Alla inlägg under oktober 2015

Av tommy norum - 11 oktober 2015 07:00


Michael Karlsson (s) borde ha ett och annat att förklara för kommunfullmäktige hur han tänker  ordna till ett hyreskontrakt utan subvention till framtida hyresgäster i fastigheten Seaside på Södra Hamnplan . Blir det skattebetalarna som får stå för en del av hyreskostnaden med tanke på i den form som köpet har genomförts ?

     

 

  

Hur står det till med våra förtroendevaldas kunskap om kommunallagen.?


Vi har ju sett förut under Centerns tid att varken kommunstyrelsen eller fullmäktige tog till sig skrivningen där bland annat subventioner till enskilda medborgare är i lag förbjudet. Alla medborgare skall i beslut behandlas lika. Trots detta så klubbade man igenom ett hyresavtal på sin tid som gav en enskild företagare en subventionerad hyra på en halv miljon om året i 25 år. Inte ens kommunrevisionen trots information om läget ville lyssna och agera på den tiden. Blev en dyr affär för kommunen men där en brand räddade större delen av medborgarnas insatts .

.


Nu är vi där igen. Socialdemokraterna med sina vänner V och Mp försöker nu kringgå lkommunallagen  genom att använda ÅKAB som bulvan för att komma runt subventionsfrågan .. Vårt kommunala bostadsbolag får av de rödgröna i uppdrag att köpa Seaside för en bit över 8 miljoner. Eftersom man inte kan beordra Åkab att göra fastighetsaffärer som man vet man inte har en chans att få täckning för i hyresintäkter så har något snille kommit på att om vi ger Åkab ett ägarbidrag som motsvarar köpeskillingen och sedan så hyr kommunen tillbaka fastigheten av Åkab för ett hyresbelopp som täcker bolagets kostnader.

Men eftersom bolaget fått ett ägartillskott på köpeskillingen av fastigheten så behöver inte Åkab ta hänsyn till kapitalkostnaden utan hyr ut fastigheten till kommunen utan dessa . Vad smart Michael Karlsson , här kringgår man kommunallagen på ett sätt som borde smaka illa i munnen på en politiker som bedyrar att nu är det ordning och reda i de kommunala besluten efter Centerns härjningar utan en tanke att vilja följa kommunallagen i flera av sina beslut. 

För nu helt plötsligt kan kommunen i sin tur erbjuda ett hyreskontrakt till hyrespekulanter på seasidefastigheten utan att behöva ta hänsyn till kapitalkostnaderna som trollades bort via ett ägartillskott i ÅKAB. Man slutar aldrig förvånas över politikernas uppfinningsrikedom för att kringgå den kommunallag som skall vara ett skydd för oss medborgare.

Företagare i kommunen borde jubla för om likställdheten att alla medborgare skall behandlas lika så är det bara för våra hyresgäster som har Åkab som ägare kräva att deras hyressättning utgår ifrån samma principer. Kommunen lägger ett kapitaltillskott i fastigheterna så att Åkab kan reducera hyrorna med de kostnader som kapitalet genererar i hyreskontrakten. Kan bli en dyr affär för kommunens medborgare ( skattebetalarna )  i slutändan.

Kanske vore det ett gyllene tillfälle för oppositionen att visa att man finns till genom att gå till förvaltningsdomstolen och få besked om det ligger i kommunlagens riktmärken att det är så här man skall driva kommunpolitik där man använder medborgarnas skatteintäkter till att subventioner enskilda hyresgäster via ägartillskott till ett kommunalägt bostadsbolag .


Och var håller våra förtroendevalda ombud i fullmäktige hus ? Och var håller revisorerna hus ?
not: För att komma ur det hela med hedern i behåll utan att bli beskylld för att subventionera enskilda medborgare så fodras det att Kommunen inför sina hyresförhandlingar med en tänkt hyresgäst förutom Åkab:s hyreslapp efter alla investeringar också tar hänsyn till sin egen insatts i affären på över 8 miljoner. Det betyder att hyreslappen kommer att hamna långt över en miljon om året + energikostnader för den nya hyresgästen för att skattebetalarna skall gå helskinnade ur affären utan att behöva bidra med skattepengar årligen för att i fortsättningen få ha kvar en restaurang på området. Men man kan ju alltid gömma sig bakom marknadsmässiga hyror, man annonserar om hyresgäster där marknaden bestämmer priset på varan en bra variant för att göra skattebetalarna till de stora förlorarna i affären. Så frågan är väl om det inte blir skattebetalarna som kommer att åka dit i hela Seaside affären i vilken form än hyresförhandlingarna blir till . Så det där med att förvalta våra tillgångar på bästa sätt som skall vara en huvudregel för våra politiker den är det lite si och så med har det visat sig under åren 

ANNONS
Av tommy norum - 9 oktober 2015 17:30 

Decemberöverenskommelsen mellan partierna är död tack vare Kristdemokraternas ställning på Rikstinget att avsluta uppgörelsen. 


 

Dö är på väg att dö, leve Demokratin.


Decemberöverenskommelsen som en liten klick partiledare kom överens om mellan Allianspartierna och de rödgröna är över i och med att Kristdemokraterna med överväldigande majoritet på rikstinget gav partiledningen i uppdrag att avsluta uppgörelsen. Det är nog många som väntat på att något parti tar initiativ till att avsluta den uppgörelse som bakbundit alliansens oppositionförmåga att föra realpolitik .

Om det nu skall få någon politisk ändring i verkligheten så måste också de övriga partierna inom alliansen ta sitt förnuft till fånga och ansluta sig till Kristdemokraternas ställningstagande. Man måste lägga en gemensam budget men som det då i slutändan blir Sverigedemokraterna som avgör vilken budget som går igenom. Så om man skall få något att säga till i Svensk politik i någon av båda blocken när Dö är avslutad så måste man börja tala med Sverigedemokraterna.

Det var det som gjorde att DÖ kom till, ingen vill tala med Sveriges tredje största parti. Så går det när en liten politikertrojka försöker gå runt demokratins grundregler att all makt utgår från folket och inte några enskilda partiledare som försöker köra över medborgarna i tron att alltid veta bäst i alla lägen. Nu får vi se om de övriga partierna inom alliansen följer efter då har man stora möjligheter att ta initiativ att föra borglig politik under de förutsättningar som väljarstödet i riksdagen speglar.

Frågan är väl om inte Kristdemokraterna i och med modet att ta dö på dö kommer att få ett uppsving i opinionsmätningarna framledes. Ett borgligt parti som speglar många av gräsrötternas syn bland Allianspartierna på hur man förväntar sig att oppositionspolitik skall föras och inte låta konflikträdda partledningar som i stället anser att man skall lägga sig platt och låta Löfven med sina kompisar i regeringen med sin minoritet styra och ställa i Svensk politik .

Frågan är väl om inte det här är det som behövs för att även de krafter som vill ha en förändring i de övriga allianspartierna får vind i seglen och ansluter sig till Kristdemokraternas beslut att ta död på dö för gott. Risken är nog annars att man tar död på sig själva om man inte vågar bryta December överenskommelsen för gott.


Anmärkningsvärt är väl att Alliansens 35,2 % och Sd ;s 12.9 % summa 48.1 % inte skall ha något att säga till i Svensk politik mot S med sina 31 % MP 5, 9 % och V 5,8 .% summa 45.7 % av väljarstödet vid senaste valet.

En någon konstig tolkning på att all makt skall utgå från folket där demokratiska val är utgångspunkten för hur makten skall fördelas.


ANNONS
Av tommy norum - 9 oktober 2015 07:00


 


Den stora invandringen håller på att kulturellt sparka oss tillbaka till 1800 .


Kulturellt mångfald som för de flesta som förespråkar en fri invandring är bara positivt eller ?

Ju mer innevånare som har sina rötter i andra kulturer så förändras synen på samhället där närmandet till den Svenska kulturen och dess värderingar motarbetas på många plan inte minst i religiösa kretsar där islam har ett stort inflytande.

På 1800 och början på 1900 talet så kryllade det av predikanter runt om i Sverige som skrämde medborgarna med Satan. Inte alla så religiösa som gjorde sken av utan där man många gånger utnyttjade sin ställning för att tillfredställa sina jordiska lustar och ta kontroll över förvirrade människor som såg tron som det enda hoppet att komma ifrån den situation man befann sig i .

Hör vi inte nu också Predikanter i de islamska moskéerna runt om i Sverige försöka ta kontroll över människornas liv genom skrämsel och en massa svammel om sexualitetens mysterium där homo anses som en virus som man kan skydda sig emot. Vi ser hur Svenska sjukvården utnyttjas för att säkerhetsställa om kvinnan , mot sin vilja , har haft sexuella relationer före sitt äktenskap. Vi hör fortfarande hur unga kvinnor tvingas till könstympning i tidig ålder för att man enligt tradition anser att kvinnan inte skall njuta av sexuell aktivitet. Vi ser hur man till och med mördar sina egna barn om man inte hörsammar föräldrarnas krav på t.ex giftermål.

Vi ser hur männen i de olika kulturerna försöket tvinga kvinnor att klä sig på ett bestämt sätt för att inte attrahera den manliga könet där nu invandrarkvinnor dagligen i Sverige utsatta för spott och spe om man vägra följa den traditionella klädseln från den kultur man lämnat. En mansdominerad härskarsyn på hur det motsatta könet skall behandlas för att man inte skall tappa kontrollen över kvinnan. Detta barbareri mot kvinna fortgår dagligen i Sverige .

 Ett förhållande som de infödda svenskar lämnade efter sig för över hundra år sedan. Att det sedan finns Svenskar som är etablerade i det Svenska samhället men som har islam som sin religiösa ledstjärna i sin frustation över att inte bli sedda i sin roll som man på samma sätt som den kultur man härstammar ifrån går över och strider för Islamska staten som står för allt det vi lämnat bakom oss för mer än ett hundra år sedan, på synen om kvinnas ställning i samhället som är och förblir jämställt med mannen. .

Som vanligt får man väl säga så verkar våra politiker ta till sig problem först när media avslöjar hur det egentlige står till i samhällen. Själva verkar de totalt isolerade från vad som sker utanför maktens boningar. 

Är det så bedrövligt det hade jag inte en aning om verkar vara det stående svaret när avslöjande efter avslöjande visar i vilken riktning många medborgare i det Svenska samhället tagit kurs på. Och som vanligt står våra politiker handfallna över situationen och där man i bästa fall beordrar en utredning som sällan leder till någonting.

Av tommy norum - 8 oktober 2015 17:52


Räknat sedan valet för ett år sedan har Socialdemokraterna under Stefan Löfven tappat 5,8 procentenheter.
Demoskop: S backar, SD ökar


Socialdemokraterna backar medan Sverigedemokraterna går framåt i Expressen/Demoskops senaste väljarundersökning

S får 25,2 procent av väljarstödet, den lägsta noteringen sedan förre S-ledaren Håkan Juholt avgick i februari 2012. Räknat sedan valet för ett år sedan har Socialdemokraterna under Stefan Löfven tappat 5,8 procentenheter.

För Sverigedemokraterna har utvecklingen varit den motsatta, plus 6,7 procentenheter sedan valet till 19,5 procent i denna mätning.

På Allianssidan bibehåller Moderaterna (23,1%, +/-0,0) nivån från i juli, Centerpartiet (7,2%, +0,6) och Folkpartiet (5,3%, +0,6) ökar, medan Kristdemokraterna (3,5%, -0,7) backar något. Förändringarna sedan valet är små.

Den största förändringen står Sverigedemokraterna (19,5%) för, med en uppgång på 0,8 procentenheter.

 
 
 
september 201523,15,37,23,56,425,26,519,52,339,038,1
juli 201523,14,76,64,27,125,56,818,72,438,739,4
Diff0,00,60,6-0,7-0,7-0,3-0,30,8-0,10,3-1,3
Diff Val  2014-0,2-0,11,1-1,1-0,5-5,80,86,6-0,8-0,4-5,5

Av tommy norum - 8 oktober 2015 11:26


Bitte Bäckströms inlägg på Facebook sidan - Du vet att du växt upp i Åmål om- där hon visar medborgarförslaget från Håkan Sandberg ,sågas rejält av läsarna. Kanske flera skulle ge reaktion genom en kommentar på sidan så inte en liten klick politiker tror sig veta bäst för Åmålsborna i alla frågor. bedrövligt, hoppas att det inte blir något av, passar inte in, ser inte bra ut, ger inget mervärde för området, fyy, nej inte fint, man vet inte om man skall skratta eller gråta, nooo,hur kan någon komma på denna tanke osv.


Våra politiker bör nog ta sig en funderare om det är så här man vill att plantaget skall se ut i framtiden. Enligt de flesta kommentarerna på facebook sidan så sågar man förslaget jäms med fotknölarna


 

 

Av tommy norum - 8 oktober 2015 10:53Det verkar som om verkligheten kommit i kapp även regeringen, den verklighet som mer och mer av medborgarna förstår är ohållbar. Man kan nästan tro att det var  Sverigedemokraterna som har presskonferens när man i retoriken hör att papperslösa och gömda flyktingar ska ut ur landet, alltså kastas ut ur Sverige. Det är nog många som väntat på det beskedet . Att det sedan kom från Socialdemokraterna och inte från Sverigedemokraterna kanske gör att folk får mer förståelse .

Vi får väl se om Socialdemokraterna i media i och med klargörandet får samma behandling att  bli kallade främlingsfientliga , att inte ta ansvar för de fattiga mm. Vi ser redan reaktioner på nätet att så blir fallet. Så välkommen till verkligheten det är många medborgare som väntat på en reaktion på det som har fortgått i åratal utan att någon politiker verkat ha brytt sig.  Sent skall syndarna  vaknaAnders Ygeman och Åsa Regnér på regeringens pressträff. Foto: <a href=regeringen.se" width="650" height="366" />


STOCKHOLM På en presskonferens under torsdagen berättade inrikesminister Anders Ygeman att den rödgröna regeringen nu satsar på att kasta ut papperslösa invandrare ur landet. – Det innebär också att de som inte har asylskäl måste avvisas eller utvisas, sade Ygeman på pressträffen.


Poängterade att papperslösa och gömda flyktingar ska ut ur landet

Men sedan lät det radikalt annorlunda än hur det brukar låta från vänsterpolitiker. Istället för att hjälpa människor utan papper tänker nu regeringen se till att de utvisas, alltså kastas ut ur Sverige.


http://nyheteridag.se/sa-ska-rodgrona-regeringen-kasta-ut-papperslosa-och-gomda-flyktingar/

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< Oktober 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se