Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Onsdag 13 nov 11:45

 

 

 

Visa källbilden

Leif Östling intervjuas av Mikael Wilgert i Swebb TV något som fick det etablerade PK etablissemanget att reagera.   

 

 

 


Leif Östling - fd vd på Scania och Volkswagen - skräder inte orden i sin lördagsintervju i Youtube-kanalen Swebb TV. Något som fick delar av PK etablissemanget att gå i taket. Man måste ta i beräkning att när så många invandrare kommer från Mellan Östern och Afrika där man levt i samhällsstrukturer som vi lämnade för över 100 år sedan med helt andra kulturer så borde vi inse att drömmen om det mångkulturella samhället har misslyckats menar Leif Östlund. Han berättar vidare att på fabriken i Oskarshamn så har flera anställda födda i Afrikanska Somalia svårt att komma i tid för det var man inte van med, dels att jobba i team och av de hundra anställda som fick arbete på fabriken så var det bara 10 st som orkade stanna kvar och arbeta vidare.

 

Något som fick de etablerade medieföretagen att reagera där SVT till och med I någon sorts konspirationsteori drog till med att kanalen hade något med vit makt att göra. Inte lätt att när det finns konkurrerande kanaler som har mage att referera om konstaterade samhällsproblem som man själva vägrar att ta upp för att det kan uppfattas som rasistiskt. Tydlig är väl att media har som vanligt problem med att tolka verkligheten som den är när man försöker få till att Leif Östlunds konstaterande om de verkliga förhållandena på fabriken i Oskarshamn blev det i media beskrivet som hans åsikter utan att vilja gå in på om hans konstaterande om verkligheten var sanna.

Hemska tanke att börja att gräva i något som visar sig vara sannt  Problem där kulturen från hemländerna också sätter sina spår i svårigheten att integrera dem till det svenska samhället. Något som man inte kan rapportera om för det kan ju få återverkningar som kan utmynna i rasismen. Bäst att hålla tyst så länge det går som man gjorde i ökningen av våldtäkterna eller informationen om hur den etniska uppdelningen var i våra fängelser, eller dessa utanförskapsområden som växte upp som svampar ur jorden runt våra storstadsområden där det tog åratal för media att ta upp men där det till sist blev utländska TV bolags rapportering om förhållandena som till slut fick SVT och den svenska PK media att vakna upp.

 

Men det är väl så som media med SVT arbetat i flera år där man vägrar konsekvent att bemöta fakta om man vet att det på något sätt skulle ifrågasätta den politiska agenda man står för. Det gäller både i flyktingfrågan, klimatfrågan och i det mångkulturella samhällsexperimntet som pågår för fullt. 

TN   ANNONS
Av tommy norum - Tisdag 12 nov 13:37Visa källbildenMan kan undra hur våra politiker tänker när man ena stunden försöker få bukt med den skenande  brottsligheten, det skenande utanförskapet, de skenande skolresultaten, den skenande otryggheten i samhället samtidigt som man borde veta att det är den skenande invandringen som är boven i dramat där samhället med politikernas goda minne låtit bli att anpassa samhällets resurser för att möta anstormningen och där skolan är den verksamhet som blivit mest utsatt.

 

Utan varken utbildad personal som räcker till eller övriga resurser i kommunerna tvingar de ansvariga politikerna i riksdagen dem att ta emot tiotusentals nya elever som många gånger ligger långt efter i kunskapsnivån de svenska barnen. Här har man i åratal förpassat in de nyanlända i sina respektive åldersklasser och inte efter deras kunskapsnivå. Resultatet av den politiken är det vi nu skördar frukterna av i samhället. Bland de nyinvandrade tar tolv procent av eleverna studenten, medan siffran för svenskfödda är 71 procent. Var många av de närmare 80% med invandrarbakgrund tar vägen utan en avdikat utbildning, utan anhörige referenser som många svenskar har att falla tillbaka på för att få en chans att komma in på arbetsmarknaden - det är det vi nu ser många exempel på ute i samhället. Om inte annat så borde statistiken över våra fängelsekunders etniska bakgrund ge en fingervisning om den saken.  

Det borde inte våra ansvariga politiker bli förvånade över. Många utbildade lärare har slutat, oron och stöket i klassrummen ökar, där lärandet blir lidande. Detta har pågått de senaste minst 20 åren och fortsätter fortfarande - men politikerna verkar fortfarande inte förstå sambandet mellan ökande invandringen de försämrade skolresultatet och den ökande brottsligheten utan fortsätter med sin migrationspolitik helt obekymrade över konsekvenserna . Sverige fortsätter att ta emot lika många per år som de övriga nordiska länderna tillsammans utan att fortfarande klarat av att anpassa resurserna till den ökade befolkningens behov.

 

Att sedan kriminologer visar att Sverige är värst i Västeuropa när det gäller unga i åldern 15-29 år där Sverige sticker ut i statistiken – inget annat land i Västeuropa har så många i den åldern som är inblandade i skottlossningar och dödsskjutningar. Det sa kriminologen i  Aktuellt. Han säger att man inte kan veta exakt vad det beror på att Sverige sticker ut så pass i statistiken.

Att man sedan försöker analysera varför det är så där man gärna lämnar politikernas anvar för skolan utanför,  utan hänvisar till  exempel sekretesslagstiftningen. I Sverige har vi en sekretesslagstiftning som sätter käppar i hjulet ganska konstant.  Migrationsverket, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och polisen får inte lov att dela viss information med varandra. Det problemet har inte Danmark, som varit mycket snabbare med att gå in med diverse förebyggande åtgärder. Men också strängare lagar, som visitationszoner.


Men att hänvisa till samhällets misslyckande utan att informera om att det är de ansvariga politiker som i sina prioriteringar låtit bli att anpassa resurserna under flera år till den rådande situationen och där skolan varit akileshälen i den politiken- den förklaringen vill man helst tala tyst om utan man fortsätter att föröka släcka bränder där man hela tiden fyller på med nytt bränsle. Det borde våra ansvariga politiker för länge sedan förstått är ohållbart i längden. 

tn         

 

ANNONS
Av tommy norum - Måndag 11 nov 15:45

Vänsterpartiet har med Jonas Sjöstedt som partiledare ambitioner att ta över hela det privata näringslivet i sin socialistiver. Han vill ha ett Sverige där arbetarna genom facket tar över kontrollen över de privata företagen.
Man kan ju undra vad som försiggår i huvudet på de som tänker rösta på Vänsterpartiet vars mål är att socialisera alla privata företag och skrämma bort kapitalet från Sverige genom att beskatta det hårdare. Att hägra mot ett mål som i praktiken kommer att betyda att medborgarna som i alla andra socialistiska länder får dela på fattigdomen i stället för rikedomen kan väl knappast vara något att stå efter ?  Vad händer när både kapital och vår kunskapselit söker sig i från Sverige? Blir det då en ny berlinmur som kommer upp för att hindra medborgarna att lämna landet?   Eller tror Jonas Sjöstedt i sin naiva inställning till sin ideologi att också andra länder skall ta till sig Jonas Sjöstedts naiva drömmar där socialismen skulle vara lösningen för ett jämlikare samhälle.


Fråga de som nyss lämnat bojorna från socialismens bödlar runt om i Europa om de vill gå tillbaka till den ordningen där man fick ha taggtrådsstängsel och beväpnade vakter för att hindra medborgarna att fly till västs frihet när det visade sig att socialismen inte höll måttet på den ekonomiska utveckling man trodde sig kunna få genom socialism och planekonomi. 

Jonas Sjöstedt var ju kommunist ända fram till 3 år efter murens fall och stod för de kommunistiska värderingar där mark, privata företag skulle socialiseras där arbetarna skulle bestämma men som i praktiken blev politiker med rätt partibok som tog över. Där man till och med förbjöd fackföreningar som inte var godkända av kommunistpartiet.


Inte så konstigt att Jonas Sjöstat hade svårt att nämna ett enda land som med socialismen som riktmärke har fått det bättre än här i Sverige. För det finns inga sådana länder. Däremot finns det åtskilliga exempel på länders utveckling där väl Sovjetunionens socialistiska planekonomi som man införde efter kriget på våra öststatsländer med Östtyskland som är ett bra exempel skillnaden på  2 politiska system kan få på den ekonomiska utvecklingen för medborgarna. Medan Västtyskland blomstrade så gick det socialistiska Östtyskland i stå och där kommunister blev tvingade att stänga gränserna för att inte helt tappa sin befolkning till det demokratiska västtysklandet som med sin marknadsekonomi blomstrade.


Vi har Kina kontra Japan där Kina i det längsta höll sig till socialismens planekonomi och styrde folket med järnhand som blev allt fattigare. Japan däremot blomstrade ekonomiskt i sin demokrati med marknadsekonomi.  Numera har Kina förstått marknadsekonomins fördelar där man nu tillåter privat företagsamhet som fått landet på kort tid blomstra ekonomiskt.    


För att inte tala om Nord kontra Sydkorea. Eller Kuba som i sin socialism inte förmått att höja medborgarnas standard till en dräglig nivå och har hållits under armarna av det socialistiskt styrda Venezuela med sina oljeinkomster men där man inte lyckats skapa något hållbart för befolkningen trots sina oljemiljarder. Det allt mer statskontrollerade näringslivet har nära nog kollapsat på grund av en ofantlig misskötsel och korruption. Inte ens oljepengarna verkar kunna hålla Venezuela flytande. Kunskapseliten och investerare lämnar landet och socialismens främsta företrädare i Latinamerika har mörka dagar framför sig.


Så hur Jonas Sjöstedt skall kunna få medborgarna att tro att går man över fullt ut till ett socialistiskt samhälle där privata företag och mark skall socialiseras där det i praktiken blir fackets representanter och politiska funktionärer som skall leda det svenska näringslivet i fortsättningen. Att det kommer att ta bort klasskillnaderna i samhället blir nog en gåta för de flesta när man ser facit på hur socialismen totalt misslyckats med den uppgiften runt om i världen. Där lämnar i stället kunskapseliten och kapitalet landet.


Kan bli en kostsam historia för medborgarna i hans socialiseringsiver. Jonas Sjöstat informerade tittarna i en utfrågning om att han inte var främmande för att ta pensionärernas sparade miljarder i pensionsfonderna för att utföra sin politiska naiva socialistiska drömmar. Det borde få en och annan att tänka till . Det vi kan konstatera är att före detta kommunisten Jonas Sjöstedt, partiledare för vänsterpartiet visar i svt:s utfrågning att  de kommunistiska ränderna verkar sitta hårt i hans själ. 

tn

Av tommy norum - Söndag 10 nov 12:18Regeringen har fått direkt hotline till Facebook – ska ta bort ”orimliga saker” och ”problematiska kampanjer” 


  

Filmen om socialdemokraternas mörka sida som man på alla sätt försöker stoppa genom att censurera bort filmen på Facebook. Alla problematiska kampanjer som drabbar Socialdemokraterna och som riskerar deras egen politiska överlevnad skall plockas bort från Facebook är tydligen ordern.
När man inte klarar av att med sakliga argument bemöta innehållet i filmen då tar man till den nakenhet som visas i de dokumentärfilmer i inslaget som visar de övergrepp som sker mot enskilda individer med Socialdemokraternas goda minne som ett skäl till att censurera och blockera vidaredelningar av filmen.
 
Det finns många mörka sidor speciellt under andra världskriget som kommer under lupp i filmen. Sveriges malmtransporter till Nazisternas krigsindustri var en anledning till Tyskarnas uthållighet och förlängning av kriget. För att inte tala om dessa trans tåg med militärtrupper och krigsmaterial som tilläts av den svenska regeringen.
 
Medan övriga Europa härjades av nazistiska trupper med död och förstörelse i spåren av deras framfart så var Sverige den viktigaste kuggen i Tysklands krigsindustris överlevnad med den malm man levererade i stort sett under hela andra världskriget. . Så det där med att kasta sten i glashus genom att anklaga enskilda medlemmar i andra partier att ha nazistiska rötter när man i filmens verklighet ser hur det socialdemokratiska partiet i princip uppförde sig som en bundsförvant till Hitler och hans följe.

 


Bildresultat för ett folk ett parti samtiden

Här är några hållpunkter till det långa innehållet i dokumentärfilmen:
00:00:00 – Prolog
00:03:38 – Rasbiologi
00:23:06 – Nazisterna
00:43:26 – Judarna
01:08:55 – Tandexperimenten
01:19:34 – TvångssteriliseringarnaKlicka på någon av adresserna för att ta del av filmen som man på alla sätt försöker stoppa genom att censurera bort filmen på Facebook

karlskronabloggen.se/2018/08/01/ett-folk-ett-parti-socialdemokraternas-historia/?fbclid=IwAR1S_MiLIC5ADpfjibHQs49qGKELREP1Szw-iy7AwCLjjSurrGPmeoUDP6c


https://www.youtube.com/watch?v=W56ZKUVECWs&feature=youtu.be


https://youtu.be/W56ZKUVECWs


“Socialdemokraterna har en unik ställning i svensk historia. Inget annat svenskt parti har haft sådan makt och inflytande över det svenska samhället och vår befolkning. Inget annat svenskt parti har heller inte kontrollerat och censurerat media i den omfattning som Socialdemokraterna har gjort. Inget annat svenskt parti har gjort rasbiologi till en vetenskap och delat upp befolkningen efter ras samt genomfört medicinska experiment på hjälplösa patienter. Inget annat svenskt parti har systematiskt tvångssteriliserat sin egen befolkning. Inget annat svenskt parti har i så hög grad hjälpt Nazityskland samtidigt som man aktivt förvägrat judar på flykt en fristad. Inget annat svenskt parti har i sådan utsträckning berövat kvinnor möjligheten att sätta barn till världen.

Det här är historien om Socialdemokraterna, så som den aldrig berättats förut.”

Av tommy norum - Onsdag 6 nov 11:01 

Hur skall medborgarna få förtroende för ett Säpo som själva påstår att det finns tusentals radikala islamister i Sverige ? När man inte ens klarar av hålla koll på en av dessa som man klassat som ett hot mot rikes säkerhet ?    


Befinner sig SÄPO i någon sorts låtsasvärld när de tror sig ha kontroll av säkerhetsläget  i landet ?  Här är de sex salafistiska förgrundsgestalterna som anklagas för att utgöra hot mot rikets säkerhet och ska utvisas till sina ursprungsländer kan nu kan fortsätta sprida sina läror i frihet i sitt bejakande av våldsuppmuntrande islamism.

 
Man blir ju lite förundrad när det nu visar sig att  en av dessa personer som klassas som ett hot mot rikets säkerhet av Säpo försvinner så där utan vidare. SÄPO  verkar leva i någon slags låtsasvärld där man försöker invagga medborgarna i någon form av säkerhet  genom att påstå att de har läget under kontroll. Man kan ju undra när man gjort sken  av att man har kontroll över dessa IS soldater som väller in i Sverige för närvarande men lyckas inte ens bevaka en person som klassas vara ett hot mot rikes säkerhet.
 
Nog är det lite naivt av SÄPO att tro man har full kontroll genom att låta en anmälan till polisen då och då vara den kontroll SÄPO  tycker räcker för att hålla koll på personer som klassas som ett hot mot rikets säkerhet. Att sedan inte de anklagade följer den uppmaningen utan förvinner så där hux flux verkar tydligen inte beröra SÄPO särskilt mycket lika lite som dessa hemkommande IS soldater som man hävdar man har koll på men som visar sig en del  härjar runt i samhället med rån och våldsamheter i spåren efter sig.  
Det är väl lika naivt som när poliserna i de utsatta områdena skickar brev till banditerna att nu får ni sluta och ha ihjäl varandra eller när man delar ut handband eller bjuder på kaffe för att ställa in sig hos buset. Man tar sig för pannan när myndigheter likaså våra ansvariga politiker lever i någon sorts låtsasvärld så långt från verkligheten som det överhuvudtaget går. Man försöker så gott det går  sopa undan spåren av konsekvenserna av sin politik där en naiv migrations politiken är den klart största anledningen att det ser ut som det gör i dag. Något som man fortfarande vill blunda för och inte låtsas om att sedan en klar majoritet av de intagna dömda för grov brottslighet , mord eller våldtäkter har invandrarbakgrund är inget som de ansvariga politikerna verkar vilja ta till sig. 

tn

Av tommy norum - Tisdag 29 okt 17:43Visa källbilden

Regeringen måste beordra polis, åklagare, domstol, skatteverk, och militären att avdela personal till ett operativt nationalgarde för rikets inre säkerhet och tilldela dem ekonomiska resurser utöver det vanliga skiver Sven-Åke Runelid .
Sven-Åke Runelid
·

Öppet brev till regeringen


Vi måste öka brottsligheten för att minska den.En paradox i sin tvetydighet men ändå den enda möjlighet till en förändring. Ett samhälle som hela tiden är tvåa på brotten blir som för det lag som är tvåa på pucken- man förlorar matchen.


Att rycka ut och släcka oroshärdar, när det hela tiden blossar upp nya, känns uppgivet och hopplösheten sprider sig i leden. Det är dags att vända på kuttingen!
Regeringen måste beordra polis, åklagare, domstol, skatteverk, och militären att avdela personal till ett operativt nationalgarde för rikets inre säkerhet och tilldela dem ekonomiska resurser utöver det vanliga.
Tillsätt 300 poliser i varje polisregion samt personal från de andra myndigheterna i en kraftsamling värt namnet. Uppdraget blir att angripa roten till det onda i en operation typ ”rent mjöl i påsen”.
Ett samlat totalangrepp mot all droghandeln, som i förlängningen tillintetgör de kriminella gängens möjlighet till snabba cash.
Rent statistiskt kommer narkotikabrotten att öka lavinartat i början för att så småningom minska drastiskt. Om man ger nationalgardet en möjlighet att hänga på över tid så kommer de att jaga ”buset” till vägs ände och göra deras verksamhet till ett rent helvete.


Militären? Ja, kan vi skicka fredsbevarande styrkor till främmande länder borde vi kunna använda samma enhet i de inhemska områden där händelser idag närmast liknar inbördeskrig.
Kraftsamla och se till så att vi återtar initiativet och blir bäst på plan.

Av tommy norum - Fredag 25 okt 12:15

86 procent av de brott som hanterades under första halvåret 2016 var vardagsbrott. Närmare bestämt 655.580 stycken. Men bara 14 procent, eller var sjunde, av dem klarades upp. Över hälften av alla vardagsbrott skrevs av direkt utan att någon brottsutredning bedrivits. Med den statistiken i ryggen så kanske det inte är så lätt för medborgarna att känna trygghet i samhället.  


– De som är med i Facebookgrupperna är de som skapar otryggheten när de översköljs av allt som är dåligt, säger kommunpolisen Magnus Nilsson. Foto: Tove Tikkanen Jönn/SVT


Är det inte för lättvindigt att komma undan sitt ansvar för den otrygghet som allt fler kommuninnevånare känner i dagens samhälle genom att peka på att det är allt dåligt man översköljs med på Facebook sidorna som är orsaken  – det är rån, det är ungdomar hit och dit, en del är fakta, en del är missuppfattat och en del är hitta på – om det här är medborgarnas  primära nyhetskälla så är det inte konstigt att trygghetssiffrorna är låga uttalar sig en lokalpolis i Upplands-Bro om.

 

Kanske också polisen skulle ta in media i sammanhanget eller varför inte SVT:s nyhetsutsändningar som nästan dagligen sprutar ut mord, överfall, bränder i en verklighetsbild som helst polisen vill slippa höra talas om. Att rapporteringen är ett bevis på polisens misslyckande i sin myndighetsroll där allt färre brottslingar blir lagförda utan smiter undan lagens långa arm där det i stort sett numera är så gott som riskfritt i dagens Sverige att begå brott. Det är bara att ta del av den skrämmande statistiken över hur många % som blir uppklarade i våldtäktsanmälningar- grövre brott - mord- sprängningar och skjutningar - småbrott i butiker eller bostadsinbrott för att inte tala om cykelstölder där inte ett enda blivit uppklarat av de 60 tusen cyklar som själs varje  år- Gamla rånas på sina besparingar både på nätet och ute bland folk, barn  rånas på både märkeskläder och mobiltelefoner mitt på ljusan dag.

 

Stöldligor opererar runt om i Sverige och har så gjort i flera år och där polisen står maktlösa  där både stora stulna arbetsmaskiner i parti och minut går i skytteltrafik ut från Sverige, båtmotorer likadant. Kommunerna får anställa egna ordningsvakter på offentliga platser för att stävja oroligheter.  I det läget så ondgör sig en  kommunpolis i Upplands-Bro att det är Facebooks fel att folk känner sig otrygga . Att det kanske är konsekvenserna av den förda politiken och polismyndighetens oförmåga att stävja och lagföra brottslingar tycks inte finnas på kartan som en tänkbar orsak för att folk känner sig allt mer otrygga i samhället.

 

Rolf Andersson i Falun fick sin båt stulen. 45 minuter efter polisanmälan var förundersökningen nedlagd visar väl att för de som gör sånt här är det ju mer eller mindre riskfritt. l,

Det är bara att konstatera att det samhällskontrakt som myndigheter och politiker har att leverera gentemot medborgarna  har fallerat. Och att skylla på Facebook grupper är väl ett skamligt sätt att försöka krypa undan sitt ansvar när medborgarna runt om i landet känner sig allt mer otrygga i samhället.  .    
tn


Av tommy norum - Torsdag 24 okt 10:02


Medan rubrikerna duggar tätt i media hur kommunerna upplever sin ekonomiska situation så är den rödgröna regeringen kallsinniga över situationen och vägrar fullt ut ta det ekonomiska ansvaret för sin politik.     Hur tror sig regeringens företrädare att man sig skall komma runt det faktum att när man  ignorerar kommunernas förtvivlade rop på hjälp - också blir en reaktion i  medborgarnas politikersympatier- när de blir tvingad att skära i välfärden och höja kommunalskatterna och får stå för de ekonomiska konsekvenserna för en omöjlig naiv migrationspolitik som man beslutats om i riksdagen. Att inte rektionen av den politiken kommit tidigare runt om i Sverige bland medborgarna är väl den naiva inställningen många kommunpolitiker haft inte minst hos de socialdemokratiska som gått ut och försökt inbilla medborgarna att det blir ett lyft för kommunerna. Att de utan att kunna erbjuda arbetstillfällen eller andra praktiska möjligheter trodde sig kunna ro i land uppdraget att integrera de flyktingar som man blev påtvingade att ta emot säger väl en del om den verklighetsuppfattning man besitter som politiska företrädare för sina medborgare. 

Facit av den påtvingade politiken ser vi nu runt om i landet där kommunerna måste skära ner i välfärden och höja kommunalskatterna för att komma i balans med ekonomin när de ökade sociala kostnaderna för arbetslösa flyktingar, utbyggnad av den sociala servicen anpassad till den ökade folkmängden med skolor, bostäder mm. sätter sina negativa spår i ekonomin när man misslyckats med att sätta in de nyanlända i arbete och att  betala skatt till vår välfärd.  Medan Regeringen intar någon sorts struts beteende där man försöker komma undan sitt ekonomiska ansvar för sin politik man satt i land .

 

De vägrar fortfarande att ta ett ekonomiskt ansvar för sin politik gentemot kommunerna utan går i stället med på en skattesänkning för höginkomsttagarna på 8 miljarder, ett fri år för ca 4-5 miljarder och en veckas extra semester för barnfamiljer för ca 5 miljarder  samtidigt som man är en av de största givarna till FN på ca 10 miljarder per år. Att sedan Eu avgiften kanske kommer att hamna på ca 50 miljarder får väl en och annan kanske förstå Englands utträde ur unionen . Det är som att spotta på kommunerna och på välfärden och faktiskt också på de socialdemokratiska lokalpolitikerna som nu tvingas administrera nedskärningar i välfärden samtidigt som den rödgröna regeringen med sina medlöpare C, L  prioriterar andra saker i hur våra skatter skall användas. Med den politiken så borde ingen bli förvånad att väljarna till slut tröttnat och vänder sig till andra partiers politiska lösningar.

tn           

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3 4 5 6 7 8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se