Senaste inläggen

Av tommy norum - 14 december 2019 12:46
Visa källbilden

       Antalet poliser i landet har stadigt minskats trots politikernas försäkran om stora satsningar


Med den utvecklingsfas Sverige befinner sig i så kan man undra hur man skall få rätsida med kriminaliteten , utredningsarbetet där allt fler kan fortsätta att begå brott utan att behöva riskera att lagföras. När de anvariga ministrarna går ut och påstår att deras satsningar har gett fler poliser så visar det sig att hittis är det precis tvärt om.
 
Vi har nästan 500 poliser mindre nu än 2015 något som ytligare stärker bilden av en regering som inte på långa vägar har kontroll över brottsläget i Sverige. Fler slutar än de man lyckas rekryterar visar en dyster bild över framtidens brottsbekämpning. Andrew Tomkinson på Polisförbundet menar att det är tuffa arbetsvillkor som är främsta orsaken till att många poliser väljer att sluta. I hur man skall komma förbi det problemet med en allt tuffare miljö ute bland buset verkar som vanligt regeringen stå handlingsförlamade inför på samma sätt som man fortfarande inte verkar förstå att en stor del av problemen har uppstått i en okontrollerbar invandring som fortsätter att  fortgå med i stort sett oförminskad takt med 120000 nya som fått uppehållstillstånd i Sverige i år.
 
Man fyller på problemen i ena ändan men har svårt att fylla på motsvarande i andra ändan som har som uppgift att försöka så gott det går att hålla lag och ordning i samhället.
Enligt regeringen genomförs sedan 2015  den största satsningen på svensk polis i modern tid.

tn
 

 

 

 
 
ANNONS
Av tommy norum - 13 december 2019 12:38


Storbritannien dagen efter parlamentsvalet.
Kommer Socialdemokraterna gå samma väg som Jeremy Corbyns Labourparti vid nästa val- nästan helt utplånade  ?   Håller hela socialdemokratin på att radikaliseras ?  Man har lämnat verkligheten och ansluter sig till  samhällsfrånvända ideer där man kommer allt längre från sin väljarbas i sin strävan att på inga villkor släppa makten ifrån sig. Man går i princip med på vad som helst där väl Januariöverenskommelsen med de forna trätobröderna i Alliansen - Centern och Liberalerna med hjälp av Miljöpartiet- numera sätter agendan för den rödgröna regeringspolitiken. Tänk att vara så isolerad från sina gräsrötter att man inte ens förstår det missnöje som gror med en oro när Socialdemokrarterna under lång tid misskött invandringen som påverkat det dagliga samhällslivet.

 

När man struntade i missnöjet hos sin väljarbas utan i stället gav sig in i någon form av destruktivt beteende där alla som inte var beredd att följa partiets politik rasist och naziststämplades. Något som de flesta människor inte känner igen sig i utan protesterade med att i opinionsundersökningar visa sin frustation över partiets totala tondövhet genom att lägga sina sympatier på andra partier med en politik som ligger i linje med allt fler medborgare.. Med som många tycker en helt oduglig ledning i regeringen under Stefan Löfven som statsminister visar nu medborgarna klart och tydligt att förtroendet rasar för partiet när man upptäckt att partiet maktintresse går före gräsrötternas intresse. Man glömmer lätt att det är medborgarna som skall styra politikerna i allmänna val och inte tvärt som en del politiker tycks tro.

Någon som tydligt fick erfara detta i Englandsvalet varJeremy Corbyns Labourparti som gick till en historisk förlust. Medan Boris Johnsons konservativa parti fick en jordskredsseger. Så kan det gå när en pajas som har kontakt med sina väljare lyckas ge fisförnäma journalister en knäpp på näsan och ännu  en gång visat att det är fortfarande medborgarna som sätter den politiska agendan med sina röster inte verklighetsfrånvända PK-journalister.                  

tn ANNONS
Av tommy norum - 12 december 2019 14:00
SEVA_12108_5B.jpg

Karl Nyström Karlstadsbilder 1800 talet Stadsvy över Karlstad ( Carlstad ) Älvgatan 1700 tal ?

 

SEVA_0903_16.jpg


I mitten Johan Ahlströms affär. T v Pråmkanalen. T h Mariedals trädgård. 1880

SEVA_0900_09.jpg

Panorama över Tingvallastaden, Hagaborg och Haga. I bakgrunden t v Domkyrkan, Gamla lasarettet och Fängelset. T h Haga Mariedal och KMW. I förgrunden Pråmkanalen med bryggor, villor. 1902

SEVA_0604_015j.jpg

Pråmkanalen i Karlstad 1910 talet


SEVA_0604_009.jpg

Pråmkanalen med båtar 1910-20 talet ?


SEVA_0900_16.jpg

Biskopsgården, Karlstads Bryggeri, Stadshotellet. Framför Stadshotellet på kajen fiskebodarna. I älven ångbåten Klaran. Runt år 1900 

SEVA_0902_24.jpg

Hybelejens gata-Bryggaregatan med t v små skjul. I förgrunden skridskobanan på Klarälven mot Älvgatan med många åkande. 1910


SEVA_3102_05.jpg

Från skriskobanan på Klarälven.  Soloåkning av Ulrich Salcow, inför stor publik 1908SEVA_0901_b90k.jpg


Museigatan taget från Residenstorget med Klarälven t h i bakgrunden. 1920 ? 

SEVA_0605_021h.jpg

Timmerflottning på Klarälven runt 1900 


SEVA_0903_17a.jpg

T v Folkets hus. T h Pråmkanalen med Solabåten. 1947SEVA_LTA2_304.jpg

Solabåtarna på 1950 talet 

SEVA_LTA2_303.jpg


SEVA_LTA2_301.jpg


Solabåtarna på 1050 talet

SEVA_0605_021l.jpg

SEVA_0406_013l.jpg

Timmerförflyttning på Klarälven på 1950 talet med Lusten båtar .


Av tommy norum - 11 december 2019 19:06


 Visa källbilden

Aftonbladets rubrik talar sitt tydliga språk att Sverige har problem med att avhysa flyktingar som befinner sig illegalt i landet. Något som inte bekymmrar regeringen som bjuder på nästan gratis sjuk och tandvård under tiden de håller sig gömnda.   Sverige befinner sig i ett läge med långa vårdköer där människor far illa och till och med dör. Där 150 000 pensionärer inte har råd att gå till tandläkaren något som den nuvarande regeringen totalt struntar i. Istället införde man en lag att alla som befinner sig illegalt i landet skall ha rätt till svensk sjukvård och tandvård kraftigt rabatterat . Kostnader som bara i de tre storstadsområdena skattebetalarna åker på över 200 miljoner per år och kraftigt ökande. Det är Svensk sjukvård och välfärd i ett nötskal med en socialdemokratisk statsminister vid rodret där man klart visar att fattigpensionärer suger man ur trots att de  betalat skatt i större delen av sitt liv, medan illegala som gömmer sig i landet - många gånger svartjobbare som konkurrera med de svenska arbetarna- utan att göra rätt för sig , det ser de nuvarande regeringen mellan fingrarna på när de erbjuds nästan fri sjuk och tandvård när de vistas illegalt i landet..

 

Vem är det man företräder i politiken kan man undra ibland ??. Inte är det fattigpensionärerna i alla fall där allt fler lämnas utanför vår välfärd för att de inte har råd att utnyttja den. Medan kommunerna får dra ner på den gemensamma välfärden med inskränkningar och taxehöjningar för att hålla kommunen flytande när socialkostnaderna rakar i höjden, skolkostnaderna ökar både med investeringar i byggnader och mer lärare i spåren av den naiva flyktingpolitiken där det blir medborgarna i kommunerna som får dra det största lasset för regeringens flyktingpolitik medan regeringen håller sig undan och prioriterar andra saker än fattigpensionärer något som man klart ser i den senaste budgeten där  ca 345 000 höginkomsttagare får dela på sex miljarder kronor eller när man prioriterar ett friår för vissa som kommer kosta mellan 2-4 miljarder. Som vanligt så har man med utgångspunkt från konsekvensbeskrivningar svårt att sia om kostnaderna.

 

Sverige befinner sig i ett läge med långa vårdköer där människor far illa inte minst våra fattigpensionärer.Bra politik kräver rätt prioriteringar där  svensk skattefinansierad välfärd i första hand ska vara till för svenska medborgare, skattelättnader skall gå till de svagaste i samhället och till ett rättvist skattesystem och inte som nu där fortfarande pensionärer betalar högre skatt i vissa inkomstlägen än lönedagarna. Socialdemokraterna skryter ju om i varje valrörelse att de är de enda som är en garant för de svaga i samhället och vår gemensamma välfärd . Men med facit i hand så visar det sig att den garantin gått ut för länge sedan
 
tn.

 

Av tommy norum - 8 december 2019 13:42
Visa källbilden

Sveriges  välfärd håller på att krackelera under den socialdemokratiska fanan. Löfven i Aftonbladet : Fokus nu kan inte vara på stor migration utan på snabbare integration. Man tar sig för pannan , inte så konstigt att vi har det samhälle vi har när man inte verkat förstå sambanden mellan de två faktorerna. Tydligen tror vår statsminister man kommer tillrätta med problemen med en uttalad målinriktning.

 

Löfven fortsätter : Tryggheten ska öka. Vi ska vara stenhårda mot brotten men också brottens orsaker. Nästan alla är överens om att sätta hårt mot brotten – så även vi. Därför har vi skärpt över 50 straff, stärkt rättsväsendet och bygger ut polismyndigheten med 10 000 fler anställda.- notera  att efter snart 9 års regerande fortfarande står och stampar på samma antal poliser fler som slutar än de som kommer in i systemet - 

 

Löfven fortsätter i Aftonbladet - Vi ska knäcka gängen och öka tryggheten i hela landet- men  efter 9 års regerande så har både otryggheten , gängkriminaliteten ökat med utanförskap, ökade klasskillnader, en skola där 80% av de nyinkomna inte klarar gymnasiet, där brottstatiken talar sitt tydliga språk med en klar överrepresentation av de med invandrarbakgrund..

 

 Löfven fortsätter : Men för att långsiktigt lösa problemen med gängkriminalitet behöver det förebyggande arbetet stärkas och grogrunden för kriminalitet bekämpas - dags nu att komma till den insikten efter 9 års regerande först nu se vart vi är på väg . Det finns partier som redan för tjugo år sedan hade klar för sig den utvecklingen men de var inte att lita på med  rötter i bagaget som inte hade rätt värdegrund..

 

Löfven fortsätter: Det är ett helt samhälle som behövs, inte minst skola, socialtjänst och civilsamhället. Det är en bild som även delas av polisen-  Men snälla  Socialdemokrater och Stefan Löfven vår statsminister det har vi medborgare väntat på i 9 år av Socialdemokratiskt styre ett styre som vid varje valrörelse påminner om att en röst på det socialdemokratiska partiet är också en garant för välstånd- trygghet och den sociala välfärdens utveckling.  Tyvärr Stefan du har lyckas  på bara 9 år demontera vår välfärd i en allt ökande takt med en ökad otrygghet .

 

Man att inte vilja lägga focus på den stora migrationen utan i stället på en snabbare integration kanske ändå säger att Socialdemokraterna fortfarande blundar för roten till problemen det som Sd med sina rötter har påtalat sedan de kom in i riksdagen.  Vår käre statsminister avslöjar sig verkligen att han inte längre hänger med i tiden i sitt påstående att vi nu står vi inför nya samhällsproblem som vi behöver lösa: Gängbrottsligheten och skjutningar. Bristerna inom sjukvård och skola, pensioner och äldreomsorg. Integrationen och segregationen. Klyftan mellan stad och land. Men kära statsminister att vi nu står inför nya samhällsproblem ?

 

De samhällsproblemen har funnits allt sedan Socialdemokraterna tog makten för 9 år sedan och före det utan att man velat se dem. Trots man i 9 år blivit påminda i riksdagen och i valdebatter om tillståndet i landet så har man vägrat lyssna. Facit av den insikten och den politiken ser vi nu konsekvenserna av  i samhället. Men att det har någon samband med en naiv migrationspolitik det har man fortfarande svårt att ta till sig. De enda som verkat fattat detta är de allt ökade skarorna som nu flyr de PK influerade partierna och i stället tar till sig en mer jordnära, och verklighetsbaserade Sverigedemokraterna som nu i opinionsundersökningar efter opinionsundersökningar vinner terräng i den politiska snårskogen.  

 tn

Av tommy norum - 7 december 2019 13:59Visa källbilden

Kanske inte så konstigt att förtroendet för våra politiker minskar. Det som före valet var klartext blev efter valet något helt annat. Aldrig bli beroende av SD blev i stället ett beroende av Vänsterpartiet. Det som skulle bli en garant för att få stopp på det politiska kaoset efter valet genom att ta ansvar blev i stället tvärt om.   
 


Hur än Arbetsförmedlingen kommer att se ut i framtiden så blir inte uppgiften lätt att få till det i spåren efter den naiva invandringen där hälften av alla utrikes födda fortfarande efter 15 år i Sverige är arbetslösa, utanför arbetskraften eller i arbetsmarknadspolitiska program. Endast hälften  har alltså vad som kan kallas ett riktigt jobb efter ett och ett halvt decennium i det nya landet. Där personer med bakgrund i Asien och Afrika har det svårats .Om nu den reform som centerpartiet ville sätta i sjön i januariöverenskommelsen där privata aktörer skall få vara med på ett hörn kommer att lyckas med den omöjliga uppgiften är något som Vänsterpartiets Jonas Sjösdeth ser rött av och kommer inte gå med på att den reformen sätts i sjön. Men arbetsförmedlingen kan inte skapa arbet som en del politiker tycks tro. Har inte de arbetssökande förutsättningar som språk, utbildning mm med sig i bagaget då kvittar det nog i vilken form en arbetsförmedling drivs i för att lyckas.         

 

Blir inte lätt för Centerpartiets Annie Lööf att inse att hon i stället för att slippa hamna i knät på Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson som får hon nu finna sig i att i klorna på före detta  kommunisten  Jonas Sjöstedt  som nu i praktiken blir en del i januari överenskommelsen om regeringen backar och tar till sig vänsterpartiets synpunkter.  Det som enligt Annie Lööf skulle bli ordning och reda i politiken är på väg att bli precis tvärt om när nu Vänsterpartiet tänker gå vidare med  hotet att väcka misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. där  M, KD och SD kommer att stödja ett sådant initiativ. Om inte regeringen, och Centern, backar från sina nuvarande reformplaner hotar i praktiken regeringskris där Centerns trovärdighet kommer att sättas på prov ännu en gång.

 

Före valet så var i Annie Lööfs värld en röst på SD också  röst på Stefan Löfven som statsminister där hon till och med skulle äta upp sin sko om hon skulle öppna upp ett samarbete med Socialdemokraterna. Hon skulle aldrig kunna samarbeta med någon med beroende av något parti på ytterkanterna SD eller V . Hur det gick med den saken fick väljarna besked på efter valet när centerpartiet bekände färg inför medborgarna att det som sägs före ett val behöver nödvändigtvis inte betyda att det också skall gälla efter ett val. Bara att konstatera att centern fördrar att vara beroende av före detta kommunister som bytte namn till vänsterpartiet för att i någon mån försöka tvätta bort sina rötter. Bra att veta för väljarna om ett nyval kommer på tapeten var centerpartiets lojalitet ligger.

 

Det är Annie Lööf partiledare för C som har sytt ihop arbetsmarknadspaketet som tvingade in Socialdemokraterna i ett hörn som på sikt håller på att ta död på partiet där gräsrötterna nu börjat förstå att det är inte för deras skull partiet finns till i första hand utan när makten kommer på spel då är man också beredda att offra en stor del av väljarnas sympati genom att gå med på reformer som ligger långt ifrån det gräsrötterna förväntade sig när man lade sin röst i valurnorna. Vi för väl se hur länge det socialdemokratiska partiet står ut med den situationen där partiet väljarbas blir allt tunnare och där allt fler flyr till det av Socialdemokraternas  hatade främlingsfientliga brunsmetade SD som nu skördar frukterna efter Stefan Lövens totala misslyckade politik som mångt och mycket har tillförts av Centern och Liberalerna som samarbetspartner. Inte bara Socialdemokraterna som får stryk av väljarna i opinionsundersökningarna utan Liberalerna får också sin del av missnöjda väljare där inte ens ett partiledarbyte fick partiet att växa.  Men som man bäddar får man ligga och där Sverigedemokraterna som vanligt blir den största vinnaren.            

 tn

Av tommy norum - 6 december 2019 12:19
Visa källbilden

Vår utbildningsminister (s) Anna Ekstrand skall nog inte slå sig för bröstet när man ser att Svenska 15-åringar har  sämre kunskaper än de hade  i början av 2000-talet. Läsförståelsen har blivit sämre och det gäller också i andra ämnen  trots att man plockat bort 11% av eleverna. Det blir en lång väg att vandra innan skolkunskaperna blir sig likt igen. 
Det dyker dagligen upp på bordet bevis på konsekvenser efter vad den naiva migrationspolitiken ställt till med i samhället. Den senaste är nu skolan där politikerna länge inte velat låtsas om följdverkningarna av sin politik men där den senaste Pisa undersökningen satte verkligheten på pränt. Trots att skolmyndigheten  kände sig tvingade att plocka bort 11% av eleverna för att de inte behärskade språket och kunde tolka uppgifterna i undersökningen så blev resultatet medieåker där man hamnade på 2006 år nivå. Att man sedan plockade bort 11% när direktivet från EU var att 95% av eleverna skulle delta i undersökningen i de skolor som fått uppdraget att vara med är ju lite förvånande. Att sedan skolministern slår sig på bröstet för ett resultat i Pisa undersökningen som i många delar är sämre än den var år 2000 kanske ändå säger en del om utveckling på skolområdet som våra politikerna har haft ansvaret för. 

 

Så under de omständigheterna så borde  väl både myndigheter och vår skolminister visat upp verkligheten som den är och inte som man vill att den skall vara. Här har man under flera skolministrar försökt med kosmetiska förslag som höjda lärarlöner, omorganisationer och ändrade betygsskalor där också effekten av den nedgraderade lärarfunktionen till mentorer och lyfte barnen till självständiga sökare av kunskap. Men alla som kan svenska språket vet att mentorer står bredvid och ger råd. Men tassat runt huvudproblemet som är en skola utan resurser anpassade till behovet där just invandrarna med dåliga förkunskaper varit akilleshälen som man inte velat låtsas om. Man skickar in elever i den svenska skolan i klasser med utgångspunkt från ålder och inte kunskap kan väl bara gå på ett sätt. 80% av elever med invandrarbakgrund klarar inte gymnasiet.

 

Politikerna har för länge sedan tappat kontrollen både över skolan, brottsligheten, och den negativa samhällsutvecklingen där utanförskap och ökade klasskillnader sätter sina spår i samhället. Nog borde väl lite självrannsakan vara på sin plats i stället för att  låtsas att de problem som finns i samhället inte är konsekvenser efter en naiv migrationspolitiken. Varför blundade så många, så länge, för verkligheten kan man undra ?

 

Hur kommer det sig att först nu med desperation i blicken hos ansvariga politiker börjar man inse om än sakta och med en massa reservationer där väl de ansvariga politikerna över skolan de senaste åren är ett typexempel på politiker som med sina skygglapparna vägrat se sambandet mellan problemen och den stora invandringen. Den svenska debatten har präglats av förljugenhet och ängslighet. Vi har inte velat tala om de svåra målkonflikterna mellan en gränslös asylrätt och en nationell välfärd så som de ser ut, utan så som vi tycker att de borde vara. Debattörer och grannländer har brunstämplats på löpande band medan landet Sverige sjunker allt djupare ner i dyn och får allt svårare att kravla sig upp så länge inte en majoritet av våra politiker vägrar ta  sitt ansvar och förstå sambandet mellan dagens samhällssituation och ett alldeles  för stort inflöda av flyktingar som vi bevisligen inte har mäktat med.

 

Utanförskap, ökade klasskillnader, bostadsbrist, polisbrist, fängelsebrist, längre sjukhusköer, skjutningar, sprängningar, knivdåd och kommunernas ekonomiska situation talar sitt tydliga språk utan att de ansvariga politikerna fortfarande vägrar se och förstå sambandet.       

         

tn 
 
 

 

 
Av tommy norum - 5 december 2019 10:58 

Frågan är väl om inte Stefan Löfven till slut blir ensam kvar i sandlådan när det går upp för de övriga att medborgarna förväntar sig att man skall uppträda som en vuxen även i politiken.   

 

Ulf Kristersson har haft möte med Jimmie Åkesson. Anledningen är att Moderaterna söker stöd i riksdagen för att bland annat kunna förändra invandringspolitiken.– Det var ett bra samtal, tycker jag. Allvarligt och eftertänksamt, säger Ulf Kristersson som nu äntligen krupit ur sandlådan och börjar visa att han börjar bli vuxen även i politiken.Den som fortfarande befinner sig i sandlådan och känner sig trygg i den positionen är de övriga utom KD som  i ett tidigare skede också samtalat med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.. 

 
 

Stefan Löfven som föredrar att fortfarande hålla till i sandlådan med de övriga partiledarna kan vi förstå efter nyheten om att ännu ett parti tvingats att anpassa sin situation till verkligheten innan de helt försvinner från den politiska arenan när allt fler väljare ser Sverigedemokraternas politik som den bästa lösningen. Något som statsministern surt kommenterar via sin pressekreterare "  'Dagen efter att Moderaterna petats ner som Sveriges tredje största parti lämnar alltså moderatledaren definitivt över taktpinnen i oppositionen till Jimmie Åkesson', Stefan Löfven  fortsätter att sätta färg på sina politiska motståndare för att riktigt inpränta deras bakgrund väl förvissad om att han har svårt kunna visa upp något politiskt trumfkort till medborgarna.

 

Man tager vad man haver som Kajsa Warg sa " ' Stefan Löfven noterar att samarbetet mellan de brunblåa har fördjupats. Den politik som kommer fram ur sånt samarbete kan aldrig vara bra för svenska folket. Ja du Stefan Löfven i ett läge där allt fler lämnar den rödgröna sörjan bakom sig stärkt av facit över de senaste åtta årens totala fiasko till att försöka att räta upp den havererade svenska skutan i rätt riktning och där de nya samarbetspartnerna C och L snarare uppfattas bara förstärker  bilden av en regering som driver en politik som varken är hackad eller malen. Då gäller det att ta till alla till buds stående medel att försöka övertyga väljarna.

 

Men att gång på gång använda de olika färgskalorna på sina politiska motståndare i stället för att argumentera med utgångspunkt från den politik man står för har ju visat sig för länge sedan inte längre går hem i stugorna.. Men det tar tydligen sin lilla tid att vakna upp och se farorna i tid något som  varit ett signum de senaste decennierna för socialdemokraterna och förövrigt de andra partierna också som länge nog försökt tränga undan den verkligheten som så tydligt speglar konsekvenserna av den politik man varit ansvarig för.    

tn       

 
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se