Senaste inläggen

Av tommy norum - 2 januari 2022 12:08
 

Flera ledarmötet i den Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien underkänner den energipolitik som den rödgröna regeringen med alla till buds stående medel försöker inplantera i Sverige. Att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt kostar stora summor och medför betydande negativa miljökonsekvenser. Det skriver flera ledamöter . 

Energi­överenskommelsen stakar ut en ny väg för det svenska elsystemet utan konsekvens­analys. Det saknas behovsanalys beträffande effekt och energi med fördelning i tid och rum. Det saknas även funktionskrav avseende stabilitet, el kvalitet, leverans­säkerhet samt specificerade miljökrav och jämförelser av alternativa system­lösningar och system­kostnader. Något som nu både industrin och den vanlige elkonsumenten bittert får erfara i skyhöga elkostnader. 

Det sunda förnuftet har länge varit en bristvara hos våra anvariga politiker -  i stort sett finns det väl inga samhällsfunktioner som fungerar som den borde med tanke på att Sveriges medborgare är de i världen som har fått leva med ett av världens högsta skattetryck under flera decennier.  Konsekvenserna efter de senaste årens socialistiska styre visar väl att Sverige och dess medborgare speciellt då våra pensionärer hamnar längre och längre ner i den europeiska välståndsligan. Ökad kriminalitet där inte minst våra överfulla fängelser talar sitt tydliga språk, polisbrist där myndigheten inte längre på långa vägar klarar av sin huvuduppgift i att utreda och lagföra brottslingar. Skjutningar, smårån, sprängningar våldtäkter har ökat lavinartat de senaste åren, skolresultaten sjunker, Sjukvården går på knäna trots att vi ligger i topp med läkare och personalresurser och kostnader. Oron för vår egen säkerhet har ökat, klasskillnaderna med löneskillnaderna har ökat i samhället. Arbetslösheten som skulle vid det här laget varit EU:S lägsta  blev i stället nästan tvärt om den högsta. Det finns sannerligen inte mycket att skryta om för den rödgröna i vad de har åstadkommit med sin politik  de senaste snart 8 åren vid makten.             
 
Kärnkraften avvecklas inte av miljömässiga eller ekonomiska skäl. Politikerna har agerat för att göra kärnkraften olönsam genom straffskatter, förbud mot utnyttjande av spillvärmen, strypta forskningsmedel, planeringsförbud et cetera. Samtidigt har sol och vind fått stora subventioner (till exempel i form av elcertifikat), forsknings- och demonstrationsmedel och en massiv marknadsföring med offentliga medel. Den svenska kärnkraften, drygt 60 terawattimmar, byggdes på cirka tio år och den har varit extremt lönsam för staten och det svenska samhället. Notabelt är att värdet av anläggningar med lång livslängd, till exempel kärnkraft, kraftigt undervärderas med traditionella ekonomiska metoder. Det hävdas ofta att vindkraftsutbyggnaden sänker elpriset och det är en naturlig följd av att mata in subventionerad el på en övermättad marknad men det är inget som  sjunker elanvändarnas kostnader; tvärtom har elkostnaderna i Sverige ökat kraftigt under senare år. Mycket på grund av skatter men till en betydande del på grund av certifikat och ökade nätkostnader (som vindkraften inte betalar för).I det Socialdemokratiskt styrda landet har  Sverige gått från att ha bland världens lägsta totala elkostnader till att nu snabbt närma sig Europatoppen. Vindkraftsländerna Danmark och Tyskland har Europas i särklass högsta elkostnader och mycket stora koldioxidutsläpp från sin elproduktion (kärnkraftslandet Frankrike har elkostnader som är mindre än hälften av Tysklands och en bråkdel av Tysklands koldioxidutsläpp). Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto större blir de negativa miljökonsekvenserna!.  
 


Debattörer: Kostsamt misstag att avveckla kärnkraften | SvD Debatt
Av tommy norum - 22 december 2021 12:14
 


Frågan blir väl hur länge vi får använda vår kära Jultomte som symbol för Julen innan det dyker upp någon i församlingen som anser det är diskriminerande med en julsymbol som är vit - att det är de rika som får de mesta och dyraste julklapparna av Tomten- med denna orättvisa i detta matfrossande i överflöd när det finns så många i världen som svälter- så passa på och njut av tomten och våra jultraditioner så länge det varar för förr eller senare så kommer det någon i PK gänget och föreslår förändringar. Tomten manliga kön står inte särskilt högt i kurs kan man tänka i denna köns relaterande värld där han eller hon nu skall kallas hen . Tomten skall i fortsättningen benämns hen för att vi skall få ett så jämställt könsneutralt samhälle som möjligt. Tomtemor måste få en likvärdig status i julfirandet som Tomtefar för att upprätthålla en godtagbar jämlik könsfördelning i samhället där också tomtenissarna som gör grovjobbet under året också skall ha sin beskärda dela av uppmärksamheten i Julfirandet.. I fortsättningen skall också tomten i sin tomtedräkt ha en hudfärg som går hem i stugorna- den skall regleras noggrant där färgerna brun, svart gul eller vit skall fördelas rättvist efter varje lands färgskala bland medborgarna. Man slutar aldrig att förvånas i hur våra traditionen anpassas för att alla - utom de som har bott och verkat här i generation - skall känna sig välkomna till landet lagom där ingen längre är som det varit en gång i tiden. Bättre eller sämre det får var och en göra sig en egen bedömning om.

 

 
Av tommy norum - 16 december 2021 13:01 Har vi inte hört det förut när det kommer in experter i samhällsdebatten helt befriad från verkligheten där ute- För drygt ett år sedan skrev kriminologen Christoffer Carlsson en debattartikel i Expressen på temat ”det finns ingen våg av ungdoms rån eller kraftig ökning av förnedringsrån”. Det är framför allt ett mediefenomen, menade han.
Ja det var både utanförskap, våldtäkter och vilka som satt i våra fängelser, bilbränder osv - som dessa så kallade experter med utgångspunkt från bättre vetande försökte få det till. För att inte tala om i vilka positiva ordalag vår naiva migrationspolitik kläddes in i. Alla dessa högutbildade med hög kompetens som kom hit och som skulle rädda våra pensioner. Det högljudda PK folket med sin svans av lättpåverkade politiker höll ju med i det längsta för att hålla skenet uppe för att inte Sverigedemokraterna skulle få bränsle i sin negativa inställning till den naiva migrationspolitik som man för och som det visar sig man inte mäktat med.
Här gällde det för våra ansvariga politiker att skruva på verkligheten i det längsta för att inte SD i debatten skulle stå som sannings ägaren ännu en gång.
Nu har man gått på pumpen ännu en gång när nu BRÅ fick uppdraget att kartlägga ungdomsrånen i Sverige .En rånar epidemi som som skrivits om i sociala medierna länge men som politikerna i vanlig ordning förnekat understödda av den så kallade expertisen. Det finns faktiskt politiska partier som uppmärksammat detta tidigt men för döva öron - som vanligt får man väl säga när konsekvenserna stör den politiska agendan..
Detta är bara ett av många exempel under senare år att försöka att tona ner allvaret i brottsutvecklingen. Nu har Brå- Rapporten kommit. Den konstaterar att ”utvecklingen är oroande”. Antalet anmälda rån mot ungdomar under 18 år har mer än fördubblats mellan åren 2015 och 2019.Särskilt stor är ökningen i storstäder med kranskommuner. Där har anmälningarna ökat från 86 rån per 100 000 invånare år 2016 till 186 rån per 100 000 invånare 2019.
Man blir inte förvånad närJimmie Åkesson ännu en gång får triumfera med att vad var det vi sa. De som utsätts för rån är ofta från mer välbärgade områden och har svensk bakgrund, medan de misstänkta gärningsmännen i hög utsträckning kommer från socioekonomiskt utsatta områden och har utländsk bakgrund. Motiven till rånen kan bland annat vara behov av pengar eller ett sätt att få status i den egna gruppen. Bara att konstatera att det som göms i snö kommer förr eller senare upp i tö och det gäller på i stort sett alla politiker områden. Kanske inte så konstigt att SD har växt till vad det är i dag. .
 
 


Av tommy norum - 11 december 2021 21:25
 

Mats Alvesson är verksam vid Lunds universitet och har skrivit tre böcker om den funktionella dumheten inom administration.

Varför fylls vårt arbetsliv med tomma reformer och meningslösa klyschor frågar sig Mats Alvesson i tidskriften Proletären ? Varför har offentlig sektor ett sådant överflöd av administratörer, konstiga projekt och utbildningar som sällan utgår från verksamhetens verklighet? 

– Det finns ett väldigt snävt tänkande inom administration idag med ett stort fokus på vad som kan optimeras och effektiviseras. Det är väldigt tekniskt där reflektioner om sitt eget arbete, om det är meningsfullt eller relevant, ofta lyser med sin frånvaro skriver Mats Alvesson .

– De som ägnar sig åt dessa frågor vill oftast ha bekväma jobb, hög status och hög lön. Att göra något som är viktigt för organisationen är inte något som alla sätter i högsätet tyvärr, säger Mats Alvesson. – Det finns många i maskopi med en övergripande dumhet och dessa personer har ett tydligt intresse av att ha kvar systemet man befinner sig i. Byråkrati har en inneboende tendens att expandera. Jobbar du på en HR- eller kommunikationsavdelning vill du att just dina arbetsuppgifter ska bli fler och viktigare.– Vi skulle nog alla tjäna på att det blir mer normalt att skaffa ett vanligt jobb istället för att vi har ett överflöd av människor som låtsas jobba med något slags kunskapsarbete,

 

Läs hela artikeln här.

Professor om värdegrundsvansinnet: ”Funktionell dumhet” | Proletären (proletaren.se)

Av tommy norum - 8 december 2021 22:02

 


Konstigt att när temperaturen hamnar över det normala då beror det på klimatförändringar som människan är skuld till. När temperaturen hamnar under det normala vem kan ha skuld i det kan man undra ?.

 

För enligt Klimatalibanerna så skulle Sverige vid det här laget vara i stort sett snöfritt för gott som i hela halvan av södra Sverige. New York skulle vid det här laget vara dränkt på grund av vattenhavshöjningen enligt Al Gore. Norra ishavet som nu har en isbildning större än någonsin skulle vi det här laget vara i stort sett isfritt. Isbjörnarna skulle i stort sett vara utplånade. Sydpolen slår både temperaturrekord i kyla och isbildning. Inte lätt att vara klimattaliban i dessa tider när verkligheten vägrar följa klimatforskarnas datamodeller som det var tänkt.

Att sedan Bolund försöker komma undan ansvaret för El kaoset genom att hävda att vindkraften med råge producerar mer el än alla våra kärnkraftverk tillsammans både de som avvecklas och de som går. Ja när det blåser ja men sen då- vad händer när det inte blåser - Bolund : tänkte inte på det.

Av tommy norum - 6 december 2021 10:53

 


Nog kan man tycka när myndighetschefer som utsetts under Stefan Löfvens tid vid makten har i hög grad gått till de egna leden är något av en politisk korruption när 40 av de 173 tillsättningarna var politiska utnämningar visar Timbros granskning av samtliga utnämningar som beslutats mellan 2014 och 2020.

”Regeringen Löfven har i många fall rekryterat tidigare politiker som opolitiska chefer, och har i mycket hög grad utnämnt egna partiföreträdare och nära förtrogna”, skriver rapportförfattaren Adam Danieli. Bland annat har ”Medlingsinstitutet, Transportstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälletsfrågor, Statskontoret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fått socialdemokratiska statssekreterare som myndighetschefer”, skriver Timbro.

Därtill har flera S-veteraner utnämnts till landhövdingar utan att tjänsterna någonsin annonserats ut. : Carin Jämtin partisekreterare mellan 2011 och 2016, utsågs kort därefter som GD för biståndsmyndigheten Sida utan att ha sökt tjänsten och utan de kvalifikationer som eftersökts, trots 28 ansökningar. Håkan Juholt, partiledare, utsågs till ambassadör på Island och därefter i Sydafrika, utan någon som helst diplomatisk erfarenhet. Dan Eliasson som varit GD för Migrationsverket, Försäkringskassan och MSB, samt rikspolischef var statssekreterare hos S . OSV

 

Stefan Löfven anklagas för att ha placerat partikamrater som chefer inom Myndighetssverige (bulletin.nu)

Av tommy norum - 4 december 2021 13:59 


C och L kan göra en insats för klimatet. Haka på de rödgröna och stoppa sänkningen av bensinskatten skriver ledaren i Liberala Expressen .

Man kan fråga sig hur det står till med omdömet och det sunda förnuftet om man tror att en  stoppad sänkningen med 50 öre vid pumpen på något vis skulle förändra klimatet. Tror man i sin enfald att en 50 öre skulle förändra folks bilvanor och köra mer eller ? Då har man verkligen en bisarr verklighetsuppfattning om man tror att så skulle ske. Den 1 maj ska skatten på drivmedel sänkas med 50 öre litern. Räknat på helår innebär det ett inkomstbortfall på 3,3 miljarder kronor - det är illa. Men framför allt kommer det att leda till ökade koldioxidutsläpp, trots att klimatfrågan är central i retoriken för alla partier skriver Expressen på sin ledarsida.

Men inte var det väl meningen att bränsleskatten var till för att skinna medborgarna utan syftet var väl att det skulle leda till en minskad bilkörning och ett minskade koldioxidutsläpp. Tror ledarredaktionen på Expressen  att en 50 öring skulle helt plötsligt öka bilåkandet på ett sätt som skulle innebära en fara för klimatet eller ? . Med den analysförmågan hur bränslepriset styr bilåkandet så skulle det väl i praktiken innebära att vi inte längre skulle ha kvar något onödigt bilåkande i det här landet med tanke på hur bränslepriset har ökat de senaste åren. 

Nog tycker man att även Expressen skulle börja använda sig av lite sunt förnuft innan man skriver på sina ledarsidor. Med den retoriken i debatten så skulle  Centern och L ihop med de rödgröna i fortsättningen bli tvingade att differentiera  skatten efter världsmarknads priset på råoljan för att statens skatteintäkter inte skall minska .För om nu bensinbolagen kan erbjuda lägre bränslekostnader på grund av ett sjunkande råoljepriser på världsmarknaden då är det en fara för klimatet och då bör politikerna ingripa  i alla fall de rödgröna med C och l enligt Expressen. 

tn         

    Av tommy norum - 2 december 2021 10:59

     


Richard Wahlund, professor Handelshögskolan i Stockholm kom en en del intressanta fakta som rör media Journalistiska nyheter och vad som kommer ut ur de sociala medierna i ett föredrag i SVT Forum den 2/12
 
Hur är det med kvalitén i nyhetsförmedlingen och hur bedömer konsumenterna förtroendet i nyhetsutbudet mellan privata nyheter i Sociala medier och journalistiska nyheter ?  Hör och häpna där kom man fram till i Richard Wahlunds undersökning att privata nyheter i sociala medier har större förtroende än journalistiska hos mediakonsumenterna.
 
Om det är en journalist som är avsändare så har det en liten påverkan på uppfattad kvalité och där en påverkan fanns så var den negativ. Nog finns det en del av ta till sig för media journalistiken om de skall få ökat förtroende. 3/4 av de tillfrågade värderar kvalitén på nyheterna likvärdiga mellan privata i sociala medier och journalister. En kritiska granskningen ju större förtroende får den och där är objektiviteten och neutraliteten i förmedlingen avgörandet för vilket förtroende den får. Något som vissa tidningsjournalister speciellt på de politiska redaktionerna borde ta fasta på.
Kanske man i stället för snabb nyhetsförmedling skall försöka med så korrekt nyhetsförmedling där man skall inrikta sig att kontrollera fakta ordentligt samt beskriva flera perspektiv och sluta med  icke faktabaserat tyckande som många journalister håller på med och som då riskerar öka polariseringen i samhället.
 
 
Sluta med att försöka släta över felaktiga publiceringsbeslut med - att vi gjorde bedömningen - eller vi kände oss trygga i vårt beslut- Det är konsumenten som skall känna sig trygga i nyhetsrapporteringen Slutklämmen blir väl om mediala journalistiken skall få ett ökat förtroende är att tänk till före och inte efter när ni går ut med nyheter utan  full kontroll över om det ni publicerar har täckning i verkligheten.
Nog finn det åtskilliga exempel i journalistvärlden på både fejkade, mörkade och anpassade nyheter som sedan avslöjats i sociala medier för vad de är .Tydligt är att det har satt sina spår i förtrorendet hos konsumenterna.     


tn

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2023
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards