Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Söndag 28 maj 07:00Hot, stölder och bråk på våra Svenska bibliotek är numera en vanlig företeelse i landet. .

 


Bildresultat för bibliotek 

Trots insatser med både polis och ordningsvakter så klarar man inte att förhindra stölder och skapa lugn i lokalerna på Åmåls bibliotek 


Biblioteket i Åmål har i flera år varit utsatt för ordningsstörande verksamhet med stölder och hot mot personalen. Trots att både polis och anställda ordningsvakter försökt så har man inte lyckas att skapa lugn i lokalerna.   På frågan vilka det är som står för stöket blir svaren väldigt svävande , det är ungdomar, unga vuxna, yngre barn. Att problemen kommit efter den stora tillströmningen av invandrarbarn till kommunen vill man inte låtsas om. Det är mestadels personer med invandrarbakgrund som står för huvuddelen av problemen och där en stor grupp är där kommunen har huvudansvaret för. Ensamkommande barn som står under kommunens ansvar. men det vill man helst inte ge uttryck för i informationen till medborgarna för det kan skapa motsättningar i samhället att prata klartext och det kan också gynna Sverigedemokraterna.

 

Att detta beteende runt om i landet där man försöker dölja verkligheten för medborgarna ökar polariseringen, misstron mot politiker och media som också till slut får till resultat att medborgarna tyr sig till andra alternativ i politiken som man anser är mer verklighetsbaserad men det fattar man tydligen inte.  Det är bara att ta del av opinionsundersökningarna för att förstå vad som är på gång. 

 

Att vara med och ta emot ensamkommande barn men inte lyckas att fullt ut ta det ansvar som förbliktar för verksamheterna att de som kommer hit också anpassar sig till svenska normer i hur man uppträder i samhället bådar inte gott för framtiden.  Här har det förnekats bland politiker och media att den ökade brottsligheten i samhället i form av dödsskjutningar, våldtäkter, allmän stökighet på allmänna platser som badhus, bibliotek och också i skolorna runt om i landet som bidragit till en ökad social oro är på grund av  den ökade invandringen.


Våra politiker har i det längsta försökt att inte låtsas om de negativa konsekvenserna där man med hjälp av media och våra myndigheter på alla sätt försöker mörka eller undanhålla uppgifter i nyhetsfloran  till allmänheten som belyser problemen i samhället på grund av den förda invandringspolitiken. Om man tror att den strutsmentaliteten att försöka sopa problemen under mattan skulle lösa de tuffa beslut Sverige står inför  framtiden belyser och avslöjar väl bara att våra politiker famlar omkring utan en susning hur man skall kunna komma tillrätta med det man ställt till med under ett antal år. 


En total strypning av all invandring skulle vara en del av lösningen finns inte ens på kartan hos många av våra politiker. Kan till slut bli ett tufft uppvaknade för vissa när medborgarna till slut säger ifrån vilken politik man föredrar. MP, C, L, S , KD och V  vill inte ens tänka tanken där det i stället finns krafter för en ökad invandring och flyktingmottagning. Vad en sådan politik får för konsekvenser i framtiden för de svenska medborgarna det verkar man totalt strunta i.        


 

tn

 

 


ANNONS
Av tommy norum - Torsdag 25 maj 07:00 
 


Miljoner i stöd till den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping– helt utan kontroll. Trots det har skolan bara en behörig lärare och varken kommunen eller Skolinspektionen kontrollerat vad pengarna har använts till.

 

Huvuddelen av de 150 eleverna på Kunskapsljuset är somalier. För att ge dem samma möjligheter som alla andra barn har kommunen gett skolan 23 miljoner kronor i extrastöd under sju år. Per elev är det mest i hela kommunen.

 

Den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping styrs, enligt föräldrar och före detta anställda, med hjälp av hot och hård social kontroll. – Det var helt kaos, helt kalabalik, säger en av dem. Skolan har under sju år fått 23 miljoner kronor i extrapengar från kommunen för att kunna ge särskilt stöd till barnen. Men med åren har andelen behöriga lärare stadigt sjunkit där till och med en Busschaufför togs in som lärare och nu finns bara en heltidsanställd lärare med legitimation och inte en enda specialpedagog.

 

Pengarna skulle hjälpa barn med svaga förutsättningar men varken kommunen eller Skolinspektionen har kontrollerat vad pengarna använts till. Samtidigt som pengarna rullat in har skolan så lite högskoleutbildad personal att den är bland de sämsta i landet: 35:e plats från botten av nära 5000 grundskolor. Detta enligt siffror från Skolverket.

 

Vi delar ut pengarna enligt givna kriterier, men vi följer inte upp dem. Det är Skolinspektionen som har ansvar för att säkra att pengarna används på ett korrekt sätt, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör på Norrköpings kommun. 

 

Men det håller inte Skolinspektionen med om. 

 

– Det ska kommunen göra, vi granskar inte det, säger Maria Sundkvist, chef för Skolinspektionen i Linköping.

 

Vår granskning visar att det här inte är unikt för Norrköping. Enligt Eva-Lena Arefäll på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har rektorer inget ansvar att redovisa för kommunen hur pengarna används. Men kommunen har heller inget kontrollansvar.

 

Nog borde det vara en självklarhet hos våra kommunala politiker att man har rutiner som garanterar att våra kommunalskatter ändvänds på ett  för kommunerna och samhället på bästa sätt. Arr gömma sig bakom ofullständiga rutiner hur pengarna används skvallrar väl bara om att man struntar totalt i sitt samhällsansvar hur våra skatter används när man inte reagerar. 

 

Kanske inte så konstigt att våra kommunalskatter titt som tätt rakar  höjden med den inställningen till hur våra skatter används.

 

tn


ANNONS
Av tommy norum - Måndag 22 maj 07:00

.


 

”Utrikes födda missgynnas på arbetsmarknaden”


Allvarlig diskriminering av utomeuropiska personer på arbetsmarknaden finns redan belagd i ett stort antal studier och är ett stort samhällsproblem skriver Annelie Nordström (FI), Victoria Kawesa, partiledare Feministiskt initiativ Lotten Sunna (FI).Victoria Kawesa, partiledare Feministiskt initiativAnnelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativLotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ om

Är det diskriminering av utomeuropeiska flyktingar när man inte platsar på arbetsmarknaden på grund av sin låga utbildningsnivå ? Det tycker  Annelie Nordström (FI), Victoria Kawesa, partiledare Feministiskt initiativ Lotten Sunna (FI).Men att det skulle vara diskriminering att lågutbildade flyktingar inte får något arbete är nog att gå lite för långt i FI:s analys. Man kan inte heller skrika om diskriminering så fort en invandra inte får det jobb han eller hon sökt. Förhoppningsvis finns det flera sökande och där blir det i slutändan erfarenhet, utbildning och personkemi där också att kunna behärska språket är en viktig del i att ligga bra till att få arbetet man söker. 

 

Arbetslösheten är högre för utrikes än inrikes födda. Högst är den de första åren i Sverige och för personer med låg utbildningsnivå. I oktober 2016 var drygt 122 000 personer utan gymnasial utbildning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem var 70 procent utrikes födda och där den genomsnittligt antal utbildningsår hos den vuxna befolkningen (25 år och äldre) i de sex vanligaste ursprungsländerna för flyktinginvandrare 2014. Utbildningsstatistiken avser år 2013 och  stannade på  4,5 år, något som Stefan Löfven (S) på alla sätt försöker dölja. I hans värld är det högutbildade flyktingar som kommer till Sverige.


Så att det skulle vara en allvarlig diskriminering av utomeuropiska personen på arbetsmarknaden som FI vill göra gällande skall man nog ta med en nypa salt  men att det är ett samhällsproblem som beror på den naiva invandringspolitik som först under en massa år utan att våra politiker har haft hela bilden klar för sig vilka  konsekvenserna det blev av den politiken det kan man lungt skriva under på.. .   

 

Samma mönster som syns i statistiken om sysselsättningsgraden återkommer i arbetslöshetssiffrorna. Arbetslösheten är högst bland lågutbildade och personer som nyligen kommit till Sverige. Arbetslösheten sjunker sedan ju längre personerna varit i landet. Bland personer med förgymnasial utbildning är det först efter 30 år i Sverige som arbetslösheten sjunkit till samma nivå som för inrikes födda. Att arbetslösheten sjunker när vistelsetiden ökar beror både på att kopplingarna till arbetsmarknaden stärks, men också på att fler av de som kom till Sverige som barn blivit vuxna och då ingår i statistiken. 


De som kom hit i unga åldrar har ofta genomgått hela, eller delar av, sin utbildning i det svenska skolsystemet vilket kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Medan de som kommer hit som vuxna och med en låg utbildningsnivå har det svårare. Det finns de som kommit hit som vuxna med en dålig utbildning som fått hanka sig fram på bidragsarbeten hela sin tid i Sverige tills de blivit pensionärer.  

 

I augusti 2016 var knappt 117 822 personer utan gymnasieutbildning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem var drygt 82 331 utrikes födda. Medelåldern låg på 39 år bland utrikes födda och på 41 år bland inrikes födda. Åldersfördelningen skiljer sig dock mellan grupperna. Bland inrikes födda är större delen av de arbetslösa utan gymnasial utbildning yngre än 25 år eller äldre än 50 år. Bland utrikes födda är det en större andel som är i sina mest aktiva yrkesår, mellan 25 och 50 år. Blir inge lätt uppgift för Stefan Löfven och co att få in dessa på arbetsmarknaden. 


Så frågan är väl om man skall kalla det diskriminering när man inte platsar på arbetsmarknaden på grund av sin låga utbildningsnivå ?


tn


Av tommy norum - Fredag 19 maj 07:00Avskyvärt. Rättsvidrigt. Barnmisshandel. Maktmissbruk. Helt horribelt. Jag blir illamående.
Efter att den tredje och sista delen av SVT:s dokumentärserie om mordet på 4-årige Kevin i Arvika sändes i går kväll har mejlboxar och sociala medier exploderat med kommentarer och tankar

Christian i Fallet Kevin


Fallet Kevin i Arvika är inte första gången det uppdagas att vår poliskår inte riktigt räcker till alla gånger i sina försök att lösa brottsfall. Inte första gången man i ren desperation eller okunnighet försöker sätta dit personer som inte har något med brottet att göra. Eller så struntar man i att överhuvudtaget göra en utredning fast det finns både motiv, bevis och andra omständigheter som talar för att ett brott begåtts. 

Här arbetade ett antal förhörsledare, psykologer och en polischef som till varje pris skulle ha fram ett erkännande av de två bröderna på 5 och 7 åring var de som bragt Kevin om livet.  Trots att det finns regler hur man skall bete sig när barn är inblandade så struntade man i detta och körde sitt eget race i sina försök att få fram ett erkännande. 

Det var nog inte bara jag som reagerade när man visade förhören på TV . Förhör som pågick i timmar och där man med olika knep försökte få fram ett erkännande. Inte ens när man i ren desperation till slut tog till ledande frågor med utgångspunkt från skadorna på offret så gick man bet. Sinnessjukt är väl det närmaste man kan komma i bedömningen hur man behandlade barnen.

Rena Gestapo förhör där utmattning metoden att få pojkarna så trötta att de till slut skulle kunna erkänna vad som helst för att slippa förhören och få komma hem till föräldrarna. Men trots metoden så fick man inget som man kan kalla ett erkännande från pojkarna. Man kan ju fråga sig om de som ledde förhören inte hade egna barn som man kunde få vägledning till hur barn reagerar i olika situationer och med utgångspunkt från den erfarenheten anpassa förhörsmetoden efter detta. 

Mest anmärkningsvärt är väl det att det fanns klara arbetsmetoder i förhörstekniken där barn är inblandade men det struntade man blankt i. Pojkarna och deras familj saknade juridiskt biträde under hela utredningsprocessen. 

De slutgiltiga så kallade erkännandena spelades aldrig in och bara en sådan sak borde få en och annan att reagera.


 


Att sedan förundersökningsledaren Rolf Sandberg fick en högt uppsatt chefsbefattning inom värmlandspolisen där meriten av Kevinfallet troligtvis var en bidragande orsak till utnämningen kanske ändå speglar farhågorna om att vi kanske har en poliskår som många gånger inte riktigt räcker till i sin myndighetsutövning.


Tron på ett rättssäkert Sverige grusat


Flera följare känner sig oroliga för om man verkligen kan lita på det rättssamhälle vi har. Det finns flera fall under åren där media, inte polisen gräver fram fall där resultatet får en att undra vad man håller på med.


 tnAv tommy norum - Onsdag 17 maj 07:00
Att det var deras naiva invandringspolitiken som ställt till det inom sjukvården /integration, skola samt lag och ordning ville våra politiker inte låtsas om i partiledardebatten 


Sjukvård, invandring/integration, skola samt lag och ordning. Det vare de fyra ämnena som partiledardebatt innehöll och som var baserat efter en opinionsundersökning som SVT Nyheter nyligen lät Novus göra. Det konstiga var väl att inte en enda gång kom det fram i debatten vad orsaken är att det gått så snett i politiken för just dessa ämnen och som medborgarna kändes så viktiga att diskutera.

 

Under 2015 sökte 163.000 människor asyl i Sverige. Efter gränskontroller och en ny tillfällig utlänningslag sjönk antalet till knappt 30.000 Men många nyanlända saknar både bostad och jobb.

 


Man behöver ju inte vara speciellt samhällsorienterad för att först att det är den naiva invandringen som bedrivits som är boven i dramat i att viktiga samhällsfunktioner har kollapsat. Ett besök på en vårdcentraler eller akutmottagningens väntrum speglar inte befolkningssammansättningen i landet. I den svenska sjukvården blir köerna längre igen, stora invandrargrupper har större behov av sjukvård – väntan på operation och specialistvård är nu bland dom längsta i hela EU. Det råder akut brist på vårdplatser och avdelningar tvingas stänga eftersom det saknas sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal för att klara av. 

 

Integrationen som våra politiker totalt lämnat åt sitt öde uinder lång tid där bostadsbristen och arbetssituationen för nyanlända med  32% som går arbetslösa sätter också sina spår i lag och ordning och hur våra underbemannade myndigheter som polis och åklagare har inte en chans att hålla jämna steg med en ökad brottslighet i samhället där det ökade utanförskapet sätter sina negativa spår i utvecklingen.  Skolan är också ett sorgebarn där våra politiker utan att ge mer resurser har stoppat in nyanlända i våra skolor efter ålder och inte efter den kunskap de besitter och utan att ge erfodriga  resursförstärkningar. Resultatet ser vi i att medborgare med invandrarbakgrund har svårare att ta till sig skolarbetet och prestera godkända betyg.  

 

Sen hösten 2015 har invandring- och integrationspolitiken påverkat svensk politik på ett sätt som få andra frågor har gjort tidigare och allt tyder på att den här frågan kommer vara fortsatt viktig för svenska väljare, – Här måste politikerna ge svar på hur man långsiktigt ska hantera både flyktingpolitiken men också den svåra frågan hur alla nyanlända ska få jobb i Sverige. Fick medborgarna några tillförlitliga svar i utfrågningen av de politiker som har huvudansvaret för den naiva flyktingpolitik som bedrivits de senaste åren ?  

 

För mig verkar det som om våra politiker famlar omkring i ett total mörker långt i från den verklighet som många medborgare upplever. Man skall skapa enkla jobb men ingen vet hur., alla skall intrigeras men ingen vet hur,  alla skall få en bostad men ingen vet hur, brottsligheten skall bekämpas men ingen vet hur, sjukvården skall reformeras, köerna skall kortas, fler anställda men ingen vet hur. Man har pratat i åratal men ingenting har hänt, det blir bara värre och värre.

 

Det konstiga i hela kråksången är att problemen som  uppstått i samhället och som har en direkt koppling till den stora flyktingmottagningen så finns det partier som vill fortsätta som förut och återgå till att öka invandring och strunta i konsekvenserna för de svenska medborgarna .    

 

 

tn

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Av tommy norum - Söndag 14 maj 07:00


SVERIGE Samma dag som terrordådet i Stockholm var ett faktum påbörjade Sentio mätningen av svensk väljaropinion för april månad. Och det rör på sig mellan partierna. Centerpartiet backar med 2,3 procentenheter samtidigt som Sverigedemokraterna slår nytt Sentio-rekord om otroliga 27,2 procent.

I opinionsmätningen för april månad från Sentio är det flera partier som upplever en förändring. -  (S) ha över 20% stöd känns obegripligt för många med vad de presterar i regeringsställning. C sjunker och  Alliansen är på väg att kollapsa. Räkna bort KD och övriga Alliansen är endast obetydligt större än SD som enskilt parti. - SD snart större än de rödgröna tillsammans.Bara att konstatera att Sverigedemokraterna är på väg att som enskillt parti bli det största blocket i Svensk politik.Picture


Sverigedemokraterna med Jimmiy Åkesson är snart större än hela Alliansen tillsammans . Bäva borde de borgliga göra när de nu är på väg att bli helt utplånade av SD.  Centerpartiet backar regält till följd av att väljarna fått upp ögonen vad Annie Lööfs flummiga centerpolitik går ut på.  Picture


Håll med om att det rör sig snabbt i  opinionssiffrorna . Dagens från Maj av Sifo fick ett helt annat resultat. 

https://www.svd.se/rosagron-fajt-pa-liv-och-dod-under-sparren/om/opinionsmatningar


Grafik: Kalle Källström

Av tommy norum - Lördag 13 maj 15:45
Inhyrd vårdpersonal har ökat med en halv miljard kr.

 

 

 

Våra politiker låter bemanningsföretagen med sina egotrippade löntagaranställda  i form av läkare och sjuksköterskor dränera hela vårdsektorn på resurser. 

 


 

Här försöker vänsterblocket få stopp på vinster i välfärden genom att sätta begränsningar på vinstuttaget. Ett spel för galleriet när man samtidigt inte kommit närmare en lösning på hur bemanningsföretagen med sina egoistiska medarbetare i form av sjuksköterskor och läkare skor sig på skattekollektivets bekostnad med löner och villkor som dränerar hela sjukvårdssektorn. 

 

Som vanligt så står våra politiker handlingsförlamade inför den situation som nu pågått de sista 10 åren. Här dränerar man verkligen resurser från hela vårdsektorn där både servicen, ansvaret för både patienterna och ekonomin totalt har havererat runt om i Sverige i många landsting. Här blir skattebetalarna tvingade att vara med och betala löner som inte på något sätt står i relation vad som presteras inom vården utan där bemanningsföretag lockar till sig anställda med löner som dränerar hela kompetensbasen bland de anställda i sjukvårdssektorn med följd av att Landstingen blir tvingade att acceptera anställningsvillkor till bemanningsföretagen, som inte står i relation till vad de presterar, för att inte stå utan arbetskraft.

Att som vänsterblocket koncentrera sig på vinster i välfärden i tron att det skulle ge nya resurser till verksamheten om man tvingar bort de privata aktörerna samtidigt som man struntar i hur privata bemanningsföretag skär guld genom att locka över egoistiska löntagare in i stallet för att dränera kompetensen i vårdsektorn och därigenom tvinga de offentligt drivna verksamheterna att betala överlöner för att kompensera bortfallet. 

 

Detta har pågått i minst 15 år utan att våra politiker verkat förstått vad som är på gång utan har år efter år betalat de löner som bemanningsföretagen krävt för att överhuvudtaget få personal till verksamheterna. 

 

Det är tydligen lättare för Vänsterblocket att kräva vinstförbud i verksamheterna med privata aktörerna i vårdsektorn än att förbjuda privata aktörer i bemanningsbranschen som på alla sätt försöker locka till sig anställningsbara löntagare med höga löner för att skapa en bristsituation i verksamheterna där sedan våra landsting tvingas att återanställa på bemanningsföretagen och de anställdas villkor. 

 

Nu visar SVT Nyheters granskning att ökningen fortsätter även i år. Från januari till och med oktober har landstingen tillsammans lagt nästan en halv miljard kronor mer på vårdinhyrningar än de gjorde motsvarande period året innan. Totalt rör det sig om en ökning på drygt 15 procent, eller nästan en halv miljard kronor. På SKL säger man att prognosen pekar mot att även helårsnotan blir högre än 2015.

– Ingen är nöjd med det, vare sig landstingen eller någon annan kan vara nöjd med det, säger Hans Karlsson som är chef för avdelningen för vård och omsorg på landstingens arbetsgivar- och intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting.

 

Bara att konstatera, startsträckan för att få upp ögonen på problemet bland våra politiker är tydligt betydligt längre än innan man reagerade över vad den naiva flyktingpolitiken ställt till med. I bland undrar man i vilken värld våra politiker lever i . Tydligt är  att man verkar helt befriad från ansvaret i hur våra gemensamma tillgångar förvaltas  

 

tn
Av tommy norum - Fredag 12 maj 07:00

k

Analys: SD nu klar tvåa i svensk politik.

 

 


Moderaternas kris är inte över och tacka för det med den roll de haft i den naiva flyktingpolitik som bedrivits och som moderaterna var initiativtagare till under sin tid i regeringen. Medborgarna tror inte längre att moderaterna är det statsbärande parti som man vill framstå som. Det förstår man när man tar del av facit vad de varit med och ställt till med i och med den generösa flyktingpolitiken som de hadde huvudansvaret för i sin regeringsställning under allianstiden tid vid makten och som blev roten till det vi nu upplever i Sverige. 

 

Medborgarna glömmer inte så lätt när de vet att moderaterna har ett  stort ansvar i det kaos som nu Sverige befinner sig i, både ekonomiskt där kostnaderna för invandringen skenar i väg, kaos i myndighetsutövningen, kaos i sjukvården, i bostads och arbetsmarknaden, intrigationen, utanförskap och skolan. 

Att i det läget tro sig få förtroende i politiken hos allmänheten med  facit på vad de varit med och ställt till kanske inte är bästa utgångsläget för att kunna växa i fortsättningen.  På tre månader har partiet tappat 6 procentenheter av sitt väljarstöd.

 

Det visar SVT/Novus väljarbarometer för april. Mätningen bekräftar också att sverigedemokraterna nu tydligt etablerat sig som Sveriges näst största parti. Kanske inte så konstigt att det partiet växer när de varit det enda partiet som förhållit sig till en konsekvent invandrapolitik som de andra partierna  sent om sider och till slut snällt fick anpassa sig till .  Men då döptes politiken om från främlingsfientlig till ordning och reda.  

Surt sa räven att  trots en intensiv propaganda för att få stopp på Sverigedemokraterna från media och de etablerade partierna så har Sverigedemokraterna klättrat på opinionsstegen och gång på gång visat i mätningarna vara det näst största partiet.  

 
 
tn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se