Senaste inläggen

Av tommy norum - Tisdag 17 jan 07:00

Foto och text Värmlands museum  Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika (CC BY-NC-SA)


 


Trots vattentornet i ryggen är det ändå pumpen som gäller på Kvarnberget 1947.

foto l.Rogne  Värmlands museum


 


Fryksdalsgatan i mitten på 1950-talet

foto i.Rogne


 


Handelsbolaget Karl Olssons lastbil framför den egna fastigheten på Rosenbadsgatan 5/Rosenbad 7. Bilden från 1947.

foto: I.Rogne


 


Solabåten i pråmkanalen i augusti 1956. FOTO Nils Möller.


 


Studenter tar båten till restaurang Tynäs 590524  foto Nils Möller

 Malmtorget krattas 1950. foto Karlstad - tidningen


 


Bild tagen 1947 åt söder på Grevgatan i riktning mot järnvägsövergången till Viken. foto. I.Rogne

ANNONS
Av tommy norum - Måndag 16 jan 07:00JAS 39 Gripen

Klarar militära installationer och materiel som Jas Gripen verkligen skydda de svenska medborgarna vid krig.?

Efter att ha följt debatten om förvaret i Sälen där förståsigpåare många gångar tror sig ha lösningen på hur vi på sikt skall kunna stå emot ett anfall, där väl Ryssland anses som den stora faran. Vi har ett försvar nu som står emot kanske en vecka, når vi 2% målet som tydligen är det som lockar kanske vi klarar av 3 veckor i bästa fall. Men först får väl ryssarna ta de baltiska Nato länderna och Finland innan de tar steget över Östersjön och anfaller oss får vi väl hoppas. 

 

Men Sverige är nog en av världens sårbaraste och lättaste länder till att få  krypa till korset och kapitulera på grund av hur våra politiker under decennier byggt upp vårt samhälle utan en tanke på ett framtida krig när man så ensidigt  använder själv producerad el som huvudsaklig energikälla. En infrastruktur som är hur enkelt som helst att slå ut.  Här fungerar inga JAS-plan eller andra militära installationer för att skydda medborgarna. För det är väl medborgarna man vill skydda och i första hand eller?  

 

Här skulle givetvis ryssarna inrikta sig på att slå ut vår infrastruktur och då framförallt elproduktionen. 10 raketer inprogrammerade på precisionsbombning för att slå ut våra kärnkraftverks ställverk, slå ut kraftförsörjningsledningarna från Norrland då står vi där med ca 90 % av elförsörjningen utslagen. Industrierna skulle få slå igen, våra invånare runt om i landet framförallt i städerna skulle bli utan energi som också skulle innebära inget vatten och avloppssystemen slås ut, ingen värme, ingen matlagning och där i Sverige bara är landsortsbefolkningen som har erfarenhet av strömavbrott och har investerat för att klara sig kommer att klara sig något helskinnade. 

 

Hela transportsektorn kommer att slås ut på kort tid när bensinpumparna slutar att fungera, tågen stannar, kommunikationsmöjligheterna i landet kommer sakta men säker stanna av när batterikapaciteten är förbrukad i våra antennmaster. Informationsmöjligheten från Radio och TV slås ut.


Då står vi där en kall vinterdag, sjukhus, äldreboende, bostäder i stort sett allt slutar att fungera, folk svälter ihjäl, fryser ihjäl, ett totalt kaos i samhället blir följden. Vad gör militärledningen och politikerna i ett sådant läge?  Fortsätter man att i första hand försvara territoriet och slutar bry sig om konsekvenserna för civilbefolkningen? Eller ger man upp förvaret för att rädda civilbefolkningen som blev det som Amerika använde som taktik i andra världskriget mot Japanerna och som fick dessa att kapitulera.

 

Kanske borde man ta sig en funderare de som nu tror att JAS-plan och militära installationer skulle skydda medborgarna från utländsk makt om de får för sig att invadera landet. Kanske skulle det också i försvarsfrågor börja använda lite sunt förnuft och börja se på försvaret som en helhet där våra medborgare sätts i centrum och där man också tar till sig andra dimensioner än rent militära i sina utvärderingar hur man bäst klarar av att skydda de svenska medborgarna vid ett krig.  

           

 tn

 


ANNONS
Av tommy norum - Söndag 15 jan 07:00


Bildresultat för michael kralsson åmål

Socialdemokraterna med Michael Karlsson i spetsen lurar skattebetalarna med falska förespeglingar att Turism , festivaler  skulle vara lösningen för att bryta Åmåls kräftgång


Dyra turistsatsningar ger utmärkt förtjänst har PD som rubrik i sin lördagsbilaga. 

 

Blir alltid lika förvånad att inte PD:s reportrar ifrågasätter mer när man tar till sig information för sina repotage. När man har en kostnad per invånare på 295 kr, en summa på ca 3 miljoner för Åmål och att det sedan skulle ge 80 gånger tillbaka,  alltså 24 miljoner enligt Johan Abenius VD Dalslands Turist AB så borde väl en någorlunda påläst och kompetent reporter fråga sig var hamnar de pengarna  och hur kommer de kommuninnevånarna till del. Men icke sa Nicke, inte i PD:s värld.

 

Åmål har en av Sveriges högsta kommunalskatter, vi ligger i topp på arbetslöshetssiffror, trots att vi satsar mest i Sverige på Turism, som i fritid och kultur i tron att det är lösningen på Åmåls problem. I Sverige så är de kommuner som ligger i bottenträsket i kommunalskatter och arbetslöshet  också de som satsar mest på turistsatsningar i tron att det är lösningen på problemet. Men utan resultat visar det sig i de flesta kommuner när man gör en analys av utfallet. Men ändå fortsätter man i samma spår utan att kunna visa ett enda positivt resultat av i det man förbrukar våra skatter i.


Det senaste projektet i Åmål går man in med 8 miljoner och 50 tusen i månaden för en turistsatsning på Seaside som en exklusiv restaurang som skall locka turister tror man. Och de 8 miljonerna för köpeskillingen är dolda i ett extra anslag till ÅKAB och i bokföringen inte som en satsning på turism vilket fått till resultat att Åmål hamnat i den apsoluta toppen även på den listan.

 

Än har inte Michael Karlsson med Socialdemokraterna lyckas ordna fram en hyresgäst som är beredd att betala en hyra som gör att skattebetalarna går skadelösa ur affären. Så den höjning av kommunalskatten som skulle gå oförkortat till vård och omsorg för bland annat komma tillrätta med att Åmål också ligger i topp i sjuskrivningsligan blev i stället en hårdsatsning på turism, inköp av restaurang, cirkulationsplatser, och några miljoner på upprustning av plantage och mer tjänstemän på kommunkontoret där man fortfarande i princip håller sig med 2 turistorganisationer. Kommuninnevånare känn er blåsta på de Socialdemokraternas vallöftena. 

 

Att man har dåligt på fötterna när man skall försöka förklara satsningarna på Turismen och vad det leder speglar väl ändå den bristande kompetens man besitter på kommunkontoret i turistfrågor där tillväxtenheten på fullt allvar tror att satsningen på Ostindienfararen med 25 000 besökare skulle få någon att etablera sitt företag eller ett nytt boende på grund av den, inflyttning av arbetskraft och nya företag startas. Bara det att ha en tillväxtenhet som är så lång i från verkligheten och där varje satsning som går fel sopas under mattan utan att göra en ordentlig analys av utfallet. Vi har Måkeberg, vi har alla satsningar på fritidsanläggningar som också skulle ge nya medborgare, nya företag att vilja etablera sig i kommunen. 

 

Tron att ordna festivaler med många besökare är något annat än att roa invånarna men där man försöker linda in anslagsäskandet med att det gynnar kommunen i nya arbetstillfällen är ett spel för galleriet för att få argument för satsningarna och få igenom det i fullmäktige.  

 

Vi har en Centrumgrupp där kommunala tjänstemän ingår och där våra kommunskatter investeras år ut och år in utan synbara effekt på resultatet för kommuninnevånarna. Banker, affärer förvinner och ersätts små lokala servisföretag för privat hårvård bland annat, restauranger i överflöd och där kommunen med köpet av Seaside är med och bidrar till överflödet. 

 

Jag tror inte Åmåls medborgare i längden är beredda att i en kommun med en av Sveriges högsta kommunalskatter prioritera att tjänstemän håller på med turistfrågor, tillväxt, centrumhandel i åratal utan ett enda bevis på att ha levererat det man gick på beslut på. I en privat organisation har man fått sparken för länge sedan.

 

Använd de resurserna i stället för att få ordning på vård och omsorg, infrastrukturen och det medborgarna efterfrågar av social service i kommunen och en sänkning av kommunalskatten som man lovade.

 

Frågan är väl om det inte är dags att byta politisk ledning i kommunen för den som finns nu har svårt att leverera det de lovar och det kommuninnevånarna efterfrågar. .                         

 

tnAv tommy norum - Lördag 14 jan 07:00


foto och text från värmlandsarkivKarlstad vy. Över kvarteren Kungsgatan, Östra Torggatan, Norra Strandgatan. I bakgrunden Klara. Längst uppe till höger Regementets kaserner.


Inre hamnen med Långholmen och Herrhagens södra del. I förgrunden t v Karamellen, t h Glasbruket. I bakgrunden yttrehamnen och Kanikenäset.Inre hamnen med Kanikenäsbanken och Långholmen med bensinmacken. I förgrunden Pråmkanalen, t v Kanikenässågen

Karlstads inre hamn. Karl Olsson & Kvarnen.

Av tommy norum - Fredag 13 jan 07:00
 Bencheref skulle utvisas efter straff – har dröjt åtta år på grund av våra myndigheters dåliga utredningsarbete. 

 

 

Man slutar aldrig att förvånas över våra myndigheters dåliga kompetens i det uppdrag de är satta att sköta.Kader Bencheref, 31, dömdes 2007 till fängelse och utvisning för att ha försökt våldta fyra kvinnor i Sundsvall på en timme.

Efter avtjänat straff skulle han utvisas till Marocko - men hemlandet vill inte ta emot honom.

Nu har han suttit i förvar i åtta år - och kostat skattebetalarna 16 miljoner kronor, rapporterar SVT:s "Uppdrag granskning" Kader Bencheref kom till Sverige utan ID-handlingar, men säger sig komma från Marocko, närmare bestämt Västsahara.

 

Men Marocko vill inte ta emot honom. Här har Sverige uppvaktat Marocko under flera år både med polis och där till och med regeringstjänstemän och ministrar varit inblandade för att få Marocko att ta emot honom. Men Marocko har vägrat ta emot honom i brist på bevis. 

 

Prata om att bli avslöjade med byxorna nere både av de som utrett ärendet utrikesdepartementet med de politiker som försökt tvinga in Kader Bencheref till Marocko.  Det gick så långt i diplomatin att regeringen  till och med avstod från att erkänna  Västsahara som självständigt för att försöka få Marocko ta emot Kader Bencheref  .

 

Pinsamt värre när det nu visade sig att han troligtvis kommer från Algeriet. Men det som borde vara mest pinsamt är att om myndigheterna skött sina kort väl med den information som stod till buds så hade troligtvis hela processen kunnat skyndas på. I  de id-handlingar som upprättades av svenska myndigheter så hade Kader uppgett två telefonnummer därav ett till en person i Algeriet som visade sig gå till hans anhöriga utan att få myndigheterna att reagera. Inte konstigt att representanter från gränspolisen till slut vägrade att ställa upp på en intervju när de nya uppgifterna kom i dagen för att stå till svars för sina misstag. 

 

Inte första gången Uppdrag Granskning avslöjar hur illa ställt det är i Sverige både hur våra politiker sköter sina förtroendeuppdrag där man gång på gång avslöjar tjänstemän och myndigheters dåliga kompetens på det område de är satta att sköta. 

 

Blev en dyr affär för skattebetalarna på grund av att de myndigheter som skall utreda identiteten inte skötte sitt arbete fullt ut. Man bävar inför alla utvisningsbeslut som fattas och följderna av dessa när vi förstår att våra myndigheter inte är kapabla att få verkställighet i besluten med den dåliga kompetensen i utredningsarbetet. 

 

Medborgarna borde nog bäva inför konsekvenserna både de ekonomiska och de juridiska för att få de flyktingar som inte har rätt att vistas här att lämna landet frivilligt.

 


tn

 

 

Av tommy norum - Torsdag 12 jan 07:00
Vår stadsminister Stefan Löfven  (s) går ut och varnar medborgarna för utländska attacker på nätet, där väl Ryssland får känna sig mest träffad. 


 


Kanske man också skulle ägna tid åt det svenska myndigheter och politikers sätt an manipulera medborgarna med falska påståenden, mörkning, för att i möjligaste mån försöka dölja effekterna av vad deras politik ställt till med.  Här försöker man nu sätta fokus på Rysslands hybrid attacker runt om i världen samtidigt som man på hemmaplan håller på med samma sak för att få gehör för sin politik eller för att dölja konsekvenserna av densamma.     Hur länge skall vi behöva stå ut med alla dessa självutnämnda experter, politiker  som i tid och otid dyker upp i media och basunerar ut sina idéer hur verkligheten kommer att gestalta sig i framtiden, man tror sig också ha rätten att beskriva en verklighten i nutid som många medborgare uppfattar ligger långt i från det man själva upplever i sin vardag.

 

Vi har ju fått en del erfarenhet av att deras profetior mer grundar sig på önsketänkande än realistiska bedömningar. Vi har ju Englands utträde ur EU och presidentvalet i USA som lysande exempel på hur dåligt pålästa man är i sina expertutlåtande och totalt ointresserade av den vanlige medborgares syn. Här blir det mer ett följa John drev där man hänger med majoriteten av tyckare utan att själva våga ha en annan åsikt med rädsla att tappa expertstämpeln. 

 

Vi har ju också blivit itutade i åratal om att SD:s framgångar är bara tillfälligheter och kommer att brytas inom en snar framtid. Där sedan media och politiker på alla sätt försökt införliva profetian med allehanda ogrundade, fejkade påståenden om ditten och datten men där medborgarna visat sig vara svårflörtade där man ihämtar informationen i alternativa  sociala medier som visat sig har mer av medborgarnas verklighetsbild, något också ger utslag i opinionsmätningarna.  Nu finns det till och med röster i mediabruset som anser att SD tagit hjälp av Putin för att nå sina framgångar i opinionsmätningarna. När nu inte främlingsfientlighet och naziststämpeln, allas lika värde och solidaritet räcker som skrämselpropaganda då tar man till Rysslands Putin som sista utväg för att stoppa partiets framgångar.       


Nu blir vi itutade i att Ryssland invaderar hela världen med sina hybrid attacker som då en del hävdar var anledningen till att alla experters gunstling, demokraten Hillary Clinton, förlorade presidentvalet. Om det är för att i någon mån få upprättelse för sina totalt misslyckade bedömningar om valutgången som man nu försöker ge ryssarna skulden för att deras profetior inter slog in låter vara osagt, men nog kan man undra.

 

Nu förbereder även svenska myndigheter och regeringen kampanjer i den riktningen,  vi som medborgare är av ryska attacker med fejkade informationer som skulle påverka oss i en bestämd riktning.  Så det vi nu kan vänta oss är om nu nästa riksdagsval inte går i den förväntade riktningen som de så kallade experterna siar om så beror det inte på den politik som medborgarna röstar på utom att man blivit indoktrinerade av falska nyheter och påståenden från ryssarna som gör att valutgången inte blev den som experterna förutspått.

 

Inte lätt att vara expert i dessa dagar när man gång efter gång spår fel i sin kunskapskula som innehåller mer av förväntningar och önsketänkande än verklighetsbaserad kunskap som underlag i sina gissningarTänk att journalister, politiker och så kallade experter  gång på gång får krypa till korset och erkänna att man kanske inte så stor koll på verkligheten som man låtsas ha i talarstolarna och i sina rmedia rapporteringar..

 

Något som medborgarna borde ta med sig inför valet 2018.    


tn

 

Av tommy norum - Onsdag 11 jan 07:00

  


Var på konsert på Sölje herrgård utanför Arvika. Premiär för förhoppningsvis fortsatta evenemang. Herrgården som Gio Petré filmstjärna på 50 och 60 talet har bott i

ihop med den kontroversielle Engström som vigde sitt liv åt att få bort Palme på sin tid genom artiklar, insändare mm. Numera är det barn-barn till Gio Petré som bor och verkar på gården. Det första evenemanget gick inte av för hackor med Robert Wells och Sofia Kjellgren som gjorde en bejublad konsert i den regniga sommarkvällen.

Här behövs inga stora åtaganden av skattemedel med arenor under tak för att få publiken att trivas. Här räckte det med ponchos för 20 kr st för att skydda sig för

regnvädret. Resten stod artisterna för att få publiken att trivas. Vi var drygt 500 personer som bevittnade den bejublade tillställningen.


    

  


     

Här behövs inga dyra inomhushallar som skall bekostas av kommunen för att få publiken att trivas, här behövs ingen ölförsäljning, här nöjer sig publiken med uppträdandet och är tillfreds med det.   

tn

  


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

30 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se