Alla inlägg under april 2016

Av tommy norum - 26 april 2016 07:00


Jag slutar aldrig att förvånas av hur vårt samhälle har utvecklas under åren. Överförmyndare behöver inte polisanmäla när gode män fifflar. Överförmyndare som misstänker brott anmäler sällan. SKL:s expert på gode män, juristen Eva von Schéele menar att det kan bli för svårt för överförmyndare att hitta personer som vill ställa upp som gode män och förvaltare om de vet att överförmyndaren kan polisanmäla dem om brott misstänks.

Man tar sig för pannan, menar verkligen Eva von Schéele att man skall låta lurendrejeriet fortgå för att det är svårt att hitta personer som vill ställa upp som gode män ? Fritt fram för bedragare är ju signalen som man ger. Detta är Sverige i dag 2016

tn


SVT avslöjar: Kommuner behöver inte polisanmäla brott

Brev från SKL till Sveriges kommuner. Fyra sidor i ett brev.
I ett brev till Sveriges kommuner argumenterar SKL:s jurist Eva von Schéele att det inte ingår i överförmyndares ansvar att polisanmäla.

Överförmyndare behöver inte polisanmäla när gode män fifflar. Det framgår i ett brev från kommunernas egen intresseorganisation, SKL, som SVT Nyheter tagit del av.

Som SVT kunnat avslöja så har hundratals miljoner kronor försvunnit från konton som ska hanteras av gode män. Men även om överförmyndaren misstänker brott är det sällan de polisanmäler.

Internt brev avslöjar

SVT har läst ett internt brev som SKL:s expert på gode män, juristen Eva von Schéele, skickat ut till kommunerna. I brevet argumenterar hon emot de länsstyrelser som kräver att överförmyndaren ska polisanmäla när god man misstänks ha begått brott. Hon skriver att det inte finns något krav i lagen på att de ska polisanmäla.

”Vissa länsstyrelser anser/kräver att överförmyndare ska polisanmäla gode män om det finns misstankar om brott. I Föräldrabalken finns inget stöd för att detta ingår i överförmyndares uppdrag.” skriver hon i brevet.

Kan bli svårare att hitta gode män

Eva von Schéele menar att det kan bli för svårt för överförmyndare att hitta personer som vill ställa upp som gode män och förvaltare om de vet att överförmyndaren kan polisanmäla dem om brott misstänks.

– Vi tycker väl inte att det är överförmyndarens sak att polisanmäla, om det inte är uppenbart att ett brott är begånget, säger hon.

”Upp till varje överförmyndare”

Så om överförmyndaren säger att “vi behöver inte polisanmäla det här, det säger SKL”, och det sedan visar sig att det har begåtts stora brott, tar du inget ansvar för det?

– Det är upp till varje överförmyndare att ta sitt ansvar, säger Eva von Schéele

ANNONS
Av tommy norum - 25 april 2016 07:00


Ytligare ett avslöjande på hur samhället håller på att krackelera. SVT har ju i olika programformer avslöjat hur i stort sett alla myndigheter i Sverige inte har rutiner som garanterar full säkerhet i myndighetsutövningen. Nu har Överförmyndarna och godemännen kommit i fokus där det visar sig är rena cirkusen hur man sköter sina uppdrag.

Och som vanligt så blir det media som avslöjar rena lurendrejeriet i branschen. 


    


SVT kan avslöja att hundratals miljoner kronor som skulle ha redovisats av svenska kommuners överförmyndare är borta. Pengarna tillhör utsatta människor, som skulle ha skyddats av statenSVT avslöjar: Utsatta människors pengar förskingras

 SVT kan avslöja att hundratals miljoner kronor som skulle ha redovisats av svenska kommuners överförmyndare är borta. Pengarna tillhör utsatta människor, som skulle ha skyddats av staten.

Hundratals miljoner kronor, tillhörande samhällets allra mest utsatta, är på vift. Det kan SVT Nyheter avslöja i en ny stor granskning. Det är gode män, förvaltare och förmyndare som inte redovisat var pengarna de fått förtroende att sköta, tagit vägen.

Stora kontouttag utan vare sig kvitton eller verifikationer. Pengaöverföringar direkt till den gode mannens konton. Och ”gåvor” till den gode mannen, som den gode mannen själv beslutat om.

Summor som inte spårats

Det handlar om stora summor som ingen brytt sig om att spåra.

Kommunernas överförmyndare har ansvar för att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sig och inte själva tar de pengar som de anförtrotts.

Miljontals kronor

I en unik granskning har SVT Nyheter gått igenom Länsstyrelsernas samtliga inspektionsrapporter hos kommunernas överförmyndare, 2012-2015.

I länsstyrelsernas slumpmässiga kontroller av över 8.000 akter har SVT Nyheters granskande reportrar hittat över 26 miljoner kronor som inte redovisats. Då har länsstyrelserna bara tagit fram en bråkdel av alla akter, vilket innebär att det handlar om hundratals miljoner kronor som ingen vet var de gått.

Sålde hus till sig själva

Utöver detta beskriver länsstyrelserna ytterligare fall av försvunna pengar, men där summan inte anges. I rapporterna har SVT också hittat ett flertal fastighetsaffärer där vinsten ”försvunnit” eller där den gode mannen sålt huset till sig själv, till underpris.

Det förekommer också testamenten, med den gode mannen som förmånstagare (men släktskap saknas).

Människor som får gode män, förvaltare eller förmyndare behöver hjälp och stöd. Det kan bero på att de är minderåriga, lider av ett mentalt handikapp eller har en annan problematik. Det är människor som samhället behöver hjälpa lite extra. De allra mest utsatta.

Fattiga blir bestulna

Många har redan från början mycket små medel, ändå kan SVT berätta att de blir bestulna på det lilla de har, av den person som är satt att hjälpa dem.

I en intervju förklarar överförmyndaren i Skövde, Jan Wallgren, att kontrollerna inte är särskilt noggranna.

– Vi utgår ju från att vi har med hederliga personer att göra. Överförmyndarens nät är mer grovmaskigt än man tror.not:

Här har vi ytligare ett exempel på hur naiva våra myndigheter och politiker ser på samhället där man helt och fullt litar på att folk är ärliga men som i verkligheten visar sig vara någonting helt annat. 

ANNONS
Av tommy norum - 24 april 2016 11:35

 

Handslaget som bevisar hyckleriet i den svenska invandrarpolitiken.

 

  

 

Hyckleriet fortsätter bland politiker och media. tolerans, människors lika värde, vi skall värna om andra kulturer, men gränsen vid tolerans går tydligen vid ett handslag där får man finna sig i att där är det Svenska sedvänjor som gäller punkt slut. Vi har fått delade tider på badhusen, vi har fått anpassa oss till en ny matkultur i skolorna för att muslimska barn av religiösa inte accepterar en del av matutbudet, skolavslutningarna med religiösa inslag i den svenska kyrkan blev förbjudna med hänsyn till medborgare med andra religiösa bakgrund mm, vi får till och med acceptera månggifte fast det är olagligt i Sverige. Det finns 300 registerade hos skatteverket. Vi har mångt och mycket fått anpassa oss till de nyanlända för att de skall känna sig välkomna.

 

Men när det gäller handslag där går tydligen gränsen vad vi behöver stå ut med enligt våra politiker och media då gäller inte längre toleransen allas lika värde eller respekt till andra kulturer som i alla andra sammanhang verkar vara så viktiga.  Tummade man på de principerna då var man främlingsfientlig, rasist till och med nazist, man respekterar inte allas lika värde osv.  Politiska partiet som propagerade för inskränkningar i flödet av nyinkomna blev hånade som främlingsfientliga tills Regeringen och de andra partierna till slut förstod var vi var på väg. Då blev det som var främlingsfientlig helt plötsligt ordning och reda fast resultatet för flyktingarna blev detsamma.

 

Med andra ord rena rama hyckleriet från media som hängde med på politikernas nya definition på främlingsfientlighet.  Vi har samma sak med handslagen då gäller inte tolerans eller allas lika värde eller ta kulturella hänsyn då blir det plötsligt ett hot mot jämställheten och det anses som så fruktansvärd beteende att man inte längre är välkommen in det svenska samhället om man inte anpassar sig till våra seder och bruk.   Så här blir det tvärt om här gäller inte längre allas lika värde, eller respekten till andra kulturer. Här agerar man plötsligt som främlingsfientlig, tummar på allas lika värde och vägrar att ta hänsyn till kulturella skillnader hur man hälsar.

 

Bara att konstatera att hela flyktingdebatten har varit ett enda hyckleri från politiker och media i vad man säger sig står för och hur man sedan handlar när verkligheten kryper på.      

 

tn

 

Av tommy norum - 24 april 2016 07:00Med uppgörelse med den nya hyresgästen på Seaside i 5 månader i år så betyder det att Socialdemokraterna fortsätter i samma spår som när man ägde Stadshotellet. Miljonstöd under åren med skattepengar för att få hyresgäster till Stadshotellet blev resultatet av den investeringen. Socialdemokraterna tog till slut mod till sig och avyttrade hotellet, en förlustaffär men där skattebetalarna till slut fick stopp på penningflödet för att hålla det kommunala fastigheten med hotellet flytande.

 

Men döm om min förvåning när man går in och sätter sig i samma situation igen. Lär man sig aldrig av sina misstag?   Nog tycker man att kommunals krog satsningar där ombudsmän och ordförande med Socialdemokratiska rötter lät medlemmarna stå för miljon förlusterna via sina fackavgifter satt djupare spår  hur man förvaltar medborgarnas gemensamma tillgångar. Att det inte blev kommunal själva som förstod utan det blev media som avslöjade hur man förvaltade medlemmarnas fackföreningsavgifter det kanske ändå säger en del om den kultur som fanns inom det förbundet.. Socialdemokraterna gör precis samma sak i Åmål där man riskerar skattebetalarnas pengar på projekt som kommer att under tid kosta miljoner. Nu har man lyckas få till ett hyreskontrakt som sträcker sig under 5 månader och som troligtvis inte ens kommer att täcka högst 30 % av totalkostnaden för investeringen och underhåll av byggnaden.


Så köpet av stadshotellet som blev en dålig affär för skattebetalarna upprepar sig. ÅKAB har köpt Seaside  och kommunen via ett hyreskontrakt friköper Åkab för framtida förluster. Skattebetalarna får stå för förlusterna via sina skattsedlar. För en utomstående ganska väl insatt i kommunens affärer under åren så undrar man hur man tänker på stadshuset. En kommunal fastighet med restaurang är väl det minsta kommunen är i behov av att äga. Vi har en ny skola för åtskilliga hundratals miljoner att ta beslut om, vi har en infrastruktur i vårt vägnät som är under all kritik och så varit under många år, vi har en skola som skriker efter resurser, vi har underbemanning i vård och omsorg som har satt stora spår i sjukskrivningstal under flera år. Jag tror nog att våra politiker får börja tänka om och i större grad intressera sig för kärnområdena i fortsättningen. Skola vård och omsorg och vår infrastruktur som varit eftersatt flera år.

 

Politik är frågan om prioriteringar och jag tror nog de flesta i kommunen heller vill satsa skattepengarna på kärnområdena än att subventionera turisterna och åmålsbornas lunchnotor. Det räcker nu, vi har i åratal subventionerat besökare på campingen, där åmålsborna fått via skattsedeln lägga ut för att locka turister, Kommunen försökte driva restaurangen på Örnäs under ett år med katastrofala underskott på en kort tid där skattebetalarna till slut fick stå för notan. Vi har i åratal subventionerat besökare på Högheten där skattebetalarna får stå för en stor del av notan för att det skall gå runt. 

 

Socialdemokaraterna fortsätter den inslagna vägen där man låter skattebetalarna stå för fiolerna i alla omöjliga projekt som man med facit i hand inte gett ett enda spår av positiv utveckling i kommunen. Kanske skulle den politiska ledningen i kommunen skaffa sig andra rådgivare som har mer fokus på kärnområdena i fortsättningen.       

Av tommy norum - 23 april 2016 16:45

 

Åsahus på det vi nu kallar Nordverk 1946 

Av tommy norum - 23 april 2016 07:00


 Charlotte Löwensköld är en roman av Selma Lagerlöf från 1925 delvis inspelad i Åmål 1979.


Film nr 2


  

Av tommy norum - 21 april 2016 17:34
 

Nytt avslöjande av Aftonbladet, klippta utdrag:

”Föreningen Ny Gemenskap tar varje år emot miljontals kronor i bidrag från Stockholms stad för att bland annat hjälpa utsatta EU-migranter. På föreningens dagverksamhet säljs stulna mobiltelefoner öppet – och en av föreningens anställda är själv inblandad i handeln. – Vi känner varandra. Alla här stjäl, säger den anställde när Aftonbladet går in med dold mikrofon”

Ioan Bucur lurades i höstas till Sverige och tvingades under hot att tigga åt en landsman. När tiggandet inte gav tillräckligt med pengar tvingades han i stället att stjäla. Bucur stal eltandborstar, rakblad, sprit, juldekorationer och mobiltelefoner...tiggare som Aftonbladet har varit i kontakt med uppger att handeln med stöldgods pågår öppet och att härbärgets egen personal är inblandad. En del av de stulna varorna säljs vidare direkt i Sverige medan annat skickas till Rumänien, där det finns en blomstrande marknad för stulen hemelektronik. Romeo beger sig till Ny Gemenskaps dagverksamhet utrustad med dold mikrofon.

Nu kretsar samtalen kring kriminalitet. Det handlar om var man kan stjäla mobiltelefoner, Ipads, bärbara datorer, eltandborstar och whiskyflaskor. Och om huruvida det är enkelt att snatta på elkedjan Mediamarkt. – Vem kan ordna kvinnor för prostitution? frågar en man.

En 26-åring berättar om hur han misshandlade en annan rumän för att ta över hans tiggarplats, som han nu har sålt vidare. – När jag slog honom i huvudet..boom..ramlade han ner på marken som död. Sedan slog jag honom igen i ansiktet, fy fan vad jag slog honom. Jag kände att mina Adidasskor klistrades fast i hans ansikte, säger han framför de båda anställda.

...Några timmar senare återkommer Ny Gemenskaps platschef på telefon. Hon säger att den anställde har gett en "annan version" av händelsen och att hon nu "inte är säker" på Aftonbladets uppgifter.
– Vi utreder givetvis detta. Men det är så mycket maffiametoder i den här branschen, olika grupper som strider mot varandra.

Hur menar du då?

– Jag har blivit uppmanad att inte säga för mycket. Jag kan inte den här världen och jag vill inte kunna den"

Det kanske inte låter så trevligt att en kriminell undervärld växer fram. Men tänk på all nytta trafficking och maffiametoder gör för samhället, fattigdomen i Rumänien är tydligen utrotad sen Sverige öppnade för organiserad tiggeri.

 
 
 Av tommy norum - 21 april 2016 07:00 

Stoppa IS-krigare
med Amishfolkets regler och allmän värnplikt.


I storstädernas invandrartäta förortsgetton föds nya IS-sympatisörer i tristessens vardag. Utanförskap och sysslolöshet är en god grogrund för rekrytering av nya IS-krigare. De IS-terrorister som återvänder till Sverige blir IS-ambassadörer för sökande virrpannor. 


Återvändarna har en glorifierad spännande aura av äventyr runt sin person, vilket väcker nyfikenheten hos de som sitter fast i förvaringsgetton, därmeningen med livet känns lika meningslöst som döden.
Sökare lockas till snabbradikalisering, vilket troligen inte har med religion att göra, utan endast är ett sätt att ikläda sig en för ändamålet lämplig form av identitet.


Dessa ödesmättade frestelser på liv och död blir ett sätt att bryta den till synes hopplösa tillvaron. Skulle det gå snett har man löfte om en fribiljett till ett utomjordiskt Paradise-Hotel. 


1. För att få stopp på nyrekryteringen till IS måste vi omedelbart införa Amishfolkets utfrysningsregler att den som väljer att lämna gruppen får inte återvända.
De som valt att lämna Sverige för IS skall veta att de inte kan komma tillbaka. 
De har förbrukat sin rätt att visats i Sverige. Något undantag i form av den förlorade sonens återkomst finns inte. 


2. Återinför allmän värnplikt så att alla sysslolösa testosteronstinna hannar kan få något meningsfullt att göra och få utlopp för sin överskottsenergi. Då bryter vi utanförskapets förbannelse, ger alla lika förutsättningar att upptas i lumparlivets gruppgemenskap och fostras i en god anda för kung och fosterland

 

Sven-Åke Runelid

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21
22
23 24
25 26 27 28 29 30
<<< April 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se