Senaste inläggen

Av tommy norum - Tisdag 25 april 11:15

 

Chenon. olja 1941 .Dalgrensgården sent 1700-tal byggd av borgmästare Gustav Åberg . Kung Gustav III tog sitt nattkvarter år 1788 vid sitt andra besök i Åmål i denna byggnad. 

 

J Millar. Parti av Kungsgatan, 1914 ,olja Motivet är hämtat från fåfängebron. Rakt fram Bagarmästare J Thorssons hus numera Swed bank .

 

      R.Blume    olja   Fåfängebron med motiv 1800 tal

  

F.Sjöstedt Mellanbron motiv från 1800 tal. 

 

J. Millar Parti av Örnäs ca 1910.olja Fiskets betydelse kan  bidragande orsak till det stora antalet ekor i motivet. Husgrunden mitt i motivet är resterna efter tändsticksfabriken som brann ner 1868. Djuphamnen finns nu här. 

 

Vågmästargården, stadens äldsta och alltjämt fungerande bostadshus. Byggd 1714 av bormästare Anders Åberg är en av Sveriges bäst bevarande byggnader från sin tid och kanske också en av de vackraste. Hit kom arvprinsen, hertigen av Hessen, Karl XII:s svåger och senare Konung  Fredrik I med blessyrer från det norska fälttåget för vård och rehabilitering. Den siste  förvaltaren av vågmästarämbetet vars ämbete bestod av med den s.k Järnvågen väga inkommande tackjärn och utgående stångjärn. På den här vinterbilden med Mellanbron över Åmålsån har den tyske konstnären Nitschke lyckas återge den romantiska stämningen från forna tider.

        

ANNONS
Av tommy norum - Tisdag 25 april 07:00 

Slutstriden i presidentvalet i Frankrike kommer att stå mellan de här två kandidaterna, Macron och Le Pen. Det visar att Frankrike följer övriga Europa, medborgarna har börjat tröttna på de etablerade partiernas politik.  

 

 

 

Ingen tvekan om att franska folket har tröttnat på de etablerade partierna när de nu lämnar kandidaterna från socialistpartiet och  högerpartiet åt sitt öde i presidentvalet. Frågan är väl om inte resultatet skall ses som ett enda stort missnöjesyttring över hur partierna  skött Frankrike under de senaste åren. Hög arbetslöshet och med en ekonomi som gått i stå och där representanter från partierna uppfattas mer verkar vilja sko sig själva än värna om Frankrike.  

 

Nu när man lämnat de största syndarna bakom sig i kampen om presidentposten så kommer I stället ’nyare’ konfliktlinjer om kultur, gränser, invandring och EU  att hamna i fokus” Ingen tvekan om att Eu:s fortsatta existens har i land efter land börja ifrågasättas där partier som är EU skeptiker och partier med en betydligt restriktivare invandring vinner terräng bland medborgarna ute i Europa.  

 

England banade ju väg för övriga Europas partier som är skeptiska till EU där man nu med råg i ryggen våga ifrågasätta och kräva omröstning i Eu frågan. Något som EU etablissemanget med alla tjänstemän och politiker som lever gott på skattebetalarnas bekostnad nu på alla sätt kommer försöka  förhindra att medborgarna skall få säga sitt ännu en gång om EU .

 

Om Jean-Marie Le Pen vinner presidentvalet och får igenom en folkomröstning att gå ur EU och de franska väljarna ger politikerna samma resultat som i England, nämligen utträde ur unionen, då är den konstruktion som nu gäller i samarbetet mellan länderna en saga blott i framtiden.  Det mullrar ute bland gräsrötterna ute i medlemsländerna i frågan men politikerna verkar lika tondöva där som i invandrarfrågan där man tvingar på medborgarna en politik som en stor del av befolkningen inte vill ha.

 

Sedan finns det de som är förvånade att partier som har invandrarfrågan och EU som sin huvudagenda i politiken växer runt om i Europa. Det visar väl bara att man inte riktigt har bägge benen i verkligheten när man inte förstår att läsa av åt vilket håll de politiska vindarna har blåst länge ute bland medborgarna i EU

 

Det franska presidentvalets första valomgång slutade med att Jean-Marie Le Pen och Macron , två mycket olika kandidater som representerar rörelser som utmanar den rådande politiska ordningen kommer att mötas i presidentvalets andra omgång 7e maj.. Ett spännande val som kan få till ett resultat för ett  helt annorlunda Europa . Kommer välkomnas av många men kommer att skys som pesten andra. 

 

Men så länge Europa består av demokratier där folket i val får avgöra sitt öde så kan vi nog sova lugnt även i fortsättningen vem som än vinner. För vi har ju möjligheter att förr eller senare i den demokrati vi lever i få chansen att förändra politiken till något annat än det är.     

 

tn

ANNONS
Av tommy norum - Söndag 23 april 11:18
Bildresultat för Åsiktspoliser

   Sveriges åsiktspoliser i form av våra politiker mörkar heller än kommer med information som har en direkt koppling till de negativa konsekvenserna som deras politik har medfört för medborgarna. 


 

En konstig syn på samhällsutvecklingen våra politiker med hjälp av de etablerade media drakarna och vänstermaffians åsiktspoliser har infört i Sverige.  Ett attentat med 4 döda förändrar helt de svenska offentliga samtalen om migrationen där våra politiker helt plötsligt kommer med förslag om både det ena och andra som bara för några månader sedan skulle klassas som rasistiskt i och med att de som befinner sig i landet olagligt nu helt plötsligt skall utvisas till  varje pris . Helt plötsligt så tvärvänder man i åsiktskorridoren när man ena stunden anser att de papperslösa har rätt till den svenska välfärden eller som vår justitieminister Morgan Johansson som 2014 ifrågasatte polisens ID kontroller efter sökandet efter de som befinner sig i landet olagligt.

 

Det finns betydlig värre saker som håller på att  förändrar det Svenska samhället än attentatet på Drottninggatan. Att en invandrare som fått ett utvisningsbeslut på sig begår ett attentat som klassas som terrorbrott är i sak fruktansvärt. Men samtidigt har man svårt att erkänna den ökade brottsligheten och det ökande dödandet som en direkt koppling till den naiva invandringspolitiken som våra politiker har haft ansvaret för.

Våra politiker reagerar osunt och tar heller till fake news för att försöka dölja sambandet mellan invandringen och den ökade grövre brottsligheten i samhället. Redan för 15 år sedan så konstaterade BRÅ att det fanns en kraftig överpresentation av invandrare för grövre brott. Enligt kriminologiprofessor Leif GW Persson så står invandrare för mer än 80% av de brott som leder till domar på mer än tre års fängelse. Man kan ju fråga sig varför inte den utvecklingen ges större utrymme i migrationsdebatten.

 

Nej i stället så ger man sig på budbärarna när någon har mage  att påpeka utvecklingen och där väl polisutredaren i Örebro Peter Springare är ett bra exempel när han blev  hudflängd i media med sin information  om brottsligheten i Örebro så hade 8 av 10 inblandade invandrarbakgrund ett konstaterande som han i sin roll som polisutredare hade god insyn i. Främlingsfientlig, går SD:s ärenden och där till och med ministrar i regeringen ifrågasatte syftet med informationen. Han blev också  polisanmäld för att

hade mod till att gå ut med en information som inte passade åsiktetablissemanget , om den var  sanningsenlig var det ingen som vågade  ifrågasätta. 

 

Varför har inte våra politiker mod nog att diskutera hela bilden av konsekvenserna för sin naiva invandringspolitik man fört under många år. Det går inte hur länge som helst sopa under mattan omständigheter som direkt har förändrat det svenska samhället i en negativ riktning.  Medborgarna har en betydligt större möjligheter att syna korten när  våra politikers försök att tysta obekväma informationer som döljer deras misstag i de politiska beslut de har varit ansvariga för.  Det finns många fake news man försöker ta till både i samband med brottslighet och invandringensom ex , vilken utbildning de nyanlända besitter när de kommer hit, eller hur det ser ut med utanförskapet och kvinnoförtrycket i våra förorter för invandrarkvinnorna, arbetslöshetssiffrorna för invandrana som man på alla sätt försöker frisera för att dölja verkligheten, informationen om de 10 tusentals invandare som befinner sig i landet utan att ha sökt asyl och som försörjer sig på svartjobb runt om i landet. Ansvaret för de omfattande fusket för svartarbete, identiteter, bidrag är politiskt . Regeringen vill järna ha åsikter om en lägre ingångslöner som man anser förstör löneutvecklingen för löntagarna. men mörkar konsekvesnerna för sin politik man fört  som har samma effekt på löneutvecklingen.

    

Detta är inget man vill tala om vad som sker i spåren av den naiva flyktingpolitiken  man bedrivit de senaste decennierna. Men vi kan ju se att medborgarna börjat ta åt sig information från alla håll och skaffar sig en egen bild av verkligheten utan att behöva endast bli påverkade av politikernas  och vänstermedias försök till mörkning och desinformation om hur det ser ut i samhället.  

 


Hurra för det frias ordet som numer kan bedrivas på jämbördiga villkor till förtret för den etablerade media maffian som vill ha fortsatt kontroll över vilket nyhetsutbud som medborgarna skall ta del av.   

 

 

tn


Av tommy norum - Fredag 21 april 07:00


Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Migrationsverket och polisen har fått in anmälningar mot företaget i matvarubranschen. Men ingenting har hänt, trots fyra separata polisutredningar med ekobrottsmyndigheten sedan 2015 avslöjar Uppdrag Granskning. 


Bildresultat för december överenskommelsen 2015

Här har vi representanter för de regeringar som styrt Sverige de senaste decennierna och som varit med och skapat ett samhälle där en pågående myndighetskolapps satt rättssäkerheten för medborgarna ur spel. .    

 

Ännu en gång så har Uppdrag Granskning avslöjat hur illa ställt det är med rättssamhället Sverige. Det är inte bara småbrott som lämna därhän och som polismyndigheterna gett brottslingar i stort sett fria händer att operera i landet utan att man ingriper. Nu har också EKO myndigheterna tappat kontrollen över situationen och där ekonomiska brott och bedrägeri i Sverige är i stort sett är ofarligt att operera i för skurkarna där risken att åka dit är nästan på lika med noll. Nu är det inte längre brottet som avgör om man skall bli dömd utan vilka prioriteringar som polisen gör.

 

De som inte prioriteras går i regel helt fria från att lagföras, , säger Magnus Lindegren, chef för bedrägerisektionen hos Polisen Region Väst.  Här räcker det inte med att lämna klara bevismaterial med  filmer som dokumenterar brotten när det visar sig att myndigheterna inte ens tar sig tid att analysera bevismaterialen på grund av för stor arbetsbörda.   

 

Bara att konstatera att våra myndigheter räcker inte till längre när vi gång får uppleva hur de blir avslöjade av Uppdrag Granskning hur illa ställt det är ute på fältet. Våra politiker har lämnat fältet fritt för brottslingar att agera i Sverige.               

 

Polischef: ”här behöver vi rannsaka oss” Ett allt för återkommande mening från våra myndighetschefer när de blir utsatta för granskning i sin myndighetsutövning.

 

Robert Karlsson, chef vid Polisens utredningsenhet, säger att han blir förfärad av Uppdrag gransknings avslöjanden. 

– Jag tror faktiskt att här behöver vi rannsaka oss, vi som varit inblandade, inte minst polisen. Det handlar om att samverka bättre, för bättre resultat. 

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet samarbetar med statliga myndigheter. Planeringsledare Pia Eriksson beklagar situationen om det är så att de har brustit i sin hantering. 

– Om Kunskapscentrum har lovat att förmedla kontakter till Arbetsmiljöverket och vi har missat det. Och det har lett till att Arbetsmiljöverket inte agerar, så är det högst beklagligt, säger hon. 

 

Tänk att vi medborgarna gång på gång skall behöva bli konfronterade med uppgifter om hur illa ställt det är hos våra myndigheter, de som skall skydda medborgarna i respektive verksamheter.  Våra politiker verkar nyvakna varje gång det kommer på tal men  där sedan fagra tal om förändringar förbytts mot total handlingsförlamning och där verkligheten  i rättssäkerheten för medborgarna blir precis tvärt om över tid visar det sig med facit i hand  när man börjar forska bakom fasaden hos våra myndigheter.  

 

Frågan fler och fler ställer sig är  om våra politiker räcker till i sitt skapande av Sverige. Det har visat sig under åren att börjar man skrapa det allra minsta i fasaden så uppdagas det brister som våra politiker har ansvaret för har uppstått men som de sällan eller aldrig vill låtsas om eller erkänna att man inte riktigt ha räckt till i sitt politiska uppdrag.

 

Kanske är det den faktorn som spelar in när medborgarna i opinionsmätningar övergår till att stödja partier som inte varit allierad med någon av de politiska blocken - som en demonstration för att nu räcker det . tn

 

 

 

Av tommy norum - Torsdag 20 april 19:01Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND)


Text till bilden:

"Hällekind 1947".

Text till bilden:

"Hällekind 1947".

Tidigare notering:

"Strömstad. Canningfabriken." 1940 talet

Tryckt text på kortet:

"Norra Hamnen, Strömstad." :: 1940 talet

Samtidigt förvärvat: UMFA54680: 0001 - 0166

Strömstad 1940 talet

Text till bilden:

"Ferm Hällekind". 1947

Tidigare notering:

"Strömstad. Canningfabriken." 1940 talet

Enligt fotografens notering:

"Svinesundsbron åter öppen 1945". ::


Tryckt text på kortet:

"Motiv från Svinesund". 1940 talet

Strömstad. Gatuparti.Förlag: Strömstads Bokhandel, Strömstad

Strömstad. Gatuparti. 1940-50 tal

Fiskebåtar med nationsfärgerna målat på brädgången

Fiskebåtar med nationsfärgerna målat på brädgången 1940 talet

Tryckt text på kortet:

"Strömstad. Rådhuset."  1950 talet

Tryckt text på kortet:

"Strömstad. Södra Hamnen." :: 1950 talet

Av tommy norum - Onsdag 19 april 19:28


Gapet för Moderaterna upp till Sverigedemokraterna, som har 19 procent, är nu uppe i 2,6 procentenheter, vilket gör att vi för första gången med säkerhet kan säga att Sverigedemokraterna är Sveriges näst största parti. Socialdemokraterna befäster sin ställning som det klart största partiet med marginal vilket också får det rödgröna blocket bli större än Alliansen. 


Surt sa räven när man nu ser att Sverigedemokraterna går om Moderaterna till att vara det näst största partiet i Sverige.  

 

 

Moderaterna fortsätter tappa väljarstöd visar den senaste Novus-undersökningen.

De två Allianspartierna tappar mark den ena (M) troligtvis för att partiledaren  totalt saknar utstrålning och inte vet vilket ben hon skall stå på i politiken. Den andra (C) för att partiledaren står för i princip fri invandring utan att beröras hur Sverige har förändrats de sista 4 åren där i stort sett alla samhällsfunktioner går på knäna på grund av den naiva invandringen som hon och Batra i M har ett stort ansvar i att det fått fortgå så länge utan att reagera. Under den första delen av mätningen -den före atentatet- hade Centerpartiet 14,2 procent, för att sedan backa ner till 11,2 procent..    

Av tommy norum - Onsdag 19 april 07:00 

Det här gänget säger sig stå för minskad klasskillnad men driver en politik som får till resultat precis tvärt om.  
Vad har hänt med Socialdemokraterna som alltid har anklagat oppositionen för att öka klyfterna i samhället ? 

 

Men när man tar del av deras vårbudget så cementerar man verkligen klassklyftorna genom saknaden av förslag .. Hur skall Socialdemokraterna få trovärdigheten i sin argumentation när man ena stunden går ut och anklagar opositionen för att man ökar klasskillnaderna och andra stunden ger förslag i budgeten som inte förändrar utan i stället ökar klasskillnaderna.  Förvisso inte första gången man argumenterar för en sak men när det bränner till och verkligheten gör sig påmind blir tvingad att ompröva sin politik där väl invandringen är ett bra exempel på detta. 

 

Det är tydligt att ny underklass börjar växa med den växande gruppen arbetslösa, utrikesfödda, funktionsnedsatta och äldre som står utanför arbetsmarknaden och där också fattigpensionärerna ingår utgör en allt större andel av befolkningen och som Socialdemokraterna tillåter halka efter i den ekonomiska utvecklingen.

– I stället för att sänka trösklarna till jobb och göra det billigare att anställa, väljer Magdalena Andersson att höja skatterna på jobb och företagande med tiotals miljarder. Resultatet blir ett otryggt och kluvet samhälle med hundratusentals människor ute i kylan. Det finns nästan 300 000 utsatta personer som inte kommer in på arbetsmarknaden och som Socialdemokraterna inte vill låtsas om som ett problem.

 

Svenskt Näringsliv anser att regeringens åtgärder är fel väg att gå och anser den vara dålig för jobb och företagande, det skriver de i en kommentar till vårbudgeten.

”Dessa negativa effekter bortser regeringen från när de beräknar intäkterna till statskassan, vilket innebär att budgeten är en glädjekalkyl som inte lever inte upp till det finanspolitiska ramverket”, skriver Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi.

 

Finansministern jublade också åt att Sverige nu har den högsta sysselsättningsgraden  men arbetslösheten  faller nämligen också i andra EU-länder, i en del till och med mer än i Sverige. Så om någon tror att det är Socialdemokratisk politik som bäddat för detta som Magdalena Andersson försöker få det till får nog tänka om. Högkonjunktur i Europa som inte ha ett dugg med Socialdemokratisk politik i Sverige att göra, om någon nu skulle tro det,  är anledningen att det går bra  ekonomiskt för Sverige nu. 

 

En lågkonjunktur närmar sig och då först får vi facit på hur regeringen skött sina finanserna . Men att låna i högkonjunktur som man gör nu i stället för att spara i ladorna för nästa lågkonjunktur kommer att ge ett kvitto för hur väl Socialdemokraterna lyckats i sin finanspolitik under sin regeringstid. Bära eller brista och låt Alliansen ta smällen om de vinner valet verkar vara Socialdemokraternas strategi för nuvarande i finanspolitikspelet.  


tnPresentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9 10
11
12
13
14
15
16
17 18
19 20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se