Inlägg publicerade under kategorin vindkraften

Av tommy norum - 29 augusti 2012 07:00

 Vad kostar det att riva ett vindkraftverk ? Enligt Gothia Vind så är det en beräknad rivningskostnad på 100000 kr/ verk i avtalet med kommunen på sjöviksområdet. Enligt Norsk naeringsliv kostar det 10 miljoner kr/ verk. Vem betalar mellanskillnaden om nu vindkraftsbolaget hamnar i onåd och begär konkurs efter tjugo år. En berättigad fråga som Peter Tornborg i ett öppet brev ställer till kommunens politiker i  tisdagens Dalslänningen.  


Nu får det sannerligen vara slut på spelet med medborgarnas skattepengar. I 10 års tid har man spelat med våra skattepengar i olika visionsprojekt utan att kunna visa resultat som ger den minsta positiv utveckling av kommunen. Hemmasnickrade analyser utan den minsta verklighetsförankring har man spenderat våra skattepengar på. Fel investeringar som det kommer ta åratal att hämta sig från .


Om man nu skall ta Peter Tornborg från Edsleskog på orden så är kommunen på väg att fortsätta galenskaperna med risk att nästa generation får ytligare ett städuppdrag som om det vill sig illa få negativa ekonomiska konsekvenser långt fram i tiden. 


Om det nu enligt experter kan kosta uppåt 10 miljoner att riva ett 80 meters högt vindkraftverk efter förbrukningstiden på ca tjugo år och  där Gothia vind har upptagit kostnaden till 100000 kr/ verk  och där man ger kommunen en bankgaranti på 100 000 kr för varje verk.


Vem skall betala mellanskillnaden på kanske 100 miljoner på de nio verk som planeras på sjöviksområdet ?  Om det nu visar sig att med tanke på den negativa lönsamheten som vindkraftsindustrin  visar blir konkurser. Det räcker med ett Najad i kommunen, så nu  får det banne mig räcka med  riskabla felinvesteringar som kan äventyra vår service till kärnverksamheten i kommunen generationer framåt i tiden.


Det räcker med alla fritidprojekt och industriinvesteringar på 100 tals miljoner som både vår generation och nästa får försöka reda upp ekonomiskt  skall man nu ta in ytligare två  generation i eländet  på grund av naiva okunniga politiker och tjänstemän som  inte har förmågan eller kunskapen att ta en helhetsbild av framtida risker.

  

Och sluta nu och göm er uppe på stadshuset utan ta till er Peter Tornborgs  Edsleskogs öppna brev till Åmåls kommuns beslutfattare  som publicerats i Dalslänningen och ge ett svar. Och kanske för en gångs skull skulle man använda lite sunt förnuft innan med ger ett svar som man kan stå för. Den varan har det varit tunt med under de senaste 12 åren.  Fortsätt rösta om våra politiker som har ansvaret för eländet med vår ekonomi verkligen har medborgarnas förtroende att sitta kvar i politiken. 

 

           

ANNONS
Av tommy norum - 10 mars 2012 19:30


Ljudet i filmen är inte från vindsnurrorna. Vindkraftspark i Dals-Ed .


Vi jasägare måste väsnas mer säger signaturen TB i dagens Synpunkt i PD.


Det finns 2 olika läger i vindkraftsfrågan  där motståndarna till vindkraft mer ser till miljöaspekterna i det synbara perspektivet med ljud  och där man också i sin argumentering  tar med den ekonomiska aspekterna där man belyser subventionernas inverkan på lönsamheten på etableringarna. De hävdar också bestämt att opinioner eller folkviljan skall beaktas när politikerna tar beslut i frågan.


Sedan har vi ja sägarna till vindkraft som i regel utgår från fastighetsägare och vindkraftsbolagen gemensamma drivkraft  “ vinstintresset“ men vill helst föra debatten i riktning med utgångspunkt  från att förnyelsebar energi är viktigt för att framtidens energiproduktion och vill i regel inte ta hänsyn till medborgarnas protester i frågan..


Dagens insändardebattör  TB är en utmärkt exempel på jasägarnas  inställning till medborgarna där man är beredd att ta bort det kommunala självstyret i frågan som Anders Carlgren  ( C ) försökte sig på förra året utan att få gehör av övriga partier i alliansen . Att ta bort det kommunala vetot om kommunpolitikerna  lyssnar för mycket på opinionerna i kommunerna  var utgångspunkten i frågan.


Det Anders Carlgren ( c ) och signaturen  TB säger är att strunta i valresultat där medborgarna i demokratins namn  ger signaler till våra poltiker vilken väg som gäller i fortsättningen..Det är ju precis så som centerpartiet och moderaterna i vår kommun vill föra kommunalpolitik .Det våra folkvalda kommunalpolitiker skall göra det är att följa direktiven  av andra folkvalda politiker nämligen vår regering och riksdag, säjer TB i sin insändare. Med ett sånt inlägg i vindkraftsdebatten så anar man en viss desperation i  att få gehör  för sin ståndpunkt att vilja fylla kommunen med  stora vindsnurror.


Låt nästa kommunalval  bli det som avgör, en gång för alla, hur vi vill att vår kommun skall se ut i framtiden och där våra valda politiker sen tar till sig resultatet och rättar sig därefter...


   

 Är det så här vi vill att kommunens landsbyggd skall se ut i framtiden. Låt nästa kommunaval en gång för alla avgöra den saken.     

ANNONS
Av tommy norum - 31 oktober 2011 14:14

På Onsdag har politikerna i Åmål tolkningssamtal över hur " mycket restriktivt, restriktivt och återhållsam skall tolkas ".

Kommunen har i sin vindkraftsplan strukit i stort sett allt i var vindsnurror skall kunna få en gräddfil för en etablering genom att i sin vidkraftsplan utöver olämpliga områden klassa hela kommunen som övriga områden. Vindkraftverk mellan 4-6 verk skall i sin bedömning om etablering klassas med mycket restriktiv hållning när det beviljar ansökningstillstånd. Upp till 4 verk skall klassas restriktiv och enstaka skall klassas som återhållsam när man ger tillstånd för prövning.


När nu Kingebol har fått klartecken med sina 6 verk från fullmäktige för ett prövningstillstånd där miljöaspekterna kommer att ge utslag om en etablering blir godkänd så har fullmäktige i princip satt ribban hur man skall tolka mycket restriktivt. Om detta tolkningsförfarande skall bli det normgivande så betyder det att i stort sett hela kommunen öppnas för att ingå i ett prövningstillstånd där det är Länstyrelsen som har sista ordet genom sin miljöprövningen av projekten. De kommuninnevånare som har andra perspektiv för hur man skall uppleva kommunen än dessa giganter till verk på över 200 m som dominerar landskapsbilden, de blir blir totalt överkörda trots sina klara signaler i de senaste kommunalvalet.  


Vi kommer att få se både Fröskog och Edsleskog passa på att få prövning av sina vindkraftsverk när kommunen frånsäger sig vetorätten och låter Länstyrelsen och miljöprövningen vara det som ger utslag om det kommer en etablering till stånd, inte kommunen.

Skärp dig nu Michael Karlsson (S ), velighet är ingen bra egenskap för en politiker. Har man inte mer sunt förnuft i bagaget när man skall tolka resultatet i det  senaste kommunalvalet där väljarna klart sa ifrån vad de tyckte om Centerns och Moderaternas framfart i vindkraftsfrågan, då har man inget i politiken att göra. Det är inte fastighetsägarna som skall ha företräde åt vilken håll kommunen skall utvecklas utan medborgarna genom sina politiska ombud. 

Att inte Centerpartiet och Moderaters tar till sig tolkningen av valresultatet är en sak, men att Socialdemokraterna som kom till makten med sin inställning till vindkraftsplanerna det som var huvudorsaken till kommunalvalssegern, är en aning förbryllande.


 

Håller det här gänget på att kollra bort den  tydliga signal som valresultatet i kommunalvalet gav i vindkraftsfrågan ?.


 

Det här området på 6 st över 200 m höga verk gav fullmäktige klartecken för en miljöprövning trots att vindkraftsetableringar på 4 - 6 verk i övriga områden skall bedömmas efter en mycket restriktiv hållning för att få en miljöprövning . Detta betyder i klartext att politikerna har lämnat i från sig sin vetorätt och låta  miljöprövningen ligga till grund för en etablering. Det som i det politiska spelet hela tiden varit fastighetsägarnas och vindkraftsindustrins tanke för att slippa glåfingriga politikers omdömme när de försöker följa det tydliga valresultat

som klart sa ifrån hur man såg på en okritisk vindkrafts etablering på fastighetsägarnas villkor.  


Nu får vi se om vårt kommunalråd Michael Karlsson ( S )har pondus och stå imot påtryckningarna från fastighetsägarna och vindkraftsindustrin när de förespråkar att ta bort vetorätten för politikerna i etableringarna och i stället låta miljöprövningen vara det som bestämmer var vindkraftsverken skall etableras. En beslut som på ett eller annat sätt kommer att få stora politiska följder i framtiden för socialdemokraterna.  


           

Av tommy norum - 9 februari 2011 16:22 

Var uppe på byggnadskontoret och fick en genomgång  runt turerna i vindkraftsfrågan. Efter att tagit del av den gedigna utredningen kan man vara säker på att det  underlag som politikerna har att ta beslut i vindparksetableringar ( park = min 7 st )  är utarbetat på ett professionellt sätt och uppfyller med råge det uppdrag  man fått av politikerna.

Ifrån att i stort sett hela Åmåls kommun varit ett upptagningsområde i sitt ursprung har område på område plockats bort med hänsyn till befolkningsstruktur, naturintressen. I stort sett finns det bara 2 områden som rekommenderas för vindkraftsparker och som i sin fulla utbyggnad gott och väl fyller de nationella målen .Man har  som samhällsmedborgare också en skyldighet att ta till sig den informationen som finns utan att ta till skällsord och att man undanhåller information, man mörkar ,bekyllningar som förekommer i  debatten.

Jag vill nog påstå att all information finns i den utredning som  finns tillgänglig om Åmål , det är bara för var och en att göra sig besväret att läsa den. En  skyldighet man har som medborgare om man vill vara med och påverka i någon riktning.


Det finns ett  område som i sin färgsättning i utredningen är vit och som omfattar större delen av kommunen och som är öppen för enstaka  vindkraftsverk på 200 m höjd, det är nog  där den stora striden kommer att stå

och som fordrar ett  politisk ställningstagande som klart deklarerar hur man vill att Dalsland skall se ut i framtiden.


Av tommy norum - 5 februari 2011 11:06

Michael Karlsson (s) nu får du börja informera om var den nya ledningen står i vindkraftsfrågan, det som avgjorde den totala svängningen i var våra röster hamnade i senaste kommunvalet.


Till mig ringer det personer som  är förtvivlade över hur vindkraftsindustrin och markägare kör på utan den minsta hänsyn till boende runt dessa 200 meters höga kolosser som både alstrar ljud och ljus och som kommer att irriterar de boende runt om.

Här ringer man till mig och är gråtfärdiga  när man befarar sjunkande fastighetspriser och begynnande grannosämja.  Micael ta nu bladet från munnen och informera dina nya väljarskaror som förlitade sig på dig när du tog avstånd för den okritiska etableringshysterin där markägarna med sin politiska makt försökte köra över de boende på landsbygden.

Centern som i sin politik i alla tider varit ett intresseparti för markägare och bönder och där de i alla politiska skiljelinjer sett till att gynna sina väljares intresse. Ett parti som hoppat mellan blocken och där de gått in i ett sammarbete bara för att gynna sina egna väljargrupper.


Den enda andledningen till att Centern släppte sitt hårdnackade motstånd i kärnkraftsfrågan var att de fick sina alliansbröder gå med på denna hysteriska vindkraftsatsning där medborgarna står för större del av investeringens lönsamhet genom högre elpriser. Bönderna och markägarna  tar vinsten. 


När man nu ser att fler och fler kommuner tar avstånd från  dessa okritiska etableringsförslag och mer tar hänsyn till oroliga fastighetsägare  synpunkter går vår miljöminister Calgren (c) ut, och hör och häpna, kommer med förslag att ta bort vetorätten för kommunerna i frågan. Tala om att avslöja i vilket ärende man går i politiken. 


Maud Olofsson går ut i massmedia och klargör för allmänheten att det går inte att ta hänsyn till alla farhågorna om vi skall kunna bygga ut vindkraften.  Behöver vi verkligen politiska partier som så tydligt i sekler visat att det politiska arbetet  inriktas på att gynna sina egna intressen, ett förhållande som Centern i Åmål klart visade före valet och som de dyrt fick betala genom att sparkas ut från maktens boningar med besked.


Snälla Micael sluta göm dig i debatten utan  gå nu ut i massmedia och klargör er ställning på vilka premisser fortsatt expansion av vinkraftkraftverk skall ske i kommunen. Är det på markägarnas villkor eller är det på de boende på landsbyggden ?

Av tommy norum - 30 januari 2011 17:34

   Ni som vill vara med och påverka i vindkraftsdebatten, gå in och se kommentaren av Björn Carlen i bloggrubriken ; räcker det med vindkraft i kommunen ? ; där kan ni också rösta om ni inte  vill han en fortsatt expansion av vindkraft i kommunen och Dalsland.Av tommy norum - 25 januari 2011 10:32

 Nu få politikerna i kommunen se upp när man ger tillstånd till Vindkraftverk i närheten av bostadsbebyggelse. Ljuder från dessa stör mer än buller från både väg och flyg. Även det ljud som ligger inom dagens riktvärde uppger var tredje person att de blir störda eller mycket störda, visar forskning.

 

Det kommer mer forskning som visar att buller också påverkar hälsan. Till och med den ljudnivå som varit riktlinje för Svenska myndigheters att inte överstiga ett medelvärde på 40 decibel är märkbart för de flesta i bostadsmiljön.

 Kanske skall vi ta till oss de farhågor som forskarna lägger fram och ordentligt utreda saken  innan man etablerar fler vindkraftverk i kommunen, beslut som vi bittert får ångra om det visar sig att forskarna har rätt.

Av tommy norum - 30 augusti 2010 13:19

  

Utan stöd kan inte vindkraften konkurera säger Jonny Fagerström Svenskt lanskapsskydd och Marian Radetzki professor i nationalekonomi i SvD idag i sin slutreplik till Svensk Vindenergi en lobbyorganisation för Svensk Vindkraft.

Vindkraften kostar oss energianvändare ca 30 öre kw på elräkningen och ständigt ökande. En subvention som det senaste året har legat på 34.8 öre kw med alla

stödformer. 300 miljarder fram till 2035 vid målet 30 twt, 150000 människor på landsbygden riskerar att få sin livsmiljö förstörd.

Utan stöd är vindkraften chanslös mot kärnkraften. Ny vindkraft är dubbel så dyr som ny kärnkraft. I ett livscykelperspektiv blir jämförelsen förödande för vindkraften. Subventioner till kärnkraft behövs inte. Ett vindkraftverk i skogsmijö producerar ca 20 % av installerad effekt. I ett snitt på 6 år producerades knappa 22 % av sin effekt.

Under vintern 09/10 levererade vindkraften kalla dagar nästan ingenting. Kanske skall vi göra en omvärdering om förnyelseenergi i form av vindkraft där det verkar som om det bara är markägarna och vindkraftsindustrin som tjänar på investeringen. Som vanligt är det konsumenter och skattebetalare som får stå för hela notan både när det gäller EU bidrag och vindkraft när bönderna med hjälp av Centerpartiet och LRF  och vindkraftsindustrin lobbar för sina intressen.  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se