Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Fredag 21 april 07:00


Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Migrationsverket och polisen har fått in anmälningar mot företaget i matvarubranschen. Men ingenting har hänt, trots fyra separata polisutredningar med ekobrottsmyndigheten sedan 2015 avslöjar Uppdrag Granskning. 


Bildresultat för december överenskommelsen 2015

Här har vi representanter för de regeringar som styrt Sverige de senaste decennierna och som varit med och skapat ett samhälle där en pågående myndighetskolapps satt rättssäkerheten för medborgarna ur spel. .    

 

Ännu en gång så har Uppdrag Granskning avslöjat hur illa ställt det är med rättssamhället Sverige. Det är inte bara småbrott som lämna därhän och som polismyndigheterna gett brottslingar i stort sett fria händer att operera i landet utan att man ingriper. Nu har också EKO myndigheterna tappat kontrollen över situationen och där ekonomiska brott och bedrägeri i Sverige är i stort sett är ofarligt att operera i för skurkarna där risken att åka dit är nästan på lika med noll. Nu är det inte längre brottet som avgör om man skall bli dömd utan vilka prioriteringar som polisen gör.

 

De som inte prioriteras går i regel helt fria från att lagföras, , säger Magnus Lindegren, chef för bedrägerisektionen hos Polisen Region Väst.  Här räcker det inte med att lämna klara bevismaterial med  filmer som dokumenterar brotten när det visar sig att myndigheterna inte ens tar sig tid att analysera bevismaterialen på grund av för stor arbetsbörda.   

 

Bara att konstatera att våra myndigheter räcker inte till längre när vi gång får uppleva hur de blir avslöjade av Uppdrag Granskning hur illa ställt det är ute på fältet. Våra politiker har lämnat fältet fritt för brottslingar att agera i Sverige.               

 

Polischef: ”här behöver vi rannsaka oss” Ett allt för återkommande mening från våra myndighetschefer när de blir utsatta för granskning i sin myndighetsutövning.

 

Robert Karlsson, chef vid Polisens utredningsenhet, säger att han blir förfärad av Uppdrag gransknings avslöjanden. 

– Jag tror faktiskt att här behöver vi rannsaka oss, vi som varit inblandade, inte minst polisen. Det handlar om att samverka bättre, för bättre resultat. 

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet samarbetar med statliga myndigheter. Planeringsledare Pia Eriksson beklagar situationen om det är så att de har brustit i sin hantering. 

– Om Kunskapscentrum har lovat att förmedla kontakter till Arbetsmiljöverket och vi har missat det. Och det har lett till att Arbetsmiljöverket inte agerar, så är det högst beklagligt, säger hon. 

 

Tänk att vi medborgarna gång på gång skall behöva bli konfronterade med uppgifter om hur illa ställt det är hos våra myndigheter, de som skall skydda medborgarna i respektive verksamheter.  Våra politiker verkar nyvakna varje gång det kommer på tal men  där sedan fagra tal om förändringar förbytts mot total handlingsförlamning och där verkligheten  i rättssäkerheten för medborgarna blir precis tvärt om över tid visar det sig med facit i hand  när man börjar forska bakom fasaden hos våra myndigheter.  

 

Frågan fler och fler ställer sig är  om våra politiker räcker till i sitt skapande av Sverige. Det har visat sig under åren att börjar man skrapa det allra minsta i fasaden så uppdagas det brister som våra politiker har ansvaret för har uppstått men som de sällan eller aldrig vill låtsas om eller erkänna att man inte riktigt ha räckt till i sitt politiska uppdrag.

 

Kanske är det den faktorn som spelar in när medborgarna i opinionsmätningar övergår till att stödja partier som inte varit allierad med någon av de politiska blocken - som en demonstration för att nu räcker det . tn

 

 

 

ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 19 april 19:28


Gapet för Moderaterna upp till Sverigedemokraterna, som har 19 procent, är nu uppe i 2,6 procentenheter, vilket gör att vi för första gången med säkerhet kan säga att Sverigedemokraterna är Sveriges näst största parti. Socialdemokraterna befäster sin ställning som det klart största partiet med marginal vilket också får det rödgröna blocket bli större än Alliansen. 


Surt sa räven när man nu ser att Sverigedemokraterna går om Moderaterna till att vara det näst största partiet i Sverige.  

 

 

Moderaterna fortsätter tappa väljarstöd visar den senaste Novus-undersökningen.

De två Allianspartierna tappar mark den ena (M) troligtvis för att partiledaren  totalt saknar utstrålning och inte vet vilket ben hon skall stå på i politiken. Den andra (C) för att partiledaren står för i princip fri invandring utan att beröras hur Sverige har förändrats de sista 4 åren där i stort sett alla samhällsfunktioner går på knäna på grund av den naiva invandringen som hon och Batra i M har ett stort ansvar i att det fått fortgå så länge utan att reagera. Under den första delen av mätningen -den före atentatet- hade Centerpartiet 14,2 procent, för att sedan backa ner till 11,2 procent..    

ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 19 april 07:00 

Det här gänget säger sig stå för minskad klasskillnad men driver en politik som får till resultat precis tvärt om.  
Vad har hänt med Socialdemokraterna som alltid har anklagat oppositionen för att öka klyfterna i samhället ? 

 

Men när man tar del av deras vårbudget så cementerar man verkligen klassklyftorna genom saknaden av förslag .. Hur skall Socialdemokraterna få trovärdigheten i sin argumentation när man ena stunden går ut och anklagar opositionen för att man ökar klasskillnaderna och andra stunden ger förslag i budgeten som inte förändrar utan i stället ökar klasskillnaderna.  Förvisso inte första gången man argumenterar för en sak men när det bränner till och verkligheten gör sig påmind blir tvingad att ompröva sin politik där väl invandringen är ett bra exempel på detta. 

 

Det är tydligt att ny underklass börjar växa med den växande gruppen arbetslösa, utrikesfödda, funktionsnedsatta och äldre som står utanför arbetsmarknaden och där också fattigpensionärerna ingår utgör en allt större andel av befolkningen och som Socialdemokraterna tillåter halka efter i den ekonomiska utvecklingen.

– I stället för att sänka trösklarna till jobb och göra det billigare att anställa, väljer Magdalena Andersson att höja skatterna på jobb och företagande med tiotals miljarder. Resultatet blir ett otryggt och kluvet samhälle med hundratusentals människor ute i kylan. Det finns nästan 300 000 utsatta personer som inte kommer in på arbetsmarknaden och som Socialdemokraterna inte vill låtsas om som ett problem.

 

Svenskt Näringsliv anser att regeringens åtgärder är fel väg att gå och anser den vara dålig för jobb och företagande, det skriver de i en kommentar till vårbudgeten.

”Dessa negativa effekter bortser regeringen från när de beräknar intäkterna till statskassan, vilket innebär att budgeten är en glädjekalkyl som inte lever inte upp till det finanspolitiska ramverket”, skriver Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi.

 

Finansministern jublade också åt att Sverige nu har den högsta sysselsättningsgraden  men arbetslösheten  faller nämligen också i andra EU-länder, i en del till och med mer än i Sverige. Så om någon tror att det är Socialdemokratisk politik som bäddat för detta som Magdalena Andersson försöker få det till får nog tänka om. Högkonjunktur i Europa som inte ha ett dugg med Socialdemokratisk politik i Sverige att göra, om någon nu skulle tro det,  är anledningen att det går bra  ekonomiskt för Sverige nu. 

 

En lågkonjunktur närmar sig och då först får vi facit på hur regeringen skött sina finanserna . Men att låna i högkonjunktur som man gör nu i stället för att spara i ladorna för nästa lågkonjunktur kommer att ge ett kvitto för hur väl Socialdemokraterna lyckats i sin finanspolitik under sin regeringstid. Bära eller brista och låt Alliansen ta smällen om de vinner valet verkar vara Socialdemokraternas strategi för nuvarande i finanspolitikspelet.  


tnAv tommy norum - Söndag 16 april 07:00 

Att ena stunden påstå att förslagen från SD är främlingsfientliga och andra stunden ta till sig förslagen utan tillstymmelse till självkritik är ingen bra strategi för att få fortsatt förtroende i politiken.  Tänk vad konflikträdda politiker kan stalla till med. Når kultur och media maffian driver opinion för sin sak så böjer sig våra politiker och faller in i någon sorts godhetssyndrom total avskärmad från vilka konsekvenser det får i verkligheten. SD har växt för att inget annat parti vågade förespråka en mer restriktiv flyktingpolitik, trots att såväl socialdemokrater som moderater historiskt varit anhängare av en sådan men glömmer allt sunt förnuft för att tillfredsställa vissa opinionsbildare på vänsterkanten. 

 

Blir nog en dyr lärdom för politikerna att ta till sig  när de nu skall försöka ta initiativet till en politik som de flesta medborgare efterfrågar men som man de senaste åren har fördömt som osolidariskt, främlingsfientlig och inte stå för allas lika värde osv .  Det som opinionsundersökningarna gång på gång visar vilken invandrarpolitik medborgarna förväntar sig politikerna skall föra men för döva öron tills nu när katastrofen redan skett.  .

 

Att äntligen en politiker tog bladet t från munnen -energiminister Ibrahim Baylan (S)- och erkände att man gjort fel i hela invandrings processen utan en integrationspolitik värd namnet. Istället har man koncentrerat sin frustration över Sverigedemokraternas framgångar genom anklagelser och ifrågasättande av deras bakgrund i stället för att föra en dialog om den misslyckade invandringspolitikens konsekvenser för samhället. 

 

Trots återkommande larmrapporter från olika håll så hur det står till ute i våra förorter så vägrar våra politiker ta till sig det hela . I stället försöker man tysta ner den negativa informationen där också media är med och försöker dölja verkligheten  och där de som slagit larm om förhållandet i förorterna utsatts för att gå rasisternas och Sverigedemokraterna ärende. 

 

Vi ser samma tendens när enskilda poliser eller tjänstemän tar bladet från munnen och kommer med uppgifter som ligger stick i stäv mot den officiella bilden politikerna med hjälp av höga myndighetschefer försöker förmedlar. Då blir det himla liv där man direkt ifrågasätter syftet med informationen. Man ser att våra politiker inte ens drar sig för att inför allmänheten komma med helt felaktiga uppgifter eller vinklingar i försök att vilseleda medborgarna för att i någon mån försöka dölja konsekvenserna av den förda politiken.

Ju mer man försöker dölja konsekvenserna av den naiva invandringspolitiken ju mer ökar Sverigedemokraterna i opinionsökningarna.

 

Blir inge lätt uppgift för de etablerade partierna att få tillbaka förtroendet i politiken med den erfarenhet medborgarna fått av mörkläggning och desinformation om de negativa konsekvenser det lett till för medborgarna.      

 

 tn


Av tommy norum - Torsdag 13 april 07:00


Hade våra politikerna haft mod att stå emot opinionstrycket mot REVA 2014 så kanske attentatet på Kungsgatan aldrig hade skett. Att det fortfarande finns påtryckningar i riksdagen från framförallt C,  V  och MP att man skall sluta jaga papperslösa för att det är ovärdigt och rasistiskt får väl förhoppningsvis konsekvenser i de fortsatta opinionsundersökningarna fram till valet


 

Det var präster, kulturarbetare, professorer, poeter, journalister, forskare, diakoner, lärare som med sitt upprop 2014 satte stopp för REVA (REVA står för ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”) och där våra politiker med rädsla att bli kallade rasister inte vågade sätta ner foten och låta polisen fortsätta sitt uppdrag att söka rätt på de som har ett utvisningsbeslut på det effektivaste sättet


Så går det när opinionsbildarna tar sig rätten att kräva förändringar utan att tänka på vilka konsekvenser det får för samhället och där fega och rädda politiker inte vågar stå emot med risk att bli kallade rasister eller ändå värre gå Sverigedemokraternas ärende.  Polisen hade verktyg för att bli mer effektiva att kunna hitta de som har utvisningsbeslut hängande på sig i det som gick under benämningen REVA (REVA står för ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”). ett effektivt verktyg för att för att verkställa utvisningar men som stoppades av en rad opinionsbildare 2014. 

 

Fortfarande så anser C, MP och Vänsterpartiet att vi inte skall driva häxjakt på sådan som uppehåller sig olagligt i landet som då i praktiken innebär att polisen skall sluta genomföra ID-kontroller av personer med ”icke-svenskt” utseende i Stockholms tunnelbana, på Möllevångstorget i Malmö och flera andra platser runt om i landet.Kulturetablissemanget som i uppropet 2014 såg till att REVA stoppades och där konflikträdda politiker inte hade kraft och mod att sätta ner foten i rädsla att bli kallade rasister.

Här var präster, skådespelare, författare, professorer, poeter lärare, diakoner , forskare, journaliter rikt representerade men där saknaden av medborgare med vanliga yrken lyste med sin frånvaro.


Här finns namnen på de drygt 150 medborgare som 2014 var med och stoppade REVA och har en del i ansvaret för att vi fått en avvisningsordning som inte ens är värt namnet. Är det inte dags att de ber om ursäkt för sin naiva inställning hur man skapar ett samhälle som bygger på förtroende och där respekten för lagar och förordningar inte gröpas ur för att få tillfredställelse för sin egen politiska agenda.     

.     

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1702914506668413&id=100008496400544
http://www.aftonbladet.se/kultur/article16293405.ab
tn

Av tommy norum - Tisdag 11 april 07:00


Nu är det på tiden att Svenska folket väljer väg hur den fortsatta invandringspolitiken  skall se ut i framtiden. Framförallt så gäller det för Alliansväljarna att ta ställning om man vill att Centerpartiet skall växa och få stötte inflytande med sin flyktingpolitik i det borgerliga blocket. 

Är det Centerns , Miljöpartiets och Vänsterpartiets väg som man vill ha i fortsättningen där alla försök till att skapa ordning och reda saboteras med förslag som är helt verkllghetsfrämmande . Vänsterpartiet vill göra det lättare för människor att ta sig hit, genom att ta bort de gräns- och ID-kontroller samt ta bort EU:s avtalet med Turkiet som syftar till att hindra människor på flykt från att ta sig in i EU. Man vill ta bort begränsningen av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige tas bort. 

 

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser, där alla har en möjlighet att flytta, men där ingen tvingas fly. En värld där människor kan bo och verka där de så önskar. /…/ Miljöpartiet vill att flyktingbegreppet moderniseras så att också klimatflyktingarna omfattas av flyktingbegreppet i FN:s flyktingkonvention.


Centerpartiet vill ha en generösare flyktingpolitik än den som nu bedrivs av regeringen 

Vänsterpartiet anser att ID kontrollerna som riksdagen beslutat om för att finna de papperslösa som befinner sig i landet olagligt är en rasprofilering som inte är vare sig rimligt eller lagligt, det är rasism. 

Tydligen är väl att attentatet som hände i Stockholm av en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och som befann sig i landet olagligt inte satte nägra större spår i huvudet hos en del politiker när man nu protesterar hur polisen genomför sina ID kontroller för att leta upp de som skall utvisas. 

 

De som vi kommer på exempelvis här, som är utländska, kontrollerar vi id och om de får vara i landet, sa polisinspektör Patric Josefsson till SVT Nyheter i går vid T-centralen..

 

Det är tydligt att det finns politiker framförallt inom C , MP och V  som på alla sätt  försöker sabotera polisens arbete genom att riksdagen protestera mot hur man genomför ID kontrollerna. Där till och med  Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V) framhäver att det är en rasprofilering som inte är vare sig rimligt eller lagligt, det är rasism. 


Varken Moderaternas ordförande i Socialförsäkringsutskottet, Gunnar Axén eller Socialdemokraternas ordförande i justitieutskottet, Morgan Johansson vill kommentera polisens arbetsmetoder ”så länge det följer svensk lagstiftning”.

 

Inte heller Sverigedemokraterna ser något problem med det som nu pågår i tunnelbanan.

Jag tycker att det är bra att polisen helt enkelt verkställer myndighetsbeslut – är du papperslös har du inte i Sverige att göra, och det är väl bra att vi har en myndighet som ser till att personer som inte får vara här avvisas. Sedan kan man diskutera metoderna – men jag ser inget problem med att polisen gör det de blivit tillsagda, säger partiets rättspolitiske talesperson Richard Jomshof.

 tn     

Av tommy norum - Lördag 8 april 12:3011 september 2001 var en terrorattack riktat mot USA som startade kriget mellan USA och Irak som även kallas för 'kriget mot terrorism'. Det är en känd terrorattack som enligt George Bush ha utförts av irakierna. Det som blev  upprinnelsen till det vi nu ser utvecklas runt om i världen med stora flyktingströmmar, terrorbrott och ett fruktansvärt lidande hos miljontals invånare som tvingats flytt från sina hemländer. 


 

 

 

Blev en dyrköpt erfarenhet för västvärldens men framförallt för invånarna i Syrien och Irak när stormakterna försöker införa demokratier i diktaturländerna. Länder med så många etniska, religiösa och politiska viljor i samhället och där samhället har hållits intakta med en stark polis och militärmakt för att hålla folket i de olika religiösa och folkgrupperna i schakt. Att naiva stormaktspolitiken  under falska premisser gick in militärt i Irak för att befria folket från diktator Saddam Husseins välde blev upprinnelsen till det vi nu upplever i Europa och öviga världen. Följderna blev ett IS som fick möjligheten att uppstå där islamska irrläror fick fäste som en följd av att befolkningen lämnades åt sitt öde med en korrupt och helt handlingsförlamad regering i Irak med inre slitningar där makten för sig själva och den religionssekt man tillhörde var viktigare än landets överlevnad till en början.

 

Konflikten mellan syriska regeringstrupper, ledda av president  Bashar af Assad , och stridande från olika oppositionella grupperingar. Konflikten inleddes under den arabiska  våren med de första lokala missnöjesyttringarna i januari 2011, vilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, I Syrien gick stormakterna en annan väg i sitt försök att avsätta diktator, där man försåg rebellgrupperna med vapen i tron att de skulle klara av att befria landet. Högst en månad spekulerades det i media där de så kallade experterna fick säja sitt. 

 

Nu ser vi resultatet av den strategin från våra stormakter, miljoner på flykt till Europa, miljoner i flyktingläger runt krigsskådeplatserna, flyktingar väller in i Europa från alla håll utan en fungerande gränskontroll vilka som kommer hit. Här finns det flyktingar med både kapital, en bakgrund i tidigare diktaturregimers inre krets med många liv på sitt samvete, is krigare som åker fram och tillbaka mellan kriget och hemländerna många gånger försörjda med socialbidrag. Man återvänder för att plåstra om sig efter krigsskador utan någon myndighet ingriper. 

 

Att det finns ett fåtal människor som kommer hit frustrerade över att inte fullt ut få möjlighet att kulturellt och med sin kvinnosyn få leva som man är van, det finns is krigare som i ren frustration begår illdåd för att ge igen när man ser att man håller på att förlora kriget, det finns de som hatar vårt levnadsätt med demokrati och våra värderingar hur vi uppför oss i samhället, det finns de som skall ge igen för att de känner sig orättvist behandlade i asylprocessen när de inte får uppehållstillstånd. Det finns brottslingar som skapar sig en ny identitet,.

 

Det finns säkert hundratals skäl för människor med sjuka hjärnor att utföra terrorbrott i Sverige. Ett Sverige med en underbemannad polis, ett land med en hoper naiva politiker som tror gott om alla och reagerar inte över missförhållandena i samhället förän media rapporterar hur det står till.

Kanske inte så konstigt att våra grannländer i Öst slår bakut och inte vill släppa in flyktingarna i den mängd som de flesta länder i Europa gjort och framförallt Sverige när man tar del av erfarenheterna och konsekvenserna vad en okontrollerbar invandring kan ställa till med för den inhemska befolkningen. 

 

Här är priset för stormakternas försök att införa demokratier i länder som inte är mogna att ta ansvaret. Diktaturer som höll befolkningen i schack med tusentals offer för att skydda regimerna i stället blev kostnaden av hundratusentals liv och flera miljoner på flykt. Man kan ju fråga sig vad som snurrar runt i huvudet på politiker när de anser sig ha rätten att föra en sådan politik som medför sånt elände i de länders befolkning som berörs med de följdverkningar vi nu ser i hela Europa. 

Tyvärr så är det nog våra stormakter med USA i spetsen som har det största ansvaret för det vi nu ser utveckla sig med terrorbrott runt om i världen när man med falska förespeglingar tog sig rätten att ta lagen i egna händer och befria landet från Saddams Huseins diktatur. Det är den politiken som vi nu ser konsekvenserna av runt om i världen där terrorbrott utan en chans att kunna försvara oss mot kommer bli en vanlig företeelse runt om i världen lång tid framöver.       

 


tn


    

 
Av tommy norum - Torsdag 6 april 07:00


Att få ta en kall öl på uteserveringen i sommarvärmen. Att kunna bära kortbyxor en het dag när du köper glass till ungarna i köpcentret. Att sola i bikini på balkongen. Att gå på bio, dansa och sitta på kafé borde vara en självklarhet i dagens Sverige.. 


 

Politikerföraktet sprider sig som en löpeld när det visar sig att man inte klarar av och leverera det man lovar.


Att röra sig fritt i sitt bostadsområde, på torget och ute på stan. Vardagsfrihet som för de allra flesta kvinnor i Sverige är alldeles självklar. Att utbilda sig, umgås och leva sida vid sida med män på lika villkor.

Men inte i Sverige, världens mest jämlika samhälle, påstår våra politiker när de slår sig för bröstet och vill ta del av framgångarna. Bara att konstatera att våra politiker är lika främmande för verkligheten här som i alla andra delar hur samhället fungerar.

 

Situationen har blivit värre. Sommaren 2015 skrev förortsfeministen Zeliha Dagli i Aftonbladet om hur fundamentalismens skugga bredde ut sig över Husby. Hon förlöjligades av fundamentalister, anklagades för att svartmåla förorten, och ignorerades eller förminskades av många vänsterfeminister och våra politiker intog en passiv roll och lät det hela bero. Här var det viktigare att dölja verkligheten för att att inte ge bränsle till Sverigedemokraternas agenda.

 

Reaktionerna på Daglis vädjan visar hur våra politiker ignorerar problemet med resultat att  förtrycket ökat och kunnat pågå så länge. Man borde fråga sig som medborgare hur man skall få våra politiker att vakna upp ur sin törnrosasömn när man inte har förmågan att reagera på hur samhället förändras till det sämre. Det finns snart ingen samhällsfunktion och i det värderingar som vi under decennier byggt upp för att få ett samhälle som bygger på solidaritet, jämställdhet men där nu visat sig att feminismens ideal tyvärr glidit isär på många sätt utan att våra politiker reagerar. Ett Sverige där olika måttstockar gäller för olika flickor, beroende på deras ursprung.

 

Detta i ett land där Politikerna slår sig för bröstet och vill ha kredit för sin jämställhetenspolitik i övriga världen. Men skrapar man på ytan så finns det problem som man helst vill sopa under mattan och inte låtsas om. Vi har samma reaktion hos våra politiker när det gäller skolan, utanförskap. arbetsmarknaden för invandrare, bostadssektorn, den ökade kriminaliteten, de ökade kostnaderna för invandringen där man försöker överlåta ansvaret på kommunerna. sjukvården, äldrevården, den ökade klyftan mellan pensionärer och löntagare där ökningen av fattigpensionärer borde få våra politiker att reagera. osv osv.  

 

Men tystnaden talar sitt tydliga språk att våra politiker visar sig stå maktlösa inför situationen, Man pratarar gärna och låter som om man har situationen under kontroll, men tyvärr så visar verkligheten något helt annat.  Gång på gång blir man ertappad att man inte riktigt räcker till i politiska åtagande som mer och mer börjar likna brandkårsutryckningar för att släcka bränder som dyker upp lite varstans i samhället när media visar våra politiker var släckningsbehovet finns.  Själva har de inte förmågan att ta till sig verkligheten utanför riksdagshuset och Rosenbad och reagera innan bränderna bryter ut.          


tn
       

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9 10
11
12
13
14
15
16
17 18
19 20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se