Direktlänk till inlägg 22 november 2011

Slalombacken en dyr historia för skattebetalarna.

Av tommy norum - 22 november 2011 19:30


Funderingar på att sälja Höghedens slalombacke för att kunna sanera ekonomin och få mer över till kärnverksamheten verkar gå om intet när man läser arrendeavtalet  mellan Åmåls kommun och  Höghedens slalomklubb dat 1 dec 2004.

Det är bara att konstatera, Åmåls kommun genom vårt dåvarande kommunalråd centerpartisten Kurt Svensson låste fast kommunen i 15 år från tillträdesdagen med en indexreglerad arrendeavtal med en avgift på 10 000 kr/ år .  


 I avtalet förbinder sig kommunen att marknadsföra slalombacken samt att föreningen får disponera 4 personer under perrioden december-April. Kommunen skall också tillse att anläggningen är i användbart skick. ( kan bli en dyr historia om det sker ett större haveri) Kommunen var också enligt kontraktet skyldiga att åtgärda de fel och brister som var beskrivna i värderingen av anläggningen ( elanmärkningar) Ekonomiska över och underskott i anläggningen hanteras av slalomklubben.


15 jan-2010 gjordes ett tillägsavtal med utgångspunkt från en inventering 2009 där specade åtgärder i underhållet blev präntat på papper där förut underhållet i byggnaderna varit slalomklubbens ansvar enligt det ursprungliga avtalet helt plötsligt blev en kommunal angelägenhet med en kostnad för skattebetalarna med 80000 kr / år. 

Här skriv det också in att kommunen ansvarar för att anläggningen är försäkrad. I avtalet 2004 så är det slalomklubben som skall hålla med ansvarsförsäkring för anläggningen. Här skriver man också in att

ett haveri eller liknande ( vad det nu kan betyda )  i maskinrummet ingår inte i det löpande underhållet som slalomklubben skall stå för ??.

Underhållet av befintligt liftsystem som är påkallad av besiktningsmyndighet skall kommunen stå för.


Förvisso är det inte första gången som samhällsbyggnadsnämnden genom Tommy Jingfors skriver avtal med dubbla budskap. Vad det finns för politiska beslut i botten för den skrivningen av avtalet kan ju vara intressant att ta del av.

Det som Centerpartiets kommunalråd  Kurt Svensson stod i fullmäktige och sa före beslutet när köp av Höghedens slalombacken skulle tas  att köpet inte skulle innebära några kostnader för skattebetalarna utöver köpesumman på nära 1 miljon. Det kan vi nu  konstatera var rena rara bluffen med facit i hand. Förvånar mig inte om drift och investering och lönekostnader för anläggningen snarare i dags datum ligger över 5 miljoner än under.

Det var också Kurt Svensson som deklarerade före beslutet i hamnterminalsatsningen att det inte skulle drabba skattebetalarna utan det skulle tas ut full hyrestäckning vilket också fullmäktige tog beslut på. Rena bluffen det också när vi ser hur skattebetalarna med miljonbelopp tvingats subensionera hyresgästerna i flera år.

Ganska typiskt för Centerpartiets perriod i stadshuset, först investering sen tar man reda på kostnaderna. En process som blivit väldigt dyr för oss skattebetalare har det visat sig när konsekvenserna av alla beslut utan ordentlig analys av framtida kostnader titt som tätt dyker upp på bordet.

En revision på  Högheden vore nog på plats så både vi skattebetalare och politiker får en ekonomisk bild vilka framtida kostnader vi kan förvänta oss som skall konkurera med kärnverksamheten i fortsättningen.

Varför inte en gång för alla ta tag i detta slöseri med våra skattemedel som skett under den borgliga styret och genom en revision värt namnet ta tag oklarheterna och låta de politikerna som bar ansvaret för eländet stå till svars så vi får möjlighet att vid nästa val lyfta bort dessa ur politiken en gång för alla innan de ställer till med mer elände i kommunens ekonomi. 

 
ANNONS
 
Ingen bild

Hans Johansson

25 november 2011 08:00

Blir svårt för Centerpartiet få förtroende för sina förslag i kommunpolitiken i framtiden när man vet att de sitter folk i fullmäktige som varit ansvariga för det hela. De verkar tydligen helt omedvetna vad de ställt till för oss kommunmedborgare efter som de förtfarande sitter kvar utan den minsta självransakan och vett att avgå. Skall Centerpartiet ha den minsta chans att komma tillbaka får man nog byta ut hela den politiska ledningen i Centerpartiet mot mer kompetent folk.

 
Ingen bild

Åke Olsson

25 november 2011 10:12

Kan bekräfta förra kommunalrådets ord inför beslut om inköp av Högheden skidbacke.Ett riskfritt inköp utan några större kostnader för kommunen i framtiden.Något om hur arrendekontraktet var uppbyggt nämndes ej.Håkan Sandberg,då ej välkommen i den sittande majoriteten,påtalade risken med detta inköp.Utan gehör!Att jag minns förloppet så väl beror på att jag satt på åskådarbänken i "Päronsalen" vid tillfället.Jag har aldrig sett en kostnadsredovisning vad detta inköp har haft för följdkostnad för Åmåls kommun.Kjell Kaså,då politisk beslutsfattare,numera på åskådarplats kan kanske ge ett tips var dessa siffror finns?Ett bra sätt att medverka för att motverka att demokratin ytterliggare naggas i kanten!

 
Ingen bild

Tommy Norum

25 november 2011 19:13

Åke Olsson. Tyvärr är väl det så att det blir svårt att hitta alla kostnader som hör till Högheden likaså andra kostnader i fritidssektorn. Av en ren tillfällighet så hittade jag närmare 300 000 kr på Örnäs camping som var bokförda som nya stugor, en investering som inte har något med Örnäs att göra utan tillhörde Högheden. Där fanns det också kostnader som tillhörde Ridhuset, Ishallen,idrottshallar mm mm. Hur våra politiker skall kunna få en rättvis bild av kostnaderna i fritidsektorn och handla därefter är mig en gåta. Hjärnan bakom hela upplägget har nu slutat i kommunen när han förstod att det börja brinna under fötterna och sanningen sakta men säkert närmade sig för att bli avslöjad i sitt sätt att sköta sitt arbete. Frågan är hur vår käre Kurt Svensson är involverad i hela soppan. Enligt samstämmiga uppgifter i stadshuset har vårt förra kommunalråd Kurt Svensson troligtvis en stor del i eländet och därigenom ett stort ansvar hur detta fått fortgå under en massa år.Vem var med och avtackade Tommy Jingfors, Kurt Svensson var med i skaran. Kanske säger en del av hans politiska kompetens när han blivit utnyttjad av en förvaltningschef som ser sina egna intressen i fritidssektorn som det viktiga i sitt styrande.
Vi ser nu resultatet av den alliansen. En eftersatt infrastruktur i gator och ledningsnät, Inga pengar till Östbys täckning har satts undan, miljoner som kommer att drabba skattebetalarna en lång tid framöver. Lägg då till Pensionsskulden,låneskulden för våra investeringar samtidigt som åldringsvården kommer att kräva mer och mer skattemedel.Inga roliga konstaterande när vi ser hur vår framtid ser ut och förstår hur illa våra politiker har förvaltat vårt pund under åren. Tyvärr är det tyst som i graven när man gång på gång ertappas och ifrågasätter deras sätt att styra kommunen. Demokrati det skall ske på politikernas vilkor har vi förstått av deras kompakta tystnad när de ertappas med byxorna nere. Att inte sköta sitt förtroendeuppdrag de fått av väljarna och förstå vad detta innebär säger väl en del om dessa personer när de fortfarande biter sig fast och vägrar att lämna över till andra som förhoppningsvis har större kompetens att förvalta medborgarnas intresse. Bedrövligt minst sagt. Kjell Kaså tog sin mats ur skola kanske inte för att han ansåg sina fel och brister i sitt styrande utan mer för att han tillsammans med Kurt Svensson manövrerades ut av den nu sittande trojkan i Centerpartiet och där Anne Sörqvist nu tagit befälet.

 
Ingen bild

arnold

26 november 2011 07:55

Visst är det bra med en tillbakablick då och då ang. kommunens skötsel men nu börjar det bara bli för mycket. Det som varit kan inte undgått någon Åmålsbo och hur många gånger det skrivs kommer det aldrig att bli ogjort. Berätta istället om hur och vart lösningen framöver ska se ut. Berätta om vart besparingarna ska tas och berätta om de nödvändiga skattehöjningar som måste till om vi inte ska lämna ett arv till barn och barnbarn som vi måste skämmas över. Det är lätta att gnälla med facit i hand men kom med något konstruktivt och offensivt som kan få Åmål ur den defensiva inställningen som råder idag. Dax att ta ställning. Fortsätta att gnälla eller ta tag i problemen med full kraft och slippa skämmas över arvet av en misskött kommun. Här har de styrande politikerna en chans att visa vad dom går för. Bypolitik till skillnad mot stockholmspolitik är inte så beroende av blockpolitik så här borde i princip alla partier vara eniga.
Trevlig helg på Er.

tommy norum

26 november 2011 11:54

Det är precis det som våra politiker går och väntar på att slippa bli påminda om eländet de har ställt till med så de sen kan fortsätta som om ingenting har hänt. Skrivningen har ett enda syfte, att lyfta ur de som varit ansvariga- för det ekonomiska eländet- från stadshuset och att de ersätts med folk som bättre förstår sitt uppdrag i politiken. Politiker skall bedömmas efter vad de har gjort inte vad de kommer att göra. Har man inte vett att förstå när man nått den punkten i sitt politiska liv att man inte tillför politiken något då är det nog bara återkommande information om vad de har ställt till med- för att påminna väljarna vid nästa val- vad som gäller när de skall rösta. Att stoppa huvudet i sanden och fortsätta som ingenting har hänt det är nog ingen bra lösning för att få en förändring i politikerleden. Lätt att gnälla med facit i hand skriver du. Jag har själv varit med och tagit fram det facit som ligger på bordet nu. Det var ingen lätt uppgift där ljug och mörkningar var ett stående inslag i tjänstemän och politikers agerande för att dölja sanningen. Det är därför som jag fortsätter att agera för att det inte skall upprepas igen. Det sitter tyvärr fortfarande politiker kvar som har en stor del i skulden hur den ekonomiska situationen nu upplevs i kommunen - de sitter kvar utan den minsta självransakan hur de har styrt kommunen i åratal. Lite hjälp på traven i deras sätt att se på sig själva kan man ju hoppas blir resultatet av skriverierna som upprepas då och då i bloggen. Och Arnold, den ena informationen utesluter ju inte den andra, eller ?

 
Ingen bild

arnold

26 november 2011 14:02

Tommy, jag menar att det allmänt är lättare att kritisera än att komma med konstruktiva förslag. Och när det negativa återkommer dag efter dag utan motförslag är det lätt att övergå till att bli "gubbgrinigt". Och "gubbgriniga" gubbar och damer också för den delen finns det nog av och tillför inget i den aktuella Åmål debatten. Att det gamla styret inte fattar och går på som om inget har hänt slår ju bara tillbaka på dom själva. problemet är att vare sig vi "gubbgriniga" och sittande styrande inte presenterar någon motpolitik för att sätta Åmål i balans.

 
Ingen bild

Åke Olsson

27 november 2011 11:39

Arnold,du efterlyser konstruktiva framtidsblickar för att få kommunekonomin i bättre balans.Följande förslag kan jag ge som framtida besparingar att ta ställning till.Sälj ut följande:Stadshotellet,Vandrarhemmet, Vänersviksfastigheten efter tomtavstyckning,Höghedens skidbacke, Örnäs camping.Varför fria bibliotekslån,varför fri barnomsorg på sikt,varför egen tidning?Behövs tjänster som följande? Kommunikatör,mellanchef på grundskola,fler än en turistchef.Behåll skattehöjningen.Jag och många med mig skulle gärna behålla skattesatsen om den fortsatte att öronmärkas för vård och omsorgsbehovet.Jag och de andra,vilka belönades med ett jobbskatteavdrag av staten skulle klara detta. Men värre är för de drabbade arbetslösa och sjukskrivna, tyvärr!Alla icke lagbundna verksamheter skall granskas under lupp. Ett hästjobb återstår för den nya majoriteten, men för att ge rättvisa åt dessa måste även blickarna vändas bakåt, om än tjatigt, för att se arvet från föregående majoritet. Även om det gjorda inte kan göras ogjort. Till sist en gemensam strävan från samtliga politiker och debattörer. Arbetstillfällen! Arbetstillfällen! Arbetstillfällen! Efter detta attraktiva bostäder för alla oavsett inkomster. Kan detta vara något?

 
Ingen bild

arnold

27 november 2011 16:58

Bra Åke! Finns det mer människor ute i kommunen som vill komma med offensiva, konstruktiva, realistiska om än obekväma idéer? Det är ju sånt vi måste ha för att driva kommunen vidare. Sen kan kampanjen börja genom att bombardera våra politiker och beslutsfattare Inte genom tillbakablick. Att kommunen inte ligger bra till vet ju alla vid det här laget. Nej fram med en massa bra och nödvändiga idéer och visa att vi vet och är beredda att underkasta oss nödvändiga beslut. Inte kul att se våra barn och barnbarn i ögon när de förstår vilket arv vi överlämnar till dom.
Har du Åke till skillnad på en fråga från mig till Norum en ungefärlig uppfattning om hur mycket det går att spara "din" väg?

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av tommy norum - Torsdag 4 juni 08:40

  Socialdemokraterna  sprider skolpolitisk propaganda under falska förespeglingar. .             Socialdemokraterna har styrt detta land med systematisk slapphet och lagt grunden för ökad otrygghet, splittring och räd...

Av tommy norum - Onsdag 3 juni 16:47

De senaste veckorna har tonläget höjts -  den borgfred som präglat politiken tycks nu vara över. Både från vänster och höger har smockorna åter börjat vina. Stefan Löfven har pressats hårt om att det svenska Corona arbetet måste utvärderas i en ko...

Av tommy norum - Tisdag 2 juni 07:15

Nog är det ett vettigt ställningstagande av  Sverigedemokraterna när migrationspolitiken utformas och regleras på statlig nivå bör dess effekter ses som ett statligt åtagande. I förlängningen bör staten vara huvudman för såväl boendesituat...

Av tommy norum - Söndag 31 maj 19:46

      Åmål på 1950 talet        

Av tommy norum - Söndag 31 maj 08:35

Bilder från Bengtsfors på 1950 talet                  ...

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
<<< November 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se