Senaste inläggen

Av tommy norum - Torsdag 3 maj 16:09


Foto och text från Värmlandsarkiv   Simskoleavslutning vid Bottenviks badplats.

Läroverket från torgets nordvästra sida.


Gamla kåkar på Fredsgatan

Det var ett litet tvåvåningshus som också framgår av bilden. Men år 1923 byggdes Paladium biografen, i hörnet av tomten där trädgården låg. Byggmästaren var Ola Hansson. Fastigheten försvan efter branden 1965

Drottninggatan i Karlstad
Drottninggatan No 15.
Arvid Söderströms Eftr. Manifakturaffär.
Ägarna Signe Andersson och Signe Eliasson utanför sin affär strax före rivningen av fastigheten, som sedan skulle lämna plats för varuhuset EPA.

 

Interiör från Varmbadhuset.s simhall. Badgäster på bassängkanten

 

Torget och Tingshuset.

Järnvägsgatan och Residenstorget. Observera vänstertrafiken.
Då fanns ännu Karlstad Kooprativa eller som vi kallade Torpmansgården, Palladium biografen samt Bresky kvar, samt på andra sidan gatan Bagarmästare Carl Werngrens hus.


Bilder från Wennbergs mek. verkstad.
Bilden visar: Produktbild, Båten Mölnbacka


Sundstadstjärn med badande barn. Bakom tjärnet stora gräsmattor för solbad. I bakgrunden fastigheter vid Drottning Kristinas väg.


Klarälven rinner genom Karlstad
Klarälven vid Klarabron. Stora timmermasor och två Lustenbåtar (Lusten 8 och Lusten 10) på väg väster ut. I bakgrunden Älvgatan.

 

Åkare Nils Andersson.
En av de två sista hästekipagen i Karlstad, som körde ut varor till företag och kerlstadsbor

 

 

"Solabåten " på Klarälven i Karlstad
Pasagerarna kliver av båten foto Lennart Thelander 


ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 2 maj 07:00

 

Löfvens utspel på 1 maj: Vill höja pensionen för lågavlönade – med 600 kronor/ månad. Men det våra pensionärer borde fråga sig varför inte Socialdemokraterna vaknar till och värnar om pensionärerna förrän just före ett val. Trots signaler under flera år att fler och fler, där nu en kvarts miljon befinner sig under EU:s fattigdomsgräns så reagerar inte regeringen förrän nu strax före ett val. Socialdemokraterna vill ju marknadsföra sig att stå på de svagast sida i samhället men det visar sig det som så mycket annat är ett spel för galleriet när man har haft nästa 4 år på sig att förbättra pensionärernas levnadsvillkor utan någonting har hänt.

 

 

4 miljarder/år att höja standarden för våra pensionärer efter 2018 . 100 miljarder/år för migrationen sedan ni tillträdde 2014  Stefan Löfven.


Regeringen har haft nästan 4 år på sig att ta tag i den infekterade pensionsfrågan där en stor del av kollektivet håller på att ramla ner i ett fattigdomsträsk. Vi har haft en utveckling där många redan är under EU:s fattigdomsgräns och där i dag nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige lever under det förhållandet och andelen fattiga äldre har ökat dramatiskt sedan 2006. EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga (median) disponibla inkomst. I Sverige motsvarar det strax under 11 000 kronor i månaden. 


Detta tillstånd har de svenska pensionärerna befunnit sig i sedan 2006 utan att våra politiker reagerat. Alliansen på sin tid prioriterade löntagarna med lägre skatt som helt plötsligt gjorde pensionärskollektivet till en extra inkomstkälla för att reformera och bibehålla den sociala välfärden och vara med att finansiera den naiva invandringspolitiken man höll på med.  


Socialdemokraternas vallöfte innebär att pensionerna höjs genom ett tillägg till pensionen för dem med en allmän, inkomstgrundad pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden. Det motsvarar 1,2 miljoner, eller 6 av 10 av dagens pensionärer i Sverige. Vallöftet beräknas kosta statskassan fyra miljarder kronor per år. Men vi andra då som har en pension på 17 000 eller lite mer varför skall inte de också få vara med att ta del av en levnadstandarhöjning när vi vet att de betalar fortfarande högre skatt än en löntagare. 

Vallöftet beräknas kosta statskassan fyra miljarder kronor per år som då borde sättas i jämförelsekostnaden för ensamkommande barn och ungdomar som beräknas kosta staten upp med 15 miljarder kronor under varje år fram till och med 2019. Det här visar uppgifter som SVT Nyheter har sammanställt 2015 ur Migrationsverkets prognos. Redan år 2016 uppgick utgifterna till nästan 28 miljarder, vilket utgör 46 procent av den totala kostnaden för migrationen. Och det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess och utbetalningarnas storlek ökar allt eftersom våra politiker tar nya beslut i hur allt fler skall ha möjlighet att ta del av vår generösa välfärd.

 

Vi väntar på en anhörighetsinvandring på runt 400 000 som väntar på sin tur att ta del av vår välfärd och där är man inte knusslig med bidragen varken i pensioner eller den sociala välfärden som kommer kosta skattebetalarna åtskilliga 100 tals miljarder lång tid framöver. 


Det är ingen tvekan om hur våra politiker värderar och prioriterar våra pensionärer när man fördelar ut våra gemensamma resurser. Det är något att ha i åtanke när medborgarna  går till valurnorna att ta i beaktande  hur partierna kan lägga ner hur mycket energi som helst och där man inte skyr några kostnader för att visa humanitet för sådana som kommer från andra länder och där en stor del inte ens har asylskäl utan får stanna av humanitära skäl på grund av långa handläggningstider som de själva många gånger är skyldiga till genom vilseledda uppgifter om sin identitet.


Under lång tid har man lagt ner energi på att förneka eller bagatelliserades problem med (utomeuropeisk) invandring: från trakasserier av kvinnor till hedersmord, gängbildningar, förorter som präglas av kriminalitet och utanförskap, låg sysselsättning och högt bidragsberoende, utryckningsfordon som slås sönder, hård belastning på skola och socialtjänst. Förnekelse som man fortfarande håller på med i viss utsträckning i regeringskretsarna.

 

Man hade inte varken lust eller tid eller det minsta intresse att ta tag i den egna befolkningens problem där stora pensionärsgrupper kommer all närmare fattigdomsträsket. Man gick i stället in för att hata Sverigedemokraterna och ta avstånd från allt och alla som kunde uppfattas gynna dem och allt som de stod för att värna den egna befolkningen bland annat våra pensionärer gjorde man om till unken nationalism i retoriken. Nu kör man med hyckleri i toppklass: man tar avstånd från men samtidigt bedriver en SD- liknande politik. 


Man kan ju fråga sig hur lång tid det skall ta för väljarna att genomskåda bluffenmed en präglad strutspolitik, krampaktig godhetssyndrom och en fientlighet i det man kallar främlingsfientlighet i så stor omfattning att man glömmer de egna medborgarnas problem i samhället. .  

   

tn
ANNONS
Av tommy norum - Tisdag 1 maj 20:30


Billeruds bruk för nästan 100 år sedan.  Hjärtat i köpingen Säffle under större delen av 1900 talet.  

Slussen foto Ludvig Åberg 1930 talet  

Slussen foto Ludvig Åberg  1930 talet  

Billeruds Bruk. Bilden visar: Exteriör av sulfitfabriken 1923 foto Ludvig Åberg

Billeruds Bruk. foto Ludvig Åberg 1923

Billeruds Bruk. Bilden visar: Spritfabriken foto Ludvig Åberg 1922

Billeruds Bruk. Bilden visar: Flygfoto över fabriksområdet 1935  foto  Ahrensbergsflyg

Billeruds Bruk. Bilden visar: Utsikt från syratornet mot norr 1935 foto Gunnar Lundh

 

Av tommy norum - Tisdag 1 maj 20:15

Stockholm en stad byggd runt vattnet i alla riktningar och där idyllen och grönskan är bedårande. Världens vackraste  huvudstad är en vanlig bedömning från de som besökt vår huvudstad.   Av tommy norum - Tisdag 1 maj 20:00

Området angränsar i norr till stadsdelarna Lindholmen och LundbyvassenHisingen, längs en cirka 1 kilometer lång gräns ute i Göta älv. I nordost går gränsen cirka 350 meter mot stadsdelen Inom Vallgraven, för att sedan söderut, längs Järntorgsgatan under cirka 200 meter möta stadsdelen Pustervik. Från Nya Allén kommer stadsdelen Haga, söderut cirka 370 meter, över Järntorget och längs Linnégatan fram till Plantagegatan. Här tar stadsdelen Olivedal vid i söder under drygt 300 meter, längs Plantagegatan och Värmlandsgatan för att sluta i en kort bit av Fjärde Långgatan. I nordväst gränsar därefter Masthugget till stadsdelen Stigberget, längs Fjärde Långgatan, Andra Långgatan och vidare upp för Stigbergsliden där gränsen sedan viker av norrut längs Barlastgatan och fram till Emigrantvägen och västerut cirka 350 meter till Amerikaskjulet. Gränsen går sedan rakt norrut i Göta älv vid Stigbergskajen, där den snart vänder österut under cirka 230 meter för att där igen möta Lindholmen.[2][3][4]

 
Masthugget - ett stycke Göteborg som försvinner (1964)

 

En stilla promenad i det gamla Masthugget, på träkåkarnas och de pratglada originalens tid.
 
Klicka på adressen för att ta del av filmen
 
 
I ett av sina blogginlägg berättar fotografen Lars Epstein att Rolf Wertheimer alltid har varit hans egen förebild som fotograf ute på stadens gator. Båda två hämtade intryck och inspiration från den franske fotografen Henri Cartier-Bresson och hans berömda fotobok Images ā la sauvette från 1952 som i USA fick titeln The Decisive Moment. På svenska blir bokens titel något i stil med Bilder tagna i smyg och i Rolf Wertheimers enda egna film, Masthugget, från 1964, finns tydliga spår av denna smygtittande blick.
Av tommy norum - Tisdag 1 maj 19:45


 

Blyertsteckning av Fredrik August Zettergren 1847

Min barndoms Åmål i början på 1800 talet är en skildring som författaren PA Edgren uppfattat staden på den tiden.

..

Nygårdskvarnen i början av 1900 men såg troligtvis ut på samma sätt i början på 1800 som skribenten beskriver i sin bok .

 Åmåls stad genomflytes av Åmålsån som är ett omtyckt vatten för oss gossar att i båtar konka omkring i. Den smala ån kunde ej befaras längre än till Nygård, en kvarts mil från staden, där kvarnfallen satte stopp för vidare sjöresa. Ovanför staden begagnades ån endast till timmerflottar som flottades upp till Nygård för att sågas.

 

   

 Teckning Jan Sagle

 

Även befors älven av allmogen från Värmlandsnäs för att få sin säd mald vid nygårds kvarn.

.

Vid höstmarknaden i oktober besöktes staden mycket av västgötar från Kinnekulle som i sina små båtar kom över den  oroliga Vänern. Här byttes frukt, spannmål och jag och mina jämnåriga var glada när vi såg dessa västgötabåtar i långa rader uppefter ån stränder med sin härliga last. och  huro lyckliga vi kände oss, när vi för några slantar fick tillhanda oss dessa äpplen , päron, med synnerligen de delikata plommon som bjöds. Västgötarna hade god avsättning och tillbytte sig för sin säd järn och träsaker.

 

teckning Jan Sagle

I min tidigare barndom fanns mitt på torget ett rödmålat, tornbeprytt hus, Rådhuset, med rådhussal och festivitetsrum på övre våningen och arrestrum på bottenvåningen. Här förvarades fångarna som skulle avstraffas utanför arresten, uppdragna i handklovar på rådhusväggen mitt för våra salsfönster ,  ( Borgmästargården numera Vågmästargården där författaren bodde) offentligheten visade tidens råhet.


..

     

På rådhussalen gavs spektakel och jag såg där en gång med förtjusning ett skuggspel även Pretts marionett-teater.

Lindansare hade ofta föreställningar på vår kringbyggda gård, och ett sällskap ekvilibrister blev så hemmastadda hos oss att de lärde mig dansa på lina.

not . Före 1846 års brand låg Åmåls torg på det område som i dag är plantaget, Efter branden togs ett kvarter med fem tomter bort längst Kungsgatans östra sida. Därigenom fick Åmål det torg som som man alltjämt har.

Av tommy norum - Tisdag 1 maj 19:30


En vanlig syn inte bara i Dalsland. Det var tider då man fick sin motion genom arbetet i vardagen och inte på gymmet.   
     

Av tommy norum - Tisdag 1 maj 19:15

Även om inte underdelen är av trä så finns mycket av den varan både ovan och under däck.                      

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se