Senaste inläggen

Av tommy norum - Torsdag 11 feb 11:33

 

 

 

 

Varannan butik i Stockholms län har haft stöld eller snatteri där de varje månad året runt drabbas mer än en tredjedel av stockholmsbutikerna för bedrägeri eller bedrägeriförsök. Vi har ca 100000 cykelstölder varje år i Sverige, Antalet båtrelaterade stölder inklusive stölder av båtar blev totalt 5 655 stycken 2020. Andelen företagare som blivit utsatta för brott har ökat från 30 till 36 procent 2017–2020. För företagare med anställda har vartannat företag blivit utsatt. Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. De vanligaste brottskategorierna är bluffakturor, stölder, inbrott och skadegörelse. När det gäller handel så uppger bara 36 procent av de handlarna  att händelsen har polisanmälts där den logiska förklaring är att en anmälan inte kommer någonvart.

 

Polisen avskriver oftast ärendet direkt utan åtgärd. För stöld är resultaten än mer nedslående. Bara 30 procent av de handlagda brotten leder till utredning, och personuppklaringen ligger på 6 procent. När det gäller de 100000 cykelstölderna där det inte är ovanligt med inköpspriser på cyklar som själs ofta ligger långt över 10000 kr så är uppklaringen i stort sett på 0 % .

I dagens Sverige har det nästan blivit en naturlag att brott kan begås utan rättsliga följder. 

Inte ens när handlare kan presentera bevis i form av övervakningsbilder är det säkert att utredningen får leva. ”Jag upplevde att jag hade gett polisen allt som behövdes för att hitta och fälla dem som begått brottet. Det kändes nästan overkligt när vi fick ett brev ett par dagar senare som informerade om att förundersökningen lagts ner”, säger en av Företagarnas representanter. . 

Det är alltid vanskligt att jämföra kriminalstatistik internationellt – men i Tyskland är den genomsnittliga uppklaringsgraden 57 procent, och för butiksstölder 85 procent (2019). Så skulle det kunna vara också i Sverige, om politiken tog brottsutvecklingen på allvar..

Så frågan medborgarna borde fråga sig vilket ansvar har de ansvariga politikerna att den här utvecklingen fått hålla på utan att man reagerar mer kraftfullt.  Nej här gömmer man sig bakom BRÅ och vägrar se den verklighet som ramlar ner mellan stolarna där Brå inte är involverade i undersökningar. Vem har inte hört ansvariga politiker säga att brottsligheten har gått ner, det har aldrig varit tryggare att bo i Sverige än nu. Men när man kan konstatera att av tex handlarna är det drygt 60% som inte polisanmält händelsen på grund av erfarenheten att det inte leder någon vart. Så nog kan man säga att vi fått det samhälle vi förtjänar när vi som väljare varit så naiva i våra val av vilka politiska partier som skall representera oss väljer partier som värnar mer om andra än om de som bor och verkar i Sverige.         

 

 Av tommy norum - Onsdag 10 feb 13:58


 Nu försöker man i Liberala kretsar få gehör för mer flyktingar till Sverige genom att jämföra vilka resurser vi lägger ner på att få ner dödstalen i covid-19 och vad vi lägger ner på att försöka förhindra att flyktingar dör på Medelhavet. I liberalernas värld så är hela världen allas och man vill göra Sverige till ett land man kan fly till. Det är dags att ta bort transportöransvaret som har gjort det omöjligt för flyktingar att flyga till Europa för att söka och få sin asylansökan prövad. Ta hit fler kvotflyktingar. Erbjud asylvisum så att det går att ta sig till EU utan pass för papperslösa flyktingar. Vägra acceptera lidande och död i onödan, öppna gränserna. Kanske inte så konstigt att Liberalerna brottas med att försöka komma över 4% strecket när man tydligen i stora kretsar inom partiet är helt främmande för vilka konsekvenser det skulle få för samhället med den politiken.

 

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0KLlkM/liberaler-kan-inte-vara-

Av tommy norum - Tisdag 9 feb 16:07


 


Märkligt egentligen...? 🤔 Det finns tydligen två sorters Socialdemokrater här på denna jord. Den danska sorten som värnar om sitt land och sitt folk. Och så finns det den svenska sorten, som skiter i sitt land och det egna folket, och ger hellre bort skattemedel till andra länders välfärd, samt skänker miljarder till FN:s olika organ, plus många andra. Men Svenska uteliggare som hamnar på kant med samhället eller alla pensionärer som hamnar under fattigdomsstrecket är tydligen inget som berör de svenska socialdemokraterna.

Av tommy norum - Söndag 7 feb 19:53


 Sverige har en del att lära av omvärlden. Populistpartierna växer i storlek så om Moderaterna och de Borgerliga vill nå regeringsmakten så får man nog se till att ha ett samarbete med Sverigedemokraterna vilket man vill eller inte. Det går bra i övriga Norden att samarbeta med SD:s populistiska systerpartier. Ett evigt vänsterstyre eller stora blocköverskridande koalitioner är inget bra alternativ i en demokrati. Det leder till att växlingen vid makten sätts ur spel. Politisk isolering är en strategi som bör reserveras för rena extremister som vill störta demokratin. Populismen fyller en funktion i demokratin. Den fångar upp väljare som annars skulle vänt politiken ryggen eller i värsta fall dragits till den rena extremismen. Den populistiska vågen har således drivit upp valdeltagandet. Den har kanaliserat missnöje i frågor där de etablerade partierna ignorerat majoritetens ståndpunkter. Något som vi har åtskilliga exempel på i Sverige. Norden ger en mer realistisk bild av den här typen av samarbeten än de spektakulära jämförelserna med Trump, Ungern och tyskt 1930-tal som flyger runt i svensk debatt som vänster och den sittande regeringen med sina partner försök skrämmas med. Nästa år kan det bli annorlunda. Då kan Sverige få en renodlad högerregering för första gången på nästan hundra år. Det är den främsta förklaringen till det höga tonläget från socialdemokratiskt håll.

 

Högersamarbete är redan regel i Norden | GP.

Av tommy norum - Lördag 6 feb 14:42 


Svenska banker ska bara få låna ut pengar till företag som följer den rödgröna regeringens politiska mål. Det menar finansmarknadsminister Per Bolund (MP), som nu hotar med lagstiftning. Måltavlan – den här gången – är de bolag som regeringen tycker inte lever upp till Parisavtalet. Samtidigt ondgör han sig över den grundlag som i första hand är till för att skydda medborgarna för sådana politiker som just Bolund som vill sätta sig över folkviljan. Att den kommit till för att makthavare med totalitära anspråk inte ska kunna avskaffa näringsfriheten, äganderätten och andra garantier för att medborgarna ska slippa få hela sina liv styrda av politiska nycker är tydligen helt främmande för Miljöpartiets Bolund. Det finns massor med företagare och privatpersoner därute som inte lever upp till regeringens krav på politisk korrekthet. Varför ska de få låna pengar tycks vara ett problem för representanter för den sittande regeringen.

 

Ingen hejd på MP:s totalitära anspråk - Bulletin

Av tommy norum - Fredag 5 feb 10:29
 
Erbjudandet från Socialdemokraterna till väljarna just nu är inte: Detta kan Socialdemokraterna göra för att lösa våra stora samhällsproblem. I stället levereras: Sverige kommer att uppleva det som hände i 1930-talets Tyskland om Moderaterna förhandlar med Sverigedemokraterna för att bilda regering efter valet 2022. 

En strategi för att försöka komma undan sin del i ansvaret det faktum att i Sverige har tusentals äldre dött på grund av undermåliga sanitets- och arbetsrutiner på äldreboenden under pandemin. Vissa nödvändiga åtgärder som reserestriktioner och uppmaningar att använda ansiktsskydd har tagit ett år att komma på plats. Företag faller omkull på löpande band på grund av pandemin.50 000 personer miste sina jobb i besöksnäringen.  En majoritet av bolagen har likviditetsproblem. Arbetslösheten i Sverige är den högsta sedan 1997.  

Iskylan i stora delar av Sverige har gjort att elpriserna skjuter i höjden vissa timmar. Kärnreaktorer har stängts och Sverige har tvingats till import av smutsig kolkraft och öppna våra oljekraftverk som legat i dvala. Under 2020 ökade skjutningarna med 10 procent från föregående år. 366 på ett år. Totalt dog 47 och 117 skadades. Att ”civila” numera stryker med av misstag eller i vissa fall avsiktligt har blivit allt vanligare. Allt detta som händer och har hänt borde vara överst på agendan för en sittande regering. I både ord och handling bör det synas att det är detta som har regeringens totala fokus. Men i stället för extraordinära insatser med att ta fram åtgärder och opinionsbildning som syftar till att skapa hopp ägnar sig ledande socialdemokrater just nu åt politisk skräckteater. Till och med abortfrågan - av alla politiska frågor har man riktat in sig på trots att det Inte finns något politiskt parti, ens Sverigedemokraterna, driver någon förändring sakpolitiskt eller ställer skarpa krav inför en eventuell regeringsförhandling. Det är för att Socialdemokraterna hittat ett nytt sätt att skrämma väljarna. Frågan är väl om det finns någon Socialdemokrat i ledande ställning som själva tror på den skrämselpropaganda de basunerar ut till medborgarna ? Ett cyniskt spel för galleriet som Socialdemokraterna håller på med i brist på annat så tager man det man haver alltid är det någon som går på skrämselpropagandan. Oppositionen kommer med politiska förslag det ena efter det andra men där regeringen allt för ofta känner sig pressad så   utmynnar det i retorisk skrämselpropaganda i stället för politiska motförslag.        

 
Av tommy norum - Torsdag 4 feb 15:04


Man slutar aldrig att förvånas över hur den politiska oppositionen försöker svartmåla Sverigedemokraternas förhållande till Hitler. Men sanningen är väl att det partiet var inte ens påtänkt under andra världskriget. Men att  samlingsregeringen under ledning av statsminister Per Albin Hansson (s) gjorde stora eftergifter för att inte reta upp Nazisterna i onödan är väl dokumenterat i historien. Svårt att komma ifrån att Sverige i stort sett under hela andra världskriget var huvud leverantör av råämnet till Hitler nazisternas krigsindustri från Kirunagruvan där man försökte hålla jämna steg i leveranserna via Narviks isfria hamn på Norska sidan till fabrikerna i Tyskland under hela kriget. Det var först när det gick upp för den Svenska regeringen i krigets slutskede att man satsat på fel häst som då man drog örenen åt sig . Man tillät under kriget järnvägstransporter genom Sverige med både krigsmaterial och soldater till och från Norge för att hålla Norge i sitt järngrepp. Heller ingen hemlighet att många politiker och inom polisen, militären och inte minst kyrkan och kungahuset och stora delar av vår adel hade sina sympatier hos Hitler så länge det gick bra i krigandet. Det finns numera åtskillig dokumentation hur samlingsregeringen skamliga handlande inte minst mot den Norska motståndsrörelsen och hur man behandlade det Norska Kungahusets representanter när de försökte fly från nazisterna till Sverige men nekades komma in i landet. Kanske inte så konstigt att England premiärminister Winston Churchill  aldrig under sin levnadstid förlät de ansvariga politikerna i den Svenska samlingsregeringen för att de inte ställde upp på att försöka hindra Hitlers framfart i Europa där miljontals fick sätta livet till för att försvara demokratin och sin självständighet.  Att de Svenska politikerna i samlingsregeringen har en stor skuld i att Tyskland höll ut så länge hade de den tiden Sveriges politiker att tacka för. Hur många döda i onödan på den allierade sidan på grund av Sveriges hållning i kriget kan man bara spekulera om.  Man pratar om att Sverigedemokraterna som bildades 6 februari 1988 i Stockholm 40 år efter andra världskriget slut har nazistiska rötter. Vad skall man då säga om de partier i samlingsregering under Per Albin Hanssons ledning som under i stort sett hela kriget ställde upp och försåg Hitler med råämnen till sin krigsindustri trots skarpa protester från de allierade. Något som den Svenska samlingsregeringen vägrade ta till sig. Var de riktiga Nazistiska rötterna fanns, de som gick Hitlers ärende under andra världskriget var knappas SD som bildades 40 år efter krigsslutet utan de finns nog närmast hos de som nu försöker göra Sverigedemokraternas rötter som en stridsfråga i den politiska debatten.                         

 
 


 

Av tommy norum - Onsdag 3 feb 11:48Att man skall tänka efter före man tar politiska beslut är något som den här regeringen och dess politiska anhängare har svårt att förstå. Trots varningar från energiexperter att det som händer nu det kan omöjligen hända för vi har ett stort elöverskott i Sverige är det vanliga svaret från de ansvariga politikerna. Men lika förbaskat har det som inte kunde hända nyss hänt. Ett pris som blir kännbart för både vanliga konsumenter och industrin och inte minst för klimatet när vi nu tvingas köpa el från de kolkraftdrivna energiverken nere i Europa i stället för att använda de fullt fungerande kärnkraftverk som den här regeringen tvingade att stänga. Det är inte bara i den naiva flyktingpolitiken vi ser negativa konsekvenserna för landet med den här regeringen. Nu kan man också lägga till vad en naiva energipolitik kan ställa till med när Socialdemokraterna i den här regeringen tvingas anpassa sig till Miljöpartiets flykting och energipolitik för att inte tappa makten.

 

 

Hallsta är ett av pappersbruken där Holmen tillfälligt tvingats dra ned produktion på grund av höga elpriser. Henrik Sjölund är vd för Holmen och ordförande för SKGS.Hallsta är ett av pappersbruken där Holmen tillfälligt tvingats dra ned produktion på grund av höga elpriser. Henrik Sjölund är vd för Holmen och ordförande för SKGS.Foto:Måns Berg, Press

 

Extrema elpriser tvingar Holmen stänga produktion (di.se)

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se