Senaste inläggen

Av tommy norum - Fredag 22 sept 07:00

Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND)


En färja passerar ett fraktfartyg vid Göteborgs hamn.

En färja passerar ett fraktfartyg vid Göteborgs hamn 19152

I förgrunden en bogserbåt och ett fraktfartyg. I bakrunden syns silhuetten av Masthuggsbebyggelsen

I förgrunden en bogserbåt och ett fraktfartyg. I bakrunden syns silhuetten av Masthuggsbebyggelsen

Göteborgs fiskhamn

Göteborgs fiskhamn 1952

Göteborg. Vy över Stora hamnkanalen, 1952.

Vy över Stora hamnkanalen, 1952.

Göteborg. Besökare hos Trädgårdsföreningen

Besökare hos Trädgårdsföreningen 1952

 Trafik i centrala Göteborg

Trafik i centrala Göteborg 1952

Göteborg. Svetsare i arbete på Götaverken

Svetsare i arbete på Götaverken 1952

Göteborg. Vy över Götaplatsen med Konstmuseet i bakgrunden

Vy över Götaplatsen med Konstmuseet i bakgrunden 1952

ANNONS
Av tommy norum - Torsdag 21 sept 07:00

  

Det här inlägget var med i bloggen för  4 år sedan. Vad har hänt sedan dess?

 

Måkebergsprojektet gör en nystart likaså på Höganäs. Fastighetsägarna är fortfarande ointresserade att göra sina affärslokaler anpassade till rörelsehindrade. Politikerna fortsätter i samma spår med jippon av olika slag för att locka hit konsumenter till Centrum. En del affärer har försvunnit en del har tillkommit men inga med en dignitet som lockar hit utombys att konsumera i kommunen. Det som våra politiker tydligen fortfarande inte har klart för sig att handeln i småstäderna är dömda att dö ut vilket man vill eller inte. E-Handeln ökar år efter år och kommer att slå ut de lokala handlarna. Om man gjorde sig till besvär att göra en utvärdering och analys över de senaste tjuga årens utveckling i hur handeln har förändras i Åmål så borde det få vilken politiker som helst med lite sunt förnuft inse att det kvittar hur mycket pengar man investerar i centrum så har man inte en chans att stoppa utvecklingen. Nog finns det väl betydligt bättre sätt att använda våra skattepengar till än att satsa på ett döfött projekt som att utveckla Centrumhandeln i Åmål med skattepengar. 
Det här inlägget var med i bloggen för 4 år sedan 

            

Det går utför med handeln i Åmål. 

Profab är den senaste som fått lämna in när man inte klarar av den mördande konkurens som våra närliggande köpcentra bjuder på . Fast man i åratal använd konsult Doktor Kraft i sina ansträngningar att få Åmåls handel på fötter så kommer man längre och längre från det utstakade målet i att göra Åmål till en handelsstad av rang.

 Doktor Karafft  som genom sitt bolag Krafft konsult AB åker omkring i Väst Sverige och ger råd.  Arvika har som tagit del av hans tjänster. Frågan är väl om Kraffts idéer satt några spår i de kommuner han varit med och givit råd till. 

Det är väl bara att konstatera att våra styrande politiker  lever i en drömvärld  påverkade av våra köpmän och fastighetsägare. 

Där har man  låtit miljoner av våra skattepengar rinna till i Centrum för att hålla handeln och fastighetsägarna under armarna för att inte deras fastigheter helt skall tappa i värde och utan att kunna påvisa ett enda spår av positiv utveckling.


Det är bara att konstatera följderna av den satsningen gav för resultat där jippon, tävlingar av olika slag försköning av Centrum, där till och med en resa till Holland  i ren desperation anordnades för en tid sen  med Doktor Kraft som reseledare och som skulle ge inspiration för en uppryckning av handelsläget.


 


Att man sen trodde att Europas mest folktätaste land nämligen Holland där varje liten by har en potential kundkrets inom ett avstånd av 10 mil på miljoner i detta lilleputt land kanske ändå speglar kompetensen av den så kallade expertisen i handel besitter i frågorna. 

Ju mer Doktor Kraft visar sig i Centrum och kommer med sina förslag ju större utslagning blir det av affärer som lämnar in och där lokalerna ersätts med andra affärsprojekt som på inget sätt främjar önskan att besöka Åmål i sitt handlande.


Fortfarande kan vi se att en stor del av fastighetsägarna själva är helt ointresserade att ordna till sitt eget bestånd för mer kundvänliga lokaler.

...


Utan här gäller få in hyresintäkterna så snabbt som möjligt med allehanda hyresgäster som på inget sätt bidrar till att öka Åmåls popularitet som handelsstad.  Kanske skulle man sluta och dalta med Centrum .

Någon gång måste väl ändå våra politiker ta till sig den verklighet som i 15 års tid gett spår i Åmål i en minskad handel med en axlererande utslagning när det visar sig att medborgarna heller åker till våra närliggande köpcentrum än tillbringa dagarna med ett minimalt utbud där chansen att hitta fynd till rätt pris närmast är näst intill obefintlig.

Så det där med  brist på sunt förnuft det återkommer ständigt i våra politikers agerande.  Uppföljning, utvärderingar, analyser om det som gjorts och det som var målet och vad resultatet blev finns det tydligen ingen som vill ta tag i och dra slutsatser av .

Utan här fortsätter man i samma spår som gör att man kommer längre och längre bort från de mål som i årtionden varit drivkraften att uppfylla  men som med facit i hand visat sig är ouppnåeligt.


Ibland verkar det som våra tjänstemän och politiker tror att bara man visar att man gör någonting, det kvittar vad, så har man uppfyllt sin plikt att i handling framstå som en person med idéer . Men resultatet av alla dessa idéer, det finns det tydligen inget intresse att ta fram och analysera.


Hur var det med satsningen på Skanskas investering på Höganäs som skulle bli ett lyft för kommunen med inflyttade pendlare , exakt samma argument kör man med i Tössebäckens nya villaområde där pendlare från våra grannkommuner skall  bosätta sig och som skall göra kommunen till en tillväxtkommun tror man. 


Samma tongångar hör vi  i Måkebergsprojektet där den nya stadsdelen skall locka folk till en kommun som årligen tappar hundratals arbetstillfällen , en kommun med en av Sveriges högsta kommunalskatter, en infrastruktur som på inget sätt gör pendlandet till andra kommuner till ett realistiskt alternativ.

Så varför inte en gång för alla acceptera läget och anpassa oss till den utveckling som 90% av alla glesbygdskommuner för nuvarande upplever i Sverige , minskad befolkning , större antal äldre , mindre skatteintäkter .  Så länge inte arbetstillfällena blir fler så finns det tyvärr inga genvägar till expansion i kommunerna. Tänk att en del skall ha så svårt att ta till sig sådana självklarheter som är hörnstenen i byggandet av våra samhällsstrukturer..            

tn

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 20 sept 07:00

 Kanske dags att tvinga våra politiker att lyssna genom att hota att starta ett pensionärsparti för att få gehör för pensionärernas krav. En stor väljargrupp på nästan 2 miljoner borde väl få våra politiker att vakna.   

 Hur länge till skall pensionärerna behöva finna sig i att behandlas som tjänstehjon i dagens Sverige?

 

 

Det finns drygt 300 000 pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns och antalet ökar med rekordfart. På 10 år har antalet fattigpensionärer fördubblats. Våra politiker ser till att ordna försörjningen efter sin politiker karriär med miljoner i avgångsvederlag läser vi i media. Men med en verklighet där nästan var femte svensk nu riskerar att hamna under fattighetsgränsen verkar inte bekymra våra politiker så länge de själva kan sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

 

Vanliga löstager som vill ha en bra pension ser till att pensionsspara för framtiden medan våra politiker de har inbyggt i uppdraget pensionsförmåner utan att behöva ett öre i pensionssystemet med egna pengar. De har också sett till att pensionsåldern för att få ut full pension vid 65 år det gäller inte våra politiker. De kan pensioneras vid redan 50 och ta ut pension utan att skämmas. Det finns avgående kommunalråd som efter en valperiod har fått pension utan att behöva röra ett finger för att söka arbete fastän de kanske har femton tjugo år till ordinarie pensionsavgång.

 

Garantipensionen i Sverige är 7 000 kronor före skatt och det finns fortfarande vissa grupper som inte ens når upp dit. Med 13 000 kr i månaden utbetalt för ett helt arbetsliv så tillhör man de priviligierade grupperna. Att det sedan finns småföretagare, lantbrukare som heller under sin verksamma tid föredrar att investera som utmynnar i låga taxerade inkomster heller än att pensionsspara sätter direkt stora negativa spår i pensionen. Men så länge man har den samlade livsinkomsten som ett rättesnöre för pensionsstorleken så blir det lågavlönade och de som inte arbetar heltid de stora förlorarna.

 

Men kan man ordna till bra pensioner till politiker utan att de lagt motsvarande pensionsinbetalningar till system, invandrare som inte lagt en enda skattekrona i pensionssystemet så borde man också i anständighetens namn även se till att de som arbetat hela sitt liv får en pension som kommer över EU:s fattighetsgräns. I ett land som där man har störst arbetsfrekvens bland hela EU så blir tacken från politikerna en av Europas sämsta pensioner.

 

Våra representanter i våra pensionsorganisationer har nu kämpat med näbbar och klor för att föra upp pensionärernas livssituation på agendan där man kämpar för en förändring som skall ge en pension som man kan leva på. Vi skall ha samma skatt som löntagarna, helst mindre, en skärpning av socialtjänstlagen så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skäliga.

Tyvärr så hänger inte levnadsstandards ökningen på långa vägar med löntagarna. Medan löntagarna får en ökning av levnadsstandarden varje år så har pensionärernas stått stilla de senaste årtiondena. Den utlovade skattesänkningen 2018 kommer inte kunna kompensera de ökade prisökningarna utan pensionärerna får ännu en gång finna sig att tillhöra förlorarna när politikerna fortfarande inte känner fullt ut att ta våra pensionärers livssituation på allvar. 

 

Kanske dags för ett politiskt seniorparti som med sina snart 2 miljoner pensionärer borde kunna tvingar fram nya prioriteringar hur våra intjänade skattekronor skall användas. För våra politiska partier har ju nu i årtionden visat att man struntar i hur pensionärerna har det.  Men tyvärr så kommer väl våra invalda representanter i våra pensionärsorganisationer att sätta stopp för en sådan utveckling. De kommer många gånger från politikerskrået och har väl kan man tänka  dubbla lojaliteter där de inte vill stöta sig med sina moderpartier genom att börja konkurrera om platserna i riksdagen.                   

 

tn

 Av tommy norum - Tisdag 19 sept 07:00Det här skrevs för 8 år sedan i bloggen.
Det var en gång en liten kommun där arbetslösheten var väldigt hög. Kommunens skatt var en av de högsta i landet. Politiker och tjänstemän lade sina kloka huvuden ihop för att lösa problemen. Vi måste locka hit företag och göra oss kända så övriga landet får reda på att vi finns.

 

En tjänsteman kom på iden att en tävling om världens bästa stad, det ställer vi upp på. Sagt och gjort, en tävling som resulterade i en andra plats som gav eko i övriga världen där marknadsföring för miljoner kom den lilla kommunen tillgodo. Trots all PR så fortsatte den negativa spiralen neråt. . De kloka kom fram till att det inte räckte med PR för miljoner. Vi måste satsa vidare och få ändå mer PR.

 

Vid den tiden lade bluesföreningen fram ett förslag om att överta hamnterminalbyggnaden och göra

om detta till ett bluespalats med tinnar och torn, med sviter för gästande bluesstjärnor. Det var inte svårt att övertala kommunstyrelsens ledarmöte, halva styrelsen var medlemmar i föreningen. Tyvärr för bluesvännerna kom en lokal företagare och grusade planerna på ett palats genom att visa sitt intresse för ett marint centrum i samma byggnad. Inte ens denna satsning med musik och ytterligare PR för miljoner räckte.

 

Den lilla kommunens kräftgång fortsatte, företag flyttade ut arbetslösheten fortsatte att öka.  Man tillsatte till och med en utvecklingschef. Skulle ordförandena i våra idrottsföreningar med kontakter i de politiska leden komma med lösningen?  Den mäktiga fritidslobbyns argument att varje krona som investerades i fritid skulle ge tusenfalt igen, svalde den politiska ledningen med hull och hår att de i ren desperation, byggde ett ridhus, bollhall, en slalombacke köptes, campingen utökades, konstgräsplan kom till, En rundbana för skidåkarna med konstsnö slank med i

investeringsivern.

Man satsade på att göra om staden till ett fritidsfiskecentrum, Man investerade miljoner på örnäs camping, man byggde laxtrappor och förändrade den lilla ån som förut varit en plats för fritidsbåtar till en grund fors med porlande vatten för att locka hit vänerlaxen  att leka . Allt rann ut i sanden eller vattnet när det visade sig att det blev en felinvestering som mycket annat i den lilla kommunen där tuta och kör så får vi se vad som händer principen utan den minsta koll eller efterföljning av var investeringen till slut fick för resultat.

   

Att man inte fick råd med arbetskläder till de kommunalanställda eller efterrätt till de gamla då detta inte uppfattades som någon framtidssatsning ansåg våra politiker.

Trots de enorma investeringarna flyttade ungdomen ut, befolkningen fortsatte minska. Till slut blev det bara pensionärerna kvar, världens lyckligaste med tillgång till alla dessa fritidsanläggningar. Vård och omsorg då?

 

 Politikerna i den lilla lilla kommunen visade sig väldigt framsynta, pensionärerna ägnade sig åt alla dessa fritidsaktiviteter som golf, tennis, simning i badhuset, spelade fotboll på konstgräsplan och på de dussintal gräsplaner som låg utspridda i den lilla lilla kommunen, man åkte skidor på vintern.  Pensionärerna levde längre och längre med all den friskvård som erbjöds i de investerade fritidsanläggningarna. Helt plötsligt så fanns det inget behov av vård och omsorg längre och tur var väl det för alla resurser gick åt att underhålla och driva alla dessa anläggningar. Sagan slutar som sig bör, alla levde lyckliga i den lilla lilla kommunen i oändliga tider. 

 

Not: Tyvärr så visar det sig att alla dessa investeringar fortfarande kräver kapital år 2017. Miljoner pumpas fortfarande in för att hålla investeringarna vid liv. En investeringsiver i fritidsanläggningar som jag vill påstå inte en enda fått det ekonomiskt utfallet som presenterades för fullmäktigeledamöterna för att ta beslutet för investeringarna. Här var det inte tal om underhåll eller någon form av utvärderingar, nej här var det tuta och kör så får vi se vad som händer.

 Det är lätt att sparka tjänstemän men hur får medborgarna möjlighet att sparka ut de politiker som tagit alldeles för lätt på sitt på sitt förtroendeuppdrag att förvalta våra gemensamma tillgångar på ett anständigt sätt? Det kvittar hur illa man förvaltat vår lilla kommunens gemensamma tillgångar så återkommer de på valbara platser år ut och år in vid kommunalvalen.

 

not : Nu år  2017 förlitar sig våra politiker på att mottagande av flyktingar skall ge ett lyft för kommunen eller inköp av restaurangbyggnader för att hålla en turistnäringen vid liv, en näring som varit döende de senaste 50 åren och aldrig återuppstått trots alla investeringar alla tillsatta tjänster med olika titlar som vid tillträdandet visar stor optimism men alltefter tider går får inse att det räcker inte bara med att tro man skall också ha ett hållbar idé för att lyckas. Kommuninnevånarna i den lilla kommunen går fortfarande och väntar på att få valuta på alla skattemiljoner som våra politiker frikostigt satsat på turismen.

Evenemang i olika skepnader har också blivit populärt där tjänstemän tillsats i den lilla kommunen för att roa medborgarna och för att få handlarna på gott humör.

 

tn

 

 

 Av tommy norum - Måndag 18 sept 07:00Bildresultat för alliansen


Har vi borgerliga väljare fått en samling politiker på halsen som sitter i riksdagen för sin egen skull och struntar i att de är valda i sitt uppdrag att föra fram en borgerlig politik ?

 

 

En politik i motsatts den socialistiska som nu bedriv med hjälp av det forna kommunistpartiet som gång efter annan tvingar fram ekonomiska åtagande som medborgarna får betala med skattehöjningar. Vi har ett miljöparti som tvingar fram miljösatsningar som inte står i proposition till de miljövinsterna och där skattebetalarna speciellt på landsbygden får stå för notan.

Alla dessa politiska förslag opponerar sig de borgerliga för och anser det är en fara för den svenska ekonomin och landet. De rödgröna har förslag till arbetsmarknadsåtgärder hit och dit där de Borgerliga förfasar sig över. I stort sett allt de rödgröna lägger fram så har Alliansens företrädare invändningar.Man begär förtroende omröstningar med resultat att en del ministrar i den rödgröna regeringen får avgå. Man är i stort sett överens om i Alliansen att samarbetspartnern Vänsterpartiet i den rödgröna regeringen inte är en partner som man borde ha närmare samröre med tanke på deras bakgrund.

 

Inte rätt värdegrund med rötter i Stalins diktatur där man tvingade in ryssarna i den kommunistiska läran som miljontals ryska medborgare fick sätta livet till. Att sätta stopp för att ett parti med den bakgrunden inte skall få inflytande i svensk politik har man överinseende med när man lätt kunde ta makten med hjälp av ett parti  inte har något dolt i garderoben som på långa vägar har samma dignitet som det forna kommunistpartiet. 

 

Att det i begynnelsen av SD fanns medlemmar som hade sympatisörer åt det nazistiska hållet lika väl som det i Vänsterpartiet fanns de som inte inte riktigt hade de rätta värderingarna  där väl Vänsterpartiets ordförande Ohly som vägrade i det längsta förneka att han var kommunist. Alla andra i stort sett gjorde avbön från kommunismen för att inte helt försvinna från den politiska arenan.

Skillnaden är väl att kommunistpartiet som nu heter vänsterpartiet i motsatts till Sverigedemokraterna hade täta förbindelser med länder som anammade kommunismen. och diktaturen  De forna öststatländerna innanför muren där man höll  folket i schack  med angiveri, en hemlig polis och total saknad av fri oberoende media. Det var Vänsterpartiets föregångares idealsamhälle där täta besök gjordes av kommunistpartiets höjdare. Ohly var en flitig besökare i Östtyskland för att insupa det odemokratiska styrelsesättet för att få full kontroll över befolkningen. Ett samhälle som skulle skapas av revolutionen som länge fanns med i vänsterpartiets partiprogram utan att de skämdes. Vad jag vet så har inte Sverigedemokraterna några förbindelser som parti med odemokratiska länder och planerar revolution genom en kupp ta över Sverige.

 

Att Socialdemokraterna kan i sin argumentation mot SD tala om att de inte har rätt värdegrund, har ett nazistiskt förflutet men ändå tar in ett parti som Vänsterpartiet som i sin begynnelse hade Stalin och den kommunistiska läran med en socialistisk diktatur, som styrdes av hemlig polis för att hålla folket i schack, en ideologi som måste bygga murar runt länderna för att kunna behålla befolkningen kvar, länder utan fri och oberoende press osv. länder som de svenska kommunisterna  beundrade och där det socialdemokratiska partiet kände sig tvingade att ordna till en olaglig spionorganisationer på 1950 talet för stoppa kommunisternas framfart. Här byggdes kommunistceller i rasande fart för stå beredda när Stalin skulle göra sitt intrång i landet

 

Samma dubbelmoral speglar väl Alliansens uppträdande när man låter en värdegrund baserat på egenhändigt hopsnickrade politiska grunder som baseras på enskilda tidiga medlemmar i Sd och ett försök att göra partiet flyktingfientlig, osolidariskt med hänvisning till den flyktingpolitik som man numera i stort sett alla partier tagit till sig.

Så för Alliansens företrädare är det viktigare att hålla avstånd till Sverigedemokraterna än att sätta stopp för Vänsterpartiets inflytande i svensk politik med den bakgrund de har med sig i sin historia.

 

Tala om politisk kompetens med det valet i åtanke. Här låter man Vänsterpartiet få fortsatt inflytande på grund av att man vägrar samtala med ett parti som i stort sett har samma politiska värderingar som övriga partier i Alliansen. Och detta baserat på en hopdiktad värdegrund som i sin begynnelse var baserad på oliktänkande i den naiva invandrapolitik som Alliansen var upphov till och som vi nu ser konsekvenserna av.

 

Att man inte en gång för alla tar det politiska kommandot som innebär att börja samtala med SD som har som parti en betydligare bättre värdegrund än det Vänsterparti som nu dikterar villkoren i svensk politik.

 

Och så var det där med politisk kompetens som numera tydligen verkar är en bristvara hos våra riksdagspartier. Frågan är väl om man är så befriad av det vi kallar sunt bondförnuft att man inte fattar att man har ett guldläge i att kunna få föra Borgerlig politik och distansera Socialdemokraterna långt ut i den politiska öknen  genom att börja prata med Sverigedemokraterna.

tn                

 
Av tommy norum - Söndag 17 sept 07:00Bildresultat för tino sanandaji

Ingen av våra politiker som varit ansvariga vågar ta en seriös debatt med Tino Sanandaji om läget i Sverige efter den naiva invandringspolitik man fört utan den minsta konsekvensutredning vad den leder till. Nu vet vi vilka konsekvenserna det fått när vi tar del av Tinos statistik i ämnet. 

 

 

Hur skall våra politiker kunna lösa konsekvenserna efter den storskaliga invandringen från tredje världen kan man fråga sig när man tar del av Tino Sanadajis faktauppgifter hur det står till i Sverige. Att man fortfarande inte verkar ta till sig det allvarliga läget Sverige befinner sig utan fortsätter ta emot flyktingar som bara kommer att öka utanförskap, kriminaliteten så länge man inte klarar att leverera en politik värd namnet som löser de problem som finns.

 

Vi har på en ganska kort tid fått en allt större del av befolkningen som har en invandrarbakgrund. När man ser att ca 22 % av befolkningen har en invandrarbakgrund födda eller i andra generationen. Av den gruppen är utrikesfödda ca 17% av Sveriges befolkning. Den gruppen står 53% av dem för dömda långa fängelsestraff i Sverige. 64% av de arbetslösa är invandrare och de står för 60% av utbetalda socialbidrag i Sverige. 71% av Sveriges barnfattigdom finns bland hushåll med utländsk bakgrund. 76% av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund.

 

Faktasiffror som våra politiker och media och kulturvänstern inte vill låtsas om. Där är allt frid och fröjd och vi matas dagligen av siffror som talar om hur beroende Sverige har blivit av dessa invandrare både ekonomiskt och som arbetskraft.  Men sedan 1990 så har de med invandrarbakgrund stått för 50% av ökningen av andelen låginkomsttagare i Sverige vilket betyder att våra politiker har med sin politik skapat en ny underklass i samhället. 

 

Att sedan en allt större del av ökningen av de som inte klarar behörigheten av grundskolan har invandrarbakgrund vilket kommer att cementera  ännu en generations invandrare får finna sig att få tillhöra den nyskapande underklassen. Detta om något är väl ett kvitto på våra politikers oförmåga att lösa problemet. Någon vettig analys över problemet lyser med sin frånvaro vilket är ett kvitto på att politikerna är inte intresserade att sätta focus på deras oförmåga att lösa problemen som har med invandringen att göra . Nej då är det bättre att gå ut med fejkad information om det positiva läget i tron att alltid lurar det någon.

 

Att vi sedan kan konstatera att problem som stenkastning mot polis och räddningspersonal och anlagda bränder är starkt koncentrerade till invandrartäta områden något som de flesta känner till men som våra politiker helst vill sopa under mattan för det påminner ännu en gång om den misslyckade invandrings politik våra politiker har haft ansvaret för.  

 

Det är ovanligt tyst bland våra politiker och media när Tino Sanandaji levererar fakta i det som gäller invandringen. Med en bakgrund med en civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 2004, doktorerade i Public Policy vid University of Chicago 2011 och har sedan dess forskat i nationalekonomi så står sig de flesta slätt i hans argumentation och de underlag han levererar. 

 

 Tino Sanandaji har kurdisk bakgrund och föddes i Iran 1980. Han kom till Sverige vid 9 års ålder tillsammans med sin bror och sina föräldrar. Inte lika lätt för de invandrarvänliga att i argumentationen ta till invandrarfientlig  osolidarisk eller andra  påståenden man använder när argumenten inte räcker till för en seriös debatt. 

 

tn

 

 

 

 

 

 

 
 
Av tommy norum - Fredag 15 sept 07:00


Är det här resultatet som Centerpartiet och Liberalerna kämpar för?  Att ingå i en regering efter valet 2018 med Socialdemokraterna och med Stefan Löfven som statsminister,

 

Då fick vi konstaterat ännu en gång att Alliansen är ingenting att sätta pengar på vid valet 2018. Ett block som inte vill regera. Ett block som gör politiska utspel för att visa sin duglighet men när det kommer till skott så fegar man ur.

 

Frågan är väl om inte Centerpartiet och Liberalerna ännu en gång visat vilken sida om mittenlinjen man egentligen tillhör när man gång på gång klargör att det inte är en borgerlig politik som är det viktiga utan att distansera sig från Sverigedemokraterna. Man kan ju fråga sig vilken borgerlig politik det kommer ut av ett sådant ställningstagande om man nu får chansen att bilda en regering.

 

Det är nog dags nu för den borgerliga väljaren en gång för alla att bestämma sida om man inte vill köpa grisen i säcken. Antingen så röstar man på Centerpartiet och Liberalerna vilket då efter valet kan innebära i stort sett vad som helst. Prata om att gardera sig. Man vill gärna bilda regering med alliansen men utan att prata med det näst största borgerliga parti Sverigedemokraterna. Om inte det går så tror man sig kunna blida en Alliansregering med stöd av Socialdemokraterna hur nu det skall gå till. Eller så får man väl finna sig i att bita i det sura äpplet och ingå i block överskridande regering med Stefan Löfven som stadsminister vilket borde vara önskedrömmen för hans del som då kan lämna både Miljöpartiet och Vänsterpartiet åt sitt öde..

 

Vad som kommer ut efter 2018 det står skrivet i stjärnorna med alla budskap som florerar runt i periferin men där de borgerliga väljarna borde känna sig en aning förvirrad vad som gäller. Så frågan är väl ändå  om inte en röst på Liberalerna och Centerpartiet blir en röst på en urvattnad politik varken till höger eller vänster. 

 

Grattis Stefan Löfven bättre present kunde han inte få av Centern och Liberalerna. Han får behålla sin älskade försvarsminister och Alliansen sprack. Det han själv försökt men inte lyckats med, men som nu Annie Lööf och Jan Björklund åstadkom. 

 

tn
Av tommy norum - Torsdag 14 sept 07:00


 

Bildresultat för sjuklövern
Hur länge skall de här sprattelgubbarna som varit ansvariga för den naiva invandringspolitiken och dess konsekvenser få komma undan  för det som nu sker i Sverige.


Vi har fått en systemkollaps inom polisen, inom sjukvården, inom socialtjänsten, inom arbetsförmedlingen, inom skolan mm. Men vilken har hört att journalisterna ställer frågan vad i detta beror på. En alldeles för känslig fråga som man undviker att ställa och som de ansvariga politikerna på alla sätt försöker gå runt utan att behöva stå till svars.

 

Vem hörde förut talas om bråk på våra bibliotek, utanförskapsområden där kriminaliteten frodas runt om i Sverige,  denna våga av sexuellt ofredande med gruppvåldtäkter som nu förekommer, att polisen inte hinner med att utreda brott fast man har både personnummer och identitet på gärningsmännen ?  Varför har vi helt plötsligt fått behov av 10 tusentals nya poliser i samhället varför frågar ingen det?  

 

Är det svenskarnas beteende som så drastiskt förändras eller finns det andra orsaker?  

 

För gemene man så är det självklara svaret att det beror på den naiva invandring som våra politiker står bakom där man bjudit in världens flyktingar utan den minsta konsekvensbeskrivning av vad som kommer att ske i samhället. Vi har tagit emot mest flyktingar i Europa per capita med våra politikers goda minne. Med detta har våra politiker nyskapat ett nytt klassamhälle, bostadsbrist, utanförskap, en skola i förfall där stora grupper av elever går ut gymnasiet utan betyg, Det har skapats bostadsområden runt om i Sverige där gängkriminalitet tagit över och där myndigheterna står handfallna utan varken handlingsplaner eller resurser att komma tillrätta med problemen.

 

Men medan detta försegår i dagens Sverige så finns det riksdagsmän som står och propagerar för en fortsatt invandring, en utökad anhöriginvandring och att de ensamkommande barnen som många gånger inte är några barn skall få stanna. Det pratas om amnesti för de som fått avslag.

 

Men man hör sällan dessa politiker tala om vilka konsekvenserna blivit av den politik man stått bakom. Man verkar många gånger ta mer hänsyn till de som fått avslag på sin asylansökan än de som blivit drabbade av brott i samhället som polisen inte har resurser att utreda på grund av den invandrarpolitik man stått bakom. Det läggs ner en våldtäcksutredning om dagen där brottsoffren för det flesta är svenska medborgare men där gärningsmännen ofta har en invandrarbakgrund.

 

Att man nu försöker på något sätt gottgöra sina synder genom att sakta men säkert styra politiken till det Sverigedemokraterna under spott och spe propagerat för i åratal men systematiskt blivit anklagade för främlingsfientlighet, osolidariska mm.  Man försöker på alla sätt rättfärdiga sin politik med en massa påstående och argument men som faller som korthus när det nagelfars av experter på området. Tyvärr så är många av våra journalister mer belägna att försvara än att ta reda på fakta när man informerar.

 

Det finns klara undantag och det är när Uppdrag Granskning avslöjar hur illa den politik som våra politiker stått bakom slår mot samhället och de medborgare som bor i alla dessa utanförskapsområden runt om i Sverige som våra politiker skapat med sin politik. Här avslöjas verkligheten och hur både tjänstemän, politiker och myndigheter inte har en susning i hur man skall få ordning och reda i dessa områden trots att problemen har funnits i decennier med en allt mer ökande kriminalitet så har våra politiker inga planer på att strypa invandringen till Sverige till en nivå där man får en chans att återupprätta lag och ordning och återgå till ett samhälle som medborgarna känner sig trygga och har förtroende för politiker och myndigheter.

 

Men uppe i allt detta så har de ansvariga politikerna mage att påstå att Sverige är på rätt väg, pensionerna är säkrade, arbetskraften är säkrad, ekonomin är säkrad påstår man utan skrupler. Påstående som expertis får att falla som ett korthus när det nagelfars   . Men att förtroende för myndigheter, skola, brottsbekämpning,  politiker, är i fritt fall på grund av deras politik det vill man inte låtsas om.

 


Att man nu vill ha fortsatt förtroende i politiken där man på alla sätt försöker få medborgarna låta bli att titta i backspegeln vilka som har ansvaret för det som nu sker speglar väl bara våra politikers förakt mot sina väljare när man tror sig kunna uppträda  i politiken hur som helst utan att det får följder för de som är ansvariga för den politik som vi nu ser konsekvenserna av.


tn  

 

                  

 Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se