Senaste inläggen

Av tommy norum - Torsdag 4 juni 08:40
Visa källbilden

Socialdemokraterna  sprider skolpolitisk propaganda under falska förespeglingar.  

 

 

 

 

 

Socialdemokraterna har styrt detta land med systematisk slapphet och lagt grunden för ökad otrygghet, splittring och rädsla vilket visar sig gång på gång om inte annat  i konsekvenserna av den naiva migrationspolitiken där Socialdemokraterna låter en liten klick stödpartier dominera politiken för att inte socialdemokraterna skall tappa makten. Ansvarsfrågan vill man gärna sopa under mattan när konsekvenserna blir för uppenbara.

 

Pisa undersökningen som redan strax efter resultatet kom blev  ifrågasatt när det visade sig att en alldeles för stor del av eleverna föll bort eller aldrig infann sig vid provet. Man kan ju undra hur nära den svenska skolledningen befinner sig i verkligheten. För att inte tala om våra ansvariga politiker som tydligen är mer intresserade av att få en  fjäder i hatten när man vill framstå som den som ordnade till det än att ta tag i problemen fullt ut . Man behöver inte vara särskilt  begåvad för att förstå att det är den  naiva flyktingpolitikens konsekvenser som ligger i botten och gror och det är inte bara på skolans område som vårt samhälle fått ta stryk när maktgalna socialdemokratiska politiker vägrar sätta ner foten. Liberalernas partiledare Jan Björklund försökte få till det att det var hans förtjänst att utvecklingen i skolan nu går åt rätt håll när resultatet av mätningen blev känd.

 

Att sedan  både politiker och tjänstemän där också lärare och skolpersonal är involverade för att få till ett bra resultat men med ojusta medel för att möjligaste mån försöka dölja ännu ett misslyckade i flyktingpolitikens spår. Sverige kan nu stoltsera med att vara det OECD-land där skillnaden mellan inrikes och utrikes födda elever är som störst. Något som gymnasiebehörigheten hos invandrare visat i många år där våra  politikerna har satt lärarna på pottkanten och gett dem det omöjliga uppdraget  att ro kunskapslyftet i den svenska skolan i land.  Här hjälper varken nya betygsskalor eller högre löner till lärarna utan i första hand en flyktinganpassning som vårt samhälle klarar av att hantera och där är det inte bara skolan som fått ta stryk av våra politikers naiva inställning till ett mångkulturellt samhälle man försöker skapa.


 

Men att inte förstå som politiker när gruppen elever som gått några få år i svensk skola ökar så påverkar det också resultatet. Men i det läget försöka sopa problemen under mattan med att manipulera pissprovet för att dölja sitt misslyckande som till stor del bottnar i en omöjlig migrationspolitik som våra politiker bevisligen inte har bemästrat och Inte bara på skolans område det sätter sina spår  utan också en ökad otrygghet, ökning av grövre brott, ökade bränder- social oro där  i stort sett i alla samhällssektorer blivit drabbade -  som arbetsmarknad, bostäder- sjukvård - ekonomin  har den ökade flyktinginvandringen satt sina negativa spår något som de ansvariga politikerna helst vill prata tyst om utan fortsätter fylla på problemen  med nya flyktingar helt obekymrade vilka konsekvenser det får för Sverige. .   

 

tn
 

 

ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 3 juni 16:47Visa källbilden


De senaste veckorna har tonläget höjts -  den borgfred som präglat politiken tycks nu vara över. Både från vänster och höger har smockorna åter börjat vina. Stefan Löfven har pressats hårt om att det svenska Corona arbetet måste utvärderas i en kommission. Från att tidigare ha sagt att det måste vänta till den akuta pandemifasen är över, svängde han i början av veckan och lova beslut inom kort . Men hans problem är inte ur världen för det. 

Statsministern ifrågasätts också för att antalet Corona tester har svårt att komma upp i antal, för höga svenska dödstal och för att själv ducka ansvar och gömma sig bakom expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

Frågan är väl vem har ansvaret för att äldreomsorgen ser ut som den gör i dag- när vi vet att det är Socialdemokraterna som har haft statsministerposten i 70 år de senaste 100 åren. Att i det läget försöka komma undan sitt ansvar genom att påstå vad det gäller smittspridning - den har inte fungerat det är uppenbart . Vi har för många äldre som har avlidit där bland annat villkoren för de anställda har en avgörande roll säger Stefan Löfven. Men att som statsminister och före detta LO ordförande som representant för både anställda inom kommunerna och Sverige som helhet där han varken som LO ordförande eller Statsminister inte lyckas att åstadkomma bättre villkor för de anställda och där konsekvenserna fått sådana katastrofala följder för de gamla är väl om något av  ett underbetyg för både socialdemokratin och LO där Socialdemokraterna styr förbundet med järnhand.

 

Tydligt är väl att det finns viktigare prioriteringar i hur våra gemensamma resurser skall fördelas och i det avseendet kan knappas varken LO eller Socialdemokraterna som ledande parti springa ifrån sitt ansvar för konsekvenserna vad som nu sker i äldrevården.  

Det där med formellt ansvar det är något som regeringen verkar ta lätt på . Så med facit i hand vad menar Regeringen och Stefan Löfven att ha ett formellt ansvar ?  Tydligen ordbajs utan innehåll det har vi titt som tätt fått bevis på när både myndighetschefer och ministrar får nya arbetsuppgifter av regeringen när de avslöjats inte klara av att sköta sina arbetsuppgifter.  Att peka finger åt myndigheter eller politiker när de uppenbarligen inte klarar av sina uppdrag det är en demokratisk rättighet som också i slutändan borde  få konsekvenser för de drabbade.   

 

tn 

  

ANNONS
Av tommy norum - Tisdag 2 juni 07:15
Visa källbilden

Nog är det ett vettigt ställningstagande av  Sverigedemokraterna när migrationspolitiken utformas och regleras på statlig nivå bör dess effekter ses som ett statligt åtagande. I förlängningen bör staten vara huvudman för såväl boendesituation som kostnader som kan härledas till invandring. Det är därför orimligt att kostnader – såväl sociala som ekonomiska – ska dumpas i knäet på svenska kommuner. 

Ju mer invandringen ökat under 2000-talet, desto tyngre har det blivit för kommunerna att hantera konsekvenserna. Till sist blev pressen så stor att regeringen i höstas tvingades göra inskränkningar i ebo. Kommuner med särskilt utsatta områden skulle nu kunna undanta dessa, så att asylsökande som valde att bosätta sig där skulle gå miste om bidrag från Migrationsverket. 

Under våren har dessa utvalda kommuner fått anmäla till Migrationsverket vilka kommundelar som är särskilt utsatta. Föga överraskande visade det sig att en tredjedel av kommunerna – bland andra Malmö och Göteborg – valde att anmäla hela kommunen. Man kan undra hur länge det skall ta för regeringen att vakna till och börja öppna ögonen vad som försiggår där ute utanför regeringskansliet. Kommunerna skriker efter ekonomisk hjälp för att klara av konsekvenserna av en omöjlig naiv migrationspolitik i spåren av en arbetsmarknad som inte är anpassad till de oskolade flyktingar som invaderat vårt land. Ändå fortsätter regeringen fylla på med nya flyktingar från Afrika vars medborgare visat sig  har svårast att anpassa sig och svårast att få arbete. Signalen är tydlig: får kommunerna chansen till självbestämmande utifrån egna förutsättningar, säger många helt nej till fler asylsökande. Märk väl att besluten fattats av politiska styren av olika färg, och i olika delar av landet. Men på det örat vill inte regeringen och dess stödpartier lyssna på. Man kan undra hur länge en klick politiker som uppfattar att Sveriges humanitära insatts för jorden befolkning skall prioriteras även  om konsekvenserna får negativa effekter på det svenska samhället där allt fler medborgare  känner sig satta på undantag i den svenska välfärden .

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4q9azV/invandringen-dumpas-i-knaet-pa-kommunerna

 

Hur länge Socialdemokraterna kan hålla på och balansera på en politisk slak lina för att kunna behålla makten där stödpartierna runt Stefan Löfven har dikterat villkoren i flyktingfrågan. Det  kommer att visa sig när Corona krisen lagt sig och vi återgår till mer normala förhållanden där skjutningar, bränder, arbetslöshet, brottslighet, utanförskapsområden, rån och våldtäkter, kommunernas ekonomi kommer på tapeten igen i nyheterna. Socialdemokraterna var i stort sett utslagna opinionsmässigt före Corona då konsekvenserna av den naiva flyktingpolitiken var en daglig nyhetsfråga men det som räddade Socialdemokraternas hur konstigt det än låter var ansvaret för en Corona pandemi med ett resultat som hittills utmynnat i fler döda per capita än i många andra länder. Så det där med att det viktigaste - att skydda de äldre - blev ord utan innehåll när det visade sig när man skrapade på ytan att hela äldrevården var rena katastrofen för både de anställda och vårdtagarna - och så har varit i decennier utan att ansvariga politiker reagerat. Men ansvaret den stannar i regel med att politikerna erkänner att man varit naiv , att man inte såg det komma som blir en allt återkommande uttrycksfras när verkligheten blir för påtaglig .    


tn

Av tommy norum - Söndag 31 maj 19:46

 

 

 

Åmål på 1950 talet

     


Av tommy norum - Söndag 31 maj 08:35Bilder från Bengtsfors på 1950 talet


    

         

Av tommy norum - Söndag 31 maj 08:23

 


Anna Dahlberg

Nej, Sverige var inte smartare än alla andra

Tyvärr är det inte det ödmjuka förhållningssättet som har präglat Folkhälsomyndigheten. Tvärtom har andra länders strategier bemötts med misstro och kritiker har avfärdats med ifrågasättanden av deras motiv.

Sverige har rätt och alla andra länder har fel. Trots att en hel värld i stort sett har infört krav på ansiktsmask i offentliga miljöer är Anders Tegnell benhårt emot. 

En liknande skepsis har varit uppenbar i synen på masstestning: ”Att testa många är inget självändamål” slog Tegnell tidigt fast. Så sent som i veckan underströk myndigheten att numerären inte är det väsentliga, utan att testningen är ”ändamålsenlig”. Det vill säga: provtagning av alla med symptom på covid-19 behövs inte.


Tove Fall, professor i epidemiologi, och Annika Linde, tidigare statsepidemiolog. 

Båda rekommenderar att Sverige ska satsa på att testa så många som möjligt, isolera de sjuka och smittspåra i möjligaste mån. På vissa håll i landet går det redan att arbeta enligt den modellen. På andra håll kan man åtminstone trycka ner smittan med hjälp av dessa metoder.

Det borde vara ett självklart vägval. En sådan infrastruktur borde redan ha funnits på plats, men bättre sent än aldrig. 

Det är dags för Stefan Löfven att inta förarsätet i stället för att sitta och oja sig i baksätet. 

 

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nej-sverige-var-inte-smartare-an-alla-andra/?fbclid=IwAR17TF5ArD0HaYbDob4li2xu84v8x9nwTmsFF-3dZl_X4EEXXg5rw9sPaAY

 

Dela gärna vidare till Facebook är fortarande blockerad några dagar till. 

Av tommy norum - Lördag 30 maj 17:56

      

Då blev det ännu en segelsäsong för Noblesse . En Nord 120 ritad av Olle Enderlein i en av hans  sista projekt i båtkonstruktioner. En båt som har skapat åtskilliga minnen under 35 års seglande med familjen så länge barnen bodde hemma och sedan för oss själva jag och min hustru.. Från första semesterdagen till den sista i 4-5 veckor i 35 år blev resultatet där både Öland och Gotland blev semestermål, Danmark och Västkusten och  Stockholms skärgård vid ett flertal tillfällen , Mälaren där Marinan i Pampas blev hemmahamn en hel sommar. Segeltävlingar som Gotland runt och olika tävlingar runt Vänern var en var ett årligt deltagande under några år. Skilsmässodiket Göta kanal lyckades vi åka igenom 8 gånger utan några problem. De senast 10 åren var våra medtagna minicyklar ett lyft för upplevelserna i våra besöksmål där det kunde bli åtskilliga miltrampande runt besökshamnarna. Numera så vinterförvars  Noblesse i Åmål men har hemmahamn i Karlstad där sonen Andreas Norum med hustru Madeleine och de två sönerna för traditionen vidare i att uppleva Sverige med Noblesse..      
Av tommy norum - Lördag 30 maj 09:53
 

Man kan ju undra hur länge väljarna finner sig i den situationen där politikerna först efter konsekvenserna av den politik man röstat fram i riksdagen börjar inse sina misstag. Vi såg det inte komma - vi har varit för naiva kommer först när man fått spy galla över sina politiska motståndare som påtalat politiken som antingen inte finns eller där de negativa konsekvenserna börjar bli för uppenbara och besvärande. I bland kan man undra vilken värld många av våra politiker lever i som har så har svårt att ta till sig sina felbeslut innan det är försent. Corona satte ännu en gång fokus på våra politikers dåliga framförhållning i politiken där också politiska mål blev satta under lupp inte minst inom hur äldrevården fungerar där inte bara de äldre blir öffer utan också anstälda som har behandlas som gamaldags tjänstejon. Skogsbränderna för något år sedan blev också en tankeställare för hur våra myndigheter sköter sitt arbete i katstroftider. Allt är bra på pappret men börjar man lyfta på stenarna så visar det sig att i politikernas prioriteringar så verkar inte de svenska medborgarnas säkerhet stå särskilt högt i kurs hos våra politiker. Försvaret är också en en  prioritering som stått särskilt högt i kurs de senaste decenierna hos våra ansvariga politiker. Polisens dåliga resurser blev också uppenbar allt eftersom nya medborgare tog plats i det svenska samhället med en ökad brotslighet i grövre brott som våltäkter, personrån och skjutningar , bilbränder som är uppenbara konsekvenser av den naiva migrationspolitik. Att man sedan har svårt att ta till sig och uppfatta de svenska pensionärenas levnadsstandard där allt fler kommer under fattigdomsstrecket  Tänk att inte uppskatta mer den generation som bevisligen arbetat mest och längst i hela Europa i hela efterkrigstiden och som lagt grunden till Sveriges välstånd. Men i stället för att uppskatta deras insats nu så försöker man göra dem till syndabockar för de ökade kostnaderna till att driva runt landet. Men nog borde även våra ansvariga nollor i riksdagen till slut förstå att det finns betydligt efektivare alternativ där den stående inbjudan till alla med eller utan skyddsskäl från andra länder- en miljon de senaste 10 åren - där allt för många aldrig kommer in på arbetsmarknaden där många blir försörjda med våra skatter hela livet utan att lagt en krona själv. Våra pensionärer betalar skatt på sin pension som i alla andra sammanhang räknas som en uppskjuten lön som man dyrt fått betala av sitt löneutrymme för att täcka pensionsavgiften som arbetsgivaren betalar in. Men det är väl som i många andra sammanhang där politiker är inblandade - Det hade vi inte en aning om.                


Ni får gärna dela inlägget. Själv är jag blockerad i några dagar till att dela vidare eller att skriva på mina Facebook sidor.

Bilden kan innehålla: 4 personer, text

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se