Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Tisdag 3 sept 09:59Visa källbilden

Om man tror att har man med sig ett strutsbeteende i den nationella samlingen som regeringen skall sammankalla utan SD försöka kringgå och inte låtsas om huvudorsaken till Sveriges problem är den naiva invandringspolitiken som sjuklövern stått bakom då har man ingen chans att få rätsida på problemen   
När nu samtliga borgerliga partier tagit avstånd från regeringen och Socialdemokraternas syn på hur man skall uppföra sig i en demokrati där man nu försöker isolera Sverigedemokraterna att vara med att påverka politiken i ett sådant känsligt ämne som att få bukt med den ökade brottsligheten genom en inbjudan till en nationell samling  Kan det vara rädslan att ännu en gång bli påminda om grundorsaken i hur det står till i samhället i dag är den naiva migrationspolitiken som samtliga partier står bakom utom Sverigedemokraterna.? 
 
Men att försöka komma runt problemet med det försämrade  samhällsklimatet  utan att ta tag i huvudorsaken så kommer man aldrig att få ordning i Sverige. Det är väl ungefär som att försöka släcka bränder med bensin . Och det är precis det man nu gör när man tar politiska beslut som ökar tillflödet av migranter genom anhöriginvandringen genom att besluta om en stor grupp Afghaner få uppehållstillstånd som betyder både ekonomiska påfrestningar- en allt större belastning på våra vår sociala välfärd- i ett läge där vi fortfarande har polisbrist- vi har ej lyckats komma tillrätta med den allt ökande arbetslösheten hos stora invandrargrupper- våra kommuner runt om i landet dignar under en ekonomisk börda som betyder både försämrad välfärd och ökade kommunalskatter. 
 
Nya grupper kommer att föras in i kommuner utan arbetstillfällen eller i de utanförskapsområden som växt upp runt våra större städer där utanförskap och klasskillnaderna med hög arbetslöshet varit grogrunden för den kriminalitet man nu skall försöka få stopp utan att fortfarande inte förstå grundorsaken .Sverigedemokraterna har varit det enda parti som pratat klartext att det är den stora  invandringen som är grundorsaken och enda sättet är att drastiskt dra ner invandrarflödet för att samhället skall få en andhämtning och en chans till succesiv försöka anpassa de samfälliga resurserna till den ökade folkmängden.
Något som tydligen gått helt förbi våra politiker när man har så svårt att analysera vad en försämrad brottsuppklaring beror  på -  försämrade skolresultat - sjukvården skriker efter utbildad personal - sjukhusköerna växer för att få behandling- socialförvaltningarna i våra kommuner skriker efter mer resurser- socialbidragen ökar , arbetslösheten bland nyanlända springer i höjden där kommuninnevånarna få ta smällen med högre kommunalskatter.  
 
Nu först efter tjugo år så börjar en del partier vakna till efter att under flera år kallat det enda parti som har haft en realistisk syn på invandrings problemen med dess följdverkningar för främlingsfientliga - rasister- nazister- rädda för det mångkulturella samhället och att inte ha rätt värdegrund vad det nu innebär kan man undra. Det är väl bara att konstatera att med den definitionen på Sverigedemokraternas politik så är vi omringade av främlingsfientliga länder i norden och i övriga Europa som inte anammat den flyktingpolitik som sjuklövern stått bakom. Och resultatet av den politiken har vi facit på.  Men hur man skall komma tillrätta med  problemet när partierna fortsätter att sopa grundorsaken under mattan och inta någon slags struts mentalitet vill inte se vill inte höra i tron att det löser sig själv förblir en gåta för allt fler medborgare runt om i landet som dagligen blir konfronterade av konsekvenserna av vad  deras politik leder till.       


tn

ANNONS
Av tommy norum - Måndag 2 sept 15:51
Visa källbilden

Varför har svenska pensionärer hälften av vad pensionärerna i Norge och Danmark har ?
 
I Danmark följer pensionerna löneutvecklingen. medan i Sverige halkar dom efter. Det värsta är att det är avsiktligt. Det är meningen att pensionärer ska bli fattigare för varje år. Med våra politikers goda minne så sänks pensionen med 1,6 procent per år. Lever man i trettio år efter pensioneringen har man bara hälften kvar. Om inte bromsen slår till förstås då blir det ännu mindre. Tanken var att arbete skulle löna sig men istället har det blivit tvärt om där nu politikerna försöker hålla fast vid systemet genom att justera skatter och höja och sänka bidrag.
 
Resultatet blir en komplicerad härva av bidrag och avdrag där det skulle löna sig att arbeta blev i stället att pensionärerna blev sittande i knäet på våra politiker utan en chans att själva kunna avgöra och planera ekonomin för sin resterande pensionstid. . Ålderdom ska aldrig betyda fattigdom. Pensionerna måste höjas och klyftorna minska.
 
Dagens pensionärer såg till att ställa upp på sin föräldrageneration så att de fick en dräglig pension på ålderns höst. Pensionärer som slitit ett långt liv med låg lön och därför får en låg pension måste kompenseras genom att dagens löntagare också måste  vara beredda att knapra på sitt löneutrymme och föra in mer pengar till pensionssystemet så att det verkligen syns i pensionskuvertet att man har arbetat och det gäller både dagens pensionärer och den generation de själva tillhör.
tn


ANNONS
Av tommy norum - Söndag 1 sept 20:00

Hur kan en medlemsorganisation som LO bryta mot den enskildes rätt att själv ta ställning till vilken politisk organisation han vill gynna.

 I LO:s stadgar gentemot arbetsgivare skall förbunden vara den som har förhandlingsrätten, inte den enskilde. Samma grundprincip har man också om partitillhörighet där man i praktiken går in och styr vilka medlemsresurser som skall gå till socialdemokraterna utan att den enskilde kan påverka.

Genom demokratiska beslut, taget i en församling där de som sitter och tar besluten har kopplingar till Socialdemokratin, genom ett system som gör det svårt för personer med andra politiska värderingar att bli nominerade till de utskott eller församlingar som tar besluten.

 

Som ett exempel så tycker endast 28% av medlemmarna att det är rätt av LO att andvända medlemsavgifterna till den affischkampanj mot alliansen som nu bedrivs. Enligt den senaste undersökningen så är det fler i LO som röstar borgligt

än på Socialdemokrater. 


Att fackligt anslutna som inte delar de socialdemokratiska värderingarna i politiken, det är något som inte LO tar notis om när man tar 100-tals miljoner av medlemmarnas pengar till att  satsa på en socialdemokratisk seger.


Att sedan försöka göra dessa funderingar till ett påhopp på föreningar som  LO:s Göran Larsson påstår. Han menar att medlemmar i en organisation själva fattar beslut om den egna föreningens verksamhet, och är en av de viktigaste principer i en demokrati.


Att man inte tar hänsyn till en stor del av kollektivet som inte har samma värderingar tyder på ett något inskränkt synsätt på demokrati och liknar väl mest de forna sovjetstaternas sätt att tolka densamma.


Att konfiskera andras pengar, för att hålla en politisk organisation under armarna, utan att man delar deras åsikter, det är väl så långt man kan komma  ifrån ett demokratiskt samhälle,  det gränsar väl nästan till ett brott mot de mänskliga rättigheterna .
Av tommy norum - Söndag 1 sept 14:00

   Ni som har något intressant att tillföra om det som sker i vår kommun som ni uppfattar som mygel eller på annat sätt strider mot de demokratiska värderingar som borde vara en självklarhet för politiker att anamma när de styr vår kommun men som vi i denna blogg har visat totalt spårat ur.

Om ni inte vill komma med tips i bloggen kan ni maila till tommy.norum@telia.com

Av tommy norum - Söndag 1 sept 12:41

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.


De här två representanterna från S och M borde skämmas ordentligt när vi ser hur Sverige har utvecklas under deras styre .De här båda herrarna har det inte lätt att hela tiden måste bli påminda av Jimmie Åkesson vilken urusel migrationspolitik man fört de sista 10 åren och som vi nu ser konsekvenserna av. I stället för att möta kritiken på ett sakligt sätt så har man tagit till smutskastning för att försöka skrämma medborgarna till att ta avstånd från SD där man lagt mer energi på att förneka utvecklingen än att försöka åtgärda den.. Men det är väl så att man måste först ta till sig verkligheten och uppfatta den som den är och inte som man vill den skall vara.

Det vi kan konstatera är väl att Ulf Kristerssons erkännande till Jimmie Åkesson att vi borde reagerat för 10 år sedan och han har haft rätt hela tiden och att vi har varit alldeles för naiva vilket nu både de medborgarna som röstat fram utvecklingen och ansvariga politikerna borde skämmas ordentligt för att inte varit lika klarsynta som Sverigedemokraternas representanter i riksdagen och dess väljare inför situationen. Dåligt politiskt omdöme både hos väljare och de ansvariga politikerna kommer att bli en kostsam och dyr process att rätta till för de svenska medborgarna..

tn

Av tommy norum - Lördag 31 aug 09:32
Visa källbildenVisa källbilden


Över 60 % av de tillfrågade  Socialdemokratiska kommunalråden försöker få Stefan Löfven att klippa trådarna till den marionettdocka han uppfattas som där L,C V och MP drar i trådarna för att få genom sin generösare flyktingpolitik och där Stefan Löfven fogligt låter sig styras med risk att han annars tappar regeringsmakten


 

Nu har Socialdemokraterna också slutat lyssna på sina gräsrötter runt om i landet förstår man när partiet anklagas att vara både otydlig och ängslig mot de steg som nu tas mot en mer generös flyktingpolitik som en följd av januariöverenskommelsen. Expressens stora enkät bland 600 S-politiker bekräftar att Stefan Löfven 'är mer belägen att ställa upp för partierna i Januari överenskommelsen än att börja lyssna på s-styrda kommunernas  kommunalråd som lever  i den verklighet som den generösa flyktingpolitiken lett till och som också fått ta konsekvenserna av den politiken när man blir tvingade att skära ner på den sociala välfärden , avisera om  högre kommunalskatter i kommuner där många redan ligger i topp i den  ligan samtidigt som man också många gånger ligger i topp i antal arbetslösa  .
Något som partibröderna i riksdagen verkar strunta totalt i när man är på väg att besluta om en mer generös flyktingpolitik där påtryckningar från  C , F och V  där också KD är med och stöder och där   regeringspartnern Miljöpartiet driver på. Där låter sig Stefan Löfven styras som en marionettdocka allt för att inte tappa regeringsmakten. Då struntar han i den verklighet som hans partivänner i kommunerna försöker förmedla att medborgarna har börjat tröttna på att bli tvingade ta konsekvenserna över den flyktingpolitik som bedrivits de senaste tjugo åren .
 
Det som förvånar i undersökningen är att av de 600 s-politikerna som tillfrågas i kommunerna så har  hela 35 % uppfattningen att man  ställer upp på den nya mer generösa flyktingpolitik tydligen helt befriade på de signalerna som kommer från kommunerna runt om i landet både från både borgerligt och S-styrda.  Allt för partiet verkar vara en slogan för vissa kommunalråd som tydligen helt struntande i hur det drabbar de vars intressen de är invalda att representera i kommunerna när otryggheten ökar, arbetslösheten de sociala kostnaderna med socialbidrag rakar i höjden och där konsekvenserna blir man blir tvingade att dra ner på välfärden och höja kommunalskatterna. 
 
Skulle tro att många kommuninnevånarna i de s-styrda kommunerna runt om i Sverige skulle vara intresserade hur deras kommunalråd röstade i enkäten för att få chans att säga vad man tycker om en sådan inställning i sina förtroendeuppdrag vid nästa kommunval...
 
Totalt har 574 S-företrädare valt att svara på frågan om Socialdemokraterna ska verka för en fortsatt stram migrationspolitik.
 
307 personer, motsvarande 53 procent, svarar: ”Ja, dagens regelverk bör permanentas”
68 personer, motsvarande 12 procent, svarar ”Ja, strama åt ytterligare.”
199 personer, motsvarande 35 procent, svarar: ”Nej, inför en mer generös flyktingpolitik”.


tnAv tommy norum - Fredag 30 aug 15:56
Visa källbilden


Välkommen in i verkligheten Ulf Kristersson säger Jimmie Åkesson SD när M först nu fått modet  att sätter ner klackarna efter sina många års strutspolitik. Plötsligt så förstår Moderaterna nu att det inte går längre  fortsätta med den flyktingpolitik som satt så stora negativa spår i det Svenska samhället. Nu kräver Moderaterna att man skall anpassa flödet av flyktingar till samma nivå som våra nordiska grannländer.  
De som såg Uppdrag gransknings reportage om hur samhällen förändras i spåren av den flyktingpolitik som bedrivits de senaste tjugo åren blir troligtvis inte så många samhällsintresserade tittare särskillt  förvånade över utfallet.  Inte första gången SVT  gjort granskning över samhällsbilden hur den såg ut för ett antal år sedan där elände med  utanförskap  segregation med stor arbetslöshet bland nyinkomna blir ett allt mer framträdande problem som skapar drogmissbruk och droghandel, kriminalitet och otrygghet hos medborgarna som bor i områdena..
 
De ansvariga politikerna och tjänstemännen trodde sig se lösningar på problemen då, för en massa år sedan.Vi hör samma politiker och ansvariga tjänstemän upprepa samma sak nu  Bara att konstatera att än har man inte hittat rätt verktyg i verktygslådan trots alla miljardsatsningar i olika mer eller mindre amatörmässiga projekt runt om i landet. Läget har inte förändras trots ihärdiga försök att hävda motsatsen hos de ansvariga politikerna utan det har istället blivit precis tvärt om speciellt i våra utanförskapsområden där det råder rena anarkin med ökad brottslighet som medför otrygghet för medborgarna. Något som reportageteamen kan konstatera när man  återkommer efter några år för att utröna om det blev så som politiker och tjänstemän var så eniga om skulle bli något positivt för kommunerna.
 
 Uppdrags granskning visar väl att i Filipstad som i så många andra småkommuner så finns inte det ledarskap med den kompetens som skulle behövas för att både förstå utmaningarna och förmågan att analyser och agera efter det. I bland undrar man om vi har valt politiker som kommer direkt från särskolan när man inte har förmågan att med så många parametrar att ta till inte förstår problemen i  att ta emot ett stort antal flyktingar som man har som uppgift att integrera  i samhället när det inte finns tillstymmelse till arbete att erbjuda i kommunerna .När kommuner som Filipstad min egen kommun Åmål där bägge ligger i topp med att tagit emot mest flyktingar per capita samtidigt som man har en av landets högsta  arbetslöshetssiffror, och ligger i toppen skiktet för kommunalskatteuttaget i landet.
 
Man kan ju fråga sig hur tänker kommunpolitikerna då och varför har man inte förmågan att protestera.  Om inte för annat att få riksdagspolitikerna att förstå att de är i första hand kommunimedborgarna man är vald att representar i sina uppdrag inte partivännerna i riksdagen. Tänker man överhuvudtaget ute i kommunhusen eller stirrar man sig bara blind på de högre statsbidrag med en tillfällig större befolkning  och de kortsiktiga ersättningarna från migrationsverket . Men borde inte bli förvånade när socialbidragskostnaderna skjuter i höjden när man som i Filipstads fall får arbetslöshetssiffror bland  nyanlända på närmare 50% när den inhemska ligger på under 5%  I Åmåls fall så har man haft en konstant arbetslöshet på långt över 10 % i många år och när man borde veta att det tar ca 5 år för hälften av invandrarna att komma in på arbetsmarknaden och det är siffror som är genomsnittssiffror i hela riket 
 
Hur länge det tar för en nyanländ som bor i Åmål eller Filipstad eller också Bengtsfors med sina arbetslöshetssiffror kan vi bara  spekulera i . Det finns faktiskt folk som länge har ifrågasatt den migrationspolitik som man nu bedriver där de ansvariga hela tiden hävdar att vi får in en massa högutbildade människor som blir en tillgång för landet men glömmer samtidigt att det är främst lågutbildade till och med analfabeter som har sökt sig hit och som troligtvis aldrig kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden utan stöd från staten. Filipstad är ett bra exempel där det finns flyktinggrupper från länder där nästa 90% är arbetslösa. 
Det finns politiska partier som tror att lägre löner är lösningen. Men som arbetsförmedlaren i Filipstad utryckte sig vem arbetsgivare har behov av att anställa en analfabet eller en med dålig utbildning och som dessutom har svårt med det svenska språket trots att de bott i Sverige i åratal.????  En reflektion som nog många av våra politiker borde ta sig en funderare över  innan man så tvärsäkert tror sig ha lösningen på att få ner den höga arbetslösheten bland nyanlända . 
tn       
Av tommy norum - Onsdag 28 aug 12:53
Visa källbilden


Liberalernas Sabuni  har inga planer på att lämna det Socialistiska blocket fick vi bekräftat i debatten med Jimmie Åkesson SD
 
Bara att konstatera att Nyamko Sabunis vändning kring att samtala med SD  visade det  sig att förtroendet sjönk  direkt hos väljarna . Det var många konservativa som hoppades på Nyamko efter hennes uttalande före Liberalernas parliedaromröstningen där hon skulle prata med alla partiledarna men efter hennes helomvändning i det uttalandet som partiledare så förflyttades hon av väljarna direkt under 4% strecket i den senaste opinionsundersökningen.
 
Att hon sedan också gjorde klart för TV tittarna nyligen i Aktuellt i debatten med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att  hon föredrar det socialistiska blocket framför sina borgerliga före detta vännerna  KD och  Moderaterna och att nu är det samarbetet med Socialdemokraternas Stefan Löfven som gäller fram till nästa val. Frågan är väl om Liberalerna fortfarande existerar då som parti när man har så svårt att analysera varför väljarna lämnat partiet i parti och minut under så  lång tid. Kan de liberala väljarna  lita på de representanter man valt in för att tillgodose sina politiska värderingar man tror på eller sitter man där för sitt eget befinnande och driver en politik helt befriade från sina väljares synpunkter ? 
Det där med demokrati och vad det står för är det inte så mycket bevänt med inom den Liberala politiska ledningen fick vi bevis på i deras pariledaromröstningen. Där försökte en grupp ledande liberaler på fullt allvar påverka de ombud som representerade distrikten runt om i Sverige att strunta i medlemmarnas röster där en stor majoritet villa ha Sabuni som partiledare  och i stället rösta efter eget bevåg eller vad en stor del av partiledningen föredrog där Nyamko Sabuni inte stod i särskilt hög kurs hos många.
Så frågan är väl om inte Sabuni måste göra en total utrensning i den politiksa ledningen inom partiet som så länge styrt med en politik som väljarna inte ställer upp på kan vi konstatera med facit i hand - om det skall ha en chans att överleva nästa val          

 

tn


  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3 4 5 6 7 8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se