Alla inlägg den 19 januari 2016

Av tommy norum - 19 januari 2016 16:34

 

 

 

 

Expressen försöker nu med alla medel lägga ut moteld för att inte Sverigedemokraterna skall komma i god dager med det som händer inom kommunal och det Socialdemokratiska partiet där de i åratal myglat till sig bostäder i Stockholm. 

 

Nu drar man fram järnrörsepisoden och uttalanden som SD politiker sagt i stridens hetta. Nyheter som är flera år vid det här laget och som SD väljarna i stort inte längre bryr sig om vilket retar media till den grad att man fortsätter på samma linje med samma material som hände för flera år sedan men som hittills slutat i med att SD växer så det knakar till vänsterpressens stora förtvivlan.

 

Har man inte SD:s invandrarpolitiken längre att ha åsikter om när  nu regeringen tagit över den. Då har man slagit undan benen för den agresiva åsiktsförmedling som media bjöd på innan. Där fick man helt plötsligt anta en mildare ton i raporteringen än den flyktingfientliga , rasistiska och människor lika värde som man hittade på för att svärta ner SD helt plötsligt visade sig  inte var gångbar längre i rapporteringen.

 

När nu det vapnet har vridits ur händerna på mediafolket där det som var främlingsfientligt förut helt plötsligt blivit en acceptabel flyktingpolitik som nu över 80% av riksdagen står bakom. Inte lätt att vara media guru under sådana omständigheter när man helt plötsligt står utan argument mot Sverigedemokraternas  flyktingpolitiken.

 


När nu både socialdemokratiska kommunalpampar, ministrar, och LO pampar försett sig med hyreskontrakt i innerstaden, när Socialdemokrater blir avslöjade att ljuga om det sedan är en pamp eller minister som ljuger vet vi inte men bägge har sina rötter i Socialdemokratin kan vi konstatera.

 


Till och med Stefan Löfven under sin tid som metallordförande fick  tillgång till en lägenhet i innerstan som ägdes av fackföreningsmedlemmarna. Helt plötsligt så har materialet för att svärta ner SD minskat till ett minimum när nu allmänheten fått bekräftat att det SD varnat för håller på att hända med Sverige .

 

Men att klaga på SD som tycks sakna moraliskt kompass, inte bara på synen på alla människors lika värde utan också synen på lagar och regler skriver ledarn i Expressen. Det är oroväckande att så många rycker på axlarna åt det.

 

Men vem skall ställa upp när medborgarna påpekar orättvisorna i samhället där invandrapensionärer får högre pension än våra egna, fri tandvård och lägenhet när bostadslösa invandrare får lägenheter betalda av samhället men där flera 1000 svenska bostadslösa lämnas utanför skyddsnätet, där man trots stora protester totalt ignorerade de farhågor som medborgarna med en klarare syn förstod höll på att hända med den okontrollerade invandringen för med sig. Bostadsbrist, lärarbrist mer kriminalitet, segregation, arbetsbrist, oförmågan att integrera de nyanlända osv. Vi som påpekade detta vi blev i media kallade rasister, främlingsfientliga både av etablerade politiker och media. Så frågan som ledaren i Expressen ställer varför så många tar till sig Sverigedemokraternas politik.

 


De var väl de enda som lyssnade och stod för den politik som så många saknade och då är järnrör och rasistiska uttalande en bagatell i sammanhanget. 

 

   tn

  


Farligt att vänja sig vid SD-skandalerna skriver 

Expressen i sin ledare.

 
Jimmie Åkesson var av allt att döma delaktig i arbetet med att ta fram ett avtal till Erik Almqvist. Men det rubbar inte hans ställning. Foto: Suvad Mrkonjic
Jimmie Åkesson var av allt att döma delaktig i arbetet med att ta fram ett avtal till Erik Almqvist. Men det rubbar inte hans ställning. Foto: SUVAD MRKONJIC

Farligt att vänja sig vid SD-skandalerna


Det är oroande att så många rycker på axlarna åt Sverigedemokraternas skandaler.

Fylldes Jimmie Åkesson med moralisk indignation och vrede när han fick se den där mobilfilmen som visade hur ett gäng SD-koryféer levde rövare på Kungsgatan i Stockholm? Blev SD-toppen upprörd över att riksdagsledamoten Erik Almqvist bland annat kallade komikern Soran Ismail för "babbe" och sa "Skit i den här lilla horan" om en ung kvinna?

Den som tvivlat på partiets äkta avståndstagande har nu anledning att omsätta sina tvivel i visshet.

Erik Almqvist fick som bekant lämna alla sina uppdrag i partiet efter Expressens avslöjande, och lämnade så småningom riksdagen. Men de åtgärderna tycks enbart ha vidtagits för att SD-ledningen därtill var nödd och tvungen. Man jobbade ju på sin rumsrenhet.

I ett mejl från november 2012, som Expressen kunde publicera i söndagens tidning, skriver Martin Kinnunen, då pressansvarig inom SD, till partiledaren Jimmie Åkesson: "Vi har använt oss av Erik och kritiserat honom stenhårt med värderingsargument för att försöka rädda Kent (Ekeroth)".

Kinnunen konstaterar att det tyvärr inte kommer att gå att "rädda kvar bägge i riksdagen". Almqvist måste offras. Men "en lösning som belönar honom för den lojalitet som det visar på att lämna mandatet, om han nu gör det, måste fram fort."

Snarare än en huligan, tycks Erik Almqvist alltså ha betraktats som en lojal partikamrat vilken nobelt utstod spott och spe för att rädda kvar den populäre Kent Ekeroth. Och partiet valde att belöna honom genom att börja anlita honom som "konsult". I själva verket var det ett skenavtal.

Kinnunen skriver så själv i ett mejl: "Det är ett skenavtal vi vill ha".

Hela historien - fram till åtalet mot Kinnunen för grovt skattebrott och bokföringsbrott  visar på ett parti där rötan går ända in till benet. Men de flesta tycks numera ha trubbats av vad gäller SD-skandaler.


Jimmie Åkesson och de andra SD-höjdarna bryter gärna ut i klagosånger över att de inte behandlas som andra partier. Och så är det ju. Men de behandlas inte i alla avseenden hårdare än andra partier. Ponera att Jonas Sjöstedt hade avslöjats med att försöka köpa ut en rasistisk partitopp som vevat med järnrör - en partitopp som fortfarande var populär inom partiet.

Avgångskraven på Sjöstedt hade aldrig tagit slut. Men Jimmie Åkesson sitter kvar i lugn och ro. 

Det är lätt att vänja sig vid det förvridna lilla universum som SD utgör. Men det handlar om ett riksdagsparti som stöds av nästan en femtedel av väljarkåren. I vissa mätningar har det varit Sveriges största parti. Och historien om Erik Almqvists exit avslöjar ett parti som tycks sakna moralisk kompass. Inte bara vad gäller synen på alla människors lika värde utan också i synen på lagar och regler.

Det är oroväckande att så många rycker på axlarna åt det.

 

 

http://www.expressen.se/ledare/farligt-att-vanja-sig-vid-sd-skandalerna/

ANNONS
Av tommy norum - 19 januari 2016 07:00
   Kan vi i fortsättningen lita på att våra polismyndigheter med rikspolischefen Dan Tore Eliasson i spetsen inte har en politisk agenda inför sin uppgift, när det visat sig att man mörkar sakförhållanden för att inte spä på motståndet mot den rådande invandrarpolitiken.  
Var tog det öppna samhället vägen det som vi har varit så stolta över och som uppfattas så unikt där myndigheter och politiker för en öppen dialog med medborgarna med utgångspunkt från händelse förloppet ? Det har nu visat sig att polismyndigheten mörkat brottshändelser som har en direkt sammankoppling med invandrare. Om polismyndigheten tror att man gör samhället en tjänst i sitt beteende genom att mörka verkligheten i tron att det skulle i förlängningen var något bra, då bedrar man sig verkligen. Det skapar bara ett myndighetsförakt som bottnar i att man mörkar för att inte driva opinionen mot en viss icke önskvärd riktning i politiken. Det kan knappast anses vara en myndighetsuppgift  

Ett konstigt sätt att se på demokrati och sin myndighetsutövning när man inte låter medborgarna ta ställning utifrån en verklighet. Vems ärenden går polisen egentligen i sin myndighetsutövning ? Är det krafter som är emot invandringen i den omfattning som varit som man försöker neutralisera för att deras farhågor hur samhället kommer att utvecklas i en negativ riktning när det gäller brottslighet får vatten på sin kvarn - vad var det vi sa.

Här kan vi alltså konstatera att polisen som skall vara en neutral myndighet tar ställning och i sitt förhållningssätt genom att försöker styra medborgarna mot en viss riktning i sin politiska uppfattning när det gäller invandrarpolitiken. Tydligt är att medborgarna får tänka om i sin värdering och ifrågasätta om  man kan lita på polismyndigheten när de nu gång på gång blir avslöjade med byxorna nere genom att försöka manipulera verkligheten i sina polisrapporter för förhindra krafter som ser invandringen som ett hot mot det svenska samhället.

Räcker det inte med att media, politiker, på alla sätt och med alla medel försöker hålla politiska partier borta från det politiska arbetet när man har en annan uppfattning i invandrarfrågan, skall också våra polismyndigheter ställa in sig i den skaran.

Det liknar ju det forna Öststadsmentaliteten under sovjettiden där alla till buds stående medel blev tillåtna bara det gynnade den politiska elitens uppfattning vad som var bäst för landet.. Här pratas det om en resursomfördelning inom polisen för att kunna ställa upp på alla brottslarm som har anknytning till personer med invandrarbakgrund ställer till med.

Också nyheter som har väldigt svårt att komma ut i media för det gynnar inte saken, och framförallt så gynnar det Sverigedemokraterna.       

 tn


 Brott som berör flyktingar hemligstämplas

Värmland

Fler brott har skett i Sverige i kölvattnet av flyktingströmmarna förra året. Men hur många brott som berör flyktingar har polismyndigheten hemligstämplat.


– Det sker fler brott, det är nya brott och nya förövare. Det är helt enkelt många fler människor, säger Thomas Wallberg, kommenderingschef för Alma, som den särskilda händelsen kallas inom polisen.

Men hur många som sker är hemligt. I december begärde VF att få ta del av alla så kallade händelserapporter för de speciella brottskoder eller relationskoder som de kallas inom polisen, rörande brott som sker på länets flyktingboenden samt de fall där boendena utsätts för brott. Men, det går inte att ta del av dessa händelser eller ens få reda på hur många de är. Det är hemligstämplat av Polismyndigheten. Juristerna hänvisar till att händelserapporterna tillhör den särskilda händelse, kallad Alma, som startade i höstas och som handlar om flyktingsituationen i landet.

• Varför får inte allmänheten ta del av vad som har hänt på boendena?

– Jag kan svara på frågor om Alma som jag arbetar med. Hur beslutet ser ut och är fattat är inte min sak, säger Thomas Wallberg.

– Däremot kan jag säga att så fort denna särskilda händelse är avslutad, vilket den sannolikt kommer att göra innan februari är slut, kommer vi allra troligast att bli betydligt öppnare om det.


http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

ANNONS
Av tommy norum - 19 januari 2016 00:15

Notering på kortet: Pansarkryssaren "Fylgia".1908
 
U-båten U-3 i bergsrum vid Örlogsstationen - Muskö - 1956
 
Vedettbåtar, gamla och nya jagare, torpedkryssare m.m på Hårsfjärden troligen 1939 eller 1940.
 
 
Ubåtarna Najad, Näcken och Dykaren vid kaj troligen vid Hårsfjärden 1949.
 
Tre pansarskepp, troligen på Hårsfjärden.
T v Sverige, i mitten Oscar II, t h Gustaf V. 
 
Ubåten Bävern på väg ut ur berget.
SANDHAMN , KUNGSHOLM 1930
 
 


Foto visande passagerarångfartyget GEFLE av Gefle, efter kollisionen den 1 oktober 1895, sjunket vid Styrmansholmen, Vaxholm

Av tommy norum - 19 januari 2016 00:15


Bild och text från Värmlands Bildarkiv

Fotograf okändÖstra bron. Bild är tagen från nordost med fastigheter i haga i bakgrunden 1913

 

Östra bron. Bild är tagen från öster med träd och strandparti i förgrunden. T v Västra kyrkogården. I bakgrunden Haga och kyrkan 1913

 

Från reparationsarbetet på östra bron vintern 1914-1915. På älvbotten arbetare sysselsatta vid hisskorgar. Vid brons södra fäste två män

 

 

Från reparationsarbetet på östra bron vintern 1914-1915. På älvbotten en man, ej arbetsklädd.


 
Från reparationsarbetet på östra bron vintern 1914-1915. Kafferast på strandkanten för arbetarna

  

 

 Från reparationsarbetet på östra bron vintern 1914-1915. På älbotten en massa arbetare. I bakgrunden parti av fastigheter i Haga

  

    

Östra bron. Bilden från reperationsarbetet på bron vintern 1914-1915. På älvbotten 2 arbetera vid ett pålningsverk

 

 

Av tommy norum - 19 januari 2016 00:15

 

Flygplatsen Bulltofta invigdes i september 1923. När reguljärturerna startade 1924 var linjen Malmö-Köpenhamn världens kortaste pendellinje. Tidigare fanns en flygplats för sjöflygplan  vid Spillepengen . På 1930-talet var Bulltofta en av Europas viktigaste flygplatser, med linjer till bland annat England , Frankrike och Nederländerna . 1941 förlades flygfottiljen F 10 till Bulltofta. Under slutet av andra världskiget  nödlandade ett antal flygande fästningar  på fältet, och det blev interneringsläger för amerikanska flygare. Efter kriget blev flygplatsen åter civil. F 10 flyttade då till Ångelholm. 1952 fick Bulltofta asfaltbanor. Nu blev chartertrafiken med jetplan  betydande. Bullret blev dock för kraftigt, samtidigt som man insåg att den växande flygtrafiken krävde mer plats än vad som fanns tillgängligt på Bulltofta, så flygplatsen lades ner 1972 och ersattes av Sturup. 

 

         1930 talets Bulltofta

 

Klicka på bilderna för större storlek 

       

1941 flyttade F10 in på Bulltofta   

 

     

 Klicka på bilderna för större format

Under slutet av andra världskiget  nödlandade ett antal flygande fästningar  på fältet, och det blev interneringsläger för amerikanska flygare. 

 

 Efter kriget blev flygplatsen åter civil. F 10 flyttade då till Ångelholm. 1952 fick Bulltofta asfaltbanor. Nu blev chartertrafiken med jetplan  betydande. 

 

       

Klicka på bilderna för större format

 

     

   

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Januari 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se