Senaste inläggen

Av tommy norum - Torsdag 9 jan 12:54Visa källbildenMedan Socialdemokraterna som vanligt tar till brösttoner och hotar och skrämmer väljarna vad som skall hända med vår välfärd om moderater och Sverigedemokraterna får makten.  Då är  den svenska välfärden och arbetsrätten hotad  - där M och SD anklagas för att komma att rasera folkhemmet. Samtidigt så låter Socialdemokraterna välfärdsbrotten och de låga kraven för att kvalificera  sig in i systemet fortgå. Man har inte under  hela deras 9 åriga regeringstid regerat och fått ändan ur vagnen trots varningarna från våra myndigheter att vårt välfärdssystemet sjunger på sista versen- inte på grund av M o SD utan för de ansvariga politikers brister i ordentliga konsekvensanalyser över hur de politiska besluten slår i verkligheten.

 

Samtidig som man låter inflyttade EU -medborgare med deltidsarbete på 10 timmar i veckan för tillgång till vår sociala välfärd, man låter personer utan ID handlingar resa in i landet utan den minsta kontroll vilket betyder att staten har inte en susning vilka som bor i Sverige när de sedan med olika identitet - vilket öppnar upp för kriminalitet och systemfusk i vårt välfärdssystem utan att de ansvariga politikerna under flera år verkar bry sig- trots återkommande varningar för konsekvenserna från våra myndigheter - där till och med den dåvarande Statsministern Göran Persson (s) på sin tid varnade för- den sociala  turism - som nu förekommer i allt större omfattning.

 

S- regeringen låter upp till 20 miljarder hamna i brottssyndikatens fickor i stället för i välfärden. Våra myndigheter har varnat för den organiserade brottslighet som ägnar sig åt näringsverksamhet  genom att åsidosätta lagar och regler sned- vrider konkurrensen. Brottsligheten omfattar vanligen oredovisat arbete och arbetskraftsexploatering. Det handlar framförallt om utländska arbetstagare inom arbetskraftsintensiva branscher som utnyttjas. Denna arbetsmarknadsbrottslighet riskerar att under- gräva sociala strukturer.
 
Med de varningar i bakhuvudet så kanske regeringen en skulle sopa rent framför egen dörr först och ägna sig åt sådant som verkligen bevisligen håller på att urholka hela välfärden under deras 9 åriga regeringstid - ägna sig åt att bekämpa den pågående brottsligheten inom välfärdssystemet istället för att skrämma väljarna med uppdiktade hot att de skall  rasera folkhemmet är det som händer om man lämnar Socialdemokraterna. Att det är just det som regeringen håller med - rasera folkhemmet - med det vill man tydligen inte inse eller förstå   Det är inte M o SD som är hotet - utan regeringar som låter välfärdsbrotten och de låga kraven för att kvalificera sig till systemet fortgå. Där  kriminalitet riktad i Assistansersättningen - sken anställningar för att få tillgång till välfärds förmåner -  där man till och med återvänder till sina hemländer men ändå kan kvittera ut från trygghetssystemet - släktingar som inte anmäler dödsfall där utbetalningarna fortsätter - personer  kan ha flera olika identiteter samtidigt vilket ger möjlighet till dubbel eller tredubbel utbetalning från trygghetssystemet.
 
Samtliga myndigheter som står  bakom rapporten om organiserad brottslighet bedömer att fusket mot välfärdsstaten kommer att öka och där redan nu uppskattar att ca 20 miljarder per år försvinner ut i lurendrejeri och brottslig verksamhet i vårt välfärdssystem. Så Stefan Löfven- problemet är nog inte att det är M eller SD som är den stora risken för vårt välfärdssystems kollapsar utan sådan som du i egenskap av statsminister med en regering som inte klarar ta ert ansvar för att våra skatter används till vad de är avsedda för och inte för att göda kriminaliteten  från  välfärdssystem.

 

Karin Phil GP skriver i sin ledare : 

Det som behövs är en rejäl omläggning av vårt välfärdssystem . Det går inte att ha en generös välfärdsstat och samtidigt ha okontrollerad invandring, och dessutom öppna gränser på vid gavel för privata företag i välfärdssektorn.  Det säger sig själv att kriminella dras till ett sådant system som getingar till en syltburk.
.

tn.    

 


ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 8 jan 15:08
Foton från ett Bengtsfors på 1930 talet  Bilden kan innehålla: himmel, hav, utomhus, vatten och natur

Baldersnäs - Kapten Ahrenbergs sjöflygplan på sjön Mjörn 

 

 

Bengtsfors 1938 


Bilden kan innehålla: himmel, träd och utomhus

Stationen i Bengtsfors 

Baldersnäs - Kapten Ahrenberg gör uppsigningar  

  Bengtsfors 1938 

ANNONS
Av tommy norum - Tisdag 7 jan 12:05

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.


Var hamnar våra allt högre skatter är en berättigad fråga som allt fler medborgare nu frågar sig.?  Medan otryggheten ökar i samhället, sjukvårdsköerna ökar, skolresultaten sjunker, polisen saknar resurser att lösa brott där samhället i stort sett har sett till att skurkarna fått fri lejd i sin brottsliga verksamhet, gränserna är vidöppna från bägge håll där myndigheter står och tittar på när grävmaskiner, traktorer, båtmotorer , lastbilar och bilar som stöldgods lämnar landet. Medan politikerna försöker få till det att det är den åldradnde befolkningen som är orsaken till att resurserna inte räcker till så visar forskning att den felande länken i det resonnomanget och som politikerna helst inte vill tala om och som slukat 100 tals miljarder av våra skatter under åren - är  konsekvensern av den naiva flyktingpolitiken. 

 

När rapporten  från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som studerat sysselsättningsnivån hos flyktingar mellan 1983 och 2015. Studien visar bland annat att integrationen av flyktingar gradvis försämrats under perioden, och att en genomsnittlig flykting utgör en kostnad på 74 000 kronor per år under sin livtid i Sverige. Det var beräkningar fram till 2015 så kan ju var och en som har lite sunt förnuft kvar fråga sig vad kostnaderna är efter 2015 när det visade sig att det politikerna försökte bluffa med att det är ingenjörer och läkare som i allt större utsträckning kommer hit som flyktingar så visar verkligheten en helt annan bild.

 

Miljarder skattekronor som skulle ha gått till skola vård och omsorg i den svenska välfärden visar sig i stället gå till att hålla den omöjliga naiva migrationspolitiken under armarna i en allt ökande kostnadsspiral. När inte ens hälften av flyktingarna efter tio har ett arbete att gå till så belastar de alltså den svenska välfärden. För det är väl den svenska välfärden vi svenskar betalar skatt till ? När man sedan tar del av regeringens budgetförslagen för de närmaste åren så förstår man var i allt högre utsträckning våra skatter går till- inte är det för en ökad välfärd och för de utsatta fattigpensionärerna . .

 

Något som de ansvariga politikerna har svårt att tala klartext om utan där finner Socialdemokraterna att det är politiskt bekvämare att bara skylla på köttberget pensionärer som hela sitt liv, betalat skatt men där många som tack får en pension som det blir allt svårare att leva på.  

 

 

Regeringen föreslår att ca 4.5 miljarder kronor anvisas under anslaget 1:1 Migrationsverket för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 4.5 miljarder  kronor respektive 4.5 miljarder kronor . Regeringen föreslår att nästan 5 Miljarder kronor anvisas under anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 4.1 respektive 3,9 miljarder kronor . Regeringen föreslår att nästan 1 miljard kronor anvisas under anslaget 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till en halv miljard  kronor respektive en halv miljard kronor. Regeringen föreslår att en kvarts miljard kronor anvisas under anslaget 1:5 Rättsliga biträden m.m vid domstolsprövning i utlänningsmål för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till en kvarts miljard kronor per år. Regeringen föreslår att 349 miljoner kronor anvisas under anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 324 miljoner kronor respektive 329 miljoner kronor.  Migrationsverket är ansvarig myndighet i Sverige för Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Sverige har tilldelats ca 1,3 miljarder kronor för projektstöd under hela programperioden.  Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 155 miljoner kronor respektive 155 miljoner kronor. Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst en kvarts miljar kronor 2021–2023.Regeringen föreslår att 402 mijoner kronor anvisas under anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden för 2020. För 2021 och 2022

 

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagandet av asylsökande. Inom utgiftsområdet finansieras Migrationsverkets förvaltningsutgifter, utgifter för ersättningar och bostadskostnader, utgifter för offentliga försvarare blir en nätt liten summa på 11 miljarder för år 2020 som är det som slår undan resurserna för att vi skall kunna behålla vår välfärd.  

 

Lägger man sedan till att en stor del av arbetsmarknadsåtgärderna77 miljarder där kanske minst  hälften är invandrarrelaterade .Kommunernas kostnader för att administrera  och hålla våra riksdagspolitikers flyktingpolitik under armarna med anpassning till både skolor, ökade bemanningskostnader för att inte tala om sjukvårdskostnaderna som springer i höjden med ett ökat vårdbehov med 1 miljon  nya medborgare -  där inte ens hälften efter 10 år har ett arbete att gå till. I den senaste statsbudgets har vi kostnader på nästan tusen miljarder och av dem är ca 50-70 miljarder invandrarrelaterade.

 

Lägger man sedan till Kommunernas ökade kostnader för att hålla rikspolitikernas naiva flyktingpolitik under armarna med ett förväntat underskott på 50- 60 miljarder som i  huvudsak är invandrarrelaterad där ökad arbetslöshet som genererar högre sociala kostnader , skolkostnader och arbetsmarknadsåtgärder som slår hårt mot kommunernas ekonomi och mot välfärden.

 

Kanske skulle politikerna försöka svara på frågan - vad får vi egentligen för våra skattepengar som vi levererar ? Vi får högre och högre skatter som utmynnat i allt sämre och sämre välfärd - det kan väl i  längden inte vara acceptabelt. En konstig politisk prioritering kan man tycka när stora pensionärsgrupper blir satta på undantag. En prioritering som kommer att sätta ordentliga synbara spår i de partier som  under många år varit drivande av den politiken.

 

tn

                                      
    

Av tommy norum - Måndag 6 jan 14:59
Visa källbilden


Vänstern fortsätter att briljera med skvaller och osanna påstående i tid och otid för att försöka få stopp på SD:s lavinartade ökning i både trovärdighet och i opinionsundersökningarna som visar att de är på väg på att ta död på Socialdemokraterna. Morgan Johanssons ( S ) politiska gärningar står inte särskilt högt i kurs hos väljarna kan vi utläsa utav opinionsundersökningarna. Tacka tusan för det med facit i hand över vad han har åstadkommit under sin tid som ansvarig minister. I brist på en trovärdig politik att erbjuda väljarna så har hans politiska gärning mer gått över i att prata skit om sina politiska motståndare i tron att det skall sätta stopp för Sverigedemokraterna . Att Sculman - Expressen - i ett politiskt inlägg som mer kan liknas som ett försök till ett karaktärsmord så anklagas Sverigedemokraternas  Mattias Karlsson för att vara en psykotisk, krigshetsande mytoman och en potentiell ”fascistmördare”. Något som fick den alltid lika värdige ministern Morgan ”Bagdad-Bob” Johansson att gå i taket av glädje och utropa att den briljante Schulman nu minsann hade dragit ”ner byxorna” på den ”historieförfalskande” ”kvasifilosofen” Mattias Karlsson.


Vad är det då som den djupt intellektuelle Alex Schulman anför för konkreta belägg för att Mattias är en historieförfalskande, psykotisk, krigsgalen fascistmördare och lögnhals ? Vad blir kvar när man skalar bort den allmänna och tröttsamma vänsterliberala känslosamhet och okvädingsorden? Ingen ting mer än en bitter smak av desperation i ett läge där allt fler väljare håller på att lämna det sjunkna skeppet med Stefan Löfven ( s ) som skeppare. Medan allt fler väljare tröttnar på denna sandlådementalitet där politiken kommer i skuggan av detta skitprat man håller på med i debatten så fortsätter ändå media och politiker den inslagna vägen i oförminskad takt. Att allt fler och fler väljare genomskådat taktiken som ett utspel för att skrämma väljarna tillbaka till den socialdemokratiska fållan genom att i tid och otid ropa på vargen kommer vargen kommer eller det beryktade farliga högerspöket som aldrig dök upp trots Socialdemokraternas varningar de senaste 70 åren


Alex Schulman skriver att han hyser en stigande fascination för Mattias Karlsson . Den känslan är inte ömsesidig skriver Mattias . Propagandistiska, narcissistiska vänsterradikaler utan heder och skrupler går det tretton på dussinet av och de är ganska tröttsamma och ointressanta. Det gäller även de som går längre än de flesta när det kommer till låghet, osaklighet och brist på hyfs och anständighet skriver Mattias Karlsson som slutreplik i sitt svar till Alex Schulman och Morgan Johansson.


tn

    

Av tommy norum - Söndag 5 jan 14:44
Bilden kan innehålla: 1 person

En s-ledarskribent på Aftonbladet rsom det är viktigare för att prata skit om sina politiska motståndare än att prata konstruktiv politik. Men så klart har man ingen politik att erbjuda så är väl det närmast  till hands att man tager det man haver som Kajsa Warg sa. Och när man bara har en spik att ta till så blir också soppan därefter. Anders Lindberg politisk skribent på Aftonbladet: I hans värld är vänsterns största problem är att medborgarna blir lurade av den politiska oppositionen som har förmågan att behålla ett ökat förtroende bland väljarna i högerpopulismens tid.  Vänstern tror på fakta skriver Anders -  den tror på politik som verktyg och den vill helst prata om riktiga politiska frågor som jobb, ekonomi och välfärd. Samtidigt som han då frenetiskt vill få bort flyktingfrågan från dagordningen helt oförstående av att det är just den frågan som nu och i framtiden styr jobb, ekonomi och välfärden. Att försöka göra det till en bara  högerpopulistisk fråga visar väl att Anders  Lindberg är utrustad med både skygglappar och med ett struts beteende helt befriad att ens försöka se och höra och analysera den verklighet med de konsekvenser vi ser vad den politiken ställt till med i samhället. .


Allt fler medborgare börjar inse att det vi nu upplever med en negativ fas i utvecklingen har med den naiva migrationspolitiken att göra - med bostadsbrist, en arbetsmarknad som inte fungerar för nyinkomna, sjukhusköerna växer, kommunerna går på knäna ekonomiskt, brottsligheten skjuter i höjden, allt fler brott blir ouppklarade, våra fängelser är överfulla , vi har en myndighetskris där resurserna inte räcker till, skolresultaten sjunker, kommunerna måste anställa ordningsvakter för att medborgarna skall känna sig trygga, utanförskapsområden har växt upp som svampar ur jorden runt om i Sverige. En integration inte ens värd namnet osv. Anders Lindberg borde nog fråga sig om inte  en miljon nya innevånare de senaste 10 åren har med det att göra. Att försöka rätta till Sveriges situation utan att först åtgärda flyktingfrågan genom en anpassning till vad lilla Sverige klarar av det är högerpopulism i Anders Lindbergs ögon

 

När Vänstern med Anders Lindberg i spetsen under flera decennier  koncentrerat sin politiska budskap i att försöka förinta Sverigedemokraterna med en massa tillmälen, i det längsta försökt blunda för den verklighet vi nu befinner oss i så har nu även moderaterna blivit måltavla när de nu intar en mer moderat inställning till SD väl förvissad att de har haft rätt hela tiden om den naiva flyktingpolitiken.  Vänstern med Anders Lindberg som förespråkare - där kommer Moderaternas politik i andra hand utan i kännt mönster angriper han  Ulf  Kristersson om  vad han sagt och lovat under sin tid som Alliansföreträdare till Hédi Fried - en gammal judinna - som Ulf anklagas villja göra politisk poäng av för att minska den oro som fanns bland många borgerliga väljare för ett närmande till Sverigedemokraterna. Nu visade det sig att oron den kommer nog i första hand från S och de borgerliga  partierna L och C - väl medvetna om att kommer SD in i den politiska värmen så är det good bay med det politiska inflytande för lång tid framöver för vänsterblockets representanter.  

 

Som sagt det verkar vara svårt det där med politik i ett läge där man heller försöker svärta ner, rent ut prata skit om de politiska motståndarna i stället för att föra politiska samtal med utgångspunkt från de problem som Sverige står inför. När man då samtidigt vägrar se verkligheten i vitögat i ett läge där en lösning av flyktingfrågan är den absolut viktigaste politiska frågan som måste lösas innan man går vidare.  I det läget så skriver Anders Lindberg i sin krönika att Vänstern tror på fakta, den tror på politik som ett verktyg och den vill helst prata om riktiga politiska frågor som jobb, ekonomi och välfärd.

 

I Anders Lindbergs värld så vill man helst inte prata flyktingar utan riktiga politiska frågor. Man tas sig för pannan att en politisk journalist- ledarskribent har så liten verklighetsuppfattning att han inte förstår sambanden mellan vad den naiva flyktingpolitik och vad det fått för konsekvenser för samhället. De som ändå har något kvar av sunt förnuft- de försöker påtalar dess samband de blir av vänstern klassade som högerpopulister eller om man kommer från SD leden främlingsfientliga , nazister osolidariska och allmänt opålitliga. Bara att konstatera att med den indelningen av medborgarna så kan vi konstatera att  opålitliga skaran växer så det knakar runt om i Sverige trots Anders Lindbergs tafatta försök att sätta stopp för den pågående lavinen som är på väg att sakta men säker håller på att utplåna vänstern här hemma som man gjort i övriga Europa. Så kan det gå när man låter politiken styras av ideologier helt befriade från verkligheten och där man tycker det är viktigare att svärta ner motståndarna än att prata riktig politik som kan lösa problemen.   

 

tn 


Av tommy norum - Söndag 5 jan 14:00


 En bilddokumentation med 17 foton om hur det var att vara barn på 1950 talet.


 

   

                           

Av tommy norum - Lördag 4 jan 13:28En fotoresa runt Dalsland på 1930 talet


Bilden kan innehålla: himmel, hav, utomhus, vatten och natur

Kapten Ahrenbergs sjöflygplan på sjön Mjörn  

Åmål från Kyrktornet 

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, himmel, träd, hus och utomhus

Stationen i Åsens bruk 

Bilden kan innehålla: tåg och utomhus

Järnvägsstationen Hökedalen -Dals-Ed 

Bilden kan innehålla: hav, himmel, utomhus och vatten

Sunnanå - Mellerud 

Bilden kan innehålla: himmel, träd, bro, växt och utomhus

Ödeborgs Bruk  
 

första EL-loket anländer till Åmål 1938 


Bilden kan innehålla: himmel, utomhus, vatten och natur

Krokfors Vårvik 


Bilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus

Dykarbete Köpmannebro 
Bilden kan innehålla: himmel, utomhus och natur

Upperuds Herrgård

Bilden kan innehålla: himmel, träd, utomhus, natur och vatten

Henriksholm vid sjön  Ånimmen Åmål. Bilden kan innehålla: himmel, träd och utomhus

Bengtsfors station 


 

Färgelanda Järnvägsstation 

 

Kapten Ahrenberg med en av sina flygplan gör uppstigningar vid Baldersnäs isbelagda vatten 

Av tommy norum - Fredag 3 jan 11:30Tala ideologi! Annars går inte det här. Foto: Erik Nyholm.

Jag är socialist skriver Göran Greider . Det har varit min viktigaste identitet ända sedan tonåren då jag blev ”radikaliserad” – för att ta ett ord som blivit helt fördärvat och tyvärr kommit att likställas med högerextremism och jihadism. Men att vara radikal betyder att gå till roten med det existerande samhällssystemet och inte fastna på ytan. Det betyder att det politiska spelet, eller partiledares charm eller brist på charm, aldrig är det centrala. Det viktiga är att på allvar förstå hur och varför makt över våra liv fördelas: Varför blir några rikare och rikare medan andra får ett mer och mer otryggt liv? Hur kan ett ekonomiskt system, kapitalism, tillåtas föröda natur och klimat utan att vi ser det som oerhört märkligt?

 

Problemet med Göran Greider är väl att han utgår från en teori uppbyggd på socialistiska värderingar helt befriad från den verklighet vi lever i där människan är med och styr med alla de svagheter man besitter som allt för ofta kommer fram i alla politiska system . Tron att socialismen på något sätt skulle ändra människornas värderingar och lämna egoismen och den enskildes maktbehov åt sidan är bara drömmar om en värld som inte existerar i verkligheten. Bara att se i hur Sovjetunionen med sina lydstaters socialistiska planer utvecklades efter kriget för att förstå vilket system som är att föredra.

 

Medan Socialisterna fick bygga upp ett angiverisystem- stänga gränserna för att inte helt bli tömda på medborgare- där det som skulle vara jämställdhet och ekonomisk framgång för medborgarna blev i stället precis tvärt om. Där blev överklassen de med partiboken och rätt kontakter i den socialistiska hierarkin som roffade åt sig . Medan den delen av Europa styrda av demokratisk valda politiker under ett kapitalistiskt system blomstrade , där medborgarna kunde fritt röra sig utan bli övervakade , där levnadsstandarden ökade år från år och där medborgarna i allt större utsträckning fick vara med och dela på rikedomen så blev det på andra sidan järnridån där socialismen rådde - tvärt om där fick man i stället vara med och dela på fattigdomen.

Indikativt för det systemet är att när vi lever i en värld som styrs av olika ideologier så är väl just de länder som har socialismen som sitt rättesnöre också de länder som medborgarna har sämst levnadsstandard. Blir nog lika svårt för Göran Greider att hitta ett socialistiskt land som lyckats bättre än Sverige bygga upp välfärden med sin  kapitalismen som rättesnöre . Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt gick bet för inte så längesedan. Så varför gå ifrån ett vinnande koncept som varit så framgångsrikt för hela västvärldens medborgare där man på bara några decennier byggd upp ett välstånd på kort tid för medborgarna som inte finns dess like i hela världshistorien.

När till och med de som i grunden var och är socialistiska går över till det kapitalistiska systemet så kommer också välstånd och frihet- där väl Kina är ett bra exempel på hur det kapitalistiska systemet också sätter fart på utvecklingen åt alla håll på sikt. Orättvisor finns det i alla system men jag tror nog att de flesta heller ser att överklassen består av hårt arbetande företagsägare som skapar förmögenheter genom innovationer som ger arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till staten än att man kommer in i en överklass via sina politiska kontakter och med rätt partibok.  

Det har visat sig genom historien varken ha skapat tillväxt eller välstånd för medborgarna. Det ser vi för övrigt i vårt eget kapitalistiska system där våra politiker sakta men säkert rör sig mot att uppfattas som gårdagens adel med privilegier som medborgarna (undersåtarna) bara kan drömma om. Själva skaffar man sig löner och pensioner och avgångsvederlag semesterförmåner som tas i demokratiska beslut.  Man bävar om man helt plötsligt skulle gå över till ett rent socialistiskt samhälle där politikerna skall bestämma även över vår produktion vad som skulle hända.

Vi var ju på väg när Socialdemokraterna tänkte att socialisera hela näringslivet under Palmes tid på 70 talet med sina löntagarfonder där LO-facken skulle få en dominerande roll i ägarstrukturen men där borgerligheten och väljarna gick man ur huse och satte stopp för. Det var det som inledde Socialdemokraternas fall att sakta men säkert röra sig mot den politiska källaren. Så frågan är väl om inte Göran Greider skulle gräva ner sin socialistiska drömmar när man med facit i hand ser var de länderna med sådana ambitioner till slut hamnar i välståndsligan.

tn


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12 13 14 15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se