Alla inlägg under juni 2015

Av tommy norum - 5 juni 2015 07:00


   Högheden, Stadshotellet , Najadfabriken, Örnäs camping , Hamnterminalen mm listan kan göras lång på projekt som inte riktigt blev som våra politiker tänkt sig och som kostat skattebetalarna över 100 miljoner under åren .

Nu läggs Seaside till skaran i framtida kostnader där kärnverksamheten får stå tillbaka för satsningar i besöksnäringen. utan att politikerna under åren kunnat visat på ett enda positivt resultat av alla satsningarna man gått till beslut på.


Rubriken skvallrar väl om att det jag trodde vi lagt bakom oss med den nya politiska ledningen med Socialdemokraterna som verkade vaknat till och förstå att man använder inte våra skattemedel hur som helst.

Men ack vad jag bedrog mig, tydligen så finns den kulturen inom väggarna i stadshuset. Men att köpa Seaside utan den minsta analys hur och vem som skall använda byggnaden och framförallt vad kommer det att kosta skattebetalarna i förlängningen med alla versioner som våra tjänstemän och politiker har..

 Hyra ut restaurangen till vem kan man fråga sig ? Hur kan våra politiker tro att äger kommunen fastigheten så går det att driva verksamheten vidare. Det är väl i nuläget flera som försökt men inte lyckas på grund av dålig lönsamhet och för kort säsong . Eller har kommunen tänkt subventionera hyran för att det skall gå runt ?

Och hur är det med att ha ordning och reda när man tvingar på Åkab fastigheten utan att först låta styrelsen säga sitt. Ett nonchalant sätt att driva genom sina beslut på genom att ta genvägar som varken gynnar demokratin eller Åkab som företag.

Hur var det nu skulle inte Åmåls kostym anpassas till våra skatteintäkter ? Att fylla fastigheten med kommunal verksamhet som väl i slutändan fyller ut kostymen ändå mer rimmar dåligt med den bestämda åsikten som Michael Karlsson hävdat förut i sin sanneringsambition av de kommunala verksamheterna men som med facit i hand blivit precis tvärt om.

Politiker och tjänstemän med sina versioner som nästa aldrig uppfylls. Nu är besöksnäringen på tapeten igen där också kulturen vill ha större del av skattekakan i sina luftslott.


Michael Karlsson, Stadshotellet köptes in för en massa år sedan där man kostade på och lade ner miljoner i renoveringar och där skattebetalarna i åratal subventionerat rörelsen med flertal miljoner för besöksnäringens skull . Såldes för en tid sedan med ett pris som inte på långa vägar skattebetalarna fick kompensation för sina utlägg inunder åren.

Nu gör man samm misstag igen köper en fastighet för att besöksnäringen skall tillfredställas. Vi köpte tillbaka högheden trots att vi hade siffror som talade sitt tydliga språk efter kommunens förra ägarskap. Siffror och resultat som man inte var ett dugg intresserade att ta del av och det blev även denna gång en idiotaffär som kostat skattebetalarna flera miljoner under åren.

Vi har sattat på Örnäs camping med flera miljoner i investeringar + att vi subventionerade driften med miljontals kronor under åren. Det finns krafter som förespråkar ännu mer satsning på området. Nu går man in i Seasideprojektet med samma drömmar om ett uppsving i besöksnäringen.


Frågan är vä när vi skattebetalare skall få valuta för våra satsade pengar i drömprojekten i att få igång besöksnäringen ?.

Jag har fortfarande inte sett en enda utvärdering av alla satsningar man gjort utan man fortsätter oavbrutet på samma spår i förhoppning att man till slut skall få ta del av en vinstlott . Är det verkligen så man skall använda sitt förtroendeuppdrag till, tuta och kör så får vi se vad som händer ?

Vi får väl se vid nästa val när man har facit på vad köpet gav för resultat och vad medborgarna ger för betyg vid valurnorna. .

Frågan är väl om man inte Socialdemokraterna riktigt har låst in sig ett hörn när man skall förklara varför vård och omsorg och skolan kräver mer pengar för sin verksamhet. men där politikerna strävar emot för att det finns inga pengar. Då är det nog många som kommer fråga sig varför det finns pengar till köp av restauranger till och med driva restaurang, ökade kulturkostnader, rondeller och andra spekatulära insatser med våra skattepengar som ligger långt utanför kärnverksamheterna..

Och att ens komma viskade med funderingar om skattehöjningar med den prioriteringen den kan man nog glömma för att ha en chans att omvalda vid nästa val.

ANNONS
ANNONS
Av tommy norum - 4 juni 2015 07:00

Med ett  genomsnitt av unika besökare per månad på över 15000 det här året 2015, så får man väl säga att intresset fortfarande är stort för det som kommer ut på nätet via bloggen.     

Av tommy norum - 3 juni 2015 09:53

Det som framför allt skiljer SCB:s opinionsundersökning, som presenteras två gånger om året, från alla andra är underlaget. 9 000 personer har under maj telefonintervjuats. Andra väljarbarometrar brukar nöja sig med drygt 1 000.

Därmed kan man väl tro att SCB:s mätning borde ligga närmare verkligheten när man  speglar opinionen i Sverige under MAJ 2015. De som växt sedan valet är C, M, V och SD . Kan tänka mig att den som mest pustar ut efter dagens mätning är väl Socialdemokraterna när de nu får siffror som troligtvis mer speglar verkligheten än de dåliga siffror som övriga opinionsundersökningar kommit med under våren. Bara att glädjas eller misströsta i politikerleden tills nästa undersökning kanske sätter hela den nuvarande opinionsbilden på skam.    

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2734378-alliansen-storre-an-s-mp?articleRenderMode=image&image=bigTop

Av tommy norum - 3 juni 2015 07:00
Vem skall höra på vem och har inte Svenska folket i en demokrati rätt att få ta del av all information för att de skall kunna ta ta ställning i politiska frågor.???

I Sverige så tycker tydligen politikerna att medborgarna skall hålla käften mellan valen och lyssna på våra politiker, räta in oss i ledet och förstå att de alltid vet bäst.

 Någon omvänd dialog där våra politiker lyssnar på gräsrötterna och handlar därefter det finns tydligen inte på  deras agenda. Folk som ifrågasätter politiska beslut är helt plötsligt inte rumsrena, i alla fall inte när det gäller flyktingpolitiken . Vi har haft röster som i flera år varnat för islamism och dess inflytande på den Svenska samhällsordningen men som bland politiker och media då har framstått som främlingsfientliga, springa SD:s ärende och fascism.

Nu är vi där  när dessa så kallade främlingsfientliga varnat för.

Det mångkulturella samhället som så många såg som ett positivt mål har i stället blivit ett segregerat samhälle där extremism med religösa förtecken  sätter stopp för en normal intrigeration  till det Svenska samhället och våra politiker och myndigheter står handfallna inför problemen som är ett direkt hot mot den demokrati vi byggt upp i Sverige .Vad ger det för signaler för det svenska samhällets framtid när våra förskollärare säger att invandrarbarnen på hennes förskola leker IS på gården, eller när jag hör om unga som frågar: "är du sunni eller shia ?",


"Jag är mer orolig i dag än vad jag var för ett år sedan."

Mona Sahlins syn på Sverige har förändrats av uppdraget som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism

Bara att konstatera att sent skall syndarna vakna,


 Framförallt har våra invandrarkvinnorna svårt när de känner sig hotade av sina före detta landsmän om man inte lever upp det som gällde i var de kom ifrån  med klädstil och allmänt beteende ute i samhället. Det är män som i stor utsträckning försöker hindra utvecklingen mot våra seder och bruk i västvärlden. Detta har förekommit i åratal men tyvärr så tystas det ner där väl framförallt medias rädsla att bli kopplade till främlingsfientlighet sätter stopp för den informationen.

Redan på Ny Demokratins tid på 1990 talet med Ian Wachtmeister och Bert Karlsson  som partiledare  så mörkade man information. De försökte med hjälp av Riksdagens utredningstjänst i flera år ta reda på kostnaderna för invandringen utan att lyckas. Vi har dagens arbetslöshetssiffror där man satt regler för hur statistiken skall mätas som mer är till för att mörka de verkliga talen för medborgarna. Det finns utredare som försökt ta fram siffror med utgångspunkt från verkligheten där man enbart räknar in de som har ett betalt heltidsjobb av en arbetsgivare utan subventioner som i statistiken icke arbetslös. Där de som jobbar någon timme i veckan , de som går på arbetsmarknadsutbildning eller de som har arbeten med subventionerade löner av staten eller kommuner kommer in i arbetslösstatistiken som arbetslösa.

Men icke sa Nicke det finns ingen sådan statistik att ta till som på ett trovärdigt sätt illustrerar kostnaderna och verkligheten runt arbetslöshetssiffrorna. .

När man vill ge sken av t.ex hur våra invandrare kommit till jobb under sin tid i Sverige så plockar man bort de som går på Svenskundervisning, på arbetsmarknadsutbildning, går arbeten som är subventionerade av stat eller kommun eller har några timmars veckoarbete från statistiken . Sedan presenterar man siffrorna för Svenska folket som  att det är verkligheten.


Hur skall medborgarna kunna få en korrekt bild av det man skall ta ställning till om man inte får ta del av hela sanningen ? 

Vi behöver mer sanningssägare i det Svenska samhället

tnI Sverige är vi rädda för sanningssägare skriver Anna Dahlberg i Expressens ledarsida


Hur kommer det sig att personer som anlitas av andra länder för sin expertis hålls på armlängds avstånd i Sverige? Rimligen för att vi ogillar människor som kallar en spade för en spade.I Norge debatteras just nu om landet ska ta emot 10 000 kvotflyktingar från Syrien under de närmaste två åren. Som ett led i detta har den norska statstelevisionen NRK tillsammans med statistiska centralbyrån tagit fram siffror på vad ett sådant beslut skulle kosta. Dessutom har man bjudit in den svenske nationalekonomen Tino Sanandaji för att kommentera frågan.


Resultatet visar att det skulle kosta runt 20 miljarder norska kronor i nettokostnader utslaget över en tioårsperiod, främst på grund av flyktingarnas svårigheter att komma i arbete. 


Kontrasten till den svenska debatten kunde inte vara större. Bara tanken att SVT skulle ta initiativ till att göra kostnadsberäkningar kopplade till migration känns främmande. Kritiken skulle välla fram från alla håll: "SVT fiskar i grumliga vatten!", "SVT springer Sverigedemokraternas ärenden!", "att sätta pris på människovärdet är fascism!".


läs hela inlägget av Anna Dahlberg genom att klicka 


http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/i-sverige-ar-vi-radda-for-sanningssagare/Av tommy norum - 1 juni 2015 20:02 


Fd Åmålsbo

Måndag 1 juni 19:17

Vad tycker socialdemokraterna i Åmål om att en av deras representanter, Sahir Al-Dousari, lägger ut idolbilder på Ayatollah Khomeini på sin Facebooksida?

https://www.facebook.com/sahir.aldousari?fref=ts


Bilden visar en beende Khomeini och har en text som översätts "Min kärlek är en skatt".

Al-Dousari var ordinarie ledamot för (s) i kommunfullmäktige under mandatperioden 2010-2014.
I kommunalvalet 2014 stod han på plats 24 på Socialdemokraternas valsedel i kommunalvalet. Al-Dousari har idag tre förtroendeuppdrag för partiet: ersättare i Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott, ersättare i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och suppleant i Åmåls Kommunfastigheter AB.

Al-Dousari är också ordförande för Islamiska kulturföreningen i Åmål.

Bilden på en Khomeini lades ut nätet den 2 januari 2013, alltså samtidigt som Al-Dousari representerade socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Vad tycker socialdemokraterna och Mikael Karlsson om att ha en lokal representant som gillar en av de grymmaste diktatorerna i modern tid, en person som införde sharialagar, uttalade en dödsdom mot författaren Salman Rushdie och ställde sig positiv till barnäktenskap, så länge man väntade med sex tills barnbruden fyllt nio år?

Skärmdump på inlägget finns vid förfrågan, än så länge ligger det uppe på Al-Dousaris sida.Av tommy norum - 1 juni 2015 08:00

Det här var infört i bloggen 2011
Varför inte göra ett besök på Järnvägsmuseet i Åmål. Fascinerande tekniska vidunder som har varit navet i Sveriges utveckling till en modernt industriland under  1900 talet.

  Varför inte titta in i restaurangvagnen och insupa arbetsmiljön under 30 och 40 talet    

Här i restaurangvagnen har till och med kungligheter dinerat på 1940 talet.

    

Här har vi en dressin, ett vanligt arbetsredskap för järnvägsarbetarna ute på fältet.

Det gällde att hålla reda på tågtiderna när man vistades på spåret.

Det fanns till och med  motordrivna dressiner.

Lok 1122 som finns på museet fyller 100 år 2012

  

Här renoverar man ett växellok 

Teknik brukar vara intressant i alla åldrar. Varför inte göra ett besök på Åmåls

järnvägsmuseum och insupa dåtidens fortskaffningsmedel som betytt så mycket

för Åmål som järnvägsstad med  en reparationsverkstad som i många år varit den största arbetsplatsen  i staden under 1900 talet.   ,Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
<<< Juni 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se