Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - 26 september 2017 07:00


Det här inslaget var infört i bloggen 2012.
    

Här växte grundaren upp till en av Sveriges viktigaste industrier från 1800 och fram till våra dagar.

I Värmskog  i Grums kommun finns ett litet museum över denna man.  

 

Ericsson var son till hemmansägaren Erik Ericsson (1804-1858) från Vegerbol i Värmskog, och Maria Jonsdotter (1810- före 1859) från Mosterud i Stavnäs socken . Han föddes i Värmskog, mellan Grums och Arvika, och växte upp i den lilla byn Vegebol. Hans födelsehem är idag museum. Då Ericsson var elva år avled fadern och han var tvungen att börja arbeta.

       

 

 År 1867 flyttade han till Stockholm där han tog arbete vid Öller & Co, som huvudsakligen tillverkade telegrafutrustning. Efter 6 år ( 1873) fick han tack vare sina färdigheter stipendium för att utbilda sig utomlans där han bland annat arbetade hos Siemens och Halske.

 

       

Då Ericsson 1876 återvände till Sverige grundade han och en kamrat  Öller & Co,  en liten mekanisk verkstad. De höll till i ett före detta kök på omkring 13 m². Detta var samma år som Bell tog patent på Telefonen (som senare visade sig ha uppfunnits av Antonio Meucci flera år tidigare).Redan i slutet av 1876 blir lokalen för liten för Ericsson och hans kompanjon Carl Johan Andersson, som flyttar till Jakobsbergsgatan 23 B.

Bara något år senare utnyttjade Ericsson att Bell hade avstått från att göra sitt telefonpatent giltigt för de nordiska länderna, och startade tillverkningen av telefonapparater, vilket skulle bli den huvudsakliga verksamheten.

Snart började man tillverka sin egen variant av telefonen. Ericssons företag började växa ordentligt, till vad vi idag känner som Telefon AB L.M Eriksson.

Den av Ericsson 1885 tillämpade mikrotelefonidén, en mikrofon kombinerad med hörtelefon, gjorde hans namn berömt inom telefontekniken. Efter ett antal förbättringar patenterades mikrotelefonen 1895. 1896 lät han ombilda sitt företag till aktiebolag.


 

 

 

 Sin fru Hilda träffade han när han var ute på promenad och fick höra orgelmusik i ett hus.

Eriksson som var känslig för toner gick in i för att förklara för organisten, som var Hilda, att att orgeln var ostämd och på den vägen blev det. Lars Magnus  Ericsson gav sin hustru en ny orgel som bröllopspresent , den orgeln finns nu Värmskogs kyrka.               

       

  

 Museet i Värmskog innehåller i flertal  av Erikssons telefon modeller och instrument från sekelskiftet .

 

Ericsson lämnar bolaget 

År 1900 drog sig Ericsson tillbaka från företaget; han var då 54 år gammal. Han behöll sina aktier fram till 1905, då han sålde dem. Några år tidigare (1895) hade han redan köpt Alby gård  vid Albysjön i nuvarande Botkyrka kommunn, här skulle han bedriva ett mönsterjordbruk.

 

I december 1909 kallades Ericsson av Stockholms högskola till filosofie hedersdoktor , vilket han avböjde med motiveringen , då mitt medvetande ej kan överskyla mina bristande förutsättningar för ifrågavarande hedersbevisning".  

På ålderns höst lät Ericsson bygga Hågelby gård i Botkyrka kommun, dit han sedan flyttade. Gården finns fortfarande kvar och är i dag en upplevelsepark.

 


Lars Magnus Ericsson avled på eftermiddagen den 17 december 1926 i sitt hem Hågelby gård i Tumba efter en hjärnblödning . Han begravdes i det sydvästra hörnet på kyrkogården vid Botkyrka kyrka, söder om Stockholm. Hans grav är inte utmärkt med någon gravsten.

Familj 

  • Älsklingssonen "Lelle", Lars Magnus Ericsson jr. (1892-1921).
  • Hustrun Hilda Carolina Ericsson född Simonsson (1860-1941).
  • Dottern Anna Giertz, född Ericsson (1881-1967).
  • Lars Magnus Ericsson var morfar till biskopen Bo Giertz.

Ett besöksobjekt  som belyser industrialismens intåg i det Svenska samhället och som sakta men säkert tränger ut befolkningen från landsbygden för att arbeta i fabrikerna i städerna. En utveckling som fortfarande håller på och där resultatet nu är att för första gången i mänsklighetens historia  finns mer folk som bor i våra städer än på landsbygden.  En utveckling som vi som bor i Dalsland blir påminda om varje år  som statistiken kommer om befolkningsutvecklingen i landskapet

          

 

ANNONS
Av tommy norum - 25 september 2017 07:00

Bildresultat för den svenska skolan karikatyr

Frågan är väl om inte Björklund och hans politikerkollegor tagit lite för lätt på lärarnas dåliga utbildning. Kanske det är akilleshälen som alla söker efter för att lösa kräftgången i skolresultatetVi  vet  att av 26 lärarutbildningar i Sverige så blev 10 underkända 2008.

 

När till och med lärarstudenterna är kritiska till sin utbildning att de inte ställer högre krav lärarstudenterna. SvD har i sitt söndags repotage följt tre studenter som vittnar om lågt tempo, låga krav och en total brist på förberedelse för den verklighet som väntar dem i klassrummen som färdiga lärare.

 

När nu inte ens lärarna på lärarhögskolan kan hålla ordning på sina elever med ett stök och dålig disciplin hur skall man då få dessa elever att ordna ordning och reda i de klassrum som de sedan härskar över sina elever i sin roll som lärare. När man vet att skolorna runt om i landet har lärare som kommit in på skolan och säger att utbildningen är för slapp, det är bara en massa utfyllnad och det är ungefär som att gå på gymnasiet.

 

Medan Jan Björklund försökte få det till att avhoppen från den nya lärarreformen som han var pappa till var en framgång och ett bevis på att skolan höjt sina krav så att det bara är de duktiga som klarar skolan så har eleverna en helt annan bild av verkligheten där eleverna som var ambitiösa fortfarande tyckte att det var en flumundervisning med dåligt tempo och inga krav. Man kunde gå och komma som man ville det var först när det var examination som blev tvingad att dyka upp. 2013 så ansåg 7 av 10 lärarstudenter att man fick för lite undervisning i praktik, metod, planering, lektionsförberedelse, konflikthantering och ledarskap. 2016 så bekräftar man att det fortfarande saknas i stort sett allt i lärarutbildningen för att lärareleverna skall kunna känna trygghet i sin lärarroll när de kommer ut som utexaminerade till skolorna.

 

Det förekommer lärare som totalt saknar förutsättningar i att göra ett bra jobb för sina elever det finns det åtskilliga bevis på i svensk skola men där de får fortsätta att i sin roll som på sikt blir förödande för elevernas kunskapsbas. Det är först nu man flaggar för ett lämplighetsprov för de lärare som söker sig till yrket och som nästa 90% av de lärarstudenterna ställer sig bakom visar det sig i en undersökning. Med en sådan utvärdering då först kan  våra elever runt om i landet vara säkra på att de får en undervisning värd namnet.av lärare som är lämpliga i sin yrkesutövning.

 

Men att lämna ut de utexaminerade lärarna till eleverna i skolor med mycket problem utan att skicka med verktyg för att klara av sin roll kan väl bara sluta på ett sätt för många både elever och lärare. Frågan är väl om det inte inom skolan varit för många kockar som drar åt olika håll både inom politiken och pedagogiken hur man bäst skall få till en skola där lärandet och emottagandet av kunskaperna ger maximal utdelning till kunskapshungriga skolelever.

 

Men att ha en lärarhögskola som fostrar dåligt förberedda lärare inför sin uppgift och där man släpper igenom olämpliga lärarkandidater snarare förstör än stärker svensk skola. Att eleverna på lärarhögskolorna känner att man saknar relevant metodik hur man gör en undervisning effektiv. Ja då kan man ju fråga sig hur våra politiker har skött sina uppdrag när man under så lång tid fått indikationer på att det inte står rätt till med svensk skola ändå inte reagerat på hur illa förberedda våra lärare är för sitt uppdrag. Inte konstigt att det blivit en flumskola där våra politiker trodde sig länge kunde ordna till  med att byta betygsystem i tid och otid. 

 

tn


ANNONS
Av tommy norum - 23 september 2017 07:00Bildresultat för Sjöfartsverket

  Myglet inom Sjöfartsverket fortsätter utan att de ansvariga får ta sitt pick och pack och försvinna från myndigheten


 

Uppdrag granskning har ju nu i omgångar granskat olika myndigheter hur man sköter eller missköter sitt arbete. Man blir både förvånad, förbannad hur illa man sköter sina uppdrag i de myndigheter som skall serva oss medborgare.  Man har höga löner men som på inget sätt speglar det ansvar de borde ta över verksamheten.. Ett utpräglat oansvar visar det sig där man inför kamerorna till slut blir ertappade med byxorna nere hur illa man sköter sina uppdrag.

 

Vi har sett granskningar av både IVO, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Riksrevisionsverket, polisen mm där man uppenbarat har så dåliga rutiner att man kan undra vad de håller på med i sitt dagliga arbete. Senast var det nu Sjöfartsverket där man lät ledningen av verket komma undan alldeles för lätt. Här har man myglat rakt igenom i helikopteraffären där man så uppenbart frångått de bestämmelser som gäller vid offentlig upphandling utan att det får några följder för de ansvariga. Man har fört hela riksdagen bakom ljuset med påstående i hela affären som var rena ljuget. Man har använd privata mejladresser utan att dia föra dessa. Man gjorde i princip upp affären med helikoptrarna innan de ens kom ut på anbud.

 

Men gräddat på moset blev ännu en skandal  affär blev ännu ett avslöjande hur myglet fortsätter i Sjöfartsverket när Uppdrag granskning avslöjar hur det löneavtal för piloterna var konstruerat. Sjöfartsverket har i två år fått återkommande kritik av Riksrevisionen för de stora övertidskostnaderna. Orsaken till kostnaderna är enligt Riksrevisionen det kollektivavtal som skrevs när Sjöfartsverket tog över sjö- och flygräddningen från det privata företaget Norrlandsflyg 2014 och köpte in det nya helikoptersystemet.

 

Den granskningen föll inte i god jord hos piloterna när vi i reportaget såg hur en av piloterna försökte skrämma fotograferna med en manöver för att återställa en påstådd felindikation på helikoptern. Att det efter många om och men där man försökte med alla trix sätta stopp för att journalisterna skulle få ta del av den svarta lådaninformationen men som man efter en del turer ändå lyckades överbevisa att piloterna , sjöfartsverkets ledning ännu en gång försökte blåsa journalisterna på sanningen. 

Att avtalet gav piloter och besättningsmän rätt och möjlighet att arbeta 540 timmar extra per år, med övertidsersättning, utan att det enligt lagen räknas som övertid. Utöver det tillkommer övertidsarbete som regleras i lagen och som kan uppgå till maximalt 350 timmar om året 

Man såg vid genomgången hur vissa personer utnyttjat detta för att maximera sina ersättningar.

 

En pilot arbetade under förra året 1126 timmar övertid vilket innebar 1,2 miljoner i bara övertidsersättning. Man kan ju undra att under dessa förhållanden med få larm och färre utryckningar där besättningen till större del består av beredskap och väntan på larm ändå kan få till att det blev 52 miljoner dyrare än när det privata norrlandsflyget hade ansvaret för piloterna.  Besättningarna arbetar var fjärde vecka och måste under den arbetstiden befinna sig i anslutning till helikopterbasen.

 

Sjöfartsverket har nu sagt upp avtalet, enligt kommunikationsdirektören Ulrika Ekström:

– Vi ingick ett avtal när vi flyttade över den privata verksamheten in i staten som inte var bra. Och det har kostat oss jättemycket pengar. Men det är väl bara att konstatera att det inom sjöfartsverket inte finns den kompetens som erfordras för att i största möjliga sätt se till att de skattemedel som de får av riksdagen också används på ett optimalt sätt.

 

Slutklämmen i hela affären blev väl ett kvitto på hur illa våra myndighetsverk sköts och vilket ansvar man tar när det går snett var när Uppdrag Granskning redogjorde för vad som hände de personer som har varit ansvariga både på upphandlingen av helikopteraffären, ansvariga för myglet och det löneavtal som i slutändan 52 miljoner dyrare än om det fått vara kvar i privat regi.

 

De fick nya poster inom verket med fina titlar och en lön som inte på något sätt speglar det ansvar de har men inte tar visar det sig. 

tn 

  

 Av tommy norum - 21 september 2017 07:00

  

Det här inlägget var med i bloggen för  4 år sedan. Vad har hänt sedan dess?

 

Måkebergsprojektet gör en nystart likaså på Höganäs. Fastighetsägarna är fortfarande ointresserade att göra sina affärslokaler anpassade till rörelsehindrade. Politikerna fortsätter i samma spår med jippon av olika slag för att locka hit konsumenter till Centrum. En del affärer har försvunnit en del har tillkommit men inga med en dignitet som lockar hit utombys att konsumera i kommunen. Det som våra politiker tydligen fortfarande inte har klart för sig att handeln i småstäderna är dömda att dö ut vilket man vill eller inte. E-Handeln ökar år efter år och kommer att slå ut de lokala handlarna. Om man gjorde sig till besvär att göra en utvärdering och analys över de senaste tjuga årens utveckling i hur handeln har förändras i Åmål så borde det få vilken politiker som helst med lite sunt förnuft inse att det kvittar hur mycket pengar man investerar i centrum så har man inte en chans att stoppa utvecklingen. Nog finns det väl betydligt bättre sätt att använda våra skattepengar till än att satsa på ett döfött projekt som att utveckla Centrumhandeln i Åmål med skattepengar. 
Det här inlägget var med i bloggen för 4 år sedan 

            

Det går utför med handeln i Åmål. 

Profab är den senaste som fått lämna in när man inte klarar av den mördande konkurens som våra närliggande köpcentra bjuder på . Fast man i åratal använd konsult Doktor Kraft i sina ansträngningar att få Åmåls handel på fötter så kommer man längre och längre från det utstakade målet i att göra Åmål till en handelsstad av rang.

 Doktor Karafft  som genom sitt bolag Krafft konsult AB åker omkring i Väst Sverige och ger råd.  Arvika har som tagit del av hans tjänster. Frågan är väl om Kraffts idéer satt några spår i de kommuner han varit med och givit råd till. 

Det är väl bara att konstatera att våra styrande politiker  lever i en drömvärld  påverkade av våra köpmän och fastighetsägare. 

Där har man  låtit miljoner av våra skattepengar rinna till i Centrum för att hålla handeln och fastighetsägarna under armarna för att inte deras fastigheter helt skall tappa i värde och utan att kunna påvisa ett enda spår av positiv utveckling.


Det är bara att konstatera följderna av den satsningen gav för resultat där jippon, tävlingar av olika slag försköning av Centrum, där till och med en resa till Holland  i ren desperation anordnades för en tid sen  med Doktor Kraft som reseledare och som skulle ge inspiration för en uppryckning av handelsläget.


 


Att man sen trodde att Europas mest folktätaste land nämligen Holland där varje liten by har en potential kundkrets inom ett avstånd av 10 mil på miljoner i detta lilleputt land kanske ändå speglar kompetensen av den så kallade expertisen i handel besitter i frågorna. 

Ju mer Doktor Kraft visar sig i Centrum och kommer med sina förslag ju större utslagning blir det av affärer som lämnar in och där lokalerna ersätts med andra affärsprojekt som på inget sätt främjar önskan att besöka Åmål i sitt handlande.


Fortfarande kan vi se att en stor del av fastighetsägarna själva är helt ointresserade att ordna till sitt eget bestånd för mer kundvänliga lokaler.

...


Utan här gäller få in hyresintäkterna så snabbt som möjligt med allehanda hyresgäster som på inget sätt bidrar till att öka Åmåls popularitet som handelsstad.  Kanske skulle man sluta och dalta med Centrum .

Någon gång måste väl ändå våra politiker ta till sig den verklighet som i 15 års tid gett spår i Åmål i en minskad handel med en axlererande utslagning när det visar sig att medborgarna heller åker till våra närliggande köpcentrum än tillbringa dagarna med ett minimalt utbud där chansen att hitta fynd till rätt pris närmast är näst intill obefintlig.

Så det där med  brist på sunt förnuft det återkommer ständigt i våra politikers agerande.  Uppföljning, utvärderingar, analyser om det som gjorts och det som var målet och vad resultatet blev finns det tydligen ingen som vill ta tag i och dra slutsatser av .

Utan här fortsätter man i samma spår som gör att man kommer längre och längre bort från de mål som i årtionden varit drivkraften att uppfylla  men som med facit i hand visat sig är ouppnåeligt.


Ibland verkar det som våra tjänstemän och politiker tror att bara man visar att man gör någonting, det kvittar vad, så har man uppfyllt sin plikt att i handling framstå som en person med idéer . Men resultatet av alla dessa idéer, det finns det tydligen inget intresse att ta fram och analysera.


Hur var det med satsningen på Skanskas investering på Höganäs som skulle bli ett lyft för kommunen med inflyttade pendlare , exakt samma argument kör man med i Tössebäckens nya villaområde där pendlare från våra grannkommuner skall  bosätta sig och som skall göra kommunen till en tillväxtkommun tror man. 


Samma tongångar hör vi  i Måkebergsprojektet där den nya stadsdelen skall locka folk till en kommun som årligen tappar hundratals arbetstillfällen , en kommun med en av Sveriges högsta kommunalskatter, en infrastruktur som på inget sätt gör pendlandet till andra kommuner till ett realistiskt alternativ.

Så varför inte en gång för alla acceptera läget och anpassa oss till den utveckling som 90% av alla glesbygdskommuner för nuvarande upplever i Sverige , minskad befolkning , större antal äldre , mindre skatteintäkter .  Så länge inte arbetstillfällena blir fler så finns det tyvärr inga genvägar till expansion i kommunerna. Tänk att en del skall ha så svårt att ta till sig sådana självklarheter som är hörnstenen i byggandet av våra samhällsstrukturer..            

tn

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Av tommy norum - 20 september 2017 07:00

 Kanske dags att tvinga våra politiker att lyssna genom att hota att starta ett pensionärsparti för att få gehör för pensionärernas krav. En stor väljargrupp på nästan 2 miljoner borde väl få våra politiker att vakna.   

 Hur länge till skall pensionärerna behöva finna sig i att behandlas som tjänstehjon i dagens Sverige?

 

 

Det finns drygt 300 000 pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns och antalet ökar med rekordfart. På 10 år har antalet fattigpensionärer fördubblats. Våra politiker ser till att ordna försörjningen efter sin politiker karriär med miljoner i avgångsvederlag läser vi i media. Men med en verklighet där nästan var femte svensk nu riskerar att hamna under fattighetsgränsen verkar inte bekymra våra politiker så länge de själva kan sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

 

Vanliga löstager som vill ha en bra pension ser till att pensionsspara för framtiden medan våra politiker de har inbyggt i uppdraget pensionsförmåner utan att behöva ett öre i pensionssystemet med egna pengar. De har också sett till att pensionsåldern för att få ut full pension vid 65 år det gäller inte våra politiker. De kan pensioneras vid redan 50 och ta ut pension utan att skämmas. Det finns avgående kommunalråd som efter en valperiod har fått pension utan att behöva röra ett finger för att söka arbete fastän de kanske har femton tjugo år till ordinarie pensionsavgång.

 

Garantipensionen i Sverige är 7 000 kronor före skatt och det finns fortfarande vissa grupper som inte ens når upp dit. Med 13 000 kr i månaden utbetalt för ett helt arbetsliv så tillhör man de priviligierade grupperna. Att det sedan finns småföretagare, lantbrukare som heller under sin verksamma tid föredrar att investera som utmynnar i låga taxerade inkomster heller än att pensionsspara sätter direkt stora negativa spår i pensionen. Men så länge man har den samlade livsinkomsten som ett rättesnöre för pensionsstorleken så blir det lågavlönade och de som inte arbetar heltid de stora förlorarna.

 

Men kan man ordna till bra pensioner till politiker utan att de lagt motsvarande pensionsinbetalningar till system, invandrare som inte lagt en enda skattekrona i pensionssystemet så borde man också i anständighetens namn även se till att de som arbetat hela sitt liv får en pension som kommer över EU:s fattighetsgräns. I ett land som där man har störst arbetsfrekvens bland hela EU så blir tacken från politikerna en av Europas sämsta pensioner.

 

Våra representanter i våra pensionsorganisationer har nu kämpat med näbbar och klor för att föra upp pensionärernas livssituation på agendan där man kämpar för en förändring som skall ge en pension som man kan leva på. Vi skall ha samma skatt som löntagarna, helst mindre, en skärpning av socialtjänstlagen så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skäliga.

Tyvärr så hänger inte levnadsstandards ökningen på långa vägar med löntagarna. Medan löntagarna får en ökning av levnadsstandarden varje år så har pensionärernas stått stilla de senaste årtiondena. Den utlovade skattesänkningen 2018 kommer inte kunna kompensera de ökade prisökningarna utan pensionärerna får ännu en gång finna sig att tillhöra förlorarna när politikerna fortfarande inte känner fullt ut att ta våra pensionärers livssituation på allvar. 

 

Kanske dags för ett politiskt seniorparti som med sina snart 2 miljoner pensionärer borde kunna tvingar fram nya prioriteringar hur våra intjänade skattekronor skall användas. För våra politiska partier har ju nu i årtionden visat att man struntar i hur pensionärerna har det.  Men tyvärr så kommer väl våra invalda representanter i våra pensionärsorganisationer att sätta stopp för en sådan utveckling. De kommer många gånger från politikerskrået och har väl kan man tänka  dubbla lojaliteter där de inte vill stöta sig med sina moderpartier genom att börja konkurrera om platserna i riksdagen.                   

 

tn

 Av tommy norum - 19 september 2017 07:00Det här skrevs för 8 år sedan i bloggen.
Det var en gång en liten kommun där arbetslösheten var väldigt hög. Kommunens skatt var en av de högsta i landet. Politiker och tjänstemän lade sina kloka huvuden ihop för att lösa problemen. Vi måste locka hit företag och göra oss kända så övriga landet får reda på att vi finns.

 

En tjänsteman kom på iden att en tävling om världens bästa stad, det ställer vi upp på. Sagt och gjort, en tävling som resulterade i en andra plats som gav eko i övriga världen där marknadsföring för miljoner kom den lilla kommunen tillgodo. Trots all PR så fortsatte den negativa spiralen neråt. . De kloka kom fram till att det inte räckte med PR för miljoner. Vi måste satsa vidare och få ändå mer PR.

 

Vid den tiden lade bluesföreningen fram ett förslag om att överta hamnterminalbyggnaden och göra

om detta till ett bluespalats med tinnar och torn, med sviter för gästande bluesstjärnor. Det var inte svårt att övertala kommunstyrelsens ledarmöte, halva styrelsen var medlemmar i föreningen. Tyvärr för bluesvännerna kom en lokal företagare och grusade planerna på ett palats genom att visa sitt intresse för ett marint centrum i samma byggnad. Inte ens denna satsning med musik och ytterligare PR för miljoner räckte.

 

Den lilla kommunens kräftgång fortsatte, företag flyttade ut arbetslösheten fortsatte att öka.  Man tillsatte till och med en utvecklingschef. Skulle ordförandena i våra idrottsföreningar med kontakter i de politiska leden komma med lösningen?  Den mäktiga fritidslobbyns argument att varje krona som investerades i fritid skulle ge tusenfalt igen, svalde den politiska ledningen med hull och hår att de i ren desperation, byggde ett ridhus, bollhall, en slalombacke köptes, campingen utökades, konstgräsplan kom till, En rundbana för skidåkarna med konstsnö slank med i

investeringsivern.

Man satsade på att göra om staden till ett fritidsfiskecentrum, Man investerade miljoner på örnäs camping, man byggde laxtrappor och förändrade den lilla ån som förut varit en plats för fritidsbåtar till en grund fors med porlande vatten för att locka hit vänerlaxen  att leka . Allt rann ut i sanden eller vattnet när det visade sig att det blev en felinvestering som mycket annat i den lilla kommunen där tuta och kör så får vi se vad som händer principen utan den minsta koll eller efterföljning av var investeringen till slut fick för resultat.

   

Att man inte fick råd med arbetskläder till de kommunalanställda eller efterrätt till de gamla då detta inte uppfattades som någon framtidssatsning ansåg våra politiker.

Trots de enorma investeringarna flyttade ungdomen ut, befolkningen fortsatte minska. Till slut blev det bara pensionärerna kvar, världens lyckligaste med tillgång till alla dessa fritidsanläggningar. Vård och omsorg då?

 

 Politikerna i den lilla lilla kommunen visade sig väldigt framsynta, pensionärerna ägnade sig åt alla dessa fritidsaktiviteter som golf, tennis, simning i badhuset, spelade fotboll på konstgräsplan och på de dussintal gräsplaner som låg utspridda i den lilla lilla kommunen, man åkte skidor på vintern.  Pensionärerna levde längre och längre med all den friskvård som erbjöds i de investerade fritidsanläggningarna. Helt plötsligt så fanns det inget behov av vård och omsorg längre och tur var väl det för alla resurser gick åt att underhålla och driva alla dessa anläggningar. Sagan slutar som sig bör, alla levde lyckliga i den lilla lilla kommunen i oändliga tider. 

 

Not: Tyvärr så visar det sig att alla dessa investeringar fortfarande kräver kapital år 2017. Miljoner pumpas fortfarande in för att hålla investeringarna vid liv. En investeringsiver i fritidsanläggningar som jag vill påstå inte en enda fått det ekonomiskt utfallet som presenterades för fullmäktigeledamöterna för att ta beslutet för investeringarna. Här var det inte tal om underhåll eller någon form av utvärderingar, nej här var det tuta och kör så får vi se vad som händer.

 Det är lätt att sparka tjänstemän men hur får medborgarna möjlighet att sparka ut de politiker som tagit alldeles för lätt på sitt på sitt förtroendeuppdrag att förvalta våra gemensamma tillgångar på ett anständigt sätt? Det kvittar hur illa man förvaltat vår lilla kommunens gemensamma tillgångar så återkommer de på valbara platser år ut och år in vid kommunalvalen.

 

not : Nu år  2017 förlitar sig våra politiker på att mottagande av flyktingar skall ge ett lyft för kommunen eller inköp av restaurangbyggnader för att hålla en turistnäringen vid liv, en näring som varit döende de senaste 50 åren och aldrig återuppstått trots alla investeringar alla tillsatta tjänster med olika titlar som vid tillträdandet visar stor optimism men alltefter tider går får inse att det räcker inte bara med att tro man skall också ha ett hållbar idé för att lyckas. Kommuninnevånarna i den lilla kommunen går fortfarande och väntar på att få valuta på alla skattemiljoner som våra politiker frikostigt satsat på turismen.

Evenemang i olika skepnader har också blivit populärt där tjänstemän tillsats i den lilla kommunen för att roa medborgarna och för att få handlarna på gott humör.

 

tn

 

 

 Av tommy norum - 18 september 2017 07:00Bildresultat för alliansen


Har vi borgerliga väljare fått en samling politiker på halsen som sitter i riksdagen för sin egen skull och struntar i att de är valda i sitt uppdrag att föra fram en borgerlig politik ?

 

 

En politik i motsatts den socialistiska som nu bedriv med hjälp av det forna kommunistpartiet som gång efter annan tvingar fram ekonomiska åtagande som medborgarna får betala med skattehöjningar. Vi har ett miljöparti som tvingar fram miljösatsningar som inte står i proposition till de miljövinsterna och där skattebetalarna speciellt på landsbygden får stå för notan.

Alla dessa politiska förslag opponerar sig de borgerliga för och anser det är en fara för den svenska ekonomin och landet. De rödgröna har förslag till arbetsmarknadsåtgärder hit och dit där de Borgerliga förfasar sig över. I stort sett allt de rödgröna lägger fram så har Alliansens företrädare invändningar.Man begär förtroende omröstningar med resultat att en del ministrar i den rödgröna regeringen får avgå. Man är i stort sett överens om i Alliansen att samarbetspartnern Vänsterpartiet i den rödgröna regeringen inte är en partner som man borde ha närmare samröre med tanke på deras bakgrund.

 

Inte rätt värdegrund med rötter i Stalins diktatur där man tvingade in ryssarna i den kommunistiska läran som miljontals ryska medborgare fick sätta livet till. Att sätta stopp för att ett parti med den bakgrunden inte skall få inflytande i svensk politik har man överinseende med när man lätt kunde ta makten med hjälp av ett parti  inte har något dolt i garderoben som på långa vägar har samma dignitet som det forna kommunistpartiet. 

 

Att det i begynnelsen av SD fanns medlemmar som hade sympatisörer åt det nazistiska hållet lika väl som det i Vänsterpartiet fanns de som inte inte riktigt hade de rätta värderingarna  där väl Vänsterpartiets ordförande Ohly som vägrade i det längsta förneka att han var kommunist. Alla andra i stort sett gjorde avbön från kommunismen för att inte helt försvinna från den politiska arenan.

Skillnaden är väl att kommunistpartiet som nu heter vänsterpartiet i motsatts till Sverigedemokraterna hade täta förbindelser med länder som anammade kommunismen. och diktaturen  De forna öststatländerna innanför muren där man höll  folket i schack  med angiveri, en hemlig polis och total saknad av fri oberoende media. Det var Vänsterpartiets föregångares idealsamhälle där täta besök gjordes av kommunistpartiets höjdare. Ohly var en flitig besökare i Östtyskland för att insupa det odemokratiska styrelsesättet för att få full kontroll över befolkningen. Ett samhälle som skulle skapas av revolutionen som länge fanns med i vänsterpartiets partiprogram utan att de skämdes. Vad jag vet så har inte Sverigedemokraterna några förbindelser som parti med odemokratiska länder och planerar revolution genom en kupp ta över Sverige.

 

Att Socialdemokraterna kan i sin argumentation mot SD tala om att de inte har rätt värdegrund, har ett nazistiskt förflutet men ändå tar in ett parti som Vänsterpartiet som i sin begynnelse hade Stalin och den kommunistiska läran med en socialistisk diktatur, som styrdes av hemlig polis för att hålla folket i schack, en ideologi som måste bygga murar runt länderna för att kunna behålla befolkningen kvar, länder utan fri och oberoende press osv. länder som de svenska kommunisterna  beundrade och där det socialdemokratiska partiet kände sig tvingade att ordna till en olaglig spionorganisationer på 1950 talet för stoppa kommunisternas framfart. Här byggdes kommunistceller i rasande fart för stå beredda när Stalin skulle göra sitt intrång i landet

 

Samma dubbelmoral speglar väl Alliansens uppträdande när man låter en värdegrund baserat på egenhändigt hopsnickrade politiska grunder som baseras på enskilda tidiga medlemmar i Sd och ett försök att göra partiet flyktingfientlig, osolidariskt med hänvisning till den flyktingpolitik som man numera i stort sett alla partier tagit till sig.

Så för Alliansens företrädare är det viktigare att hålla avstånd till Sverigedemokraterna än att sätta stopp för Vänsterpartiets inflytande i svensk politik med den bakgrund de har med sig i sin historia.

 

Tala om politisk kompetens med det valet i åtanke. Här låter man Vänsterpartiet få fortsatt inflytande på grund av att man vägrar samtala med ett parti som i stort sett har samma politiska värderingar som övriga partier i Alliansen. Och detta baserat på en hopdiktad värdegrund som i sin begynnelse var baserad på oliktänkande i den naiva invandrapolitik som Alliansen var upphov till och som vi nu ser konsekvenserna av.

 

Att man inte en gång för alla tar det politiska kommandot som innebär att börja samtala med SD som har som parti en betydligare bättre värdegrund än det Vänsterparti som nu dikterar villkoren i svensk politik.

 

Och så var det där med politisk kompetens som numera tydligen verkar är en bristvara hos våra riksdagspartier. Frågan är väl om man är så befriad av det vi kallar sunt bondförnuft att man inte fattar att man har ett guldläge i att kunna få föra Borgerlig politik och distansera Socialdemokraterna långt ut i den politiska öknen  genom att börja prata med Sverigedemokraterna.

tn                

 
Av tommy norum - 17 september 2017 07:00Bildresultat för tino sanandaji

Ingen av våra politiker som varit ansvariga vågar ta en seriös debatt med Tino Sanandaji om läget i Sverige efter den naiva invandringspolitik man fört utan den minsta konsekvensutredning vad den leder till. Nu vet vi vilka konsekvenserna det fått när vi tar del av Tinos statistik i ämnet. 

 

 

Hur skall våra politiker kunna lösa konsekvenserna efter den storskaliga invandringen från tredje världen kan man fråga sig när man tar del av Tino Sanadajis faktauppgifter hur det står till i Sverige. Att man fortfarande inte verkar ta till sig det allvarliga läget Sverige befinner sig utan fortsätter ta emot flyktingar som bara kommer att öka utanförskap, kriminaliteten så länge man inte klarar att leverera en politik värd namnet som löser de problem som finns.

 

Vi har på en ganska kort tid fått en allt större del av befolkningen som har en invandrarbakgrund. När man ser att ca 22 % av befolkningen har en invandrarbakgrund födda eller i andra generationen. Av den gruppen är utrikesfödda ca 17% av Sveriges befolkning. Den gruppen står 53% av dem för dömda långa fängelsestraff i Sverige. 64% av de arbetslösa är invandrare och de står för 60% av utbetalda socialbidrag i Sverige. 71% av Sveriges barnfattigdom finns bland hushåll med utländsk bakgrund. 76% av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund.

 

Faktasiffror som våra politiker och media och kulturvänstern inte vill låtsas om. Där är allt frid och fröjd och vi matas dagligen av siffror som talar om hur beroende Sverige har blivit av dessa invandrare både ekonomiskt och som arbetskraft.  Men sedan 1990 så har de med invandrarbakgrund stått för 50% av ökningen av andelen låginkomsttagare i Sverige vilket betyder att våra politiker har med sin politik skapat en ny underklass i samhället. 

 

Att sedan en allt större del av ökningen av de som inte klarar behörigheten av grundskolan har invandrarbakgrund vilket kommer att cementera  ännu en generations invandrare får finna sig att få tillhöra den nyskapande underklassen. Detta om något är väl ett kvitto på våra politikers oförmåga att lösa problemet. Någon vettig analys över problemet lyser med sin frånvaro vilket är ett kvitto på att politikerna är inte intresserade att sätta focus på deras oförmåga att lösa problemen som har med invandringen att göra . Nej då är det bättre att gå ut med fejkad information om det positiva läget i tron att alltid lurar det någon.

 

Att vi sedan kan konstatera att problem som stenkastning mot polis och räddningspersonal och anlagda bränder är starkt koncentrerade till invandrartäta områden något som de flesta känner till men som våra politiker helst vill sopa under mattan för det påminner ännu en gång om den misslyckade invandrings politik våra politiker har haft ansvaret för.  

 

Det är ovanligt tyst bland våra politiker och media när Tino Sanandaji levererar fakta i det som gäller invandringen. Med en bakgrund med en civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 2004, doktorerade i Public Policy vid University of Chicago 2011 och har sedan dess forskat i nationalekonomi så står sig de flesta slätt i hans argumentation och de underlag han levererar. 

 

 Tino Sanandaji har kurdisk bakgrund och föddes i Iran 1980. Han kom till Sverige vid 9 års ålder tillsammans med sin bror och sina föräldrar. Inte lika lätt för de invandrarvänliga att i argumentationen ta till invandrarfientlig  osolidarisk eller andra  påståenden man använder när argumenten inte räcker till för en seriös debatt. 

 

tn

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se