Alla inlägg under april 2016

Av tommy norum - 20 april 2016 07:00 

Ylva Johansson åker runt lovar fullt men håller tunt. Hon bluffar om de nyanländas utbildningsnivå där hon försöker ge bilden av många av de är högutbildade och har lätt att komma in på arbetsmarknad . Försöker hon lura sig själv för att få självförtroende i sitt arbete att få in de nyanlända på arbetsmarknaden eller ?

 

Hur skall man kunna få förtroende för våra politiker när de medvetet bluffar med informationen till medborgarna för att få förståelse för det pågående arbetsmarknadsförsöket att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. Den senaste SCB mätningen 2013  enligt definitionen tre års eftergymnasial utbildning blev resultatet att bland vuxna Syrier var 12% högutbildade, Afghanistan er 14 %, Somalier 5 %. Siffror som Regeringen inte vill använda utan tar då heller Arbetsförmedlingens med egna mått mäter utbildningsnivån där tex koranskolan eller eftergymnasiala yrkesutbildningar kommer in under definitionen högutbildade där då Syriers andel högutbildade hamnar på 40 % i stället för 12 % enligt SCB och övriga Europas definition på högutbildad.

 

Om inte så kanske sysselsättningsgraden enligt SCB som säger att efter 8 år i Sverige så har bara 25 % ett så kallat helårsarbete att gå till jämfört med 69 %  av den totala delen av folket att Ylvas tes om den höga utbildningen inte stämmer. Så frågan blir väl till Regeringen varför de som man definierar som högutbildade har haft så svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är nog så att Regeringen och också Alliansens företrädare som vid alla tillfällen försöker fokusera sig på Sveriges behov av högutbildade som tandläkare, läkare mm men glömmer vad skall vi göra med de andra 80- 90 % som inte har en högre utbildning att falla tillbaka på.

 

Hittills har man misslyckats fast vi har haft en  invandring de senaste 10 åren där nära en halv miljon har fått uppehållstillstånd men där man efter 8 år i Sverige inte lyckats med sin politik fått mer än 25% att gå till ett heltidsarbete. Skrämmande siffror som våra politiker med hjälp av media på alla sätt försöker dölja för medborgarna och då har den senaste årets nyanlända inte med i den statistiken. Men det är väl så att man på alla sätt försöker dölja vad som kommer efter den naiva invandringspolitiken partierna ställt sig bakom. Nu kommer efterdyningarna av den politiken som man på alla sätt nu försöker dölja genom att ge ett sken av att man har läget under kontroll.

 

Bara se på de senaste 10 årens  invandring och ta del av SCB:s analys där efter 8 år bara 25% har ett heltidsarbete att gå till eller att man efter 40 år i Sverige så har bara 50% av de lågutbildade ett arbete att gå till. En utveckling som inga av våra etablerade partierna vill ta ansvar för utan låtsas som det regnar när frågan kommer på tal. 

 

10 års invandring = 10 års misslyckad jobbpolitik, 10 års misslyckad integrationspolitik, 10 års utanförskap, 10 års ökad kriminalitet, 10 års misslyckad bostadspolitik, 10 års misslyckad skolpolitik kanske inte så konstigt att det finns medborgare som har fått nog av 10 års misslyckande och vill ha en förändring.    

     

2004: 28000
2005: 52000
2006: 47000
2007: 44000
2008: 49000
2010: 42000
2011: 45000
2012: 58000
2013: 69000
2014: 78000

Antal asylsökande år 2015 var ovanligt stor med 163000, men det är en gradskilland. Mellan 2000-2013 hade Sverige 414000 asylsökande. Att debatten intensifierats innebär knappast att storskalig asylinvandring började nyligen.2004: 28000

ANNONS
Av tommy norum - 19 april 2016 07:00


   
 
Man kan undra om det inte är så här många av våra pensionärer uppfattar sin situation i Sverige nu för tiden. Nu får vi pensionärerna ta oss samman och ställa politikerna mot väggen och visa att man inte accepterar när de går ut med löften före valen men sedan inte håller det man lovade. Beskedet om skattesänkning för alla som har en inkomst under 20000 blev en besvikelse för närmare 200 000 pensionärer där det till och med blev en skattehöjning för en del.

 

Pensionärerna finner sig inte längre att bli behandlad så styvmoderligt som när man går ut och lockar röster med reformer som man sedan inte står för när man kommer till makten. Nu räcker det, nu får vi pensionärer granska vad som gjorts den nuvarande mandatperioden och rösta därefter. Nu får man sluta att lita på fagra löften före valen för det har ju visat sig vara rena bluffen för många pensionärer när man tar del av vilken summa som till slut hamnade på pensionsutbetalnings kontot.

 


Staten höjer taket för maxtaxan i äldreomsorgen och där kommunerna får valfriheten att följa med kommer också bli något vi pensionärer kommer att ta ställning till. Där får man nu en klar bild hur våra kommunpolitiker tänker prioritera var våra skatter till slut hamnar.  Blir det pensionärerna som får betala högre taxa för att skatterna till slut skall hamna utanför kärnområdena skola vård och omsorg i våra kommuner då finns det nog anledning för pensionärerna att reagera på valdagen..

 


Nu gäller i först hand att skatteuttaget skall var solidariskt där alla betalar skatt efter en skattetabell lika för löntagare och pensionärer. Varför skall Pensionärerna i högre grad stå för de sociala välfärden genom ett skattesystem som i sin utformning är både orättvis och osolidariskt. Det finns många områden där kommunpolitiker lovar runt men håller tunt där väl IVO boendet är ett exempel där man låter bli ta sitt ansvar när man inte lyckas att få fram ett boende efter 3 månader. Så ni som bor i kommuner där politikerna lägger ner massor av skattepengar på kultur och fritid på bekostnad av att man snålar och inte ens i många fall följer lagstiftningen på områdena i omsorgssektorn där skall man protestera inte bara på valdagen genom att rösta bort de som inte förstått det kommunala uppdraget fullt ut utan också göra politikerna medvetna om vad de håller på med mellan valen. 

 

Många ledande politiker i kommun och riksdag borde vara nervösa nu när pensionärerna till slut har vaknat upp och förstår makten i våra  25 % av rösterna kan innebära för politiskt inflytande  i framtiden. Sedan får man hoppas att våra stora pensionärsorganisationer gör gemensam sak av sina berättigade krav till politikerna och inte låser in sig i politiska ställningstagande där man låter den politiska ideologin gå före kraven från den grupp man är vald att representera , nämligen pensionärerna, då kommer vi bli en maktfaktor som blir svårt att ignorera i framtiden. . 

 

tn

     

ANNONS
Av tommy norum - 18 april 2016 22:57


 


Publicerad 18 april 2016 kl 15.17
Av Mattias Albinsson ✉
Politik. Miljöpartiet rasar i den senaste opinionsmätningen från Nyheter Idag/Sentio och närmar sig nu riksdagens fyraprocentsspärr.Vinnare
Socialdemokraterna 24,1 (+2,0)   
Liberalerna 6,0 (+1,8)
Vänsterpartiet 8,1 (+1,1)
Piratpartiet 1,6 (+0,6)
Centerpartiet 5,6 (+0,3)

Förlorare
Sverigedemokraterna 22,3 (-1,7)
Moderaterna 21,1 (-1,6)
Miljöpartiet 4,6 (-1,5)
Feministiskt initiativ 2,6 (-0,6)
Kristdemokraterna 3,0 (-0,3)


SD får i den senaste mätningen se sig slagna av Socialdemokraterna då allt färre väljare tycks övertygade om partiets mer vänsterliberala framtoning. I förra mätningen sågs även hur Moderaterna knappade in på SD efter Anna Kinberg Batras högersväng i invandringsfrågan.

Sverigedemokraterna hade sitt största stöd i september förra året då partiet fick 26,5 procent i en mätning från Nyheter Idag/Sentio samt 27,3 procent i en annan mätning från Yougov som utfördes på uppdrag av Metro.

Nyheter Idag/Sentios opinionsmätning genomförs med hjälp av en webbpanel, 1.030 personer deltog i senaste mätningen varav 797 uppgav partipreferens.

Av tommy norum - 18 april 2016 07:00
SvD KULTUR BERGLINS SÖNDAG

       

Av tommy norum - 17 april 2016 13:38  
Tino Sanandaji är mannen som retar gallfebern på tidningsdrakarna när han avslöjar gång på gång hur de mörkar och vinklar nyheterna till läsarna. Demokratin skulle må mycket bättre om det funnits mer personer av den kalibern i Sverige..
”Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet” är en synnerligen intressant rapport av Pensionsmyndigheten. Invandring har tre effekter:

* Ökade inbetalningar

* Ökad kostnad för garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

* Den sista effekten är krånglig. Utöver vad man själv betalar in baseras pensionen även på ekonomins utveckling. Pensioner blir mindre generösa ju sämre landets inkomstutveckling är. Invandrare är ofta i låglöneyrken eller deltidsarbetande och har låga inkomster. Invandring drar därför ned de snittinkomster som pensionssystemet är baserad på, vilket leder till minskad pension för alla. Därmed stärker invandrare pensionssystemets finansiering, inte genom att betala in mer, utan genom att dra ned snittinkomster så att pensioner minskar! Staten får en besparing på bekostnad av pensionärerna och därmed starkare finanser

Kalkylen är för hundra tusen flyktingar, justerad för inflation. Under 2017-2100 beräknas total avgiftsökning till ca 120 miljarder kr. Statens utbetalningar för grundskyddet ökar med nästan 400 miljarder kr. Pensionssystemets minskade pensionsutbetalningar beräknas till nästan 320 miljarder kr.

Pensionen minskar i snitt med motsvarande 130 kronor i månaden. Detta är en överföring från pensionärer till staten och vare sig en samhällsekonomisk vinst eller förlust. Totalt ökar invandring bördan på pensionssystemet med ca 280 miljarder kr, 400 miljarder i extra kostnader minus 120 miljarder i intäkter.

Rapporten bekräftar Jan Ekberg kalkyl att invandring inte stärker pensionsfinansiering. Rapporten är inte speciellt svårt att förklara, men media har krånglat till det för att dölja att ytterligare en studie visar minus.Av tommy norum - 17 april 2016 11:56
SvD/Sifo: SD har slutat skicka väljare till M och S

 


PeriodRegeringenOppositionenÖvrigaAlliansen
(M, L, KD, C)
Rödgröna
(S, MP, V)
Blockskillnad
(procentenheter)
Källa
SMPVMLKDCSDFIAndra
            
April 201625,5 %5,3 %7,7 %28,0 %5,3 %3,5 %6,3 %15,5 %2,2 %0,8 %43,1 %38,5 %4,6[2]
Mars 201626,3 %5,7 %7,2 %24,5 %6,4 %3,1 %6,0 %17,7 %2,0 %1,1 %39,9 %39,2 %0

Den partipolitiska opinionen har tagit en "flyktingpaus", för att låna ett ord från Moderaterna. Det har uppstått ett "andrum" skulle Socialdemokraterna kanske säga. Opinionen rör sig inte alls sedan förra månadens mätning.

Det är egentligen inga goda nyheter för de två största partierna, eftersom det betyder att vårens återströmning av väljare från Sverigedemokraterna – i alla fall tillfälligt – har stannat av.

I decembermätningen fick SD sitt högsta resultat i Sifo någonsin, med ett stöd på 19 procent. Moderaterna stöddes då av 22,1 procent av väljarna, medan Socialdemokraterna slog i botten med 23,2 procent månaden efter.

Men under våren, efter åtstramningarna, har väljarströmmarna vänt. Moderaterna är enligt Sifos siffror det parti som sedan december har tagit flest väljare från Sverigedemokraterna, men även till Socialdemokraterna har många sympatisörer återvänt.

I SvD/Sifos nya väljarbarometer stannar nu stödet för SD på 15,7 procent, vilket är lägre än månaden före, men det är en tillbakagång som inte är statistiskt säker. Det är däremot nedgången med 3,3 procentenheter sedan december.

 
Av tommy norum - 17 april 2016 10:42


Snart blir det lätt som en plätt att köpa ett permanent uppehållstillstånd i Sverige svart. Det är chockerande att S-MP-regeringen och alliansen låter detta ske.


ANNA DAHLBERG

I Sverige ska det löna sig att fuska

 

Hur tänkte Stefan Löfven? Hur tänkte alliansen? Ingen kommer att ta miste på den svenska signalpolitiken: Här premieras fusk medan ärlighet straffar sig, skriver Anna Dahlberg i Expressens ledarsida.


 Redan efter ett år kommer flertalet nyanlända att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent och få möjlighet att återförenas med familjen. Allt som krävs är en (sken)anställning. Den svarta marknaden lär komma att blomstra, med regeringens och alliansens goda minne.

I framtiden är det inte längre skyddsskälen som är avgörande för om någon ska beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Nyckeln till att få stanna i Sverige för gott är i stället att kunna visa upp ett anställningskontrakt och en lönespecifikation.   Hur kommer det då att gå till i praktiken? Ett möjligt upplägg skulle kunna se ut så här: Du uppsöker en restaurangägare och erbjuder dig att jobba gratis samtidigt som du betalar in 100 000 kronor på dennes bankkonto. För dessa pengar tillsvidareanställs du sedan under några månader tills ditt permanenta uppehållstillstånd är ordnat. Dagen efter avskedas du.lagtexten finns nämligen inga som helst krav på att anställningen ska ha varat en viss tid eller fortsätta efter put-beslutet. Några möjligheter att återkalla beslutet finns inte.

Det lär för övrigt inte bara vara egenintresset som vägleder arbetsgivare. Släktingar och landsmän kommer rimligen att hjälpa varandra i möjligaste mån. Även ideella krafter torde engagera sig i stor skala. "Anställ en flykting ett tag och hjälp hen att få permanent uppehållstillstånd och ta hit sin familj!"


.Men på Arbetsförmedlingen är man även orolig för andra effekter. Risken för våld och hot på kontoren är överhängande när människors hela framtid hänger på att få ett jobb. Andra former av påtryckningar kan också bli vanligare.


Allt detta går alltså S-MP-regeringen in i med öppna ögon - ivrigt påhejad av alliansen.

 

Hur tänkte Stefan Löfven? Hur tänkte alliansen? Ingen kommer att ta miste på den svenska signalpolitiken: Här premieras fusk medan ärlighet straffar sig.


 http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/i-sverige-ska-det-lona-sig-att-fuska/

 

Publicerad 16 apr 2016 kl 20.39

 

Bara att konstatera att den naiva flyktingpolitiken fortgår som om ingenting har hänt. Hur är det ställt med det sunda förnuftet kan man fråga sig bland Alliansens och Regeringspartierna med Vänsterpartiet. Frågan är väl om inte det blir Sverigedemokraterna som i slutändan tar hem sympatierna när väljarna ser resultatet av Alliansen och regeringens flyktingpolitik.  

tn

Av tommy norum - 17 april 2016 07:00


Säffle för över ett hundra år sedan 
                               

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21
22
23 24
25 26 27 28 29 30
<<< April 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se