätt sätt. 


En fråga som företagare, tidningsägare och övriga medborgare borde ta sig en funderare över när man ger sig in i debatten.

Av tommy norum - 22 september 2011 16:01

 I tennishallen fredag 23 september inbjuds härmed alla som på ett eller annat sätt skott sig på skattebetalarna genom att slippa lämna offerter på miljontals kronor under åren, långt ifrån det reglemente som styr regler för offentlig upphandling. Något som Tommy Jingfors i sin roll som förvaltningschef totalt struntat i.


Han har under åren struntat i kommunallagen genom att i sin roll som chef delat ut hyresrabatter, bjudit på hyror, energi utan ordentliga politiska beslut i ryggen.

Han har varit generös med bidrag i fritidssektorn men har haft svårt att lägga kostnaderna i den verksamhet de hör hemma.

Han har lurat både revisorer och fullmäktigeledamöter genom att konsekvent under de sista 10 åren bokfört kostnader där de inte hör hemma och på inget sätt klargjort omständigheterna varför och i vilket syfte omdispositionerna  kommit till.


Grattis ni som vill hedra det förhållningssättet till hur våra förvaltningar skall skötas ni är välkomna att ge Tommy Jingfors ett rejält handslag på Fredag.


Vi andra är nog glada att råttorna försvinner från det skepp som håller på att sjunka på grund av deras inställning hur en kommuns verksamhet skall skötas.


Vi kan ju hoppas att det finns fler råttor både inom politiken och tidningsvärlden som till slut kommer till insikt om vad de håller på med och lämnar skeppet innan de ställer till med mer elände i kommunen.      

Av tommy norum - 22 september 2011 10:35

Fallskärmar delas ut för miljoner till våra före detta heltidspolitiker skriver PD i dag


Själv skrev jag en insändare i PD för ett antal år sen där jag redogjorde för turerna runt pensionerna. Efter att ha läst beslutsprotokollen för de pensionsbeslut som var tagna för våra 3 senaste heltidsanställda politiker så visade det sig att Gerhard Jansson (s) tillträdde sin befattning med ett anställningskontrakt som innebar 1 års avgångsvederlag. Detta ändrades före Gerhard Janssons avgång till att omfatta pension till 65 års ålder.

En dyr affär för oss skattebetalare när de socialdemokratiska partibröderna fixade till en ny överenskommelse. Här får man verkligen insyn i vilket intresse man prioriterar i sin politiska verksamhet. Inte är det kommunens intresse som kommer i första hand. 


När det gäller före detta kommunalrådet Jan-Erik Mollving (S) och Ulla-Britt Johansson (c) uppfyllde inte heller de kriterierna för att få pension till 65 år med de förutsättningar som gällde vid tillsättandet.

Men att få tillgodogöra sig tiden som fritidspolitiker i 3 år med 40% arbetsinsats i förhållande till en heltid så såg partibröderna till att ordna pension även till dessa.


En dyr affär för oss skattebetalare när de ändrar ingångna avtal för att tillgodose partibröderna med arbetsfria inkomster i åratal och som väl nu hitills har kostat oss mellan 6-7 miljoner kr.

Här finns det ingen politisk ideologi i botten som man annars hänvisar till i sitt politiska arbete . Här är det ren och skär girighet som styr handlandet. 


En eloge till förra kommunalrådet Kurt Svensson (c), han var den enda som som då reserverade sig mot besluten med motivering att ingångna avtal vid tillsättandet av kommunalråden skall gälla. En inställning som fler borde ha haft tycker man.

Politikerna fick ju förra året chans att ändra reglementet och villkoren för hur politikers  förmåner skall komma i linje vad öviga i samhället har för villkor, men avstod för att göra en förändring. Detta kanske speglar att girigheten fortfarande finns kvar bland våra kommunpolitiker när man inte vill inrätta sig till de villkor som  övrigt folk får rätta sig efter. 

Vem skulle inte vilja ha arbetsfria inkomster efter 50 års strecket men det är nog bara i politikervärlden man kan skaffa sig sådana möjligheter till inkomster där man i demokratins anda tar beslut för sig själva och sina politikerbröder  långt ifrån sunt förnuft och vett. Denna farsot som spridit sig bland våra politiker i alla läger och där väl våra valda riksdagsmän har satt ribban hur långt man kan gå i att skilja sig från mängden i de bestämmelser de själva varit med att rösta om skall gälla oss vanliga medborgare.  

  


Av tommy norum - 19 september 2011 16:17


   Kommunen avisar Dalbobåtars krav - stor rubrik i PD


Björn Larsson vårt ( Åmåls kommun ) juridiska ombud  ser inte någon rättslig grund för att Åmåls kommun skulle ha något skadeståndsansvar till Dalbo-Båtar på grund av att man skaffar en annan hyresgäst till Hamnterminalen.

Med utgångspunkt från värdet på Dalbobåtar och på ett resultat på minus 499 000 kr per år 2007-2009 som gör att företaget betingar ett värde av noll kronor så är det ganska magstarkt att genom advokat försöka få till att skadan och ersättningen som Dalbobåtar anser sig vara berättigad till skulle uppgå till 8 miljoner kronor.

Om nu Sten Lindström tror som han skriver i sin artikel i PD  att det Dalbo-båtar lagt ner i fastigheten som eget arbete skulle öka värdet från drygt 9 miljoner till 30 miljoner som blev kostnaden för  återuppbyggnaden som försäkringsbolaget stod för är han nog ute och cyklar.

Det värdet speglar bara återuppbyggnadskostnaden och har inte något med Dalbo-Båtars insats att göra. 


Sen är det nog så att det nya värdet ligger inte alls till grund för det nya hyresavtalet som PD:s Sten Lindström påstår utan det är fortfarande ursprungsvärdet på ca 10 miljoner som ligger till grund för hyressättningen.

Samma värde som borde legat till grund för Dalbo-båtars hyra på sin tid. Men där ordnade Tommy Jingfors och Kurt Svensson -i strid mot kommunallagen - till det så att Dalbo-båtar klarade sig med att betala för ca 5 miljoners investering och där sen resterande kapitalkostnader skickades till skattebetalarna, ca 0.5 miljoner per år. Ett förhållande som de hårnackat förnekat bland annat i polisförhör trots en stor enighet bland de flesta politiker och tjänstemän om det faktiska förhållandet, att så är fallet.


En subvention som PD:s ansvarige utgivare Sune Tholin tycker att kommunen skall  fortsätta med.  Skulle inte skada om Sten Lindström och för den del också Sune Tholin läste  på ordentligare innan man  går ut i tryck då kanske läsarna får en rättvisare  bild av hela affären.  

Av tommy norum - 15 september 2011 10:24

  
I efterdyningarna efter den rapport som de externa revisorerna lämnade efter sig som har rubriken Intern kontroll avseende inköp, framförallt då i Samhällsbyggnadsnämnden under den förra mandatperioden, börjar tankarna snurra runt och man börjar ifrågasätta hela det politiska upplägget där man tar in folk från gatan  släpar in dessa i en byråkratisk miljö där avståndet mellan idéer - beslut- verkställighet  i många fall verka oändlig och där man utan att få reda på förutsättningarna skall försöka verka i den politiska församlingen.

Här pratas det visioner om hur kommunen skall utvecklas och där man i brist på dessa tar in konsulter för att få fram förslag i ämnet.


Kanske skulle man börja visionsarbetet i toppen av pyramiden i den hierarkiska organisationen som politiken består  av där det är en handfull personer i kommunstyrelsen som i princip styr kommunen och där fullmäktige blir i någon form ett transportkompani utan någon egentlig praktisk makt och där ledamöterna i repektive block före en omröstning blir tillsagda hur de skall rösta. 

Om man  då i kommunstyrelsen eller i de politiska nämnderna  inte har en susning om under vilka villkor  man har att driva sitt politiska arbete där regler och reglementen styr förutsättningarna  för att vi skall få beslut som tar tillvara väljarnas intresse på ett godtagbart sätt , då kommer detta kaos i förvaltningarna att fortsätta där personliga tolkningar vad som är rätt och fel och där kommunens bästa med utgångspunkt från högst privata värderingar ligger i botten för  besluten.

  

Det första som bör ske för nytillkomna politiker det är att de får ta del av den kommunallag som styr förhållandet hur en politiker  får och inte får göra i sitt beslutsfattande.


 I Åmåls kommun så bör hela den sittande församlingen i fullmäktige ta del av denna information då kanske vi i fortsättningen  slipper dessa fadäser när man släpper igenom beslut som ligger långt ifrån vad  kommunallagen säger utan att någon av de trettio ledamöterna reagerar.


Framförallt så är det både skamligt och framförallt generande när våra kommunalråd som skall vara de ledande politiska företrädarna är totalt ovetande om vad de har att rätta sig efter.

Här tar man beslut om ett reglemente men struntar totalt i att följa detta. Här tar man politiska beslut i fullmäktige om investeringar i tiomiljonerklassen med klara direktiv från fullmäktige  förutsättningarna för beslutet, men totalt struntar i detta. Listan kan göras lång vad våra politiker i kommunstyrelse och nämnder låter slinka igenom utan att man där tar hänsyn till de regelverk som finns och som man skall ta hänsyn till i sitt utövande.


Kanske skulle man börja  visionsarbetet med att sätta våra politiska företrädare på skolbänken så de får klart för sig vad de har att rätta sig efter i sin politiska gärning. Detta skulle utan tvekan bli ett lyft för kommunens innevånare och som på sikt skulle utveckla kommunen i rätt riktning .


Sen får nog de politiska partierna om de skall få fortsatt förtroende vid nästa val vara beredda på att rensa bort de politiker som inte själva har vett och förstånd  att  förstå innebörden vad de ställt till med och avgår.

Här finns det personer som ett tiotal år varit med i komunstyrelsen och nämnder och som har en stor del i den kultur som spridits där ordning och reda varit obefintlig i styrandet. Personer  som nu borde lämna plats för en ny genaration förhoppningsvis mer pålästa på vad det politiska uppdraget ställer för krav för att förvalta kommuninnevånarnas tillgångar på rätt sätt. 

Det borde kännas lite generande för de politiska partierna att i fortsättningen ställa upp och försöka få förtroende för sin politik  med ett garde  som så tydligt inte förstått de villkor som styr förutsättningarna  för att driva kommunalpolitik  för kommuninnevånarnas bästa.


Om inte annat kommer jag vid nästa val i denna blogg uppdatera läsarna om det bagage som vissa politiker- om de ställer upp till omval- i alla partier har med sig och som i ledande ställning bidragit till den kultur som varit förödande inte bara för vår ekonomi utan även lagt grunden till ett politikerförakt som inte är bra för vår demokrati.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5 6 7 8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28 29
30
<<< September 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards