Senaste inläggen

Av tommy norum - Söndag 4 dec 07:00 
Fredrik Reinfeldt framhärdar i Skavlan att den förda invandrapolitiken som han stod bakom är den enda rätta. Nu är det väl snart bara Fredrik Reinfeldt kvar som försvarar den naiva invandringspolitik som Alliansen stod för under sina år i regeringsmakten. Reinfeldt han fortsätter, nu i TV programmet Skavlan, stå upp för sin politik som han var pappa till genom att bjuda in alla världens flyktingar till Sverige. Här finns det plats påstår han när han flyger över Sverige och ser hur glest befolkat landet är. Att det finns andra dimensioner i ett flyktingmottagande att ta hänsyn till vill han inte låtsas om i Skavlan. 

 

Det vi kan konstatera att de Nya Moderaterna blev tvingade att tänka om till slut med risk att de annars blir helt utplånade av Sverigedemokraterna. Frågan är väl om inte Moderaterna kommer att distanseras till ett marginalparti i storlek som sina Alliansbröder när de moderata väljarna förstår att partiledningen har uppenbara svårigheter att läsa av verkligheten och anpassa sin politik efter den. Att vända kappan efter vinden och låtsas om att man inte har ett direkt ansvar för det vi nu upplever hur Sverige förändras negativt i stort sett på alla områden kommer att sätta sina negativa spår i förtroendet för partiet som kommer bli svårt att reparera om man inte fullt ut byter ut den sittande partiledningen.  

 

När nu de som tillhörde den innersta kretsen i partiet  kryper till korset och erkänna att de inte riktigt räckte till att analysera läget. I stället så försökte man med alla till buds stående medel sprida desinformation med en massa påstående om partier som inte godtog den flyktingpolitik som Alliansen med moderaterna stod bakom.   

 

 

  Mikael Sandström, tidigare statssekreterare i regeringen Reinfeldt skriver nu..Humaniteten i den svenska migrationspolitiken har brutit samman. Den kris vi just nu ser är en följd av händelser bortom vår kontroll – krig, terrorism och sönderfallande stater. Men ansvaret för att situationen blev så allvarlig i Sverige är vårt eget. Flera regeringar, inte minst den som jag arbetade för under åtta år, har begått stora misstag i migrationsfrågorna.

 

 

“Humanismen i migrationspolitiken har gradvis förtvinat under många år, men dog slutgiltigt förra hösten. Det finns inget vi kan göra för att återskapa den. Många människor kommer att fara illa, oavsett vad vi gör.”“Om vi inte vill acceptera att det skuggsamhälle som redan finns ytterligare växer, måste vi vidta åtgärder för att hindra människor från fattiga länder att komma hit. Det är inte cynism att påpeka detta. Det som är cyniskt är att låtsas att det inte finns ett dilemma. ”

 

“Vi måste vidta åtgärder som permanent, eller i alla fall för lång tid, gör Sverige mindre attraktivt för migranter, annars förvärras problemen ytterligare. […] Alltså måste familjeåterförening bli svårare för den som fått uppehållstillstånd i Sverige. Det gör ont att skriva detta.”Det stora problemet framöver kommer heller inte att vara pengar, utan att få tillräckligt många händer, fötter och maskiner som behövs för att bygga hus. Vi kommer att se ökad trångboddhet, nödbostäder och kanske även slumområden av ett slag som vi varit förskonade från under större delen av ett sekel.”

 

Hur vi än gör måste vi dock räkna med att en stor grupp aldrig kommer in på arbetsmarknaden, utan kommer att vara permanent bidragsförsörjd.”

 

 

Tänk att det tog så lång tid för personerna runt Reinfeldt att förstå var vi var på väg. Nej i stället så var alla som opponerade sig mot den naiva invandringspolitiken , främlingsfientliga eller osolidariska som inte ställde upp på Alliansens politik där allas lika värde var en grundbult i den invandringspolitik som Alliansen med Reinfeldt som stadsminister stod bakom

 


tn

ANNONS
Av tommy norum - Lördag 3 dec 07:00

Så här såg det ut på Kyrkogatan innan Epa bygget kom till på 1960 talet. 

Så här ser det ut i dag 2016 

ANNONS
Av tommy norum - Fredag 2 dec 17:27 

 

 

Frihet på gott och ont.  
Efter århundrade av religionens makt över oss svenskar börjar vi att avkristnas allt mer. Vi lämnar Svenska Kyrkan i allt större utsträckning. Vi är inte längre tvingade att gå i kyrkan för att utöva vår tro utan det kan ske i enskildhet och har blivit var mans och kvinnas privata ensak. Kyrkorna användes bara till dop, giftermål och begravning och vid någon speciell helg när juldagsmorgon glimmar.
Prästernas förkunnelser och hotbild om helvetet har klingat ut och skrämmer oss inte längre till underkastelse inför den yttersta dagen.
Gud har blivit en hypotes och vi har äntligen fått religionsfrihet i ordets rätta bemärkelse.
Historien upprepar sig när nyanlända människor har med sig ett religionsarv med liknande agenda som vi just blivit befriade från.
Vanliga trevliga människor som flytt från ondo men som inte kan eller får skaka av sig sitt ursprungs krav på religionstillhörighet.
Vi känner oss obekväma när en annan religion ockuperar allt större del av våra traditioner och det är dags att göra en orosanmälan.
Pressen undviker ämnet och politiker pratar runt om religionsfrihet när det troligen är raka motsatsen.
Kyrkor omvandlas till Moskéer. Skolavslutningar och tingspredikningar offras på mångkulturens altare och gatans parlament sammanträder men har yppandeförbud om vad man tänker och tycker.
Vi viker ned oss steg för steg och modet sviker när vi väljer den undvikande tystnaden…
Är det bara en fobi för ett religionsspöke?
Ja ,säger deras företrädare och påpekar:
- att det här med religion det begriper du inte… och jag är beredd att hålla med…Sven-Åke Runelid
.


Av tommy norum - Fredag 2 dec 07:00
 

Det här är nidbilden som sprids bland i det rödgröna blocket. Men sanningen är att trots alla vinster så gör den offentligt drivna verksamheterna av med mer skattepengar utan att det sätter några spår i kvalitén. Där läggs våra skatter på sjukskrivningskostnader i stället för utökad resurstilldelning.    


Socialdemokraterna och vänsterpartiet försöker ändra de politiska frågorna och gå ifrån de dominerande invandringsfrågorna och i stället sätta fokus på vinster i välfärden.

Våra skattepengar skall gå till välfärden och inte till vinster som plockas ut basunerar man ut till allmänheten. Men skärskådar man det hela så visar det sig att de offentligt drivna skattefinansierade verksamheterna inte får ett öre mer till verksamheterna om de privata lämnar arenan och överlåter åt politikerna att driva verksamheterna vidare.

 

Här kräver Jonas Sjöstedt (v) ökad bemanning i de privat drivna verksamheterna samtidigt som vi läser att den ökade bemanningen i offentligt drivna till större del är för att kompensera den högre sjukfrånvaron och har ingenting med en ökad resurstilldelning till verksamheten för att förbättra kvalitén som man i retoriken försöker få till det.  

 

Ny statistik från Försäkringskassan visar att kvinnor inom vård- och omsorgsbranschen, särskilt de som arbetar på boenden för äldre och funktionsnedsatta, har högst sjukfrånvaro av alla grupper på arbetsmarknaden. Samtidigt visar statistiken att privata företag inom just vård- och omsorgsbranschen har lägre sjukfrånvaro. Det betyder ju att våra politiker som är ansvariga för den offentligt drivna verksamheten klarar inte av sin arbetsgivare ansvar fullt ut.  Men driver man offentlig verksamhet utan ett ordentligt ansvarsåtagande hur verksamheterna sköts där alla kostnadsökningar kompenseras med skattehöjningar i stället för att se over organisationerna och ta del av hur de privata med samma pengar kan ta ut en vinst medan de offentligt drivna i många fall måste begära tillägg av skattemedel för att klara av sin uppgift.

 

Inte konstigt att vänstern går långa omvägar  för att dölja hur man slösar skattepengar på sjukskrivningar i stället för att öka resurserna till verksamheten som man påstår sig göra.  De privata kan visa bättre kvalité men med mindre pengar till utförandet . Det visar väl att det inte är vinsterna som bör sätta fokus på utan hur illa våra politiker förvaltar våra gemensamma resurser. Men att så tydligt bli avslöjade hur illa våra politiker sköter sina åtagande är en nagel i ögat för våra förtroendevalda som heller försöker dölja sina uppenbara problem i sin arbetsgivarroll och i stället försöka bli av med de privata aktörerna som bevisligen klarar av sitt uppdrag betydligt bättre. 

 

Men att ta lärdom av de privata och arbeta under samma förutsättningar med samma pengar och med samma kvalité det om något skulle skapa mer resurser till de skattefinansierade verksamheterna, det visar man inget intresse för.

 

 

För här är det ideologin som bestämmer färdriktningen och då lämnar man allt sunt förnuft åt sidan.


 

tn

 Av tommy norum - Torsdag 1 dec 07:00SvD KULTURBERGLINS SÖNDAG       

Av tommy norum - Torsdag 1 dec 07:00”Vi måste sluta finansiera terror med skattepengar”


bataclan

 En person evakueras från Bataclan efter terrorattacken 13 november 2015. Nu kan Uppdrag granskning avslöja att en av dem som var med och planerade dådet har kopplingar till en känd svensk rekryterare.

  


Onsdagens Uppdrag Granskning ger en intressant inblick i hur spåren gått från ett islamistiskt nätverk i Sverige till IS i Syrien och vidare till den senaste tidens brutala terrordåd i Europa.


Detta genom att Mohamed Belkaid förefaller ha radikaliserats i Sverige, därefter anslutit till IS i Syrien och senarekommit att både dirigeraattentateti Paris samt ingått i planeringen för attentatet i Bryssel. Programmet visar hur en välkänd extremist i Stockholmsområdet ska ha varit drivande Belkaids radikalisering, han ska bland annat ha jobbat i en av hans butiker. Tyvärr så är väl sättet att se på islamistiska nätverk i Sverige lika naivt som man sett på invandrarpolitiken de senaste åren. 


 Att detta framkommer nu förvånar inte då man länge varnat för de islamistiska nätverken, men allt för få utanför säkerhetstjänsterna har velat ta detta på allvar

 

De som försökt få upp frågan har i stället kallat påståenden för Islamofobi som är en  kritik av islam som religion och kultur, eller kritk av islamism som politisk ideologi och normsystem, även om kritiker av termen menar att ilamkrkritik  ofta stämplas som islamofobi istället för att bemötas sakligt.

 

Tongångarna känns igen när man med samma jargong för de som på ett tidigt stadium förstod att den naiva flyktingpolitiken skulle leda till fördärv kallades invandrarfientliga , rädda för förändringar och ansågs  osolidariska och inte stå upp för allas lika värde mm. Något som man sent om sider fick äta upp när verkligheten hann i kapp.  


Inte så lätt när de naiva media debattörer heller ser till sin ideologiska övertygelse där man tror gott om alla och alla som opponerar sig om deras godtrogna ideologi skall med alla till buds medel svärtas ner med allehanda tillmälen.  

Vi har alltför länge inte tagit denna utveckling på tillräckligt stort allvar i Sverige.


Självmordsbombaren i Stockholm var ingen engångsföreteelse utan det senaste årets händelser i Paris och Bryssel har visat att det finns kopplingar till både Stockholm och Malmö som man länge varnat för utan att någon reagerar. Nederländernas antiterrorkoordinator flaggade häromveckan för att 60-80 IS-operatörer finns utplacerade i Europa reda att utföra attentat.


För svensk del räcker det inte att bara tackla personer som ”Abu Omar”. Man måste även jobba på fler plan mot de som sprider ideologin och bidrar till finansieringen etc.


Man måste jobba som lag på flera plan, de radikala miljöerna kan inte få verka ostört utan behöver möta samhällets samlade motkrafter. Något som många har svårt att ta till sig i sin lilla drömbubbla som består av ett mångkulturellt samhälle utan alla kontroverser mellan religion, politik och traditioner som skiljer grupper från varanda och där ledare bland politiker och religion ytnyttjar skillnaderna i ett politiskt spel för att komma åt makten. 


Det minsta man då kan begära är att radikala miljöer inte finaniseras med skattemedel, vilket dessvärre fortfarande sker i Sverige.


 

  

Inte så lätt när de naiva media debattörer heller ser till sin ideologiska övertygelse där man tror gott om alla och alla som opponerar sig om deras godtrogna ideologi skall med alla till buds medel svärtas ner med allehanda tillmälen. 

 

tn.

 

Av tommy norum - Onsdag 30 nov 07:00
   

Åmål från Kungsberget med rådhuset i förgrunden 

  

Hamnen från kyrkberget     
 

Strandlinjen mot Vänern nedanför Kyrkan

 

Strandlinjen nedanför kyrkan.

     

Av tommy norum - Tisdag 29 nov 18:30


Foto Erik Liljeroth 


Gårdsinteriör från Tessins väg, Malmö. I förgrunden pojke med ...


Tobaksaffär på Vattenverksvägen, Malmö


VATTENTORNET I MALMÖ


Stadsbiblioteket vid hörnet av Slottsgatan och Regementsgatan, Malmö

 

Interiör från Malmö centralstation

Hamngatan i Malmö

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2016
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

30 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se