Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Lördag 29 juli 12:48

Bildresultat för ove rydh pd

Ove Rydh ger sig in i politikens värld i sin krönika i PD. Är ett sundhetstecken för tidningen att man låter chefredaktören ha politiska funderingar i sin krönika 


 

Ordet piska är ofta en benämning politiska motståndare tar till när man tror att riksdagsledamöterna har en annan uppfattning än den politiska ledningen i respektive parti och där man misstänker att det finns de som vill alliera sig med motståndarpartiet i vissa frågor. En piska som är grundbulten i att vår demokrati skall fungera och där varje partimedlem som är inröstad följer partilinjen. Polsk riksdag där var och en bestämmer hur han skall rösta skapar bara kaos och det är väl det minsta man är ute efter i politiken. Att Ove Rydh använder den benämningen i sin krönika är väl att han tror att Alliansen inte har med sig respektive riksdagsgrupp i beslutet att avsätta försvarsminister Peter Hultqvist genom en misstroendeomröstning..

 

Ove Rydh görs också till tolk för vad Carl Bildt och Bengt Westerberg under sin tid skulle agerat i liknande situation. Hur han nu tror sig ha den förmågan att veta hur de skulle agera kan man fråga sig. Vad jag förstår så har väl Ove Rydh sympatier på vänstersidan och har väl ingen aning vad som sker och hur moderater och liberaler tänkte för ett 30 tal år sedan. Kanske skulle också Ove Rydh ta del av Alliansens syfte innan han efterfrågar den i krönilkan . Om man hänger med i nyhetsutbudet så kan det väl inte ha ungått någon att det Alliansen var inte ute efter att fälla regeringen för då hade man i stället riktat sitt misstroende till statsministern vilket man inte gjorde. 

 

Att sedan två av ministrarna ändå förstod att loppet var kört när det kom upp på bordet hur man misskött hela affären och sa upp sig själva skvallrar väl ändå om att Alliansen inte var ute i ogjort väder. Ove Rydh liksom Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt vill ha det till att viktiga sakfrågan, nämligen om att lägga ut arbetet på entreprenad försvann i en kraftig dimridå som det utrycks i PD . Ett försök från Vänsterpartiet att få ett annat perspektiv på händelseförloppet än det misstroendet riktades mot.  

 

Att lägga ut arbetet på en privat aktör var ett upplägg som alla partierna på sin tid var överens om utom Vänsterpartiet som har som policy att all offentlig verksamhet skall drivar i offentlig regi. Kosta vad det kosta vill där förvaltningen om hur resurserna används på bästa och kostnadseffektivast är av underordnad betydelse i allt politiskt arbete när det gäller Vänstern. .

 

 Att hela historien handlar om hur man skött upphandlingen där man åsidosatt allt sunt förnuft, struntat i allt säkerhetstänkande som finns reglerat i både lagar och förordningar, att man lägger ut dimridåer runt hela affären där varken statsminister, den ansvarige ministern, riksdagen eller de utskott som hanterar rikes säkerhet som försvarsutskottet helt lämnas utanför information i det längsta. Det är det hela affären handlar om Ove Rydh ingenting annat.

   
tn.

ANNONS
Av tommy norum - Lördag 29 juli 10:26


Majoriteten av svenskarna tycker att regeringen hanterat IT-skandalen dåligt

Bildresultat för stefan löfven

Vill man inte som statsminister och ansvarig för regeringen förstå sin roll i det hela utan försöker ge skulden till Alliansen och SD är väl ett tecken på att man har begärt misstroende mot fel personen i regeringen


.

 

Svenska folket ser allvarligt på IT-skandalen på Transportstyrelsen, det visar en Novus-undersökning gjord på uppdrag av SVT Nyheter. Hela 88 procent ser mycket eller ganska allvarligt på myndighetens hantering av outsourcingen. 60 procent av befolkningen tycker även att regeringen skött händelsen dåligt.

Skandalen på Transportstyrelsen tycks inte ha gått svenska folket förbi. Domen från väljarna är hård. 73 procent av Alliansens väljare och 53 procent av de rödgröna tycker att frågan är mycket allvarlig.

Att i det läget Stefan Löfven försöker lägga skulden på Alliansens och SD att de överreagerar och endast vill plocka politiska poäng och att de skadar Sverige i sitt sätt att reagera skvallrar väl bara om att Stefan Löfven inte ligger i fas med svenska folket i frågan. 

 

Upprinnelsen till det hela var I en utredning av Riksrevisionen uppmanades svenska myndigheter att köpa mer av sin IT externt. Regeringen Reinfeldt delade Riksrevisionens bedömning och menade att ”det är önskvärt att en större del av myndigheternas IT-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing”. Myndigheten beräknade att statens IT-kostnader uppgick till mellan 20 och 25 miljarder kronor per år, och att till kostnaderna skulle kunna minskas med outsourcing.

Samtliga partier utom Vänsterpartiet var med på tåget i att försöka spara pengar till statskassan genom att lägga ut det hela på entreprenad till privata aktörer. Förutsättningar för ett utläggande var att svenska lagar och bestämmelser skulle vara en förutsättning för ett utläggande av tjänsterna.

 

Något som Transportstyrelsen totalt struntade i där både myndighetschefen och den politisk tillsatta styrelsen inklusive ordföranden gav klartecken att strunta i de restriktioner som omgav affärens förutsättningar att komma till. Den enda som inte fick del av den informationen att köra på var den ansvarige ministern som först ett år efter att Hultqvist och Ygeman fått information fick ta del av den.  


Att i det läget när man fick reda på vilka konsekvenser hela affären kan leda till där rikets säkerhet är i fara totalt strunta i att informera statsministern,  försvarsutskott som vår försvarsminister satt i , och riksdagen  när de på ett tidigt stadium fått information om sakläget  . Det är väl huvudorsaken till att Alliansen reagerat så skarpt över situationen och de statsråd som så uppenbart misskött sitt ansvar i frågan.  

 

Att skylla på brist på säkerhetsklassade lokaler för att kunna informera statsministern eller att strunta i att informera försvarsutskottet som rör rikets säkerhet tyder väl på att man inte riktigt har klart för sig vad den ministerroll man blivit tilldelad innebär för ansvar. Så frågan är väl om det inte är först som sist Stefan Löfven som ansvarig för regeringen och vad deras ministrar gör och inte gör i sitt uppdrag vore den naturliga att rikta misstroende mot.

 

Uppenbarligen så har han inte full kontroll över sin regering när ett antal ministrar kan agera utan att informera statschefen om det som berör rikets säkerhet . Så frågan kvarstår om det inte borde vara Stefan Löfven som man borde ha misstroendeomröstning om.

 

En statschef som uppenbarligen inte kar full kontroll över hur hans ministrar sköter sina åtagande. Att inom ministerorganisationen ha rekryterat medarbetare som så fragment saknar sunt förnuft, har svårt att förstå vad hot mot rikets säkerhet innebär för agerande, när man struntar i att informera statsminister, riksdagen om läget.

 

I sista hand är det vår statsminister Stefan Löfven som har det slutliga ansvaret för att ha rekryterat medlemmar till regeringen som inte håller måttet     

 

  tn 

 
ANNONS
Av tommy norum - Lördag 29 juli 07:00

         


       

Töreboda antikhandel är nog en av Sveriges mest intressanta affärer i antikt och kuriosa man kan tänka sig där marint är det som intresserar mig mest. Ordning och reda med perfekt koll på sortimentet. Själv blev jag ägare till ett solur som jag inte har en aning om var jag skall placera på tomten


             

I Kristinehamn hittades den här loppis och kuriosa affären.

Av tommy norum - Fredag 28 juli 07:00

Bildresultat för stefan löfven
Stefan Löfven hoppas i det längsta att allisansen skall ompröva sitt beslut om försvarsminister Peter Hultqvist del i IT-skandalen på Transportstyrelsen.  


Alliansen kom undan i rena förskräckelsen i att slippa behöva bilda regering efter deras misstroendeförklaring mot tre regeringsstatsråd när Stefan Löfven bestämt sig för att fortsätta som regeringschef.

 

Hur alliansen utan att låta sverigedemokraterna vara med på ett hörn, skulle kunna bilda en regering är en omöjlighet så länge centerpartiet och liberalerna blockerar allt samarbete med SD. Ingen lätt situation Alliansen har sätt sig i att med en minoritet försöka få till en effektiv regering nu eller i framtiden med den inställningen.

    

Stefan Löfven räddade ansiktet både på sig själv och alliansen tills vidare genom att sitta kvar och låta två av statsråden gå, Anna Johansson (S) och Anders Ygeman (S) genom de själva säger upp sig när de förstod att det var kört för att fortsätta som ministrar i regeringen utan riksdagens förtroende. Kanske ändå ett bevis på att Alliansen inte var helt ute i sin analys om de två statsråden inte var lämpliga i sina uppdrag i regeringen. 

 

När det gäller vår försvarsminister Peter Hultqvist så tar Stefan Löfven strid om han position i regeringen genom att låta det hela gå till en omröstning om förtroendet i riksdagen. Själv hoppas väl Stefan Löfven att ett antal ledarmötet skall lägga ner sina röster i en omröstning om förtroendet och trotsa partipiskan som säger att vår försvarsminister Peter Hultqvist skall sparkas från sin post. Om man lyssnar på vad på vad de politiska gräsrötterna ute i landet har för uppfattning i de olika allianspartierna om att låta försvarsminister Peter Hultqvist få silkessnöret i en förtroendeomröstning så finns det röster som vill ompröva det beslutet. Så sista ordet kanske inte är sagt i den frågan, en omvärdering som statsminister Stefan Löfven hoppas skall inträffa. 

 

Det finns nog många inklusive mig själv som anser att en förtroendeomröstning om vår försvarsminister Peter Hultqvist inte på något sätt skulle gynna Alliansens trovärdighet med den information som kommit fram hur han har agerat i frågan. I det fallet så tror jag nog man skall invänta konstitutionsutskottets granskning innan man tar ställning om man skall fälla försvarsministern i en misstroendeomröstning. I motsatt till de statsråd som avgått så har försvarsminister Peter Hultqvist ett stort förtroende i alla politiska läger och anses som en mycket kompetent minister. Så frågan är väl om inte Stefan Löfven spelar på politiska känslor i alliansens gräsrötter i sitt försök att få behålla Peter Hultqvist.

 

Något som Alliansens företrädare kommer att bli uppvaktade i när det lider,. Försök från flera håll för att få Alliansens företrädare att ompröva sitt beslut om försvarsminister Peter Hultqvist avgång kommer från flera  håll att inledas . Blir en prestige kamp mellan alliansen och statsministern där ,som det ser ut i dag, det är Stefan Löfven som får dra sista strået och blir tvingad att även låta Peter Hultqvist gå till slut.      

 

tn
  

Av tommy norum - Onsdag 26 juli 19:29
Bildresultat för sverigedemokraterna jimmie åkesson

Jimmie Åkesson Sverigedemokraterna tar än en gång initiativet i sin roll som det största oppositionspartiet i att kräva misstroendeomröstning mot tre ministrar i den socialdemokratiska regeringenInte lätt för Alliansen att ännu en gång får finna sig att Sverigedemokraternas ligger ett steg före som vanligt i sin roll som oppositionsföreträdare. Är det inte invandringspolitiken så är det nu en förtroendeomröstning för de tre ministrarna som i regeringen så uppenbart klantat till sig i sin minister roll när det gäller hur man agerat i IT-skandalen på Transportstyrelsen.

 

Alliansens företrädare kunde väl inte ännu en gång låta Sverigedemokraterna framstå som det enda oppositionspartiet gentemot Stefan Löfvens regering inför väljarna utan blev tvingade att agera. Frågan är väl vad som händer nu när det är klart att en misstroenderöstning av de tre statsråden som det är frågan om kommer att få majoritet i riksdagen.

 

Avgår Stefan Löfven och låter talmannen sondera terrängen för en ny regering?  Avlyser han ett nyval ett år före det ordinarie? Eller sväljer han förtretat och sparkar de tre ministrarna och försöker få förtroende för sin politik 2018 ?  Med dagens opinionssiffror så är nog inte allianspartierna speciellt intresserade av ett nyval där väl kristdemokraternas troligtvis kommer att hamna utanför riksdagen, moderaterna ligger på historiskt låga siffror och liberalerna kämpar runt 5% .

 

Det enda partierna som  får ett lyft är väl Centerpartiet men som inte kommer att stärka Alliansen. Sverigedemokraterna kommer troligtvis att stärka sin position vilket inte kommer att underlätta för Alliansen med de uttalande som företrädarna för C och L i omgångar deklarerat att ett samarbete med SD är uteslutet då vänder man sig heller till Socialdemokraterna. 

 

Frågan blir väl vid ett nyval om väljarna föredrar borgerlig politik med sverigedemokraterna som partner eller om man föredrar en politik som kommer att domineras av socialdemokraterna med hjälp av två borgerliga partier, centerpartiet och liberalerna. Kan bli en intressant valrörelse när de borgerliga partierna C och L  skall visa väljarna hur man skall få förtroende för sin politik genom att sitta på två stolar samtidigt.            

tn
Av tommy norum - Tisdag 25 juli 09:17


Anna Johanssons dagar som minister i regeringen är räknade. Hon bir utan tvekan den som först får gå. Redan för tre år sedan blev Transportstyrelsens ledning varnade av internrevisionen om förhållandet. Att sedan Infrastrukturminister Anna Johansson (S) är en av de slarvigaste ministrarna ed en av de som har flest prickningar av KU så är hon nog mer en belastning än en tillgång för Stefan Löfven i dagsläget

 

Bildresultat för statsråd anna johansson


Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Åsa Romson (MP) är regeringens slarvigaste ministrar. Nästan hälften av KU:s prickningar gäller dem. Så man kanske skall ta det med en nypa salt vad hon påstår sig veta och inte veta i frågan.

 

Det framkommer mer och mer tydligt att den regering vi nu har begåvats med inte har kompetensen att sköta landet som sig bör. När man hör turerna runt hur man behandlat Transportstyrelsens läcka efter den blivit känd så kn man undra vad sysslar våra stadsråd med. Att två statsråd inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist redan i början på 2016 fick reda på affären så underlåter man att informera den minister som har ansvaret i frågan.

 

Transportstyrelsens internrevisor Annette Olofsson kämpade envetet för att upplysa Transportstyrelsens ledning om vad som var på väg att hända. Hon varnade flera gånger utan att få gehör. Redan för tre år sedan larmade hon första gången – och sedan fortsatte hon.

 

Trots det så påstår sig infrastrukturminister Anna Johanssons sig vara helt ovetande ända fram till i Januari i år .Samma tidpunkt som även vår Statsminister Stefan Löfven påstås blir informerad. Trots att inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist då känt till den i nästan ett år och underlåtit att informera den minister som har ansvaret för Transportstyrelsen så har vår statsminister fortsatt förtroende för alla statsråd. Han hänvisar till infrastrukturminister Anna Johanssons ansvar som blev den som sist enligt henne själv blev informerad samtidigt som våra statsminister om förhållandet i den verksamhet hon som minister har ansvaret för.. 

 

Det är för övrigt inte första gången som Anna Johansson är ute i blåsväder när det gäller IT frågor. Som skolkommunalråd i Göteborg så fick hon mycket hård kritik ett par månader före det att hon blev statsråd 2014 av Göteborgs Stadsrevision mot bristande säkerhet i IT-systemet Hjärntorget som användes av stadens grundskolor.

 

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Åsa Romson (MP) är regeringens slarvigaste ministrar.

Nästan hälften av KU:s prickningar gäller dem.

 

Som vanligt går Alliansens företrädare som en katt runt het gröt och kräver ansvar, moderatledaren Batra nämnde ordet ansvar 17 gånger i en radio intervju utan att en enda gång nämna i vad ansvaret skall bestå i. Sverigedemokraterna är som vanligt mer tydliga och kommer att begär misstroendevotum mot Stefan Löfven om han  inte avsatt de berörda ministrarna före riksdagens öppnande,  säger Paula Bieler, riksdagsledamot för SD till SVT Nyheter.

 

tn

 

 

Av tommy norum - Lördag 22 juli 07:00
 Svensk polis sämst i Europa ?

 

Är vi drabbade av något slags kejsarens nya kläder syndrom när vi inte ser hur illa ställt det är inom polisen ?

 

 

Bildresultat för svensk polis


När svensk polis bestämmer sig för att strunta i att utreda ett brott så bokför man detta i statistiken som ett uppklarat brott. Det är man ensamma om i Europa. Kanske i hela världen, vilket inte skulle förvåna.


Poliserna går på knäna i södra Sverige efter alla skjutningar. Man är tvingad att prioritera bort brott av mindre alvarlig karaktär. Med andra ord fritt fram för buset på grund av att Regeringen ännu inte fått till nya resurser till polismyndigheten. Med närmare 40 st skottlossningar bara i Malmö i år så förstår var och en att buset kan härja ganska fritt runt om i Sydsverige när poliserna är full sysselsätta att utreda alla skottlossningar. Att sedan poliserna nu också börjar gå på semester så kan man lugnt påstå att vi håller på att få ett katastrofläge i polisarbetet där outredda brott samlas på hög hos utredarna och där småbrottslingar kan agera relativt ostörda i sina verksamheter.Brett stöd för mer polisresurser

Partierna är överens om att fler poliser behövs i de utsatta områdena. Men även kontroversiella åtgärder fördes fram i riksdagens trygghetsdebatt Mars i år.

Polisen har begärt tillskott på 3,9 miljarder kronor sammanlagt för 2018–2020 för mer personal. Men som vanligt ligger man flera steg efter när en del av dessa pengar går till att täcka underskottet  i dagens verksamhet.

 

 

Under de senaste 20 åren har antalet polisanmälda villainbrott stigit med 53 procent och utredningsresultatet är så dåliga att man i stort sett kan strunta i att ens försöka utreda brotten. De läggs på hög utan en utredning värt namnet visar det sig i statiken på uppklarade brott. . Polisen löser knappt några villainbrott. I snitt löser polisen bara drygt fyra procent av inbrotten i villor och radhus.

– Det är oacceptabelt dåligt, säger Göran Lindvall, poliskommissarie på Noa. Bara att konstatera att här har i så många andra brottsrubriker buset tagit över och våra polismyndigheter står helt handlingsförlamade inför situationen.


Få bilbrott klaras upp

Antalet uppklarade bilstölder är få, det vill säga polisen hittar ingen skäligen misstänkt gärningsperson.

Få cykelstöldar klaras upp

Bara en procent av alla cykelstölder klaras upp.


Svensk polis löser allt färre brott.


Enligt uppgifter från Dagens Nyheter är brottsuppklaringen i dag den lägsta på 16 år. Förra året klarades 14 procent av brotten upp, jämfört med 18 procent fem år tidigare. När det gäller mängdbrott är statistiken ännu sämre. Brottsuppklaringsgraden för skadegörelsebrott har nästan halverats, från 4,0 procent år 2010 till 2,1 procent förra året. 3,5 procent av bostadsinbrotten klarades upp förra året; år 2010 var andelen 4,2 procent. 12,6 procent av misshandelsbrotten klarades upp förra året; år 2010 var andelen 18,3 procent.

Det är en oroväckande utveckling som måste brytas för att allmänhetens förtroende för polisens förmåga att lösa brott ska upprätthållas.

Med de här siffrorna i ryggen så kan man undra vad håller man på med inne på polishusen i Sverige ?


Polislyx

 

Den svenska polisen är lyxutrustad i jämförelse med polisen i de flesta andra länder. Polisens arbetsschemor är generösa. Polisbyråkratin sväller över bredderna och slukar varenda ny polis som annars kunde varit ute på gatorna. Bara en av fyra poliser arbetar ute bland allmänheten.

Även under kontorstid på vardagar inne i stadskärnorna åker poliserna två och två i sina stora bilar, lika  oavsett tjänstgöringsort och typen av uppdrag. Kanske vi har en dal av problemet här som måste lösas för att få loss mer resurser på fältet. Utan tvekan en koloss på lerfötter som de senaste åren har belastas med myndighetschefer som bevisligen inte klarat av sina uppgifter att göra polisen mer effektiv .

 

tn

Av tommy norum - Fredag 21 juli 16:50
 

Årets första abborrfiske räckte till en middag för två.

 

Efter rensning med ett glas öl som sällskap så är det dags för tillredning. 

 

Stekning i smör är ju en av förutsättningarna för ett bra resultat

 

Här har det blivit rätt färg på firrarna i stekpannan.

 

Resultatet verkade bli bra . 

 

Så här blev slutprodukten, grönsaker, romsås och några potatis, ett glas vitt vin så är det bara att njuta av skapelsen.      

 

 

 
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se