Alla inlägg under januari 2016

Av tommy norum - 22 januari 2016 07:00Socialdemokraterna med Michael Karlsson, kommunalråd i Åmåls kommun, sätter integrationen i skolan före föräldrarnas farhågor att det kommer att försämra de Svenska barnens skolresultat.       


Nu ser vi att de kommuner som hörsammat regeringen vädjan att ställa upp för den flyktingpolitik som förts med att ta emot flyktingar utan den minsta konsekvensbeskrivning och analys vad det leder till i framtiden.  Här beskriver t.ex vårt eget kommunalråd Michael Karlsson (s) som något positivt att vi äntligen fått kommunen att växa och med de ökade statsbidrag ser det som något positivt för kommunens framtid.

Det är väl bara att konstatera att våra politiker totalt är helt isolerade från den verklighet Åmåls kommun befinner sig i, där ekonomin  på sikt kommer att försämras, på bostadsmarknaden och framförallt med  en arbetsmarknad som inte står i relation till den pågående inflyttningen av nyinkomna invandrare.

Vi har en lång bostadskö som innefattar både de som vill byta bostad, de som vill komma in på bostadsmarknaden och de som vill flytta från ett villaboende till en lägenhet. Vi har många invandrare utifrån som vill flytta närmare sina anhöriga,  och vi har ungdomar som söker sin första boende.

Men vad har vi att erbjuda ? En nyproduktion med den arbetsmarknad som Åmål har att erbjuda där smålägenheter betingar långt över 10 000 kr i månaden i en nyproducerat hyresrätt är varken lösningen för arbetslösa ungdomar eller invandrare som har svårt att försörja sig utan socialbidrag.  Vi har sett till att vi nu sjösatt den bostadspolitik som har saknas säger Michael Karlsson (s). Men hur man skall införliva en bostadspolitik där medborgarna saknar tillgång till ett arbete att gå till och därmed saknar de ekonomiska resurser som fodras att betala hyran med i de nyproducerade lägenheterna. Den väsentliga biten av problemet verkar Michael helt förbisett i sin analys om framtiden.

Vi ser att nu får föräldrar med  sina skolbarn finna sig i att nu gäller integration till varje pris på bekostnad av att man tvingas ryckas upp ut den skolmiljö de är vana i. Där skall man nu integrationens namn förflyttas till andra miljöer med en större blandning av svenskar och invandrarbarn. Hur det påverkar skolarbetet och resultatet i slutändan för de skolelever som tvingas byta miljö det har man som vanligt ingen aning om när man tar sina politiska beslut. 

Så att en del av Åmåls föräldrar opponerar sig för att integrationen är viktigare än att stå upp för deras barns möjligheter till en bra skolgång kanske ändå inte är så förvånande och frågan är väl om det inte kommer att sätta sina politiska spår vid nästa kommunalval. ANNONS
ANNONS
Av tommy norum - 21 januari 2016 12:42


Vi får väl se om inte till slut de borgliga väljarna säger i från och tvingar partierna på den sidan att börja ett samarbete med Sverigedemokraterna om de i fortsättningen vill ha något att säga till om i vilken rikning man vill styra politiken i fortsättningen. Hittills så har ju deras hållning inneburit att de håller på att försvinna och där medborgarna klart deklarerat i opinionsundersökningar vilken väg man föredrar. Nog bara en tidfråga att de borgliga partierna när trycket från gräsrötterna både i opinionsundersökningar och på politikermöten blir mer och mer högljudda för en ändring i deras förhållande till Sverigedemokraterna. Men om man fortsätter att nosa på 4% spärren för länge i mätningarna så kommer väl överlevnaden till slut sätta sina spår i en förändring.  

tn


 Yougov: MP får lägsta stödet någonsin – SD fortsatt största parti

Miljöpartiet har sjunkit till 4,2 procent – en bottennotering i Yougovs opinionsundersökningar. Samtidigt får Sverigedemokraterna sin högsta notering hittills – 28,8 procent.


Om mätningen

Undersökningen är genomförd av företaget Yougov under perioden 15‐18 januari 2016. Sammanlagt har 1 522 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor på 18 år och uppåt.

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter). Alla förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen, det vill säga inga signifikanta skillnader i resultatet. 


http://www.metro.se/nyheter/yougov-mp-far-lagsta-stodet-nagonsin-sd-fortsatt-storsta-parti/EVHpat!tziHetGvKLhiM/

Av tommy norum - 21 januari 2016 07:00


 

    

Sjökapten Carl Johan Carlsson på Stationsgatan i Säffle beställde år 1901 ett foto av Ludvig Åberg  där fartyget Karin han själv med familj och anställda arrangerades i ekor i Byälven . I bakgrunden skymtar Krokstads herrgård.


 


 
   

Av tommy norum - 21 januari 2016 07:00


Håller Socialdemokraternas och fackföreningens pampvälde på att krakelara nu när man blivit avslöjade med byxorna nere hur man totalt lurat skjortan av medlemmarna och skott sig själva med medlemmarnas fackavgifter.    


Här har vi bilden av en fackföreningspamp som levt gått på medlemmarnas fackavgifter. En bild som den nu avgående Kommunalordföranden Annelie Nordström stort sett erkände är sann men lovade bot och bättring och ändrade rutiner för att få tillbaka medlemmarnas förtroende. Då gäller det att skynda på för om medlemstappet fortsätter som de senaste dagarna så finns snart inget kommunalarbetareförbund. Själv meddelande hon på presskonferensen att hon avgår men tänker dock sitta kvar till kongressen i maj i år. Frågan är bara om medlemmarna kommer att acceptera det.


 

Man pratar om mutor när det gäller vår utrikesminister Margot Wallströms bostadsaffärer. Men men det är väl en droppe i haven när ser hur s-politiker och facket snyltar på medlemmarnas fackföreningsavgifter för att driva Socialdemokratisk valpropaganda. Med mygel och bakom en falsk demokratifasad så beslutar man över medlemmarnas huvud i vilken riktning politiken skall föras. Att Socialdemokraterna inte har majoritet av LO kollektivets medlemmar det struntar man blankt i . Och för att behålla den Socialdemokratiska makten i förbunden så tillåter man inga andra medlemmar än med socialdemokratisk partibok i fickan att delta i fackarbetena. Vi får väl se hur länge den ordningen får fortgå där man sätter hela demokratin ur spel med hemmagjorda skräddarsydda argument för stoppa andra partier att ta makten från Socialdemokraterna. Nog finns det likheter med det forna sovjetsamhället som tog till liknande metoder för att säkra makten. Vi får väl se hur länge det tar innan LO pamparna likt Kommunal får krypa till korset och erkänna att man nog inte tog det där med demokrati och medlemsinflytande riktigt på allvar.
   

Och hur var det med mutororna ? Nu vet du Stefan säger LO basen Karl-Petter Thorwaldsson, nu har vi bidragit till din valkampanj med medlemmarnas fackavgifter så nu får du se till att vi får vår del av kakan, och det där med att de som inte röstar på socialdemokraterna är med och bidrar det kan du ta lätt på. Du skulle bara veta vad medlemmarna är lättlurade och naiva. De är så jävla dumma i huvudet så de förstår inte hur vi använder deras fackavgifter. Vi får hålla en lite lägre profil nu när kommunal granskas av media. Men sen fortsätter vi som vanligt. Så valpengarna levereras i vanlig ordning. Hur många miljoner sa du att ni behöver? 

 

 


70 miljoner i LO-stöd till S vid förra valet.

LO har de senaste fem åren gett över 70 miljoner kronor i stöd till Socialdemokratiska partiet.  

 

 

Av tommy norum - 20 januari 2016 07:00 

Skall Svenska folket bli tvingade att låsa in kvinnorna i hemmet för att skydda dem från att bli antastade ute i samhället. Den pågående flyktingmottagningen av ensamkommande ungdomar håller på att utvecklas till en krutdurk i samhället som ingen verkar ta på allvar. När gängbildning konfronterar samhället med sexuella handlingar runt om i Sverige, där man inte ens räds uppträdande i våra offentliga miljöer när man i grupp attackerar kvinnorna i tex våra badhus på våra bibliotek i kollektivtrafiken  där man blir tvingade att anställa ordningsvakter för att skydda våra kvinnor från grupper av invandrare som tar för sig.

Men i stället för att portförbjuda och polisanmäla så börjar man anpassa och skilja på män och kvinnor i offentliga miljöer. Bara att konstatera att den okontrollerade invandringen har lett till att vi håller sparka tillbaka oss 100 år i tiden där männen som kommer från kulturer med en abnorm kvinnosyn tvingar samhället till ordningar som skall skydda våra kvinnor.

Nästa steg är väl att vi får skilja ut skolmiljön där rena pojk och flickskolor kommer att bli verkligen för att kvinnorna skall slippa bli antastade av dessa barn som många gånger troligtvis är vuxna och som sätter sina spår i det manliga uppträdandet. Vi får väl tacka dessa ivrare för den okontrollerade invandringen vad man ställt till med och som fortfarande vidhåller att inbjudan till alla världens flyktingar  gäller. .

Vi håller på att skapa ett mångkulturellt samhälle som kommer bli en härdsmälta av olika religiösa, kulturella, politiska värderingar som i förlängningen visar det sig tvingar medborgarna i landet att anpassa sig  till våra gästers kulturella vanor i stället för tvärt om.

Att sedan våra journalister där väl expressens Malin Siwe i sin ledare slår alla rekord genom att jämföra tvångsäktenskap med 13 åriga barn med samboförhållande som många unga i tidig ålder inleder med sin partner under frivilliga förhållanden i Sverige. Kan man i Nederländerna så kan man här låta asylsökande som i sitt hemland anses gifta bo tillsammans under samboförhållande är Expressens tydliga budskap i sin ledarspalt.

Bara att konstatera att t den Svenska livskulturen där moraliska ställningstagande som har sitt ursprung ur en kultur som växt fram där man i snart 100 år kämpat för att komma från kvinnoförtrycket från männen och där vi numera är världsledande i jämställhet. Men där vi  fortfarande har en bit kvar för att uppnå det till 100 %. . Men på ledarsidan i Expressen så är invandrarnas seder och bruk som man har med sig från sina hemländer det som skall gälla. Om det sedan betyder att vi tar några steg bakåt i vår strävan att skapa ett jämställt samhälle eller att det krockar med Svensk lagstiftning det verkar inte bekymrar Expressen. 


 

 tn        


Bara att konstatera att strutspolitiken fortsätter när våra politiker vägrar ta åt sig den verklighet de skapat med sin ohållbara invandrarpolitik. Fast svenska folket mer och mer förstått det ohållbara i situationen så står våra politiker fortfarande handlingsförlamade inför situationen.  


Abnorma antalet unga män kommer att bli ett  problem för Sverige i framtiden.

 

 

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar, skriver professor Valerie M Hudson.
 

Ensamkommande barn och ungdomar har haft särskilt stora incitament att komma till Sverige på grund av goda villkor och avsaknad av medicinsk åldersbestämning (som regeringen nu vill införa), något som kraftigt ökat antalet asylsökande i den här gruppen. Bland ensamkommande under 2015 var könsfördelningen 11 pojkar per flicka. I genomsnitt anlände 90 ensamkommande pojkar varje dag under 2015, jämfört med åtta flickor. Frågan kvarstår därför; är den abnorma dominansen av unga män ett problem för Sverige? Jag vill påstå att den är det, av flera skäl.

Det första skälet är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor

Marginaliserade grupper av män

Dessutom tenderar dessa marginaliserade män utan partner att samlas i grupper eller gäng. Forskningen visar att sådana grupper av män är benägna att ta avsevärt större risker och uppträda utanför de sociala ramarna än vad de skulle gjort var och en för sig. Kriminella gäng är en naturlig följd, och Göteborg är inte obekant med konsekvenserna av dessa gängbildningar. Brottsförebyggande rådet slog i en rapport  fast att sannolikheten för att begå brott som våldtäkt eller försök till våldtäkt var fem gånger högre hos utrikes födda. Och med det mycket stora antalet ensamkommande ungdommar  – som är, eller kanske inte är, minderåriga – och som under nuvarande omständigheter har rätt till skolgång, så kan detta också bli ett problem för flickor i skolan.

 

Här kan ni läsa hela inlägget av Valerie M Hudson

professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA

 

 


http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2961141-abnorma-antalet-unga-man-ett-problem-for-sverige

 
 
 
 
 
 
 
Av tommy norum - 19 januari 2016 16:34

 

 

 

 

Expressen försöker nu med alla medel lägga ut moteld för att inte Sverigedemokraterna skall komma i god dager med det som händer inom kommunal och det Socialdemokratiska partiet där de i åratal myglat till sig bostäder i Stockholm. 

 

Nu drar man fram järnrörsepisoden och uttalanden som SD politiker sagt i stridens hetta. Nyheter som är flera år vid det här laget och som SD väljarna i stort inte längre bryr sig om vilket retar media till den grad att man fortsätter på samma linje med samma material som hände för flera år sedan men som hittills slutat i med att SD växer så det knakar till vänsterpressens stora förtvivlan.

 

Har man inte SD:s invandrarpolitiken längre att ha åsikter om när  nu regeringen tagit över den. Då har man slagit undan benen för den agresiva åsiktsförmedling som media bjöd på innan. Där fick man helt plötsligt anta en mildare ton i raporteringen än den flyktingfientliga , rasistiska och människor lika värde som man hittade på för att svärta ner SD helt plötsligt visade sig  inte var gångbar längre i rapporteringen.

 

När nu det vapnet har vridits ur händerna på mediafolket där det som var främlingsfientligt förut helt plötsligt blivit en acceptabel flyktingpolitik som nu över 80% av riksdagen står bakom. Inte lätt att vara media guru under sådana omständigheter när man helt plötsligt står utan argument mot Sverigedemokraternas  flyktingpolitiken.

 


När nu både socialdemokratiska kommunalpampar, ministrar, och LO pampar försett sig med hyreskontrakt i innerstaden, när Socialdemokrater blir avslöjade att ljuga om det sedan är en pamp eller minister som ljuger vet vi inte men bägge har sina rötter i Socialdemokratin kan vi konstatera.

 


Till och med Stefan Löfven under sin tid som metallordförande fick  tillgång till en lägenhet i innerstan som ägdes av fackföreningsmedlemmarna. Helt plötsligt så har materialet för att svärta ner SD minskat till ett minimum när nu allmänheten fått bekräftat att det SD varnat för håller på att hända med Sverige .

 

Men att klaga på SD som tycks sakna moraliskt kompass, inte bara på synen på alla människors lika värde utan också synen på lagar och regler skriver ledarn i Expressen. Det är oroväckande att så många rycker på axlarna åt det.

 

Men vem skall ställa upp när medborgarna påpekar orättvisorna i samhället där invandrapensionärer får högre pension än våra egna, fri tandvård och lägenhet när bostadslösa invandrare får lägenheter betalda av samhället men där flera 1000 svenska bostadslösa lämnas utanför skyddsnätet, där man trots stora protester totalt ignorerade de farhågor som medborgarna med en klarare syn förstod höll på att hända med den okontrollerade invandringen för med sig. Bostadsbrist, lärarbrist mer kriminalitet, segregation, arbetsbrist, oförmågan att integrera de nyanlända osv. Vi som påpekade detta vi blev i media kallade rasister, främlingsfientliga både av etablerade politiker och media. Så frågan som ledaren i Expressen ställer varför så många tar till sig Sverigedemokraternas politik.

 


De var väl de enda som lyssnade och stod för den politik som så många saknade och då är järnrör och rasistiska uttalande en bagatell i sammanhanget. 

 

   tn

  


Farligt att vänja sig vid SD-skandalerna skriver 

Expressen i sin ledare.

 
Jimmie Åkesson var av allt att döma delaktig i arbetet med att ta fram ett avtal till Erik Almqvist. Men det rubbar inte hans ställning. Foto: Suvad Mrkonjic
Jimmie Åkesson var av allt att döma delaktig i arbetet med att ta fram ett avtal till Erik Almqvist. Men det rubbar inte hans ställning. Foto: SUVAD MRKONJIC

Farligt att vänja sig vid SD-skandalerna


Det är oroande att så många rycker på axlarna åt Sverigedemokraternas skandaler.

Fylldes Jimmie Åkesson med moralisk indignation och vrede när han fick se den där mobilfilmen som visade hur ett gäng SD-koryféer levde rövare på Kungsgatan i Stockholm? Blev SD-toppen upprörd över att riksdagsledamoten Erik Almqvist bland annat kallade komikern Soran Ismail för "babbe" och sa "Skit i den här lilla horan" om en ung kvinna?

Den som tvivlat på partiets äkta avståndstagande har nu anledning att omsätta sina tvivel i visshet.

Erik Almqvist fick som bekant lämna alla sina uppdrag i partiet efter Expressens avslöjande, och lämnade så småningom riksdagen. Men de åtgärderna tycks enbart ha vidtagits för att SD-ledningen därtill var nödd och tvungen. Man jobbade ju på sin rumsrenhet.

I ett mejl från november 2012, som Expressen kunde publicera i söndagens tidning, skriver Martin Kinnunen, då pressansvarig inom SD, till partiledaren Jimmie Åkesson: "Vi har använt oss av Erik och kritiserat honom stenhårt med värderingsargument för att försöka rädda Kent (Ekeroth)".

Kinnunen konstaterar att det tyvärr inte kommer att gå att "rädda kvar bägge i riksdagen". Almqvist måste offras. Men "en lösning som belönar honom för den lojalitet som det visar på att lämna mandatet, om han nu gör det, måste fram fort."

Snarare än en huligan, tycks Erik Almqvist alltså ha betraktats som en lojal partikamrat vilken nobelt utstod spott och spe för att rädda kvar den populäre Kent Ekeroth. Och partiet valde att belöna honom genom att börja anlita honom som "konsult". I själva verket var det ett skenavtal.

Kinnunen skriver så själv i ett mejl: "Det är ett skenavtal vi vill ha".

Hela historien - fram till åtalet mot Kinnunen för grovt skattebrott och bokföringsbrott  visar på ett parti där rötan går ända in till benet. Men de flesta tycks numera ha trubbats av vad gäller SD-skandaler.


Jimmie Åkesson och de andra SD-höjdarna bryter gärna ut i klagosånger över att de inte behandlas som andra partier. Och så är det ju. Men de behandlas inte i alla avseenden hårdare än andra partier. Ponera att Jonas Sjöstedt hade avslöjats med att försöka köpa ut en rasistisk partitopp som vevat med järnrör - en partitopp som fortfarande var populär inom partiet.

Avgångskraven på Sjöstedt hade aldrig tagit slut. Men Jimmie Åkesson sitter kvar i lugn och ro. 

Det är lätt att vänja sig vid det förvridna lilla universum som SD utgör. Men det handlar om ett riksdagsparti som stöds av nästan en femtedel av väljarkåren. I vissa mätningar har det varit Sveriges största parti. Och historien om Erik Almqvists exit avslöjar ett parti som tycks sakna moralisk kompass. Inte bara vad gäller synen på alla människors lika värde utan också i synen på lagar och regler.

Det är oroväckande att så många rycker på axlarna åt det.

 

 

http://www.expressen.se/ledare/farligt-att-vanja-sig-vid-sd-skandalerna/

Av tommy norum - 19 januari 2016 07:00
   Kan vi i fortsättningen lita på att våra polismyndigheter med rikspolischefen Dan Tore Eliasson i spetsen inte har en politisk agenda inför sin uppgift, när det visat sig att man mörkar sakförhållanden för att inte spä på motståndet mot den rådande invandrarpolitiken.  
Var tog det öppna samhället vägen det som vi har varit så stolta över och som uppfattas så unikt där myndigheter och politiker för en öppen dialog med medborgarna med utgångspunkt från händelse förloppet ? Det har nu visat sig att polismyndigheten mörkat brottshändelser som har en direkt sammankoppling med invandrare. Om polismyndigheten tror att man gör samhället en tjänst i sitt beteende genom att mörka verkligheten i tron att det skulle i förlängningen var något bra, då bedrar man sig verkligen. Det skapar bara ett myndighetsförakt som bottnar i att man mörkar för att inte driva opinionen mot en viss icke önskvärd riktning i politiken. Det kan knappast anses vara en myndighetsuppgift  

Ett konstigt sätt att se på demokrati och sin myndighetsutövning när man inte låter medborgarna ta ställning utifrån en verklighet. Vems ärenden går polisen egentligen i sin myndighetsutövning ? Är det krafter som är emot invandringen i den omfattning som varit som man försöker neutralisera för att deras farhågor hur samhället kommer att utvecklas i en negativ riktning när det gäller brottslighet får vatten på sin kvarn - vad var det vi sa.

Här kan vi alltså konstatera att polisen som skall vara en neutral myndighet tar ställning och i sitt förhållningssätt genom att försöker styra medborgarna mot en viss riktning i sin politiska uppfattning när det gäller invandrarpolitiken. Tydligt är att medborgarna får tänka om i sin värdering och ifrågasätta om  man kan lita på polismyndigheten när de nu gång på gång blir avslöjade med byxorna nere genom att försöka manipulera verkligheten i sina polisrapporter för förhindra krafter som ser invandringen som ett hot mot det svenska samhället.

Räcker det inte med att media, politiker, på alla sätt och med alla medel försöker hålla politiska partier borta från det politiska arbetet när man har en annan uppfattning i invandrarfrågan, skall också våra polismyndigheter ställa in sig i den skaran.

Det liknar ju det forna Öststadsmentaliteten under sovjettiden där alla till buds stående medel blev tillåtna bara det gynnade den politiska elitens uppfattning vad som var bäst för landet.. Här pratas det om en resursomfördelning inom polisen för att kunna ställa upp på alla brottslarm som har anknytning till personer med invandrarbakgrund ställer till med.

Också nyheter som har väldigt svårt att komma ut i media för det gynnar inte saken, och framförallt så gynnar det Sverigedemokraterna.       

 tn


 Brott som berör flyktingar hemligstämplas

Värmland

Fler brott har skett i Sverige i kölvattnet av flyktingströmmarna förra året. Men hur många brott som berör flyktingar har polismyndigheten hemligstämplat.


– Det sker fler brott, det är nya brott och nya förövare. Det är helt enkelt många fler människor, säger Thomas Wallberg, kommenderingschef för Alma, som den särskilda händelsen kallas inom polisen.

Men hur många som sker är hemligt. I december begärde VF att få ta del av alla så kallade händelserapporter för de speciella brottskoder eller relationskoder som de kallas inom polisen, rörande brott som sker på länets flyktingboenden samt de fall där boendena utsätts för brott. Men, det går inte att ta del av dessa händelser eller ens få reda på hur många de är. Det är hemligstämplat av Polismyndigheten. Juristerna hänvisar till att händelserapporterna tillhör den särskilda händelse, kallad Alma, som startade i höstas och som handlar om flyktingsituationen i landet.

• Varför får inte allmänheten ta del av vad som har hänt på boendena?

– Jag kan svara på frågor om Alma som jag arbetar med. Hur beslutet ser ut och är fattat är inte min sak, säger Thomas Wallberg.

– Däremot kan jag säga att så fort denna särskilda händelse är avslutad, vilket den sannolikt kommer att göra innan februari är slut, kommer vi allra troligast att bli betydligt öppnare om det.


http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Januari 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se