Inlägg publicerade under kategorin vindkraften

Av tommy norum - 15 september 2012 07:00

 


Vindkraften är en ren spekulationsbubbla som förr eller senare kommer att spricka tror många. Med dagens elpriser på ca 25  öre kwh  och  elcertifikatet med ca 15 öre så ligger man lång ifrån den produktionsintäkt som skulle garantera att få täckning för investeringskostnaden. När man når  60 öre kwh  då först börjar man gå på plus i bokföringen. 

Inte konstigt att vindkraftsägarna nu börjar  få kalla fötter och går ut till allmänheten för att få dessa att satsa pengar i andelar troligtvis för att få en större riskspridning på det satsade kapitalet, samtidigr som man med en intensiv lobbyverksamhet försöker få politikerna till att öka på subventionerna som vi elkonsumenter sen får stå för med högre elpriser.


Redan nu så har en villakund med en förbrukning på 20000kwh / år en ökad elkostnad på ca 700 kr för att hålla vindkraftsindustrin under armarna. Det räcker inte tycker vindkraftsindustrin.  Att satsa på förnybar energi som är dyrare att bygga per producerat kw timme än att bygga nya kärnkraftverk och att det på  marginalen ge ett försumbart energitillskott som i praktiken inte ger någon miljövinst är en aning korkat för många som sätter sig in i frågan och inte bara tar åt sig Vindkraftsindustrins vinklade propaganda. 


    

Att sätta sig i knät på en industri som på kommersiella villkor inte klarar av att utan bidrag stå på egna ben skall man nog vara väldig aktsam att ha affärer med. Man behöver inte vara speciellt begåvad eller utrustad med någon större kapacitet av sunt förnuft för att förstå att det håller inte i längden. 

 Det är inte bara i Åmål som politikerna försöker köra över medborgarna med sina egna uppfattningar om hur vindkraftsutbyggnaden skall ske i kommunen där de oftas sätter sina egna intressen före de som de har fått förtroende av att representera i politiken.

I hundratals kommuner i Sverige  så pågår det en strid om var och hur och hur många vindsnurror man vill se i sitt närområde.


 

Kanske borde dessa vindkraftsanhängare ta en time out  och tänka över var vi är på väg på energiområdet. Här har man svårt att få lönsamhet i produktionen på grund av överskott av el men man fortsätter och vill bygga ut med mer subventioner som läggs på elpriset. Vän av ordning frågar sig då om  överskottet av el  ökar ändå mer kommer väl det betyda  ännu lägre elpriser och som i slutändan blir fortsatt problem för att man skall producera el som täcker investeringskostnaden för vindkraftsbolagen. Tänk efter före vore nog bra även för vindkraftsanhängarna om man skall få förtroende i vindkraftsdebatten. 

 

 


 Vad den här mannen förmedlar i reportaget det vill vindkraftsanhängarna  helst inte höra talas om. ANNONS
Av tommy norum - 12 september 2012 07:00

 

När skall vi få dessa vindkraftsförespråkare att argumentera utifrån de oberoende källor som har synpunkter  och faktaunderlag som går stick i stäv vad Vindkraftsindustrin påstår i debatten.

Om man tror att man får trovärdighet i debatten genom att hela tiden hoppa på motståndare som med utgångspunkt ( inte från sina egna självsnickrade tyckande ) utan från oberoende källor som dagligen förser oss med faktaunderlag om förhållandet runt denna hysteriska utbyggnad av vindkraft som pågår, då får man dålig respons för sina idéer  om vindkraftens förträfflighet.

Människan  bakom signaturen Efraim i PD:s Synpunkt  är en sådan person som påstår sig läsa  experters utlåtande och analyser vad  den fortsatta vindkraftsutbyggnaden kommer få för följder för energiproduktionen och miljön  i framtiden. Men han är tydligen totalt likgiltig för slutsatserna  förstår vi när han heller ger sig på dessa högljudda skrikiga opponenter som han utrycker det i sin insändare .

 

Var det inte en Centerpartist i kommunens ledning som också använde samma utryck men där hon också la till gaphalsar för att riktigt få ge utryck för sina känslor för personer i kommunen som inte dansade efter hennes pipa ???.

Ett  påhopp på oss medborgare som har andra utgångspunkter när vi tog ställning i vindkraftsfrågan. Det straffade sig ordentligt när de med dunder och brak åkte ur stadshuset. 


Vi får väl hoppas att det inte är personer som är involverade i politiken som använder signaturer i stället för namn i sina inlägg. Det skulle  totalt förstöra förtroendet för den politiken man är vald att representera.


PS:

Och hur var det nu med det öppna brev som en medborgare i kommunen ställde till vår politiska ledning om kostnaderna för rivning efter ca 20 år av dessa vindkraftsbjässar ?

Hur har våra politiker garderat oss skattebetalare om nu vindkraftsindustrin skulle gå i konkurs vilka många befarar kommer att hända inom en snar framtid ? 

Vi vill inte ha ett nytt Najad i kommunen .


Nu är det faktiskt så att ni har fått förtroende att representerar medborgarna i kommunen inte vindkraftsindustrin så då gäller det också att ni agerar utifrån detta. Så ta er nu samman och leverera ett svar och sluta och göm er på Stadshuset när ni får påhugg för era beslut.

Kan det vara så att vi fortfarande är begåvade med politiker och tjänstemän som inte har förmågan att tänka hela vägen ut i sina beslut , det som ställt till sådana problem i kommunens ekonomi för lång tid framöver ?. 


Vi  medborgare måste väl också kunna föra dialoger med våra representanter i politiken både i massmedia och i de forum som passar oss för våra idéer  utan att kallas besvärliga och ta upp er tid som signaturen Efraim ondgör sig över i sin insändare. Den tiden är förbi när ni politiker kunde ignorera medborgarnas tyckande  när de med någon enstaka insändare lyckades komma till tals i lokalpressen. Nu finns det helt andra möjligheter att driva opinion på till förtret för de som försöker gömma sig i tron att det snart lugnar ner sig för att de sen skall kunna fortsätta som förut. Kanske man en gång för alla borde komma till insikt i det förhållandet och öppna sig mot medborgarna och gilla läget och förstå att det finns de som har betydligt mer på fötterna i sitt tyckande i olika frågor än de politiker som representerar oss i politiken. 


Om de sen är  högljudda kanske beror på att våra valda politiker  i  fullmäktige lägger dövörat till när de får information om förhållanden som inte passar deras syfte.  


     


ANNONS
Av tommy norum - 6 september 2012 10:35

 


Man slutar aldrig att förvånas över dessa vindkraftanhängares anonyma inlägg i debatten.

Efraim som går i klinch med Dag Blomqvist i dagens PD har då sannerligen inte mycket att tillföra debatten för att man skall  få förtroende för hans ståndpunkt.

Vetenskaps akademins debattinlägg i frågan har han läst  där de tycker att hela utbyggnaden som egentligen inte ger ett dyft till varken miljön eller energin och är ett gigantiskt slöseri  med  miljarder utan att kunna sätta några positiva spår på energiområdet.


Ett falsarium med  fakta och analyser  måste då vara Efraims ståndpunkt av debattinlägget som vetenskapsakademin stod för när han så totalt ignorerar deras slutsats i vindkraftsfrågan.


Nej att diskutera sakfrågorna det har verkligen inte varit Vindkraftsanhängarnas starka sida . Signaturen Efraim är sannerligen inget undantag när han i sitt inlägg till Dag Blomqvist heller lägger fram kärnkraftens och vattenkraftens nackdelar i stället för att försöka bena ut varför Vindkraften skulle på något sätt bidra till vår framtida energiförsörjning.

Vi måste ha en dubbelinvestering i energiproduktion för att hålla vindkraften flytande. När vinden producerar el så stänger vi vattenkraften och ur miljösynpunkt ett nollsummerspel.

Att följderna av en fortsatt utbyggd av vindkraften skulle få   konsekvenser där en utbyggnad  av vattenkraften eller alternativt miljöbovar som gas eller kolkraftverk måste byggas för att kunna matcha produktionsbortfallet  när det slutar blåsa , den slutsatsen som Vetenskapsakademin drar den vill inte Signaturen Efraim låtsas om.


För vi bygger väl ut Vindkraften för att få ett energitillskott i landet eller är det bara för att  ordna inkomster till vindkraftsbolagen och markägarna på elkonsumenternas bekostnad där de får betala miljardbelopp i högre elkostnader ?   Att i en stort sett fossilfri elproduktion som dagens komma dragande med miljövinster i debatten låter ju inte särskilt trovärdigt .


Att kalla Dag Blomqvist brev till kommunen som hot eller utpressning är väl en aning magstarkt.

Kommunen  är vi medborgarna  och i ett demokratiskt samhälle får vi agera med utgångspunkt från

situationen  och med medel som är lagliga göra vår röst hörd .  Jag har svårt att tänka mig att någon åklagare ens skulle besvära sig att utreda om brevet till kommunen är av sådan karaktär . Och vem skulle anse sig utpressad eller hotad av oss medborgare av ett skrivet brev där man hotar med polisanmälan. Det skulle väl uppfattas som en signal att allt inte står rätt till och där en polisutredning kanske skulle bena ut problemet runt tvisten. Om man i det läget en del beslutfattar skulle känna sig hotade för att sanningen kommer upp på bordet det får de sannerligen stå ut med. 


Och varför inte stå för era åsikter med namn ? Skäms ni över era åsikter eller ?         

Av tommy norum - 30 augusti 2012 07:00

 

Är det så här vi vill att vår natur skall uppfattas. foto från Edslekog

Varför inte ta till sig Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott när de konstaterar det meningslösa satsningen på vindkraft.

Att satsa på en kraftförsörjning där produktionen inte stämmer överens med behovet  som gör att man tvingas sälja till ett negativt pris . Och där man i Sverige  går förbi marknadskrafterna genom att ge  vindkraftsleverantörerna en  garanterad inkomster i miljardklassen ( tack vare elcertifikaten  ) oavsett om strömmen kan användas eller inte och som i huvudsak gagnar utländsk industri. 


Att med  sådana gigantiska energiinvesteringar som håller på att göras i Sverige som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är för vetenskapsakademins energiutskott helt obegripligt.


Varför inte satsa dessa 100 tals miljarder som elkunderna nu står för i transportsektorn där 35% av de fossila utsläppen sker idag frågar sig expertgruppen . Denna överdrivna utbyggnad av vindkraft är rent nationalekonomiskt en förlust då det visar sig att den inte behövs.  Extra kostnaderna för den förda politiken drabbar elkonsumenterna och om utvecklingen tillåts fortsätta kommer det bli ett elöverskott med subventionerad el export från Sverige. 


Är det meningen att vi elkonsumenter skall betala subventioner till exporterad el  med höjda konsumentpriser  för att hålla en vinkraftsindustri  under armarna som inte klarar sig på kommersiella villkor och som det visar sig inte leder till en bättre miljö med ett försumbart el tillskott. ? .


Kanske  är det dags att prata klarspråk med våra politiker som många gånger mer är intresserade av sin egen utkomst i vindkraftsutbyggnaden än med utgångspunkt från oberoende  källor ta till sig verkligheten och  från en analys av den fråga sig vad vi håller på med. 


Men som vetenskapsakademin påpekar så måste man ta till sig hela energibilden hur Sveriges elproduktion är uppbyggd för att förstå konsekvenserna. Frågan är väl om våra politiker klara av den processen med så många inblandade intressenter som talar med utgångspunkt från sina egen  egoistiska utgångspunkt  där vi har både markägare, vindkraftsindustrin som med lobbare nästlar in sig i den politiska finrummet där man erbjuder både det ena och andra för att få gehör för sina etableringar i kommunerna. 


Sluta lyssna på Vindkraftsindustrins lobbyister  som bara pratar i egen sak.  Ta till er oberoende analytiker som med utgångspunkt från verklighetens kostnader, elproduktions behov och inte  minst miljöaspekten  kommer fram till helt andra slutsatser än representanter för markägare, och  vidkraftsindustrin.    

    


  

Av tommy norum - 29 augusti 2012 07:00

 Vad kostar det att riva ett vindkraftverk ? Enligt Gothia Vind så är det en beräknad rivningskostnad på 100000 kr/ verk i avtalet med kommunen på sjöviksområdet. Enligt Norsk naeringsliv kostar det 10 miljoner kr/ verk. Vem betalar mellanskillnaden om nu vindkraftsbolaget hamnar i onåd och begär konkurs efter tjugo år. En berättigad fråga som Peter Tornborg i ett öppet brev ställer till kommunens politiker i  tisdagens Dalslänningen.  


Nu får det sannerligen vara slut på spelet med medborgarnas skattepengar. I 10 års tid har man spelat med våra skattepengar i olika visionsprojekt utan att kunna visa resultat som ger den minsta positiv utveckling av kommunen. Hemmasnickrade analyser utan den minsta verklighetsförankring har man spenderat våra skattepengar på. Fel investeringar som det kommer ta åratal att hämta sig från .


Om man nu skall ta Peter Tornborg från Edsleskog på orden så är kommunen på väg att fortsätta galenskaperna med risk att nästa generation får ytligare ett städuppdrag som om det vill sig illa få negativa ekonomiska konsekvenser långt fram i tiden. 


Om det nu enligt experter kan kosta uppåt 10 miljoner att riva ett 80 meters högt vindkraftverk efter förbrukningstiden på ca tjugo år och  där Gothia vind har upptagit kostnaden till 100000 kr/ verk  och där man ger kommunen en bankgaranti på 100 000 kr för varje verk.


Vem skall betala mellanskillnaden på kanske 100 miljoner på de nio verk som planeras på sjöviksområdet ?  Om det nu visar sig att med tanke på den negativa lönsamheten som vindkraftsindustrin  visar blir konkurser. Det räcker med ett Najad i kommunen, så nu  får det banne mig räcka med  riskabla felinvesteringar som kan äventyra vår service till kärnverksamheten i kommunen generationer framåt i tiden.


Det räcker med alla fritidprojekt och industriinvesteringar på 100 tals miljoner som både vår generation och nästa får försöka reda upp ekonomiskt  skall man nu ta in ytligare två  generation i eländet  på grund av naiva okunniga politiker och tjänstemän som  inte har förmågan eller kunskapen att ta en helhetsbild av framtida risker.

  

Och sluta nu och göm er uppe på stadshuset utan ta till er Peter Tornborgs  Edsleskogs öppna brev till Åmåls kommuns beslutfattare  som publicerats i Dalslänningen och ge ett svar. Och kanske för en gångs skull skulle man använda lite sunt förnuft innan med ger ett svar som man kan stå för. Den varan har det varit tunt med under de senaste 12 åren.  Fortsätt rösta om våra politiker som har ansvaret för eländet med vår ekonomi verkligen har medborgarnas förtroende att sitta kvar i politiken. 

 

           

Av tommy norum - 10 mars 2012 19:30


Ljudet i filmen är inte från vindsnurrorna. Vindkraftspark i Dals-Ed .


Vi jasägare måste väsnas mer säger signaturen TB i dagens Synpunkt i PD.


Det finns 2 olika läger i vindkraftsfrågan  där motståndarna till vindkraft mer ser till miljöaspekterna i det synbara perspektivet med ljud  och där man också i sin argumentering  tar med den ekonomiska aspekterna där man belyser subventionernas inverkan på lönsamheten på etableringarna. De hävdar också bestämt att opinioner eller folkviljan skall beaktas när politikerna tar beslut i frågan.


Sedan har vi ja sägarna till vindkraft som i regel utgår från fastighetsägare och vindkraftsbolagen gemensamma drivkraft  “ vinstintresset“ men vill helst föra debatten i riktning med utgångspunkt  från att förnyelsebar energi är viktigt för att framtidens energiproduktion och vill i regel inte ta hänsyn till medborgarnas protester i frågan..


Dagens insändardebattör  TB är en utmärkt exempel på jasägarnas  inställning till medborgarna där man är beredd att ta bort det kommunala självstyret i frågan som Anders Carlgren  ( C ) försökte sig på förra året utan att få gehör av övriga partier i alliansen . Att ta bort det kommunala vetot om kommunpolitikerna  lyssnar för mycket på opinionerna i kommunerna  var utgångspunkten i frågan.


Det Anders Carlgren ( c ) och signaturen  TB säger är att strunta i valresultat där medborgarna i demokratins namn  ger signaler till våra poltiker vilken väg som gäller i fortsättningen..Det är ju precis så som centerpartiet och moderaterna i vår kommun vill föra kommunalpolitik .Det våra folkvalda kommunalpolitiker skall göra det är att följa direktiven  av andra folkvalda politiker nämligen vår regering och riksdag, säjer TB i sin insändare. Med ett sånt inlägg i vindkraftsdebatten så anar man en viss desperation i  att få gehör  för sin ståndpunkt att vilja fylla kommunen med  stora vindsnurror.


Låt nästa kommunalval  bli det som avgör, en gång för alla, hur vi vill att vår kommun skall se ut i framtiden och där våra valda politiker sen tar till sig resultatet och rättar sig därefter...


   

 Är det så här vi vill att kommunens landsbyggd skall se ut i framtiden. Låt nästa kommunaval en gång för alla avgöra den saken.     

Av tommy norum - 31 oktober 2011 14:14

På Onsdag har politikerna i Åmål tolkningssamtal över hur " mycket restriktivt, restriktivt och återhållsam skall tolkas ".

Kommunen har i sin vindkraftsplan strukit i stort sett allt i var vindsnurror skall kunna få en gräddfil för en etablering genom att i sin vidkraftsplan utöver olämpliga områden klassa hela kommunen som övriga områden. Vindkraftverk mellan 4-6 verk skall i sin bedömning om etablering klassas med mycket restriktiv hållning när det beviljar ansökningstillstånd. Upp till 4 verk skall klassas restriktiv och enstaka skall klassas som återhållsam när man ger tillstånd för prövning.


När nu Kingebol har fått klartecken med sina 6 verk från fullmäktige för ett prövningstillstånd där miljöaspekterna kommer att ge utslag om en etablering blir godkänd så har fullmäktige i princip satt ribban hur man skall tolka mycket restriktivt. Om detta tolkningsförfarande skall bli det normgivande så betyder det att i stort sett hela kommunen öppnas för att ingå i ett prövningstillstånd där det är Länstyrelsen som har sista ordet genom sin miljöprövningen av projekten. De kommuninnevånare som har andra perspektiv för hur man skall uppleva kommunen än dessa giganter till verk på över 200 m som dominerar landskapsbilden, de blir blir totalt överkörda trots sina klara signaler i de senaste kommunalvalet.  


Vi kommer att få se både Fröskog och Edsleskog passa på att få prövning av sina vindkraftsverk när kommunen frånsäger sig vetorätten och låter Länstyrelsen och miljöprövningen vara det som ger utslag om det kommer en etablering till stånd, inte kommunen.

Skärp dig nu Michael Karlsson (S ), velighet är ingen bra egenskap för en politiker. Har man inte mer sunt förnuft i bagaget när man skall tolka resultatet i det  senaste kommunalvalet där väljarna klart sa ifrån vad de tyckte om Centerns och Moderaternas framfart i vindkraftsfrågan, då har man inget i politiken att göra. Det är inte fastighetsägarna som skall ha företräde åt vilken håll kommunen skall utvecklas utan medborgarna genom sina politiska ombud. 

Att inte Centerpartiet och Moderaters tar till sig tolkningen av valresultatet är en sak, men att Socialdemokraterna som kom till makten med sin inställning till vindkraftsplanerna det som var huvudorsaken till kommunalvalssegern, är en aning förbryllande.


 

Håller det här gänget på att kollra bort den  tydliga signal som valresultatet i kommunalvalet gav i vindkraftsfrågan ?.


 

Det här området på 6 st över 200 m höga verk gav fullmäktige klartecken för en miljöprövning trots att vindkraftsetableringar på 4 - 6 verk i övriga områden skall bedömmas efter en mycket restriktiv hållning för att få en miljöprövning . Detta betyder i klartext att politikerna har lämnat i från sig sin vetorätt och låta  miljöprövningen ligga till grund för en etablering. Det som i det politiska spelet hela tiden varit fastighetsägarnas och vindkraftsindustrins tanke för att slippa glåfingriga politikers omdömme när de försöker följa det tydliga valresultat

som klart sa ifrån hur man såg på en okritisk vindkrafts etablering på fastighetsägarnas villkor.  


Nu får vi se om vårt kommunalråd Michael Karlsson ( S )har pondus och stå imot påtryckningarna från fastighetsägarna och vindkraftsindustrin när de förespråkar att ta bort vetorätten för politikerna i etableringarna och i stället låta miljöprövningen vara det som bestämmer var vindkraftsverken skall etableras. En beslut som på ett eller annat sätt kommer att få stora politiska följder i framtiden för socialdemokraterna.  


           

Av tommy norum - 9 februari 2011 16:22 

Var uppe på byggnadskontoret och fick en genomgång  runt turerna i vindkraftsfrågan. Efter att tagit del av den gedigna utredningen kan man vara säker på att det  underlag som politikerna har att ta beslut i vindparksetableringar ( park = min 7 st )  är utarbetat på ett professionellt sätt och uppfyller med råge det uppdrag  man fått av politikerna.

Ifrån att i stort sett hela Åmåls kommun varit ett upptagningsområde i sitt ursprung har område på område plockats bort med hänsyn till befolkningsstruktur, naturintressen. I stort sett finns det bara 2 områden som rekommenderas för vindkraftsparker och som i sin fulla utbyggnad gott och väl fyller de nationella målen .Man har  som samhällsmedborgare också en skyldighet att ta till sig den informationen som finns utan att ta till skällsord och att man undanhåller information, man mörkar ,bekyllningar som förekommer i  debatten.

Jag vill nog påstå att all information finns i den utredning som  finns tillgänglig om Åmål , det är bara för var och en att göra sig besväret att läsa den. En  skyldighet man har som medborgare om man vill vara med och påverka i någon riktning.


Det finns ett  område som i sin färgsättning i utredningen är vit och som omfattar större delen av kommunen och som är öppen för enstaka  vindkraftsverk på 200 m höjd, det är nog  där den stora striden kommer att stå

och som fordrar ett  politisk ställningstagande som klart deklarerar hur man vill att Dalsland skall se ut i framtiden.


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se