Direktlänk till inlägg 12 mars 2014

Vilka företräder egentligen våra politiker i Päronsalen ?

Av tommy norum - 12 mars 2014 07:00


Michael Karlsson

Centerpartiet har neutraliserat Vindkraftsfrågan på ett sätt som troligtvis Michael Karlsson ( s ) bitter får ångra vid det kommande valet när han utan vidare eftertänksamhet godkände vindkraftsetableringar I Fengersfors och Kingebol mot en stark opinion i området.Sven Callenberg
Sven Callenberg ( C ) kan känna sig nöjd när han fått in Socialdemokraterna på deras linje i vindkraftsfrågan vilket gör att debatten mellan partierna i den frågan är undanröjd, den som i förra valet var huvudanledningen till att Centern halverades. 

Vid förra valet så trodde jag att Socialdemokraterna med hänsyn till vad som avgjorde valets utgång ändå skulle kunna göra en analys över vad som skall till för att behålla makten i kommunen när nu Centerpartiet så totalt gjort bort sig bland annat i vindkrafts frågan där man totalt körde över medborgarna för att få igenom sina beslut för en utbyggd vindkraft i kommunen.


Många såg nog Socialdemokraterna som en garant för att våra politiker skulle vara mer lyhörda för de boendes reaktioner när man opponerade sig för att behålla sin närmiljö intakt utan dessa mastodontverk snurrande över deras huvuden. Centerpartiets hållning kan jag delvis förstå eftersom de i alla tider har sett sig som representant för markägare och bönder på landsbygden och har agerat efter den principen att i första hand se till den gruppens intresse.

Men Socialdemokraterna som inte har några bindningar till kapitalet eller narkägare utan gör sken av att de är till för den lilla människan både socialt , och materiellt och där solidariteten är ett begrepp som man använder i alla möjliga sammanhang.


Men när det kommer till verkligheten vad händer då i vindkraftsfrågan ? Här kör man över en hel byggd som har opponerat sig i både skrivelser, insändare och på alla sätt försöker få förståelse för sin oro över den miljö som väntar dom i och med en fortsatt utbyggnad.
Vem tror sig Socialdemokraterna företräda i kommunen , är det vindkraftsbolagen eller är det skogsägarna eller är det så att man inte vågar stå emot Centern i kommunstyrelsen när de trycker på för en fortsatt utbyggnad eller är det staten för den energipolitik som förs med en vindkraftsutbyggnad som kommer i framtiden Sverige att se ut som en nåldyna med dessa vindkraftsverk inpå knutarna som gör friluftslivet i en stor del av Sverige till en upplevelse i vinande vindsnurror i stället för natur och djurliv ?


Jag trodde faktiskt i min naivitet att det är medborgarnas röster ni fått för att företräda dessa i olika frågor, både de som är i minoritet och de som känner sig hotade när deras livsmiljö håller på att förstöras.


Jag tror att många medborgare känner sig frustrerade, utlämnade till ett gäng politiker som sitter i kommunstyrelsen som varken vill lyssna eller ta till sig medborgarnas oro över utvecklingen som håller på att ske i Åmåls natur. Att Centern visat sitt rätta jag en längre tid förvånar inte men att Socialdemokraterna som många trodde skulle bli en garant för en mer hållbar politik där alla är med på tåget det förvånar mig verkligen.


Måste säga att den politiska kompetensen lyser med sin frånvaro totalt när man i en situation får makten på grund av en ohållbar vindkraftsutbyggnad som Centern stod för ändå fortsätter i samma spår. Vill man inte bli omvald till en ny period inpå Stadshuset ? eller är man total befriad av politisk kompetens och inte förstår spelet bakom kulisserna när man nu gett Centern möjlighet att komma in på banan igen genom att gå deras ärenden och där väljarna som har vindkraften som en viktig fråga inte  längre ser någon skillnad på Socialdemokratisk eller Centerns vindkraftspolitik i kommunen..Och hur var det med den värdegrund som skall spegla Åmåls fortsatta förvaltning och politikernas hållningsätt. Är det bara ett spel för galleriet eller ? 

   

 
ANNONS
 
Ingen bild

Dag Blomqvist

12 mars 2014 23:56

Michael Karlsson har satt sig i gaphalsen, vice kommunalrådet Anne Sörqvists (C), knä och lyssnat till hennes vaggvisor om vindkraften. Varför?

När frågan var uppe i kommunstyrelsen om kommunen skulle säga ja eller nej till vindkraftsetableringen i Fengersfors så beslutade man, med Michael Karlsson i spetsen, att rekommendera fullmäktige att säga nej till den vindkraftsparken. Men när ärendet kom upp i fullmäktige gick Michael Karlsson själv upp i talarstolen och lade fram ett alldeles eget litet otäckt, ondskefullt slugt uttänkt, förslag om att kommunfullmäktige skille säga ja.
Varför?

Jo, så här ligger det till.
Dagen efter kommunfullmäktige hade fattat sitt för Fengersforsborna så ödesdigra och bestialiska beslut ringde Michael Karlsson mig och ville förklara för mig varför det hände det som hände i fullmäktige. Som om han skulle ha varit ett hjälplöst oskyldigt offer för något hemskt som bara hände i fullmäktige.

En tid innan hade jag varit uppe på kommunen och haft ett långt och givande samtal med Michael Karlsson om just vindkraften och dess hemska biverkningar och dess onödighet i Sverige. Vi behöver ju inga vindkraftverk i Sverige eftersom vi producerar så mycket el och dessutom i det närmaste CO2 fri el. Så jag förstår ju att han begrep att han hade trampat i klaveret - gjort något mycket dumt i det att föreslå kommunen att säga ja till eländet i Fengersfors.

Nåväl, han förklarade nervöst och forserat att vindkraftsbolaget hade låtit meddela att om de fick ett nej så skulle de återkomma med en ny ansökan, och en ny ansökan, och ännu en ny ansökan tills de fick ett ja. "-Och så kan vi ju inte ha det. Vi måste få lugn och ro på kommunen." urskuldade sig Michael Karlsson. Varpå jag kontrade med att: "- Ja men då har du ju rullat över bollen till oss. Och då får du ju ta det med oss i stället." (underförstått: han kommer att få ta det med medborgarna i kommunen.)

Så orsaken till att kommunen sa ja till vindkraften i Fengersfors beror på att Michael Karlsson ville ha lugn och ro på kommunen. Att de kommer att ödelägga ett helt samhälle struntade han i - bara han fick lugn och ro på kommunkontoret.

Så sagt och gjort. Jag började skicka information till honom och andra politiker. Någon ro från medborgarna skulle han inte få. Detta har nu resulterat i att de stoppat min epostadress att inkomma med brev innehållande saklig information till kommunen och till dess politiker. Så jag kan nu inte skriva till kommunen och de politiker som jag vill kommunicera med. För de vill ju ha lugn och ro på kommunen... Dom vill INTE ha en kommunikation vare sig med vinkraftsbolag eller medborgarna i kommunen.

(Har ni sett de där aporna; en som håller för ögonen så att den inte ser, en som håller för öronen så att den inte hör. Så är det med Åmåls kommun!)

Och så till svaret på varför han satt sig i knä hos gaphalsen Anne Sörqvist. Jo, han vill ju ha lugn och ro på kommunen. Han kan ju inte sitta och njuta sin kanelbulle till kaffet om vice kommunalrådet Anne Sörqvist sitter på andra sidan kaffebordet och gapar om vindkraften med åsikter som Michael Karlsson inte huserar. Därför har han, och som också framkom i PD, "lyssnat till Centerns argumentation". Mikael Karlsson har alltså blivit hjärntvättad av gaphalsen Anne Sörqvist! Vilje lös som han är. Han kanske hellre skulle passat bättre som en pastor Jansson... ? En sån där utan några som helst egna åsikter alls.

Därav S och C samstämmighet i vindkraftsfrågan. Han strävar ju efter lugn och ro på kommunen. Väljarna skiter han ju i - precis som Centern gjorde under alla sina mandatperioder. Lika barn leka ju bäst, och det inte bara i sandlådan...

Under hans telefonsamtal till mig nämnde han också den påtänkta vindkraftsetableringen i Kingebol. "-Det blir inga vindkraftverk där. Gothia Vind har inga pengar." bedyrade han. Och han ville även lugna ner mig genom att försäkra att "sista ordet är inte sagt än om Kingebol."

Nähä, så bra då, tänkte jag. Så när då beslutsprocessen kom till finalen och sista möjligheten att yttra sig kom, innan miljöprövningsdelegationen skulle fatta sitt lögnaktiga och olagliga beslut, så skrev jag till Michael Karlsson och påpekade att nu fanns tillfälle att säga det sista ordet och frågade om han tänkte utnyttja tillfället. Men - även här svek han. Svekfull som han är. Han utnyttjade inte detta tillfälle utan då han redan ratat medborgarna i Kingebol så lät han dem ligga kvar i soptunnan utan att ens snegla åt deras oro för framtiden och deras förstörda fastigheter och livsmiljö.


Michael Karlsson har blivit en plåga för kommunen och en stor besvikelse. Karln är utan politisk ryggrad. Det enda han tänker är sin egen komfort på kommunkontoret. Och blir han störd så låser han bara dörren om sig och släpper inte in någon annan än gaphalsen med vaggvisorna som han kan krypa upp i knä på för att få tröst och nappe att snutta på till kanelbullen.

Vi kanske ska samla ihop en slant ocj köpa en snuttefilt så han har något att släpa omkring med i korridorerna på kommunhuset när han lullar runt mellan skrivbordet och kaffebordet.

 
Ingen bild

Dag Blomqvist

6 april 2014 08:44

Det är en sak som jag gått och funderat över; Vem är det som styr och ställer i Åmål?
Det kan ju inte vara Centern, för dom är ju i stort sett utraderade. Och det kan ju inte vara Socialdemokraterna, för dom har ju ingen egen åsikt utan dansar helt efter Centerns nidvisor.
Och vänsterpartiet kan det ju heller inte vara, för den representanten har ju stängt in sig i sin egen överfulla inbox.
SD inte heller, för dom har väl ingen politiker alls i kommunen.
Ja sen finns det en rad andra småpartier utan ansikte och utan åsikter.
Hur moderaterna ställer sig till vindkraften vet jag inte. Ett vet jag att deras man uttryckligen INTE vill ha någon information alls om vindkraftens biverkningar vare sig på folk eller på fä.
Vem är det då som styr?

Inför förra valet, och i samband med att man tog fram den där vindbruksplanen, så uppdagades det något som fått mig till att fundera över allt detta.

Min granne hade samlat ihop en mängd protokoll från olika möten och sammanträden och när dessa prokoll studerades uppdagades en skrämmande bild av hur politiker inom kommunen varken bryr sig om lagen, medborgarnas väl och ve utan blott ser till sitt eget bästa. Detta bidrog nog till centerns fall och renderade en speciell politikers fullständiga sorti från all politik i kommunen. Se denna länk:
http://vindbrukdalsland.se/Synpunkter%20på%20utställt%20planförslag,%20Ånimskog,%20Dag%20Blomqvist%20Rolf%20Lundvall.pdf

Uppstädningen skedde i det tysta och efter förra valet. Men vem var det som städade?

Ja utåt sett så var det ju väljarna som valde bort centern och placerade in socialdemokraterna på deras ställe. Men vem var det egentligen som utförde denna storstädning? Och kan man lita på valresultatet? Och varför fick just Socialdemokraterna ledningen? Fick verkligen socialdemokraterna alla de röster de tillskrevs? Var det någon som lade ner de valsedlar som fattades för att socialdemokraterna skulle vinna?

Att sätta in Michael Karlsson på posten som kommunalråd gjordes ju inte på grund av hans eventuella goda meriter, för de har han ju inga, utan på grund av centerns tillkortakommande. Och om nu socialdemokraterna hade ryggrad att driva sin politik så hade de ju drivit den och inte centerns politik.

Så om nu inte socialdemokraterna driver sin politik och centern inte kan driva sin politik eftersom väljarna, officellt, valt bort dom, hur kan det då komma sig att det ändå är centerns politik som drivs i kommunen?

Misstanken är att det bakom kulisserna finns någon som styr alltihop. En person, eller klan, som figurerar i alla läger likt kameleonten som byter politisk färg allt efter det sammanhang han/hon/den befinner sig i.

Att dela upp politikerflocken i olika partier är, misstänker jag, liksom bara ett spel utåt för att dupera medborgarna. För det spelar ju bevisligen ingen roll vilket parti som "vinner valet", det är samma politik som körs i alla fall.

Vi kanske ska söka efter denna gäckande fantom på operan (läs fullmäktige).

 
Ingen bild

Dag Blomqvist

7 augusti 2014 22:00

Enligt Säffle-Åmåls renhållningschef, Veronica Carlsson-Ulff,
är det vindkraftsbolagen som ska tänka och inte kommunerna.

För en tid sedan ställdes en rad olika frågor till Åmåls komun. Nu i början på augusti kom svaren.

Där redogör renhållsningschefen för hur kommunen ställer sig till vindkraftsverkens spridande av gifter i naturen. Samt att kommunen inte har någon som helst beredskap alls för en eventuell sanering eller/och omhändertagning av det giftiga avfallet från de miljöfarliga vindkraftverken.

Enligt renhållningschefen Veronica Carlsson-Ulff är det inte heller kommunens uppgift att ens tänka sig ta hand om några gifter överhuvudtaget utan bollar över ansvaret för eländet till verksamhetsutövaren.

Det framkommer också i hennes brev att kommunen inte ens har den ringaste kunskap om vad det egentligen har beslutat om. Kommunen har helt enkelt handlat i blindo, utan att sätta sig in i vilka konsekvenser deras beslut kan få ute i naturen, för djurlivet och för människorna i kommunen. Detta visar att charlatanerna i kommunledningen utgör en direkt livshotande fara för alla kommunmedborgare genom att de ingenting vet, och tydligen inte heller vill ta reda på, vad det är som de verkligen sitter och beslutar om. Situationen är fullständigt oacceptabel.

Och vaddå verksamhetsutövarens ansvar? Historien visar ju på något helt annat. För när en verksamhetsutövare har tjänat sina pengar försätter han bolaget i konkurs och drar från kommunen som i slutänden får ta hand om avfallet vare sig den vill det eller inte. Och de flesta vindkraftverken ägs numera av utländska bolag som har sin hemvist på andra sidan jordklotet. Vilket ansvar kan man förvänta sig av dessa?

Här kan du läsa renhållningschefens svar:
http://vindbrukdalsland.se/Åmål-Säffle-deponi-2014-06-26.pdf

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av tommy norum - Torsdag 21 nov 17:20

S: "Klimatpolitik måste överordnas allt annat"   Utrikes. EU kan komma att utlysa "klimatnödläge" nästa vecka, om Europaparlamentet stödjer förslaget. Vad nu den politiska signalen skall ge för avtryck på klimaten kan man fråga sig när Kin...

Av tommy norum - Torsdag 21 nov 10:20

  Ditt meddelande kunde inte skickas på grund av att det innehåller material som andra på Facebook har anmält som olämpligt kom upp när jag försökte dela inlägget. Att sedan inlägget var15 sekunder gammalt kanske ändå man får tankarna till vad medb...

Av tommy norum - Onsdag 20 nov 11:13

Dela gärna inlägget. Är själv förhindrad på grund av blockering  Ulf Kristersson tar bladet från munnen och ber Sverigedemokraterna om ursäkt samtidigt som han kritiserar Socialdemokraternas Stefan Löfven att inte vilja se sambandet mell...

Av tommy norum - Tisdag 19 nov 18:10

Dela gärna vidare det här inlägget är själv blockerad några dagar att dela och skriva på min facebook sida.     Ett parti som gör allt för att inte avslöja sin egen historia, bygger upp hela sin politiska existens  på att misskreditera andras när ...

Av tommy norum - Tisdag 19 nov 13:42

      Man kan inte etnifiera och säga att brottsligheten beror på att man är född på ett visst ställe eller har en viss hudfärg säger Stefan Löfven i sitt försvarstal till DN för fadäsen i Agenda vilket ju tyder på att Stefan Löfven fortf...

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Mars 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se