Inlägg publicerade under kategorin vindkraften

Av tommy norum - 8 september 2013 07:00


 


Vem skall vindkraftsmotståndarna rösta på vid nästa val ? 
Många såg nog Socialdemokraterna som en lösning där de utåt sett till medborgarna gjorde sken av att vilja vara återhållsamma med nyetableringar. Men trots protester från de närboende runt de tänkta verken så fortsätter kommunen att bevilja prövningstillstånd till nya etableringar . 


Vindkraftsplanen som togs där man skulle vara återhållsam i sin bedömmning och där man i stort sett satte stopp för dessa parker av vindsnurror.


Ett spel för galleriet  visade det sig som jag befarade i ett blogginlägg för 2 år sedan. Parkernas definition på antal verk går man lätt förbi genom att med mindre antal men betydligt större verk gå förbi hela tanken med syftet av den vindkraftsplan som skulle rädda Dalsland att bli en nåldyna för dessa mastedontverk som kommer att dominera landskapsbilden i åratal framåt.


Kanske Michael Karlsson med andra politiker kan förklara varför i stort sett ett helstopp i kommunen för parker  kan utbytas med satsningar i mindre antal men med större verk där slutresultatet för medborgarnas oro över sin situation i närheten och turistindustrins farhågor över framtiden inte på  något sätt har tillgodosetts med den tolkningen av  vindkraftsplanen  ?  

Medborgare känn er grundlurade, politikerna där Centern varit  den drivande har fört medborgarna bakom ljuset när man tog vindkraftsplanen med förvissning av att vindkraftsparker med definition på ett visst antal verk lätt kunde gås förbi med färre och större som i praktiken sätter en ännu mer negativ bild av landskapsbilden. Bara att konstatera att Vindkraftsplanen kom till för ett enda syfte att lura skjoratan av väljarna för att sedan kunna bevilja prövningstillstånd utan att bry sig om vad väljarna hade för synpunkt i det senaste valet där man sparkade ut Centern när de inte ville lyssna på medborgarna.

 Så Michael Karlsson (s) du företräder varken vindkraftsindustrin eller Centerns egoistiska politiker som mer tänker på sin egen utkomst av etableringarna. Du är faktiskt vald av Åmål medborgare och skall tillgodose deras önskningar i första hand och tolka den Vindkraftsplan som tagits i det syfte det står skrivet i planen och som gemene man med de tjänstemän som la fram den uppfattade hur den skulle tolkas.


 Politiskt rävspel för att lura skjortan av medborgarna kanske gick hem förr när man kunde gömma sig på kammaren och inte ville delta i debatten utan bedrev sin politik lite hur man ville, utan hänsyn till vad medborgarna tyckte i frågan. Nu i dessa mediala tider där informationen på ett ögonblick sprids till medborgarna och där nonchalansen mot stora väljargruppers förtvivlade kamp i sin oro för störningar i miljön och fallande huspriser,  så får nog våra politiker tänka om i sin relation till sina medboragre vars förtroendeuppdrag de har att förvalta.     

Politikerförakt den har sitt ursprung just i sådana beslut där man totalt struntar i vilka signaler man ger till väljarna före ett val men sen när man sitter säker några år kör över dessa totalt.     


Centern har ju huvuddelen av sin trojka kvar i kommunhuset och som det verkar med sina idéer får Michael

Karlsson att vackla i sina beslut. Snälla Michael och alla Socialdemokrater som har fått förtroendet av medborgarna att leda komunen. Tro för guds skull inte att ni fick makten  i kommunen för er egen förtäfflighet i politiken. Ursprunget till den utgången var nog närmast att medborgarna fick nog av Centerns tolkning av makten och där man vägrade lyssna på medborgarnas synpunkter och där vindkraftsfrågan nog hade en mycket stor del i utgången av valresultatet.

 Så Michael Karlsson, ibland undrar man hur det är ställd med den politiska kompentensen i partiet.


 Hur i allsin dar tror man sig kunna distansera sig från sin huvudkonkurent i politiken, nämligen Centern, och vinna nästa val med en vindkraftspolitik som till stor del är identisk med den som  sparkade ut Centern från maktens boningar i Åmål ?       

ANNONS
Av tommy norum - 29 juni 2013 14:03

Kommentar till Ordet fritt
 
Dag Blomqvist

Dag Blomqvist

Lördag 29 juni 00:12

"-I vilken grop då? Jag ser ingen grop!"

I början på året skickade ett antal personer in ett medborgarförslag till Åmåls kommun. Se http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%202013-02-27.pdf

Förslaget gick ut på att kommunen borde upprätta en bullerkarta som utvisade vindkraftsbullrets utbredning inom kommunen så att de tillkommande medborgarna skulle kunna se vilka områden de kunde flytta till, eller redan bofasta måste flytta från, på grund av vindkraftsbullrets skadliga effekter på hälsan och risken för en för tidig död.
Förslagsställarna åberopade de effekter vinkraftbuller visat sig medföra för enskilda individer som redan idag bor för nära vindkraftverk.
Därför föreslogs också ett minsta avstånd på 2 km mellan vindkraftverk och bostad.

Att man i sina förslag åberopat en professor och överläkare visade sig inte alls bita på vare sig Åmåls kommuns miljöchef Dan Gunnardo som skrev bl. a. i sitt remissvar: "de påstådda hälsoeffekterna till följd av vindkraft som medborgarförslaget hänvisar till inte har stöd i det vetenskapliga kunskapsläget", eller på kommunfullmäktiges lika opålästa ledamöter. Se helahans skrivelse på: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20Gunnardos%20skrivelse%202013-03-14.pdf

KF:s beslut, se följande länk:
KF:s beslut, se följande länk: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20KF%20beslut%202013-05-29.pdf , och Gunnardos skrivelse skickades till professor och överläkare Göran Holm och till en dansk läkare för kommentarer. Svaren därifrån var inte nådiga, speciellt det från den danska läkaren.

Dessa svar kopierades in i en överklagan av KF:s obegripliga och oventenskapligt grundade beslut. Se följande överklagan: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20överklagan%20av%20kf-beslut%20Dag%20Blomqvist%202013-05-29.pdf

Att Åmåls kommun vill vara en gästvänlig kommun visade sig återigen bara vara tomt svammel. För när det kom till kritan så finns ingen tillstymmelse till gästvänlighet, inte ens mot sina egna medborgare. Kommunens medborgare är inget som kommunledningen värnar om. För det har ju nu visat sig att den inte läser på i de ärenden de har att fatta besluta om utan okritiskt sväljer vilka dumheter som helst från en lika opåläst miljöchef.

Så besannas då det visa ordspråket som säger: Om en blind leder en blind så faller de båda i gropen ...

Finns det verkligen ingen i kommunfullmäktige som är intresserad av hur det går för kommuninnevånarna?

http://www.vindbrukdalsland.se
IP: 90.227.26.211

ANNONS
Av tommy norum - 16 januari 2013 07:00

 


Vems mandat anser våra politker att de representerar i Åmål egentligen ?


Knappast medborgarna när vi förstå att de totalt ignorerar vad många närboende i den vindkraftsetablering som är på gång i Fengerfors har för åsikter i frågan.  Demokrati det är inte bara att vi medborgare får gå till valurnorna var fjärde år och välja vilka som skall representera oss i päronsalen.

Hela demokratisystemet förutsätter också att man lyssnar under mandatperioderna i vilken riktning väljarna vill gå.


Diktatur det är när politikerna gör som man vill utan att lyssna på folket, de vet alltid bäst i alla situationer. Nog skall vi ha demokrati hela mandatperioden och inte bara på valdagen ?


Att Socialdemokraterna i sitt valmanifest lovade en skattesänkning efter de höjning som de var ärliga nog att avisera före förra valet är en av det lurendrejeri som bottnar i dåligt pålästa politiker i vad de håller på med.

Att de sen före valet ställer sig bakom den vindkraftsplan som tjänstemännen tagit fram och som man gör sken av i valrörelsen skall ge en återhållsam utbyggnad av vindsnurrorna. Vilket på sitt sätt var en bidragande orsak att Centern sparkades ut ur maktens boningar utan pardon .


Att sen inför väljarkåren göra ytligare en förändring i den politiken genom att gå ifrån det man gav sken av skulle bli vägledande i vindkraftsfrågan är nog inte bara dumt inför nästa val utan också speglar väl Socialdemokraternas dålig politiska kompetens när man tror att man före ett val kan ge ett besked och efter gå helt andra vägar utan att det sätter sina spår i väljarsympatier.

Politikerförakt det är en farsot som sprider sig i de kommunen där politikerna går sina egna vägar och inte har förmåga att läsa medborgarnas besked om vilken inriktning man förväntas ta i sina politiska beslut. 

Politikerförakt det grundas av att man kör över istället för att lyssna och tar till sig.

Politikerförakt det kommer av när politikerna inte vill ta ansvar för de misstag som gjorts.

Politikerförakt det kommer av att man ljuger om faktiska förhållanden när man blir avslöjad med byxorna nere.


Vi har haft nog med sådana situationer i Åmåls kommun som gör att var och varannan medborgare i kommunen frågar sig vad i helskotta håller ni på med i Päronsalen. Skärp till er nu och börja lyssna även på de som vistas utanför stadshuset.                 

Av tommy norum - 11 december 2012 15:21

 


Det en ganska otrolig värld vi lever, i det som Liza Johansson åskådliggör i sin insändare i Synpunkt ,

nämligen att tjädrars väl och ve är betydligt viktigare än människorna.

Här har drygt  300 personer skrivit på protestlistor för den vindkraftsetablering som är på gång i Kingebol utan någon reaktion från våra myndigheter och politiker.

Men när nu tjädrarna i det tänkta  vindkraftsområdet blir störda då drar man öronen åt sig  och har åsikter i frågan som kanske stoppar det hela. 

Det är nog många som skakar på huvudet och ifrågasätter vad man håller på med.

Har man en sån massiv protest i området för att slippa dessa gigantiska vindsnurror  utan och bry sig, men om någon fågelskådare hör av sig och har synpunkter då vaknar man till. 

Varför inte slå två flugor i en smäll ni politiker som har möjlighet att stoppa det hela, då blir både tjädrarna och de boende runt området nöjda . Men med risk att några insektsvänner har synpunkter i frågan      

Av tommy norum - 25 oktober 2012 10:3585,7 miljoner kronor fattas i vindparken

KARLSTAD / HAMMARÖ: Kommunerna kan få betala via sina kommunala bolag.

Det är vad som behövs för att täcka förlusterna och få igång de fem kommunala vindkraftverken på Gässlingegrundet.
Hammarö- och Karlstadsborna riskerar att få ta notan.


Det här skriver NWT på webben i dag Torsdag. 


NWT:s avslöjande om att Vindpark Vänern kraft AB är konkursmässigt bekräftades på en presskonferens i går.

– Värsta scenariot är att ägarna i slutändan får ta kostnaden, säger kommunstyrelsens ordförande i Karlstad och Hammarö, Per-Samuel Nisser (M) och Leif Sandberg (M).

Båda säger att det inte kommer att påverka den övriga verksamheten i respektive kommun. Och att det i första hand är kommunernas energi- och bostadsbolag som får ta kostnaderna.

Årets förluster 10,3 miljoner

Enligt avtalet med Winwind Sweden, som tog över serviceavtalet med vindkraftbolaget i slutet av förra året, garanteras en tillgänglighet på 95 procent.

Årets förluster i bolaget beräknas just nu till 10,3 miljoner på grund av att vindkraftverken antingen står stilla eller bara kan köras med reducerad kapacitet.

Växellådorna i fyra av de fem kommunala vindkraftverken måste bytas. Trots att vindkraftverken, som är dimensionerade för en livslängd 22 år, bara varit igång i tre år.

85,7 miljoner i skadestånd

Nu kräver det kommunala vindkraftbolaget konkursboet för Winwind Sweden på 85,7 miljoner i skadestånd:

* 67 miljoner för reparationer av verken

* 9 miljoner som kompensation för i värdeminskning

* 7,7 miljoner för framtida produktionsförluster

* 2 miljoner för tidigare produktionsförluster och underhållskostnader man själva betalat

Vad den usla kvalitén på vindkraftverken beror på vet man inte. Det ska man själva försöka ta reda på.

Ansvaret hos Winwind

Men man är tydliga med att man anser att ansvaret ligger hos Winwind.

Antingen hos dotterbolaget som begärts i konkurs. En konkurs som överklagats och ligger hos Svea hovrätt för avgörande. Beslut där väntas inom en vecka.


Kjell Martinson

kjell.martinson@nwt.se

054-19 96 44
Av tommy norum - 24 oktober 2012 18:45

 


Nu duggar det tätt mellan konkurser i de vindkraftsetableringar som finns runt om i landet. Senaste smällen står Karlstad och Hammarö kommunerna för när skattebetalarna räknar att få en nota på ca 70 miljoner via sina kommunala bolag som står som ägare till verken. Vi kan konstatera att politikerna gått på vindkraftsindustrins drömvisioner när man utan den minsta reservation riskerar skattebetalarnas pengar i riskprojekt trots alla varningar om det som komma skall.

Vi får vara glada att Åmåls kommun drog sig ur i tid i Östby projektet. Tyvärr så blir det svårt att i Karlstad och Hammarö fallet att få någon att ta ansvar för det hela när man ser att det råder en politisk enighet om investeringen. Det är bara att konstatera att våra politiker inte riktigt räcker till i sin kunskap när man riskerar våra skattepengar långt utanför de lagstadgade verksamheterna när de genom kommunala bolag låter våra skatter rinna iväg till ingenting.

Vi har ju också i Åmål exempel på detta när man vid försäljning av Najad fabriken riskerar att förlora kanske 50 miljoner. Pengar som bokstavligt kastas i sjön. Men de ansvariga sitter fortfarande kvar och låsas som de regnar och vill inte ta sitt ansvar och avgå. 


Så här skriver NWT på webben i dag.

Vindparken konkursmässig

VINDPARK VÄNERN: Skattebetalarna får ta smällen


Vindpark Vänern kraft AB som äger de fem kommunala vindkraftverken har 100 000 kronor i aktiekapital. Lagen säger att en kontrollbalansräkning ska upprättas när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Bolagets senaste prognos pekar på en förlust på 10 miljoner i år.

Räcker till årsskiftet

– Men det finns ju vinster sedan tidigare i bolaget, säger vd Mats Enmark. Det egna kapitalet låg på cirka 9 miljoner i det senaste bokslutet. Kapital har vi än så länge. Men inte hur länge som helst.

Hur länge räcker pengarna?

– Vi räknar med att de ska räcka fram till årsskiftet. Men vi måste vidta åtgärder innan dess.

Vem ska betala?

– Ägarna, det vill säga energi- och bostadsbolagen. Och kan inte de får väl Hammarö och Karlstads kommun gå in.

Handlar det om 50 miljoner? Eller 100?

– Det vill jag inte kommentera, säger Mats Enmark.

Punktinsats

Han hänvisar till en presskonferens som ska hållas klockan 14.00 i dag, onsdag där ledningarna för Karlstads och Hammarö kommun kommer att delta.

Det kommunala vindkraftbolaget har nu träffat ett avtal med konkursförvaltaren för Winwind Sweden som innebär att man tillfälligt kan återuppta servicen av vindkraftverken på onsdag.

– Det är en punktinsats fram till i slutet av nästa vecka för att vi ska försöka få igång så många turbiner som möjligt, säger advokat Kjell Ove Andersson.

Fyra tidigare medarbetare i servicebolaget har godkänts i nya läkarundersökningar för reparationer av växellådor på 90 meters höjd. Om vädret tillåter

Av tommy norum - 24 oktober 2012 07:00

Ingen bild

Curt Widlund

Tisdag 23 okt 16:05

En komplett rivning av torn och återställning av marken kostade i Norge 10 000 000  (10 miljoner NKr) 12 milj SKr. Endast återställning av marken och fundament (vikt 1300 ton armerad betong + deponeringsavgift) ca 2-3 miljoner SKr. Jag hoppas markägaren tagit med i kontraktet att kraftägaren återställer river. Vid KK vem betalar då om en park på 50 vindvärk skall rivas. Förluster på tillväxt och avverkning på utnytjad mark =0. CO2 upptaget på skövlad mark = 0 mikrogram. Mostäder och mark minskar drastiskt i värde. Vi har överskott på energi, vi exporterar energi. Klartecken att Ringhals får ersätta gamla reaktorer med nya med högre kapacitet gen 3+. När blir det totalstopp på mer utbyggnad av vindel. Val 2014 sätt då alla kommunala och statliga vindkramare utanför köttgrytorna, stryk deras namn.Vindkraften är det dyraste sättet att förstöra den svenska naturen på kostnad tills idag ca 300 000 000 ( 300 miljarder kronor). Nya arbetsplatser när värken är i drift några dussin service tekniker. Curt Widlund

Curt Widlund

Tisdag 23 okt 18:34

En länk från Anita som sätter stopp på vindkraftutbyggnad i FSC certifierad skog.      


http://www.vindbrukdalsland.se/Stymers-b...-Bonn-2012-09-22.pdf Curt Widlund

Av tommy norum - 4 oktober 2012 23:27

Dag Blomqvist

Dag Blomqvist

Torsdag 4 okt 20:32

Kommentar till Peter Thornborgs öppna brev i bl.a PD till kommunen angående rivningskostnaderna av vindkraftverk.


Följande insändare skickades den 16 september till PD , men de har vägrat att införa den. Varför man inte vill att folk ska få veta hur saker och ting ligger till förstår jag inte.


Samma sak var det med en serie insändare från en som kallade sig Efraim. Jag skickade in ett antal svar på hans påhopp, men fick inte alla publicerade. Därmed fick Efraim stå oemotsagd medan jag blev uthängd.


Nåväl som svar på Peter Thornborgs insändare skrev jag följande

insändare till PD: Den insändaren kan ni läsa i kommentaren till rubriken av inlägget. 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se