Senaste inläggen

Av tommy norum - Måndag 22 jan 12:21

Inte så lätt för en politiker som Isabela Lövin ( mp) när hon vädjar till sina politikerkollegor i riksdagen om lite sans i hur tillståndet är i Sverige. Men har hon inget förtroende i de egna leden där 7 av 10 miljöpartister anser henne hopplös ute som språkrör i Miljöpartiet så är väl kanske inte chansen så stor att de övriga i riksdagen hörsammar hennes vädjan.    


 

Man kan ju fråga sig hur närma verkligheten befinner sig vår vice statsminister ?  På Frågan om hon bor i något av de 186 utanförskapsområden som är klassade som oroliga och där buset upplevs som ett problem både för de som bor där och för vår polis som får lägga en stor del av sina resurser för att upprätthålla lag och ordning så blev naturligtvis svaret nej på den frågan. Men tillade att hon har besökt dem flera gånger. Kanske inte riktigt är samma sak när vår vice statsminister med ett koppel livvakter och kommunpolitiker som visar alla projekt man öppnat för att bringa ordning och reda.  Det är väl bara det att de tongångarna har man nu hört till leda hur man tror sig skall komma tillrätta med problemen utan att de kunnat visa några positiva resultat ännu. Man vill gärna få uppmärksamhet när man påbörjar projekten men får aldrig vara med om utvärderingarna där det skall utrönas om man nått målen man eftersträvat. 

 

Medan utanförskapsområdena ökat under den här mandatperioden, med ökade dödsskjutningarna, våldtäkter har  ökat, vi har fått en sjukvårdskris, myndighetskris, bostadskris, arbetsmarknadskris för de nyanlända, kunskaperna minskar i våra skolor. Det är klart att den rödgröna regeringen helst vill sätta munkavel på de som svartmålar Sverige med tanke att det är de som har haft det politiska ansvaret de senaste åren. 

 

Men kan ju fråga sig om det är svartmålning av det Svenska samhället som säkerhetspolisen håller på med när de nu riktar flera varningar till landets politiker inför valrörelsen. 

Politikerna uppmanas bland annat att inte använda vanliga mobiltelefoner vid känsliga samtal – och att undvika väntrum på flygplatser: Vi tror att det kommer att bli fler hot mot våra politiker och att det blir tuffare än i förra valrörelsen. 

Ett av råden till politikerna är att undvika att spendera för mycket tid i vänthallen på flygplatsen "innan du har passerat säkerhetskontrollen". 

"Risken för attentat är avsevärt högre där", skriver Säkerhetspolisen, som också ger råd om hur bagaget ska märkas upp inför resor: 

"Ha inte någon utvändig märkning med anknytning till ditt arbete om det kan vara känsligt, till exempel din organisations eller ditt partis emblem."

Vid hotellvistelser uppmanas politikerna att "undvika att bo på markplan eftersom det kan öka risken för inbrott": 

 

"Tänk också på att från våningsplan sex är det mer komplicerat att bli räddad vid en brand."

Politikerna uppmanas även att säga nej till intervjuer i sina bostäder: 

"Du bör generellt undvika att exponera ditt hem, din familj och de exakta miljöer där du regelbundet befinner dig". 

Politikerna ska, enligt Säpo, inte heller uttala sig om eller kommentera den egna säkerheten eller olika skyddsåtgärder. 

 

Nog är väl alla dessa varningar från säkerhetspolisen ett bevis på att Sverige har förändrats till det sämre inte bra för många medborgare som bor i utsatta områden utan också för våra politiker. Men är det att svartmåla eller är det information om hur verkligheten har utvecklats under den senaste tiden som de rödgröna har haft den politiska makten?

 

Inte blir verkligheten annorlunda som vice statsminister Isabela Lövin (mp) tycks tro genom att skönmåla och stoppa huvudet i sanden och inte låta debatterna handla om den vardag både politiker och de övriga medborgarna lever i för stunden.

 

tn 

                      

ANNONS
Av tommy norum - Fredag 19 jan 16:28
Det finns ett osynligt avtal mellan medborgare och samhället det går ut på att vi är beredda att betala för samhällstjänster trots att vi inte utnyttjar dem. Det enda vi kräver i gengäld är att om vi själva behöver hjälp så skall de finnas där. Om inte avtalet upprätthålls så faller hela överenskommelsen och med det fundamentet för den svenska välfärden. Ord som Britt-Marie Mattsson börjar sin miniserie i TV den Svenska välfärden med.

 

 

Polisen en underbetald, underbemannad myndighet som våra politiker har sett till att bakbinda utan en chans till att kunna uppfylla sitt uppdrag gentemot medborgarna 

 

 

Vi har ca 20 000 poliser i Sverige av dem så är ca 17 000 är ute bland medborgarna i operativ tjänst. Det är ungefär hälften av det man har i övriga EU genomsnitt per capita. Man kan ju fråga sig varför våra politiker tror att den svenska polisen skall kunna bedriva lag och ordning i detta till ytan tredje största land i Europa med ungefär hälften av vad genomsnittlandet i Eu anser sig behöva i antal operativa poliser för att driva ett bra polisarbete till fromma för medborgarna? 

Denna koloss som är i särklass den största myndigheten i landet med ca 30 000 anställda, med en uppsjö av byråkrater och kostar samhället ca 22 miljarder om året utan att kunna ge medborgarna valuta för pengarna så att de skall känna sig trygga. Det är ett dåligt betyg för våra politiker som under flera år och flera regeringar underlåtit att ge de resurser till verksamheten som fodras för att klara av sitt upprag de är satta av riksdagen att utföra.  


Med en organisation där inte ens hälften av de anställda är operativa och ute på fältet så kan man fråga sig vad får skattebetalarna för pengarna man lägger i myndigheten. Ja inte har det ökat säkerheten för medborgarna där brottsärenden läggs på hög utan åtgärd, där man till och med prioriterar bort ärenden som innehåller full bevisning för fällande dom. I stället så har man infört mätmetoder influerad av New York polisen där polismännen skall redovisa sina uppdrag för att sedan statistiskt kunna visa hur duktiga man varit. Att sedan polisbefälen började manipulera syftet genom att sätta poliserna på uppdrag som tex med kontroll med alkoholtester i trafiken för att bättra på statistiken avslöjar väl ändå vilken dålig kompetens som finns bland polisbefälen i organisationen.  

Att sedan uppdragen bedrevs på tidpunkter på dygnet där det inte fanns någon större chans att hitta rattonyktra som borde vara syftet med kontrollerna det brydde man sig inte om. Sedan går man ut i media och vill ha kredit för den förbättrade statistiken.


Som tur är finns det poliser som tex Peter Springare i Örebro som har både modet och kunskapen att förklara i de sociala medierna hur det ligger till med den saken. Ny statistik från BRÅ talar om att 2017 så var det en ökning med 10% i anmälda våldtäktsfall vilket gör en ökning på en 10 årsperiod med 34 % . Under första halvåret av 2017 klarades endast 8 procent av alla anmälda våldtäktsfall upp, vilket då var en nedgång från 12 procent sedan föregående år. Våra politiker har en hel del på sitt samvete i hur man misskött sitt uppdrag att ge polisen resurser som är anpassat till det uppdrag de är satta att utföra.


Våra valda politiker har nu under en tioårsperiod lyckas med konststycket att förstöra försvaret, skolan, polisen, och är på god väg att också montera ner sjukvården. Man har höjt pensionsåldern och man har lyckats att åstadkomma att vi har mest fattigpensionärer i hela Eu. Och uppe i allt detta så tillhör vi en av de länder som betalar mest skatt i hela världen. Så inledningstexten i inlägget, den som Britt-Marie Mattsson inleder TV programmet den Svenska välfärden med  borde nog få en och annan att ta sig en funderare över om inte redan överenskommelsen i avtalet fallit för länge sedan.      

 

tn

 

 

ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 17 jan 07:00

 

Alliansen är upprörda för att inte Stefan Löven (s) vår statsminister använder samma formulering i sitt tal som försvarsutskottet kom överens omVad är Allianspartier så upprörda över kan man fråga sig ? 


Om nu oppositionspartierna och regeringens medlemmar i försvarsutskottet hade närmar 2 veckor på sig innan man kunde komma överens om ett gemensamt uttalande om säkerhetsläget i landet och det utan att gjort någon ny säkerhetsanalys enligt regeringen. Så med tanke på den omständigheten så borde en och annan med lite sunt förnuft ändå fråga sig hur sannolikt är det att försvarsutskottets uttalande ligger mer i linje med verkligheten än det Stefan Löfven gav uttryck för i sitt tal i Sälen. 


"Planering och förberedelser för ett anfall mot Sverige pågår redan i dag" och "Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas". Två formuleringar från försvarsberedningens rapport som har överlämnats till försvarsminister Peter Hultqvist (S) efter 14 dagars trätande hur formuleringen skulle presenteras så att alla skulle bli nöjda. Vänsterpartiet står inte bakom den. 


Att sedan Statsminister Löfven föredrog att formulera sig på ett annorlunda sätt i sitt tal i Sälen där försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys från 2014 ligger i botten eftersom försvarsberedningen nya formulering inte bygger på någon ny analys av säkerhetsläget. 


Med den bakgrunden i bagaget kan man undra vad håller Allianspartierna på med när man kritiserar Stefan Löfvens tal i Sälen när han säger - - Det direkta säkerhetshotet mot Sverige har inte förändrats. Det är fortfarande så att ett direkt militärt angrepp på Sverige är osannolikt, säger Löfven. Han tillägger dock att det generella säkerhetsläget i vårt närområde över tid har försämrats, till exempel genom fortsatt krig i Ukraina och aggressiva ryska militärflygningar över Östersjön. - Men vi ska inte heller säga till folk att nu står kriget för dörren, säger Löfven.Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark uppger att det finns en bred enighet i försvarsberedningen om att det är ett försämrat läge. Han anklagar regeringen för att undergräva sitt eget beredningsorgan som leds av socialdemokraten och förre försvarsministern Björn von Sydow. Men skillnaden är väl att Stefan Löfven använder ordet osannolikt i stället för att man inte kan utesluta som i princip är samma sida på ett mynt eller menar moderaterna att det är sannolikt att vi kan vänta oss ett anfall från Ryssland den närmaste tiden ? 


Tänk att i det sena uppvaknandet så har helt plötsligt Ryssland över en natt blir ett hot bara för att man går in i Ukraina och bevakar sina intressen. Det är exakt samma Ryssland som hela tiden funnits i vår närhet men som våra politiker med en dålig underbyggd underrättelse gjort analyser är ofarliga och med den analysen i ryggen i storts sett lagt ner hela vår försvarsförmåga till att begränsa sig till att kunna försvara ca 10% av Sveriges yta inte ens en vecka.

Och det mest skrämmande är väl att det är i princip samma valda politiska representanter som nu tror sig ha kunskapen vad som kommer att hända i vårt närområde de närmaste åren.

Men att hänga upp sig på några formuleringar som i princip säger samma sak är väl ytligare ett bevis på vad som försiggår i ankdammen Sverige. 


not:

Våra politiker har skrämt oss medborgare från den ryska björnen sedan 1700 talet när ryssarna fick för sig att en gång för alla sätta stopp för svenskarnas härjningar runt Östersjön och  då intog delar av vår Östersjökust. Fortfarande har vi inte sett röken av ryska krigare i Sverige de senaste 300 åren mer än uppdiktade miniubåtar i Stockholms skärgård som höll på med förberedelse för en påstådd invasion enligt våra politiker och försvarsmakten. Att det som då med bestämdhet påstod vara ryska ubåtar visar sig vid senare analyser vara rena bluffen. Så det vi får räkna med i framtiden är väl att hotet från den ryska björnen kommer dammas av då och då av våra politiker och försvarsmakten när man vill ha höjda försvarsanslag. Men frågan är väl när kommer igentligen den ryska björnen som man nu varnat för i mer än 300 år men fortfarande inte ens sett röken av  ????    


tn
Av tommy norum - Måndag 15 jan 10:16Stora rubriker i Åmåls lokalpress " Arbetslösheten har vänt neråt” i en kommun som har en av landets högsta arbetslöshet. Vi har tagit tag i det mer säger chefen för arbete och etablering i Åmåls kommun.

Men när man skärskådar siffrorna så undrar man om Åmål verkligen har fått en förbättrad arbetsmarknad? Kommunen har anställt många personer med så kallade extratjänster, där hela lönen samt handledningskostnader ersätts av staten och som satt stora positiva spår i arbetslöshetssiffrorna. Så frågan är väl om arbetssituationen för arbetslösa i kommunen har förändrats med de låtsasjobb man skapar utan den minsta anknytning till en efterfrågan av tjänster som någon är beredd att betala för är lösningen på problemet.  


     

 

Regeringar vill gärna få kredit för sin arbetsmarknadspolitik där väl statistiken från arbetsförmedlingen används som ett kvitto på om politiken har lyckas eller misslyckas. Men hur mycket luft finns det i dessa siffror som man presenterar är frågan?  När vi vet att medborgare som går på åtgärder av något slag, har ett deltidsarbete på ett fåtal timmar i veckan, eller som när nu kommunerna kan anställa i det som kallas extratjänster, där hela lönen somt handledningskostnaderna ersätts med statliga medel inte ingår i arbetslöshetsstatistiken.

 

Tiotusentals i Sverige får nu sin sysselsättning via dessa politiska påhitt för att få ut medborgarna i arbetsmarknaden vilket också sätter sina synliga spår i arbetslöshetssiffrorna. Spår som man som ansvarig politiker gärna vill få det till att det är ett kvitto på att man är handlingskraftig i arbetsmarknadspolitiken och samtidigt är jobbskapande när det i själva verket är ett kvitto precis tvärt om. Sådan arbetsmarknadsåtgärd där regeringen satsar miljarder med statliga medel frisera siffrorna i någon form för att inte avslöja deras dåliga kompetens på området med statistik som har väldigt lite med verklighetens arbetslöshet att göra.

Socialdemokraterna är ju mästare på detta att med skattepengar frisera verkligheten. Den senaste bravaden för den konstruktionen var väl under Göran Perssons tid som statsminister gömde verkligheten i den katastrofala ökningen av sjukskrivningar genom att sjukpensionera i tid och otid för att få ner sjukskrivningstalen i statistiken. . Det är väl ungefär samma i det som händer nu i arbetslöshetssiffrorna när man saknar idéer hur man skall komma tillrätta med den situation där stora skaror lågutbildade invandrare överskölj på arbetsmarknaden utan en avdikat utbildning att falla tillbaka på.

 

När nu inte fake news informationen som både politiker och vissa media journalister förde vidare om alla de högskoleutbildade invandrare som kommer hit kommer att bli en viktig del i Sveriges utveckling  inte riktigt stämmer med verklighet visar det sig, då får man ta till andra medel för att rättfärdiga den urusla naiva invandrarpolitik man har haft ansvaret för fått fortgå alldeles för länge. Då får man ordna till extratjänster helt betalda av staten där kommunerna inte är sena att haka på och ta för sig. Politiska åtgärder som kommer att frisera arbetslöshetssiffrorna före valet Men lika lite som den ökade sjukpensioneringen var en lösning på grundproblemet till medborgarnas ökade sjukskrivningar så löser knappast konstruerade arbeten helt betalda av staten problemen med den ökade arbetslösheten hos de nyanlända som en del politiker tycks tro.

Att försöka sopa problemen under mattan löser inte situationen utan det som göms i snö kommer upp i tö kommer det att visa sig efter valet när man på riktigt till slut blir tvingade att lösa den situation man satts sig i genom den naiva invandrarpolitiken man har bedrivit och som man har ansvaret för satt sådana negativa spår i arbetslösheten bland de nyanlända. Att bara 25% av de nyanlända har ett heltidsarbete efter 8 år i Sverige säger en del om vilka problem våra politiker har att brottas med i vågorna efter den naiva flyktingpolitiken. Och det är före invasionen av nyanlända 2015.

 

Det är nog många utanför politikerleden som skulle önska sig att arbetslöshetssiffrorna skulle utgå från de som har ett arbete som de kan försörja er sig själva på utan statliga subventioner. Då skulle arbetslöshetssiffrorna skjuta i höjden i såna propositioner att våra politiker skulle ha svårt att förklara sin existens i den låtsaspolitik man bedrivit i arbetsmarknadsfrågor alldeles för länge.       


tn

Av tommy norum - Fredag 12 jan 07:00


Det här var Åmåls centrum på 1940 talet eller där omkring. 


 

Fastigheten som fanns före det nya sparbanksbygget vid torget. Foto omkring 1940.


 

Kungsgatan är sig likt. Det är bara modellerna på kläderna och på bilarna som skilljer sig från dagens .
 

Här har det hänt en del sedan 1940 talet. Det är väl bara Stadshotellet som man känner igen..

 


 
Torghandel  och Mellanbrogatan 
Av tommy norum - Torsdag 11 jan 11:27

 

Ett Stockholm där både fattigdom och rikedom blandades i en enda röra i staden. Vid det här laget var det ingen garanti att få gå och lägga sig mätta för varken barn eller vuxna. Bostäderna för fattigfolket var många gånger både trånga, kalla och i ett dåligt skick. 


         

 

 

Av tommy norum - Torsdag 11 jan 07:00 

Om man tror att man skall få bort Sverigedemokraterna från den politiska scenen genom att uppträda som Bengt Westerberg (f) på sin tid demonstrerade i tv studion när Ny Demokrati kom in i riksdagen. Då är nog risken betydligt större att de själva åker ur när vi ser på deras opinionssiffror som nu ligger i närheten av 4% spärren.Går det samma väg för Alliansens förhållande till Sverigedemokraterna som det som hände på  Ny Demokratis tid i riksdagen när partiernas ombud fick order att inte tala med partiets representanter. Bengt Westerberg såg till att ingen i folkpartiet fick tala med oss skriver Ian Wachtmeister i sin bok Sotarna. Till och med Statsminister Bildt förbjöds (!) att göra det. Men Bengt Westerberg blockerade sig själv när både Birgit Friggebo (F) som ekonomiminister både talade och förhandlade med Ny Demokrati.. Det hände till och med att statsminister Bildt ringde mig mitt i natten skriver Ian och bad oss stödja den borgerliga regeringen i en viss fråga. Jag var till och med hemma hos Bildt på Karlavägen för att ha möten som inte herr Westerberg kunde övervaka. Vi resonerade både med Bo Lundgren som var skatteminister om frågor som vi kunde tänkas ge regeringen sitt stöd. Så det vi kan utröna av Ian Wachtmeisters bok är väl att utan ny Demokrati så hade regeringen Bildt inte klarat sig under de svåra åren på 1990 talet.

 

Så det utspel som Alliansens företräder håller på med att inte tala med Sverigedemokraterna vid ett eventuellt maktskifte är nog bara ett spel för galleriet för att i det längsta försöka marginalisera  partiet från väljarna före valet. Sedan får man nog vara beredd att krypa till korset som så många gånger förut när man tvingats ta till sig deras politik under stor vånda och börja tala  med Sverigedemokraterna om man säger sig vilja stå för en borgerlig politik i en regeringsställning. Om Alliansen sedan föredrar att ta makten via en majoritet i blocken eller inte så blir ändå resultatet en minoritetsregering  som kommer att bli beroende av Sverigedemokraterna om man vill slippa få in ett socialdemokratiskt inflytande, och vilken borgerlig väljare vill det ?   .

 

Så det Björklund (l) eller Annie Lööf (c) eller för den del också Ulf Kristersson (m) nu håller på med är ett lika stort spel för galleriet som det Alliansens företrädare med Bengt Westerberg (f) i spetsen höll på med när man försökte marginalisera Ny Demokrati på sin tid.  Men att demonstrativt gå ut ur tv studion när Ny Demokratis representanter kom in i lokalen efter de har blivit invalda i riksdagen av folket är väl ett bra exempel på dåliga politiska egenskaper som på sikt sätter sina spår i väljarunderstödet visar det sig med facit i hand. 

 

Liberalerna som är väl en av de ledande i att försöka blockarna allt politiskt makt för Sverigedemokraterna kanske får sitt straff redan vid nästa val när det visar sig att väljarna kanske har tröttnat på politiker som struntar i de politiska sakfrågorna och i stället ägnar sig åt desinformation och allmänt struntprat i sitt förhållande till sina politiska kolleger i riksdagen. 

     


 

Att sedan Ny Demokrati fick lämna in när de huvudansvariga för partiets tillkomst försvann och där de valda riksdagsmännen i partiet vägrade släppa in andra krafter trots att det fanns beslut på att ingen skulle sitta mer än två perioder. Med en  organisation som inte var optimal för en fortsättning och där valmanifest kännetecknades av en slarvig, ofinansierad givmildhet. Typ Gudrun Schyman kom också att sätta sina spår i väljarunderstödet.

 

Missförhållande och erfarenheter som Sverigedemokraterna tagit till sig delvis med hjälp av Ian Wachtmeister för att inte hamna i samma situation som Ny Demokrati fick uppleva när de försvann från det politiska landskapet lika fort som de kom in i det.


tnAv tommy norum - Söndag 7 jan 13:31


Ian Melker Shering Wachtmeister  född 24 december 1932 på Näs säteri , död 11 november 2017. 

Svensk greve , företagsledare,politiker och författare. Han var partiledare för Ny Demokrati och riksdagsledamot 1991-1994 

  .

Dags att ta på sig kritikerglasögonen när det gäller media övervakning av det politiska spelet när vi vet att över 80% av journalistkåren har sina poliska sympatier i det rödgröna blocket


Miljöpartiet som vill kalla sig gröna men lever livet i det blå "som Ian Wachtmeister skriver i sin bok sotarna " det partiet har ett partiprogram som är orealistiskt om man uttrycker sig artigt. Programmet är dock populärt hos dem som vill höra förenklade sagor om hur bra det kan bli bara man drömmer bort realiteterna! Att vår statsminister inte har några skrupler för att samarbeta med ett sådant parti är en aning förvånande. Men han har väl inte läst deras partiprogram kan man tänka. Samtidigt som han på alla sätt och till varje pris, påhejade av Miljöpartiet och deras journalistsvans, vill undvika och förneka existensen av Sverigedemokraterna som uppenbarligen stöds av minst 15% av väljarna och som det visar sig efterhand i stort sett har haft rätt på alla punkter i hur man skall bedriva en realistisk flyktingpolitik i Sverige.

 

När man nu med facit i hand kan läsa av i hur de partier som varit mest aggressiva i sin retorik mot Sverigedemokraterna sakta men säkert börjar närma sig i det som för något år sedan var främlingsfientligt, osolidariskt, rädsla för det mångkulturella samhället och där till och med rasism förekom i anklagelserna mot Sverigedemokraternas flyktingpolitik. Det vi kan konstatera nu är väl att de flesta partier numera är rasister, osolidariska och emot det mångkulturella samhället när man kan se att man i många fall har kopierat SD :s invandrarpolitik på område efter område när de lade av sig sina skygglappar och fick lite distans av vad som håller på att ske i det här landet.

 

Även om Miljöpartiet i det längsta försöker streta mot med hjälp av sina media vänner inom journalistkåren som det visar sig att nästan hälften av journalistkåren är Miljöpartister enligt en undersökning 2012 enligt boken sotarens författare Ian Wachtmeister.  72% av alla journalister i Stockholmsområdet sympatiserar med de rödgröna. Bland kulturjournalisterna så är det 84% av hela landets journalistkår rödgröna. I Sveriges radio och SVT så sympatiserar över 80% på de rödgröna eller nästan hälften på miljöpartiet. Att de sedan dessutom ligger på vänsterkanten i respektive parti som de sympatiserar med speglar i hur snedvriden rekryteringen är inom mediavärlden i Sverige. (källa, Svenska journalister-1989-2011, Aap , Kent. JMG, Göteborgs universitet,2012, kap 14 Journalistkårens partisympatier, s.101–108

 

Att regeringen har svårt att värja sig från deras bombardemang i åsiktsförtryck när inte de politiska besluten verkar gå i deras ledband har vi ju sett åtskilliga exempel på när man backat i ståndpunkter som går emot miljöpartiets syn på hur invandrarpolitiken skall vara i Sverige. Det senaste var hur de ensamkommande som bluffat sig in i Sverige med fejkad ålder för att få en gräddfil in i det svenska samhället nu få stanna kvar i landet i en upprepad amnesti som man på sin tid miljöpartiet också kom överens med allians partierna med Reinfeldt som statsminister.

 

Det där med lagar och förordningar i hur vår asylpolitik skall fungera det försöker Miljöpartiet gång på gång hoppa över och införa egna genvägar för att uppnå sitt eget partiprograms syfte med fri invandring. Det man kan konstatera är att nyhetsbevakningen i Sverige haltar betänkligt i objektivitet det har vi många exempel på under åren framför allt inom flyktingbevakningen där många journalister fått byta fot och skämmas när det uppdagas att de både mörkar och vinklar nyheter för att inte störa bilden av den flyktingpolitik de står för. Där det blivit mest påtagligt är väl i de avslöjande Metoo rörelsens gav vid handen så fanns de största bluffarna inom journalistkårens PK fantaster där man som i invandrarpolitiken föredrog att blunda för realiteter i deras närhet påhejade av kultur och teatervärldens företrädare som det visar sig lever långt ifrån den PK värld de låtsas stå för. 

 

Lita aldrig på en journalist. Den uppmaningen blir mer och mer relevant när nu de sociala medierna gång efter gång avslöjas hur de behandlar nyhetsflödet för sin egen politiska agendas skull än för att bedriva en objektiv nyhetsfömedling som medborgarna kan lita på.    


tn


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se