Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Fredag 3 feb 07:00Det är tydligt att våra förtroendevalda har svårt att leva upp till sina åtagande att förvalta våra gemensamma tillgångar på rätt sätt.   Det är inte första gången som våra politiker försöker gå runt kommunallagen genom olika konstruktioner med där ändå slutresultatet blir det lagen föreskriver att man inte skall gå in med skattemedel och sätta konkurrensen ur spel ändå blir resultatet. Något som våra politiker totalt har struntat i vid ett flertal gånger i Åmål. Stadshotellet var en surdeg under många år där man i årtal bokstavligt kastat in miljoner på både inköp flera gånger av hotellet, reparationer och skattefinansierad hyra under många år. Där fick skattebetalarna vara med och betala luncherna för politiker och vanliga medborgare i åratal utan att någon reagerade över förhållandet.

 

Den senaste bravaden i det avseendet var ju när Kommunen gick in och drev Örnäs restaurangen under en sommar där man lockade med låga priser som sedan fick kompenseras med skattepengar på några hundratusen för att täcka underskottet efter kommunens försök att leka företagare. . För att inte tala om den berömda båthallen kombinerad med blues som kommunen fick för sig att bygga till en enskild förtagare, ett bygge som visade sig kosta närmare 12 miljoner när man sammanfört alla fakturaunderlag.

 

En investering som togs i fullmäktige med reservationen att hela investeringen skulle täckas med hyresintäkter.  I verkligheten så blev det en hyrestäckning av investeringen som inte ens kom upp i hälften av investeringskostnaden där det blev skattebetalarna som fick stå för den andra halvan. Här struntade man både i kommunallagen och hur man subventionerade en enskild medborgare med åtskilliga miljoner om det 30 åriga hyresavtalet fått fortgå.

 

Det som räddade skattebetalarna från den affären var branden som satte stopp för den dåliga affären för skattebetalarna trots intensiva protester från bland annat de politiker som genomfört affären och PD: s ägare som tyckte att subventionerna skulle fortgå. Åkab tog över hyresförhandlingarna efter åtebyggnaden som slutade med en mer än fördubblad hyra av lokalerna som då till slut gjorde att skattebetalarna gick skadelösa ur affären.

 

För att inte tala om investeringen i Högheden där det dåvarande kommunalrådet lovade att det var enbart köpeskillingen som skattebetalarna skulle behöva stå för. Men bläcket han inte ens torka på köpekontraktet förrän kravet från brukarna som kostat skattebetalarna miljoner under åren blev ett faktum. Vi hade en tid när Örnäs Camping gick med underskott år efter år där skattebetalarna fick vara med och subventinera campingen med skattemedel för att det hela skulle gå ihop. Hur det inverkade på privat aktörer i branschen att få konkurera  med en verksamhet som hölls under armarna med skattemedel det intresserade inte våra politiker. 

 

Det finns många surdegar i hur kommunens politiker och dåligt pålästa tjänstemän totalt ovetande vad de håller på med och när de avslöjas ljuger för att slippa ta ansvar för sina beslut eller så har man som argument att det är för kommunens bästa. Ett påstående som med facit i hand blir svårt att övertyga medborgarna om när vi ser hur kommunen utvecklas under åren. . 

 

Men det är väl som den tidigare riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius och professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin skriver DE FLESTA RÖSTAR JU PÅ DEM ÄNDÅ, SÅ DÅ ANTAR JAG ATT SVENSKA FOLKET I GEMEN VILL HA DET SÅ HÄR.

 

Men vill vi det ? Har vi något alternativ? Här struntar de politiska partierna i hur de politiska kandidaterna sköter sig under sin mandatperiod utan man kommer upp på valbar plats vid valen hur illa man än skött sitt förtroendeuppdrag. Vi har åtskilliga namn på Åmåls kommuns politikerlista borde strykas för gott med facit i hand vad de varit ansvariga för under åren i sina förtroendeposter. 

 

Men som jag hävdar man skall inte rösta efter vilka visioner som politikerna presenterar under valkampanjen för de stämmer sällan med verkligheten. Man skall rösta efter vad man uträttat under sin valperiod då minskar risken för att man köper grisen i säcken ännu en gång.            

        

tn

ANNONS
Av tommy norum - Torsdag 2 feb 07:00


Bara att konstatera att Åmåls politiker har inga skrupler i hur konkurrensförhållandet i en redan överetablerad restaurangbransch kommer att slå när man går in och erbjuder lokaler som varken täcker anskaffningskostnaderna eller hyreskostnaderna till Åkab  till en hyresgäst. Frågan är väl om det kommer att stärka kommunen som företagsvänlig och locka hit nya företagsetableringar med den politiken   

 Här har vi gänget i kommunstyrelsen som godkände hyreskontraktet till fastigheten Seaside och  som kommer att kosta och har kostat närmare 10 miljoner hittilldags av våra skattepengar.                   
Åmåls kommun har en av Sveriges högsta kommunalskatter, varför kan man fråga sig ?   . Vi ligger i topp på satsningar i på turism, vi ligger i topp på satsningar i fritid och kultursektorn som då skulle bli  en magnet för att få företag och medborgare att verka och bosätta sig i kommunen. Samtidigt har vi en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror som nu ligger över 15%.

 

Hur tänker våra politiker kan man fråga sig när man går in och köper en affärsfastighet som innehåller en restaurang och nattklubb för 8 miljoner för att sedan hyra ut till intressenter.    

Det är inte förbjudet att göra dåliga affärer med våra skattepengar men frågan är väl om inte köpet av SeaSide är en av de mest dåliga affärer för skattebetalarna som förekommit i Åmåls kommun. Här bestämmer Socialdemokraterna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att köpa in fastigheten för 8 miljoner via ett ägartillskott till Åkab som blir den formella ägaren till fastigheten.

 

För att inte Åkab skall drabbas av kostnader så hyrs fasigheten tillbaka till kommunen för 55 tusen i månaden och där då kommunen skall ordna hyresgäster till fastigheten.  Det vi kan konstatera är att det blir en dyr affär för skattebetalarna. Ett femårskontrakt har nu tecknats av vårt kommunalråd Michael Karlsson (s)  som var initiativtagare till köpet som kom till utan att  ta kontakt med oppositionen som blev helt tagna på sängen. Ett kontrakt som nu har godkänts av kommunstyrelsen och som kommer att kosta skattebetalarna år ett och två närmare en miljon kr,  år 3 och fyra får skattebetalarna punga ut med 660 000 kr av våra skattepangarar för att kompensera underskottet till Åkab.

 

Först år 5, om nu företaget finns kvar, så blir kontraktet kostnadsneutralt för skattebetalarna i den del som gäller kommunens hyreskostnader för fastigheten. För att få täckning för investeringskostnaden på 8 miljoner kan skattebetalarna känna sig blåsta på. Blir en dyr investering för skattebetalarna, 8 miljoner för inköp av fastigheten+ ytligare några miljoner i hyreskostnader till Åkab under kommunens hyrestid. Kanske inte så konstigt att vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter när vi ser hur våra politiker prioriterar hur våra gemensamma tillgångar skall fördelas.

 

En restaurang med nattklubb är tydligen lösningen på att få bukt på en av Sveriges högsta kommunalskatter och en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror på över 15 % . Men inte var den utlovade skattesänkningen som Socialdemokraterna lovade men inte blev av var tänkt till att gå till restaurang och nattklubbsinvestering eller?   

 

tn   

 

   


 

Det är nog bara politiker utan det minsta ansvar för våra gemensamma tillgångar som kan erbjuda ett sådant hyresavtal .. 

ANNONS
Av tommy norum - Måndag 30 jan 22:15 

Stefan Löfven med socialdemokraterna samarbetar med ett före detta kommunistparti vars ideologi har lett till långt över över 100 miljoner döda i socialismens namn. Detta är en ideologisk fars utan dess like .I och med att de sovjetiska och östeuropeiska arkiven blivit mer öppna för forskning så har kommunisternas förtryck ute världen kommit fram. Här pratar man om Nazisternas försök att utrota Judarna som en av de hemskaste i mänsklighetens historia där ca 6 miljoner judar dödades. Vi blir varje år påminda om den massakern i olika minnesceremonier runt om i världen för att inte kommande generationer  skall glömma och för att förhindra liknade händelser i framtiden. 

 

Men det som har svårt att komma  upp till ytan och som har en betydligt hemskare resultat av döda är  kommunisternas mördande runt om i världen som skördat betydligt fler offer.  Bara i Kina så dödades ca 70 miljoner i fredstid i socialismens namn där Mao mer än någon annan ledare under 1900 talet dödade sitt eget folk för att uppnå den politiska makten.  

De svenska kommunisternas drömland under många år och fram till 1960 talet var Sovjetunionen ett land som byggde på socialismen ideologi där staten skulle vara ägaren till allt i samhället... De svenska kommunisterna byggde upp celler på arbetsplatserna runt om i Sverige på 40 och 50 och 60 talet beredda att ta över vid en invasion av Sovjetunionen.

 

Att Kommunisterna i Sovjetunionen mördade 20 miljoner av sin egen befolkning för att uppnå sina politiska mål det ville de svenska kommunisterna inte kännas vid. Nordkorea, Kampodja, Vietnam , Latinamerika, och i Afrika fick närmare 10 miljoner sätta livet till i socialisternas framfart för att nå makten. Även i de sovjetstyrda östeuropeiska staterna mördades 150 000 för att kommunisterna skulle kunna behålla makten efter andra världskriget.. De Svenska kommunisterna hade tajta relationer med sovjetunionens företrädare och besöken var täta framförallt i Östtyskland vars befolkningen låstes in med taggtråd och murar för att inte hela landet skulle tömmas av medborgare.

 

Något som de Svenska kommunisterna tydligen ansåg helt normalt beteende för att styra länder med socialismen och kommunismen som ideologiskt rättesnöre. Och här var det inte enskilda medlemmar som stod upp för kommunistpartiet utan här var det partiet som med hårda nypor styrde medlemmarna. Det blev åtskilliga utrensningar under åren när man inte följde partiledningen linje.

 

De som förstod vad kommunisterna i landet var ute efter var Socialdemokratiska partiet som på alla sätt försökte stoppa kommunisternas framfart på våra arbetsplatser där man till och med upprättade en hemlig olaglig underrättelseorganisation för att hålla koll på kommunisterna i runt mitten av 1900 talet..

 

Kommunisterna förstod till slut att deras bakgrund inte var till deras fördel bytte 1967 till Vänsterpartiet Kommunisterna fram till 1990 när Vänsterpartiet antog sitt nuvarande namn när kommunistnamnet till slut blev för stor negativ signal till väljarna när socialisternas härjningar runt om i världen kom upp på bordet i och med Sovjetunionens fall.  Men det finns fortfarande Vänsterpartister som ser sig som kommunister ganska högt upp i hierarkin i partiet. 

 

Här pratar man om man inte vill ha dialog med SD för deras bakgrunds skull .  Men kommunistpartiet numera vänsterpartiets  bakgrund där partiet i mitten av 1900 talet förberedde sig för en revolution med hjälp av dåvarande Sovjetunionen. Där finns tydligen inga skrupler för det Socialdemokratiska partiet att ha samarbete med. Ett  parti som inte för länge sedan ville göra revolution och hade det i sitt partiprogram.

 

Tala om dubbelmoral.    

     

tn 

Av tommy norum - Måndag 30 jan 07:00


 

Det är nog inte Donald John Trump USA :s nya president man i första hand skall lägga krut på att demonstrera mot om man söker en förändring i världen som gynnar mänskligheten och kvinnornas ställning .  


Är det dax att vakna nu. Vänstern och olika kvinnosaksorganisationer, ni som står för allas lika värde och rättigheter, ni som är talespersoner för sexuellt avvikande grupper, ni som tycker aborter är en mänsklig rättighet, ni som står för religionsfrihet, ni som vurmar för kvinnors sak i stort. Ni som står för demokratin värderingar.

 

 Frågan är var har ni hållit hus de senaste åren när vi ser hur muslimska diktaturländer runt om i världen behandlar sina medborgare. 
 

Det är nog inte den här mannen som är det största problemet för de mänskliga rättigheterna utan det hittar man nog i muslimska diktaturländer runt om i världen och vars läror Trumf nu försöker stoppa på sitt sätt ta sig in i USA. Ett av skälen till att han blev vald till president av medborgarna. 

 . 

 

Det är nog här de verkliga problemen , de grönmarkerade länderna, finns för de mänskliga rättigheterna, med en föråldrad kvinnosyn och ett rättväsende  som många gånger går tillbaka tusen år i tiden. Där länder styrs med järnhand och varje tendens till uppror slås tillbaka med vapenmakt. Där muslimska ledare på alla sätt försöker hindra en process mot demokrati. Medborgarna flyr till andra  länder på grund av förföljelse, fattigdom, tar med sig sitt kulturella arv till de nya länderna som skapar en oro bland ursprungsbefolkningen där . Det som vi nu upplever i hela Europa.    

     

Det är nog i de här kretsarna som de verkliga problemen finns och som ni som nu demonstrerar mot USA:s nya president Trumf borde lägga ner mer krut på för att få en förändring i den världsordning som ni eftersträvar med era demonstrationer. Det är nog framför Ambassaderna från Saudi Arabien, Oman, Iran, Sudan, Egypten mm. De  som leder och sprider den muslimska världens värderingar där kvinnoförtrycket och religiös dominans över individen sätter påtagliga spår i människans kultur beteende, ett beteende som skapar oro i västvärlden när de söker sig hit .


tn

Av tommy norum - Söndag 29 jan 18:15


 

Blyertsteckning av Fredrik August Zettergren 1847

Min barndoms Åmål i början på 1800 talet är en skildring som författaren PA Edgren uppfattat staden på den tiden.

..

Nygårdskvarnen i början av 1900 men såg troligtvis ut på samma sätt i början på 1800 som skribenten beskriver i sin bok .

 Åmåls stad genomflytes av Åmålsån som är ett omtyckt vatten för oss gossar att i båtar konka omkring i. Den smala ån kunde ej befaras längre än till Nygård, en kvarts mil från staden, där kvarnfallen satte stopp för vidare sjöresa. Ovanför staden begagnades ån endast till timmerflottar som flottades upp till Nygård för att sågas.

 

   

 Teckning Jan Sagle

 

Även befors älven av allmogen från Värmlandsnäs för att få sin säd mald vid nygårds kvarn.

.

Vid höstmarknaden i oktober besöktes staden mycket av västgötar från Kinnekulle som i sina små båtar kom över den  oroliga Vänern. Här byttes frukt, spannmål och jag och mina jämnåriga var glada när vi såg dessa västgötabåtar i långa rader uppefter ån stränder med sin härliga last. och  huro lyckliga vi kände oss, när vi för några slantar fick tillhanda oss dessa äpplen , päron, med synnerligen de delikata plommon som bjöds. Västgötarna hade god avsättning och tillbytte sig för sin säd järn och träsaker.

 

teckning Jan Sagle

I min tidigare barndom fanns mitt på torget ett rödmålat, tornbeprytt hus, Rådhuset, med rådhussal och festivitetsrum på övre våningen och arrestrum på bottenvåningen. Här förvarades fångarna som skulle avstraffas utanför arresten, uppdragna i handklovar på rådhusväggen mitt för våra salsfönster ,  ( Borgmästargården numera Vågmästargården där författaren bodde) offentligheten visade tidens råhet.


..

     

På rådhussalen gavs spektakel och jag såg där en gång med förtjusning ett skuggspel även Pretts marionett-teater.

Lindansare hade ofta föreställningar på vår kringbyggda gård, och ett sällskap ekvilibrister blev så hemmastadda hos oss att de lärde mig dansa på lina.

not . Före 1846 års brand låg Åmåls torg på det område som i dag är plantaget, Efter branden togs ett kvarter med fem tomter bort längst Kungsgatans östra sida. Därigenom fick Åmål det torg som som man alltjämt har.

Av tommy norum - Söndag 29 jan 18:15

             

 

Ca 2000 norska soldater på väg mot Åmål var det bud som kom fram till Åmålsborna 1788.

Norrmännen har tidigare besökt Staden 1743 och dels uppbränt, dels plundrat så det blev en faslig uppståndelse i vad som komma skall och inte en enda soldat fanns att försvara staden med. Alla vidtog åtgärder att rädda  det som var möjligt av sina ägodelar.

Soldaterna intog staden under ledning av general Mansbach.  Norrmännen bestod av sovande och svultna  soldater den första tiden som inte gjorde några större ansträngningar att försvara sitt revir.

Målning från slutet av 1700 talet Åbergsgården.

General Mansbach bodde hos borgmästare G. Åberg som ej lämnat staden utan stod trofast kvar på sin post. Efter överläggning om anskaffande av mat till de svältande soldaterna för att i någon mån hindra att de med våld skulle förse sig med mat, så i löfte om betalning som betalads med danska silverpengar så fick de fientliga trupperna ett annat utseende.

Vakttjänstgöringen blev strängare och allt fick ett militäriskt skick. Det enda försvar som orten ägde var i 400 man anförda av kapten Bauman förlagd till Säfflebron lite över en mil utanför Åmål.

Sunds herrgård

Vid Sunds herrgård ägd av baron Uggla hölls krigsråd . Efter många om och men så beslutades det att en löjtnant  Liljecrantz vid livgardet till häst skulle med en trumslagare förmå den norske generalen Mansbach att draga sig tillbaka. I planen ingick att vid en eventuellt anfall stadens drängar och unga karar försöka få tag i så många gevär som möjligt vilket inte vore någon större svårighet då norrmännen vårdslöst hade sina gevär i stora staplar uppställda i gångar och trappor där folk hade sin passage.

Efter att blivit stoppade vid Östby av fyra norska jägare som kom framrusande med sina bössor och först när en norsk officer förstod att de var underhandlare från den svenska armén så släpptes de igenom . Men förbundna ögon och en talrik bevakning fördes förhandlaren till general Mansbach.

Löjtnant Liljecrantz en reslig man, lär här med en kraftig stämma uppmanat den norske generalen att utrymma staden annars skulle hans general se till att norrmännen ingenstans borde vara säkra för Svenskarnas anfall.  Skrytet hade sin verkan, ty alla vakter fördubblades .

Efter att bestämt dag beslöt man att med sina 300 värmlänningar via Nygård , ta norrmännen i ryggen , att sen 2000 norrmän skulle ge vika , därpå tvivlade ingen.

Då det mot förmodan saknades mycket vapen helt plötsligt i de norska leden slogs det larm och hela styrkan försvann från staden och uppställde sig på Sandlyckan. Efter en lång fåfäng väntan på fienden,  avtågade hela hopen med svansen mellan benen i ilmarsch mot Norge.

 

vågmästargården

En historia ledd av folktraditionerna såsom berättas ur folkets mun skriver Pa Edgren med sitt barndomshem i Borgmästargården (Vågmästargården) , vars far var ögonvittne till händelserna som beskrivs och som också har del i att utgången av invasionen slutade lyckligt för Åmålsborna. Pa Edgren som i skrifter skildrar Småstaden Åmål med färre än 1000 invånare i början av 1800 talet.

 

Det vi kan konstatera är att Norrmännen har kommit tillbaka och ockuperar vårt land men med helt andra medel tar för sig och där Svenskarna inte har den minsta anledning att jaga tillbaka norrbaggarna över kölen.     

Av tommy norum - Söndag 29 jan 18:00

Här fortsätter en ynglings nerskrivna skrifter, PA Edgren , om livet i Åmål i 1800 talets början.

Bearbetat av Bruno Svedäng  och utgiven i bokform med titeln - Resan genom livet.   


Vinterresa till Fredrikshald i  Norge 1818


Slädföret var präktigt och vi tågade av Västerut förbi Forsbacka bruk, Käppenäs och  Hesselskogs prästgård till Skåpafors sågverk samt sedan till Gustavsfors järnbruk. Där tillbringade vi natten hos inspektor Bergman vars hustru tjänat som piga i Åmål.

Ett besök av främlingar i en byggd utan sommarvägar och kommunikationer än belägna fjällsjöar .

Då brukspatronen Ander Åberg, som bor i Åmål ej mer än högst 2 gånger om året besöker sitt bruk så är främmande så mycket mer välkomnare.


File:Halden and Fredriksten abt 1890.jpg

Haldens fästning 1890

Över  Lelången  och längst Stora Lee kom vi fram till gränsen  vid  Solhems tull . På eftermiddagen ankom vi till Böns Gästgiverigård i Norge och var nu på en väg anlagd och befaren väg som i jämn sluttning gick ner till  Fredrikshald. Den vackra staden med den väldiga fästningen med sina stora och vitt utsträckta höga vallar , varest överallt framlyste de röda posterna med sina i solljuset glittrande gevär.


Ännu rådde djupt hat hos norska folket mot allt svenskt.


..File:Fredrikshald Nordsiden 1885.jpg

Halden i slutet på 1700 talet

Efter några dagars uppehåll återvände vi hem samma väg som vi kommit, och jag var ej lite stolt bland de andra  åmålsgossarna  att redan ha fått göra en utländsk resa.

Vi medförde hem i våra två slädar en hel hop kontrabandsvaror av socker, kaffe, och specerier, som i Fredrikhald köptes för två tredjedelar av vad de kostade i Sverige. Några vänliga ord och en liten dusör till tullaren lämnade oss genast fri passage vid tullstationen.

Ett sådant litet obetydligt lurendrejeri var ytterst vanligt under vintertiden, och medförde sällan någon risk och en stor del av Åmålsborna tog sina behov av specerier denna väg.

Emellertid säges det att brukspatron E.G Ekerman på Forsbacka , som var särdeles högmodig. Önskade bli omnämnde i tidningarna när det var så att alla som  passerade tullen måste uppge namn och titel som då de betydligare personerna sen kom in i tidningarna vilka gränsen passerat.Brukspatron  Ekerman på Forsbacka bruk som nattetid passerade gränsen  ville inte frångå chansen  att bli omnämnd i tidningen, bultade utifrån på fönstret  till vaktstugan under yttrande “ Jag vill blott ge tillkänna att brukspatron Ekerman passerar här förbi “  Tulltjänstemannen , förargad över att bli störd i sin ljuva sömn, kom ut, gjorde en sträng visitation vilket utmynnade i att varor beslagstogs för mer än 100 riksdalers värde. Ekermans betjänt fick emellertid ikläda ansvaret och brukspatron själv slapp att bli på annat sätt än att han önskat utpekat i tidningen.,

  

Av tommy norum - Söndag 29 jan 18:00

 

Pehr Adolf Edgren 1802-1891Vad åt man på i början på 1800 talet ?PA Edgrens skrifter som i bokform sammanställts av Bruno Svedäng  berättar vika matvanor som var vanligt i början på 1800 talet i det Edgrenska huset som var Borgmästargården ( vågmästargården).

PA Edgrens fader Gustav Edgrens  ( 1757-1840)  yrke  var bonde men som komplement posttjänsteman ( 1796-1817) med 4 postturer i veckan, två uppgående och 2 nedgående.


Utom köksgårdar och fruktträd i staden med kordlotter på Arvidslycka, Myrbacka, Kohagen, Långlotterna, Kotten, norra och södra Rösen samt Ilern, alla lagda i ordentliga cirkulationsbruk och mycket bördiga. Denna tämligen betydande jordareal gav tillfälle att föda 3 hästar, 9 kor och 12 får samt 4-5 svin och mycket höns, ankor och kalkoner.


Tjänstefolket bestod av torpare Magnus, en drängpojke, en ladugårdspiga, en köks och innerpiga.

Ett normal kost utgjorde sädesfödan Havre huvudbeståndsdelen.

Teckning Jan Sagle  

Dagen började kl 5 på morgonen med en sup och en fjärding blandbröd, bakat av hälften råg och hälften havre . Om vintern drängarna skulle ut i ottan och tröska vid lykta, fick de istället för brännvin ett kvarter varm dricka till brödet.

Kl 8 serverades ett stort fat havremjölsvälling, kokt med tämligen litet mjölk, och halvtjockt torrt havrebröd.  

Om Helgdagar ficks ingen frukost och dagermålet bestod av en halv sill och en spilkum mjölk med havrebröd.


Middagar bestod av i vardagslag av havremjölsgröt och sur mjölk om sommaren, och under den kalla årstiden av välling med saltsoppa som eftermat, en bit salt kött eller fläsk, samt ärtsoppa.  Teckning Jan Sagle


Söndagsmiddagen bestod av Kål med eftermat eller köttsoppa med soppköttet.

Till aftonvard om sommaren en fjärding blandbröd med dricka och till kväll åter välling samt om Söndagarna potatis med sill och dricka. 

Av denna synes magra diet var våra karlar starka, högväxta och kraftiga skriver Edgren.

 

1812 blev det missväxt och det blev brist av mat i hela orten, då vinter kom tidigare än väntat  och då havren skulle inköras störarna på åken var insnöade så de måste skottas fram. Härefter inträffade brödbrist i hela landet och på kommisarieatet order om att kronomagasinet,, som var stadens gamla kasserade kyrka, till folket avyttra en mängd gamla knallar bland proviantförrådet. 


Teckning Jan Sagle 

Not. Edgren redovisade den vardagliga mathållningen där familjen ägnade sig mycket med  fiske  liksom slakt till helgmat som gav en viss variation i kosten.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9 10
11
12
13
14
15
16
17 18
19 20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se