Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Onsdag 5 april 07:00Politiker är olagligt invalda rubrik i PD.

Vi har valt politiker som inte är valbara säger Håkan Sandberg till PD

 

   

Vårt kommunalråd tycker att man kan strunta i kommunallagen när man rekryterar till utskotten.   

 

 

Tänk att det skall vara så svårt att hålla sig till vad kommunallagen säger i Åmåls politiken. Det verkar som om våra politiker inte har riktigt klart för sig varför vi har en kommunallag. Den har kommit till just för att skydda medborgarna från politiska påhitt som inte ligger i linje vad som är bäst för medborgarna  och inte vad som är bäst för politikerna som Michael Karlsson (s) tycks tro när man tar del av hans argument.

 

Att utskotten skall väljas bland de ledarmöten och ersättare som är invalda i nämnderna som kommunallagen förespråkar så säger Michael Karlsson (s) i det läget att han är medveten om problemet men det finns fler ställningstagande att ta hänsyn till än att följa kommunallagen. Vilka de hänsyn är som gör att man inte behöver bry sig om kommunallagen har han också sina privata reflektioner om. Att vi har erfarenhet tidigare att våra politiker struntar i kommunallagen, struntar i fullmäktigebeslut, där våra revisorer som skall skydda medborgarna heller skyddar politikerna när det bränner till än medborgarna som är deras huvuduppgift i sitt uppdrag.  

 

Så om nu vårt kommunalråd Michael  Karlsson ( s ) anser att man slår in öppna dörrar med den informationen om kandidater till  utskotten skall väljas in så betyder det väl i klartext att han vet att de bryter mot kommunallagen men det struntar han i för det gynnar inte hans politiska syften. Att i alla lägen hålla oss till den lag som skall skydda oss medborgarna från dåligt pålästa politiker som inte förstår vad deras förtroendeuppdrag går ut på det är inget som Michael Karlsson (s) bryr sig om.  Det vore nog på sin plats att vårt kommunalråd intog en mer ödmjuk roll när det påpekas saker i hur man går runt och bryter mot kommunallagen.

 

Han vill att kritiken i valbarheten skall ställas mot kritiken om brist på delaktighet kanske ändå säger att han inte riktigt förstått problemet när han sätter de olika alternativen mot varandra. Det ena regleras faktiskt i kommunallagen hur det skall gå till medan det andra är ett problem som de politiska partierna får lösa genom att göra partiarbetet mer intressant där en kontinuerlig ungdomsverksamhet för att fylla på är ett måste om man skall ha ett berättigande i politiken.

 

Genvägar med att lösa de politiska partiernas  svårigheter att rekrytera folk till politikeruppdrag genom att strunta i kommunallagen är knappast den lösning som medborgarna förväntar sig av sina politiker.

 

tn      

ANNONS
Av tommy norum - Måndag 3 april 07:00
Med utgångspunkt från rubriken så får man väl säga att det flesta partier ligger risigt till vid nästa val. .

 

   

 Kan vi lita på våra politiska partier? De vill förmedla visioner och mål för att bli valda . Men det visar sig med facit i hand att de har svårt och leverera

 

När vi ser hur Sverige har utvecklats det senaste decennierna så kan vi konstatera att det är inte mycket som gjorts rätt av de ansvariga partierna när man har facit i hand.

 

 

1. Vi har en misslyckad skola med sjunkande resultat i lärandet, disciplinproblem där ordning och reda i många fall lyser med sin frånvaro trots munväder från våra politiker i tron att man har den politiska lösningen så har vi än inte sett någon förbättring. Stora rekryteringsproblem i att skaffa lärare med rätt kompetens kommer inte att förbättra skolresultaten.  

 

2. Vi har med en naiv flyktingpolitik totalt misslyckats med intrigationen för de nyinkomna som satt negativa spår i samhället.

 

3. En totalt misslyckad bostadspolitik under decennier och som satt stora spår i utanförskap bland de flyktingar som kommit hit och en ökande prisbild på bostäder som utestänger många att få ta del av ett eget boende.

  

4.  En misslyckad arbetsmarknadspolitik som har cementerat svårigheterna för nyinkomna att få in ett ben på arbetsmarknaden.

 

5. Vi har fått en myndighets kollaps där man inte anpassat resurserna efter behovet på länge där väl en underbemannad poliskår har en stor del i att brottsbekämpningen totalt klappat ihop och där allmänheten får ta smällen i outredda brott som har till följd att brottslingarna aldrig lagförs för sina brott. I samband med detta så har vi fått en ökande småbrottslighet på halsen.

 

6.  Man har struntat i försvaret, där civilförsvaret har lämnats åt sitt öde som betyder att civilbefolkningen i en konflikt får klara sig bäst de kan. Man har lagt miljarder på onödigt material där väl flygplan blivit stående på grund av personalbrist och där man försöker gå runt problemen med att försöka leasa ut krigsmaterial till andra länder. En gå på politik som regleras efter rädslan av vad Ryssland kan hitta på.  

 

7. Vi har fört en skattepolitik där man skiljer på de som arbetande och pensionärer vilket har gjort till att svenska pensionärer betalar den högsta skatten i Europa samtidigt som Sverige börjar närma sig att ha mest fattigpensionärer i EU .

 

8. Vi har en sjukvård som går på knäna där det saknas utbildade personal av alla kategorier inom sektorn där framförallt glesbygden har svårt att rekrytera kompetent personal.

 

9. Vi har ett ökat tryck på våra kommuner både ekonomiskt, och där svårigheter att rekrytera kompetent personal i spåren efter att allt fler nyinkomna får ta del av vårt trygghetssystem.  Stora skattehöjningar är att vänta för de flesta kommuner.

 

10. Vi har en av världens högsta skatter men vi har inte världens bästa sociala trygghet när det visar sig att stora grupper lämnas utanför där ibland stora grupper i vårt pensionärskollektiv.

 

Listan kan göras mycket längre hur våra politiker misslyckats att före en politik som är till för medborgarnas bästa. Det har visat sig att man räcker inte riktigt till i sina förtroendeuppdrag varken i riksdagen eller i kommunerna när man har facit i hand.  

 

 


   

  Det har funnits alldeles för många virriga personer i politikerleden som ställt till det för medborgarna 

 

Så frågan är väl vem skall vi rösta på i nästa val när vi kan ta del av hur man många gånger inte riktigt räcker till i sitt uppdrag. Men ett tips är att rösta aldrig på ett parti som bara har mål som sin ledstjärna i politiken, mål som man sällan eller aldrig lyckas uppfylla.  Rösta på partier efter vad de levererat i politiken då är chansen att hitta rätt betydligt större i sitt val.

 

tn          

 

ANNONS
Av tommy norum - Lördag 1 april 10:28
Trots ökningen av båtrelaterade stölder så verkar inte våra politiker bry sig vad man skall göra åt situationen. .


       

Vår inrikesminister Anders Ygeman har trots flera påstötningar med telefonsamtal och E-mail från Båtliv medlemstidningen för svenska båtunionen vägrat kommentera det dystra läget i ökningen av båtrelaterade stölder.


Förra året så stals närmare 3000 båtmotorer till ett värde av ca 200 miljoner. I januari i år så ökade den med ytligare ca 30 % jämfört med 2016 enligt färsk statistik från Brå. Något som tydligen inte bekymrar vår inrikesminister som vägrar kommentera hur han ser på det hela. Att man sedan är väl medveten om vilka ligor det gäller och var stöldgodset hamnar verkar inte våra politiker bry sig om och skapa åtgärder för att stoppa den brottsliga verksamheterna. .

 

Men i ett land där nästan inga stölder klaras upp och risken att åka fast är i princip lika med noll så kommer båtrelaterade stölder att öka . Men har man en otillräcklig polisorganisation en av Europas per capita lägsta och där våra politiker under flera år struntat i följderna av den prioriteringen ser man nu hur bostadsinbrott, metallbrott med kopparstölder, och båtrelaterade ökat lavinartat utan man klarar av att utreda brotten.  Men kan se och misstänka att det är östeuropeiska ligor från det forna Sovjetunionen som kommer hit, en del som asylsökande, väl medvetna om att de inte har asylskäl men får bostad och sitt uppehälle av staten medan de utreds ostört kan plundra och skicka varorna till sina hemländer via lastbilar i ett Sverige med en nästan obefintlig gränskontroll av vad som försvinner ut från landet.  


När vi nu ser en ökande brottslighet i stort sett på alla områden runt om i landet och där våra myndigheter inte längre kan upprätthålla en rättsordning där man klarar att sätta åt buset och där fler och fler av medborgarna får känslan av våra ansvariga politiker på alla sätt försöker mörka verkligheten med allahanda desinformation om det verkliga läget för att slippa kritik för konsekvenserna av sin obefintliga och misslyckade politik.

 

Att medborgarna till slut blir tvingade att ta lagen i egna händer blir väl en naturlig process i utvecklingen för att skydda sin egen egendom och intressen när inte våra politiker och myndigheter har kapacitet att bry sig och värna sina medborgares skydd och säkerhet.


tn

      

 


Av tommy norum - Torsdag 30 mars 07:00

 

Håller Alliansen på att måla in sig i ett hörn där den mer eller mindre kommer att vara tvingad att fullfölja en linje, som riskerar att mynna ut i en regeringskris.


 
Decemberöverenskommelsen var ett försök av våra politikerna att ta makten från folkets invalda representanter i Riksdagen.

.                 

Man kan ju undra vad våra politiker har i bakfickan när man försöker gå runt regeringsformen ?  All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Här har man nu ingått någon form av överenskommelse att en minoritetsregering skall kunna leda landet och där alla kontroversiella frågor som saknar majoritet i riksdagen ändå går igenom på grund av att man kommit överens mellan blocken att ett parti inte skall få det inflytande som motsvarar deras röster i riksdagen.

 

När en politik har en klar majoritet i riksdagen det är något som våra riksdagsledamöter totalt totalt struntat i och helt plötsligt så är det inte makten från folket som är det viktiga utan att en regering skall kunna regera ostört oberoende vad en majoritet av vad riksdagen har för åsikt i frågan.

 

Att man nu verkar komma till sans i Alliansen tyder väl på att man börjat vässa knivarna där bakgrunden till konflikten är de skattehöjningar som regeringen vill genomföra. Kanske är det också att rösterna höjs runt om i landet att man skall börja föra en oppositionspolitik värt namnet och sluta gömma sig i en någon sorts idealitet till en politik utan konflikter för att inte störa regeringen i deras arbete. Det är knappast det medborgarna efterfrågar när man röstar på sina partier.

 

Roten till det hela är rädslan för att Sverigedemokraterna skall få del av det inflytande de borde ha rätt till och som om det händer helt kommer att förändra den politiska kartan med risk att småpartierna lämnas utanför den politiska makten. Där har också Socialdemokraterna ett finger med i spelet för att på alla sätt sätta stopp för att Sverigedemokraterna kommer in i värmen, medvetna om att det skulle avsluta Socialdemokratiskt regeringsstyre lång tid framöver.  

 

Medan Centerpartiet, Liberalerna och på alla sätt försöker blockera alla försök till ett närmande till Sverigedemokraterna med risk att de då mister ett stort inflytande i den borgerliga politiken så har Socialdemokraterna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet samma problem där de vet att om Sverigedemokraterna bjuds in så är regeringsmakten mer avlägsen än på länge.

 

Så det vi medborgare nu skådar bakom kulisserna är ett spel där man struntar i vår riksdagsordning att all makt skall utgå ifrån folket där en majoritet i riksdagen skall vara huvudtesen för att få igenom beslut i det som regeringsformen säger. Man gör det lätt för sig när man i stället för att skapa majoriteter för sin politik så försöker man heller utesluta en stor del av medborgarnas inflytande genom uppgörelser som mer går ut på att behålla den politiska makten till partierna än att släppa den till medborgarna som regeringsformen har fastställt.

 

Kanske är det på tiden att man utgår från vad folket tycker och börja anpassa sig till det även om det innebär kompromisser i både det ena och andra. Men att utesluta en stor del av befolkningen till att ta del av det regeringsformen säger är varken konstruktivt eller speciellt smart i längden. 

 

Med den politiken så kommer garanterat  Sverigedemokraternas ökning att fortsätta vilket man vill eller inte. 


tn

Av tommy norum - Tisdag 28 mars 07:00Avgick i fredags – nu ställer fackbasen upp för omval


Men i dag meddelar fackbasen att han ställer upp för omval.

– Ni som känner mig vet att jag är en fighter, skriver Lars Lindgren i ett mejl.

 

 
Lars Lindgren en maffialiknande fackpamp som vägrar anpassa sig till de regler som gäller i transport. Policyreglerna skall gälla alla andra i förbundet men inte han själv anser han..   Det här bevisar väl att LO har infiltrerats av maffialiknande pampledare som struntar i både medlemmarnas, och skrivna regler för att i stället sko sig själva. Aftonbladet kunde avslöja hur han representerat med dyra spritnotor, bjudit med en vän på resor i Europa som förbundet bekostat och kört privat med förbundets bil utan att göra rätt för sig. På förbundskontoret kunde man inte uppge varför Lindgren bilade runt på kontinenten på somrarna, alltså vad han egentligen gjorde för förbundets räkning under sommarturerna med bilen.En pamp är alltid övertygad om att han själv har rätt. En pamp tar sällan argument av någon annan. En pamp får gärna raseriutbrott eftersom han är solen som universum roterar kring och alltså har han vissa rättigheter. Observera att jag skriver han, kvinnliga pampar är lika osynliga som hermeliner på vintern.

 

Så uppträder alltså Lars Lindgren och därför ska man inte bli förvånad över att han avgår dag ett och vill bli återvald dag fyra. Han tycker inte att representationsreglerna, som andra skulle följa, gällde honom. De var inte huggna i sten, sade han till 200 sekunder. Man fick göra en bedömning från fall till fall.

Nähä. Varför fanns reglerna om de inte skulle följas? Men svaret är i alla fall pamptypiskt.


– Det här är det yttersta av demokrati. Jag har fått många samtal från människor som vill att jag ska ställa upp – men vill inte medlemmarna att jag ska bli ordförande så blir jag inte vald till det, säger han till tidningen Transportarbetaren. Vi får väl hoppas för både demokratin, medlemmarna, socialdemokratiska partiet att medlemmarna tar sitt förnuft tillfånga och sparkar ut fackpampen Lars Lindgren  ur förbundet.   
Var finns den värdegrund inom LO och Socialdemokraterna som man efterlyser hos andra ?


1976  Hans Ericssons semesterplaner. Fackbasen hade dessutom rest till de spanska semesteröarna på charterbolaget Scanairs bekostnad. Han bodde på ett hotell som ägdes av Svenska arbetsgivareföreningen,
 

I oktober 2004 kunde Sveriges radio bekräfta något det länge hade ryktats om kring Trollhättans fackliga kretsar: att den lokala Metall-filialens ledning gärna åkte på barnförbjudna äventyr.

Det handlade om besök på porrklubbar i Köpenhamn, där Metallavdelningens medlemmar betalade för både spriten och inträdet. Ett annat besök, den gången på en belgisk porrklubb, hade kostat 50 000 kronor, skriver SR.

Under besöket i Belgien hade avdelningsstyrelsen och omudsmännen också köpt en dildo som en present till en i sällskapet. Medlemskassan stod för notan.

Även på hemmaplan kunde det gå vilt till, enligt SR. Under avdelning 112:s fester kunde facket bjuda både på sprit, taxiresor och hotellövernattningar.

Skandalen ledde till att många fackförbund såg över sina representationsregler.

 

Den tidigare LO-basen Wanja Lundby-Wedin har gjort en rad uppmärksammade lägenhetsaffärer genom åren.
För tolv år sedan kunde tidningen Kommunalarbetaren berätta att flera höjdare inom Kommunal hade skaffat lägenheter till sina barn genom ett särskilt fastighetsbolag.


Kommunal, som representerar lågavlönade anställda inom offentlig sektor, har gått back med över 320 miljoner på att sin krog- och konferensverksamhet.


Samtidigt har Kommunals förbundskontor druckit sprit för hundratusentals kronor per julfest, uppger Aftonbladet. I december 2014 gick bara själva alkoholen på 110 000 kronor. Medlemskassan stod för notan.

osv osv.

 tn

.

Av tommy norum - Söndag 26 mars 11:05
 
Moderaternas Anna Kinberg Batras viktigaste vallöfte inför 2018 blev ett jobb mål som inte behöver uppfyllas förrän 2025 .  Hur tror Moderaterna med Anna Kindberg Batra att hon skall lyckas vända flykten från partiet om hon inte kan presentera en politik som lockar tillbaka de flyende till Moderaterna. Att presentera politiska mål som sträcker sig över valperioderna är tydligen det nya sättet att locka väljare på. Socialdemokraterna hade som mål att ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Moderaterna är inte sämre de har som mål att skapa en halv miljon nya jobb och halvera gapet i sysselsättning mellan inrikes och utrikesfödda, ett gap som i dag är nästan 9 %. Det är ett mål som skall uppfyllas fram till 2025.

 

Att bägge de här målen från både M och S inte presenteras till medborgarna med en realistisk politik skvallrar väl om att man har inte så mycket att komma för att nå fram till målet. Speciellt då vi ser att de flesta experter dömer ut målen som orealistiska. Tänk vad bekvämt att om man förlorar valen inte behöva stå för om målet misslyckats..

 

Skall Moderaterna få förnyat förtroende hos medborgarna då får man nog vara snäll och först presentera en politik som för Sverige framåt. Att gömma sig bakom mål som sträcker sig bakom valperioderna är väl ett tecken på att man har inte så mycket att komma med i politiken. Frågan är väl om inte det finns risk att Moderaterna kommer att tappa ytligare väljare när man inriktar sig på mål istället för att presentera en realistisk politik som väljarna har att ta ställning till 2018. 

 

tn

Av tommy norum - Lördag 25 mars 11:04   

Centerpartiets Annie Lööf tror att subventioner vid bilköp som håller uppe bilproducenternas priser på marknaden är lösningen för att locka köpare att välja energisnåla fordon. Varför inte  istället låta marknadskrafterna ordna till saken som blev fallet i hur man kom bort från fossilanvändandet där energipriset blev det som ändrade förutsättningarna.     Det är bra att miljömuppar partierna Centern och Miljöpartiet visar sitt rätta jag i skattehöjarligan så att vi väljare har en chans att säga vårt när den tiden kommer. Centerpartiet vill ge 100 000 kronor i bonus till personer som köper miljöbilar med mycket låga koldioxidutsläpp.

– Det här är en fråga som kommer att prioriteras av oss vid kommande alliansförhandlingar, säger centerledaren Annie Lööf. För att finansiera det hela skulle människor som köper vanliga diesel- och bensinbilar, och SUV:ar, det vill säga bilar med höga utsläpp, eller över 121 gram koldioxid per kilometer, få betala avgifter på 25 000 eller 50 000 kronor vid köpet.

 

Hur vore det om miljömupparna tar det lite lugnt i sin strävan försöker göra Sverige världens miljö smartaste land när vi redan nu ligger i framkant i utsläpp av koldioxid per capita - internationellt. En avgörande orsak till detta är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Hela det svenska energisystemet har allt mer frångått användningen av fossila bränslen där det låga elpriset varit den avgörande faktorn vi omställningen.  Sverige har kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. Trots massiva protester från miljömupparna att fortsätta driva kärnkraftverken så är just dessa som är nyckeln till att den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin som har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom kraftproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft.

 

Denna omställning har skett utan kraftiga skattehöjningar utan där i stället marknadskrafterna styrt utbudet där överproduktionen av el via våra kärnkraftverk och på senare tid en massa onödiga vindkraftverk har fått ner priset på elenergi som bidragit till det minskade fossila bränslen. Man kan ju fråga sig hur Sveriges utsläpp sett ut om Centern med flera fått sin vilja igenom att skrota kärnkraftverken på sin tid. ? 

 

Men det viktigaste för att få en ändrad bilflotta med miljöbilar i Sverige är knappast att hålla fast vid ett högt anskaffningsvärde på fordonen via en hög subvention som gynnar bilfabrikanterna. Vi fick bort fossilanvändningen i Sverige med lägre elpriser som konkurrerade ut det fossila användandet. Varför inte låta marknadskrafterna styra även i fordonsbranschen där priset på fordonet, energivinsten för brukaren är det som bestämmer valet av fordon.

 

Det fungerade utmärkt för att få ner användandet av fossila bränslen utan varken skattehöjningar eller subventioner ( utom i vindkraften där man försökte gick förbi marknadskrafterna via subventioner och där väl naiva centerpatister var en av dessa som trodde subventioner var lösningen på att lösa energiproblemet och komma ifrån kärnkraften på sikt ) Nu var det nog mer lokala centermedlemmar ute i kommunerna som såg en chans att tjäna pengar på att etablera vindkraftverk på sina ägor än ett homogent klimatintresse som styrt Centern i vindkraftsfrågan

   

tn               

Av tommy norum - Torsdag 23 mars 07:00


Regeringsministrarna försöker bluffa medborgarna med falska uppgifter för att i någon mån försöka mildra konsekvensbeskrivningen hur det ser ut i Sverige på grund den naiva invandringspolitiken som förts under flera år. 

 

   

 Anders Ygerman försöker få kredit för den nya polisorganiasationen genom att ljuga om de positiva effekter som bara existerar i fantasin hos vår inrikesminister

 

Vår Statsministern Stefan Löfven (s) har i omgångar gått ut i media och vill göra sken av att det är mest högutbildade invandrare som söker sig hit och som har en profil som passar svensk arbetsmarknad.  Rena bluffen har det visat sig när man granskar siffrorna lite närmare och om inte annat så talar arbetslöshetssiffrorna för invandrare sitt tydliga spår.

 

Ylva Johansson (s) vår arbetsmarknadsminister gick inte för så länge sedan ut i utländska media och skulle försöka frisera omdömet om hur Sveriges brottsstatistik har utvecklats de senaste åren. Där påstod hon bland annat att sexuella ofredande som våldtäkter har minskat i Sverige genom att använda en årsstatistikslängd som passade hennes budskap. Att vi haft en kraftig ökning av våldtäkter de senaste åren troligtvis en direkt följd av den ökade invandringen det ville hon inte låtsas om i intervjun. 

 

Vi har vår kulturminister Alice Bah Kuhnke (s) som försöker ge sken av att vi har kontroll på de IS krigare som kommit hit och går ut med information i media om hur man lyckas i en del kommuner att hjälpa till att få in is krigarna i samhället. Det visade sig också vara rena bluffen. Kommunerna hade inte en aning om var de hemvändande IS krigarna befann sig. Rena katastrofen där informationen mellan Säpo-polis och socialtjänsten i  kommunerna visade sig bara vara naiva drömmar från naiva politiker och tjänstemän som efter 8 års dividerande fortfarande inte lyckats åstadkomma en åtgärdsplan värt namnet.

 

Den senaste är vår inrikesminister Anders Ygerman (s) som använder sjunkande inbrottssiffror i Laholm som en bekräftelse på effekten av den nya polisorganisationen som satts i land. Något som den lokala polisen i Laholm inte riktigt håller med om.  Omorganisationen som sattes i rullning i januari 2015 kom i ropet och Laholm hamnade i strålkastarljuset. Att man i Laholm polisen har vänt en inbrottstrend och från 2011 tagit ner siffrorna till rekordlåga nivåer det ville tydligen inte Anders Ygerman ta till sig. De sjunkande siffrorna i Statistiken gäller bostadsinbrott i Laholm i både villor och lägenheter.

 

Den 12 november 2015 införde regeringen tillfälliga gränskontroller, som fortfarande finns kvar. De tros ha haft positiva effekter på inbrottsligor som färdats över gränserna för att begå brott och kan vara en pusselbit i att förklara statistiken sedan dess men har inget med den kritiserade polisomorganisationens positiva effekter som Anders Ygerman ville ha det till. 

 

Gång efter gång får vi uppleva hur våra ansvariga politiker försöker manipulera oss med falska påståenden för att i någon mån försöka mildra kritiken för konsekvenserna av den politik som de har ansvaret för . Detta om något är det som skapar politikerförakt i samhället

 

tn

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9 10
11
12
13
14
15
16
17 18
19 20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se